PRIJEVODI TEKSTOVA I NOOS -LETTERA - U GODINI ŽUTOG GALAKTIČKOG SJEMENADRAGI PLANETARNI KINOVI! NA OVOJ STRANICI MOŽETE PROČITATI PRIJEVODE TEKSTOVA I NOOS-LETTERA O LUNAMA ZA GODINU ŽUTOG GALAKTIČKOG SJEMENA. Također, u Arhivi bloga možete pronaći prijevode tekstova o lunama i originalne tekstove na engleskom jeziku. 
In Lake'ch!


Harmonijska Konvergencija

Večerašnja konferencija (12. lipanj 1987. [*]) sa Dr. José Argüellesom koji je dobio nacionalni publicitet zbog tvrdnje da sljedećeg mjeseca otpočinje nova era. 
Konferencija o José Argüellesu i Novoj eri otpočinje:
(Dave Payton) Dobra večer svima i dobrodošli na našu konferenciju sa Dr. José Argüellesom iz Boldera, Collorado koji ima jednu kontroverznu poruku za svijet. Dr. Argüelles je privukao pažnju mnogih ljudi zbog svoje tvrdjnje da za otprilike mjesec dana počinje jedna nova era. Dr. Argüelles se rodio 1939. godine i najranije djetinjstvo je proveo u Meksiku. Pošto je doktorirao na Povijesti Umjetnosti na Univerzitetu u Chicagu, Dr. Argüelles je bio profesor na Univerzitetu Princeton, Univerzitetu California u Davisu i na Institutu Nairopa. Godine 1970. organizirao je Prvi Festival Cjelokupne Zemlje u Davisu, što je po nekima označilo početak ekološkog pokreta. Proučavao je kulturu Maya tokom tri desetljeća i napisao je tri knjige: “Mandala”, “Uzašašće Zemlje” i najskorije, “Faktor Maya” koji se pretvorio u neku vrstu bestselera. Dr. Argüelles je trenutno akademski član i koordinator programa za kreativne Umjetnosti na Union Postdiplomskim studijima (Union Graduate School) i direktor Mreže Planetarne umjetnosti, globalne zajednice umjetnika i kreativnih osoba koje rade na «dinamičkoj transformaciji Planete».
(Dave Payton) Dobro došli dr. Argüelles na našu konferenciju. Počeo bih sa pitanjima dok se i ostali ne priključe, moleći vas da ukratko opišete odakle potječe to vjerovanje da sljedećeg mjeseca otpočinje jedna nova era.
José Argüelles – Ovo vjerovanje proističe iz proučavanja Kalendara Maya koji sam otkrio, koji zaista opisuje prolazak Zemlje i našeg solarnog sustava kroz jednu zraku promjera od 5125 godina. Mi smo ušli u tu zraku 3113. godine prije n.e. i iz nje izlazimo 2012. godine. Dani 16. i 17. kolovoza obilježavaju točku u zraci u kojoj se nalazi pukotina u harmoniji zrake. Ti datumi također odgovaraju proročanstvima koja se odnose na povratak boga/heroja Quetzalcoatla/Kukulkana kao i drugim međuplemenskim proročanstvima koje pozivaju 144.000 budnih sunčevih plesača da odigraju jedan ples kojim bi se označio početak nove ere.

(Dave Payton) U redu, ako ste već završili sa ovim odgovorom idemo sa pitanjima iz publike. 
(John) Zdravo, gospodin Argüelles je spomenuo da će biti sve više NLO-a tijekom nove ere. Hoće li ih biti puno i gdje će ih biti?
 José Argüelles - Da, ja mislim da će biti znatna aktivnost NLO-a. Mislim da je još važnije to da će od njih doći poruka koju ćemo kolektivno primati. NLO će se pojavljivati na mnogim mjestima. Možda više na mjestima koje nazivamo svetim, ali vjerojatno i u veoma naseljenim točkama.
(John) Tako znači. Hoće li ih biti puno u SAD?
José Argüelles – Mislim da će znatan broj pojavljivanja NLO biti u SAD-u.
(Steven Hirsh) Hvala doktore Argüelles, ja sam diplomirao na Nariopa univerzitetu i izdavač sam Heaven Bone. Mislim da su se naše pjesme pojavile zajedno u  posljednjem broju The Windhorse Review. Mislim na vašu pjesmu “Sada je trenutak”. Kad ste bili dijete vi ste imali neka značajna iskustva koja su probudila vašu duhovnost. Da li ste bili u kontaktu sa ljudima sa zvijezda ili sa mršavim bićima sa očima insekata baš kao što je to opisano u knjizi “Zajednica” Whitli Strybera.
José Argüelles – Da, ja sam imao nekoliko doživljaja “buđenja”. Gledajući sada unazad mislim da sam bio u vezi sa ljudima sa zvijezda koji su me pripremili za moju misiju.
(Dave Payton) Još nešto Steve?
(Steven Hirsh) Da, slažem se. Sjećam se g. Strybera kako je opisivao vanzemaljce kako komuniciraju sa njim telepatski, pokazujući mu slike destrukcije naše planete kao lopte u vatri. Da li vi to shvaćate bukvalno ili bi moglo biti, onako kako ja mislim, da će svijet proći kroz jedno pročišćenje i čišćenje kako bi se podigle naše energije. Što vi mislite vezano za to pročišćenje vatrom?

José Argüelles – Svijet  neće biti uništen niti će proći kroz pročišćenje vatrom. Stvar je u tome da je došao trenutak da upotrijebimo našu slobodnu volju i pošaljemo poziv ljudima sa zvijezda, da im kažemo da smo spremni da nam pomognu na bilo koji način na koji mogu, u skladu sa našim potrebama i našim mogućnostima. Bit će pročišćenje, ali bit će lakše ako prihvatimo da trebamo pročistiti nas same i naš način života. To znači da se udaljimo od militarističkog i industrijskog načina života. Postoje druge tehnologije koje su nam na dohvat ruke, a pritom ne zagađuju. Poanta je u tome da je ovoj trci došao kraj. Sada trebamo izaći iz automobila i hodati.
(Dave Payton) Naprijed Paul!
(Paull Davenport) Tko su to ONI?
José Argüelles – Oni su naši prijatelji, ljudi sa zvijezda, galaktička inteligencija, federacija.
(Dave Payton) Dr. Da li oni dolaze iz naše galaksije?
José Argüelles – Da. Oni su sa Plejada, Arkturusa, Sirijusa i Antaresa. Oni su također iz drugih dimenzija.
(Dave Hoffman) Zdravo. Od svih onih koji su bili u kontaktu sa duhom, zašto su samo Maye te koje su imale datum tako ogromne promjene.
José Argüelles. – Zato što su Maye izvorno dio jedne razvijenije međuplanetarne civilizacije. Došli su ovdje da bi pokazali dvije stvari. Prvo, da je moguće živjeti u harmoniji sa minimumom tehnologije onakve kakvu danas poznajemo, a drugo, da ostave za sobom kôd koji otkriva rješenje kako naš život – DNK – može biti u rezonanciji sa galaktičkim silama i energijama. Taj kôd također funkcionira kao kalendar. Sve funkcionira holografski. Mi smo hologram Zemlje, isto kao što je Zemlja naš hologram, isto kao i solarni sustav i sustav naše galaksije.

(Mike Jones) Dobra večer, doktore, vi spominjete 144.000 osoba koje će biti “izabrane” da otpočnu novu eru. Da li te osobe znaju da su izabrane i ako je tako, na koji način?
José Argüelles. – 144.000 osobe su samo-izabrane. Nitko to ne računa niti vodi kontrolu o tome. Cilj je stvoriti planetarno polje povjerenja, tih 144.000 osoba će formirati jednu planetarnu mrežu moći, od osobe do osobe, koja će spustiti nove frekvencije, koje će se pojaviti u tom trenutku. One će katalizirati te frekvencije svojim integritetom. Njihova moć će biti ista kao njihov broj na kvadrat: 20,736,000! Preko njih i onih usklađenih sa njima bit će moguće iskustvo buđenja koje će katalizirati pozitivnu viziju naše zajedničke sudbine. Kao rezultat toga, svijet ce biti drugačiji. I to će svi znati.
(Dave Payton) Doktore, to zvuči kao nova religija. Zar ne?
José Argüelles – Da, na neki način je to nova religija. Religija Zemlje, religija koja obuhvaća sve religije i sva vjerovanja sa naglaskom na našem jedinstvu sa Zemljom i cjelokupnim životom. To bi bila jedna religija galaktički sikronizirana sa novim frekvencijama, na takav način da se u srcima ljudi ponovo uspostave bezvremene vrijednosti služenja i suosjećanja, a sve u cilju višeg dobra.
(Dave Payton) Mike, izvoli.
(Michael Mc Kennel) Doktore Argüelles, pretpostavimo da neće biti dovoljno ljudi koji bi formirali tu mrežu, zar vam to ne bi bio dobar izgovor da se “izvučete” lako iz svega ovoga?
José Argüelles– Pretpostavljam da možete tako da reći, ali ja nisam tu da bih se lako “uvukao” ili “izvukao”. Poanta je u tome da se svijet nalazi u nevjerojatnoj pometnji, i da je vrijeme da vježbamo svoju slobodnu volju i uradimo nešto po tom pitanju. Znamo da nismo sami, i cjelokupna informacija ide ka tome da možemo dobiti pomoć ako to želimo.
(Michael Mc Kennel) Mogu li vas pitati kako se vama manifestiraju ljudi sa zvijezda?
José Argüelles Ljudi sa zvijezda mi se ukazuju psihički putem raznih vizualnih ili auditivnih frekvencija. Također mi se manifestiraju u vidu osobe koja sebe naziva dr. Treadwell ili Aktara. On je sada na ovoj planeti i sa mnom komunicira, tijekom posljednja tri mjeseca, telefonom iz Santa Fea, Novi Meksiko. On je bio veoma koristan za potvrdu mnogih informacija na kojima radim.
(Dave Payton) Zašto bi ljudi sa zvijezda kontaktirali sa vama preko telefona? Zar to nije primitivna tehnologija?
José Argüelles Može biti da je primitivna tehnologija, ali je skromno i bez pretenzija.
(Michael Mc Kennel) Da li je dr Tredwel kanal?
José Argüelles Ne, D. Tredwel nije kanal, on je stvarna osoba koja za sebe kaže da je biće svjetlosti.
(David Cherniac) Imamo ovdje jedno tehničko pitanje o prirodi pukotine zrake 16. i 17. kolovoza. Da li je to neki specifičan trenutak u kojem će se dogoditi?
José Argüelles Pukotina u rezonantnom polju će se doživjeti kao tip valnih senzacija. Nisam siguran kakav će efekt imati na električne linije niti sam siguran kada će se to točno dogoditi. Vrlo je moguće da se to dogoditi u zoru 16 - tog kada će se osjetiti i u zoru 17--og će se osjetiti još jače.
(Dave Payton) Još nešto David?
(David Cherniac & F.) Da li će muzika biti važna kao sredstvo za podizanje duhovne svjesnosti?
José Argüelles Muzika ili harmonije bilo kojeg tipa će sigurno biti od velike pomoći, ali trebam naglasiti da je najvažnije da ljudi istraju u svom integritetu, sa pročišćenom namjerom i bez grčevitog držanja za bilo što. Jer svako ljudsko biće je jedna vrsta elektromagnetnog vala. Istrajati u svom integritetu znači biti potpuno identificiran sa svojom formom valova, na način da budeš u rezonanciji sa sobom i da ne stvaraš statiku u svom polju time što daješ svoju moć nečemu izvan sebe. Na taj način frekvencije koje dođu moći će proći kroz tebe bez ikakve prepreke i bit će primljene od strane Zemlje, ponovo će se napuniti i poslati natrag naviše. Cjelokupna razmjena energije formirat će figuru u obliku broja 8. Cijeli svijet je potencijalni vertikalni konektor. Cilj je da održiš svoj integritet, svoju nevinost i povjerenje, sa svojim receptorima – čulnim organima – otvorenim. Sve je veoma jednostavno. 
(Dave Payton) Ovdje imamo jedno pitanje. Da li je ta senzacija valova slična potresu i da li će moći biti registrirana od strane naučnika?
José Argüelles Ne mislim da će biti kao potres. Sigurno će se osjetiti. Može biti da će biti registrirana nekim instrumentima, ali u ovom trenutku nisam siguran kojim tipom instrumenata. I također ovo iskustvo će biti veoma slično jednom kontinuiranom deja vu. Obnovit će se sjećanje na stvari koje su zaboravljene već duže vrijeme i to je fantastično.
(Dave Payton) I nevjernici će isto tako osjetiti?
José Argüelles Uključujući i nevjernike koji voze buldožere u Amazonskoj prašumi, i oni će nešto osjetiti, jedan, dva ili mnoge deja vu. Dodao bih da se puno o ovoj informaciji i njenom kontekstu može pročitati u knjizi “Faktor Maya: Put dalje od tehnologije.”
(Michael) Prvo, moje ime je Michael Colli i ja sam izdavač Network of Light. Imamo programirana dva dana sa puno događanja u Buffalu, na Nijagarinim vodopadima. Ako netko želi informaciju neka ostavi svoj e-mail. Imam nekoliko pitanja. Prvo, što je to što će jedan tipičan Joe uočiti, iskusiti tijekom ovih datuma?
José Argüelles Tipičan Joe ili bolje tipičan José će iskusiti senzacije deja vu koje će se činiti jačima nego obično, možda malo zbunjujuće, ali ne i neugodne. Također je važno imati na umu da će pojavljivanje NLO privući pažnju medija i cijeli svijet će saznati da se događa nešto posebno, čak uzbuđujuće. Bit će važno za ljude kao što ste vi i svi unutar Network of Light (Mreže svjetlosti) da budete u stanju milosrđa, bez osuđivanja, naročito u danima koji slijede, tako da svi mogu primiti pomoć i biti informirani na pravi način o onome što se događa. 
(Michael) Razumio sam da osim kraja kalendara Maya, 16. kolovoza kulminiraju i neki drugi veliki i mali ciklusi. Znate li nešto u vezi toga?
José Argüelles Igra se zove “ciklusi”. Ništa se zapravo ne završava osim starog sustava: pravi kraj ove faze kalendara Maya, poznatog kao Veliki ciklus (Dugi račun) – dogodit će se 2012. Ono što se zaista završava 16. kolovoza je podciklus kalendara poznatog kao Devet paklova, koji je otpočeo sa dolaskom Cortesa u Meksiko. Ono što otpočinje 17. kolovoza je Šesto Sunce i početak perioda ciklusa 13 Rajeva. Postoji jedan period od 25 godina između kolovoza 1987. i prosinca 2012. Taj period uključuje period pročišćenja od 5 godina - Kampanja za Zemlju, a od 1992. godine nastupa konačni ciklus od 20 godina koji se zove Regeneracija Zemlje u kojem ćemo se pripremiti za veliku galaktičku sinkronizaciju, vezu sa galaktičkom flotom 2012. Do 1992. godine sestre i braća iz svemira će nam otpočeti pomagati na načine na koje do sada nismo mogli ni sanjati. To je naša velika prilika. Svaka planeta zaslužuje odmor. To će biti naš!
(Michael) Volio bih znati koje su druge osobe, grupe, kanali, itd. osim vas, koje primaju informaciju vezanu za važnost ovog datuma.
José Argüelles U ovom trenutku broj grupa i kanala koji primaju informaciju i instrukcije vezane za ovaj događaj je vrlo velik da bi se mogao nabrojati. To je svjetska pojava. Svaki dan dobivam sve više informacija. Ono što najviše zadivljuje je da je to virtualno ista informacija. Vrijeme je došlo! Galaktička inteligencija je spremna i čeka. Ljudi pripremite se, stiže vlak! Budući da je takav slučaj, požurite i čekajte na svojim stanicama za dodatne instrukcije. Također bih volio dodati da realizacija ove konferencije za štampu omogućuje slanje dodatne potvrde galaktičkoj inteligenciji putem elektromagnetne forme, da smo spremni. “Nešto predivno je upravo na putu da se dogodi”, ako mogu citirati astronauta iz filma 2010[†].
(Dave Payton) To znači da oni nadgledaju ovu konferenciju?
José Argüelles Mislim da je tako.
(Dave Payton) OK. Onda da i njima poželimo dobrodošlicu.
(Dave Payton) Michael, mislim da trebamo dati riječ nekom drugom.
(Michael Christie) Što treba napraviti osoba koja radi u gradu 16. i 17. kolovoza da bi mogla da sudjelovati?
José Argüelles Ako radite u gradu ili još bolje ako niste u gradu, ali znate ljude u medijima prenesite im vijest o ovome. U svakom slučaju, ako se nađete u gradu i ne možete izaći, važna poruka je ova: zadržite svoj integritet. Obratite pažnju i budite sa svojim prijateljima. Sve je u redu. Svatko je savršen na svoj način. Svi smo dio galaktičkog susjedstva gospodina Rodgersa[‡].
(Dave Payton) Gdje ćete biti vi doktore Argüelles?
José Argüelles Da vam iskreno kažem, još uvijek ne znam. U ovom trenutku sam vrlo otvoren s obzirom da ima puno otvorenih mogućnosti. Ali možete se kladiti u posljednji novčić da ću biti na nekom mjestu na ovoj planeti.
(Steven Hirsch) Hvala. Imam dva pitanja. Prvo, osim sto sam izdavač Heaven Bone Magazine, ja sam zlatar i izrađujem nakit i trgovac sam kristalima. Da li ste primili neku informaciju za sve nas koji iskazujemo našu ljubav za planetu preko čvrste veze sa mineralnim carstvom? Sljedećeg tjedna idem u Herkimer, NY, da bih došao do dijamanta Herkimer. Imate li neku dobru ideju što sa njima raditi? Možda neke kristalne oblike? Ima li nekih rituala ili priprema koje biste preporučili za nas koji imamo nešto slobodnog vremena?

José Argüelles Nedavne geofizičke studije pokazuju da je Zemlja u stvari jedan kristal odnosno da je njen sastav, odnosno način ponašanja povezan sa kristalima (pogledaj najnoviji broj OMNI). Tako nam kristali govore da budemo što više usklađeni sa Zemljom. Zbog toga, ako ste u oblasti gdje ima kristala i čak ako niste, pomaže da imate kod sebe neki, naročito tokom Harmonijske Konvergencije. Ima nekih rituala koji uključuju upotrebu kristala, kako da ljudi naprave oblik Davidove zvijezde i takve stvari. Ali također je jako važno da budete oprezni što radite sa njima. Ponavljam, namjera je od najvećeg značaja.

(Steven Hirsch) Hvala. Imam još jedno pitanje. Ja sam budist. Tijekom prakse Kalachakre, spominje se jedno mračno doba čovječanstva ili tako nešto slično. Također je uključena vremenska linija. Da li ste vi upoznati sa tim i kakva je veza između tantre sa Harmonijskom Konvergencijom i koja literatura bi bila na tu temu?
José Argüelles Prema učenju Kalachakre i učenjima vezanim za Shamballu, mi se sada nalazimo u najmračnijoj od svih mračnih era, završavajući jednu mračnu eru od 500 godina, koja izgleda da odgovara periodu od 468 godina Devet Paklova koje sam maloprije spomenuo. To znači da prema tim proročanstvima (Shamballe) vrijeme vladanja Tri Gospodara materijalizma [§] se približava kraju. Ta era će biti praćena Zlatnom erom od 500 godina koja bi mogla otpočeti 2012. godine. Ja sam nešto provjeravao na tu temu sa Tai Situ Rimpocheom, da bih bio siguran. U svakom slučaju, da, postoji povezanost. To je još jedan razlog zašto se zove Harmonijska Konvergencija.

(Jim North) Sva ta priča o NLO i Harmonijskoj Konvergenciji je veoma interesantna. Da li griješim ako mislim da je prava važnost ovog događaja to što će označiti promjenu u svjesnosti individue? Nije li to pravo značenje “nove ere”. Zar se ne bismo trebali koncentrirati na nas same, naš unutarnji život, a ne na rituale i NLO-e?
José Argüelles Istina je da će pravo značenje ovog događaja biti promjena naše svjesnosti i promjena naše percepcije svijeta. Ta perceptualna promjena će biti slična promjeni koja se dogodila kada su ljudi shvatili da je Zemlja okrugla, ili da se Zemlja okreće oko Sunca, a ne obrnuto. Dio te perceptualne promjene će biti i priznavanje da nismo sami. NLO nisu ovdje da bi nas spasili, već su dio našeg prirodnog okruženja, kao što su to oblaci, zvijezde, drveće, itd. Promjena će biti u našem prepoznavanju njihovog prisustva bez straha i u slijedu svega što to podrazumijeva kao i u perceptualnoj promjeni.

(Howard Maculsey) Ok, hvala doktore, stav jedne osobe može ojačati ili oslabiti zbog onih koji kritiziraju njegov trud. Tko je vas kritizirao i zbog čega?
José Argüelles Hoćete reći da ljudi kritiziraju Harmonijsku Konvergenciju?
(Howard Maculsey) Da, doktore.
José Argüelles Do sada je bilo jako malo onih koji su je kritizirali. Wall Street Journal[**] joj je posvetio izvjesnu pažnju, ali teško da je to bila kritika. Neke grupe kršćana fundamentalista su kritične, ali u principu, svaki dan ima sve više i više ljudi koji na ovo obraćaju pažnju. Svijet je već toliko vremena bez ijedne vizije, tako da Harmonijska Konvergencija prouzrokuje u mnogim različitim tipovima ljudi nešto u grudima, bol u srcu, sjećanje na drevnu moć i legendarno značenje koje je bilo odsutno tokom dugo vremena. U ovoj zemlji smo imali nešto slično u auri “Camellota” tijekom ere Kennedya i na festivalu Woodstock povodom kontrakulture. Eto, sada je mit u tijeku i jedan superiorni poziv koji je u stanju prodrmati one koje privlači Harmonijska Konvergencija, bili oni toga svjesni ili ne. Vidjet ćete da je jedna vrsta zemaljskog i izvanzemaljskog magnetizma u tijeku. 

(Howard Maculsey) Doktore ja nisam fundamentalist, ali oni su veoma iskreni u svom oponiranju i što je još važnije, imaju pristupa nacionalnoj publici putem televizije. Kažite nam nešto o ovoj opoziciji.
José Argüelles Ima nešto u Harmonijskoj Konvergeniciji što onemogućava fundamentalistička vjerovanja da Armagedon treba prethoditi Drugom stvaranju. Harmonijska Konvergencija izgleda kao Drugo stvaranje i budući da oni nisu bili kad je ona planirana, osjećaju da im se prijeti i ljubomorni su. Međutim, nema nikakve prijetnje u Harmonijskoj Konvergenciji, To je zajednička nada ljudi za jednom boljom budućnošću i boljim svijetom. Oni koji su zaista usklađeni sa Harmonijskom Konvergenicijom ne mogu kritizirati fundamentaliste. Cilj je iskazivanje univerzalne samilosti, oproštaja, bezuvjetne ljubavi prema čitavom životu. Oni koji nemaju grijeha bacaju prvi kamen. Grijeh se može razumjeti kao ono što ometa slobodnu volju osobe. Harmonijska Konvergencija je vježba slobodne volje u korist svih.

(Dave Payton) Dobro je znati da Jim i Tami [††]neće biti dio svega ovoga.
(Howard Maculsey) Možete li nam kratko definirati “milenarista”?
José Argüelles Na tradicionalan način, milenarist se definira kao onaj koji vjeruje da je “kraj blizu”. Sa točka gledišta Maya, ne postoji konačni kraj, već samo promjene u cikličnom ponašanju organizama uključenih u galaktički život. Ono čega smo svjedoci je upravo takva promjena ili kretanje. Može značiti kraj starog poretka, industrijsko-vojne civilizacije, ali je također i početak jednog novog ciklusa, nove forme života, one koja prije svega ima na umu čistoću i pročišćenje životne sredine i pripremu za ulazak u galaktički život.
(Dave Payton) Ok, još uvijek imamo nekoliko osoba koje žele postaviti pitanja, a još uvijek imamo nekih 16 osoba; znam da to zamara i ako želite možemo prekinuti, ali ako možete odgovoriti na još par pitanja, siguran sam da će vam biti jako zahvalni.
José Argüelles Sutra imam intervju na radio Tolledo u 7 ujutro, ali pošto sam izabrao ovakav način života odgovorit ću barem na još jedno pitanje.
(Paul Dawenport) Dr. Ja sam direktor Škole za masažu Floride. Mi profesori i studenti smo jako zainteresirani da ovo provedemo u djelo. Moja žena će biti u Los Angelesu sa Scout Gun[‡‡], ali nama nije jasno što je najbolje za našu lokalnu oblast. Što savjetujete da radimo na našim vlastitim lokalitetima? Postoji li neka mreža kojoj se možemo pridružiti? Hvala.

José Argüelles- Nisam siguran za mreže sa kojima se možete povezati, ali vam mogu reći sljedeće: ako vam je to problem nemojte to raditi. Svrha ovoga je raditi ono što je prirodno, lako, ono što se slaže sa tvojim integritetom. Nitko neće nagrađivati one koji ce napraviti bolji “show”. To je vrijeme za gledanje u naša srca, za gledanje u naš um, da osjetimo svim našim tijelima ono što je prirodno i ispravno. Možda ćete vi biti sami u zadnjem dijelu baste i primiti cjelokupan naboj. Druga stvar koju treba imati na umu je vježba telepatije i ekstrasenzorne percepcije. Biti u rezonanciji znači biti u stanju otvoriti se za one koji imaju sličan duh našem, bilo gdje su u svijetu. I zbog toga, budite ono što jeste, kao kada znate da ste nevini u svojim motivacijama, i bit će dobro. Dobro, ovo liči na igru sa 20 pitanja, i da bih izbjegao da se pretvorim u jednog recikliranog Mayanca, mislim da se trebam pozdraviti i reći vam laku noć. Želim se zahvaliti svima na pažnji i strpljenju. Ja sam ovdje prisutan, jer je imperativ da ova informacija uđe u sve krugove. Svi oni koji imaju ovu informaciju imaju odgovornost proslijediti je dalje i prenijeti je na bilo koji način. Harmonijska Konvergencija se već događa. Magnetizam je sve jači. Sveti trenutak za obnovu Zemlje i ispravak našeg evolutivnog pravca je došao. Budite sretni i pripremite se za buđenje iz vaših najdražih snova.

(Dave Payton) Još jednom doktore, kako se može naručiti knjiga?
José Argüelles Faktor Maya se može naručiti na Bear and Co.- P.O. Box 2860, Santa Fe, NM 87504.

José Argüelles Molim vas, nastavite, i neka duh bude sa svima nama!
(Steven Hirsch) Om Ah Hum.
(Gerald Sewyz) Zbogom.
(Dave Payton) Bilo je fenomenalno doktore. Zahvaljujemo se što ste bili ovdje.
(Mike Mc Kennell) Doktore Argüelles, puno vam hvala za vaše vrijeme.
(Dave Payton) Fantastično. Ovo je bila božanstvena konferencija. I kada se sve odigra, moći ćemo reći da smo bili tamo. Istina?
(Mike Jones) Točno.
José Argüelles – Možete se okladiti da će tako biti. I ne samo to, kako je ovo bila elektromagnetska konferencija, doprinosimo i na ovaj način.
(Michael Mc Kennell) Nadam se da će sve ispasti dobro.
(Jim North) – Hvala doktore Arguelles.
(Dave Payton) Dobro bit ćemo na valovima Dobre Zemlje te nedelje uvečer.
(Steven Hirsh) To će biti vrijeme žetve.
(Dave Payton) Gary, potrudi se da dođeš 16. kolovoza, ako je moguće. I doktore Argüelles bili bismo jako sretni da vas možemo ponovo vidjeti poslije tog datuma, ali o tome ćemo kasnije.
José Argüelles - Nije loša ideja.
(Dave Payton) Neka vrsta skupa da bismo razmotrili o onome što se dogodilo.
(Michael Mc Kennell) Pretpostavljam da bi bilo pretjerano tražiti od tebe da gost bude i D. Tredwel.
José Argüelles Gledajte u zvijezde i laku noć!
(Dave Payton) OK, laku noć doktore.
(David Olson) Laku noć i sretna budućnost!
(Dave Payton) Pričat ću sa vama preko Garyja, uskoro.
(Howard Maculsey) Laku noć.
[*] Dan Seli 16, Kozmičke lune, Kin 20, Žuto Rezonantno Sunce (vođeno Ljudskim bićem), Psi Krono – Ritmički Nebeski Šetač.
[†] Sekvenca  iz filma Odiseja 2001, Stanley Kubricka, 1984.
[‡] Aluzija na američki televizijski program obrazovnog karaktera koji se prenosio 1968 -2001.
[§] Gospodari forme, govora i uma.
[**]Odnosi se na jednu reportažu vezanu za Harmonijsku Konvergenciju koja je bila publicirana u ovim važnim novinama upravo 23 lipnja 1987., i datum početka računanja vremena Čarobnjaka na Zemlji, Kin 1, Crveni Magnetni Zmaj.
[††] Ironična aluzija na jedan kontroverzni američki par tele-evangelista.
[‡‡] Jedan relativno poznat specijalist i pisac u Neurolingvističkom Programiranju.
 Probuđeni za realnost20 godina Harmonijske konvergencije  
„Na današnji dan je 20 godina prošlo otkako je bend započeo svirku.“  (The Beatles) 
„Pet godina – To je sve što imamo.“ (David Bowie)

Dok je galaktički čarobnjak bio taj koji je najavio Harmonijsku konvergenciju započinjanja Novog Ciklusa Siriusa, Lunarni Čarobnjak je onaj koji je najavio 20-tu godišnjicu ovog događaja prekretnice koji je otvorio vrata završnom ciklusu Vremena Proročanstva. Naravno, dan nakon što Bijeli Lunarni Čarobnjak započne u novom solarnom Prstenu, Plavi Električni Orao pokazuje uspostavljanje plavog galaktičkog spektra, ciklusa od 65 dana transformacije. Plavi Električni Orao je bio taj koji je pozdravio svitanje 16. kolovoza 1987., i prosvijetlio 144.000 sunčevih plesača njihovom misijom za 2012..

Sada, 20 godina i 20 dana nakon svitanja 16. kolovoza – 22. dana magnetne lune – Plavi Planetarni Orao će biti taj kojim će započeti tišinu 144.000 sunčevih plesača u svojoj meditaciji prije zore. Hoćeš li biti jedan od njih? Da li ćeš primiti transformirajući nastavak plavog galaktičkog spektra u  svoje srce? Hoćeš li se probuditi još dublje u realnosti i zgrabiti dan sa usavršenom vizijom Novog vremena? Nitko tada nije mogao zamisliti ciklus transformacije koji je trebao započeti nakon tog kozmičkog trenutka prije 20 godina – kupke u galaktičkom svjetlosnom snopu.  Što se dogodilo? Kraj Hladnog rata i prvi rat u Iraku, dolazak Interneta, evolucija cybersfere i prisvajanje ljudskog uma od strane virtualne realnosti, apsolutni trijumf novca, 11. rujan i „rat teroru“, globalno zagrijavanje i „Novi Svjetski Poredak“ dinastije Bush – nitko u svijetu nije to zapravo želio vidjeti. Sada je pet godina do odlaska. 
Kako će završiti ciklus?
 Zar ne vidiš, zaista ovisi o tebi da li ćeš se probuditi u realnosti? Sve je to kula od karata. Snaga imaginacije unesena je buđenjem iz Začaranog sna povijesti i ulaženjem u stvarnost Galaktičkog Začaranog Sna, 17. kolovoza, dvadesettreći dan magnetne lune, kula navigacije, je dan Žutog Spektralnog Ratnika. Oslobodi svoju inteligenciju. Povrati natrag pravu stvarnost! POVRATI NATRAG PRAVU STVARNOST!


Na ovu Harmonijsku konvergenciju provedimo nekoliko dana bez Interneta, naših mobitela i ozbiljno prakticirajmo telepatiju. Napravimo telepatske prstene oko Zemlje ujedinjujući sva srca obalama telepatske ljubavi. Stavimo zaista unutra svoja srca. Pogledajmo koliko jasnih poruka možemo poslati i primiti. Naše je Bogom dano pravo napraviti tako. To je izbor koji trebamo izvršiti. Homo noosfericus nije napravljen od optičkih vlakana nano-čip tehnologije. Sustav će uskoro biti preopterećen i kolabirati od svoje vlastite težine. Virtualna stvarnost je dinosaurus 12:60.
Ove Harmonijske konvergencije organiziraj telepatske piknike i sjedi u krugovima tišine u zoru – i sjedi tamo cijeli dan. Neka pjesma krene spontano iz tvog srca. Postavi dugu oko Zemlje. Projiciraj snagu misli – „Usavršavam u cilju stvaranja“ – kaže Planetarni Orao i – „Rastvaram u cilju pitanja“ - kaže Spektralni Ratnik.
Povrati natrag pravu stvarnost! Kreiraj um ni iz čega što jest. Iskusi neprofiltriranu Božju svjesnost. Ma gdje bio, ne boj se!

Valum Votan, Onaj koji zatvara cilklus

VALUM VOTAN i zastava MiraVještina duhovnosti

Vještina duhovnosti i dolazeće vrijeme noosfere
 Kreacija duhovne baterije koja se sastoji od ujedinjene umreženosti najnaprednijega duhovnoga bratstva ikada skupljenoga na Zemlji, uključenoga u galaktički program meditacije u ime cjelokupne planetarne sinteze samo po sebi je akt konstituiranja noosfere – istinsko ispunjenje proročanstva 2012. Noosfera, prema V.I. Vernadskom, jest „novo stanje evolucije biosfere u kojem je dominantna geološka uloga čovječanstva.“ Ovi novi geološki uvjeti rezultat su neviđene krize Zemljine biosfere. Upravo smo sada svjedocima takve krize. Ovo je evolutivna kriza i nužnost nastanka noosfere. Budući da je noosfera mentalni omotač ovog planeta, za nju odgovornost snose ljudska bića. Trenutno, ljudi kreiraju zagađenje noosfere, mentalnu maglu egoizma, terorizma i rata. Da bi se ta magla rastjerala potrebno je sredstvo za čišćenje iz više svijesti – djelovanje duhovne baterije o kojoj smo već govorili. 

Recimo, ako 144 milijuna ljudi do godine 2012. bude uključeno u uobičajenu dnevnu meditaciju, čovječanstvo će iskusiti duhovno savršenstvo, jače u svom cjelokupnom efektu, nego što je atomska bomba u svijetu. Bilo je velikih epoha čovjekove kreativnosti u kojima su duhovno inspirirane mase uzdigle razinu civilizacije na nove visine – Sung dinastija u Kini, islamska civilizacija na svom vrhuncu u 13. stoljeću, ili veliko doba gradnje katedrala u srednjovjekovnoj Europi, da spomenemo samo neke. A razmotrite taj inspirirajući učinak ujedinjene globalne duhovne sile, koja bi se odazvala nužnosti noosfere, i kreirala mrežu ujedinjene mentalne energije – svijetleći noosferički plašt koji zaštitnički prekriva planet? 

Da bi bili učinkoviti, svatko tko sudjeluje u ovoj meditaciji mora se složiti s tim da prakticira istu metodu, s istom namjerom i istim razumijevanjem. Metoda se sastoji u tome da se uđe u prostor bez misli gdje je ego potpuno transcendiran. Smisao je u tome da se ostane u tom stanju, i kad god naiđe misao jednostavno je rastopiti, ne dajući joj snagu. Na ovaj način stvaramo stanje dhikr’ullah – Prisjećanje Boga, ili nirvakalpa samadhi ili stanje rigpe, neuvjetovano, samopostojeće nedualno prazno stanje primordijalne svijesti, koja je priroda istinskoga sebstva. 


 U ovome primordijalnome čistom stanju čovjek mora prije svega imati namjeru stvaranja mentalne mreže povezane sa svima ostalima koji prakticiraju ovu meditaciju – jer što bi drugo osim jednostavnog stanja svijesti moglo “znati bez znanja“? Čovjek mora zamisliti da je ova mreža kao plašt bezizvornog svjetla protkan temeljnim i bezriječnim suosjećanjem za sva bića bez iznimke, znajući da je sva patnja čovječanstva uzrokovana padom iz ovoga uzvišenoga stanja.
Nadalje, potrebno je imati na umu da je ovo stanje uma bez ega oduvijek postojalo, da je vječno stanje velikih besmrtnika. Kao takvo proteže se galaksijom rasprostirući se kroz cijeli svemir. U svojoj galaktičkoj međupovezanosti, ovo stanje uma povezano je s ostalim inteligencijama na ovom planu realnosti kao i s ostalim dimenzijama postojanja. To je univerzalna kozmička svijest, koju bezbrojna bića doživljavaju istovremeno sinkronizirana percepcijom dolazećeg „Časa“ 21. prosinca 2012.
Nećemo reći kakva će kreativnost izniknuti iz kumulativnog efekta toga pothvata, djela nepredvidiva iz našega sadašnjega kuta gledanja. Ali, ako čovjek jedan sat dnevno posveti ovome, anonimno i ne tražeći nikakvu osobnu korist, za opće dobro i spas Zemlje, neupitno je da će dolazak „Časa“ u 2012. godini biti jedan potpuno prosvjetljujući preporod, nezamislivo čudo.
Počnimo sada i nastavimo, dan po dan, do dolaska uzvišenog trenutka – kojim će započeti obnovljeni svijet! 

Valum Votan (José Argüelles),
Punakaiki, Novi Zeland
Magnetna Luna 18, Kin 226, Godina Crvene Magnetne Lune
Odbacite satove, oni sputavaju vaše vrijeme!

 Interview S KATARINOM PROKIĆ

Ovako priču o potrebi drugačijeg doživljaja vremena, koje se temelji na znanjima i kalendaru drevnih Maya, započinje Katarina Prokić, učiteljica Kalendara 13 luna 28 dana, direktna učenica José Argüellesa i aktivna pripadnica Mreže planetarne umjetnosti i Mirovnog pokreta za promjenu na Kalendar 13 luna 28 dana.  
Po struci je psihologinja - profesorica i terapeutkinja, prevoditeljica brojnih knjiga i članaka, pjesnikinja, iscjeliteljica, majstor Reikija i Magnified healinga. Živi u Santiagu de Chile, gdje se i sama upoznala s matematikom četvrte dimenzije. 

  
Iz razgovora s Katarinom, koja Kalendar 13 luna već dugi niz godina zaista živi, saznajemo zašto je važno koji kalendar pratimo i kako on utječe na naš život, što je to vrijeme i koja je njegova prava priroda, zašto je vrijeme umjetnost i na koji način možemo postati Čarobnjaci na Zemlji... 
I na kraju - što je to Kraj vremena - zimski solsticij 2012. godine, najavljen još prije više tisuća godina od najpreciznijih inženjera vremena – naroda civilizacije Maya. 
  
Što je to Kalendar 13 luna? 
Svaki kalendar je mentalni sustav koji uređuje naše vrijeme i našu stvarnost. Kalendar 13 luna 28 dana, temelji se na Tzolkinu, Svetom kalendaru Maya i predstavlja harmoničan alat koji nam pomaže sinkronizirati se sa prirodnim ciklusima i vratiti prirodi. To je novo praćenje ciklusa Zemlje oko Sunca koje traje 13 luna od po 28 dana što čini ukupno 364 dana, plus jedan slobodan dan koji se zove Dan izvan vremena ili Zeleni dan. 

Kalendar 13 luna je najtočnija norma mjerenja vremena koju je čovječanstvo ikada koristilo. Temelji se na ciklusu Sunca, Zemlje, Mjeseca odnosno Lune (luna je novi termin za mjesec da bi bio ženskog roda, jer mjesec predstavlja ženski princip, a istovremeno je to i naziv starih Slavena koji su koristili kalendar od 13 luna). U kalendaru 13 luna mjeseci se zovu lune i traju 28 dana, sastoje se od 4 savršena tjedna od po 7 dana svaki. U jednoj godini od 13 luna 28 dana ima 52 tjedna. 

Na koji način je kalendar 13 luna povezan sa Mayama? 
Čitavo ovo znanje, ova nauka o vremenu počiva na ogromnom znanju i mudrosti Maya, naroda koji je došao upravo da bi nam pokazao taj zaboravljeni faktor vremena. Govori se da su Maye imale najsavršeniji kalendar ikada. 
Kalendar 13 luna je manifestacija mentalne "loze" Galaktičkih Maya i sadrži u sebi kodove i proročanske ključeve koje treba prenositi u ovim vremenima u kojima su ljudski um i duša na putu evolutivnog napretka. Razumijevanje vremena koje su dostigle Maye još uvijek nije nadmašeno i njihov lunarno-solarno-galaktički račun u isto vrijeme sadrži mogućnost da otkrijemo našu fizičku, emocionalnu, mentalnu i duhovnu strukturu.  
Tko je zaslužan za otkriće ovog kalendara? 
Doktor povijesti umjetnosti José Argüelles, Meksikanac, prije skoro 50 godina počinje se baviti otkrivanjem znanja o vremenu i proučavati kalendar Maya. Kasnije, na temelju te ogromne mudrosti on uobličuje Zakon vremena – novu nauku o pravoj prirodi vremena i stvara prijedlog novog kalendara koji se zove sinkronar 13 luna. 

Ne više kalendar, jer znamo da riječ kalendar dolazi od riječi calendae, kako se zvao prvi dan u mjesecu u rimskoj imperiji, kada se prikupljao porez. Znači, kalendar je u prvom redu služio za unošenje reda u ubiranje novca. Nije ni čudo da se tako rodila krilatica: Vrijeme je novac! I naravno, danas nitko nema ni dovoljno vremena, niti dovoljno novaca. Zašto je to tako? 
Otkriveno je da je to zbog toga što živimo u jednom pogrešnom kalendaru koji nije usklađen sa prirodnim ciklusima, koji je umjetan, arbitraran i koji jednostavno ne ispunjava onu funkciju koji kalendar treba imati. 
Funkcija kalendara je da nas sinkronizira sa svim ciklusima, ciklusima Sunca, Mjeseca, Galaksije, našim unutarnjim ciklusom i biološkim ciklusom, s prirodom. 
Međutim, ništa od toga Gregorijanski kalendar ne zadovoljava. Zato postoji prijedlog za promjenu kalendara na kalendar 13 luna 28 dana, za koju se zalaže Svjetski pokret za mir i promjenu na Kalendar 13 luna. 
Što je to pokret za mir i promjenu kalendara i za što se on zalaže? 
Osim što je utemeljio Dan planeta Zemlje 1970. koji se u cijelom svijetu slavi 22. travnja i bio inicijatorom Harmonijske Konvergencije 16. i 17. kolovoza 1987., transcendentalnog događaja svjetske meditacije, José Argüelles osnovao je i Svjetski pokret za mir i promjenu na Kalendar 13 luna i Fondaciju za Zakon vremena.  

Svjetski pokret za mir i promjenu kalendara je globalna neformalna udruga osoba koje rade za mir, kulturu i biosferu, re-educirajući čovječanstvo u duhu mira i odgovornosti za životnu sredinu i povratak prirodnim ciklusima vodeći se principom: „Gdje ima mira ima kulture, gdje ima kulture ima mira“ (N. Roerich). Obnovljen je Roerichov Mirovni pakt, a kao simbol mira uspostavljena Zastava mira, promovirajući Dan umjetnosti i svjetskog mira 25. srpanj (Dan izvan vremena) kao glavnu točku ujedinjenja nacija, kultura i vjera, širom planeta. 
Fondacija za Zakon vremena je neprofitna organizacija, čiji je cilj integriranje umjetnosti, nauke i duhovnosti, radi stvaranja novog društvenog poretka koji štiti kulturne i biosferske vrijednosti. Sjedište Fondacije je u Portlandu, u SAD, sa punktovima u svim bioregijama planete. Ovi punktovi su poznati kao Mreža planetarne umjetnosti (Planet Art Network).  
Što nam Kalendar 13 luna omogućuje i na koji način čovjeku može pomoći praćenje novog kalendara? 
Novi kalendar služi upravo za reformulaciju ljudskog uma, jer su vrijeme i um povezani.  
Tko posjeduje tvoje vrijeme posjeduje tvoj um! 
Vrijeme se nalazi u umu. Mi ne možemo vrijeme opaziti čulima, ne možemo ga vidjeti. Vrijeme osjećamo, vrijeme je u našem umu. I ukoliko pratimo jedan kaotični standard vremena naš um će biti kaotičan. I takav um će manifestirati jedan kaotičan svijet. Zato u svijetu u kojem sada živimo cvjetaju jedino tehnologija i tehnosfera, okruženi smo strojevima i jednostavno svaki dan sve više gubimo kontakt sa samima sobom i svojim moćima.  
Naša pogrešna percepcija vremena je učinila da ljepota, harmonija i veza sa drugim dimenzijama budu potisnuti radi materijalnog progresa, industrijalizacije, uništenja bioraznolikosti planeta, negirajući duhovni aspekt ljudskog bića. Svaki mobilni telefon nam oduzima sadašnji trenutak, oduzima nam moć telepatije, moć intuicije. Jednostavno postajemo svakim danom sve više roboti.  
Što je to Zakon vremena? 
Zakon vremena je temelj novog učenja o vremenu, a može se zapisati ovom jednostavnom formulom:  
T(E)=ART odnosno T(E)=UMJETNOST

Slikovni rezultat za TIME IS ART
koja govori o tome da energija faktorizirana vremenom daje umjetnost. To znači - sve manifestacije energije, čitav trodimenzionalni pojavni svijet, posjeduje red i u skladu je sa svojom okolinom zahvaljujući vremenu. Vrijeme je univerzalni faktor sinkronizacije. Omogućuje sklad. Vrijeme je umjetnost. Zato niste nikada vidjeli ružan zalazak sunca, zato ptice lete u jatima pravilna oblika... Čak i škorpioni izvode predivan ples... Sve stvoreno u prirodi je umjetničko djelo i posjeduje ljepotu.
Živjeti pravo, prirodno vrijeme je također umjetnost. Oni koji to znaju, koji poznaju kodove vremena i Začarani san zovu Čarobnjaci na Zemlji, jer samo kada živimo prirodno vrijeme, sposobni smo činiti čuda….
Što je to Začarani san?
 Slikovni rezultat za DREAMSPELL
To je poopćena primjena matematike kalendara Maya i Zakona vremena primjerena današnjem čovjeku. Začarani san - Putovanje vremenskog broda Zemlja 2013., je interaktivna edukativna igra prilagođena našem unutarnjem djetetu, pa sva ova znanja usvajamo na lak i zabavan način. Začarani san je uvod i on u stvari predstavlja početna, temeljna znanja o kodovima vremena na koja se kasnije sve nadograđuje.
Nalazi se u ovoj neobičnoj šarenoj kutiji (pokazuje kutiju Začarani san) prepunoj sličica i boja, koja je u stvari mene jako zainteresirala i tako dovela do svega ovoga.
Ispričaj nam, molim te, kako. Kako si ti saznala za Začarani san?
Ovu čarobnu kutiju "Začarani san" otkrila sam kod jednog liječnika na drugom kraju ogromnog grada Santiaga u kojem živim od 1992. godine. Tamo sam dobila ceduljicu na kojoj je pisalo:
"Ako je tvoj život određen lažnim vremenom, biti će lažan. Odbaci nepravilan Gregorijanski kalendar od 12 mjeseci i sinkroniziraj se sa autentičnim vremenom Zemlje. Počni pratiti prirodni kalendar od 13 luna, 28 dana koji te sinkronizira sa Zemljom, Svemirom i sa samim sobom i tako ćeš dati istinski, pravi smisao svom životu. Ako ova poruka za tebe ima smisla, posjeti nas četvrtkom u 19.30h na adresi..."
On je još dodao: "Izgleda da čovjek preko svega ovoga može otkriti smisao, glavni zadatak svog života". To je bilo 1995. godine. Krenula sam da odlazim tamo otkrivši ubrzo svoj galaktički identitet, odnosno da sam Plava Magnetna Oluja i između ostalih informacija saznala da je životno pitanje mog bića "Koja je moja svrha?".
Tako je upravo pitanje svrhe, smisla bio za mene glavni okidač.
Koje promjene u svom životu osjećaš od kad živiš sinkronar?
Promjene su drastične. Moje shvaćanje svijeta se potpuno promijenilo, otkrila sam duhovni aspekt svoga života i svoga bića, što je rezultiralo promjenama u samoj ličnosti kao i u životnim navikama. Počevši od toga da sam se promijenila od izuzetno stidljive i šutljive osobe, do toga da sada držim predavanja na koja dođe i do 200 ljudi. Postalo je gotovo nemoguće da me materijalni svijet i tehnološka dostignuća mogu tako opčiniti i zasjeniti da bih imala neku jaku želju za posjedovanjem nečeg materijalnog što bi me usrećilo. Zatim promjena na vegetarijansku prehranu i nekonzumiranje alkohola, redovno odvajanje organskog i neorganskog otpada, prelazak na orijentaciju alternativnog psihologa, upisivanja djece u Waldorfsku školu, koja se temelji na duhovnoj nauci, antropozofskoj pedagogiji koja za cilj ima odgajanje slobodnog čovjeka i mira u svijetu. To bi bile tek neke od promjena u mom životu koje su dovele do toga da se i moja vlastita obitelj čudi svemu tome, mada polako i sami ukućani počinju ponešto prihvaćati. To je upravo potvrda promjene frekvencije, što je i cilj dnevnog praćenja Sinkronara 13 luna. Ipak, sve ovo su tek neke od promjena, predstoji mi još puno rada na sebi u cilju transformiranja svoje ličnosti i svojih navika preuzetih iz materijalističke civilizacije.

Slikovni rezultat za DREAMSPELL
Imala si priliku i sreću biti na Picarquinu, koji uvijek spominješ kao jedno iznimno iskustvo. Po čemu je taj seminar drugačiji, molim te opiši nam ugođaj i što se sve tamo događalo?
Sedmotjedni – 49-dnevni seminar "Čarobnjaka na Zemlji" je zaista bilo nešto izuzetno revolucionarno. Prekinuti svoj svakodnevni život na toliko dugo vremena (minimalno učešće je bilo četiri tjedna), zaista je bila značajna odluka!
Ipak, nije bilo dileme da li ću ići. Moji roditelji došli su sa drugog kraja svijeta upomoć, da bi čuvali djecu. Koliko je sve to bilo različito od uobičajene svakodnevnice primijetila sam pri svakom svom (nedozvoljenom) izlasku odande radi djece, koji mi je bio toliko težak kao da putujem sa jedne planete na drugu. Naime, ideja je bila živjeti tu drugu frekvenciju, u prirodi, bez zagađenosti, žurbe, bez sata, bez strojeva, usvajati teorijski dio Zakona vremena i istovremeno osjećati i živjeti praktični  - drugačiji društveni poredak, ritam života, orijentaciju na istinske vrijednosti, spoznavanje Univerzalnih zakona prirode i neophodnosti transformacije današnjeg čovjeka ukoliko želi da život na Zemlji potraje i da živi u skladu sa sobom i cjelokupnom prirodom. To je zaista bio festival raznih naroda, nacija, rasa, kultura, neobičnih ljudi koji se bave neobičnim stvarima. Na primjer, jedan Kolumbijac potpuno posvećen otpadu i recikliranju, svojim bićem nam je prenio koliko je važan otpad i ono što sa njim činimo. On je uvijek nosio metlu koja se okrenuta naopačke pretvara u flautu. Svirajući i pjevušeći, bio je vrsta dvorske lude, glas naše savjesti...
Usklađivanje je na početku bilo teško, a na kraju se nitko nije želio vratiti u tzv. svijet 12:60 (svijet kojim vlada kalendar od 12 mjeseci i sat sa brojčanikom od 12 brojeva, minutom od 60 sekundi; lažna vremenska frekvencija temeljena na njenom trodimenzionalnom shvaćanju, rezultat koje je apsolutna zaronjenost u materijalistički, trodimenzionalni svijet).
Ambijent na obroncima Anda, spavanje u šatorima, velikim drvenim kolibama ili ljuljačkama za ležanje, buđenje uz violinu ili neki drugi instrument, iza kojeg bi uslijedile meditacije, vježbe joge, zdrava ishrana. Podijeljeni po grupama u popodnevnim satima, u tzv. zemaljskim familijama (pet zemaljskih familija po četiri solarna pečata koji predstavljaju u stvari dijelove naše ličnosti) omogućavalo nam je da živimo "In Lak'ech " - Ja sam tvoje drugo Ti. 

Predavanja su se oglašavala školjkom ili mayanskim rogom. Organizirali smo okrugle stolove na Kristalne dane uz kreativna dramsko-muzička izražavanja. U svakom trenutku bilo je zastupljeno jedinstvo nauke, duhovnosti i umjetnosti.
To je bilo iskustvo koje apsolutno ispunjava i mijenja život. Osim teorijskog dijela željelo se pokazati kako se mogu organizirati buduće ljudske zajednice koje bi se vratile prirodi, ali na jednom daleko višem nivou uz korištenje prirodne tehnologije koja ničim ne zagađuje i naravno temeljene na Zakonu vremena.
Jesi li osobno upoznala Valum Votana - José Argüellesa? Što možeš reći o njemu, da li je i po čemu poseban?
José Argüelles je izuzetna osoba po svemu. Prije svega po ogromnoj kulturi i obrazovanosti. On je doktorirao povijest umjetnosti i bio je predavač na najpoznatijim univerzitetima SAD. Nakon što je bio izabran za najboljeg profesora univerziteta Princeton, zamjereno mu je da je previše avangardan. Veliki vizionar i nositelj potpuno nove paradigme, odlučio je napustiti taj i sve ostale univerzitete. Svako predavanje započinje sviranjem flaute, njegovi slikarski radovi su apsolutno predivni i tu moram spomenuti podatak da nikada nije potpisao niti jednu svoju sliku. Ta skromnost, odsustvo ega i svijest da je samo instrument buđenja za potpuno novu galaktičku kulturu mira, ljubavi i daleko višu svijest, nešto je što ulijeva povjerenje i izaziva divljenje. Živi izuzetno jednostavno, asketski, primjenjujući stroge meditativne tehnike, hraneći se samo sirovim voćem i povrćem - posvećen je pisanju u izuzetnim stanjima svijesti koje iziskuju apsolutni unutarnji mir, čistoću i jasnoću misli. Trenutno je završio drugi od sedam svezaka "Kozmičke povijesti". I najzad, njegov izraziti smisao za humor je nešto što osvaja i plijeni. Najznačajnije je to što "korača" svaku svoju misao i izgovorenu riječ. Taj integritet je zaista primjer življenja.


 Kako bi u jednoj rečenici opisala Zakon vremena - Kalendar 13 luna- na način da netko tko nikada nije čuo za to poželi saznati više?
Najljepši komentar na jedno od mojih predavanja bio je komentar Direktora stare Biblioteke u Zemunu: "Ovo o čemu ste pričali doživio sam kao poziv na sreću!"
Promijenimo kalendar, promijenit će se naše shvaćanje vremena. Prirodna i harmonična mjera za vrijeme promijenit će naš um i svijet koji ćemo zajedno izgraditi bit će harmoničan i skladan, po mjeri istinskog, pravog čovjeka.
Glasamo li za nemir (rat) ili za mir?
Promjena kalendara je način da se otvore vrata, da bismo ušli u sljedeću dimenziju, u budućnost. Samo duhovni muškarci i žene mogu stvoriti istinski mir.
NOVO VRIJEME - NOVI SVIJET!
U čemu je razlika između Kalendara Maya i "mayanske astrologije" i Kalendara 13 luna?
Tradicionalni, "starosjedilački" Kalendar Maya ima još i drugi naziv - Dugi račun, odnosno računanje dana (1.872.000) između 3113 prije naše ere do 21. prosinca 2012. 
 
Kalendar 13 luna je jedan od 17 kalendara koje su koristile Maye i zove se TUN UK. Sinkronizira se sa mjerom 13:20 koja pripada Tzolkinu odnosno harmonijskom modulu. Međutim Kalendar 13 luna nije samo jedan od kalendara Maya. To je jedan univerzalni kalendar. Na primjer, više od 5500 godina narodi Anda koriste kalendar 13 luna, 28 dana i također Druidi u Engleskoj između ostalih.
 Još jedna važna stvar je što Kalendar 13 luna za početak Nove godine uzima datum 26. srpanj. U prošlosti su taj isti dan slavili i Maye i Egipćani, jer je toga dana zvijezda Sirius u konjunkciji sa izlazećim Suncem. Prema tome, taj dan odgovara jednom kozmičkom događaju što čini da je Kalendar 13 luna, koji se danas već koristi u brojnim zemljama svijeta, integralni dio novog otkrića vremena koje se zove Začarani san. 

Zbog toga je važno da se Kalendar 13 luna ne pobrka sa tradicionalnim Kalendarom Maya, jer on ima kao svoj cilj da pokaže sinkronijski red četvrte dimenzije, jednu dodatnu dimenziju vremena, što je jedno od otkrića Zakona Vremena. 

Mayanska astrologija je nešto nalik na naš horoskop i zodijačke znake, znači trodimenzionalni aspekt vremena, a temelji se na 13 zvjezdanih sazviježđa prema kojima se daju karakteristike osoba rođenih unutar ovih mjeseci.
Takav pristup umanjuje vrijednost ovog dragocjenog znanja.
Koju poruku nam je ostavila civilizacija Maya?
 Poruka je da ne poznajemo pravu prirodu vremena, jer vrijeme nije sat! Vrijeme je frekvencija univerzalne sinkronizacije zahvaljujući kojoj se harmoniziraju svi kozmički ciklusi. Zbog odsustva tog razumijevanja gubimo se u materijalizmu, uništavajući svoju životnu sredinu, živeći sa ratovima i terorizmom. Poruka je da se trebamo vratiti životu u skladu sa harmoničnim ciklusima kozmičke prirode, kako ne bismo doveli čovječanstvo i planetu do njezinog kraja.
Prema proročanstvima Mayja, godina 2012 obilježava kraj ciklusa od 5200 godina koji Argüelles naziva Ciklusom Povijesti. Trenutno čitavo čovječanstvo kolektivno prolazi ovo proročansko zatvaranje ciklusa: svi se pripremamo za točku tranzicije 2012. godine i ulaska u transformirani svijet, novu eru ili kako ga je ruski naučnik Vladimir Vernadsky nazvao - Psihozoik, eru duha.
I da završimo da odgovorom José Argüellesa, kada su ga u jednom intervjuu pitali:
Što će se dogoditi 2012. – 2013. godine prema proročanstvu Maya?
2013. po proročanstvu Maya predstavlja Kraj Povijesti, kraj ciklusa materijalizma koje je dominirao u svim sferama. Približava se kraj globalizacije, velikih tržišnih centara, industrije, jednom riječju tehnosfere. Ono što dolazi je noosfera – mentalni omotač oko planete.
To je promjena stanja, kao sa plina na paru. Kako će se to odigrati? Putem ratova? Jednim dijelom, naravno. Mogućnost Trećeg svjetskog rata je veoma blizu. Također, zahvaljujući klimatskim promjenama. Međutim, ova promjena će prodrijeti u naš svijet putem velikih promjena samog Sunca koje upravlja našem životima i zbog toga proročanstva govore o novom solarnom dobu.
2012 godine na Suncu će se odigrati «promjena polova» i to će se jako odraziti na našu planetu. Razbit će se elektromagnetsko polje Zemlje, uslijed čega će se završiti naša cyber, elektronska kultura.
U isto vrijeme trebamo se pripremiti za promjenu na Zemlji. Budući da možemo vidjeti što će se dogoditi, usmjerimo naše napore na eksperimente između biopsihičkog polja čovječanstva i elektromagnetskog polja Zemlje u cilju stvaranja telepatskog polja za stabiliziranje naše planete. Naša je hipoteza da se može stvoriti Duga oko polova u godini 2012. i da na taj način možemo stabilizirati još strašnije efekte solarnih i Zemaljskih nemira koje će potpuno prekinuti sa civilizacijom koju poznajemo.
Međutim, mi u stvari ovdje govorimo o prirodnim kozmičkim promjenama. Te promjene su katastrofične samo u mjeri u kojoj smo vezani za materijalističku civilizaciju. Ako nemamo takvu vrstu vezanosti možemo sve promatrati kao odvijanje jedne velike kozmičke drame. Potrebno nam je imati perspektivu. Nije prvi put da jedna planeta mijenja svoje stanje. Noosfera je jednostavno posljednji horizont totalne promjene; to je horizont kozmičkog života naše planete. Ovo je naša evolucija, postat ćemo galaktička, potpuno telepatska bića. Počet ćemo sudjelovati u kozmičkoj civilizaciji.
To je ono što želi da nam kaže godina 2013. godina: galaktička sinkronizacija.
Izgubiti materijalističku civilizaciju je mala cijena koju trebamo platiti da bismo došli do ove evolutivne etape!

Hvala ti. Za kraj te molim da podijeliš sa nama pozdrav kojim se pozdravljaju Maye.
Vrlo rado! Mayanski pozdrav je In Lak’ech! Što znači Ja sam tvoje drugi Ti!
Kada se tako pozdravimo sa nekim, nema ljutnje, ni uvrede, ni kritiziranja, ni prosuđivanja, jer shvaćamo da smo svi jedni drugima ogledala.
Slikovni rezultat za IN LAKECH
Bijeli Spektralni Vjetar
Dovršeno na Silio 21, Solarne Lune Namjere Crvene Magnetne Lune, na dan Crvenog Spektralnog Nebeskog Šetača. 
  PLANETARNA LUNA PSA - LUNA MANIFESTACIJE


Dobrodošli u Planetarnu Lunu Psa – lunu manifestacije, desetu
lunu u Planetarnom valu služenja.
Sada je vrijeme za manifestaciju sjemena koje je inicirano i pokrenuto  u Prvoj luni ove godine Žutog Galaktičkog Sjemena. Sada je vrijeme za deprogramiranje starih obrazaca, starih načina razmišljanja. Odvojimo se od poznatog. Ispraznimo čašu. Napravimo prostor za novo u našim životima. Da bismo manifestirali novo, staro treba umrijeti. Ova luna se podudara s Planetarnim Spojiteljem Svjetova u godišnjem Začaranom valu, i poziva nas da umre staro kako bi se manifestirao most koji povezuje Nebo i Zemlju.Hopi proročanstvo govori o „Putu dva srca“. To se događa kada glava i srce nisu povezani, i taj put  stvara svijet koji je izvan ravnoteže i reda. Hopi proročanstvo koje  je otkriveno nakon Drugog svjetskog rata i atomske bombe, odnosi se na proročanstvo o "drugom potresu". Proročanstva kažu da će biti treći potres.  Sada smo u procesu osjećajući vanjski odjek trećeg silnog potresa. Kad se dogodi treći potres onda će „Put dva srca“ doći do kraja. Onda ćemo proći kroz sipapu – prolaz u drugi svijet ili svijet centra (središta). Ovaj planetarni obred prolaza dovodi čovječanstvo kroz slijedeću sipapu – prolaz, dovodi čovječanstvo kroz mijenjanje svijeta, kroz promjenu vremena (povratak prirodnoj frekvenciji vremena 13:20).
Sinkronar Kalendar 13 luna prikazan u formi Začaranog vala

Sinkronar / kalendar 13 luna 28 dana i kodovi Zakona Vremena služe kao
rezonantni aktivator za prijelaz mosta u drugi svijet prema regenerirajućem svjetlu unutar planetarnog uma (Noosfera). Ovi kodovi su vibracijski vodiči koji nam pomažu preusmjeriti naš um sa solarnim / kozmičkih frekvencijama.
 U geometriji Pulsara, deseti ton je završni ton Prve –dimenzije Pulsara Života, Pulsar koji manifestira izazov. Glavni izazov je promijeniti vrijeme (promjena vremena u prirodnu frekvenciju13:20, vratiti u svijest da je vrijeme višedimenzionalno, spiralno, radijalno). To je veličanstveni dar, znati što se zapravo može učiniti i da ljudska bića mogu biti uključeni u taj proces. Ovaj proces stavlja ljudski rod doslovno u sinkronizaciju sebe sa vremenom, i time se vrijeme mijenja. Ovo je čarobno i vrlo sveto događanje.

OVA LUNA JE 28 DNEVA AKTIVACIJA GALAKTIČKIH PORTALA - FRAKTAL KINA 218, BIJELOG PLANETARNOG OGLEDALA


Planetarna luna započinje sa kinom 156., Dali 1 - Kin 156, Žuti Kozmički Ratnik (4. travnja).  Nastavljajući brojanje Jedna Luna = Jedan Kin (brojanje koje je počelo 217 luna prije u godini Žutog intoniranog  Sjemena) znači da je ova Luna Kin 218 - Bijelo planetarno Ogledalo - aktivacija galaktičkog portala, kao i kin datuma otkrića groba Pacal Votana!
                                         Grobnica Pakal Votana 

Drugim riječima, kao fraktal od Kina 218, ova Luna  je 28-dnevna aktivacija galaktičkih portala, te je duboko povezana s proročanstvom Pacal Votana, kodirana i pohranjena u njegov grob - koji je sam bio otkriven na Kin 218, Bijelo Planetarni Ogledalo!
Sa Žutim Kozmičkim Ratnikom završava Začarani val Žutog Sjemena koje je započelo na  Kin 144 dvanaest dana prije. nastavljamo duhovnu praksu od 144 dana - ciklus koji je započeo na kin 144. - detaljno na blogu Crvene Kraljice:

Seli 2 - Kin 157, Crvena Magnetna Zemlja (5. travnja). Počinje 52-dnevni Žuti Južni Zamak Davanja, Sud inteligencije, kao i 13-dnevni ciklus Začaranog vala Crvene Zemlje – Začarani val Navigacije.
"Pleme Crvene Zemlje Inicira Davanje kroz moć Navigacije"
  Sa kinom 157 počinje drugi od 11 Začaranih valova od "144 dana do zvijezda sjećanja" (meditativna praksa u ciklusu od 144 dana). Ova Planetarna Luna ima lijepu simetriju; prvi dan u luni je 13. Kozmički ton i kraj začaranog vala Sjemena, a zadnji dan u luni (mjesecu) prvi Magnetni ton i početak Začaranog vala. Između ta dva dana su dva savršena začarana vala od 13 dana svaki: Začarani val Crvene Zemlje, val Navigacije i Začarani val Bijelog Psa, val Srca (prisjetite se da Planetarna luna sama ima totem Psa.) Kao što je prikazano na slici, možete vidjeti da je posljednjeg dana lune Kin 183 Plava Magnetna Noć, s početkom u Začaranog vala Obilja Plave Noći... Mi smo u Planetarnoj luni manifestacije, koja počinje kompletiranjem Plavog zapadnog Zamka transformacije, a zatim počinje Žuti južni Zamak davanja, te završava pokretanjem začaranog vala obilja ... Da bismo manifestirali novi svijet mora biti davanja u duhu beskonačnog Obilja kako bi stvarali i realizirali svijet naših najvećih i najdubljih snova!

 O SINKRONICITETIMA ZVJEZDANIH PUTNIKA U SOLARNOJ LUNI PROČITAJTE U POSTU ZA PLANETARNU LUNU, OVDJE NA BLOGU (tekst preveden u cjelosti). PUTEVI – STAZE HUNAB KU U PLANETARNOJ LUNI
U ovoj godini Žutog Galaktičkog Sjemena istražujemo kodove Puteve Hunab Ku 21. U Planetarnoj luni nastavljamo godišnje istraživanje 52 Heptade Puteva Kodova Hunab Kua -  kodove kroz svih 52 tjedana (heptade) u 13 Luna u godini. Ova lune se opisuje kao aktiviranje "dva elektro-eterična stabilizatora".

Baš kao što je Solarna Luna (prošla luna / mjesec) aktivirala okomite Elektro-eterične meridijane svjetlosti i topline, ova luna  je mjesto gdje vodoravni stabilizatori ulaze, kompletiraju četiri iskonske stanice (ćelije) svjetlosti i topline - drugim riječima, to je kao u priči o čisto solarnoj  / zvjezdanoj energiji koja je zakoračila, krenula prema dolje u planetarnu manifestaciju kroz interakciju topline i svjetlosti.

Tjedan 1 - Inicira
Heptada 37: Umjetnost stabilizira Meditaciju - GK Venera & SP Neptun
(Dali 1 - Silio 7 / travanj 4-10)
Dum Kuali stanica (iskonska toplina / termički element) uspostavljena.
  
Tjedan 2 - Pročišćavanje
Heptada 38: Meditacija stabilizira viziju - SP Neptun i Jupiter SP
(Dali 8 - Silio 14 / travnja 11-17)
Kum stanica (toplina unutarnjeg svjetla) uspostavljena.
  
Tjedan 3 - Transformira
Heptada 39: Pročišćavanje stabilizira Prosvjetljenje - GK Merkur i GK Pluton, (Dali 15 - Silio 21 / 18-24 travnja)
Dum Duar stanica (iskonska svjetlo / lumnički element) uspostavljen.

Tjedan 4 - Dozrijevanje
Heptada 40: Prosvjetljenje stabilizira Bezvremenost - GK Pluto & SP Maldek, (Dali 22 - Silio 28/25 travanj - 1 svibnja)
Kemio stanica (svjetlost unutarnje topline) uspostavljena.Sa engleskog prevela: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo

Planetarna luna Psa. 10. TON- PLANETARNI. Kako mogu usavršiti ono što radim? Pulsirajući zrak manifestiranja. Poboljšati ili usavršiti. Manifestacija.
TOTEM ove lune je PAS: plemenitost, lojalnost, ne-uvjetovana ljubav, hrabrost, integritet, sentimenti, emocije, razumijevanje dvojnosti sumnje i vjere, srce, suradnja, ujedinjuje, vodič, onaj koji osnažuje, dosljedan, rad u ekipi. Pas nas uči da dajemo i primamo ljubav bez straha. Energija Bijelog Psa je također je poput prolaza, spoja dimenzija - ka razvijanju odnosa sa vodičima, totemima, saveznicima i čuvarima. Postoje mnogi načini da se radi sa ovim duhovnim vodičima, uključujući vođene vizualizacije, šamanska putovanja i meditaciju. Totemi, bića koja nam prenose poruke su dijelovi nas samih,oni su dio naše životne struje koja čeka da se integrira u naše svjesno. Uvidi nam dolaze kroz ostvarenje svoje svrhe koju dijelimo sa drugima, i kada smo u odnosima sa ljudima koji su spremni živjeti svoju istinu i svoju cjelovitost (svjesni su i tame i svjetlosti unutar svog bića). Također, intimni, partnerski odnosi su jedinstvene prilike da se osvijetle duboki emocionalni uzroci koji trebaju biti transformirani.
Budite spremni i voljni duboko posegnuti za istinom koja se nalazi u odnosu sa svakom osobom koje su u vašem životu. Bijeli Pas signalizira proboj u životu: nove početke, nove percepcije, nove saveznike i prijatelje. Kako sve više izražavamo ono što istinski jesmo, privlačiti ćemo više svoju pravu obitelj sebi. Sa svojim vodičima i suputnicima, imamo sposobnost manifestirati svoje inspirirajuće vizije i snove.
In Lake'ch!
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo

Dobrodošli u Solarnu Lunu  Jaguara – Lunu Namjere!Solarna Luna Jaguara je deveta luna u Začaranom valu Planetarnog služenja.
U ovoj Luni pulsiramo namjeru Nove Galaktičke Zrake. Ova Nova Galaktička Zraka dolazi u dodir sa starim obrascima i strukturama, stvara inicijacijske vremenskoprostorne scenarije. Sada prolazimo  kroz višestruke razine inicijacije, i pozvani smo uzeti pauzu – odražavati i preusmjeriti percepciju (pomaknuti percepciju na viši nivo). Inicijacija zahtijeva promjenu svijesti – svijest ide iz jednog stanja u drugo stanje svijesti. Povežimo se sa našim srčanim čakrama. Povezanost sa srčanom čakrom proces čini lakšim. Trebamo postati osjetljivi i suosjećajni prema svim živim bićima i osobito prema suptilnim znakovima koji se prenose na nas u svakom trenutku. Otvorite srce i proširite um.U geometriji Pulsara, deveti ton je treći ton 4D vremena pulsara koji kulminira u trinaestom tonu ( i zadnjoj luni u godini ). Solarna Luna Jaguara nas zove da shvatimo dublje našu urođenu povezanost sa višom, glavnom Inteligencijom – Božanskom Snagom.
                                        

17. dan u ovoj luni označava treću godinu odlaska Jose Arguellesa / Valum Votana. Obilježavanje treće godine odlaska je na Kin 144, što predstavlja fraktal prve godine proročanstva Pacal Votana koja je započela 26. srpnja 1993 Proročanstvo Pacal Votana: http://www.lawoftime.org/timeshipearth/telektonon.html#telektonon19                                                   TELEKTONON

 Proročanstvo se temelji na GM108X: PRIJENOS UMA Galaktičkih Maya. GM108X Prijenos uma, proročanstvo Pacal Votana i znanost Zakona Vremena su nerazdvojni. 144.000 je ključni broj u Knjizi „Otkrivenja“ te se prvi put pojavljuje u poglavlju 7. stihu 4. U vigesimalnim  oznakama broj 144 se piše kao 7.4. http://www.lawoftime.org/infobooth/vigesimalmath.html

Svrha ovog GM108X prijenosa uma je pomoći pripremiti ljudsku svijest za naredne faze evolucije i pripremiti za kontakt, što je neizbježno i uvelike u tijeku.
Sve informacije koje se nalaze na web stranicama Fundacije Zakona Vremena (http://www.lawoftime.org/) te o znanjima  „Kozmičke Povijesti“ temelji se na GM108X prijenosa zrake. O Kozmičkoj povijesti pogledajte na linku: http://www.lawoftime.org/cosmichistory.htmlOva zraka se usmjerava kroz sjeverni i južni pol, ulazi kroz elektromagnetizam planete Zemlje i pohranjuje informacije u Zemljinu jezgru -  unutar magneta u obliku oktaedra, koji drži polove na mjestu. Oko jezgre, je rezonantni „bubanj“ koji se doživljava kao "unutarnja Zemlja."

S ove jezgre, konkretne informacije rezoniraju, odašilju se iz jezgre, uključujući i različite modalitete misli, kulture, života, duhovne istine i načinima postojanja.


Tekst prevela i uredila: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo
 Izvor: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue047-complete.html


TOTEM SOLARNE LUNE JE JAGUAR.

Solarna Luna, deveta luna u godini ( 9 mjesec) ima totem Jaguara. Solarna Luna Jaguara je luna namjere, moć joj je da pulsira, akcija: realizacija. Pitanje ove lune je: Kako mogu ostvariti svoju svrhu? Realizirati. Završetak, širenje, veći ciklusi vremena, ispunjenje. Promišljena želja / namjera da se realizira određeni projekt, promjena itd. Ostvariti i napraviti. Usmjerenost. Ton broj 9 utjelovljuje majstorstvo i mudrost koji čekaju na realizaciju. Utjelovljuje mudrost većih ciklusa. Poziva nas da postanemo svjetlo koje svijetli i za druge.

Za Maye Jaguar je sveta životinja. On je posebno biće koja nas može puno toga naučiti. Jaguar je vladar džungle, posjeduje magične moći, moć intuicije, jako razvijenu senzibilnost – povezan sa instinktima i intuicijom. Jaguar kroz promatranje situacije dolazi do realizacije, uči nas fokusu – namjeri, uvidu i jasnoći, prisutnosti u trenutku. On simbolizira konstruktivnu energiju. Jaguar ima sposobnost biti nečujan, nevidljiv, onaj koji vidi noću – u mraku. Uči nas kako kroz čistu namjeru doći do realizacije onog što želimo; razumijevanjem uzroka i posljedica. Simbol je moćnog duha. Njegova mudrost je vidjeti puteve unutar kaosa i imati razumijevanje obrazaca uzroka i posljedica. Također je simbol osnaživanja svojeg unutrašnjeg bića i potencijala. Totem Jaguara nas poziva da osvijestimo svoje moći, i kroz fokus i namjeru hrabro krenemo u realizaciju. Pečat Bijelog Čarobnjaka - IX (IX čita se IŠ) je povezan sa totemom Jaguara. Napomena: Nalazimo se u  Plavom Zamku Plamtenja, ciklusu od 52 dana Transformacije kroz moć životne snage vala Zmije, moći beskraja vala Ogledala, moći magije vala Majumuna i moći cvjetanja i sazrijevanja vala Sjemena.

U Galaktičkoj Luni Sokola,  sa kinom 105: Crvenom Magnetnom Zmijom, Limi 6 - Kin 105, (12. veljače) počeo je ciklus od  52-dana Plavog Zapadnog Dvorca Plamtenja – Sud Magije. Plavi Zamak Plamtenja je treći od pet 52-dnevnih Začaranih Zamkova  260 kinova Tzolkina. U Plavom Zamku Plamtenja inicirani smo u vatri transformacije. U  Solarnoj Luni Jaguarasa kinom 130, Bijelim Kozmičkim psom, Gamma 3, (9.ožujka)  završava Začarani val Bijelog Ogledala i također završava „Geneza Crvenog Zmaja“. Geneza Crvenog Zmaja fraktalno rekapitulira 13 000 godina Začaranog sna.  

U Solarnoj Luni Jaguara sa kinom 133 Plavim Magnetnim Majmunom, Kali 4  (10 ožujka 2014.)  započinje Začarani val Plavog Majmuna ciklus od 13 dana, Val Magije. Nalazimo se u sredini Tzolkina, u Mističnom stupcu! Sa Plavim Magnetnim Majmunom  također započinje 78-dnevni ciklus koji fraktalno rekapitulira 7800 godina "Geneze Majmuna ".  Geneza Majmuna je također poznata kao vrijeme Camelota... Pogledaj Arkturova sonda od Jose Arguelles / Valum Votana.

 
U centru Zamka Plamtenja Moć Magije se oglasila. U Genezi "Začaranog Sna" centar Zamka Plamtenja označava 130 stoljeća Začaranog Sna. Geneza Majmuna - Matrica Magije Začaranog Sna, sadrži šest Začaranih Valova - 7800 godina Geneze Majmuna. U Genezi "Začaranog Sna" sa Začaranim Valom Plavog Majmuna Planetarni kinovi su dobili znanje o 13 luna 28 dana, naučili su tkati 13 luna, koje stvaraju Vrt Začaranog Sna. Pleme Plavog Majmuna transformira plamtenje Plavog Zamka kroz moć Magije, istina solarne Venere je zapamćena.


  “ … moćni Vremenski brod Zemlja bio je spreman primiti Zapadni Plavi Zamak Plamtenja. Snadbjeven moćima dva prva Zamka, Zamka Rođenja i Zamka Smrti, Magijski Zamak Moći bio je spreman za Vremenski brod Zemlju. Da bi se pripremila za Magiju, Zmija je prvo uspostavila Začarani val Životne Snage. Životna Snaga se popela preko 13 stepenica kroz prvu četvrtinu Zamka Plamtenja. Zatim je došlo Ogledalo, uspostavljajući savršeni Začarani Val Beskraja. U svjetlucavim bijelim vratima Kozmičkog Psa, na trinaestoj stepenici Začaranog Vala Ogledala, ostvarila se Geneza Zmaja.", Odlomak iz "Geneze Začaranog Sna", Jose i Lloydine Argüelles 

Napomenu napisala: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo


GALAKTIČKA LUNA SOKOLA – LUNA INTEGRITETA

Dobrodošli u Lunu Sokola,  Lunu Galaktičkog Integriteta, osmu lunu u Začaranom valu Planetarnog služenja!  
U ovoj Galaktičkoj luni pozvani smo popeti se našim najvišim integritetom, zaobići niske frekvencije valova i pristupiti u unutarnje Sunce.
Naša čakra solarnog pleksusa (naš drugi mozak) / kuxam suum je pristupna točka za  unutarnje Sunce. To je ujedno i odlazna i dolazna točka za međudimenzionalna putovanja.
                                                    Čakra Solarnog pleksusa - Manipura
Kroz solarni pleksus se pokreće pupčana vrpca koja nas spaja sa svime u kozmosu. Možemo putovati (voziti se) kroz  pupčanu vrpcu unatrag i naprijed u vremenu, putovati kroz prošle ili buduće živote; u konačnici ovo je vrpca (napajanja) kojom smo uvijek spojeni na Izvor. To je put dostizanja Izvora kroz koji se iscjeljivanje događa spontano.

„Dinamika vremena“ postulat 13,6 stanja:
"Solarni pleksus pruža mjesto odlaska i povratka u treće dimenzionalno tijelo sa „pomakom“ Alternativne osobnosti Holona. Ovaj pomak se doživljava iznutra kao 'pomak u fazi,' razgranavanja sastavnih dijelova svijesti u kojoj se aktivnosti Alternativne osobnosti percipira od organizma domaćina kao budno sanjanje ili oblik telepatskog ventrilokvizma – teleptasko govorenje iz trbuha. "

Kroz našu kozmičku pupčanu vrpcu možemo jahati val natrag do jedinog atoma (the sole atom). Jedini atom je božanski nacrt svih čakri. Jahanjem kozmičke pupčane vrpce natrag do jedinog atoma, vidimo da je to plazmičko  sjeme generator u središtu svih galaksija, i u središtu crne rupe. Plazme ne emitiraju same crne rupe, ali emitiraju na točki u blizini središta galaksije.

Ovaj jedini atom replicira istu strukturu u svakoj od sedam čakri u ljudskom sustavu, a također odgovara modelu rezonantnog polja. U ovoj galaktičkoj luni sokola idemo raditi na
aktiviranju toka naših čakri i pojačavanju polja naše aure. (vidi Synchrogalactic Joga - http://www.lawoftime.org/synchrogalactic).

 Naša dužnost je organizirati se i pojačati novo duhovno iscjeljivanje energetskog polja za planetu Zemlju.Temeljni aspekt ovog rada je stvaranje sve većeg područja Svjetlosti-Inteligencije koja će  prožimati planet s božanskom  harmonijom potrebnom kako bi vibrirale na Novoj Zemlji.

U geometriji Pulsara, osmi ton je drugi ton treće dimenzije – Pulsar uma (4, 8 i 12 ton). Na kraju želimo naučiti kako spojiti naša elektromagnetska polja s elektromagnetskim poljem planete Zemlje, kreirati interaktivnih polje. Ovo polje sile / snage, uspostavlja komunikaciju s obje jezgre Zemlje i Noosferae.
  
STAZE  HEPTADE Kodovi za galaktičku Lunu – CENTRALNA MATRICA HUNAB KU 21 – PUTEVI UNUTRAŠNJEG SJAJA:
U Galaktičkoj luni, njegove četiri heptade (tjedna) su u centru Hunab Ku, galaktičkoj jezgri- pruža nam izravni Sinkronijski kanal u galaktičkom središtu.

Tjedan 1 - Inicirati –Staza Heptada 29: Hunab Ku prenosi Navigaciju.
Sami Inicirajte svoje samo-ovlašteno božansko poslanje!
Tjedan 2 - Rafinirati - Staza Heptada 30: Hunab Ku prenosi Meditaciju.
Kroz poniznost precizirajte misiju počnite iz točke u kojoj jeste!
Tjedan 3 - Transformirati - Staza Heptada 31: Hunab Ku prenosi Samo-stvaranje.
Vodite svoju misiju dan -po dan, živite svoj najviš san - neustrašivo dijelite svoje darove!
Tjedan 4 Dozrijevanje  - Staza Heptada 32: Hunab Ku prenosi Prosvjetljenje.
Budite samo-ovlašteni u svojoj novoj formi za prosvjetljenje svega!
Sa kinom104 : Žutim Kozmičkim Sjemenom, Radijalna Plazma ALPHA, započinje 11 VINAL, jedanaesti ciklus od 20 dana u HAAB kalendaru. 11 Vinal se zove SAC ili ZAC: "RASPRŠUJUĆI OBLAKE SUMNJE, UZDIŽE SE! Sa današnjim kinom završava 13 dana začaranog vala Žutog LJudskog bića. 

                              HAAB kalendar - solarni račun od 365 dana


 

U kalendaru HAABu 11 Vinal se zove SAC ili ZAC: "RASPRŠUJUĆI OBLAKE SUMNJE, UZDIŽE SE!
 Osnovna mjera ovog računa je 365 dana. Haab prati cikuse od 20 jedinica, a ciklus se sastojao od 18 X 20 dana plus 5 dana koji su se zvali Uajeb. Ciklus od 20 dana zvao se Vinal. Uajeb od pet dana je mudrost kojom se završava godišnji solarni ciklus.
Sa kinom 105 Crvenom Magnetnom Zmijom,  Limi 6 (12. veljače) počinje 52-dana Plavog Zapadnog Dvorca Plamtenja – Sud Magije. Plavi Zamak Plamtenja je treći od pet 52-dnevnih Začaranih Zamkova u 260 kinova Tzolkina. Danas  počinje 13-dana Začaranog Vala  Crvene Zmije - Začarani Val Životne Snage inicijacije Zmijom. Budite  inicirani u vatri transformacije, uzletite poput Feniksa! 
  “ … moćni Vremenski brod Zemlja bio je spreman primiti Zapadni Plavi Zamak Plamtenja. Snadbjeven moćima dva prva Zamka, Zamka Rođenja i Zamka Smrti, Magijski Zamak Moći bio je spreman za Vremenski brod Zemlju. Da bi se pripremila za Magiju, Zmija je prvo uspostavila Začarani val Životne Snage. Životna Snaga se popela preko 13 stepenica kroz prvu četvrtinu Zamka Plamtenja. Zatim je došlo Ogledalo, uspostavljajući savršeni Začarani Val Beskraja. U svjetlucavim bijelim vratima Kozmičkog Psa, na trinaestoj stepenici Začaranog Vala Ogledala, ostvarila se Geneza Zmaja. „ Geneza Začaranog Sna
U Plavom Zapadnom Začaranom Zamku Plamtenja je završena geneza Zmaja i započinje geneza Majmuna - geneza Magije
Danas započinje posljednja faza 13:20 povlačenja u CREST13 Tiempo de Brotar, Argentina. http://galacticspacebook.com/events/verano-1320-en-tiempo-de-brotar

Tekst prevela i uredila: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo 
IZVOR: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue046-complete.html


TOTEM GALAKTIČKE LUNE JE SOKOL. Galaktička Luna Sokola. Osma luna u godini (osmi mjesec). Živim li skladu sa onim u što vjerujem? Akcija: modelira, moć harmonizira, karakteristika: integritet. Sokol:  brzina, hrabrost, budnost,  integritet. Jasno vidi, biti pažljiv, memorija, prenosi poruke Duha. Zrači Svjetlošću – povezan sa Svjetlom. Brine o drugima. Sjećanje na prošle živote, hrabrost, mudrost, prosvjetljenje. Vidi daleko, ima uvid u veću sliku. Kreativnost, istina, mudro koristi iskustvo, prevladavanje problema. Sloboda i neovisnost. 
Tekst napisala: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
REZONANTNA LUNA MAJMUNA - LUNA HARMONIZACIJE
Dobrodošli u Rezonantnu Lunu  Majmuna!
Rezonantna luna harmonizacije, sedma po redu u Začaranom Valu Planetarnog služenja (u godini od 365 dana). Sada smo na pola puta godine Žutog Galaktičkog Sjemena, u prvoj godini Nove Galaktičke Zrake. Ove mayanske godine Žutog Galaktičkog Sjemena otvaramo Prva Vrata od Sedam Vrata Svjetlosti – koja je inicirana sa Galaktičkom Sinkronizacijom, pa sve do 2020. Kolektivno pišemo budućnost!   Sada doživljavamo usporeni film timequake“ s mnogo fluktuacija (promjena) i preusmjeravanja,  na osobnoj i planetarnoj razini. („Timequarke“ je naslov knjige Kurta Vonneguta objavljena 1997. Govori o globalnom trenutku krize savjesti. Prošlost koja se vraća, gubitak slobodne volje, prepoznavanje kroz deja vu. Timequarke je nagli zastoj u prostorno-vremenskom kontinuumu, u kojem ponavljamo sve što smo činili zadnjih deset godina. Da bismo prevazišli takvo stanje trebamo proširiti svoju svijest.)
 Kako bi rastvorili stare obrasce, važno je izdvojiti redovito vrijeme tišine u kojem možemo upijati nove frekvencije koje struje prema našem planetu, dopuštajući im da postanu dio nas kroz nove uzorke frekvencije u naše unutarnje krugove. Premda te promjene  možemo  osjećati kao da "nemamo vremena", kroz  tišinu kontemplacije i jačanje kroz meditaciju, ulazimo kroz prostor koji proširuje vrijeme i daje odgovore koje tražimo. Slušajte pažljivo unutarnje poruke koje pozivaju iza vela. Te poruke su iz ovog trenutak a usmjerene na budućnost.
 U geometriji Pulsara, sedmi ton je drugi ton 2D senzornog  pulsara (3, 7, 11 su tonovi koji pripadaju drugoj dimenziji senzornog pulsara..  Sa sedmim tonom i 2D senzornim pulsarom se podsjećamo da stišavanjem, smanjivanjem neprestanog unosa informacija kroz naših 5 osjetila aktiviramo šesto čulo i budimo se u planetarnoj svijesti. Kroz koncentraciju i meditaciju razvijamo sposobnost da "ostanemo budni" i percipiramo širu sliku koja se odvija pred nama. Ova sposobnost za održavanje budne svijesti aktivira samopromišljanje (samorefleksija). Što smo svjesniji imamo dublji uvid u samoga sebe. Upravo zahvaljujući samorefleksivnoj svijesti možemo pristupiti Noosferi (telepatski um planete Zemlje).

U svjetlu 75. rođendana Valum Votana na Rezonantnu lunu 15. (Kin 86, Bijeli Galaktički Spojitelj Svjetova, gregorijanski datum: 24.1.)
        Ne- ego stanje uma je poput vrata – ulazak u galaktički holoum i meditaciju.  Kada ste oslobođeni od ega ( kada postanemo „nitko“ općenito),  Bog je prisutan .

        Da biste prekinuli lokaliziranu naviku morate staviti nešto drugo na njeno mjesto. Zato kažemo da "prevladati poteškoće znači napraviti energetski napredak prema dobru."
        Ako  primjetite da padate u negativno stanje, vidite kako brzo možete preokrenuti negativno stanje kroz  pozitivnog djelovanje.
        Kada prirodni um postane vaša prirodna navika uma, razvija se vaša osnova za svakodnevnu noosferu.
        U Galaktičkoj  meditaciji, praznina zapravo nije praznina nego telepatska gustoća. Kroz  telepatsku gustoću možemo ući i zatim prijeći u drugu dimenziju.

Virtualna stvarnost pokazuje da smo gladni oslobađanja u paralelnom svijetu , u području imaginacije koja nije samo odraz naših najgorih noćnih mora , nego naših najvećih i najuzvišenijih težnji. 
        Mayan Faktor je  faktor predviđanja u bilo kojem razmatranju ljudske povijesti. 
        Kalendar je alat za  makro programiranje, on drži na jednom  mjestu sve vjerovanjima i običaje društva ili kulture.
        Sat ima umjetnu vremensku frekvenciju 12:60. Prisutan problem sata je da prouzrokuje duboki nedostatak povjerenja prema našem vlastitom tijelu - to je uzrokovano nerazdvojivom vremenskom frekvencijom sata. (12:60).

Tranzicija Biosfera-Noosfera označava točku kada svijest planeta ide od kozmičkog nesvjesnog  prema kozmičkoj svijesti.
        Kada govorimo o dolasku noosfere mislimo na mentalno otkrivanje novog kozmičkog generiranog hologramskog polja fraktala - jednog koji će zamijeniti stari.
        Na mjesto materijalizma ćemo  imati SPEKTRALIZAM . Suprotno od atomske materije je spektralna svjetlost.
        Zakon Vremena je znanost koja pokazuje prirodu sinkronijskog reda - Četvrto  dimenzionalne stvarnosti organizirane kroz 13:20 kodova vremena.
        Kroz razumijevanje rezonancije elektromagnetskih frekvencija mozga i elektromagnetskih frekvencija Zemlje ,cilj kombiniranih praksi je aktiviranje kružećeg polarnog Mosta Duge – Duge oko planete Zemlje.
        Nemojte podcjenjivati moć vlastitog uma jasnog razmišljanja i djelovanja. Kroz sinkronijske kodove Zakona Vremena, svi aktiviramo Noosferu, to je nevidljiva akcija kako bi se manifestirao Dugin Most oko planete Zemlje.  Sve se događa upravo u pravo vrijeme.

Prevela i uredila Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo
IZVOR:  http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue045-complete.html
TOTEM REZONANTNE LUNE JE MAJMUN. Kako mogu harmonizirati svoje služenje drugima?
Akcija tona je da inspirira, moć kanalizira, odlika harmonizira.
Majmun simbolizira analitički um, igru, zabavu,  humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnost svestranost, snalažljiivost.  On nas podsjeća da budemo kao djeca, da se igramo, da ne shvaćamo život preozbiljno. To ne znači da budemo neodgovorni. Majmun nas uči da sve što radimo, radimo sa prisutnošću, fokusom, lakoćom, kroz energiju igre. Kao djeca koja su usmjerena na svoju igru – fokusirana su, predana, prisutna u trenutku, no kada igra završi nisu vezana, već kreiraju novu igru, predana procesu.

Majmun nas uči da budemo sigurni u sebe. Majmuna nas podsjeća da u teškim i izazovnim situacijama u životu kroz humor možemo pronaći olakšanje i novu percepciju događaja. Sjena Majmuna je kada humor pretvaramo u sarkazam -  kada koristimo humor iz straha i na taj način sakrivamo istinu, kada ne govorimo iskreno i direktno o onome što nas muči. Iz takvih situacija možemo “izaći” tako da se vratimo u trenutak i budemo svjesni što se zapravo događa. Majmun nas poziva nas da izrazimo ono što mislimo i osjećamo na izravan način.
U učenju Maya Pečat Plavog Majmuna ima afirmaciju "Plavi Majmun Igra se Magijom".


 Prirodna osjećajnost, fluidnost i sloboda djeteta – je energija Plavog Majmuna koja je u nama. Plavi Majmun se igra Magijom – igra se iluzijom – uči nas da ova stvarnost oko nas nije jedina, ona može biti iluzija koju smo sami stvorili. Plavi Majmun nas poziva da transformiramo naše sjene, povrede – kroz svjesnost svojih emocionalnih reakcija. Poziva nas da promijenimo našu percepciju – promijenimo kroz svjesnost našu točku iz koje reagiramo, iz koje doživljavamo sebe i svijet oko sebe. Majmun nam daje podršku i ohrabruje nas da transformiramo te nepotpune i ranjene dijelove sebe – kroz integraciju i iscjeljenje. Pronađimo što istinski podupire osjećajnost i stvara duboko zadovoljstvo. Majmun nas poziva da budemo jednostavni, poziva nas da volimo, da se igramo, plešemo, crtamo, slikamo, pjevamo, da budemo kreativni, da živimo radost naših srca. 
In Lake'ch!
Tekst uredila: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo


VJEŽBE KOJE SE PREPORUČAJU U OVOJ LUNI REZONANTNOG MAJMUNA. Također, preporučaju se i određena poglavlja u knjigama. Mogu se pogledati i filmovi na You tube ( ako nemate knjige informacije možete dobiti i u videu).
 
U ovoj Rezonantnoj luni nastavljano eksperimente telepatske prakse kodirane moćima četiri tjedna – 4 Puteva Heptade Rezonantne Lune. Rezonantna luna je Interna matrica - Putevi unutrašnjeg sjaja. Prvi tjedan u luni (crveni tjedan) INICIRAMO 25. heptada/staza NAVIGACIJA SINKRONIZIRA MEDITACIJU. U ovom prvom tjednu ulazimo u Labirint. Također, dodatno proučavanje u ovoj luni je rad sa KROMATIKAMA – petodnevnim ciklusima, svakodnevno praćenje Kromatika kroz 13 luna 28 dana, obratite pažnju na svoja iskustva… Ukoliko imate knjigu „Book of the Initiation“čitajte poglavlja 1-4. Također pročitajte „Author's Preface and Introduction to Time, Synchronicity and Calendar Change“.
Kako biste dodatno rafinirali, poboljšati svoju galaktiču leću proučite priloge u knjizi: „Appendix of Book of the Initiation“.
http://www.wikihow.com/Draw-a-Labyrinth
http://www.youtube.com/watch?v=DI49m3iobYU


Sa kinom Plave Magnetne Oluje započinje bijeli tjedan, druga Heptada u luni. Bijela boja rafinira meditaciju. Sa današnjim kinom započinje 26. heptada/staza MEDITACIJA SAMO-STVARANJA. U ovoj heptadi – tjednu u luni (mjesecu) pozvani smo pojačati svoje kreativne snage, razvijati svoje uobičajene težnje kroz dodatni fokus. Ako želite, možete svoje kreativne izričaje podijeliti sa drugima – pošaljite fotografije, video snimke svojih kreacija na e mail. Na stranici galacticSpacebook će se objaviti fotografije i video snimke vaših kreativnih izričaja. Svoje fotografije i video uratke pošaljite na: info@lawoftime.org
U ovoj heptadi nastavljamo sa proučavanjem određenih tekstova. Ako imate knjigu Book of the Initiation proučite poglavlja 5 -7. Također proučite poglavlje o životu Helena Petrovna Blavatsky (HPB). Ako imate knjigu Time, Synchronicity and Calendar Change proučite poglavlja 39 -41.


PRIDRUŽITE SE ČETVERODNEVNIM MEDITACIJAMA U ČAST I ZAHVALNOST VALUM VOTANU. Sa kinom 86: Bijelim Galaktičkim Spojiteljem Svjetova započela je treća heptada u luni- plava heptada. Sa kinom 86: Bijelim Galaktičkim Spojiteljem Svjetova (24.1.2014.) je godišnjica rođendana José Argüellesa - Valum Votana. 4 dana meditacije i bdijenje u čast i zahvalnost José Argüellesa - Valum Votana. 
Meditacije u čast i zahvalnost Valum Votanu, započinju na kin 86 i traju 4 dana od kina 86 Bijelog Galaktičkog Spojitelja Svjetova do kina 89: Crvene Spektralne Lune. Također, pogledajte članak "Why We Need A New Calendar“ http://www.lawoftime.org/timeshipearth/articlesbyvv/whyweneedanewcalendar.html

Heptada 3 - Transformacija: Staza Heptade 27: Samostvaranje katalizira Prosvjetljenje. Poglavlja 8-10, „Book of the Initiation“. Poglavlje 35 Time Synchronicity and Calendar Change. Od stranice 146 „Book of the Initiation“ izaberite dva od "Ten Doors Opening" za "Mysteries of Nature". Proučite opis o vratima na stranicama 147 – 151.Kreirajte ceremoniju, umjetničko djelo, napišite esej, i slično. Sintetizirajte svoja razmišljanja i iskustva.
IZVOR: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue045-complete.html

Sa kinom 93 Crvenim Lunarnim Šetačem započinje četvrta Heptada u luni, žuta heptada – Heptada Sazrijevanja: Staza Heptade 28: PROSVETLJENJE NAVIGACIJE.
Pročitajte p
oglavlja 11-12, „Book of the Initiation“. Pročitajte „Afterword of Time, Synchronicity and Calendar Change“. Ukoliko nemate knjigu „Book of the Initiation“ pogledajte video na youtube.com Održite svečanost Planetarne inicijacije -  shvatite da ste upravo vi INICIRANI kroz svoju duhovnu praksu. Možete koristiti tekstove invokacija iz poglavlja 13 iz knjige „Book of the Initiation“. Ukoliko nemate knjigu, budite kreativni, osmislite svoje invokacije za svoju svečanost Planetarne inicijacije. Također, možete se organizirati u grupi. In Lake'ch! 

https://www.youtube.com/watch?v=lO2SJMJ3Jjo&list=PLFB6DFCA153568E5F

Prevela i uredila Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo

IZVOR:   http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue045-complete.htmlRITMIČKA LUNA GUŠTERA  - LUNA JEDNAKOSTI


Dobrodošli u Ritmičku lunu Guštera!
To je šesta luna u Začaranom valu Planetarnog služenja, donosi nam moć ritmičke Jednakosti!


TOTEM LUNE: GUŠTER. Gušter simbolizira odvajanje od ega. Ima snagu obnoviti ono što je izgubljeno – snaga regeneracije. Čuva sebe od opasnosti ( može izgubiti svoj rep da bi se spasio, no samo ga jednom može potpuno regenerirati). Simbol samoobrane i snage da ostavi iza sebe sve što ga sprečava u njegovom razvoju, snaga da ostavi i svoj život. Simbolizira dušu koja traži Svjetlost. Gušter također simbolizira veliki senzibilitet i percepciju. Senzibilan na vibracije Zemlje. Oštar vid, sluh. Jaka intuicija. Oprezan. Snalažljiv. Suočavanje sa strahovima. Kontrola sanjanja. Kroz snove prima poruke. Gušter nas poziva na promjene u životu – pustiti od sebe zastarjele ideje ili način života, jer to staro nas drži na istom mjestu i ne dozvoljavamo sami sebi razvoj i napredak. Njegov totem, duh Guštera budi u nama one sposobnosti koje pomažu pri odabiru novog puta.
  
 U ovoj luni je Solsticij i godišnjica Završetka ciklusa Povijesti, i mnogih ciklusa u Kozmosu, Galaksiji i našem Sunčevom sistemu. Na solsticij 21.12.2013. dobro je napraviti meditaciju o tome što se sve dogodilo u našim životima od zatvaranja ciklusa 21.12.2012. Koje promjene su se dogodile u nama i oko nas.

Sa Harmonijskom Konvergencijom 1987. počeo je 26 - godišnji ciklus rezonantnog buđenja našeg planeta u očekivanju nove galaktičke zrake. Ova nova galaktička zraka svjesnosti nas podiže u jedinstveno planetarno polje inteligencije poznato kao Noosfera. Nova energija sada struji – ali izbor je naš hoćemo li se ili nećemo otvoriti prema toj novoj energiji, novoj galaktičkoj zraci.
 U geometriji Pulsara, šesti ton, Ritmički, je drugi ton u 1. dimenziji pulsara  života,  gdje dajemo naredbu jednakosti i upravljamo izazovom. Ovaj pulsar zaključuje se u 10. Luni ( Planetarnoj ) kada ćemo manifestirati u dimenziji života i ispuniti izazov. Ključni izazov je prepoznati tko smo zapravo i tada djelovati u skladu s tim. 

Mi smo posrednici između neba i zemlje. Kao posrednici prolazimo kroz različite evolutivne faze, a konačna evolutivan faza je potpuno sjedinjenje s Bogom (Galaktičkim Redoslijedom Dinamke) - GOD (Galactic Ordering Dynamic). Iz znanstvene perspektive, Bog se može promatrati kao Vrhovni entitet koji vlada cjelokupnim elektromagnetskim poljem.

Kao završni dio proročanstva Pakal Votana, je znanje o 441 matrici kocke. 4 x 41 = 164. Sa Kinom 164 , Žutim Galaktičkim  Sjemenom  (kin tekuće godine ) je započela galaktička sinkronizacija. Kin 164 nas je otvorio za novu galaktičku zraku (26.7.2013.).  Ova nova zraka nosi čiste struje energije kozmičke inteligencije. Polje uma našeg planeta Noosfera sada je aktivirano i povezano.  Nove informacije se učitavaju i znanje koje je kodirano kroz ovu zraku sadrži sve potencijale za novi holografski film i razvoj Zemlje.
 441 Matrica Kocke


"Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova." (Eleanor Roosevelt).

Da biste pristupili ovoj novoj galaktičkoj zraci potrebna je stalna praksa.  Iz našeg unutarnjeg prostora potrebno je pronaći novu perspektivu. Gledajući unutarnjim okom vidimo da su svi ratovi u kojima smo se borili i u kojima se i dalje borimo, prošlost  - hologram projiciran u naš sadašnji trenutak.  Povratkom kolektivne prisutnosti sadašnjeg trenutka, moguće je spontano ozdravljenje.
Ritmička Luna se podudara s gregorijanskom Novom godinom. Sjetimo se da je dan Nove godine po gregorijanskom kalendaru dogovorom određen, i dio je umjetnog i neprirodnog kalendara, umjetno stvorene frekvencije vremena 12:60. Naš zadatak u ovoj luni je sjetiti se budućnosti: Budućnost je Novo Vrijeme. U Novom Vremenu ne postoji rat. Nema zagađenja. Nema siromaštva. U Novom Vremenu vlada mir i ljubav, sinkronicitet i mašta. U Novom Vremenu dajemo sadržaje za stvaranje nove kulture: Galaktičke Kulture: Kulture Cjelovitosti, kulture Svjetlosti, kultura koja u Mir uključuje sve, i koji prepoznaje naše mjesto u svemiru.
Kako je gore, tako je i dolje. Učinci i posljedice cjeline utječu na dijelove, isto tako i jedan dio djeluje na cjelinu. Mnogi su zabrinuti zbog nuklearne krize u  Fukushimi, mnogo je straha. Važno je imati na umu da smo mi multidimenzionalna bića sa snagom i kapacitetom za globalnu transmutaciju.  Kreativna rješenja za sve naše probleme su dostupna. No, moramo podići našu frekvenciju kao kolektiv da bismo otkrili nove mogućnosti. Za to je potrebna volja i napor. 

Više dimenzije sadrže i informiraju niže dimenzije.  Kroz kodekse u aktualnom poretku, možemo pristupiti u više - dimenzionalne razine egzistencije u svrhu stvaranja pozitivne promjene u trećoj dimenziji. 
U programu umjetne frekvencije 12:60, u ovoj Ritmičkoj Luni je Božić i Nova godina po gregorijanskom kalendaru, i Božić po julijanskom kalendaru. Za mnoge je to često vrijeme povećanog stresa, opterećenja emocionalne boli, napuhanog konzumerizma. Božić je blagdan povezan sa obitelji, ljubavi, darivanjem. Pozivam vas da promijenite perspektivu gledanja na obitelji, postanimo svjesni da smo dio velike obitelji na planeti Zemlji, i da smo isto tako dio Galaktičke obitelji. Umjesto da sudjelujete u ponavljanju starog programa, ove godine iskoristite to vrijeme da zajedno podignemo frekvenciju kao Jedna Ljudska Obitelj kroz globalnu sinkroniziranu meditaciju, s posebnim naglaskom na pročišćavanju otrovnog otpada kod Fukushimi.
 Svi su pozvani da sudjeluju u ovom globalnom telepatskom eksperimentu kako bismo uklonili energiju toksičnog otpada, odnosno pretvoriti ga u Sjaj.
O meditacijama za ovu lunu pogledajte u sljedećoj bilješci. In Lakesh!
Prevela i uredila: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
IZVOR:  http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html


INTONIRANA LUNA PAUNA 

Intonirana Luna Pauna, peta Luna u Začaranom valu Planetarnog služenja. Ima pitanje: Kako mogu poboljšati svoj potencijal? Akcija mu je nalagati, moć poticati, karakteristika sjaj.

                                                                   TOTEM: PAUN
Totem životinja za ovu lunu je  Paun, što znači ljepota, sjaj i uskrsnuće. Pauna su ponekad s povezivali s Kristovim uskrsnućem, a i oči u Paunova repa predstavljaju svevideće oko Horusa. Simbolizira unutarnju mudrost. Paun je simbol ljepote, blagostanja, ljubavi, samilosti, duše, mira i besmrtnosti. Paun je poziv da proširimo i razvijemo sve svoje aspekte. Paun je poznat kao ptica sa stotinu očiju. Boje u obliku očiju na njegovom repu također predstavljaju zvijezde, Univerzum, Sunce, Mjesec i nebeski svod. Također, oko je simbolično portal za veće znanje (3.oko - unutarnje znanje). Paun nas poziva da se preispitamo kako bismo proširili svoju perspektivu i pogledati dublje u sebe. Paun nas uči da stojimo uspravno i pokažemo drugima naše talente s ponosom.  

Sa ulaskom u novu galaktičku zraku evolucije svijesti sve energije su se pojačale, stari svijet se ruši, svi obrasci razmišljanja i djelovanja se trebaju transformirati. Ubrzano je čišćenje karme na individualnom i globalnom nivou. Sve ono što smo kao čovječanstvo stvarali tisućama godina sada je potrebno transformirati, napustiti stare načine razmišljanja i djelovanja, otvoriti se novim mogućnostma, kako bismo stvorili svijet harmonije, mira, jednakosti, ljubavi i slobode za sva živa bića, cijelu planetu Zemlju, cijelu kreaciju. Zemlja nam pokazuje posljedice naših pogrešnih djelovanja. Potresi. Vulkani. Zračenja. Onečišćenja svih vrsta . Genetske manipulacije. Prenapučenosti. Socijalni nemiri.
Iako svakodnevna događanja i politički kaos izgledaju  kao da su izvan kontrole – nagomilani događaji,  sile u sukobu, u stvari, sve što se događa je funkcija većeg programa  prema kojem se odvija evolucijski redosljed,  evolucijski niz. Ovaj evolucijski niz je određen kroz prelazak u sljedeću evolutivnu fazu, prelazak u Noosferu, spajanje sa telepatskim umom Zemlje, život u harmoniji, jedinstvu i ljubavi sa cijelom kreacijom. Tranzicija  biosfera – noosfera,  prelazak iz biosfere u noosferuje sljedeća je evolutivna faza,  razvoj ljudskog bića prema svijesti jedinstva sa planetom, galaksijom i kozmosom.
Više o Noosferi pogledajte na:
 

 U geometriji Pulsara, peti ton je u četvrtoj dimenziji, u začaranom valu se nalazi na komandnoj Kuli, usmjerava nas prema našoj nutrini, prema sebi, kako bi osnažili Povratak Duhu u kolektivnoj svijesti. U sebi nosimo plan, nacrt Raja na Zemlji. Uskrsnuće naših  paranormalnih sila je na dohvat ruke. Svijet kojeg smo poznavali se raspada, vanjski svijet umire. Više nema vremena za sumnju. Iluzorna stvarnost izgrađena na pohlepi i stjecanja, treba se  rastvoriti u svjetlu Duha. Sve ovo što se događa sada u svijetu je posljedica  kolektivne karme – događaji koji se odvijaju sada su rezultat naših neispravnih djelovanja i neposlušnosti prema zakonima prirode.
 Svaka misao koju  mislimo ima električni naboj i širi se u krugovima ( poput kamenčića kojeg bacimo u vodu – krugovi se šire iz centra - ripple effect ). Naš um je izravno povezan s elektromagnetskim poljem Zemlje. Zemljino magnetsko polje je izravno povezan sa Suncem, sa njegovim ciklusima sunčevih pjega, solarnih baklji  i koronarnih  izbačaja. Trajno bombardiranje solarnog i kozmičkog zračenja izravno utječe na biosferu i naš um.

 To zračenje šalje – prenosi  kontinuirani tok viših misaonih obrazaca u  našu planetu. Ove ne-konceptualne misaone forme nazivaju se provedbeni valovi (mentation waves). Želimo se otvoriti za primanje ove nove frekvencije, novih valova koji ulaze kroz novu Galaktičku zraku svijesti! Da bismo primili nove frekvencije za širenje naše svijesti, potrebno je pustiti stare obrasce razmišljanja i ponašanja, preuzeti odgovornost za sve naše misli i djela. Potrebno je stvaranje svjesnog napora usmjeravanja našeg uma prema svetom, prema nadahnuću i visokim misaonim formama. Stvaranje svjesnog napora kako bi naš um bio prožet svetim, nadahnućem, visoko vibrirajućim  misaonim formama ljubavi, mira, svjetlosti.
Sinkronijski kodovi djeluju kao most iz našeg uvjetovanog uma prema umu Noosfere.  Noosfera -  um planete Zemlje je interaktivan i spoznaje se kroz samo-reflektivnu svijest. Planeta Zemlja ima um Noosferu, mi živimo unutar njezinog uma. Da bismo shvatili Noosferu, trebamo ući u Vrhovno Jedinstvo Svijesti.  
 

 Sinkronijske kodove pratimo preko mayanskog kalendara / sinkronara i Zakona Vremena

 "S obzirom na Zemlju kao cijeli sustav, trebamo preuzeti odgovornost za misli koje stvaramo. Svoje misli odašiljemo i stvaramo naboj mentalnog polja mislećeg sloja Zemlje. Na taj način stvaramo sve  aktualne  uzroke - sva naša opterećenja kroz misli i djelovanja  pogađaju Planetu Zemlju. Trebamo preuzeti odgovornost za vlastite misli. Trebamo shvatiti relativnost naših  razmišljanja i naših pretpostavki u odnosu na tuđe mišljenje i pretpostavke, također  promisliti o cijelom našem programu.razmišljanja.“U ovoj Intonirano Luni  smo pozvani osnažiti svoje unutrašnje biće u Novoj galaktičkoj zraci svijesti, usmjeriti svoje misli na Velikog Duha i Svjetlost Novog Svijeta koji se rodio.
 http://www.youtube.com/watch?v=1A58PLF0VpM

In Lake'ch!
Tekst prevela i uredila: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
 Izvor:  http://lawoftime.org/noos-letter/issue043-complete.html

Samopostojeća Luna Sove, Luna forme je četvrta luna u Začaranom valu Planetarnog Služenja, drži moć u samopostojećem obliku, formi.

„Mi smo planet, naš um je planetarni um, naše kolektivno ujedinjenje kao Jedno, jedan um, je spas za planetu i uskrsnuće u galaktičku svijest. Jedinstveni planetarni um se naziva Noosfera.“ "- Jose Arguelles / Valum Votan
 
Kako konfuzija na planeti raste, galaktički sustav svijesti na temelju Zakona Vremena služi kao planetarni lijek za dizanje svijesti prema spoznaji da postoje viša, proširenja područja od postojanja svijeta treće dimenzije, i formom i izgledom /  pojavom. U Pulsar geometriji, četvrti ton počinje Pulsarom Uma - trećom dimenzijom. Sve u trećoj dimenziji prvo dolazi iz uma. Ova samopostojeća luna definira i redefinira naše oblike percepcije i djelovanja u ime cjeline. Prvi korak je slušati glas našeg istinskog bića, istinske suštine.

Totem za ovu lunu je Sova – mudrost. Totem Sove nas poziva da se pitamo: Tko sam? Tko smo mi? Tko smo postali? Bitna stvar je da čujemo glas svoje suštine, svoje biti. Sve ovisi o tome. Sve istinito znanje i napredovanje izvan samonametnute ograničenosti naših sadašnjih uvjeta dolazi od slušanja naše biti. To zahtijeva isključivanje naših mobitela i računala svaki dan i davanje prostora našoj duši, esenciji disati. U svijetu u kojem živimo to može biti osobito izazovno jer uvjetovano biće govori s mnogo glasova i stvara mnogo situacija koja odvlače pažnju od posvećivanja unutrašnjoj biti i njegovanja punine. Navike svih vrsta i očekivanja, posebno su zapreke slušanja glasa naše suštine. Koliko je naš život diktiran, usmjeren djelovanjem "obveza."? A koliko je naš života usmjeren kroz našu pravu, istinsku bit? Nije dovoljno samo slušati glas, već je potrebno poduzeti ono što nam srce govori, ostati vjeran svojem unutrašnjem glasu, unatoč tuđim mišljenjima. To je glas naše esencije koja nas povezuje s našim dijelom kozmičkog plana. To je naša bit koja nas ujedinjuje u našem jedinstvenom putu prema cjelini. Što više slušamo unutrašnju esenciju, to će se više moći otključati cijeli "univerzalni mehanizam."

Izvor: http://www.lawoftime.org/home.html
Prevela: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo


ELEKTRIČNA LUNA JELENA - LUNA  SLUŽENJADobrodošli u Električnu Lunu Jelena – lunu služenja, treću lunu Začaranog vala Planetarnog služenja!


 "Sinkronijski poredak Univerzuma održava funkcioniranje Zakona Vremena - definira " božanski plan. " Prije otkrića Zakona Vremena, božanski plan odvijao se  u kozmičkom nesvjesnom kao samo-reflektivno  znanje - inteligencije koja evoluira u tijelu  u trenutku " Otkrivenja . " - Valum Votan , postulat 19,6 , Dinamika Vremena


Niste ono što mislite da jeste, vi ste mnogo više od toga! Vrijeme je buđenja, vrijeme je da ustanemo i osvijestimo naše Zvjezdano nasljeđe, da se prisjetimo svoje božanske misije. Električna Luna poziva nas da aktiviramo naše uspavane moći u ime Noosfere. Aktivirajte svoje srce! Aktivirajte svoj um! Aktivirajte svoje potencijale, svoju magiju! Aktivirajte svoju disciplinu! Aktivirajte svoju Zvjezdanu memoriju! Aktivirajte svoj DNK ! Aktivirajte svoju maštu ! Aktivirajte svijest o svojoj misiji! A Ho!
Svatko ponaosob drži jedinstveni aspekt božanskog plana. Božanski plan nije samo za ljudska bića. Božanski plan je kozmički red, kozmički zakon za cijelu kreaciju, za sve što posjeduje Život. Sve je dio Božanskog plana. To je samo stvar prepoznavanje uzoraka, znakova i učenja, kako bi se stopili sa Svjetlom Jednog koji održava sve. Nalazimo se usred ubrzanog  čišćenja  drevne karme aktivirano od Nove Galaktičke Zrake ( započela je 26. srpnja 2013.) Sve je pojačano. Sve je povezano.


 Telektonon proročanstvo Pacal Votana pokazuje kako je cijeli kozmos nedjeljiva cjelina. Dakle, svako uvjerenje, svaki skup učenja , svaka religija i sva otkrivena proročanstva -  svi su dio Jednog Nedjeljivog Jedinstva koje se može mapirati prema sinkronijskom redu.  Na ovaj način svi proroci, vidovnjaci,  mudraci, itd. su dio vremenskog programa odpuštanja – prijenos iz različitih aspekata u jedinstvenu misiju.  Misija( čiji smo svi dio ),  temelji se na konačnom uskrsnuću Zemlje i evolucijskom otkupljenja ljudskog bića. „Iskupljenje " = prestajući biti nesvjesni onoga što se stvarno događa, ponovo postati svjesni jedinstva i povezanosti, svoje istinske prirode. To je smisao UR = Univerzalnog Uskrsnuća. UR je budućnost. To je realizacija sveopćeg ujedinjenja svih religija,  duhovnih tradicija, kao i svjetskih  sustava , to je krajnje Jedinstvo Svijesti s kojim ulazimo u Noosferu. Unutar svijesti Noosfere shvaćamo da smo produžetak  neprestano razvijajuće  svijesti i duha.
 U Pulsar geometriji, treći ton ( i treća luna ) predstavlja prvu fazu 3-7-11 druge dimenzije senzora pulsara . Totem životinja za ovaj mjesec je Jelen podsjećajući nas da budemo nježni prema sebi i drugima, stvarajući svoj put u ovom periodu tranzicije. Također nas podsjeća da ljubav i suosjećanje za sebe i druge olakšava naš put i omogućava da Božja milost teče u našim životima. To je ujedno mjesec služenja , možemo se zapitati: Kako mogu biti blagoslov za druge ? Kako mogu biti sinkronicitet za nekog drugog ?

 Prevela: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo

In Lake'ch! 
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo

TOTEM LUNE: JELEN

U Električnoj luni je vrijeme za buđenje duhovnosti, za otkrivanje Misterije u vama samima i kroz vas. Dopustite da kroz  kreativnost izrazite svoje duhovno putovanje! Električni Ton 3 sugerira da postoji nešto što želimo promijeniti ili integrirati u prirodni tijek života. Poziva nas da postanemo  "Treća točka svjetlosti," stvorena iz integracije polariteta. Osjetite puls Svetog trojstva u vama, otkrivajući novo stvaranje. Električni ton nam pomaže da integriramo ono što nam se naizgled čini izgubljeno, odvojeno, ili smo u nekom periodu izgubili iz vida. Ako imate tendenciju da raspršite svoju kreativnost, ili da izgubite fokus, učinite dodatni napor i usredotočite vašu energiju. Fokusirajte se  s namjerom izražavanje istine.
 TOTEM LUNE: JELEN - simbol božanske svjetlosti, ljepote, čistoće. Također simbolizira potragu za Bogom. Gospodar šume, elegantan, brz, lijep. Prilagođavaju se uspješno okolici i osluškuju i najmanji šum- odlikuju se budnošću i očaravajućom intuicijom. Osobe rođene u Luni Jelena sposobni su brzo shvatiti bit odnosa te s iznenađujućom točnošću pogoditi osjećajna stanja drugih ljudi. Ljudi-jeleni imaju zlatne ruke i obilje duhovnih vrijednosti, tako da često imaju po nekoliko zanimanja. Osobe rođene u ovoj luni Jelena svjesnom odlukom mogu dovesti u red suprotnosti u vlastitom unutrašnjem biću. Totem Jelena nas podsjeća na prirodne tokove i promjene koje se događaju u prirodi - želja za promjenom i u nama - (promjena godišnjeg doba). Jelen nas uči da s promjenama trebamo početi od sebe. 
Tekst uredila: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo


MAGNETNA LUNA ŠIŠMIŠA I LUNARNA LUNA ŠKORPIONA

U prvoj luni Planetarnog služenja, Magnetnoj luni Šišmiša na kin 164 je bila Galaktička Sinkronizacija i završen ciklus od 26 godina Harmonijske Konvergencije. Galaktička Sinkronizacija (26.7.2013., kin 164 Žuto Galaktičko Sjeme) je obilježila ulazak u novu galaktičku zraku svijesti.

Sa ulaskom u novu galaktičku zraku svijesti, obilježili smo i ulazak u Noosferu, povezivanje sa umom planete Zemlje. Započela je Nova Era, u procesu smo promjene svijesti, portal Duge je otvoren. Započeo je Šesti Svijet, Šesto Sunce.

 Magnetna Luna Šišmiša - luna svrhe je prva luna (mjesec) u godini. Magnetni ton ima pitanje: Koja je moja svrha? Luna svrhe ima akciju da privlači, a moć da ujedinjuje.


TOTEM ŠIŠMIŠA: Šišmiši simboliziraju nadnaravno, imaju sposobnosti sonar lokacije - upotreba vibracije zvuka, jedini su sisiavci koji lete.Također komunicira glasom s drugim pripadnicima svoje vrste. U Mayanskoj kulturi simboliziraju sposobnost odpuštanja strahova, bolnih iskustava iz prošlosti. Živi u spiljama, koje su moćan simbol utrobe Majke Zemlje. Šišmiši su povezani s simbolom prelaska i ponovnog rođenja (šamansko umiranje i ponovo rađanje). Ne dozvolite da prošlost spriječi vaš let! Možda još ne možete sve jasno vidjeti, no, koristite dar sonar lokacije - dar intuicije da vas vodi.Totem Šišmiša nas podsjeća da se možemo izdići iznad običnog u izvanredno. Simbolizira inicijaciju. Sposobnost vidjeti prošle živote. Razumijevanje tuge. Ima sposobnost biti nevidljiv. Simbolizira duhovnost, srčanost, sposobnost vodstva, oslobođenje od prošlosti, snažan osjećaj za pravednost. Širenje percepcije i novih ideja. Sposobnost vidjeti nevidljivo. Uči nas koristiti intuitivno znanje, i razvijemo dublje razumijevanje života i prirode.

 Lunarna Luna Škorpiona - luna Izazova,  je druga luna u Planetarnom valu služenja. Lunarna luna nas poziva da koristimo našu moć razlučivanja i ostanemo u rezonanci sa našom dušom, i kako bismo i dalje bili povezani sa rađanjem Novog Vremena. U procesu smo pomicanja na višu frekvenciju. Stari načini na koje smo naučili više ne funkcioniraju. Energija nove galaktičke zrake nam daje podršku da odpustimo sve otpore, predrasude, da se oslobodimo prosuđivanja, da se ne blokiramo u određenim emocijama zadržavajući ih, već da ih prepoznamo i pustimo da teku kako bismo se oslobodili, pročistili, dali prostora našem unutrašnjem razvoju.

TOTEM ove lune je Škorpion, što znači transmutacija, oslobađanje od negativne energije. Totem Škorpiona nas uči  da dualnosti živimo kao cjelinu. On simbolizira snagu ponovnog rođenja. Totem Škorpiona daje podršku našem unutrašnjem glasu kako bismo prevazišli – transcendentirali dualnosti i otvorili se radijalnoj svijesti  kako bismo se povezali sa visoko vibrirajućim planetarnim umom.
Sva komunikacija dolazi iz planetarnog uma, uma noosfere (Zemljinog uma). Ono što smo mislili da je naš individualni um zapravo je povezana s visokim umom ili planetarnim umom Majke Zemlje - Gaje. Na taj način Noosfera (um planete Zemlje) predstavlja Božanski Muški princip i Gaja (Srce) predstavlja Božanski Ženski princip. Njih dvoje ne može postojati jedno bez drugoga. 
Grčka božica Gaja je Velika Majka Zemlja, Stvoriteljica i darovateljica života. Ona je vrhovni princip organiziranja koji drži Noosferu u njezinom sveobuhvatnom tijelu ljubavi. Gaia je duh ljubavi koja prožima Noosfera s planetarnim srcem. Gaja nas podsjeća da sve što postoji, cijela kreacija postojanja čini apsolutno jedinstvo. To znači da ono što se događa u svemiru se također odnosi na ono što se događa na Zemlji, a također se odnosi na ono što se događa u našem tijelu i svakodnevnom životu. Ovo jedinstveno polje je spojeno preko Gajinih misaonih zraka ljubavi koje čine radijalnu matricu koja povezuje prošlost, budućnost i sadašnjost, kao jedan međusobno povezan web. Mi smo ovdje da se sjetimo ovog Jedinstva i zajednički razvijamo našu svijest. Vrijeme je evolucija svijesti. A ljubav je najviša umjetnost vremena.
Tekst prevela i uredila: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
Izvor:  http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue040-complete.html

AKTIVACIJA PORTALA MIRA U LUNARNOJ LUNI ŠKORPIONA U GODINI ŽUTOG GALAKTIČKOG SJEMENA Na kin 194 Bijelog Kristalnog Čarobnjaka, dan Gamma, je aktivacija Portala Mira. Otvara se važan portal koji donosi snažan priljev Svjetlosti iz Središneg galaktičkog Sunca. Bijeli Čarobnjak Začarava Bezvremenost, a Kristalni ton je ton suradnje i usmjeravanja na više dobro. Čarobnjak je meditacija. Istina. Čarobnjak je alat Svjetlosti. Čarobnjakove moći se aktiviraju mudrošću koje emanira iz srca. Meditacija za aktiviranje Portala Mira će dodatno biti podržana s energijom Bijelog Čarobnjaka, jer je Čarobnjak u prostoru svih mogućnosti. Bijeli Čatobnjak nas uči da živimo trenutak – sada i ovdje. Kada smo prisutni u trenutku, postajemo Čarobnjaci, možemo svojim namjerama ostvariti željeno. Budimo otvoreni, dozvoljavajući čarolijama da se događaju kroz nas. Kristalni ton je ton suradnje. Kroz današnju sinkronizrianu meditaciju povezati ćemo se kroz telepatski val Ljubavi i Mira po cijeloj planeti. Kroz Kristalni ton radimo za više dobro, usmjeravamo se na Univerzalno. Ono što radimo povezuje nas kozmopolitski, ekumenski, svjetski. Na kin 194 dan Gamma, radijalna plazma koja aktivira čakru trećeg oka, Ajnu. Kroz Ajna čakru transformiramo dualnosti, sjedinjuje se intelekt i intuicija. U meditaciji za aktiviranje Portala Mira s aktivnom Ajna čakrom imati ćemo dodatnu energiju za svijest o miru i ljubavi za cijelu kreaciju. Također i dodatnu energiju za intuiciju, prosvjećenje, iscjeliteljsku energiju i moć vizualizacije.


Pojačana Svjetlost koja stiže na planetu Zemlju podržati će razrješavanje ukorijenjenih ograničenja, predrasuda i sukoba na površini planete i iscjeljenje. Zbog toga se radi sinkronizirana meditacija koja će se odvijati na cijeloj planeti Zemlji. Za aktiviranje portala potrebno je sinergija od 144 000 ljudi u meditaciji. José Argüelles je često govorio o 144 000 ljudi koji se trebaju skupiti da bi pokrenuli novu svijest, novu frekvenciju. Meditacija će započeti u 23:11h na večer za Srednju Europu.

Astrološki 25.8.2013. je konfiguracija planeta Veliki Sekstil ( drugi ovog ljeta, prvi je bio 29.7.2013.) Ova KONFIGURACIJA je snažnija od prvog Velikog Sekstila (Mjesec, Jupiter, Sunce / Merkur, Saturn, Pluton i Neptun) jer astrološki grafikon uključuje i veliki križ Plutona, Urana, Jupitera i Venere. Aktivacija Portala Mira nam donosi transformaciju negativnosti i napetosti kvadrata Uran/ Pluton (pojačanog toga dana s Jupiterom i Venerom u glavnom križu) s harmonijskim i iscjeljujućim učincima Velikog Sekstila. Također, na dan 25.8. je  Krishna Janmastami, pojava Sri Krishne jedan od naj svetijih praznika u Indiji.

Dan otvaranja Portala Mira je Svet i blagoslovljen dan!
Budimo dio svjetskog telepatskog vala ljubavi i mira!

MEDITACIJA ZA AKTIVIRANJE PORTALA MIRA 25.8.2013. u 23:11h, NA KIN 194: BIJELOG KRISTALNOG ČAROBNJAKA
1. Sjednite tako da vam je kralježnica uspravna, prekriženih nogu na podu. Također možete sjediti u stolici, tako da vam stopala dotiču pod, a kralježnica je uspravna. Usmjerite pažnju na svoje disanje. Svjesno pratite svoj udah i izdah. Misli koje se pojavljuju kroz izdah rastvorite. Disanje i rastvaranje misli radimo oko 5 minuta ili dok se um ne umiri.
2. Vizualizirajte stup električnog plavog Svjetla koje dolazi iz Središnjeg Galaktičkog Sunca i spušta se u vaše tijelo. Vizualizirajte električno plavo Svjetlo koje se pri svakom udahu širi a kod izdaha preplavljuje cijelo vaše tijelo.
3. Osjetite Vaš centar, Vaše srce, osjetite kako se čakra srca širi preplavljeno Svjetlošću i Ljubavi. Vizualizirajte planetu Zemlju onako kako je vidimo iz Svemira. Vizualizirajte električno plavo Svjetlo kako teče kroz Vaše srce i ruke prema cijeloj planeti, svim ljudima, svim životinjama, biljkama, mineralima, elementima prirode. Vizualizirajte kako kroz vaše srce teče Svjetlost i Ljubav prema cijeloj planeti Zemlji, cijeloj kreaciji postojanja. Vizualizirajte kako Svjetlost i Ljubav obuhvaća cijelu planetu Zemlju i iscjeljuje ukorijenjena ograničenja, blokade, predrasude i nerazriješene situacije na planeti i iscjeljuje sve što posjeduje Život.
4. Zamolite duh Majke Zemlje, Boginje Gaje za njezinu snaga i prisutnost.
5. zamolite duh i prisutnost Majke Zemlje, Boginje Gaje da usmjeri energije Ljubavi, Mira, Sklada prema svim nerazriješenim situacijama na planeti.
Zamolite duh Majke Zemlje, da usmjeri energije Ljubavi, Mira, sklada, iscjeljenja prema svemu što posjeduje Život, neka Svjetlost i Ljubav iscijele cijelu kreaciju gdje je to potrebno. Neka donese svemu što posjeduje Život Mir, Ljubav, sklad i prosvjetljenje.
Zamolite duh Majke Zemlje, Boginje Gaje da iscijeli Vaše tijelo, um i srce.
6. Dopustite energiji koja dolazi iz galaksije da teče kroz vaše srce i ruke prema cijeloj planeti i prema cijeloj kreaciji. U svojim mislima pošaljite Ljubav i Svjetlost, suosjećanje, svima bez razlike, bez prosuđivanja.
Majka Zemlja daje Život svima, bez razlike, ne prosuđuje.
Osjeti kako Zemlja grli sva bića, sve, bez izuzetaka.
Boginja Gaja želi mir, slobodu, harmoniju, jedinstvo Života.
Osjetite u svom srcu univerzalnu ljubav i suosjećanje planete Zemlje.
Mi smo jedno sa planetom Zemljom, mi i planeta Zemlja smo jedna svijest, jedan um.
Ostanite nekoliko minuta u ovom stanju svijesti, šaljući Ljubav i Mir. Mir, jedinstvo i sloboda za sva bića, za cijelu kreaciju će postati stvarnost.
7. Obratite pažnju na Vaše disanje. Postanite svjesni svojeg tijela, prostorije u kojoj meditirate, ili okruženja u kojem meditirate. Zahvalite se u svojem srcu na svim blagoslovima koje ste primili. In Lake'ch!

Tekst uredila: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
Nema komentara:

Objavi komentar