srijeda, 8. ožujka 2017.

SOLARNA LUNA JAGUARA U GODINI PLAVE SPEKTRALNE OLUJE


Solarna luna Jaguara je deveta luna (mjesec) u sinkronaru 13 luna 28 dana, odgovara periodu od 7.3.2017. -  3.4.2017. prema gregorijanskom kalendaru.
Solarna Luna Jaguara je luna namjere, moć joj je da pulsira, akcija: realizacija. Pitanje ove lune je: Kako mogu ostvariti svoju svrhu? Ova luna je posvećena preciznoj akciji, kada se sa jasnoćom i fokusiranom namjerom usmjeravamo na realizaciju naših projekata i realizaciju unutrašnjeg bića. 


U ciklusu od 13 mjeseci ova deveta luna je povezana sa solarnom svijesti, primanjem informacija od sunca, također je povezana sa devet vremenskih dimenzija. U ovoj luni se usklađujemo sa solarnom svijesti kako bismo razvili sposobnost izravnog primanja informacija (prakticiramo meditacije povezivanja sa solarnom svjesnosti kroz treće oko). Svjetlo je informacija. Informacija je energija.
 Solarna luna je luna akcije, realizacije, no realizacija je također vrsta prosvjetljenja koja nam donosi novu percepciju stvarnosti, ili pak uvide za rješenje životnih izazova.


Na primjer, dr. Jose Arguelles imao je trenutak realizacije kada je otkrio Zakon Vremena 1989. 

Kroz duhovnu praksu se pripremamo za različite faze realizacije (meditacije, samorefleksija, studiranje). Također možemo se otvoriti realizaciji pojednostavljujući način života, oslobađajući se onoga što nam ne treba, otpuštajući stare obrasce razmišljanja.


"Naša vlastita samospoznaja je najveće služenje koje možemo donijeti na svijet. "
-Ramana Maharshi: Plava Intonirani Majmun


U geometriji PULSARA, deveti ton (i deveta luna) predstavlja treću fazu 1-5-9-13 četvero dimenzionalnog pulsara Duh / Vrijeme. Deveti ton je ton solarne komandne Kula i povezan je s devet vremenskih dimenzija.

Ova luna / mjesec započinje sa ciklusom od 13 dana koji su kodirani frekvencijom obilja i intuicije (Plava Noć Sanja Izobilje) Ovaj ciklus intuicije traje od 7.3. do 19.3., no cijela luna / mjesec je povezana sa sanjanjem moći beskrajnog obilja. Obilje predstavlja talente, sposobnosti, unutrašnje bogatstvo bića. U ovih prvih 13 dana u luni putujemo unutar sebe, posvećujemo se svojim najdubljim procesima, povezujući se sa beskrajnim poljem potencijala unutar svojeg bića. U ovih 13 dana odvojite vrijeme za tišinu, mir, za povezivanje sa svojom esencijom. Obratite pažnju na snove i koje poruke primate. Val Plave noći je treći transformirajući val u Žutom Južnom Zamku Davanja. Zamak je ciklus od 52 dana. 


Radijalna plazma DALI 1, kin 183 Plava Magnetna Noć (7.ožujak), kodira 47 godina (46+1) jednog važnog događaja u evoluciji svijesti ljudskog bića. Datum 7. ožujak 1970. godine označava razvoj početka homo noosphericusa, povezivanja svijesti ljudskog bića sa poljem svijesti planete Zemlje. Također ova inicijacija svijesti se spominje u izvanzemaljskom tekstu Uvoda u Kozmičku znanost. Tekst opisuje ovaj datum kao trenutak kada je na planeti Zemlji kompletirana evolucijska faza svijesti prema „super čovjeku“Datum 7. ožujka je  prvi dan u Solarnoj  Luni dakle ova luna je povezana sa kodiranjem realizacije evolutivnih procesa svijesti ljudskog bića.


U solarnoj luni ima šest aktivacija galaktičkih portala. 

8. ožujka (stabilizacija svijesti), 13. ožujak (tok inspiracije), 16.ožujka (manifestiranje mudrosti), 21. ožujka ( stabilizira sinkonicitete), 27. ožujka (modeliranje intuicije), 3. travnja (stabilizacija međusobnih odnosa). Na dane portala  povezujemo se sa 13 dimenzija, sa galaktičkim kodom svjetlosti i planetom Zemljom. Imamo mogućnost za reintegriranje DNK. Na ove dane se posvećujemo otpuštanju prošlosti, obrazaca, usmjeravamo se prema onome što želimo ostvariti, meditiramo. Također promišljamo koji odabiri i djelovanje doprinose dobrobiti planete Zemlje i cijele kreacije. Radijalna plazma Seli 2, kin 184 Žuto Lunarno Sjeme (8. ožujka) je prvi galaktički portal koji djeluje na stabilizaciju svijesti, razvijanju talenata i iscjeljivanje polariteta, usmjerava prema Jednosti. Sa ovim kinom 184 završava ciklus od 65 dana Žutog Sunca – Žuti galaktički spektar Univerzalne Vatre, spektar Univerzalne Ljubavi, jednakosti, jedinstva i prosvjetljenja.  


Obilježava se međunarodni Dan Žena kroz globalno sinkronizirane meditacije posvećene božanskoj ženstvenosti. Obratite pažnju na sinkonicitet: Žuto Sjeme je energija koja simbolizira muški aspekt, dok je Lunarni ton povezan sa Lunom - dakle ženski aspekt. Kin kodira gregorijanski dan 8. ožujka Dan Žena - aktivacija portala - putovanje prema Jedinstvu i uravnoteživanju ova dva principa na planeti, kroz iscjeljivanje polariteta i sadnje nove svijesti koja nas vodi prema miru i harmoniji, ravnoteži i jedinstvu. ​

Radijalna plazma Gamma, kin 185 Crvena Električna Zmija (9. ožujka). Galaktički potpis Stephanie South / Crvene Kraljice! Sa kinom 185  započinje novi ciklus galaktičkog doba – sezone: 65 dana Crvenog galaktičkog spektra Životne snage, Crveni spektar Zmije. Ciklus od 65 dana u kojima smo podržani otpuštati prošlost, osloboditi se starih obrazaca i sistema vjerovanja, uvjetovanosti. U ovom ciklusu transformiramo karmičke utjecaje i reintegriramo DNK. Ovaj ciklus traje do 12. svibnja.Radijalna plazma Limi, kin 188 Žuta Ritmička Zvijezda (12. ožujak). Puni Mjesec / Luna. Ovaj kin označava  "koncept super čovjeka" (opisano u Knjizi Avatara, 
Kronika Kozmičke Povijesti, tom II)
Ovaj kin kodira trenutak kada je na planeti Zemlji kompletirana evolucijska faza ljudskog bića, označava razvoj početka homo noosphericusa, povezivanja svijesti ljudskog bića sa poljem svijesti planete Zemlje (7. ožujka 1970.) Kinovi također prikazuju fraktale vremena pa se kroz ovaj kin povezujemo sa tom inicijacijom svijesti i svim informacijama evolutivnih procesa prije 47 godina. Obratite pažnju na sinkronicitet: sa 7. ožujkom započinje solarna luna realizacije. 7. ožujak 1970. godine  se spominje u izvanzemaljskom tekstu Uvoda u Kozmičku znanost.

Radijalna plazma Silio 7, kin 189 Crvena Rezonantna Luna (13. ožujak),  je aktivacija galaktičkog portala koji obilježava tok inspiracije, iscjeljenja i rezonancu sa visokim frekvencijama koje pristižu kroz portal. Meditacija Mosta Duge.
Radijalna plazma Gamma 10, kin 192 Žutog Planetarnog Ljudskog Bića (16. ožujka), aktivacija galaktičkog portala: manifestiranje mudrosti. Prevazilaženje prepreka, nesigurnosti. 
Potpuno povjerenje prema Apsolutu. Aspekt primanja. Pečat Žutog Ljudskog Bića predstavlja Sveti gral. Primamo svo obilje, milsot, blagoslove, ljubav, sve što nam je potrebno od Apsoluta -potrebno se sa povjerenjem otvoriti prema predaji i primanju...


Radijalna plazma Silio 14, Kin 196 Žuti Magnetni Ratnik (20. ožujka)ulazimo u sljedeći ciklus od 13 dana, val Žutog Ratnika. Započinje ciklus inteligencije hrabrosti i povezivanja sa kozmičkom svijesti. U ovom valu učimo postavljanju pitanja koja nas vode do mudrosti. Kvaliteta odgovora uvijek ovisi o kvaliteti pitanja. Osvještavamo da ne uzimamo stvari zdravo za gotovo, već da  vjerujemo svojoj inteligenciji i mudrosti. Povezujemo se sa istinskim unutrašnjom inteligencijom koje integrira um i srce, sa znanjem oslobođenim od ega. Pečat Ratnika također predstavlja čuvara Zvjezdanih Vrata kao što su Plejade i Sirijus. Ovaj ciklus završava 1. travnja.  Začarani val Žutog Ratnika je zadnji val sazrijevanja u Žutom Južnom Zamku davanja. Sa ovim začaranim valom Ratnika završava i Žuti Zamak ciklus od 52 dana. Meditacija Mosta Duge (svaki puta kada je radijalna plazma Silio).

20. ožujka imamo zanimljiv sinkronicitet – početak vala Žutog Ratnika i proljetni ekvinocij, kodiranje prvog dana proljeća. Dan i noć traju po 12 sati – savršena ravnoteža između svjetlosti i tame. Sunce se nalazi direktno u odnosu na ekvator. Prvi dan proljeća (proljetnog ekvinocija) u sjevernoj hemisferi i prvi dan jeseni (jesenja ravnodnevnica) u južnoj  hemisferi.

Na mayanskoj piramidi Kukulk'ana / Quetzalcoatla, u Chichen Itzi, za vrijeme proljetnog ekvinocija (20.3.) pri zalasku Sunca – sjene se produljuju od sjevernog stubišta na piramidi  do dna piramide, svjetlo i sjena na stepenicama stvaraju Zmiju dijamantnih leđa koja se spušta. Ovaj događaj se naziva „Povratak Sunčeve Zmije“, Zmija silazi sa Neba na Zemlju. Simbolizira dolazak proljeća i Sunca. Zmija simbolizira transformaciju – budi se iz zimske hibernacije, mijenja kožu kako bi mogla započeti novi ciklus života. Simbolično, ostavlja sve staro iza sebe, sve što je prerasla i ostavlja prostor za novo, pokreće novi ciklus.


Radijalna plazma Dali 15, kin 197 Crvene Lunarne Zemlje ( 21. ožujka ), je aktivacija galaktičkog portala koji stabilizira sinkonicitete,iscjeljuje polaritete i dualnosti, otvara nove puteve, povezuje sa kristalnom mrežom planete. Navigacija i evolucija, sinkronizacija sa centrom galaksije.

Radijalna plazma Gamma 17, Kin 199, Plave Samopostojeće Oluje, (23. ožujka), kataliziranje samostvaranja i transformacija onoga što želimo prevazići.
 Obilježavamo 6 godine od smrti dr. Jose Arguellesa. Dr. José Argüelles (1939-2011) je preko 50 godina života posvetio proučavanju znanja Maya i zalaganu za miru i jedinstvo u svijetu.  Dekodirao je mayanske kalendare, mayansku matematiku, otkrio Zakon vremena. Bio je likovni i glazbeni umjetnik, pisac, antropolog, istraživač, čovjek jedinstvenom vizije, neusporedivog integriteta, humora i topline. Zahvaljujući njemu danas imamo mogućnost otkrivanja misterija i znanja Maya. 

Pogledajte video sa Dr. José Argüellesom 
https://www.youtube.com/watch?v=TynrR0DYz60Radijalna plazma Silio 21, kin 203 Plava Galaktička Noć (27. ožujka), aktivacija galaktičkog portala koji nas usmjerava modeliranju intuicije, osvještavanju snova i unutrašnjeg obilja. Dubina i introspekcija. Integritet i duhovni razvoj. Meditacija Mosta Duge (svaki puta kada je radijalna plazma Silio).

Radijalna plazma Dali 22, Kin 204, Žuto Solarno Sjeme. (28. ožujka), Mladi Mjesec/ Luna. Ravnoteža između lunarnog i solarnog principa kroz mladi mjesec i solarni ton. Povezivanje sa solarnom svijesti. Žuto Sjeme usmjerava cvjetanje. Dan magične Kornjače – ton kina dana i ton lune je isti, sinkronizacija kroz frekvenciju solarnog tona.


Radijalna plazma Alpha 26, kin 208 Žuta Kozmička Zvijezda (1. ožujka) označava završetak ciklusa od 13 dana vala inteligencije, znanja i povezivanja sa galaktičkom i kozmičkom svijesti. Kin 208 Žuta Kozmička Zvijezda ima posebno značenje u Genezi Začaranog sna. U povijesnom vremenskom periodu kodiranim sa prelaska kina 208 na kin 209 „ukradeno je Vrijeme",  znanje o prirodnoj višedimenzionalnoj frekvenciji Vremena 13:20. U periodu koji je bio kodiran Žutom Kozmičkom  Zvijezdom (koja predstavlja transcendenciju, spiritualni razvoj, umjetnost, integritet, harmoniju, stabilnost ), znanje o 13 luna i prirodnoj frekvenciji vremena je zamijenjeno sa umjetnom frekvencijom vremena. Nametnuta je umjetna frekvencija vremena 12 : 60, koja je vezana za materijalizam, i  ubrzani razvoj tehnologije, odvajajući  ljudska bića od prirodnih ciklusa i svijesti o višedimenzionalnosti povezanosti sa Univerzumom.


Zanimljiv sinkronicitet 1.travnja sa planetom Merkurom , koji dostiže najveće istočno „produljenje“ od 19 stupnjeva od Sunca. To je najbolje vrijeme za opažanje Merkura koji će biti na svojoj najvišoj točki iznad horizonta na zapadnom nebu odmah nakon zalaska sunca. 2.travnja je pečat Crvene Magnetne Lune koja je kodirana Merkurom. Dan prije Merkur najavljuje buđenje svijesti Crvene Lune i povezivanje sa solarnom svijesti.

Radijalna plazma Limi 27, Kin 209, Crvena Magnetna Luna ( 2. travnja ) – moć univerzalne vode- planet Merkur. Započinje ciklus od 13 dana začaranog vala Crvene lune, val moći univerzalne vode, duhovnog buđenja, iscjeljlenja emocija i karme. 13 dana za podršku širenja svijesti. Također počinje i 52 dana Zelenog centralnog Zamka koji predstavlja sinkronizaciju ljudskog bića sa prirodnom frekvencijom vremena. Centralni, središnji Zeleni Zamak predstavlja Merlinovu kulu i iscjeljivanje umjetne frekvencije vremena. Zeleni Centralni Zamak Začaranosti - predstavlja četvero dimenzionalno vrijeme sa kojim se  planeta Zemlja sinkronizira sa galaksijom. Zeleni Centrali Zamak sadrži kodove znanja Maya i Zakona Vremena. 
Broj 52  je vaan fraktal unutar kalendara jer na s povezuje sa solarnim i galaktičkim ciklusima.  Ovaj ciklus od 52 dana završava na kin 260 Žuto Kozmičko Sunce (23.5. 2017.) kada završava ciklus od 260 dana Tzolkina. I ponovo krećemo u novi ciklus, novi spin Tzolkina na kin 1 Crveni Magnetni Zmaj ( 24.5.2017). Crvena Luna je Univerzalna voda koja nas povezuje sa vodom, ali i sa svim tokovima energije u Univerzumu. Sjetimo se, Voda prenosi informaciju. Ovaj val Crvene Lune od 13 dana završava na 14. travnja.

Radijalna plazma Silio 28, kin 210 Bijeli Lunarni Pas, (3. travnja), aktivacija galaktičkog portala - stabilizacija međusobnih odnosa, odanosti, ljubavi. Sa ovim danom portala završava solarna luna (mjesec). Na kraju lune prakticiramo meditaciju Mosta Duge sa atomima vremena.
Nastavljajući brojanje jedna luna = jedan Kin,  brojanje koje je započelo u Magnetnoj luni godine Žutog intoniranog Sjemena (1997), ova luna odgovara Kinu 256 Žutom Solarnom Ratniku.
Proročanstvo sudbine za kin 256 Žutog Solarnog Ratnika: 

 
Kin 256, Žuti Solarni Ratnik (SP Saturn) podržan Kinom 243, Plava Solarne  Noći (GK Saturn); vođen Kinom 152, Žuto Solarno Ljudsko biće (SP Zemlja); sa izazovom Kina 230, Bijeli Solarni  Spojitelj Svjetova (GK Mars); i prima skrivenu / neočekivanu snagu, okultnu moć iz Kina 5, Crvena Intonirana Zmija (GK Maldek).

Ove lune četvero - dimenzionalni planetarni utjecaji su Saturn, Zemlja, Mars i Maldek. U praksi Telektonona, orbita Zemlje drži 3. krug: Telektonon - kanal kroz koji govori Duh Zemlje, orbite Marsa i Saturna zajedno drže Krug 4: eksternalizirane nteligencije, a pojas asteroida / Maldek drži 5. krug: krug internalizirane inteligencije.

KODOVI 52 HEPTADE STAZA U GALAKTIČKOM DRVETU ŽIVOTA I ZNANJA HUNAB KU 21
U 52-tjednom putovanju kroz 52 heptade staze Hunab Ku 21 galaktičkog Drveta Života i Znanja, sljedeći heptade putevi aktiviraju se za Solarna Mjesec:


Crvena Tjedan 1. Inicira
( Crvena Zmija / Crvena Zemlja)
Heptada 33: Seks elektrizira navigaciju.
(Dali 1 - Silio 7 / ožujak 7-13)

Bijeli tjedan 2. - Pročišćava
(Crvena Zemlja / Žuto Ljudsko Biće)
 Heptada 34: Navigacija elektrizira mudrost.
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 ožujak)

Plavi Tjedan 3. - Transformira
(Bijeli Spojitelj Svjetova / Plava Oluja)
Heptada 35: Smrt elektrizira samo-generiranje.
 (Dali 15 - Silio 21 / 21-27 ožujka)

Žuti 4. tjedan - Dozrijeva
(Plava Oluja / Plavi Majmun)
 Heptada 36: Samo-generiranje elektrizira magiju.
(Dali 22 - Silio 28/28 ožujka - 3 travanj)

Zanimljivo je primijetiti da putevi Heptada (heptade predstavljaju tjedne) prikazuju vertikalnu aktivaciju četiri osnovnih elemenata svjetlosti i  topline: Dum Kuali (prvobitna toplina), Dum Duar (prvobitno svjetlo), Kemio (svjetlost unutarnje topline) i Kum (toplina unutarnjeg svjetla). Saznajte više u knjizi Avatara.

 Dum Kuali (prvobitna toplina)

Dum Duar (prvobitno svjetlo)


 Kemio (svjetlost unutarnje topline)


 Kum (toplina unutarnjeg svjetla)


"Tin Kinanta" je Mayanska riječ za ono što Zakon Vremena naziva biosolarni telepat: onaj koji je dobio svoju solarnu telepatiju, iniciranje donošenja evolucije solarne svijesti. Primijetite kako su sve Heptade Staze ove Solarne lune u dva primarna vertikalna kanala koji povezuju treće oko, srce i sakralne čakru putem Vulom magnetske privlačne snage / sile polja, meditacija je opisana u Knjizi transcendencije, Kozmička Povijest (Book of the Transcendence: Cosmic History Chronicles Volume 6).


Solarna Luna ima totem Jaguara. Za Maye Jaguar je sveta životinja. Predstavlja Šamana, a u Tzolkinu je Jagura povezan je sa pečatom Bijelog Čarobnjaka koji je alat svjetlosti i začarava bezvremenost. Jaguar je vladar džungle, ima sposobnost biti nečujan, nevidljiv. Uči nas prihvaćanju moći intuicije i instinkta. Uči nas fokusu – jasnoj namjeri, prisutnosti u trenutku. Simbolizira konstruktivnu energiju. Njegova mudrost je vidjeti puteve unutar kaosa i razumijevanje obrazaca uzroka i posljedica.
IZVOR: 
https://lawoftime.org/noos-letter/issue086-complete.html#sync

petak, 10. veljače 2017.

GALAKTIČKA LUNA SOKOLA U GODINI PLAVE SPEKTRALNE OLUJE


Dobrodošli u Lunu Sokola,  Lunu Galaktičkog Integriteta, osmu lunu u Začaranom valu Planetarnog služenja!  

Galaktičko Biće je cijela galaksija (sama po sebi) ponovno probuđena kao super-biće. Mi smo stanice tog Galaktička Bića. - Knjiga o Vrijeme – prostoru (Kozmička povijest, knjiga V)
Treće-dimenzionalna stvarnost je postavljena tako da nas katapultira u novu razinu svijesti. Održavanje svijest prema široj slici nikad nije bilo važnije.

Treće-dimenzionalna stvarnost je postavljena tako da nas katapultira u novu razinu svijesti. Održavanje svijest prema široj slici nikad nije bilo važnije.

U ovoj Galaktičkoj luni, pozvani smo osvijestiti, prisjetiti se našeg zvjezdanog porijekla. Zakon vremena pokazuje da je naše iskustvo stvarnosti u skladu sa fraktalnim ponavljajućim uzorkom. Naš ljudski život je mikrokozmos   Kozmičkog života.


Galaksija Mliječni put, u kojoj je naš Sunčev sustav ima prebivalište, samo je jedan od preko 125 milijardi galaksija. Mi smo dio kozmičkog uma koji obuhvaća sve galaksije. Ovaj Veliki Kozmički Um
prožima sav Univerzalni prostor i vrijeme.

Kroz praksu sinkronijskog reda mi polako reorganiziramo svoju svijest i percepciju kako bi obuhvatili prostranstvo kozmičke stvarnosti. Svaki od milijardi galaksija sadrži bezbrojne svjetske sustave, a svaki od tih svjetova je na azličitim stupnjevima evolucijskog razvoja.

U geometriji Pulsara, osmi ton je drugi ton treće-dimenzionalnog pulsara uma (tonovi 4, 8, 12), podsjećajući nas da sve u svijetu oblika započinje u umu, uključujući teleskope koje koristimo za istraživanje prostora.

Spoznaja na nivou kolektivnog uma, da svi sudjelujemo u istom Kozmičkom Umu će  otopiti sve povijesne barijere, polaritete, sukobe i podjele koje na planeti živimo zbog zaborava. 
“Svatko do nas je odgovoran za skladno rješavanje svih napetosti i polariteta unutar vlastitog bića.“ – Knjiga inicijacije: kozmička povijesti, knjiga IV.

Pozvani smo povezati se sa unutrašnjim bićem, sa planetom Zemljom, sa Kozmičkom svijesti i svojim djelovanjem pokrenemo novo duhovno iscjeljivanje energetskog polja planete Zemlje.Temeljni aspekt ovog rada je stvaranje sve većeg područja Svjetlosti-Inteligencije koja će prožimati planet s božanskom  harmonijom potrebnom kako bi vibrirale na Novoj Zemlji. 


Bilo da ste ustali jednog jutra s maglovitim umom, i svijet oko vas se čini taman i maglovit, ili ćete se probuditi s jasnim umom i vaš svijet izgleda lijepo i svijetlo, shvatite da ti različiti dojmovi dolaze iz vašeg uma, a ne iz promjena u vanjskom okruženju. Umjesto pogrešnog tumačenja vašeg iskustva u životu kroz pogrešna shvaćanja (koncepcije), shvatite da to nije vanjska stvarnost, nego samo um.“
-Lama Yeshe


Galaktička Luna je započela sa kinom 155 Plavim Kristalnim Orlom, kin aktivacije galaktičkog portala. (Dali 1. 7. veljače 2017.) Ova luna ima ukupno 5 aktivacije galaktičkih portala, uključujući i kin 155 sa kojim počinje ova luna. Također sa kinom 155 je zadnji kin u OMEGA RUN – 10 galaktičkih portala za redom, koji nose kod Univerzalnog uma. U ovoj luni završava začarani val Žutog Sjemena, val cvjetanja talenata, potencijala, uvida i samospoznaje. U ovoj luni započinje začarani val Crvene Zemlje – ciklus od 13 dana evolucije i navigacije. Također sa ovimzačaranim valom započinje i ciklus od 52 dana Žutog Zamka Davanja: Sud inteligencije. Također u ovoj luni započinje i začarani val Bijelog Psa, val Srca i Ljubavi.

Na kin 158 Bijelog  Lunarnog Ogledala imamo posebno događanje ( 10.2. / 11.2. 2017).
Pomrčina Lune /Mjeseca, sniježni mjesec i komet svi se pojavljuju na kin158, Bijelo Lunarno Ogledalo. Obratie pažnju na sinkroniocitet lunarnog tona sa pomrčinom Lune / Mjeseca i sniježnom Lunom / Mjesecom. Osim što nas lunarni ton povezuje sa ciklusima lune , on je također i ton izazova, kada iscjeljujemo plaritete kroz suradnju, kada iscjeljujemo svoje najbliže odnose (roditelji, braća, sestre, partner/partnerica, djeca, najbliži prijatelji) Na dan kina 158 polaritete harmoniziramo kroz uvide u naše iluzije, odražavanje stvarnosti upravo onakva kakva je, suosjećanje, opraštanje, uvid om u svoje sjene i svoje talente, kroz prihvaćanje i traženje istine.


~ Pomrčina se pojavljuje kada su Sunce, Zemlja i Luna / Mjesec poravnati
~ Poravnavanje baca sjenu Zemlje na površinu Lune / Mjeseca
~ Komet 45P će u svojem prolasku pokraj Zemlje, biti najbliži planeti  u subotu ujutro [NS1.29.8.5 KIN 159 Plava Električna Oluja]
U Europi pomrčinu Lune se može promatrati oko 22:34 GMT, a za one u SAD-u, događaj će početi u 17:34 Et


Nastavljajući računanje jedan mjesec = jedan Kin, brojanje dana koje je započelo u Magnetnoj luni u godini Žutog Intoniranog Sjemena (1997), ova galaktička luna odgovara Kinu 255 Plavi galaktički Orao.

Baš kako svaki dnevni kin ima Proročanstvo Pete Sile, tako i Luna (mjesec)  ima Proročanstvo Pete Sile. Za ovu Galaktičku lunu, proročanstvo se temelji na kinu Plavog Galaktičkog Orla. Kin 255, PLAVI GALAKTIČKI ORAO (Solarni tok, solarni izdisaj, Jupiter) je podržan od strane Kina 164, Žuto Galaktičko Sjeme (Galaktički izdisaj, karmički tok, Jupiter); vođen Kinom 99, Plavom galaktičkom Olujom (Solarmi izdisaj,  Pluton); sa izazovom Kina 125, Crvene galaktičke Zmije (Galaktiko Karmički udisajK Maldek); i prima skrivenu / neočekivanu snagu iz Kina 6, Bijeli Ritmički Spojitelj Svjetova (Galaktiko Karmički udisaj, planeta Mars).

Ova luna ( mjesec), četvrto - dimenzionalni planetarni utjecaji su Jupiter, Pluton, Maldek i Mars. NaTelektonon ploči, Pluton je 1. krug: alfa-omega punjenje;; Mars je u krug 4: eksternalizirania inteligencija i Jupiter i Maldek zajedno imaju 5. kruga: internalizirane inteligencije.
U putovanju  kroz 52 tjedana kroz 52 heptade staze Hunab Ku 21 Galaktičkog stabla i života i znanja, sljedeće heptade putevi aktiviraju se za Galaktičkoj Luni: 

Crveni Tjedan 1 - Inicira
Heptada 29: Hunab Ku prenosi navigaciju
(Galaktička luna Dali 1 - Silio 7 / 7-13 veljače)

Bijeli tjedan 2 - Rafinira
Heptada 30: Hunab Ku prenosi meditaciju
(Galaktička luna Dali 8 - Silio 14 / veljača 14-20)

Plavi Tjedan 3 - Transformira
Heptad 31: Hunab Ku prenosi samo generacije
(Galaktička luna Dali 15 - Silio 21 / 21-27 veljače)

Žuti Tjedan 4 - Dozrijeva
Heptad 32: Hunab Ku prenosi prosvjetljenje
(Galaktička luna Dali 22 - Silio 28 / veljaca 28 - ožujak 6)

Promatrajte kako se sve četiri staze unutar Galaktičke lune  lančano povezane u Hunab Ku - centar galaksije
U galaktičkoj strukturi Hunab Ku 21, četiri heptade (četiri tjedna) Galaktičke lune, gledano u cjelini unutar galaktičkog Drveta Života i Znanja Hunab Ku 21, predstavljaju mjesto u vremenu  gdje se nalazi  "jezgra matrice Hunab Ku". Hunab Ku znači "Davatelja Pokreta i mjere" i označava, među mnogim drugim stvarima, jezgru galaksije. Položaj ove četiri Heptade Staze koje pratimo u galaktičkoj luni su još jedna ilustracija sinkroniziranja moći luna (mjeseca) unutar sinkronara/ c kalendara 13 luna 28 dana. Saznajte više u knjizi Vrijeme-prostor, knjiga kozmičke povijesti V i Međugalaktički Bilten 7:
https://www.lawoftime.org/lawoftime/synchronotron-hunab-ku-21.html

Saznajte više o Heptad Hunab Ku 21.
http://www.lawoftime.org/lawoftime/synchronotron-hunab-ku-21.html

IZVOR:  https://lawoftime.org/noos-letter/issue085-complete.html

TOTEM GALAKTIČKE LUNE JE SOKOL: Galaktička Luna Sokola. Osma luna u godini (osmi mjesec). Živim li u skladu sa onim u što vjerujem? Akcija: modelira, moć harmonizira, karakteristika: integritet. Sokol:  brzina, hrabrost, budnost,  integritet. Jasno vidi, biti pažljiv, memorija, prenosi poruke Duha. Zrači Svjetlošću – povezan sa Svjetlom. Brine o drugima. Sjećanje na prošle živote, hrabrost, mudrost, prosvjetljenje. Vidi daleko, ima uvid u veću sliku. Kreativnost, istina, mudro koristi iskustvo, prevladavanje problema. Sloboda i neovisnost.