petak, 9. veljače 2018.

GALAKTIČKA LUNA SOKOLA U GODINI ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA

Dobrodošli u Galaktičku lunu Sokola, lunu integriteta i usklađivanja, osmu lunu u planetarnom valu služenja.
Ove godine Galaktička luna započinje sa aktivacijom galaktičkog portala, na kin 260, Žuto Kozmičko Sunce. Cijeli ciklus od 28 dana ove lune biti će također pod utjecajem galaktičkog portala kroz kojeg smo ušli u ovu lunu.  

 Drugog dana ove lune Seli 2, počinje novo galaktičko kruženje u ciklusu od 260 dana Tzolkina – novi ciklus počinje sa kinom 1 Crvenim Magnetnim Zmajem, danom aktivacije galaktičkog portala. U ovoj galaktičkoj luni pozvani smo dostići najviši integritet, preskočiti valove niske frekvencije i pristupiti solarnoj svjesnosti.


15. prosinca 2017., u bazi zrakoplovnih snaga Cape Canaveral Air Force Station u Floridi, SpaceX  je lansirao nove senzore na internacionalnu svemirsku stanicu "TSIS -1".  Njegova mislija je mjeriti zamagljenost Sunca.


Mi smo u tekućem, 24. ciklusu sunčevih pjega koji se prostire od 2008. do 2019. godine. Binarni ciklus sunčevih pjega je približno 11.3 godine. Ovaj ciklus je otkrio Samuel Schwabe 1843. godine dok je pokušavao predvidjeti kada će se pojaviti sljedeći ciklus sunčevih pjega i koliko će biti jak. Poslije 11.3 godine kad su se dvije pulsacije srele, obrnule su polaritet i ciklus je ponovo počeo.

U knjizi Uspenje zemlje (Earth Ascending) José Arguelles je ilustrirao ciklus sunčevih pjega kao ekvivalent od 16 galaktičkih kruženja ili 16 ciklusa Tzolkina = 16 x 260. On je primjetio da su sa ukupnim trajanjem od 23 godine, ciklusi sunčevih pjega unutrašnji procesi Sunca. Izbacuju se na površinu Sunca sistemom energetskih vrtloga, nazvanim protočne cijevi - energetski tokovi ("flux tubes "). Ove flux tube su eterično / energetski vrtlozi – vortexi koji povezuju polarne regije različitih planeta sa energetskim mlazevima iz solarnih energetskih tokova / flux tubes.Slijedi odlomak o ciklusu sunčevih pjega preuzet iz jednog intervjua Jose Arguellesa:

»... Sunce djeluje kroz ono što možemo nazvati galaktičkim programom koji se generira iz jezgre galaksije ... koje su Maye zvale Hunab Ku. Ova jezgra emitira glavni program posredstvom različitih zvijezda i različitih planetarnih sistema. Naše Sunce kontinuirano (neprekidno) emitira setove  uzoraka koji su istovremeno energija i informacija. One se mogu  sintetizirati i do očitavanja binarnih ciklusa sunčevih pjega... ciklusi od 23 godine... i svi su smješteni u mayanskoj matrici, Tzolkinu, kalendaru od 260 jedinica ili mentalnom uzorku.« 


Arguelles je uvidio kako je prvi 11,3-godišnji ciklus  sunčevih pjega stanica emitiranja i primanja stanice  Arkturusa, a drugi ciklus sunčevih pjega od 11.3 godina  stanica za emitiranje i primanje stanice Plejada (Vlašići). On je spoznao kako su Maye imale superiornu telepatsku receptivnost koju su koristili za kalibraciju raznih sinkronizacija i kalendare. Za solarne fizičare ciklus sunčevih pjega je glavni indikator na koji način se stvara magnetno polje Sunca. To pokazuje evoluciju različitih obrazaca cirkulacije plazme blizu površine i u unutrašnjosti Sunca. Ušli smo u minimalni period 24. ciklusa sunčevih pjega u 2016. godini. Maksimum sunčevih pjega vjerovatno će se dogoditi 2024. godine. To će biti 25. ciklus i dogoditi će se u godini Plave Ritmičke Oluje. 


U geometriji Pulsara, osmi ton je drugi ton treće-dimenzionalnog pulsara uma (tonovi 4, 8, 12), podsjećajući nas da sve u svijetu oblika započinje u umu (uključujući teleskope koje koristimo za istraživanje prostora). Na kraju želimo naučiti kako spojiti naše elektromagnetno polje s onim na Zemlji, kreirati jedinstveno interaktivnog polja sile. Ovo polje sile uspostavlja komunikaciju i sa jezgrom Zemlje i sa noosferom. 


SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA U GALAKTIČKOJ LUNI Dali 1 - Kin 260, Žuto kozmičko Sunce  (7. 2.2018.)                                                                           

Dobrodošli u Galaktičku lunu! Galaktička luna ove godine ima četiri aktivacije galaktičkih portala.  Danas je zadnji dan ciklusa kruženja od 260 dana – spin Tzolkina...

Rekapitulacija ciklusa koji su u toku:
Godina (ciklus od 365 dana): Godina Žutog kristalnog Sjemena
Kruženje (ciklus od 260 dana): 42. kruženje od početka brojanja po Kalendaru 13 luna (završava danas 7.2.2018. za ovaj spin Tzolkina)!
Sezona / galaktički spektar (ciklus od 65 dana): Sezona ljubavi Bijelog Psa: Bijeli galaktički spektar.
Zamak (ciklus od 52 dana): Zeleni centralni zamak začaranosti: dvor matrice - sinkronizirati ljudsko biće (završava danas 7.2.2018.)!
Luna (ciklus od 28 dana): Galaktička luna Sokola, luna integriteta i usklađivanja.
Začarani val (ciklus od 13 dana): Začarani val Žute Zvijezde - val elegancije (završava na gregorijanski datum 7.2.2018.)!


Seli 2 - Kin 1, Crveni magnetni Zmaj  (8. 2.2018.)                                           

Danas počinje novo galaktičko kruženje od 260 dana i danas je aktivacija galaktičkog portala! Započinje 43. galaktičko kruženje od početka računanja po Kalendaru 13 luna 28 dana Začaranog sna.

Danas također započinje ciklus od 52 dana Crvenog začarnog zamka okretanja: sud rođenja - inicirati sjeme. Danas počinje i Začarani val Crvenog Zmaja, val rađanja, ciklus od 13 dana, 1. začarani val u Tzolkinu, i crveni / inicirajući začarani val u Crvenom začarnom zamku okretanja: sud rađanja. 
Pleme Zmaja  inicira okretanje kroz moć rađanja. Zapamćena istina o galaktičkom Neptunu...
 Ovaj začarani val će se završiti na kin 13, Crveni kozmički Nebeski šetač (14. dan ove lune/20.2.2018.). 


Seli 9 - Kin 8, Žuta galaktička Zvijezda (15. 2.2018)                                         

Mlada Luna / Mjesec.  Dan Magične kornjače - ton kina dana i lune su isti ton - galaktički ton!

 


Alfa 12 -  Kin 11, Plavi spektralni Majmun (18. 2.2018)                                             

Danas je galaktički potpis Jose Arguellesa /Valum Votana - kreatora Kalendara 13 luna / Začaranog sna, planetarnog umjetnika i putnika kroz vrijeme.


https://1320frequencyshift.com/2018/01/24/synchronicity-the-vision-of-jose-arguelles/

 


Dali 15 -  Kin 14, Bijeli magnetni Čarobnjak (2.2018)                                                                        


Danas počinje Začarani val Bijelog Čarobnjaka, val bezvremenosti, ciklus od 13 dana, 2. začarani val u Tzolkinu, i bijeli / rafinirajući začarani val u Crvenom začarnom zamku okretanja: sud rađanja.

Pleme Čarobnjaka  rafinira okretanje kroz moć bezvremenosti. Zapamćena istina o solarnom Maldeku... Ovaj začarani val će se završiti na Kin 26, Bijeli kozmički Spojitelj svjetova (27. dan ove lune/5. 3.2018.). 

Silio 21 - Kin 20, Žuto rezonantno Sunce (27. 2.2018)                                                                         

Danas je Pacal Votanov jasni znak http://www.lawoftime.org/infobooth/13-clear-signs-of-pacal-votan.htm
  Sarkofag Pacal Votana, pokazuje 13 jasnih znakova ( 13 kinova) i njihov položaj na rubu poklopca sarkofaga. Ova luna uključuje dva različita Pacal Votanova jasna znaka.

Seli 23 - Kin 22, Bijeli solarni Vjetar (1. 3.2018.)                                                                                           

Dan aktivacije galaktičkog portala!


Gama 24 - Kin 23, Plava planetarna Noć  (2. 3.2018.)                                                                                                                                  


Puna Luna / Mjesec.

 

Limi 27- Kin 26, Bijeli kozmički Spojitelj Svjetova (5. 3.2018)                                          

Danas je Pacal Votanov jasni znak
http://www.lawoftime.org/infobooth/13-clear-signs-of-pacal-votan.html


Silio 28 - Kin 27, Plava magnetna Ruka (6. 3.2018.)                                                   


 Danas počinje Začarani val Plave Ruke, val postignuća, ciklus od 13 dana, 3. začarani val u Tzolkinu i plavi / transformirajući začarani val u Crvenom začarnom zamku okretanja: sud rađanja. Pleme Ruke transformira okretanje kroz moć postignuća - realizacije. Zapamćena istina o galaktičkoj Zemlji...
 Ovaj začarani val će se završiti na Kin 39, Plava kozmička Oluja (12. dan sljedeće lune/18. ožujak).Meditacija Dugin most u cjelosti – sa atomima vremena.
https://lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-meditation-full.html


KODOVI STAZA HEPTADA ZA GALAKTIČKU LUNU
U putovanju  kroz 52 tjedana, 52 heptade staze Hunab Ku 21 Galaktičkog stabla i života i znanja, sljedeće heptade putevi aktiviraju se za Galaktičku Lunu: 
Crveni Tjedan 1 - Inicira

Heptada 29: Hunab Ku prenosi navigaciju

(Galaktička luna Dali 1 - Silio 7 / 7-13 veljače)

Bijeli tjedan 2 - Rafinira

Heptada 30: Hunab Ku prenosi meditaciju

(Galaktička luna Dali 8 - Silio 14 / veljača 14-20)Plavi Tjedan 3 - Transformira

Heptad 31: Hunab Ku prenosi samo generacije

(Galaktička luna Dali 15 - Silio 21 / 21-27 veljače)


Žuti Tjedan 4 - Dozrijeva

Heptad 32: Hunab Ku prenosi prosvjetljenje

(Galaktička luna Dali 22 - Silio 28 / veljača 28 - 6. ožujak)U galaktičkoj superstrukturi/Hunab Ku 21  https://www.lawoftime.org/timespace, 4 heptade Galaktičke lune su, gledane kao cjelina, mjesto u vremenu gde obitava "jezgro Hunab Ku matrice".  Hunab Ku znači "davalac pokreta i mjere" i označava, između ostalog, jezgru / centar galaksije. Ove četiri staze heptade se pojavljuju u GALAKTIČKOJ luni što je još jedna ilustracija moći sinhronizacije Kalendara 13 luna...

Više možete naučiti u Knjizi vrijemeprostora, Kronika kozmičke povijesti, tom 5 (prevedena na srpski jezik).

Galaktička Luna Sokola. Osma luna u godini (osmi mjesec) prema kalendaru sinkronaru 13 luna 28 dana. Galaktička luna ima pitanje: Živim li skladu sa onim u što vjerujem? Akcija: modelira, moć harmonizira, karakteristika: integritet. Ton galaktički je ton integriteta i duhovnosti. Usaglasiti integritet. Modelirati. Osam je zraka harmonijske rezonancije. Čistoća. Unutrašnja bit. Biće kao receptor kozmičke biti. Častan. Osnaživanje, galaktička rešetka, put prema jednom srcu. Cjelovitost – cjelovito biće. Kroz ton 8 ljubav činimo vidljivom. 
Totem lune je Sokol: brzina, hrabrost, budnost, integritet. Jasno vidi, biti pažljiv, memorija, prenosi poruke Duha. Zrači Svjetlošću – povezan sa Svjetlom. Brine o drugima. Sjećanje na prošle živote, hrabrost, mudrost, prosvjetljenje. Vidi daleko, ima uvid u veću sliku. 

In lak'ech!ponedjeljak, 15. siječnja 2018.

REZONANTNA LUNA MAJMUNA U GODINI ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA
Dobrodošli u Rezonanntu lunu Majmuna, lunu usklađenosti, sedmu lunu u planetarnom valu služenja.U Rezonantnoj luni se nalazimo na polovini godine Žutog  Kristalnog Sjemena. Rezonantna luna 15. dan (24. siječnja) na Dali 15 - Kin 246, Bijeli Kristalni Spojitelj Svjetova označava 79. solarni povratak Jose Arguellesa /Valum Votana, vizionarskog putnika kroz vrijeme i planetarnog umjetnika koji je na Zemlju donio Kalendar 13 luna i kodove Zakona vremena. Sedam dana kasnije je pomrčina Lune / Mjeseca.

U svjetlu otkrivanja i puštanja u glavne vijesti tajne Pentagona o milionskim iznosima dolara za NLO program, evo što je napisao Valum Votan u dokumentu pod naslovom "Tko su ET- ijevci? Da li su već među nama?"
(prim.prev. extraterrestrial - izvan zemaljsko porijeklo)
"Bilo kakvo promatranje teme NLO-a pokreće ozbiljna pitanja koja se tiču granice ljudskog opažanja i znanja makar u onoj mjeri u kojoj su ova opažanja i znanja oblikovana civilizacijama koje prate iskrivljenu i materijalističku vremensku frekvenciju. To jest, vidimo samo ono što smo bili uvjetovani znati. Ako se nešto izvan našeg uvjetovanog znanja jasno pokazuje našem opažanju, osjećamo strah pred izazovom. Vršimo projekcije prema nepoznatoj pojavi u skladu sa nivoom našeg razumijevanja i prosvjetljenja. Ako su naše znanje i opažajne sposobnosti ograničeni samo na materijalne pojave - na treću dimenziju ili fizičku ravan - što god prodre kroz taj veo biti će označeno na isti način kao i NLO, neidentificirani leteći objekti.Međutim, NLO su samo NLO sve dok ograničavamo naše znanje na trodimenzionalni materijalizam uvjetovan lažnom i umjetnom vremenskom frekvencijom. Neki među nama, ipak, mogu prodrijeti sa druge strane pojava, sve do unutrašnjeg iskustva samog fenomena. Čime se onda bavimo? I tko su ET?


Da, Univerzum je daleko šire inteligencije i dimenzionalnosti od onoga na što smo ograničili sami sebe. Postoji sveobuhvatno svjetlo holističkog znanja, viša koordinirajuća inteligencija i veliki galaktički savjet kome predsjedava Devet gospodara vremena i sudbine, koji se pridržavaju samo najvišeg božanskog zakona. U stvari, to je zbog toga što se sadašnja civilizacija na Zemlji, bazirana na očiglednoj pogrešci u vremenu, okrenula potpunoj planetarnoj samo- destrukciji pa je fenomen NLO-ET uopće i nastao. U isto vrijeme, sve što se događa je dio božanskog upravljanja, božanskog plana.

Holističko znanje, vrhovna supersvjesna inteligencija je sposobna biti sveobuhvatna i sveprisutna. Ova vrsta napredne inteligencije je moguća zbog toga što nije sputana lažnom i obmanjujućom vremenskom frekvencijom. Ako bi sadašnja rasa zemljana u sadašnjim uvjetima odjednom bila oslobođena ovisnosti od mehaničkog sata i pogrešnog kalendara koji ih drži porobljene babilonskom lutrijom ili materijalnom ovisnosti, ljudska bića bi spoznala svoju svjesnost kao ET-ijevci - izvanzemaljci. ET-ijevci su manifestacija mogućnosti svjesnog djelovanja u duhovnoj slobodi, posvećenom jedino spiritualnom prosvjetljenju svega što postoji - svega što jest." 
Valum Votan
U geometriji Pulsara, sedmi ton je drugi ton 2D senzornog  pulsara (3, 7, 11 su tonovi koji pripadaju drugoj dimenziji senzornog pulsara. Sa sedmim tonom i 2D senzornim pulsarom se podsjećamo da stišavanjem, smanjivanjem neprestanog unosa informacija kroz naših 5 osjetila aktiviramo šesto čulo i budimo se u planetarnoj svijesti. Kroz koncentraciju i meditaciju razvijamo sposobnost ostati budni i percipirati širu sliku koja se odvija pred nama. Ova sposobnost za održavanje budne svijesti aktivira samopromišljanje (samorefleksija). Što smo svjesniji imamo dublji uvid u samoga sebe. Upravo zahvaljujući samorefleksivnoj svijesti možemo pristupiti Noosferi (telepatski um planete Zemlje).
SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA

Dali 1 - Kin 232, Žuto Spektralno Ljudsko biće (10. 1. 2018.)Dobrodošli u Rezonantnu lunu! Rezonantna luna ove godine ima dva portala galaktičke aktivacije.

Rekapitulacija ciklusa koji su u toku:

Godina (ciklus od 365 dana): Godina Žutog Kristalnog Sjemena
Kruženje (ciklus od 260 dana): 42. kruženje od početka brojanja po Kalendaru 13 luna. 
Sezona (ciklus od 65 dana): Sezona životne sile Crvene Zmije: Crveni galaktički spektar (završava u ovoj luni).
Zamak (ciklus od 52 dana): Zeleni centralni zamak začaranosti: dvor matrice - sinhronizirati  ljudsko biće.
Luna (ciklusod 28 dana): Rezonantna luna Majmuna, luna usklađenosti.
Začarani val (ciklus od 13 dana): Začarani val Bijelog Vetra - val duha.


Kali 4 - Kin 235, Plavi magnetni Orao (13. 1.2018.) 


Danas počinje Začarani val Plavog Orla, val vizije, ciklus od 13 dana, 19. začarani val u TZOLKINU, plavi/transformirajući začarani val u Zelenom centralnom zamku začaranosti, ciklusu od 52 dana. Pleme Orla transformira začaranost  kroz moć vizije. Zapamćena istina o solarnom Jupiteru...
Ovaj val će se završiti na kin 247, Plava Kozmička Ruka

(16. dan ove lune/25. 1.).


Dali 8 - Kin 239, Plava Intonirana Oluja (17. 1.)
Mlada Luna / Mjesec i dan aktivacije galaktičkog portala!

Gama 10 - Kin 241, Crveni Rezonantni Zmaj (19. 1.)
Dan aktivacije galaktičkog portala!

Silio 14 - Kin 245, Crvena Spektralna Zmija (23. 1.)
Danas  je  Pakal  Votanov  jasni  znak.  http://www.lawoftime.org/infobooth/13-clear-signs-of- pacal-votan.html

Sarkofag Pakal Votana, pokazuje 13 jasnih znakova (kinova) i njihov položaj na rubu poklopca sarkofaga.. http://www.lawoftime.org/infobooth/13-clear- signs-of-pacal-votan.htmlDali 15 - Kin 246, Bijeli Kristalni Spojitelj svjetova (24. 1.2018.) Danas bi bio 79. rođendan Jose Arguellesa/Valum Votana https://lawoftime.org/history/#jose-arguelles

U originalnom tekstu na lawoftime.org možete pogledati video. https://lawoftime.org/news/noos-letter/


Gama 17 - Kin 248, Žuta Magnetna Zvijezda (26.1.)

Danas  također počinje Začarani val Žute Zvijezde, val elegancije i ljepote, ciklus od 13 dana,  20. začarani val u TZOLKINU i žuti / sazrijevajući začarani val u Zelenom centralnom zamku začaranosti: sud matrice, ciklusod  52 dana.  Pleme Žute Zvijezde sazrijeva začaranost kroz moć elegancije. Zapamćena istina o galaktičkoj Veneri...

Ovaj val će se završiti na kin 260, Žuto Kozmičko Sunce
(Galaktička luna 1/7. 2. 2018. godine). Sljedećeg dana počinje potpuno novo kruženje od 260 dana.

Dali 22 - Kin 253, Crveni Ritmički Nebeski šetač (31. 1. 2018). Puna Luna / Mjesec, super Luna / Mjesec .
Pomrčina Lune / Mjeseca  https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2018Jan31T.pdf


DODATAK: U jednom danu tri važna događaja Lune / Mjeseca. Puna Luna / Mjesec, Super Luna /Mjesec i pomrčina Lune / Mjeseca. Luna / Mjesec će biti puna i približiti će se Zemlji, pa će njegov sjaj biti puno jači u odnosu na inače pri punom Mjesecu. Također biti će i puno veći na noćnom nebu.


 Na engleskom govornom području jedan od tri događanja se naziva Blue Moon - događa se jednom u otprilike dvije i pol godine i riječ je o dodatnom punom mjesecu u jednom kalendarskom mjesecu prema gregorijanskom kalendaru, a događa se i u jednom godišnjem dobu, jednoj godini. Riječ je o posljedici toga što lunarni ciklus traje 29,53 dana, pa se tijekom gregorijanske kalendarske godine nakupi 11 dana "viška". Na kraju se dogodi to da se u 19 godina sedam puta pojavljuje dodatni puni Mjesec (gledano u odnosu na gregorijanski kalendar).

U Sinkronaru / kalendaru 13 luna 28 dana su ciklusi lune / mjeseca uvijek od 28 dana, a svaki tjedan u mjesecu je povezan, usklađen, sa jednom od faza Lune / Mjeseca. Kada pratimo sinkronar / kalendar 13 luna 28 dana harmoniziramo se sa ciklusima Lune / Mjeseca, nema nepravilnih dana u mjesecu ili "viška" dana. Već se sinkroniziramo sa prirodnim ciklusima Lune / Mjeseca, Zemlje i Sunca (Sunce se oko svoje osi okrene u ciklusu od 28 dana).31. siječnja 2018. se događa i pomrčina Lune / Mjeseca. U ciklusima kretanja Zemlje, Mjeseca i Sunca, kada je Zemlja između Lune / Mjeseca i Sunca, Mjesec se nađe u sjeni Zemlje, i tako nastaje pomrčina Mjeseca. Ova pomrčina Lune / Mjeseca najbolje će se moći vidjeti iz središnje i jugoistočne Azije, Indonezije, Australije, Novog Zelanda, Havaja. U našim krajevima pomrčina se neće moći vidjeti savršeno. Silio 28 - Kin 259, Plava Kristalna Oluja (6. 2.2018.) Meditira se meditacija Dugin most u cijelosti sa atomima vremena. https://lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-meditation-full.html
KODOVI STAZA HEPTADA
U putovanju od 52 tjedna kroz 52 staze heptada Hunab Kua 21, Galaktičkog Drveta Života i Znanja, sljedeće staze heptada se aktiviraju u Rezonantnoj luni

1. TJEDAN – INICIRA – Heptada 25: Navigacija sinkronizira meditaciju (Rezonantna luna 1-7 dan u luni / siječanj 10-16.)
2. TJEDAN – RAFINIRA – Heptada 26: Meditacija odražava samostvaranje (Rezonantna luna 8-14 dan u luni /siječanj 17-23. )
3. TJEDAN – TRANSFORMIRA – Heptada 27: Prosvjetljenje evoluira proročanstvo (Rezonantna luna 15-21/ siječanj 24-30.)

4. TJEDAN – SAZRIJEVA – Heptada 28: Prosvjetljenje osvjetljava navigaciju (Rezonantna luna 22-28 / 31. siječanj – 6. veljača)

U galaktičkoj superstrukturi Hunab Ku 21 http://www.lawoftime.org/timespace, četiri heptade Rezonantne lune – promatrane kao cjelina – mjesto su u vremenu gdje obitava "unutrašnja matrica".  U kosmologiji 13 tonova, rezonantni ton je taj koji se nalazi u kičmi ili centralnom kanalu Sušumna. Zanimljivo je i to što Rezonantna luna stvara centralni portal u Hunab Ku 21...

Više o tome možete naučiti iz Knjige vrijemeprostor, Kozmička povijest V  http://www.lawoftime.org/timespace

(Prim. prev.: Ova knjiga je prevedena na srpski jezik)

Rezonantna Luna Majmuna, 7. luna (mjesec) u godini, ima pitanje: Kako mogu harmonizirati svoje služenje drugima? Akcija tona je da inspirira, moć kanalizira, odlika harmonizira.


Totem ove lune je Majmun. Simbolizira analitički um, igru, zabavu,  humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnost, svestranost, snalažljiivost. On nas podsjeća da budemo kao djeca, da se igramo, da ne shvaćamo život preozbiljno. To ne znači da budemo neodgovorni. Majmun nas uči da sve što radimo, radimo sa prisutnošću, fokusom, lakoćom, kroz energiju igre. Kao djeca koja su usmjerena na svoju igru – fokusirana su, predana, prisutna u trenutku, no kada igra završi nisu vezana, već kreiraju novu igru, predana procesu. Majmun nas uči da budemo sigurni u sebe. Majmuna nas podsjeća da u teškim i izazovnim situacijama u životu kroz humor možemo pronaći olakšanje i novu percepciju događaja. Sjena Majmuna je kada humor pretvaramo u sarkazam -  kada koristimo humor iz straha i na taj način sakrivamo istinu, kada ne govorimo iskreno i direktno o onome što nas muči. Iz takvih situacija možemo “izaći” tako da se vratimo u trenutak i budemo svjesni što se zapravo događa. Majmun nas poziva nas da izrazimo ono što mislimo i osjećamo na izravan način. Maye su Božanstvo majmuna prikazivale kao braću blizance Hun Chuen i Hun Batz. Braća blizanci su bili daroviti umjetnici, glazbenici, matematičari. Oni su božanstva pisanja, plesa, umjetnosti i računanja.


Ljudima su prenijeli znanje pisanja i matematike.  Na slici je skulptura božanstva Majmuna iz Copana, drži kist i posudu sa tintom. Predstavlja pismoznanca - zaštitnika pisara. 
U mayanskom kalendaru Pečat Plavog Majmuna ima afirmaciju: Igra se Magijom. Prirodna osjećajnost, fluidnost i sloboda djeteta – je energija Plavog Majmuna koja je u nama. Plavi Majmun se igra Magijom – igra se iluzijom – uči nas da ova stvarnost oko nas nije jedina, ona može biti iluzija koju smo sami stvorili. Plavi Majmun nas poziva da transformiramo naše sjene, povrede – kroz svjesnost svojih emocionalnih reakcija. Plavi Majmun simbolizira analitički um, igru, zabavu,  humor, unutrašnje dijete.