subota, 19. kolovoza 2017.

21.8.2017. kin Bijeli Kristalni Pas - Potpuna pomrčina Sunca i Mlada Luna / Mladi MjesecDugo očekivani događaj potpune pomrčine Sunca i mlade  Lune / Mjeseca dogoditi će se na kin 90 Bijelog Kristalnog Psa, 21.8.2017.
Ova dugo očekivana pomrčina će se vidjeti u SAD-u, no ovakvi kozmički događaji utječu na cijelu planetu Zemlju, cijelu kreaciju.

 Za vrijeme najviše točke pomrčine u SAD-u započinje SINKRONIZIRANA MEDITACIJA.  Za naše područje meditacija počinje u 20:11 h. 

MEDITACIJU MOŽETE POGLEDATI NA VIDEU:

https://www.youtube.com/watch?v=1Knj8XkoQYY

PRIKLJUČITE SE PLANETARNO SINKRONIZIRANOJ MEDITACIJI, postanite dio velikog telepatskog vala za pokretanje nove svijesti mira, harmonije i jedinstva na planeti Zemlji!


Kako i kod svake od planetarno organiziranim meditacija namjera je u telepatskom povezivanju kroz meditaciju povezivanje 144 000 ljudi. Dr. Jose Arguelles, Valum Votan je često govorio o tom broju okupljenih meditanata koji aktiviraju podizanje svjesnosti na planeti. 144 000 je također i broj dana u jednom baktunu u Dugom Računu ( u ciklusu od 5 125 godina), a kada ga gledamo fraktalno broj 144 predstavlja kin 144 Žuto Magnetno Sjeme. 

Sa  kinom 144 ŽUTIM MAGNETNIM SJEMENOM se povezujemo  sa oslobađanjem velikog znanja, primanja informacija, također se povezujemo i sa PRVOM GODINOM dekodiranja PROROČANSTVA PACAL VOTANA ( koje je bilo na dan kina 144, 26.7.1993.) kada je José Argüelles, Valum Votan  dekodirao Kodove Vremena Maya i ponovo otkrio Zakon Vremena.

 Za meditaciju Harmonijske konvergencije(16.8./17.8.1987.)  Jose Arguelles je pozvao 144 000 Plesača Sunca, i sve ljude dobre volje,  da pokrenu novu svijest na planeti kroz meditaciju za Svjetski Mir. 


Broj 144 kodiran kinom 144 predstavlja portal kroz koji primamo visoko frekventne zrake koje su telepatski napunjene novom bazom znanja za našu planetu i sinkronizirane na rezonantnu frekvenciju Zemlje.

O POMRČINI SUNCA, MLADOJ LUNI I 
KINU 90 BIJELOM KRISTALNOM PSU


    Bijeli Kristalni Pas, kin 90 
Bijeli Pas nas uči ne-uvjetovanoj ljubavi, suradnji, odanosti, hrabrosti, prijateljstvu. Kristalni ton je ton suradnje, jasnoće uma, univerzalne svijesti.Također kroz Kristalni ton se povezujemo sa svetom geometrijom struktura kristala, kristalnom rešetkom planete Zemlje i kristalnim frekvencijama u galaksiji. Kroz energiju ovog kina kristalnim tonom posvećujemo svoje biće svemu što posjeduje život kroz ljubav i suosjećanje Bijelog Psa. Energija Bijelog Psa je također je poput prolaza, spoja dimenzija - usmjerava nas na povezivanje sa nevidljivom svijetom i razvijanju odnosa sa duhovnim vodičima, totemima, saveznicima i čuvarima. 

Ova pomrčina je sa frekvencijom rastvaranja starih programa i pokretanju novog, razvoju telepatskih sposobnosti, što je u skladu sa ovim kinom Bijelog Kristalnog Psa. Bijeli Pas pokreće nove početke, nove percepcije, priziva nove prijatelje. Kada se povezujemo sa svojom esencijom i  izražavamo ono što istinski jesmo, sinkroniziramo se sa višom svijesti, primamo podršku za svoj razvoj i manifestaciju svojih snova i vizija.  

21.8. 2017. sinkroniziraju dva događaja: potpuna pomrčina Sunca i Mlada Luna - Mladi Mjesec. Zanimljivo je da se kod pomrčina Sunca, Mjesec / Luna uvijek nalazi u fazi Mlađaka - Mladog Mjeseca, Mlade Lune. Kad se Mjesec na svojoj putanji nađe u blizini Sunca, više se ne može vidjeti i tada se naziva mladi Mjesec ili mlađak
21.8.2017. potpuna pomrčina Sunca i Mlada Luna će biti vidljiva u cijeloj Americi. Zanimljivo je da se ovaj događaj u SAD nije ponovio od 1918. godine. Posljednja potpuna pomrčina Sunca, vidljiva iz Hrvatske dogodila se 15. veljače 1961.( kin 3 Plava Električna Noć), a sljedeći će se put dogoditi 3. rujna 2081. ( kin 63 Plava Spektralna Noć). 
  

Svaki puta kada je Mlada Luna - Mladi Mjesec završava jedan ciklus i počinje novi ciklus. Kada pratimo cikluse prirode i sinkronijske kodove preko mayanskog kalendara usklađujemo se sa ovim promjenama i širenju svijesti. U vrijeme mladog Mjeseca / Lune dobro je planirati i započinjati nove projekte, kretati u nešto novo kao i osvijestiti i otpustiti loše navike, stare programe. Mjesec zajedno sa ovom pomrčinom Sunca djeluje poticajno na ono što želimo pokrenuti.

 U ovom posebnom događaju pomrčine Sunca i mladog Mjeseca intuicija je pojačana što je velika podrška za jasne, fokusirane namjere. Kada je faza Mlade Lune / Mjeseca najbolje je vrijeme za sadnju, tako da vidimo i ovdje utjecaj Lune na planetu Zemlju, kada je najbolje podržana sadnja novog, novih sjemenki koje će donijeti novi život. 

 

Pomrčina Sunca nastaje kada se Mjesec / Luna nalazi između Sunca i Zemlje, djelomično ili potpuno zaklanja Sunce. U pomrčini Sunca dakle imamo spoj Solarne i Lunarne energije, prema Zemlji će strujati povišene frekvencije i mnoge infomracije. Sa ovom pomrčinom pokreću se velike transformacije na planetarnom nivou! Iz perspektive Galaktičkih Maya ova pomrčina je ubrzavanje rastvaranja starih uzoraka i stvaranje Noosfere. Noosfera je misleći, telepatski sloj planete Zemlje). 
 


Noosfera je funkcija onoga što galaktičke Maye spominju kao KINAN- Solarna sila koja usmjerava razvoj na višu duhovnu ili psihičku energiju na ovom planetu. Povezan s KINAN je i TIN KINANTAH - kvaliteta odašiljanja ove solarne energije povezane s različitim telepatskim i paranormalnim kapacitetima višeg uma. 

Sada smo na samom početku nove mayanske godine Žutog Kristalnog Sjemena ( prema sinkronaru 13 luna 28 dana). U ovom prvom mjesecu u godini sadimo svoje sjemenke talenata, potencijala, novih projekata. Osvještavamo da smo kanali kroz koje struje energije, informacije. 
Sa ovom potpunom pomrčinom i Mladom Lunom možemo dodatno osvijestiti sebe kao energetsko, svjetlosno biće koje je povezano sa planetom Zemljom, Lunom, Suncem, solarnim sitemom, galaksijom ... 

Osvijestimo da smo kanali koji su podešeni na određene frekvencije. Kako bi se razvijali i bili u skladu sa novom galaktičkom zrakom evolucije, ciklusima prirode i Univerzuma,  trebamo se sinkronzirati sa umom planete Zemlje i sa galaktičkim umom. Usklađivanje našeg uma s Velikim planetarnim umom – Noosferom, možemo ostvariti kroz praćenje prirodnog vremena i sinkronijskih kodova. Ovo sinkronizirano poravnanje je svrha dnevnih kodova Zakona Vremena koje pratimo kroz Tzolkin i sinkronar / kalendar 13 luna 28 dana i Tzolkina.   Sve što se događa sada u svijetu je posljedica  kolektivne karme – događaji koji se odvijaju sada su rezultat neispravnih djelovanja ljudskih bića. Svaka misao koju  mislimo ima električni naboj. Misli se šire / oslobađaju u krugovima ( poput kamenčića kojeg bacimo u vodu – krugovi se šire iz centra ). Naš um je izravno povezan s elektromagnetskim poljem Zemlje. Zemljino magnetsko polje je izravno povezan sa Suncem. Sunce kroz svoja zračenja i sa ciklusima sunčevih pjega, solarnih baklji odašilje različite frekvencije i informacije prema Zemlji i solarnom sistemu. Trajni utjecaj solarnog i kozmičkog zračenja izravno utječe na biosferu,  naš um, na evolutivne procese i evoluciju svijesti.


Sunce - solarna svijest - prenosi  kontinuirani tok viših misaonih obrazaca prema našoj  planeti. Ove ne-konceptualne misaone forme nazivaju se provedbeni valovi (mentation waves)Da bismo primili nove frekvencije za širenje svijesti, potrebno je pustiti stare obrasce razmišljanja i ponašanja, preuzeti odgovornost za sve naše misli i djela.

Pozvani smo da svjesno usmjerimo svoj um prema jedinstvu, harmoniji, ljubavi, miru, suosjećanju za sva bića. Sinkronijski kodovi djeluju kao most iz našeg uvjetovanog uma prema umu Noosfere.  Noosfera -  um planete Zemlje je interaktivan i spoznaje se kroz samo-reflektivnu svijest. Planeta Zemlja ima um Noosferu, mi živimo unutar njezinog uma. Da bismo shvatili Noosferu, trebamo ući u Vrhovno Jedinstvo Svijesti. 

 "S obzirom na Zemlju kao cijeli sustav, trebamo preuzeti odgovornost za misli koje stvaramo. Svoje misli odašiljemo i stvaramo naboj mentalnog polja mislećeg sloja Zemlje. Na taj način stvaramo sve  aktualne  uzroke - sva naša opterećenja kroz misli i djelovanja  pogađaju Planetu Zemlju. Trebamo preuzeti odgovornost za vlastite misli. Trebamo shvatiti relativnost naših  razmišljanja i naših pretpostavki u odnosu na tuđe mišljenje i pretpostavke, također  promisliti o cijelom našem programu.razmišljanja.“
 Dr. Jose Arguelles, Valum Votan
In Lak'ech!
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo

srijeda, 26. srpnja 2017.

MAGNETNA LUNA ŠIŠMIŠA U GODINI ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA

Dobro došli u Magnetnu Lunu Šišmiša, lunu Svrhe, prvu lunu Začaranog Vala Planetarnog služenja.

Dobrodošli u Novu godinu Žutog Kristalnog Sjemena! Sa današnjim kinom započinje nova mayanska godina i prva luna / mjesec u godini. Kada uđemo u prvu lunu / mjesec u godini, Magnetnu Lunu Šišmiša, pitamo se: Koja je moja svrha?

U ovoj luni / mjesecu uzmite vremena za preispitivanje svoje svrhe života i ciljeve sljedećih 13 luna / mjeseci. Budite tihi i slušajte. Ovo je godina u kojoj smo pozvani u potpunosti probuditi svojeg unutrašnjeg Avatara.
Univerzum je ovisan o tome. 

Sa ulaskom u frekvenciju Nove godine otvaraju se svjetlosna vrata. Sa ovom godinom Žutog Kristalnog Sjemena otvorili smo Peta Svjetlosna Vrata u ciklusu od 7 godina podizanja solarne svjesnosti (2013.- 2020.)
U ovom ciklusu od 7 godina kodovi naše DNK su u fazi nove geneze - novog stvaranja postojanja (regenesis), a ovaj proces nadzire 7 Solarnih Anđela. 

Sa Novom godinom Žutog Kristalnog Sjemena ušli smo u još jedan važan ciklus - u četvrtu godinu od 26 godišnjeg fraktala Nove galaktičke Zrake  (2013-2039). Velike su promjene na snazi.
Mi smo u vremenu preklapanja vremenskih petlji gdje je ono što se prije činilo nemogućim, upravo se sada događa, a ono što se prije činilo mogućim se sada ne manifestira.

U Magnetnoj luni 16. kolovoza 2017., Kin 85, obilježavamo 30-godišnjicu Harmonijske konvergencije.  Datumom Harmonijske konvergencije 1987. godine je započeo 26-godišnji fraktal do ulaska u Novu galaktičku Zraku, 2013. godine. 

Pet dana kasnije je mnogo očekivana Sunčeva pomrčina i Mlada Luna / mjesec, na kin 90 Bijeli Kristalni Pas (21.8) Prikaz pomrčine: 
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2017-august-21

Pogledajte video na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=gSksyF0ZcLU


Iz perspektive Galaktičkih Maya ova pomrčina je ubrzavanje neizbježnog lomljenja starih uzoraka i nastajanje / stvaranje Noosfere (misleći, telepatski sloj planete Zemlje). Noosfera je funkcija onoga što galaktičke Maye spominju kao kinan - Solarna sila koja usmjerava na višu duhovnu ili psihičku energiju na ovom planetu. Povezan s kinan je i Tin kinantah - kvaliteta odašiljanja ove solarne energije povezane s različitim telepatskim i paranormalnim kapacitetima višeg uma. To su atributi Noosfere.


U ovoj luni / mjesecu osvještavamo da smo kanali, kanali energije, informacija … prema tome misli koje mislimo nisu zapravo naše, već smo kanali podešeni na određene frekvencije. Kako bi se razvijali trebamo se sinkronzirati sa umom planete Zemlje i sa galaktičkim umom. 

Kako možemo uskladiti naš um s Velikim planetarnim umom – Noosferom, 
 kako bi ubrzali našu svijest? Ovo sinkronizirano poravnanje je svrha dnevnih kodova Zakona Vremena. Sinkroniziramo se kroz praćenje sinkronara / kalendara 13 luna 28 dana i Tzolkina.  Zakon vremena definira red zbilje poznat kao sinkronijski poredak. o je definicija Univerzuma ujedinjena vremenom i uhvaćena isključivo umom (i obuhvaćena srcem). Sve što postoji tvori sinkronijski red / poredak. Znati ili shvatiti / percipirati ovu naredbu zahtijeva stupanj samo-refleksivne svijesti.  Budući da je Univerzalni Red Vremena toliko ogroman, to je esencija sama,koja se treba shvatiti i spoznati.

„Prirodna Samosvijest ne proizlazi od bilo čega izvan sebe. Prirodna samosvijest je uvod u stvarno stanje stvari.“ - Padmasambhava, „Naked Awareness, sec. 7“.


     REKAPITULACIJA TRENUTNIH CIKLUSA!


Godina (365-dnevni ciklus): Godina Žutog Kristalnog Sjemena
Spin Tzolkina (260-dnevni ciklus): 42. Spin / okretanje Tzolkina od početka 13 luna 28 dana početka brojanja kroz Začarani san (Dreamspell Count)
Galaktička Sezona / doba (65-dnevni ciklus): Sezona Plavog Orla -  sezona vizija: Plavi Galaktički Spektar
Dvorac (52-dnevni ciklus): Bijeli Sjeverni Zamak Prijelaza
Luna / mjesec (28-dnevni ciklus): Magnetna Luna Šišmiša – Luna Svrhe
Začarani Val (13-dnevni ciklus): začarani val Crvenog Nebeskog Šetača, val istraživanja prostora, val Proročanstva (Napomena: novi začarani val počinje za dva dana ...)

U ovoj luni imamo 6 aktivacije galaktičkih portala (pogledajte fotografiju za kinove i datume aktivacija galaktičkih portala – označeni su zelenim crtežom galatkičkih portala).

U ovoj luni imamo dva začarana vala koji počinju:  Gamma 3 - Kin 66, Bijeli magnetni Spojitelj Svjetova (28. srpnja) i Alpha 19 - Kin 79, Plava Magnetna Oluja- 10.8.

Gamma 3 - Kin 66, Bijeli magnetni Spojitelj Svjetova (28. srpnja) Počinje 13-dnevni Začarani Val Bijelog Spojitelja Svjetova, val Smrti, drugi val rafiniranja, bijeli val u Sjevernom Bijelom zamku Prelaska - cikklus od 52 dana. Pleme Bijelog Spojitelja Svjetova oplemenjuje/ rafinira prelaz kroz moć Smrti. Zapamćeno sjećanje na istinu o galaktičkom Marsu... Bijeli Spojitelj Svjetova Izjednačava Smrt.

Alpha 19 - Kin 79, Plava Magnetna Oluja- 10.8.Počinje 13-dnevni začarani val Plave Oluje, val samo generiranja, treći val / val transformacije od 52 dana Bijelog Sjevernog Zamka prelaska: Sud smrti: Pleme Oluje transformira prijelaz kroz moć samo-generacije.Prisjećanje na Istinu o solarnom Plutonu.  Limi 13 - Kin 76, Žuti Spektralni Ratnik (7. kolovoza) - Puna Luna / Mjesec.
KODOVI HEPTADE PUTEVA / STAZA ZA MAGNETNU LUNU

U 52-tjednom putovanju kroz 52 heptade staze Hunab Ku 21 Galaktičkog Drveta Života i Znanja, sljedeći putevi heptada se aktiviraju za Magnetnu Lunu

Putevi Heptade - Kodovi za Magnetnu Lunu Šišmiša - STAZA vanjske manifestacije - Moć znanja

Tjedan 1. Crveni tjedan - Inicirati
Heptada 1: Biće evoluira Sex
(Dali 1 - Silio 7/26 srpanj - 1. kolovoz)

Tjedan 2. Bijeli tjedan – Pročišćavanje
Heptada 2: Biće evoluira smrt
(Dali 8 - Silio 14 / kolovoz 2-8)

Tjedan 3. Plavi tjedan - Transformirati
Heptada 3: Biće evoluira Znanje
(Dali 15 - Silio 21 / kolovoz 9-15)

Tjedan 4 - Dozrijevati
Heptada 4: Seks budi znanje
(Dali 22 - Silio 28 / 16-22 kolovoz)


Magneta Luna ima moć znanja, završava svoje kretanje Stazama Heptada u Sudu Avatara, kodirani od Plave Ruke (znanje). Saznajte više u Knjizi o Vrijemeprostoru, kozmičke povijesti Volume V. Meditirajte o kodovima staza Heptada i vidite što dolazi k vama ...


https://lawoftime.org/news/noos-letter/

Magnetna Luna Šišmiša. Koja je moja svrha? Akcija- privlači, moć ujedinjuje, karakteristika svrha. Magnetni ton ujedinjuje svrhu, privlači, pulsirajući zrak jedinstva. Reducirati puno na samo jednu stvar. Inicirati izvršenje jedne stvari. Privući k sebi početak I izvor. Jedinstvo. Cjelina. Ljudsko biće kao jedna cjelina. Jedno Srce. Univerzalna Ljubav. Jedinstvo je sve, jedina apsolutna istina, mentalna kreacija svega. U krugu savršenstva sva bića su neodvojivo sjedinjena bez obzira na dimenziju njihovog realiziranja.


Totem lune Šišmiš.
Šišmiši simboliziraju nadnaravno, imaju sposobnosti sonar lokacije - upotreba vibracije zvuka, jedini su sisavci koji lete. U Mayanskoj kulturi simboliziraju sposobnost odpuštanja strahova, bolnih iskustava iz prošlosti  i ponovno rođenje (šamansko umiranje i ponovo rađanje).Također simbolizira inicijaciju. Sposobnost da vidi prošle živote. Razumijevanje tuge. Ima sposobnost biti nevidljiv. Simbolizira duhovnost, srčanost, sposobnost vodstva, oslobođenje od prošlosti, snažan osjećaj za pravednost. Širenje percepcije i novih ideja. Sposobnost vidjeti nevidljivo. Uči nas da koristimo intuitivno znanje, i razvijemo dublje razumijevanje života i prirode.


ponedjeljak, 24. srpnja 2017.

GODINA ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA (2017./2018.)


26.7. 2017. NOVA GODINA ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA -  SURADNJA, POSVEĆIVANJE I RAZVOJ TELEPATIJE

 Prvi dan Nove mayanske godine počinje 26.7. kada se Sunce i Sirijus zajedno izdižu na horizontu, kada su u konjukciji. U prošlosti, osim Maya i Egipćani su također obilježavali početak godine 26.7. 

 Nalazimo se na samom početku nove evolutivne zrake koja je započela 26.7.2013. godine. Ova nova galaktička zraka evolucije traje 5125 godina. Sada se nalazimo u prvih 20 godina zrake - na samom početku Novog Svijeta kojeg stvaramo. Ovih prvih 20 godina su vrlo intenzivne jer se spuštaju nove frekvencije, nova znanja, nove evolutivne upute. Zbog toga je sve pojačano - jer da bi se manifestiralo novo,prvo se svi stari obrasci i programi trebaju iscijeliti i rastvoriti. Ovih prvih 20 godina su podijeljena na dva ciklusa - prvi ciklus od 7 godina, i drugi dio ciklusa od 13 godina. Nalazimo se u ovom prvom ciklusu od 7 godina razvoja svijesti.  

  NOVA MAYANSKA GODINA ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA
 Ciklus od 7 godina prikazuje otvaranje 7 Svjetlosnih vrata Solarne svjesnosti. Sa ulaskom u frekvenciju Nove godine otvaraju se Svjetlosna Vrata (26.7.). Sa ovom godinom otvaramo peta svjetlosna vrata / portal u ciklusu od 7 godina podizanja solarne svjesnosti (od 2013. – 2020. godine). U ovom ciklusu od 7 godina, kodovi naše DNK su u fazi nove geneze - novog stvaranja postojanja (regenesis), a ovaj proces nadzire 7 Solarnih Anđela.

kliknite za otvaranje dokumenta za preuzimanje:  http://www.lawoftime.org/pdfs/7-Year_Program_2013-2020.pdf

Nova godina Žutog Kristalnog Sjemena je na aktivaciji galatkičkog portala - dakle cijela godina će biti pod utjecajem galaktičkogportala i potenciranih frekvencija. Kroz galaktički portal smo povezani sa dimenzijama i frekvencijama koje struje kroz portal. Imamo veliku podršku za pokretanje novih mogućnosti, evolutivnih programa unutar DNK, razvoj talenata, ekspanziji uma i svjetlosnog tijela. 
 


 Kin godine Žuto Kristalno Sjeme, kin 64, se nalazi u Začaranom Valu Crvenog Nebeskog Šetača, u valu Proročanstva. Ovaj val predstavlja i  povratak Quetzalcoatla / Kukulkana. Također, val Crvenog Nebeskog Šetača kodira frekvenciju Sirijanskog ponovnog rođenja. Kroz sve ove frekvencije vidimo koliko je ova godina usmjerena prema evolutivnim procesima i univerzaliziranju svijesti.Sa Žutim Kristalnim Sjemenom započinje ciklus od 3 godine stabilizacije nove galaktičke zrake evolucije koja u ovoj godini aktivira razvoj talenata i potencijala. U ovoj godini započinje aktivacija i stabilizacija razvoja telepatije i višedimenzionalnih sposobnosti uma, otvaranje primanju novih informacija, novih znanja. 
 
Kristalni ton - 12. ton u začaranom valu ima pitanje: Kako mogu posvetiti svoje biće svemu što posjeduje život? Akcija Univerzalizira, moć: posvećuje se. Karakteristika: suradnja. Posvećuje se suradnji. Pulsirajući zrak složene stabilnosti. Akcija i rezultat suradnje. Raditi zajedno sa drugima, surađivati. Raditi za više dobro. Ono što radimo učiniti Univerzalnim. Kozmoplitski, ekumenski, svjetski.

Kristalni ton nas također povezuje sa strukturom kristala i svetom geometrijom koja je ukodirana u kristalne strukture. 

Žuto Sjeme predstavlja kreativni potencijal, moć rasta i razvoja. Sjeme sadrži sve informacije za rast i razvoj. Predstavlja naše talente, istinske želje i vizije koji čekaju na realizaciju. Energija Sjemena je usmjerena prema cvjetanju, što predstavlja usmjeravanje našeg bića prema rastu, razvoju i samospoznaji. 
 

 U ovoj godini smo pozvani razvijati talente oslobođeni iluzija starih programa koje su nam nekada pružale sigurnost. Nova energija koja se prenosi na našu planetu aktivira stare navike, uvjetovane programe i neriješenu karmu, kako bismo ih prepoznali, osvijestili i promijenili. Pozvani smo rastvoriti ograničavajuće programe prošlosti, i otvoriti se kreativnom stvaranju, sadnji novih svjetlosnih sjemenki u život. Energija Žutog Sjemena predstavlja ko-kreiranje sa Duhom.
 
 
U godini Kristalnog Sjemena je naglasak na jasnoći uma, suradnji i komunikaciji. Sa kristalnom frekvencijom otvaraju se nove mogućnosti – kako možemo programirati kristal tako možemo u našim umovima promijeniti stare programe novima: harmonijom, razumijevanjem, suosjećanjem. Unutar DNK imamo i kristalnu strukturu, povezani smo sa kristalnom mrežom Zemlje preko koje primamo informacije. Kristalna frekvencija nas povezuje sa srcem planete Zemlje – sa kristalnom jezgrom. Osvijestimo povezanost sa Majkom Zemljom, obratimo pažnju na sinkronicitete, uvide, pronađimo svoj novi tok.


ČITANJE PETE SILE - PROROČANSTVA SUDBINE ZA GODINU 

Žutog Kristalnog Sjemena, kin 64, na aktivaciji galaktičkog portala. Energija analoga, podrške je Plavi Kristalni Orao koji podržava u razvoju i realizaciji Vizija. Duhovni Vodič je Žuti Kristalni Ratnik, povezivanje sa kozmičkom svijesti i novim znanjima. Izazov u ovoj godini je Bijeli Kristalni čarobnjak, osnaživanje sebe, istina, meditacija i prisutnost u trenuktu - a sve sa naglaskom na suradnju kristalnog tona. Skrivena moć, okult je Crvena Lunarna Zemlja, koja u sebi skriva izazov evolutivnih procesa, traženje novih puteva, i izazov u odnosima sa najbližima. Crvena Lunarna Zemlja nas aktivira prema našim novim mogućnostima i iscjeljivanju dualiteta i polariteta.  

 

U Novoj godini razvijamo duhovnu inteligenciju, posvećujemo se suradnji i komunikaciji kroz suosjećanje, ljubav, razumijevanje. Usmjeravamo se na osnaživanje našeg unutrašnjeg bića kroz samoprihvaćanje, integritet i posvećivanju svojoj evoluciji. Kada radimo ono što nas duboko ispunjava i raduje naša energija se prirodno širi. U godini Kristalnog Sjemena pozvani smo izgraditi mostove jedinstva. Naglasak je na manifestiranju talenata i potencijala kroz posvećivanje onome što podržava razvoj cijele kreacije, ono što donosi dobrobit planeti Zemlji. Izazov u ovoj godini je otvoriti se novim spoznajama, surađivati bez prosuđivanja, otvoriti umove primanju informacija bez ograničavajućih starih progama.
U međuljudskim odnosima iscjeljujemo polaritete kroz suradnju, bez prosuđivanja. Usmjeravamo se na komunikaciju kroz suosjećanje, ljubav, razumijevanje. U godini Kristalnog Sjemena pozvani smo izgraditi mostove jedinstva. Posebnu pažnju usmjeravamo na osnaživanje našeg unutrašnjeg bića kroz samoprihvaćanje, integritet i posvećivanju svojoj evoluciji. Kada radimo ono što nas duboko ispunjava i raduje naša energija se prirodno širi.
U ciklusu od 7 godina kin godine je kodiran grlenom čakrom i  radijalnom plazmom ALPHA. Radijalna Plazma ALPHA (oslobađa), aktivira grlenu čakru. Kroz ovu radijalnu plazmu se spuštaju frekvencije znanja i evolutivnih procesa  u ovu 3d stvarnost. Sa Alpha radijalnom plazmom zapčinje telepatski kvantum - podrška za razvoj telepatije. Radijalna plazma Apha ima kvalitetu oslobađanja. (Ona aktivira i oslobađa duplo prošireni električni naboj koji telepatski rezonia sa Južnim Polom) .
  
Za Maye je grlena čakra - Vishuddha vrlo važna jer predstavlja portal, manifestira kroz zvukove i riječi frekvencije iz drugih dimenzija.
Čakra Vishuddha je kanal komunikacije koji vodi u četvrtu dimenziju putem treće dimenzije. ovo višedimenzionalno povezivanje se odnosi i na emocionalno tijelo i na mentalno tijelo. Predstavlja centar umjetničkog izražavanja i inteligentne komunikacije izvedene iz superiornih mentalnih sfera (5. i 6. mentalne sfere). O mentalnim sferama se uči u praksi Sinkronotrona i Sinkrogalaktičke yoge. Povezana je sa inteligencijom, također predstavlja mjesto vijnanje ili božanske analitičke mudrosti.Ona je sjedište zvuka, govora,  riječi.. Vishuddha je povezana sa komunikacijom, verbalnom svijesti, inspiracijaom, mentalnom energijom, neovisnosti, istinom. Povezana je sa pročišćavanjem, pomlađivanjem. Iz knjige o Sinkrogalaktičkoj yogi: "Čakra Vishuddha je povezana sa Nada Jogom ili granom Kundalini joge koja ima vezu sa vibracijom zvuka (Vishuddha i Muladhara se smatraju bazičnim centrima vibracije). Čakra Muladhara odgovara kozmičkom korijenu vibracije, dok je čakra Vishuddha receptor superiornih harmonija glazbe sfera....

Ova čakra je prijemna stanica za usklađivanje sa sentimentima i mislima osoba, kako onih blizu tako i onih koje su daleko.

Ovo je supermentalni centar primanja valova-misli i transmisija koje mogu usmjeriti poruke u odgovarajuću čakru. Ovisno o razvijenosti čakre počinjemo usmeravati energije tijela od nižih ka višim čakrama rekonektirajući naš izraz kao viši rezonantni kanal kozmosa."

  Pozitivni aspekti grlene čakre je manifestiranje skladne samosvijesti, razni interesi, sposobnost učenja i koncentracije,moć razlučivanja, sigurnost u izražavanju kroz glas. Aspekti koji predstavljaju izazov su netolerantnost, bijeg od stvarnosti, prenaglašen intelekt, težnja ka moći, kompleksi, zbunjenost, strah od izolacije, nedostatak mogućnosti izražavanja, strah od izražavanja vlastitog mišljenja. U ovoj godini, ove negativne apsekte je važno rastvoriti na planetarnom nivou, kako bismo mogli razvijati i živjeti harmoniju, jedinstvo i univerzalnu svijest. 

 U Galaktičkom drvetu Života i Znanja Hunab ku 21, Žuto Sjeme kodira galaktički arhetip NEVIN. Prenosi poruku jasnoće, izvorne budnosti i pristnosti. Sjaji blistavim sjajem. Donosi nove SJEMENKE znanja i mudrosti Zemlje. Simbolizira cvjetanje izvorne budnosti koja vodi prema samorealizaciji. Predstavlja čistu svjesnost, nosi plodove Duha. Donosi novo i rast novog. Povezujemo se sa ovim arhetipom kroz osnaživanje unutrašneg bića, povezivanje s svojom esencijom, kroz prevazilaženje izazova i usmjeravanju prema svemu što je dobro, izrgrađujuće, prema onome što nas povezuje sa višom svijesti.  Da bismo se razvili prema onome što je svrha ljudskog bića i da bi opstali kao vrsta na planeti, potrebno je početi živjeti novu svjesnost. Vratiti se praćenju prirodnih ciklusa, sinkronizirati se sa novom evolutivnom zrakom. Za razvijanje svijesti potrebno je nastaviti rastakati slojeve starih identiteta, programa, navika i sustava vjerovanja.

Posadimo nove sjemenke harmonije, jedinstva i suosjećanja!


Osim osobnog razvoja i realiziranja talenata, energija godine Kristalnog Sjemena usmjerava na posvećivanju djelovanja onome što podržava razvoj cijele kreacije, ono što donosi dobrobit planeti Zemlji.

U ovoj godini smo osvijestiti duboku povezanost sa cijelim postojanjem na planeti Zemlji i u Univerzumu. Dio smo velikog tkanja Života, velike Misterije postojanja.
 

Živjeti Jedinstvo je kvaliteta svijesti. U ovoj godini Kristalnog Sjemena razvijamo duhovnu inteligenciju.  U ovoj godini smo pozvani iscijeliti polaritete, kako bismo manifestirali izvornu matricu Harmonije i Univerzalne ljubavi. Izvorna matrica je predstavljena vizijom povratka naroda OMA, manifestacije visoke svijesti Jedinstva. 


Narod OMA se vraća preko mosta Vremena - poruka je sinkronizacija sa prirodnom frekvencijom Vremena kojom pulsira cijeli Univerzum. Prirodna frekvencija Vremena je frekvencija evolucija. 

Vizija povrtka naroda OMA u sebi nosi novo Svjetlo. O predstavlja ono što se otvara, pokreće cikluse i vodi prema cjelini. M je ono što dovršava cikluse, integrira ih u cjelinu. A je svjetlosno oslobađanje u univerzalnost. 


Prema mayanskom kalendaru na početku smo 6. svijeta - svijeta koji se rađa. Kakav će biti ovisi o nama, o našem djelovanju i razvoju svijesti. Ova godina je kodirana galaktičkim arhetipom Nevinog. 
Prizovimo nevinost svojih srca i manifestirajmo novo svjetlo kristalnog sjaja u ovoj Novoj godini!
 In Lak'ech!

Tekst napisala: 
Vesna Šantak, 
Bijelo Galaktičko Ogledalo