utorak, 20. rujna 2016.

ELEKTRIČNA LUNA U GODINI PLAVE SPEKTRALNE OLUJEDobrodošli u Električnu Lunu Jelena – lunu služenja, treću lunu Začaranog vala Planetarnog služenja!

Sa kinom 15 : Plavi Lunarni orao (20. rujna) dan 767 od 812 do solarne svjesnosti,
započinje Električna Luna Jelena! Totem za ovu lunu je Jelen, podsjećajući nas na važnost bivanja u nježnoj usklađenosti s prirodom. Uključite se u događanje ekvinocija u ovoj luni, na Gamma 3 - Kin 17, Crvena Samopostojeća Zemlja (22. rujna). Ova luna ima 3 aktivacije galaktičkih portala: prvi je Kin 20, Žuto Rezonantno Sunce, drugi je Kin 22, Bijeli Solarni Vjetar, a zadnji portal je na Kin 39, Plava Kozmička Oluja.

22.9.2016. Kin 17, Crvena Samopostojeća Zemlja, na jesensku ravnodnevnicu / ekvinocij održati će se sinkronizirana globalna meditacija. Sinkronizirane meditacije koje se odvijaju širom planete ujedinjuju sve meditante. Meditacijom se povezujemo sa visokim vibracijama ljubavi i mira, povezujemo se sa planetom Zemljom i vibracijama ljubavi i mira koje šaljemo za podizanje svijesti na planetarnom nivou.


 U meditaciji ćemo odati počast HunBatz Menu, velikom učitelju mayanskog znanja. Hunbatz Men je napustio ovu razinu postojanja na kin 1 Crvenog Magnetnog Zmaja, na početku novog galaktičkog spina. Također ćemo u meditaciji izraziti zahvalnost za svim velikim učiteljima koji više nisu sa nama u ovoj razini postojanja, no uvijek su sa nama u meditacijama i našim snovima!   Više o meditaciji možete dobiti na e mailu: vesna.etznab138@gmail.com ili pogledajte na facebooku http://www.facebook.com/mayanski.kalendar  "Sinkronijski poredak Univerzuma održava funkcioniranje Zakona Vremena - definira " božanski plan. " Prije otkrića Zakona Vremena, božanski plan odvijao se  u kozmičkom nesvjesnom kao samo-reflektivno  znanje - inteligencije koja evoluira u tijelu  u trenutku " Otkrivenja . " - Valum Votan , postulat 19,6 , Dinamika Vremena


Niste ono što mislite da jeste, vi ste mnogo više od toga! Vrijeme je buđenja, vrijeme je da ustanemo i osvijestimo naše Zvjezdano nasljeđe, da se prisjetimo svoje božanske misije. Električna Luna poziva nas da aktiviramo naše uspavane moći u ime Noosfere. Aktivirajte svoje srce! Aktivirajte svoj um! Aktivirajte svoje potencijale, svoju magiju! Aktivirajte svoju disciplinu! Aktivirajte svoju Zvjezdanu memoriju! Aktivirajte svoj DNK ! Aktivirajte svoju maštu ! Aktivirajte svijest o svojoj misiji! A Ho!

Svatko ponaosob drži jedinstveni aspekt božanskog plana. Božanski plan nije samo za ljudska bića. Božanski plan je kozmički red, kozmički zakon za cijelu kreaciju, za sve što posjeduje Život. Sve je dio Božanskog plana. To je samo stvar prepoznavanje uzoraka, znakova i učenja, kako bi se stopili sa Svjetlom Jednog koji održava sve. Nalazimo se usred ubrzanog  čišćenja  drevne karme aktivirano od Nove Galaktičke Zrake ( započela je 26. srpnja 2013.) Sve je pojačano. Sve je povezano.


U Pulsar geometriji , treći ton ( i treća luna ) predstavlja prvu fazu 3-7-11 druge dimenzije senzora pulsara . Totem životinja za ovaj mjesec je Jelen podsjećajući nas da budemo nježni prema sebi i drugima, stvarajući svoj put u ovom periodu tranzicije. Također nas podsjeća da ljubav i suosjećanje za sebe i druge olakšava naš put i omogućava da Božja milost teče u našim životima. To je ujedno mjesec služenja , možemo se zapitati: Kako mogu biti blagoslov za druge ? Kako mogu biti sinkronicitet za nekog drugog ? 

 KODOVI LUNE - SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA

Posebna zahvala Marjon Planetarnoj Zmiji iz PAN Nizozemske za Kodove Lune.

Nastavljajući naše brojanje jedna luna = Jedan Kin, brojanje koji je započelo u Magnetnoj luni godine  Žutog intoniranog sjemena (1997), ova luna odgovara Kinu 250 Bijelom Električnom Psu.


U OVOJ LUNI  četveroi-dimenzionalni planetarni utjecaji su Merkur, Venera, Maldek i Pluton. U Telektononu, orbite Merkura i Plutona zajedno drže 1. krug: alfa-omega punjenja; Venera je na 2. krug: krug pridružene memorije instinkta, i Maldek na 5. krugu: internalilzirani krugKin 21 Crveni Galaktički Zmaj, (26.9.2016). Obratite pažnju na sinkronicitet - 21 je važan broj u
praksi Hunab KU 21 Galaktičkom drvetu Života i Znanja - broj 21 prikazuje Hunab Ku. U Dreamspell / Začaranom Snu, okultna vrijednost svih galaktičkhi potpisa je 21. To znači hunab ku je skrivena moč unutar svakog Proročanstva sudbine (orakla).
Također napomena: 1 + 2 + 3 + 4... + 21 = 231 = 11 x 21. 441 matrica od 21². Matrica Sinkronotrona im abroj 441 u sredini od 11 okomice i 11 reda (horizontala) matrice.
441 je u središtu dva toka: vodoroavno11 i horizontalno 11 = 441 broj središta. 11²-121-je analogni od 21²-1.2.1 u vigezimalni kod.
231 se piše u vigezimalnom obliku 11.11 (11 x 20 = 220 + 11 = 231 = 11.11).
U koumologiji broja Hunab Ku 21, slijedi:
• 21: bazična jedinica, sveobuhvatnost (20) + 1 = 1 hunab ku jedinica
• 231, iznos od 1 do 21 cijeli brojevi u slijedu (= 11 x 21) = 11 hunab ku jedinice
• 441, 21² (1.2.1 vigezimalan kodeks) = 21 hunab ku jedinice
• 9261 ili 21 x 21 x 21 = kocke od hunab ku (1.3.3.1 vigezimalan kodeks) = 441 hunab ku jedinice.
http://www.lawoftime.org/law…/synchronotron-hunab-ku-21.html


IN MEMORIAM BOLON IK
Kin 22 Bijeli Solarni Vjetar, dan aktivacije galaktičkog portala. (27.9.2016.) Radijalna plazma Limi, 6 dan u luni, 774 dan do 812 dana solarne svjesnosti. Kin 22 je galaktički potpis Lloydine Argüelles - BOLON IK. Godine 1983. Lloydine zajedno sa svojim tadašnjim suprugom, José Arguellesom, sudjeluje u formiranju Planetarne mreže umjetnosti (PAN). 


Također zajedno sa Joséom sudjeluje u pripremama za Harmonijsku Konvergenciju – meditaciju za mir koja se odvijala širom cijele planete 16. i 17. kolovoza 1987. godine. Lloydine surađuje s Joséom u stvaranju „Začaranog sna, putovanja Vremenskog Broda Zemlja 2013“, koji je preveden na više od osam jezika. Posvetila se zajedno sa Joséom dešifriranju mayanskih kodova vremena, prenošenju poruka Mira, poruka Novog doba Mira, Harmonije i Jedinstva koje se temelji na frekvenciji prirodnog vremena – 13 luna (mjeseci) i 28 dana. 

 
Zajedno sa José Arguellesom sudjeluje u Pokretu za mir i povratak kalendara na 13 luna 28 dana. Bolon Ik, Lloydine Burris (Arguelles) napustila je ovu razinu postojanja 16. svibnja 2014., na kin Električnog Bijelog Ogledala, odmah nakon njezinog 71. rođendana (Crvene Lunarne Zemlje, dan aktivacije galaktičkog Portala).
Cijeli svoj život je bila posvećena globalnom Pokretu za mir i povratku na prirodno galaktičko vrijeme. Njezin rad je neizreciv poklon čije smo plodove svi primili i primamo i dalje, dan za danom. Bolon Ik je bila kulturni revolucionar i planetarna babica koja je pomagala u oslobađanju Geje (Gea, Planeta Zemlja) od umjetnog vremena. Povela nas je prema našem galaktičkom naslijeđu kao Djecu Univerzuma. Koautorica je sa José Arguellesom na mnogim izdanjima Zakona Vremena i prenošenja znanja Galaktičkih Maya. HVALA BOLON IK na svemu!
 In Lak'ech!


"Prvi i najvažniji od mojih zemaljskih pomagača je moja supruga i vjerna suputnica dvadeset i jednu godinu, Lloydine Bolon Ik, moj konstantni pomagač i glavna inspiracija za SVE što radim.
Vjeru i povjerenje je stavila u mene u vremenima kada je sve što smo imali bila jedino slijepa vjera kao dirljiv spomen na dušu koji je uvijek vjerovala da je ljubav najveća Istina ". Jose Arguelles, Aknowledgements, Time and the Technosphere, 2002

 
U današnjem danu u svojim meditacijama odvojite vrijeme odati počast Lloydin Bolon Ik i zahvaliti se za sve darove koje smo primili.
Napravite oltar u sjećanje i zahvalnost Bolon Ik,
ili budite u prirodi,
~ Zapalite svijeću u njeno ime ~ Pošaljite zahvalnost, ljubav i SVJETLOST
Vašu meditaciju zahvalnost završite sa:

Ah Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!
Ah Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!
Ah Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

Limi 13 - Kin 27, Plava magnetna Ruka (2.10) Sa kinom Plavom Magnetnom Rukom počinje začarani val Plave Ruke, val realizacije, ciklus od 13 dana. Ovaj začarani val je treći/transformirajući val u ciklusu od 52 dana Crvenog istočnog zamka okretanja: dvor rođenja: pleme Ruke transformira okretanje kroz moć realizacije. Istina o galaktičkoj Zemlji zapamćena.


ZAČARANI VAL PLAVE RUKE - CIKLUS OD 13DANA. Plava Ruka Spoznaje Realizaciju. Plava Ruka nas podržava u rastu, ljepoti, radu s rukama, realizaciji, dovršavanju, iscjeljenju. Plava Ruka je sedmi – zadnji arhetip u ciklusu razvoja prvobitnog bića. Predstavlja snagu pronađenu u dovršetku. Plava Ruka predstavlja dovršetak, zatvaranje koje je u stvari otvaranje ka narednom nivou postojanja našeg bića. Energija Plave Ruke povezana je sa procesom izražavanja kroz ruke, rada s rukama, s plesom, mudrama, ljepotom, kreativnošću, sa svime gdje upotrebljavamo ruke, u iscjeljivanju sebe i iscjeljivanju drugih. Plava Ruka povezuje informacije i doživljaje koje primamo kroz oči, transformiramo kroz srce i realiziramo kroz ruke.
Njena energija je povezna sa ljepotom, kreativnosti I realizacijom – svatko od nas ima talente i sposobnosti koji nam nude put za interakciju sa drugima I sa procesom života. Trebamo biti spremni realizirati naše talente I biti spremni primiti darove koji odgovaraju trenutnom razvoju našeg bića.
Danas je kin 29 Crvena Električna Luna, 15 dan lune Električne lune, radijalna plazma Dali, godiona Plave Spektralne Oluje.DANAS JE DAN MAGIČNE KORNJAČE (ton lune i ton današnjeg dana se poklapaju.

Također je i 434. godišnjica uvođenja Gregorijanskog kalendara, pa a se podsjetimo nastanka gregorijanskog kalendara i njegovog značenja. Gregorijanski kalendar svoje ime je dobio po papi Grguru, nastao je dogovorom. Gregorijanski kalendra je nepravilan kalendar - nepravilnih dana u mjesecima i netočnog broja mjeseci u godini: Gregorijanski kalendar ima 12 mjeseci, dok se Mjesec / Luna 13 puta okrene oko Zemlje. Zbog nedostatka 13tog mjeseca, dani u mjesecima su nepravilni (jer su dani iz 13 mjeseca raspoređeni u ostale mjesece u godini). Gregorijanski kalendar prati umjetnu frekvenciju vremena12:60, koja je svojom frekvencijom vezana za materijalni nivo stvarnosti, vrijeme prikazuje linearno - što je netočno. Ova umjetna frekvencija vremena stvara kaos, ratove, siromaštvo, podržava materijalizam i zaborav na našu istinsku višedimenzionalnu prorodu, i zaborav na povezanost sa božanskim. Za Maye Vrijeme je spiralno, radijalno, fraktalno, višedimenzionalno, vrijeme je frekvencija evolucije. 

Gregorijanski kalendar je nastao reformom julijanskog kalendara: Papa Grgur XIII. (1502. – 1585.) je 24. veljače 1582. objavio reformu do tada postojećeg julijanskog kalendara papinskom bulom Inter Gravissimas nazvanom po prvim dvjema riječima teksta.Papinska bula sadržavala je sljedeće odredbe:
1. Iz kalendara će se izostaviti 10 dana, tako da poslije četvrtka, 4. listopada 1582. slijedi petak, 15. listopada.
2. Prijestupna je svaka godina djeljiva sa 4, osim onih godina djeljivih sa 100 pri čemu su one djeljive sa 400 također prijestupne.
3. Prijestupna godina ima jedan dan više od obične (koja ima 365 dana) koji se dodaje na kraju mjeseca veljače.
4. Uskrs će se odsad izračunavati po novom pravilu, vezanom za novi kalendar.
5. Prvi dan u godini je dogovorom određen – godina počinje sa 1. siječnja.


Kroz mehanički sat i gregorijanski kalendar dobivano frekvenciju 12:60 - to je nametnuta forma koja nije povezana sa prirodom I ciklusima koji se događaju na planeti i u galaksiji.U prirodi, Univerzumu – sve se događa u ciklusima. Koncept linearnog vremena koji je usađen u naš um je potpuno neprirodan. Također pojam kruga kao prikaz vremena je pogrešan. Kretanje kroz vrijeme je spiralno, a ne kružno.


 Za Maye Vrijeme je višedimenzionalno: spiralno, beskonačno trenutno, radijalno – širi se u svim pravcima, fraktalno. Vrijeme je višedimenzionalno. I mi smo višedimenzionalni. Za Maye, Vrijeme je frekvencija koja je u osnovi poretka svih pojavnih oblika u Univerzumu. Maye kažu: „Vrijeme je Umjetnost“. Na toj premisi se bazira Zakon Vremena – sve što je nastalo u Univerzumu je lijepo, harmonično, jedinstveno – svojevrsno umjetničko dijelo Života. Zato se Bog često puta naziva Velikim Graditeljem ili Arhitektom. Svaka kreacija, sve što postoji u prirodi je lijepo i jedinstveno, neponovljivo. Vrijeme svemu stvorenom, svakoj energiji koja se materijalizira daje formu i sklad. Vijeme je u 4 dimenziji. Prostor je u 3 dimneziji. Prostor doživljavamo našim čulima, Vrijeme doživljavamo našim umom. Povezujući se sa prirodnom frekvencijom vremena, vrijeme percipiramo kao unutarnje stanje svijesti i frekvenciju evolucije. Vrijeme je spona između 3 dimenzije i 5 dimenzije.
Kroz praćenje prirodne frekvencije vremena pomoću mayanskih kalendara, integriramo lunarnu i solarnu frekvenciju, dovodeći svoje biće u ravnotežu, širimo svoju svijest, spoznajemo sebe i svijet oko sebe kroz višedimenzionalost, upoznajemo pravu prirodu svojeg bića.Svrha mayanskih kalendara je sinkronizacija sa planetom Zemljom, Solarnim sistemom, galaksijom, Kozmosom i mnogim ciklusima. Također prateći mayanski kalendar ulazimo u višedimenzionalnost, povezujemo se sa svojim svjetlosnim tijelom i sinkroniziramo se sa frekvencijama evolucije. Također, za Maye kalendar je duhovni alat za samospoznaju.
"TKO POSJEDUJE TVOJE VRIJEME POSJEDUJE TVOJ UM!" - José Argüelles / Valum Votan

Svjetski dan zaštite životinja 4.10.!
Maye su izražavale svoj odnos prema svijetu kroz svoj dnevni pozdrav In Lake'ch Ala 'kin - "Ja sam tvoje drugo ti, ti si moje drugo ja!". Njihov kodeks - kodeks srca "In Lake'ch Ala'kin" je također usmjeren na cijelu kreaciju, životinje, biljke, minerale, na sve što posjeduje Život. Pozvani smo razvijati saosjećanje, odnositi se sa ljubavi i pažnjom, poštovanjem prema životinjama - odnositi se sa poštovanjem prema cijeloj kreaciji , prema cjelokupnom Životu. Unutar duhovne prakse mayanskog kalendara također se preporuča vegetarijanska ili veganska prehrana upravo zbog saosjećanja prema životinjama i planeti Zemlji, zbog poštovanja Života i kreacije. Prema proročanstvu Maya, sa promjenom frekvencije ljudi će započeti živjeti “Galaktičko Proljeće” zajedno sa cvjetanjem nove stvarnosti temeljene na reintegraciji, jedinstvu sa Bogom, Univerzumom, sa životom, sa planetom, svim ljudskim bićima, sa svime što posjeduje život – životinjama, biljkama, mineralima.

Svjetski dan zaštite životinja obilježava se 4. listopada kako bi se upozorilo na važnost životinja i čovjekova odnosa prema njima.Razmišljajući o dobrobiti planete Zemlje i drugih bića koja žive oko nas pozvani smo razvijati svijest, saosjećanje, ljubav i miroljubiv način života. U praksi mayanskog kalendara odabiremo Život bez iskorištavanja drugih bića, život bez nasilja nad drugima. Svojim izborima možete izravno sudjelovati u stvaranju boljeg svijeta za sva bića na planeti. Sjetite se mudrosti starosjedilaca Amerike: „Što zadesi životinju, zadesiti će i čovjeka. Svi smo dio istog Tkanja!“


Kako se možemo pridružiti zaštiti životinja, zaštiti našu planetu Zemlju? Koristite proizvode koji nisu testirani na životinjama, kupujte odjeću koja nije načinjena od kože, vune ili svile. Nemojte ići u cirkuse i ZOO vrtove, nemojte učiti djecu da je to vid edukacije i zabave. Pređite na vegetarijansku ili vegansku prehranu, ako ne možete, barem smanjite korištenje namirnica životinjskog porijekla... Ako želite kućnog ljubimca, nemojte ga kupovati – udomite psa ili macu! Ne kupujte životinje – time podržavate lanac proizvodnje životinja i uzimanje životinja iz prirode! Udomite napuštene životinje! Prijavite zlostavljanje i zanemarivanje životinja.  Volontirajte u udrugama za zaštitu životinja, družite se sa psima i macama u azilima, pomažite napuštenim životinjama.
Kin 34 Bijeli Galaktički Čarobnjak, 20 dan u električnoj luni. Današnji kin je također i galaktički potpis početka Začaranog Sna – Dreamspella, koji je pokrenuo Jose Aeguellas, pa je dobro podsjetiti se na značenje kalendara / sinkronara i važnosti praćenja prirodne frekvencije vremena. 

NS.1.29.3.20 Kin 34 Bijeli Galaktički Čarobnjak
Psi Chrono Jedinica: KIN 53 Crveni Magnetni Nebeski Šetač~ frekvencija Sirijanskog ponovnog rođenja. Danas je Galaktički povratak na početak Začaranog Sna (Dreamspell), koji je pokrenuo Valum Votan i Bolon Ik na kin 34 Bijeli Galaktički Čarobnjaka, 26. srpnja 1987. (prije 41 galaktičkih okretaja). 

 
Ovaj datum također obilježava početak trenutnog 52-godišnjeg Sirius ciklusa u kojem se nalazimo: "52-godišnji Sirijus ciklus Galaktičkog Čarobnjaka će biti novi temelj uspostave cikličke mjere ili računanja kozmičkog vremena. Prvi Sirijus ciklus počeo 26.7. 987, Kin 34 Bijeli Galaktički Čarobnjak a drugi će započeti točno 52 godina kasnije. Datum N.S.1.51.13.28 (Novi Sirijus ciklus broj 1, sadrži 51 godinu, dana 364) uslijedit će Dan izvan vremena, (51 godina, dan 365, 52 godina kompletirana godina 2039 prema Dugom računu – staro brojanje).Tada će početi N.S.2.0.1.1 Kin 34, Bijeli Galaktički Čarobnjak (Novi Sirius ciklus broj 2, 0 godine, Magnetna Luna 1). "Galaktički Čarobnjak" je naziv ponavljajućeg cikličkog reda Vremenskog Broda Zemlja 2013. godine, uspostavljanje percepcije galaktičke bezvremenosti. U prilagodbi na ovu novu mjeru vremena, ljudski um će osloboditi ogromne količine dotad potisnute psihičke energije treba usmjeriti u uspostavljanju telepatskih tehnologijama i usmjerena zajedničkim naporima pretvarajući Zemlju u umjetničko djelo. "


IZVOR: Galactic Synchronization,
https://www.facebook.com/GalacticSynchronization/?hc_ref=NEWSFEED

U ČAST SJEĆANJA NA DVA EMISARA MIRA NA DANAŠNJI KIN BIJELOG GALAKTIČKOG ČAROBNJAKA.. 9.10.2016. Na današnji dan 9.10.2016. su rođeni dvojica umjetnika koji su svoj život i svoju umjetnost posvetili za MIR u svijetu: glazbenik John Lennon (1940) i slikar Nikola Roerich (1874). Njihovo neprocjenjivo nasljeđe i neizbrisive poruka mira i danas nadilazi sve kulturne tradicije i izvor su inspiracije za ljude svih nacionalnosti, vjera i rasa ... In Lak'ech!  
SINKRONICITET U DANAŠNJEM DANU BIJELOG GALAKTIČKOG ČAROBNJAKA. Današnji kin kodira početak Začaranog sna, a po gregorijasnkom kalendaru je danas 9.10. kada su rođena dva umjetnika koji su se zalagali za MIR U SVIJETU: glazbenik John Lennon (1940) i slikar Nikola Roerich (1874). Roerich je pokretač ZASTAVE MIRA koja je službena zastava 13 luna 28 dana - a sa današnjim kinom obilježavamo početak Začaranog sna i 13 luna 28 dana :-) Današnji dan je posvećen sjećanju NA DVA EMISARA MIRA, 9.10.2016 i na obilježavanju Galaktičkog POČETKA Začaranog sna koje je pokrenuo Jose Arguelles sa današnjim kinom Bijelog Galaktičkog Čarobnjaka. 
 John Lennon (1940) i Nikola Roerich (1874) svoje živote i umjetnost su posvetili za MIR u svijetu. 

Zastavu Mira je pokrenuo vizionar i umjetnik Nicholas Roerich zajedno sa svojom ženom Helenom kao univerzalni simbol mira –koji sve ujedinjuje kroz mirovni pokret "Mir kroz kulturu“, u kasnim 1920. godinama. 1935. godine se ostvarilo i potpisivanje Roerichovog pakta za mir, a zastava mira proglašena kao službeni simbol Mira kroz kulturu. Roerichov mirovni sporazum su potpisale Indija, Baltičke zemlje, 22 nacije Amerike, uključujući SAD. Roerichov mirovni sporazum uspostavio je međunarodni dogovor koji dozvoljava svakoj naciji zaštiti svoje kulturno ili umjetničko nasljeđe simboličkom zastavom, Zastavom mira. 

Potpisan 1935. ovaj sporazum danas predstavlja međunarodni zakon. Zastava Mira je također i službena zastava kalendara / sinkronara 13 luna 28 dana, pokreta za mir i promjene kalendara, te službeni simbol Pax kulture, službena zastava DANA IZVAN VREMEBA. Simbol Zastave Mira je također obišao planetu Zemlju 144 puta na ruskoj letjelici i postao PRVA PORUKA MIRA ODASLANA IZVAN GRANICA PLANETE ZEMLJE.
 Dr. José Argüelles je 2010. je dobio najveću čast Međunarodnog komiteta Zastave mira u Mexico Cityju: Nicholas Roerichov Medaljon Mira. Kada je primio medaljon Mira, dr. José Argüelles je izjavio:
“Ovo je kulminirajući trenutak u mom životu. Primanje ove zasluge u vidu Medalje Rerih, je postignuće poslije dugog niza godina promoviranja Zastave mira.”
http://www.lawoftime.org/roerich-medal.html


 U Električnoj luni Jelena nastavljamo pratiti STAZE, Puteve HUNAB KU 21. Na tabli HUNAB KU 21 Galaktičko DRVO ŽIVOTA I ZNANJA pratimo čitanje dana, heptade (tjedni u luni / mjesecu) i afirmacije za svaku heptadu kroz koju prolazimo. Svaki tjedan u luni ima svoju afirmaciju – svoju frekvenciju. 

Kako bi se što bolje sinkronizirali sa prirodnim vremenom i frekvencijom 13:20 i napravili iskorak izvan umjetno uspostavljenog linearnog praćenja vremena (gregorijanski kalendar, satovi, umjetna frekvencija 12:60), pratimo i frekvencije tjedana u godini - Staze Heptade HUNAB KU. Pomoću praćenja energije dana i osvješćivanje frekvencije svakog tjedna posebno povezujemo se sa radijanim vremenom četvrte i pete dimenzije. Svaki tjedan - heptada unutar lune ima svoj kod, no i svaka luna ima svoju određenu frekvenciju, svoj određeni kod unutar strukture HUNAB KU 21 Galaktičkog Drveta Znanja i Života.


ELEKTRIČNA LUNA ima afirmaciju: SNAGA LJUBAVI RAZVIJA MOĆ PROROČANSTVA. 
Heptade u Elekričnoj luni i njihove afirmacije: Snaga ljubavi razvija moć proročanstva • 1. tjedan u luni, crvena boja, inicira viziju 
 Heptada 9: Umjetnosti budi ljubav (Dali 1 - Silio 7, 20-26 rujna)


• 2. tjedan u luni, bijela boja - rafinira meditaciju
Heptada 10: Pročišćavanje prenosi Ljubav (Dali 8 - Silio 14, 27 rujna-3 listopada)


• 3. tjedan u luni, plava boja – transformira ponašanje
Heptada 11: Duh razvija Magiju (Dali 15 - Silio 21, 4-10 listopada)


• 4. tjedan u luni, žuta boja, sazrijeva plodove 
 Heptada 12: Duh razvija Mudrost (11-17 listopad)


Električna Luna JelenaElektrični ton je povezan s dodatnom energijom, s protokom, integracijom, kreativnosti. Simbolizira Sveto Trojstvo. Galaktički ritam Srca prirodnog toka. Ta Univerzalna rijeka nudi nam pokret, kreativnost, snagu za prevazilaženje prepreka.. Poziva nas da se otvorimo promjenama! Električni ton, ton 3, ton  svete prisutnosti.
 
Dobili smo pomoć na tom putu - Električni ton nam daje puno energije, kako bismo mogli prevazići egoizam i duhovno se razvijati.
Električna luna nas podsjeća da je ton 3 povezan sa služenjem - što činimo za druge - ton naše ljubavi prema drugima, izbori koje činimo za našu okolinu, planetu, bližnje, za sve što posjeduje život...  Također da osvijestimo na koji način radimo za sebe, koji su naši motivi, izbori, odluke... 


Električni Ton 3 sugerira da postoji nešto što želimo promijeniti ili integrirati u prirodni tijek  života. Poziva nas da postanemo  "Treća točka svjetlosti," stvorena iz integracije polariteta. Osjetite puls Svetog trojstva u vama, otkrivajući novo stvaranje. Električni ton nam pomaže da integriramo ono što nam se naizgled čini izgubljeno, odvojeno, ili smo u nekom periodu izgubili iz vida. Ako imate tendenciju da raspršite svoju kreativnost, ili da izgubite fokus, učinite dodatni napor i usredotočite vašu energiju. Fokusirajte se  s namjerom izražavanje istine.
 


U Električnoj luni je vrijeme za buđenje duhovnosti, za otkrivanje Misterije u vama samima i kroz vas. Dopustite da kroz  kreativnost izrazite svoje duhovno putovanje!

 
TOTEM LUNE JE JELEN - simbol božanske svjetlosti, ljepote, čistoće. Također simbolizira potragu za Bogom.
Gospodar šume, elegantan, brz, lijep. Prilagođavaju se uspješno okolici i osluškuju i najmanji šum- odlikuju se budnošću i očaravajućom intuicijom. Osobe rođene u Luni Jelena sposobni su brzo shvatiti bit odnosa te s iznenađujućom točnošću pogoditi osjećajna stanja drugih ljudi.
Ljudi rođeni u ovoj luni sa totemom Jelena, imaju zlatne ruke i obilje duhovnih vrijednosti, tako da često imaju po nekoliko zanimanja. Osobe rođene u ovoj luni  svjesnom odlukom mogu dovesti u red suprotnosti u vlastitom unutrašnjem biću. Totem Jelena nas podsjeća na prirodne tokove i promjene koje se događaju u prirodi - želja za promjenom i u nama - (promjena godišnjeg doba). Jelen nas uči da s promjenama trebamo početi od sebe.

Noosfersko pismo u originalu pogledajte na https://lawoftime.org/noos-letter/issue080-complete.html#sync


LUNARNA LUNA ŠKORPIONA U GODINI PLAVE SPEKTRALNE OLUJE

Dobrodošli u Lunarnu lunu Škorpiona lunu izazova!
23. kolovoza sa kinom 247, Plavom kozmičkom Rukom započela je Lunarna Luna Škorpiona.
Ovo je druga luna u Planetarnom valu služenja koja drži moć polarnosti i stabilizacije. Za čovječanstvo, srž i veza njegovog evolutivnog preokreta
ka cjelovitom obasjavanju je potreba ispravnoj težnji prema
biosferi. – Valum Votan
 


Prema Zakonu vremena, ono što se sada dešava u biosferi je nepostojana faza u njenom prijelazu u noosferu. Noosfera je zemljina mentalna sfera ili misaoni sloj; to je program vremena na Zemlji. Ljudska bića današnjice, kao vrsta u cjelini, su isključena iz noosfere.

Lunarna luna nas poziva da koristimo našu moć razlučivanja i ostanemo u rezonanci sa našom dušom, i kako bismo i dalje bili povezani sa rađanjem Novog Vremena. U procesu smo pomicanja na višu frekvenciju. Stari načini na koje smo naučili više ne funkcioniraju. Energija nove galaktičke zrake nam daje podršku da odpustimo sve otpore, predrasude, da se oslobodimo prosuđivanja, da se ne blokiramo u određenim emocijama zadržavajući ih, već da ih prepoznamo i pustimo da teku kako bismo se oslobodili, pročistili, dali prostora našem unutrašnjem razvoju.  Sva komunikacija dolazi iz planetarnog uma, uma noosfere (Zemljinog uma). Ono što smo mislili da je naš individualni um zapravo je povezana s visokim umom ili planetarnim umom Majke Zemlje - Gaje. Na taj način Noosfera (um planete Zemlje) predstavlja Božanski Muški princip i Gaja (Srce) predstavlja Božanski Ženski princip. Njih dvoje ne može postojati jedno bez drugoga. 
 
 


Put galaktičkih Maja se razvija simultano sa putem tehnologije strojeva, sa njenim klonovima, mobilnim i pametnim  telefonima.  Internet je prototip psi banke, spremište svih misli iz svake mentalne sfere i spektruma svjesnosti. Psi banka je živčani  sistem Noosfere. Noosferi pristupamo kroz samorefleksiju.

Apsorbiranje (upijanje) u tehnosferu odvaja nas od potpune realizacije Noosfere. Jose Arguelles opisuje tehnosferu kao neophodni umjetni plašt, koji taloži nadolazeću tranziciju biosfera-noosfera. Ova tranzicija vodi od individualiziranog  nesvjesnog kaosa (tehnosfera) do kozmičkog poretka Noosfere.

 "Noosfera je virtualna sa internetom, ali svjesnost se još uvek održava kroz privatizaciju vrijednosti u 7 biliona mjehurića." (Hose Argueljas) Sve ove analize bazirane su na otkriću Zakona vremena 1989. godine. 


Zakon vremena razlikuje između umjetnog / mehaničkog vremena frekvencije (12:60) moderne ljudske civilizacije i prirodnog univerzalnog vremena frekvencije sinkronizacije (13:20) koja karakterizira ostali života na Zemlji.
Zakon vremena, trenutnu globalnu krizu vidi kao neizbježan dio tranzicije  biosfere-noosfera,, obilježava najznačajniju fazu u cijeloj evoluciji života na Zemlji.Valum Votan opisuje pomak u noosfera:

"Predviđen je kao evolucijska transformacija biosfere u svom sljedećem stanju ili stanju koje je opisano od strane njegovih glavnih teoretičara Vladimira Vernadskom i Pierre Teilhard de Chardin, noosfera predstavlja zaokret uma i svijesti. U stvari, njegova pojava je početak sljedeće faze planetarne evolucije. Po svojoj prirodi tranzicija biosfera – noosfera može se ostvariti samo sa sudjelovanjem ljudskih bića koja participiraju u događanju. 
„Planetarni um je ogromna ekspresija u jednini,  izraz jedinstvene cjeline  planete kao živog sustava. Iz ljudske perspektive, noosfera predstavlja napredak u univerzalnoj telepatiji. Iz noosfera perspektive, manifestacija noosfere znači apsorpciju funkcioniranja individualiziranih ljudskih jedinica svijesti, kroz jedan planetarni um u kojem su sve kontradikcije riješene u višim harmonijskim percepcijama. "

 
 
Totem je Škorpion koji označava proces smrti i ponovnog rađanja; vrijeme velike transmutacije energije ... Totem Škorpiona nas uči da dualnosti živimo kao cjelinu. Daje podršku našem unutrašnjem glasu kako bismo prevazišli – transcendentirali dualnosti i otvorili se radijalnoj svijesti kako bismo se povezali sa visoko vibrirajućim planetarnim umom. 


Ova luna ima 2 aktivacije galaktičkih portala: prvi je Kin 260, Žuto Kozmičko Sunce, posljednji dan / kin u 260 dana galaktičkog spina, a nakon toga je Kin 1, Crveni Magnetni Zmaj, prvi dan novog ciklusa od 260 dana, novog galaktičkog spina TZOLKINA.

Sa novim glaktičkim spinom započinje i  Začarani  val Crvenog Zmaja ciklus od 13 dana, i  Crveni istočni Zamak Okretanja, sud rođenja - ciklusa od 52 dana. Začarani val Crvenog Zmaja je započeo na 6.9.2016. dan 753 od 812 do solarne svjesnosti. Također je i započeo u Crveni zamak Okretanja. Pleme Crvenog Zmaja inicira okretanje kroz moć rođenja. Prisjećanje na Istinu galaktičkog Neptuna .

Sa Crvenim Zmajem počinje Tzolkin, Crveni Zmaj Hrani Rađanje. Crveni Zmaj predstavlja energiju Kozmičke Majke – Pramajke - predstavlja korijen, izvor Života, njegovanje i potporu primarnog bića. Unutar njega se nalaze primarne vode Jedinstva. Iz ove energije naši najdublji korijeni primaju istinsku hranu, njegovanje, ispunjenje. Crveni Zmaj je energija oblika sadržan unutar bezobličnosti pradavnog mora. Crveni Zmaj je receptivan, zaštitinik, početak, sjećanje. Povezan je sa stvaranjem, kreativnom energijom, ženskom energijom, sexualni simbol. On inicira. Zmaj je početak, princip stvaranja i održavanja stvorenog. 


 
Na početku NOVOG ciklusa Tzolkina, ciklusa od 260 dana usmjerimo pažnju na sve ono što želimo transformirati, što želimo ostaviti iza sebe, pitajmo se koje su naše namjere, što želimo za sebe, za svoje bližnje, za planetu Zemlju i cijelu kreaciju, za sva živa bića. Zahvalimo se na svemu što smo spoznali, na svemu što smo naučili, zahvalimo se na svemu što smo doživjeli u prošlih 260 dana.

U Začaranom Valu Zmaja je vrijeme za naše nove projekte, nove početke, za promjene - za našu osobnu transformaciju.


U Valu Zmaja osvještavamo našu žensku energiju - bez obzira da li smo muškarac ili žena svi posjedujemo esenciju ženske energije - Shakti. U Valu Zmaja povezujemo se sa praizvorom - Zmaj je izvor Života. Povezujemo se sa pretcima. U današnjem vremenu poštovanje prema ženskim Božanstvima je zaboravljeno. U Valu Zmaja je vrijeme da osvijestimo žensku energiju - energiju rađanja, princip hranjenja, održavanja života. Energija podrške. Vrijeme je da se pitamo kako se brinemo za sebe, kako se njegujemo i podržavamo.Kakve su naše misli, osjećaji, naše odluke. Kako se odnosimo prema sebi, kako se odnosimo prema drugima ... Da li smo dobre i pažljive Majke prema svojem biću, kako se odnosimo prema svijetu koji nas okružuje? Da li ulažemo energiju u već stvoreno (npr.projekt, odnosi s drugima, itd) ili zanemarujemo unutrašnje impulse esencijalne ženske energije. U valu Zmaja je vrijeme da se povežemo s energijom Majke u sebi, vrijeme za iscjeljivanje odnosa sa našim biološkim majkama, vrijeme za prihvaćanje, podršku i stvaranje novih početaka. 


 

Gama 25 - Kin 11, Plavi spektralni majmun (16. rujna) Dan 762 od 812 do solarne svjesnosti. ZATVARANJE PORTALA 11:11:11 - VRIJEME JE UMJETNOST - OSLOBAĐA SE TELEPATSKA SINKRONIZACIJA. Puni Mjesec /LUNA i penumbral pomrčina Mjeseca. "Penumbral" pomrčina Mjeseca / Lune događa se kada Luna / Mjesec prolazi kroz Zemljinu djelomičnu sjenu, ili penumbre. Tijekom tog tipa pomrčine Mjesec će malo potamniti, ali ne u potpunosti. Pomrčina će biti vidljiva tijekom većeg dijela Europe, istočne Afrike, Azije i zapadne Australije. (NASA karta i Eclipse informacije: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LE…/LEplot2001/LE2016Sep16N.pdf ( zahvaljujući SeaSky.org: http://www.seasky.org/ ).


Plavi spektralni Majmun je galaktički potpis Jose Arguelles / Valum Votana: pokrenuo je Harmonijsku Konvergenciju 1987. godine, prvu svjetsku sinkroniziranu meditaciju za mir, dekodirao mayansku matematiku i kalendar, otkrio univerzalni Zakon Vremena. Aplikacija " vrijeme prostor" je posvećena Valum Votanu, koji je bio inspiriran vizijom mogućeg pozitivnog utjecaja na ljudski um kroz globalno sinkroniziranim meditacije. Jose Arguelles / Vallum Votan je dekodirao matematiku Maya, ponovo pokrenuo praćenje mayanskog kalendara na planetarnom nivou, otkrio univerzalni Zakon Vremena, organizirao Harmonijsku konvergenciju – prvu globalno organiziranu meditaciju za mir 1987. godine, jedan od osnivača Dana Planete Zemlje, autor mnogih knjiga, tekstova …. Više o Valum Votanu čitajte ovdje na blog - prijevod biografije sa engleskog ili na stranici Law of Time.org.

SA LUNARNOM EKLIPSOM SE zatvara 11:11:11 vremenski portal: Vrijeme je umjetnost!!-!!-!! TELEPATSKA SINKRONIZACIJA!!!
Danas 16 rujna, 2016 zatvara se moćan i transformirajući prozor eklipse (pomrčine) koji je otvorio sa prstenastom pomrčinom Sunca 1. 9. 2016.

U 13 LUNA kalendaru / sinkronaru 16.9. 2016 odgovara 25tom danu u luni (mjesecu). Sada smo u Lunarnoj Luni škorpiona, 25 dan lune. U Drugoj smo luni u ciklusu od 13 luna (mjeseci) x 28 dana uu godini, u novom cikusu Sirius - ciklus 29 ( Napisana kao 1.29.2.25). U Svetom kalendaru Tzolkinu je danas kin Plavi Spektralni Majmun ( također kod pečata je 11): obratite pažnju na sinkronicitet: kin 11 - solarni pečat 11 i galaktičkog ton 11 = 11•11•11!!-!!-!!
Sinkronizirano predstavljanje oslobođenja iluzija:
Prema kozmologiji galaktičkih Maya zatvaranje ovog portala znači rastvaranje I oslobođenje iluzija, oslobođenje magije i telepatsku sinkronizaciju!

SINKRONIZACIJE ZVJEZDANIH PUTNIKA - KODOVI LUNA


Posebna zahvala Marjon Planetarnoj Zmiji PAN Nizozemska za Kodove Luna ( mjesece u godini). Nastavljajući brojanje jedna luna = jedan kin; koje je započelo u Magnetnoj luni godine Žutog intoniranog sjemena  (1997) ova luna odgovara kinu 249 Crvenoj Lunarnoj Luni.Ova luna ima četverodimenzionalni planetarni utjecaj: Merkur, Neptun, Pluton i Zemlja. U Telektononu, orbite Merkura i Plutona zajedno drže 1. krug: alfa-omega punjenja; Neptun je na 2. krugu: združene memorije instinkta; orbite Zemlje i Urana zajedno drže krug 3: Telektonon – kanal kroz kojeg govori Duh Zemlje 
HEPTADE PUTEVI – KODOVI ZA LUNARNU LUNU


U 52-tjedno putovanje kroz 52 heptade staze Hunab Ku 21 Galaktičkog Drveta Života i Znanja, aktiviraju se sljedeće heptade putevi u Lunarnoj Luni.

Prvi tjedan Lunarne lune - Inicira
Heptada  5 od 52: Smrt prenosi  Znanje
Dali 1 - Silio 7 (23 - 29. 8.2014.)

Drugi tjedan Lunarne lune Rafinira
 Heptada  6 od 52: Sanjanje  evoluira  Umjetnost Dali 8 - Silio 14 (30. 8.  - 5. 9.2014.)

Treći tjedan Lunarne lune Transformira
 Heptada  7 od 52: Sanjanje  evoluira  Pročišćenje Dali 15 - Silio 21 (6 - 12. 9.2014.)

Četvrti  tjedan Lunarne lune Sazrijeva
 Heptada  8 od 52: Sanjanje evoluira Ljubav
Dali 22 Silio 28  (13 - 19. 9.2014.)

 


Noosfersko pismo u originalu pogledajte na 
https://lawoftime.org/noos-letter/issue079-complete.html#sync