srijeda, 16. prosinca 2020.

MAGNETNA LUNA ŠIŠMIŠA U GODINI PLAVE LUNARNE OLUJE (2020 /2021)


 


MAGNETNA LUNA ŠIŠMIŠA - PRVA LUNA / MJESEC U GODINI


Sa novom mayanskom godinom Plave Lunarne Oluje, 26.7.2020. započela je i Magnetna Luna Šišmiša, prva luna / mjesec u godini. 

Ušli smo u važan novi ciklus Sirijusa, i u ciklus od 13 godina razvoja telepatije. U ovom trinaestogodišnjem ciklusu naša je svrha prisjetiti se na znanja Zemlje, Zvijezda, otvoriti se primanju novih informacija iz Centra Galaksije. U ciklus od 13 godina u koji smo ušli, jedan od zadataka će biti razviti i objediniti planetarnu telepatsku mrežu. Ovaj ciklus završava u godini Plave Magnetne Oluje (2032.-33.).

Ova godina Plave Lunarne Oluje nam nudi potencijal kvantnog skoka u stanja višeg uma i više svijesti. Da bismo ostvarili višu svijest i kontinuiranu svjesnost, potrebno je otpustiti slojeve starih programa, i vezivanje za živote starih identiteta, navika i sustava vjerovanja. Energija Plave Oluje odgovara solarnom / proročanskom Plutonu - osobine samo-generiranja i prosvjetljenja.

Magneta Luna ima moć znanja.Kada uđemo u prvu lunu / mjesec u godini, Magnetnu Lunu Šišmiša, pitamo se: Koja je moja svrha? U ovoj luni / mjesecu uzmite vremena za preispitivanje svoje svrhe života i ciljeve sljedećih 13 luna / mjeseci.

U Magnetnoj luni / mjesecu se usmjeravamo na razvijanje svijesti Jedinstva, privlačenje svoje istinske svrhe, sinkroniziramo se se sa unutrašnjim bićem i Izvorom.

Magnetni ton inicira izvršenje jedne stvari - dakle važno se fokusirati sa namjerom što želimo i zatim poduzeti određene akcije i korake koje nas vode do realizacije. Magnetni ton predstavlja: Jedinstvo, cjelinu, ljudsko biće kao jednu cjelinu. Jedno Srce. Magnetni ton predstavlja Univerzalna Ljubav.Sa ovom godinom Plave Lunarne Oluje ulazimo u novi ciklus Sirijusa NSI.33. Ovaj ciklus Sirijusa se nalazi unutar većeg ciklusa Sirijusa od ukupno 2 756 godina.
Podsjetimo se: Sa godinom Plavom Spektralnom Olujom 2016/2017.godine je započeo veliki ciklus Sirijusa: 53 ciklusa od 52 godine (ukupno 2756 godina), također poznat kao Sirijanski kotač. Ovaj prvi Sirijanski kotač od 2016-2068, uspostavlja prvu galaktičku eru Vremenskog broda Zemlje. U ovo vrijeme vidjeti će se veliki pomaci u telepatskim tehnologijama i sposobnostima uma. 52 godine podciklusa prikazuju fraktal od 5 200 godina, koliko traju galaktičke zrake koje prenose određene informacije za razvoj života i evolucije svijesti. Sada smo u novoj galaktičkoj zraci koja je započela 26.7.2013. godine.
Također, svakih 52 godine se događa sinkronizacija kalendara Haaba (solarnog ciklusa) sa kalendarom Tzolkinom ( galaktičkim ciklusom). 52 godine prikazuju i ciklus koliko je potrebno Sirijusu B da obiđe Sirijus A.

SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA

   
27.7.2020. KIN 120 Žuto električno Sunce.Sa kinom 120 također započinje ŽUTI GALAKTIČKI SPEKTAR – ciklus od 65 dana, Sezona Univerzalne Vatre, Ljubavi i Prosvjetljenja. Na početku godine Pla ve Lunarne Oluje ušli smo i u ovaj važan galaktički ciklus. Poržani smo razvijati univerzalnu ljubav, živjeti radost i ispunjenje. Godina Plave Lunarne Oluje je godina velike transformacije. Na samom početku raznih procesa koje potiče energija godine, ušli smo i Žuti galaktički ciklus koji nas podržava da sve izazove koji dolaze transformiramo kroz ljubav, sa lakoćom i mirom. Usmjerimo se na otpuštanje, ne prianjanje uz emotivne drame, budimo kao voda koja teče slobodno. Budimo poput Vatre Sunca koja sagorijeva sve što nam više nije potrebno... Budimo poput Univerzalne Vatre koja nas vodi do prosvjetljenja.

U kratko o Galaktičkom Spektru: 
Četiri plemena Polarne zemaljske familije obilježavaju galaktičko kruženje u četiri jednaka dijela, koji se nazivaju galaktički spektar ili galaktička doba.
CRVENI GALAKTIČKI SPEKTAR: DOBA ZMIJE, BIJELI GALAKTIČKI SPEKTAR: DOBA PSA, PLAVI GALAKTČKI SPEKTAR: DOBA ORLA, ŽUTI GALAKTIČKI SPEKTAR: DOBA SUNCA. Svaki spektar jednak je 65 kinova ili jedna četvrtina galaktičkog kruženja od 260 kina. Ove četiri četvrtine, 65 kinova svaki, predstavljaju četiri galaktička doba.Svako doba reakpitulira moć transformacije osnovnih elemenata: žuta Vatra, crvena Krv, bijela Isitna i plavo Nebo. Svaki od polarnih kinova zemaljske familije pojavljuje se 4 puta u jednoj od 4 uloge, označavajući kreativne mogućnosti galaktičkog spektra. Sa tonom 3 polarne zemaljske familije Utemeljuje jedan od 4 galaktička spektra. Ton 10 polarne zemaljske familje Rasprostire jedan od 4 galaktička spektra. Ton 4 polarne zemaljske familje Preobražava jedan od 4 galaktička spektra. Ton 11 polarne zemaljske familje Prenosi jedan od 4 galaktička spektra. 

 28.7.2020. kin 121 Crveni Samopostojeći Zmaj.ulazimo u Mistični stupac, u sedmi stupac u Tzolkinu. Ulazimo u 20 dana u sedmom središnjem stupcu Tzolkina gdje se susreću prošlost, sadašnjost i budućnost! U narednih 20 dana imamo veliku podršku otpustiti prošlost, iscijeliti i transformirati sve što je potrebno, poslati pozitivne vibracije i namjere u budućnost! Kin 121 je također potpis dana kada je Jose Arguelles otkrio Zakon Vremena, 1987.
Mistični stupac je harmonično pokretanje ciklusa 20 dana u kojoj nema aktivacijskih galaktičkih portala (20 dana od pečata Crvenog Zmaja do pečata Žutog Sunca). U ovih 20 dana je velika energetska podrška za usklađivanje sa visokim frekvencijama. U ovom periodu od 20 dana radimo odpuštanje prošlosti, zahvalnost za sve što primamo, posvećenost duhovnom radu, kontemplacija i meditacija, meditacija za ono što želimo - vizualizacija za manifestaciju željenog, meditacija za sva bića za sve što posjeduje život - za sveopće dobro ...
Mistični Kanal je sedmi stupac u Tzolkinu - predstavlja sredinu Harmoničnog modula, Tzolkin matrice, sadrži 20 kinova. U Mističnom Kanalu susreću se prošlost, budućnost i sadašnjost. Nalazi se između dva stupca galaktičkih portala od po 10 dana u valu Crvene Zmije i valu Žutog Sjemena (sveukupno 20 kinova galaktičkih portala). Mistični stupac predstavlja Vortex kroz kojeg struje sve frekvencije i radijalne pulsacije. Ovaj sedmi stupac u Tzolkinu simbolički predstavlja našu kralježnicu i sushumna nadi – našu rezonanciju sa višim frekvencijama. Predstavlja unutrašnju transformaciju. Sedam je mistična moć – katalizira moć kroz naših 7 čakri, kroz transformaciju svijesti vodi nas do božanskog svjetla. U Mističnom Kanalu energije pojačane, stoga je važna naša sinkronizacija i prisutnost u trenutku, te fokus i namjera u ovom periodu transformacije.
Mistični stupac u Tzolkinu je opisan kao rezonantni kanal i radijalni kanal kroz koje primamo informacije - "mjesto sadašnjeg trenutka gdje direktno primamo znanje , rezonantno se usklađujemo sa "kanalom kroz kojeg govori" Bog.Kin 129 Crvena Kristalna Luna (5.8.2020.)Sa kinom 129 počinje MISTIČNA HARMONIJA 33 u Tzolkinu, "Mistična harmonija" jer je u samom središtu Tzolkina – ciklusa od 260 kinova! (Harmonija je 4-dnevni ciklus koji uvijek počinje sa crvenom pečatom; 65 x 4 = 260, 33 je u sredini). Dakle u Tzolkinu ima 65 harmonija, 33. harmonija je sredina od 65 harmonija.
Ova je harmonija "Mistična u Mističnoj"'! Nalazi se u središnjem sedmom stupcu Tzolkina - Mističnom stupcu, u ciklusu od 20 dana. Sve ostale 64 harmonije (harmonija je ciklus od 4 dana) kodirane su jednim od 64 I Ching heksagrama / DNK kodona i jednom od 64 UR rune – Mistična Harmonija nije. Mistična Harmonija je prazna. Praznina je mjesto transcendencije, gdje se povezujemo sa drugim dimenzijama. Kroz prazninu se otvaramo telepatiji i širimo svjesnost.

U centru Tzolkina, u Mističnom Stupcu, Mističnoj harmoniji povezujemo se sa proročanstvom. Nalazimo se u kanalu kroz koji možemo ostvariti komunikaciju sa višim dimenzijama. Mistična harmonija 33 ima 4 kina: Kin 129, Crvena Kristalna Luna, Kin 130, Bijeli Kozmički Pas, Kin 131, Plavi Magnetski Majmun, Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće.
Sa kinovima 130 Bijelim Kozmičkim Psom i kinom 131 Plavim Magnetnim Majmunom se nalazimo u samom centru Tzolkina!6.8.2020. kin 130 Bijeli kozmički Pas – Mistična Harmonija 33, sredina Tzolkina. Sa kinom 130 završava Začarani val Bijelog Ogledala i također završava Geneza Crvenog Zmaja. Geneza Crvenog Zmaja fraktalno rekapitulira 13 000 godina Začaranog sna. U današnjem danu, pozvani smo povezati se sa unutrašnjim bićem, sa planetom Zemljom, sa Kozmičkom svijesti i svojim djelovanjem kroz ljubav, suradnju, prijateljstvo pokreneti novu energiju. Važno je za duhovno iscjeljivanje čovječanstva živjeti ljubav, suosjećanje prema svim bićima, poštujući sve ukupan život na planeti Zemlji. Dio smo energetskog polja planete Zemlje, živimo u njezinoj svijesti. Važno je kroz ljubav i svjetlost transformirati stare programe sukoba, odvajanja jedni od drugih. Usmjeravanje na suradnju, podršku omogućava stvaranje sve većeg područja Svjetlosti, Ljubavi, Inteligencije koja će prožimati planet s božanskom harmonijom potrebnom kako bi vibrirale na Novoj Zemlji.
Sa današnjim Kozmičkim tonom integrira se mudrost Kozmosa i Majke Zemlje. Sa neuvjetovanom ljubavi razvijamo svijest Jedinstva.
“Svatko do nas je odgovoran za skladno rješavanje svih napetosti i polariteta unutar vlastitog bića.“ – Knjiga inicijacije: kozmička povijesti, knjiga IV.


7.8.2020. kin 131 Plavi Magnetni Majmun. Sa današnjim kinom nalazimo se u sredini Tzolkina, u samom srcu Tzolkina
💗! Još uvijek smo u Mističnoj harmoniji 33 i Mističnom stupcu! Sa energijom Majmuna vrijeme je za igranje, kreativnost, njegovanje unutrašnjeg djeteta, radost i puno smijeha.
Sa ovim Kinom je započeo 13-dnevni začarani val Plavog Majmuna, val magije i igranje iluzijom. Ovo je treći začarani val transformacije u ciklusu od 52 dana Zapadnog Plavog začaranog Zamka plamtenja: Pleme Majmuna transformira plamtenje kroz moć magije, sjećanje na istinu o solarnoj Veneri. Sa kinom 131 nalazimo se u sredini Tzolkina, u Mističnom stupcu!

Plavim Magnetnim Majmunom također započinje 78-dnevni ciklus koji fraktalno rekapitulira 7800 godina "Geneze Majmuna " - također poznate kao vrijeme Camelota... Pogledaj Arkturova sonda od Jose Arguelles/Valum Votana.
Magnetni Majmun, kin 131, donosi nam znanje o višedimenzionalnosti broja, o višedimenzionalnoj matematici, uči nas o znakovima, simbolima - o frekvencijama. Plavi Majmun se igra magijom i iluzijom, on simbolizira božansko dijete u nama. Sa Genezom Majmuna su planetarni kinovi dobili znanje o 13 luna 28 dana.
U Genezi "Začaranog Sna" centar Zamka Plamtenja označava 130 stoljeća Začaranog Sna. Geneza Majmuna - Matrica Magije Začaranog Sna, sadrži šest Začaranih Valova - 7800 godina Geneze Majmuna. U Genezi "Začaranog Sna" sa Začaranim Valom Plavog Majmuna Planetarni kinovi su dobili znanje o 13 luna 28 dana, naučili su tkati 13 luna, koje stvaraju Vrt Začaranog Sna. Pleme Plavog Majmuna transformira plamtenje Plavog Zamka kroz moć Magije, istina solarne Venere je zapamćena...
Maye su Božanstvo majmuna prikazivale kao braću blizance Hun Chuen i Hun Batz. Braća blizanci su bili daroviti umjetnici, glazbenici, matematičari. Oni su božanstva pisanja, plesa, umjetnosti i računanja. Ljudima su prenijeli znanje pisanja i matematike. Na slici je skulptura božanstva Majmuna iz Copana, drži kist i posudu sa tintom. Predstavlja pismoznanca - zaštitnika pisara. Kin 131 Magnetni Plavi Majmun privlači znanja i talente svojim magnetnim tonom, transformira svojom igrom kroz magiju, učeći nas da ne budemo vezani za svoje iluzije. Pitanje matgnetnog tona je: Koja je moja svrha? Moć magnetnog tona je da ujedninjuje. Plavi Majmun simbolizira analitički um, igru, zabavu, humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnost svestranost, snalažljiivost.

8.8.2020. prema sinkronar 13 luna 28
Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće.
Sa kinom 132 završava Mistična Harmonija.
Lunarno Ljudsko biće označava Ljudsko biće bez ega. Žuto Lunarno Ljudsko biće je jasan znak na poklopcu sarkofaga grobnice Pacal Votana koji označava proročanstvo o "Lunarnom ljudskom biću", koji se vratio skladu s ciklusima vremena kroz 13 luna/ 28 dana kalendara / sinkronara (13 x 28 = 364 + 1 dan izvan vremena).Sa kinom 132 završava Mistična Harmonija 33 ( četvrti i zadnji kin u harmoniji) MISTIČNA HARMONIJA 33 je započela sa kinom 129 Crvenom Kristalnom Lunom. Mistična harmonija 33 ima 4 kina: Kin 129, Crvena Kristalna Luna, Kin 130, Bijeli Kozmički Pas, Kin 131, Plavi Magnetski Majmun, Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće.

Mistična Harmonija je mjesto transcendencije, gdje se povezujemo sa drugim dimenzijama, širimo svjesnost. U centru Tzolkina, u Mističnom Stupcu, Mističnoj harmoniji povezujemo se sa proročanstvom. Još uvijek se nalazimo u Mističnom stupcu, vortexu kroz koji možemo ostvariti komunikaciju sa višim dimenzijama, sa kozmičkom svjesnosti. Podržani smo transformirati prošlost i sa namjerama se otvoriti prema novim mogućnostima.

Putevi Heptade - Kodovi za Magnetnu Lunu Šišmiša - STAZAvanjske manifestacije - Moć znanja


  Magneta Luna ima moć znanja, završava svoje kretanje Stazama Heptada u Sudu Avatara, kodirani od Plave Ruke (znanje). Saznajte više u Knjizi o Vrijemeprostoru, kozmičke povijesti Volume V. Magnetna Luna Šišmiša. Koja je moja svrha? Akcija- privlači, moć ujedinjuje, karakteristika svrha. Magnetni ton ujedinjuje svrhu, privlači, pulsirajući zrak jedinstva. Reducirati puno na samo jednu stvar. Inicirati izvršenje jedne stvari. Privući k sebi početak I izvor. Jedinstvo. Cjelina. Ljudsko biće kao jedna cjelina. Jedno Srce. Univerzalna Ljubav. Jedinstvo je sve, jedina apsolutna istina, mentalna kreacija svega. U krugu savršenstva sva bića su neodvojivo sjedinjena bez obzira na dimenziju njihovog realiziranja.
Totem lune je Šišmiš.

Šišmiši simboliziraju nadnaravno, imaju sposobnosti sonar lokacije - upotreba vibracije zvuka, jedini su sisavci koji lete. U Mayanskoj kulturi simboliziraju sposobnost odpuštanja strahova, bolnih iskustava iz prošlosti i ponovno rođenje (šamansko umiranje i ponovo rađanje).Također simbolizira inicijaciju. Sposobnost da vidi prošle živote. Razumijevanje tuge. Ima sposobnost biti nevidljiv. Simbolizira duhovnost, srčanost, sposobnost vodstva, oslobođenje od prošlosti, snažan osjećaj za pravednost. Širenje percepcije i novih ideja. Sposobnost vidjeti nevidljivo. Uči nas da koristimo intuitivno znanje, i razvijemo dublje razumijevanje života i prirode.

In Lak'ech!

Vesna Uaxak Etznab


Napomena: za sve ostale lune i dnevna čitanja pratite stranicu na Facebooku

https://www.facebook.com/mayantzolkin.sinkronar13luna