srijeda, 31. listopada 2018.

SAMOPOSTOJEĆA LUNA SOVE U GODINI CRVENE KOZMIČKE LUNEDobrodošli u Samo-Postojeću Lunu Sove, lunu forme, četvrtu lunu (mjesec) Začaranog vala Planetarnog služenja!

U Sinkronaru / Kalendaru 13 luna 28 dana, Samopostojeća luna je četvrta luna u začaranom Valu Planetarnog služenja. 


Samopostojeća luna je započela na kin 253, Crvenog Ritmičkog Nebeskog Šetača (18.10.2018.). U ovoj luni se pitamo: Koji oblik nas najbolje sinkronizira, koji oblik ćemo dati svojim djelovanjima? 


Totem za ovu lunu je Sova - simbol mudrosti. Ovaj totem Sove nam postavlja pitanja: Tko? Tko smo mi? Tko smo postali? Važno je biti u mogućnosti čuti glas svoje esencije, svojeg unutrašnjeg bića.

U ovoj luni definiramo novi oblik. Rastvaramo stare elemente i izgrađujemo nove forme ... Pozvani smo postati aktivni dio sidrenja (učvršćivanja) galaktičke kulture na Zemlji! Odredite prostor u vašem domu gdje ćete kreirati hram galaktičke kulture. Galaktička kultura je kultura cjelovitosti; to je kultura svjetlosti i svjesnosti. Pomoću sinkronijskih kodova (13 luna 28 dana, Tzolkin - kalendar Maya) sinkroniziramo se i povezujemo se sa ogromnom telepatskom mrežom na planeti Zemlji, povezujemo se sa umom noosfere.

 Svaka od naših stanica je opremljena biofotonima (biophotons), odašiljači / prijemnici svjetlosti. Za nas je prirodno ponovno se uravnotežiti sa svjetlom. Sinkronijski red jesu svjetlosni kodovi koji nas podešavaju u nove energetske obrasce. Učenje kako se povezati sa novim energetskim obrascima, na temelju 13 luna 28-dnevnog ciklusa, daje nam samopouzdanje za putovanjem frekvencijama / obrascima univerzalne energije koji nadilaze našu materijalnu stvarnost. Ova viša stvarnost uvijek postoji, ali mi se moramo kontinuirano podešavati sa svojim frekvencijama na više frekvencije.Kroz praksu sinkronijskog reda, mi učvršćujemo svjetlosne kodove na planeti Zemlji. Ovi kodovi su matrica žive inteligencije.

"Naš život je neodvojiv od planete Zemlje. Planet kao cjelina je sfera uma poznatog kao noosfera. U tom smislu, noosfera je organizacija Zemljine sfere uma u kozmičko višedimenzionalnim vremenskim uzorcima ili sinkronizacije. Kodovi Zakona Vremena su vrhovni sustav samoorganizacije u vremenu. " 
Jose Arguelles / Valum Votan.

 Samopostojeća luna je započela na kin 253, Crvenog Ritmičkog Nebeskog Šetača (18.10.2018.). 22.10.2018. S kinom 257 Crvena Planetarna Zemlja  počinje 4-dnevni harmonijski ciklus "Kozmički Matrix", Harmonija: Samo-regulirajuća Univerzalna Vatra prisutnosti. Harmonija Kozmička Matrica uključuje i harmonijske Kinove 257, 258, 259 i Kin 260. Ta četiri kina su Glavnih ključevi MOAP, "Majka svih programa" – harmonijska  registracija od 260-Kin Tzolkina i 64-kodona DNA u AC i CA Planetarnog Manitoua.

Sa ovom Harmonijom Samo-regulirajućom Univerzalnom Vatrom Prisutnosti završavamo ciklus Tzolikina – sa kinom 260 Žutim Kozmičkim Suncem. Također i završava Začarani val Žute Zvijezde ciklus od 13 dana.
 Prema Zakonu Vremena  postoje dva osnovna kola svjesnosti koja služe kao matrice kozmičke memorije: Kola Aboridžinskog kontinuiteta (AC Aboriginal Continuity) i Kozmičke svjesnosti (CA Cosmic Awereness). AC predstavlja intuitivno znanje, urođeno znanje, a CA je naučeno, stečeno znanje, koje se konačno širi u stanje čiste kozmičke svijesti. Ova dva primarna kola drže dvije strane galaktičkog polja inteligencije na mjestu, također poznatog kao PLANETARNI MANITU. Kada su obje strane aktivne simultano, to se holonski registrira kao „NOOSFERA“. Na praktičnom nivou AC se može razumijeti kao božanski plan smješten u srce svakog bića. Mi povezujemo ovo kolo Aboridžinskog kontinuiteta (AC) s Kozmičkom svjesnošću (CA) putem meditacije i prakse, koja dovodi našu misiju na svjetlo dana i dovodi nad do UR: Univerzalnog sjećanja koje ujedinjuje AC i CA.

Izvor: "Galaktički priručnik",
Galactic Research Institute


25.10.2018. kin 260 Žuto Kozmičko Sunce - DAN GALAKTIČKOG PORTALA. 
Zadnji dan ovog ciklusa Tzolkina - ciklus od 260 dana. Zahvalimo se na svemu što smo spoznali, naučili u prošlih 260 dana. Oprostimo sebi i drugima, iscijelimo povrede i gubitke kroz otpuštanje, prihvaćanje i ljubav.Ovaj ciklus od 260 dana nas fraktalno povezuje sa ciklusom evolucije od 26 000 godina. Također sa kinom Žutog Kozmičkog Sunca završava zadnja Harmonija u Tzolkinu „Kozmički Matrix“, te završava začarani val Žute Zvijezde, Začarani val Harmonije - ciklus od 13 dana, također završava Začarani Centralni Zeleni Zamak Začaranosti- ciklus od 52 dana. 

 26.10.2018. Kin 1, Crveni Magnetni Zmaj, prvi dan novog ciklusa od 260 dana, novog galaktičkog spina TZOLKINA. DAN GALAKTIČKOG PORTALA.
Sa kinom 1 Crvenim Magnetnim Zmajem započinje novi ciklus Tzolkina – ciklus od 260 dana. 
 
 

  

Također započinje 52-dnevni Crveni istočni Zamak Okretanja, sud rođenja i ciklus od 13-dana Začaranog Vala Crvenog Zmaja – Val Rođenja. Pleme Crvenog Zmaja inicira okretanje kroz moć rođenja. Prisjećanje na Istinu galaktičkog Neptuna...Sa novim glaktičkim spinom započinje i Začarani val Crvenog Zmaja ciklus od 13 dana, i Crveni istočni Zamak Okretanja, sud rođenja - ciklusa od 52 dana, ciklus Tzolkina, ciklusa od 260 dana. Sa Crvenim Istočnim Zamkom Okretanja se povezujemo i sa Genezom Zmaja. Pleme Crvenog Zmaja inicira okretanje kroz moć rođenja. Prisjećanje na Istinu galaktičkog Neptuna. 
 
Na početku NOVOG ciklusa Tzolkina, ciklusa od 260 dana usmjerimo pažnju na sve ono što želimo transformirati, što želimo ostaviti iza sebe, pitajmo se koje su naše namjere, što želimo za sebe, za svoje bližnje, za planetu Zemlju i cijelu kreaciju, za sva živa bića. Zahvalimo se na svemu što smo spoznali, na svemu što smo naučili, zahvalimo se na svemu što smo doživjeli u prošlih 260 dana. Na početku NOVOG ciklusa Tzolkina vrijeme je za naše nove projekte, nove početke, za promjene - za našu osobnu transformaciju.

U Začaranom Valu Zmaja je vrijeme za naše nove projekte, nove početke.  Crveni Zmaj Hrani Rađanje. Crveni Zmaj predstavlja energiju Kozmičke Majke – Pramajke - predstavlja korijen, izvor Života, njegovanje i potporu primarnog bića. Unutar njega se nalaze primarne vode Jedinstva. Iz ove energije naši najdublji korijeni primaju istinsku hranu, njegovanje, ispunjenje. Crveni Zmaj je energija oblika sadržan unutar bezobličnosti pradavnog mora. Crveni Zmaj je receptivan, zaštitinik, početak, sjećanje. Povezan je sa stvaranjem, kreativnom energijom, ženskom energijom, sexualni simbol. On inicira. Zmaj je početak, princip stvaranja i održavanja stvorenog.SJEĆANJE NA HUNBATZ MENA

Hunbatz Men je napustio ovu razinu postojanja na kin 1 Crvenog Magnetnog Zmaja, 6.9.2016. na početku novog galaktičkog spina. HUNBATZ MEN (1941-2016) je bio mayanski starješina sa Yucatana, Čuvar Dana, veliki učitelj mayanskih kalendara i znanja drevnih Maya. Autor mnogih knjiga, osnivač Mayanske autohtone zajednice u blizini Méride, Meksiko. Hunbatz Men je surađivao sa Jose Arguellesom i sa Drunvalom Melchizedekom. U današnjem danu pozvani smo zahvaliti se na svim znanjima koje smo primili zahvaljući Hunbatz Menu.

31.10.2018. kin 6 Bijeli Ritmički Spojitelj Svjetova.
 ZANIMLJIV SINKRONICITET:
Obratite pažnju kako je današnji dan 31.10.2018. kodiran sa kinom Bijelim Ritmičkim Spojiteljem - dan uoči Svih Svetih, i Noć Vještica - Halloween ( skraćenica od All Hallows' Eve ili Hallow Eve - Sveta večer, noć uoči Svih Svetih). Iz srčane čakre pošaljimo ljubav za cijelu kreaciju, cijelu planetu Zemlju sva bića - vidljiva i nevidljiva, jer u današnjoj noći sa 31.10. na 1.11. se ova dva svijeta približavaju jedan drugome ... pošaljimo Svjetlost i Ljubav nevidljivom svijetu, svim energijama / elementalima Zemlje ... Ispunimo srce Svjetlošću, Ljubavi, Zahvalnošću i Mirom. U današnjem danu u meditaciji oprostimo sebi i drugima, pošaljimo u meditaciji ljubav onima koji nisu više sa nama u ovoj razini postojanja ... Zahvalimo na svim darovima koje smo primili od svih onih koji su bili u našim životima... Zahvalimo na svemu što smo sa njima doživjeli, jer svaki trenutak je svet, svaki doživljaj koji smo proživjeli zajedno je svet - bez obzira da li se u ovoj trodimenzionalnoj stvarnosti manifestirao kao podržavajući, pun svjetlosti ili kao sjena. Budimo zahvalni i pošaljimo ljubav i svjetlost onima koji nisu više sa nama u ovoj razini postojanja ... Prepoznajmo snagu Bijelog Spojitelja - snagu trasmutacije, snagu odustajanja od kontrole i predavanja životnom procesu ... Snaga bivanja - kada samo jesmo - jedna od velikih lekcija Bijelog Spojitelja.Danas je aktivirana srčana čakra.Ton Ritmički je ton organizacije u dimenziji života: Kako se mogu organizirati da postignem ravnotežu? Kako mogu proširiti moju jednakost na druge?
 Danas je meditacija Mosta Duge. 


Bijeli Spojitelj Svjetova Izjednačava Smrt. Bijeli Spojitelj je energija transmutacije. On nas podsjeća da se oslobodimo želje kontrolirati. Poziva nas da samo budemo i prihvatimo istinu sadašnje situacije u kojoj jesmo. Kroz prihvaćanje, postajemo slobodni krenuti dalje. Kroz njegovu energiju osvještavamo fizičku smrt i spoznaju da smrt nije kraj već transformacija energije. Također kroz ovaj pečat osvještavamo razne “smrti” u našem životu, prihvaćanje i odpuštanje različitih gubitaka. On je također i simbolična smrt – koja razotkriva dijelove nas samih koje smo prerasli. U simboličnoj smrti struktura ega otpada kako bi otkrila naše istinsko unutrašnje biće. Bijeli Spojitelj Svjetova je energija predavanja i otpuštanja. Predaja je suprotnost od odustajanja.Predaja je sloboda. Držanje za stare uzorke ograničava nove mogućnosti. Držanje za stare uzorke i žaljenje nas ograničava. Bijeli Spojitelj Svjetova nas poziva da oprostimo sebi i drugima. Predajmo sve što nas ograničava.

KIN 7: PLAVA REZONANTNA RUKA.1.11.2018. Blagdan Svih Svetih. U današnjem danu završavamo započeto, završavamo cikluse kako bi se otvorili novi ciklusi, novi počeci. Danas se također sjećamo svih onih koji više nisu u ovoj razini postojanja. Zahvaljujemo se na svim darovima koje smo primili od naših predaka i preminulih, ispunjavamo srce ljubavlju i harmonijom. 


Kako bismo iscijelili odnose sa energijom Plave Ruke, oprostimo sebi i drugima kroz razumijevanje, prihvaćanje, ljubav.  Prepoznajmo ljepotu u sebi i drugima. Iscijelimo odnose koje imamo kroz energiju Plave Ruke: milost, prihvaćanje, podršku, ljubav. 
Danas se usmjeravamo na usklađenost na više frekvencije - rezonantni ton je ton rezonantne usklađenosti. Usklađivanje zahtijeva opuštenost i prijemčivost. Kroz rezonantni ton se harmoniziramo sa drugima i otvaramo se za primanje informacija iz viših dimenzija. U današnjem danu sa kinom Plave Rezonantne Ruke se harmoniziramo sami sa sobom, sa drugima. Plava Ruka je sedmi – zadnji arhetip u ciklusu razvoja prvobitnog bića. Predstavlja snagu pronađenu u dovršetku. Plava Ruka predstavlja dovršetak, zatvaranje koje je u stvari otvaranje ka narednom nivou postojanja našeg bića.Njena energija je povezna sa ljepotom, kreativnosti I realizacijom – svatko od nas ima talente i sposobnosti koji nam nude put za interakciju sa drugima I sa procesom života.

Trebamo biti spremni realizirati naše talente I biti spremni primiti darove koji odgovaraju trenutnom razvoju našeg bića. Broj Plave Ruke je broj 7, simbol mistične moći. Kada prihvatimo našu osobnu mističnu moć, počinjemo biti vođeni prema misterijama naše suštine. Broj 7 je kanal, predstavlja kralježnicu, prema Mayma Mistični stup, sredinu Tzolkina – središnji kanal Svetog Kalendara Maya. Sedam je mistična moć – katalizira moć kroz naših 7 čakri, kroz transformaciju svijesti vodi nas do božanskog svjetla.
 


je Kin 8, Žuta galaktička Zvijezda. 2.11.2018. obilježava se Dušni dan u katoličanstvu.Ton galaktički ima pitanje: Živim li skladu sa onim u što vjerujem? Žuta Zvijezda Uljepšava Eleganciju. Žuta Zvijezda je povezana sa umjetnosti, ljepotom, ona simbolizira Veneru – Boginju Ljubavi. Žuta Zvijezda nas uči ljepoti i eleganciji, ona inspirira. Poziva nas da postanemo svjesni svojeg cilja i Svjetlosti Ljubavi. Žuta Zvijezda nas podsjeća da smo Djeca Zvijezda, Zvjezdano Sjeme. Zvjezdano sjeme u sebi sadrži sve potrebno za evoluciju prema Svjetlosti, i energiju koja nas usmjerava prema cjelovitosti. Harmonija Žute Zvijezde nas podržava da vidimo veće sopstvo i novo percipiranje stvarnosti. Poziva nas da prepoznajemo ljepotu oko nas, u nama, u drugima. Poziva nas da prepoznajemo druga Zvjezdana Sjemena koja susrećemo u Životu. Kroz prihvaćanje samih sebe, dobivamo sve više darova. Što više ljepote prepoznajemo, stvaramo u sebi sve veći prostor za Ljubav, Harmoniju, Cjelovitost. Zvjezdani dar Žute Zvijezde je harmonija koja ujedinjava sve stvari. Umjesto nastojanja da postanemo harmonični, budimo harmonija. Prakticirajmo sklad, harmoniju u svakodnevnom životu. Kroz energiju Žute Zvijezde počinje razvoj višeg bića. Dozvolimo rast Zvjezdanog sjemena u nama.Broj Žute Zvijezde je osam – broj harmonične rezonancije, simbol vječnosti. Simbol cjelovitog bića, bića kao receptora kozmičke biti.


 Kin 9 Crvena Solarna Luna (3.11.2018.) PITANJE SOLARNOG TONA: Kako mogu ostvariti svoju svrhu? Današnji dan je posvećen namjeri, fokusu nan ono što želimo realizirati. Realizacija je vrsta prosvjetljenja. U svakom trenutku možemo imati novu percepciju koja može promijeniti tok života. Duhovna praksa nas priprema za različite faze realizacije. Sa solarnim tonom se povezujemo sa solarnim frekvencijama - usmjeravamo se prema primanju informacija od Solarne svjesnosti. Također sa Kinom Crvene Solarne Lune je dan vrhovnog solarnog iscjeljivanja. Vrijeme je iscijeliti svoje unutrašnje biće, ali i Zemljinu jezgru od svih priča prošlosti i starih obrazaca, kako bismo se mogli sinkronizirati sa novim evolutivnim frekvencijama galaksije. 

PODSJETNIK: 

Današnji kin ujedinjuje Lunarnu i Solarnu eneriju - ženski i muški princip iscijeljuje i stavlja u ravnotežu. Muški princip predstavlja božansku volju,a ženski princip božansku kreativnost - stvaranje. Ženska energija odražava tendenciju stvaranja, održavanja stvoreno, razvoj i evoluciju, a muška energija odražava tendenciju duhu spustiti se. Kada su ova dva principa u ravnoteži i jednakosti jedinstva moguća je realizacija i sidrenje galaktičke kulture na Zemlji. Balansiranje ove dvije energije je spajanje dva kruga – tok iz desne hemisfere mozga prema lijevoj hemisferi mozga. Taj proces je ponovno spajanje koje aktivira i otključava nove podržavajuće, evolutivne programe. Pozvani smo realizirati galaktičku kulturu na planeti Zemlji, kulturu cjelovitosti kulturu Svjetla. Ona se temelji na načelima ljubavi, umjetnosti, prirodnog višedimenzionalnog vremena i usklađenost. Prepoznajemo je kroz planetarno realiziranu Noosferu, kroz je planetarnu evoluciju koja počinje iznutra, a zatim proširuje na van kroz svijest sveopćeg ujedinjenja. U današnjem danu osvještavamo važnost prirodne frekvencije vremena 13:20. Luna / Mjesec se 13 puta okrene oko Zemlje a ne 12 puta. Kroz 13 mjeseci / luna pratimo cikluse planete Zemlje i Lune / Mjeseca, povezujemo se i sa drugim ciklusima u Solarnom sistemu i Galaksiji. Solarna svijest je ključ koji rastvara umjetnu frekvenciju vremena u kojem je Luna / Mjesec zarobljena (umjetno vrijeme 12:60 - greorijanski kalendar i mehanički sat.). Crvena Solarna Luna odgovara galaktičkom / karmičkom Merkuru i donosi vrhovnu moć Pročišćenja s Ljekovitim moćima Univerzalne vode suosjećanja. Pročišćavanje je izvor i Ljekovita moć ljubavi. Za primanje punine energije nove galaktičke zrake zrake trebamo pročistiti tijelo, um, emocije, i povezati se s našom esencijom.

U Hunab Ku 21 galaktičkim arhetipovima Kin 9 predstavlja Solarnu Iscjeliteljicu. Iscjelitelj / Iscjeljiteljica je onaj / ona koji čini cjelinu, tko zna kako teći u cjelovitosti, onaj koji zna kako ujediniti fragmente snagom srca, sve iscjeljuje ljubavlju. Iscjelitelj / Iscjeliteljica zna putove / tokove na zemlji, poznaje biljke i zna tajne životinja. Iscjelitelj ne ubija niti jedno živo biće, već se prema svim bićima odnosi sa poštovanjem.

 

 Kin 11 Plavi Spektralni Majmun, (5.11.2018.), galaktički potpis ose Arguellesa, Valum Votana. 
11. TON - SPEKTRALNI TON. Spektralni ton ima pitanje: Kako da se oslobodim i dozvolim sebi da idem? Sa oslobađanjem od emotivnih blokada dozvoljavamo sebi otvoriti nove mogućnosti, pokrenuti nove podržavajuće energije u svojem životu. Plavi Majmun Igra se Magijom. Plavi Majmun simbolizira Božansko dijete u nama. On nas podsjeća da budemo kao djeca, da se igramo, da ne shvaćamo život preozbiljno. To ne znači da budemo neodgovorni, Majmun nas uči da sve što radimo, radimo sa lakoćom, kroz energiju igre. Kao djeca koja su usmjerena na svoju igru – fokusirana su, predana, pristuna u trenutku, no kada igra završi nisu vezana, već kreiraju novu igru, predana procesu.
Plavi Majmun nas uči da se “igramo” i kada u životu dođu teške situacije. Energija Plavog Majmuna nas podsjeća da u teškim i izazovnim situacijama u životu kroz humor možemo pronaći olakšanje i novu percepciju događaja.  

 Jose Arguelles- Valum Votan posvetio je svoj život dekodiranju mayanskih kodova Zakona Vremena. Više od 50 godina svog života posvetio je proučavanju znanja Maya, formulaciji, sintezi i širenju kodova Zakona Vremena u ime vizije Zemlje kao umjetničkog djela i Jedinstva Života. José Argüelles (1939-2011) je američki pisac meksičkog podrijetla, likovni i glazbeni umjetnik, doktor povijesti umjetnosti i estetike, antropolog i povjesničar, sveučilišni profesor. Jedan je od idejnih začetnika i organizatora za obilježavanja Dana planete Zemlje, koji se obilježava 22. travnja. Bio je inicijator svjetski poznatog događaja Harmonijske Konvergencije - globalne meditacije za mir održane 16. -17. kolovoza 1987. Neumorni zagovornik kulture mira te svijesti o zajedništvu čovječanstva i planeta, suosnivač PAN-a (Planetarne mreže umjetnosti), osnivač i predsjednik zaklade Law of Time (Zakon Vremena), Instituta za galaktičko istraživanje i projekta Noosphere II čiji je cilj promicati ideju o cjelovitosti Zemlje kao umjetničkog djela.Od 1953. istražuje poimanje i računanje vremena Maya, mayansku matematiku, kalendare i proročanstva Maya. Dešifrirao je složene matematičke kodove mayanskog kalendara i otkrio drevne spoznaje o zakonitostima dimenzije vremena i njenom utjecaju na život na planeti i ljudsku sudbinu.

Promotor povratku prirodnim vremenu i praćenju vremena kroz sinkronar / kalendar 13 luna i 28 dana. Praćenjem kalendara / sinkronara vraćamo se harmoniji i ravnoteži jer se sinkroniziramo sa ciklusima prirode, planete Zemlje i galaksije, osvještavamo povezanost i jedinstvo sa planetom, sa svim živim bićima. Autor je mnogih knjiga u kojima spaja duhovnost, znanost, godine istraživačkog rada i svoje duhovne uvide, ovdje navodimo neke od knjiga: „Uzašće Zemlje“, „Jahači na valovima Zuvuye“, „Arkturova Sonda“, „ Vrijeme i tehnosfera“, „Faktor Maya“, „Kronike kozmičke povijesti I- VII“. 

Na svečanosti održanoj 3. ožujka 2002. na vrhu Piramide Sunca u Teotihuacanu José Argüelles je za svoj predani rad i doprinos buđenju čovječanstva prema miru, jedinstvu i harmoniji, iz ruku devetorice mayanskih autohtonih starješina primio počasno priznanje i tako postao “Valum Votan, Onaj koji zatvara ciklus“ . 

     
U 2010. José Argüelles bio je nagrađen za svoj cijeloživotni rad s majanskim kalendarom, od Flordemayo, Mayanske iscjeliteljice i članica Međunarodnog vijeća od Trinaest starosjedilačkih Baka. http://www.youtube.com/watch?v=7yWPp06nP-c

Životopis sa popisom obajavljenih knjiga i tekstova pogledatje na http://www.lawoftime.org/jose-arguelles-valum-votan.html
Maye su Božanstvo majmuna prikazivale kao braću blizance Hun Chuen i Hun Batz. Braća blizanci su bili daroviti umjetnici, glazbenici, matematičari. Oni su božanstva pisanja, plesa, umjetnosti i računanja. 
Ljudima su prenijeli znanje pisanja i matematike. Na slici je skulptura božanstva Majmuna iz Copana, drži kist i posudu sa tintom. Predstavlja pismoznanca - zaštitnika pisara. Majmun transformira svojom igrom kroz magiju, učeći nas da ne budemo vezani za svoje iluzije. Plavi Majmun simbolizira analitički um, igru, zabavu, humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnost svestranost, snalažljiivost.

Silio 28, kin 20, Žuto Rezonantno Sunce, 14.11.2018.DAN AKTIVACIJE GALAKTIČKOG PORTALA: Inspirira Život. Sa kinom 20 završava Samopostojeća Luna Sove. Meditiramo meditaciju Dugin most u cjelosti – sa atomima vremena. Globalno sinkronizirana meditacija za svjetski mir.

https://lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-meditation-full.html


 
KODOVI STAZA HEPTADA  ZA SAMOPOSTOJEĆU LUNU SOVE
 I u ovoj Samopostojećoj luni Sove nastavljamo istraživanje 52 Heptade Puteve Hunab Ku 21. Imamo 52 heptade u godini dana (52 tjedna u jednoj godini). Druga Sinkronijska struktura unutar Hunab Ku 21 je podudarnost planetarnih putanja sa svakom od 20 ( +1 ) arhetipova. Napomena: U heliosferi od 24,3 Velatropa ( naše Sunce), ima 10 planetarnih putanja - kod sinkronijskog reda. U 10 planetarnih orbita su Maldek (sada asteroidni pojas) uz 9 poznatih planeta (uključujući i Pluton, iako je glavna struja znanosti 'degradirala' Pluton na "patuljasti planet" u 2006). Naše Sunce ima ciklus disanja u kojem kontinuirano diše : "izdiše" sunčeva zračenja i "udiše" galaktičko/kozmičko zračenje. 


Ovaj ciklus udaha i izdaha utječe na cijeli Sunčev sustav, uključujući i našu planetu Zemlju. Prema Zakonu Vremena svaka planetarna putanja je kodirana sa dva solarna pečata – jedan je kodiran prilikom udaha ( Galaktičko – karmički, GK) a drugo kodiranje je za izdisaj ( Solarno – proročki, SP). Svaki od 20 solarna pečata je kodiran sa planetama Solarnog sistema. Svaka od 52 staze Heptade Hunab Ku 21 spajaju dva solarna pečata, svaka staza Heptade (tjedan) također ima posebne planetarne utjecaje. Ovi utjecaji su drugačiji od astroloških kretanja, oni su utjecaji iz četvrte dimenzije. 

Četvrta dimenzija je poput poveznice pomoću koje primamo informacije iz viših dimenzija. Informacije i utjecaji dolaze iz više dimenzionalnih struktura, kojima prethodi treća dimenzija kretanja i manifestacije. 

 Kodovi Puteva Hunab Ku 21 za Samopostojeću lunu Sove:  1. tjedan u luni: Heptada 13: "Duh razvija Proročanstvo" (18-24 listopad). Put veze i planetarni utjecaj: Bijeli Vjetar (GK Uran) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars).

2. tjedan u luni: Heptada 14: "Magija budi Proročanstvo" (25-31 listopad). Put veze i planetarni utjecaj: Plavi Majmun (SP Venera) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars)

3. tjedan u luni: Heptada 15: "Mudrost prenosi Proročanstvo" (studeni 1-7). Put veze i planetarni utjecaj: Žuto Ljudsko Biće (SP Zemlja ) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars)

4. tjedan u luni: Heptada 16: "Svijest evoluira bezvremenost" (8-14 studenog). Put veze i planetarni utjecaj: Žuto Sjeme (GK Jupiter) i Bijeli Čarobnjak (SP Maldek)


 Izvor: Law of Time.org

 Samopostojeća luna je luna forme. Pitanje ove lune je Koja forma me sinkronizira? Akcije je da mjeri, a moć ove lune je da definira. U ovoj luni obraćamo pažnju na formu koju dajemo onom što radimo, onom o čemu razmišljamo. Samopostojeći toj je sinonim oblikovanja i strukture - uči nas da budemo precizni. Broj 4 simbolizira 4 elementa, 4 godišnja doba, 4 strane svijeta. Također simbolizira kosmički cvijet, tijelo - simbol čovjeka kao svukupnosti. Četiri predstavlja mjeru svih materijalnih struktura, i uvijek je u vezi sa spiritualnim trojstvom.

   

Totem za ovu lunu je Sova - simbol mudrosti. Sova simbolizira nepogrešivu intuiciju i mudrost. Uči nas prepoznati kada je vrijeme za mirovanje, a kada je vrijeme za aktivnosti. Sova vidi u mraku - vidi ono što je skriveno, vidi iza maske.  Simbolizira vezu između tame, nevidljivog svijeta i svijeta svjetlosti. Tajanstvena, nevidljiva, nečujna, simbol mudrosti.  Povezana je sa magijom Lune. SOVA simbolizira uvide u podsvjesno. Ovaj totem nas uči mudrosti srca. Mudrost dolazi iznutra - Sova poručuje da ne brkamo mudrost i inteligenciju. Intuicija nas dovodi do mudrosti.

In Lak'ech!