utorak, 10. siječnja 2017.

REZONANTNA LUNA MAJMUNA U GODINI PLAVE SPEKTRALNE OLUJE


Dobrodošli u Rezonantnu Lunu Majmuna! Ovo je 7. luna (mjesec) začaranog vala Planetarnog služenja. Ova luna drži moć rezonantne usklađenosti.

Riječ rezonancije dolazi od latinskog korijena "odjeknuti" - zvučati zajedno – rezonirati zajedno. Kada smo u rezonanciji s nekim ili nečim što odgovara našoj vibracijskoj frekvenciji osobe ili objekta. Svi polariteti se razrješavaju u rezonanciji. Rezonantni ton je spojnica za razumijevanje kako voziti valne frekvencije unatrag i unaprijed u vremenu. Rezonancija je ključ za putovanje kroz vrijeme, telepatiju, teleportaciju i sve moći koje su neaktivne, uspavane u ljudskom tijelu / umu.


Rezonancija se aktivira preko usklađenosti. Usklađivanje zahtijeva opuštenost u koncentraciji i prijemčivost.  Sa usklađivanjem dolazi znanje o vremenu i svih potrebnih postupaka koje treba slijediti. Prirodno vrijeme je ključ za učinkovito djelovanje - usklađivanje sa frekvencijom 13 : 20. 

U geometriji PULSARA, sedmi (rezonantnim) ton je drugi ton 2D senzornog pulsara (3, 7, 11). Podsjećamo, sa sedmim tonom i 2D senzornim pulsarom stišavamo, smanjujemo neprestanog unosa informacija kroz naših 5 osjetila kako bismo mogli aktivirati šesto čulo i probuditi se u planetarnoj svijesti, postati dio veće priče. Kroz koncentraciju i meditaciju razvijamo sposobnost da "ostanemo budni" i percipiramo širu sliku koja se odvija pred nama. Ova sposobnost za održavanje budne svijesti aktivira samopromišljanje (samorefleksija). Što smo svjesniji imamo dublji uvid u samoga sebe. Upravo zahvaljujući samorefleksivnoj svijesti možemo pristupiti Noosferi (telepatski um planete Zemlje).


Rezonantni dan 15. (24. siječnja) obilježava 78. solarni ciklus od Jose Arguelles / Valum Votan, koji je otkrio Zakon Vremena. U „Faktoru Maya“, dr. Arguelles je napisao sljedeće o rezonanciji:

"Ključ našeg cvjetanja u ovoj fazi evolucijskog ciklusa leži u jednostavnosti bivanja u rezonanciji. Čak i više, kroz podsjećanje na rezonanciju sa solarnom-psihičkom frekvencijom, koju također primamo posredno kroz zemaljsku elektromagnetsku bateriju – kroz tu rezonanciju se odražava. Također kroz te frekvencije svjetlosno tijelo se hrani. Kroz te procese rezonancije solarno-psihičke frekvencije i frekvencije Zemlje, možemo otkriti znanje i primiti energiju potrebnu za vlastito individualno održavanje.

Mogli bismo reći da samo kucamo na vrata magije – samo je važno prepoznati vlastiti nedostatak vjere u ono što smo zapravo sposobni kroz vlastitu instrumentaciju, kroz osjetilno tijelo. Ono što pokazuju šamani i čarobnjaci, jogiji i duhovni majstori, su sposobnosti koje svi imamo u sebi – naše  evolucijsko pravo po rođenju."

Rezonantna luna je počela na kin 127 Plava Planetarna Ruka. PLANETARNI TON 10.(gregorijanski 10.1.2017.) Sa današnjim kinom započinje Rezonantna luna - SEDMA luna ( mjesec) u godini Plave Spektralne Oluje. Ovo je luna usklađenosti - rezonancije.
Ova luna uključuje devet galaktičkih aktivacija portala: To je devet dana izvan 10-dnevnog slijeda u nizu od 20 kinova ( počelo sa Alpha run, sa kinom Bijelim Električnim Spojiteljem Svjetova, a završava sa Omega run i kinom Plavim Kristalnim Orlom). U ovoj luni završava začarani val Bijelog Ogledala, započinje i završava Začarani val Plavog Majmuna, započinje val Žutog Sjemena sa 10 aktivacijskih portala u nizu, od kojih je 9 portala u ovoj rezonantnoj luni.


 Gamma 3, Kin 129, Crvena Kristalna Luna (12.1.2017.)
Sa kinom 129 počinje MISTIČNA HARMONIJA 33 u Tzolkinu, "Mistična harmonija" jer je u samom središtu Tzolkina – ciklusa od 260 kinova! (Harmonija je 4-dnevni ciklus koji uvijek počinje sa crvenom pečatom; 65 x 4 = 260, 33 je u sredini). Dakle u Tzolkinu ima 65 harmonija, 33. harmonija  je sredina od 65 harmonija.

Ova je harmonija "Mistična u Mističnoj"'! To je zbog toga što se nalazi u središnjem sedmom stupcu Tzolkina, u ciklusu od 20 dana, kojeg se još naziva i Mistična kolona (stupac). Sve ostale 64 harmonije (harmonija je ciklus od 4 dana) kodirane su jednim od 64 I Ching heksagrama / DNK kodona i jednom od 64 UR rune – Mistična Harmonija nije. Mistična Harmonija je prazna. Praznina je mjesto transcendencije, gdje se povezujemo sa drugim dimenzijama. Kroz prazninu se otvaramo telepatiji i širimo svjesnost. U centru Tzolkina, u Mističnom Stupcu, Mističnoj harmoniji povezujemo se sa proročanstvom. Nalazimo se u kanalu kroz koji možemo ostvariti komunikaciju sa višim dimenzijama. Mistična harmonija 33 ima 4 kina: Kin 129, Crvena Kristalna Luna, Kin 130, Bijeli Kozmički Pas, Kin 131, Plavi Magnetski Majmun, Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće.


Sa kinovima 130 Bijelim Kozmičkim Psom i kinom 131 Plavim Magnetnim Majmunom se nalazimo u samom centru Tzolkina! 


Kali 4, kin 130 Bijeli Kozmički pas (31.1.2017.)
Bijeli Kozmički Pas nas uči bezuvjetnoj ljubavi, suradnji, zajedništvu, prijateljstvu, odanosti, primanju i davanju ljubavi bez straha, radosti, prisutnosti, univerzalnosti. Uči nas transcendenciji kroz bezuvjetnu ljubav, istrajnost, kroz unutrašnje znanje. Kroz Kozmički ton se povezujemo sa mudrosti Univerzuma i majkom Zemljom. Bijeli Kozmički Pas nas uči poštovanju prema svemu postojećem.   
Alpha 5, kin 131 Plavi Magnetni Majmun ( 14.1.2017.) 
Sa ovim Kinom je započeo 13-dnevni začarani val Plavog Majmuna, val magije i igranje iluzijom. Ovo je treći začarani val transformacije u ciklusu od 52 dana Zapadnog Plavog začaranog Zamka plamtenja: Pleme Majmuna transformira plamtenje kroz moć magije, sjećanje na istinu o solarnoj Veneri. Sa kinom 131 nalazimo se u sredini Tzolkina, u Mističnom stupcu! 

Plavim Magnetnim Majmunom  također započinje 78-dnevni ciklus koji fraktalno rekapitulira 7800 godina "Geneze Majmuna "  - također poznate kao vrijeme Camelota... Pogledaj Arkturova sonda od Jose Arguelles/Valum Votana. 

Magnetni Majmun, kin 131, donosi nam znanje o višedimenzionalnosti broja, o višedimenzionalnoj matematici, uči nas o znakovima, simbolima - o frekvencijama. Plavi Majmun se igra magijom i iluzijom, on simbolizira božansko dijete u nama. Sa Genezom Majmuna su planetarni kinovi dobili znanje o 13 luna 28 dana. U Genezi "Začaranog Sna" centar Zamka Plamtenja označava 130 stoljeća Začaranog Sna. Geneza Majmuna - Matrica Magije Začaranog Sna, sadrži šest Začaranih Valova - 7800 godina Geneze Majmuna. U Genezi "Začaranog Sna" sa Začaranim Valom Plavog Majmuna Planetarni kinovi su dobili znanje o 13 luna 28 dana, naučili su tkati 13 luna, koje stvaraju Vrt Začaranog Sna. Pleme Plavog Majmuna transformira plamtenje Plavog Zamka kroz moć Magije, istina solarne Venere je zapamćena... 

“ … moćni Vremenski brod Zemlja bio je spreman primiti Zapadni Plavi Zamak Plamtenja. Snadbjeven moćima dva prva Zamka, Zamka Rođenja i Zamka Smrti, Magijski Zamak Moći bio je spreman za Vremenski brod Zemlju. Da bi se pripremila za Magiju, Zmija je prvo uspostavila Začarani val Životne Snage. Životna Snaga se popela preko 13 stepenica kroz prvu četvrtinu Zamka Plamtenja. Zatim je došlo Ogledalo, uspostavljajući savršeni Začarani Val Beskraja. U svjetlucavim bijelim vratima Kozmičkog Psa, na trinaestoj stepenici Začaranog Vala Ogledala, ostvarila se Geneza Zmaja." 
 Iz "Geneze Začaranog Sna", Jose i Lloydine Argüelles 

Maye su Božanstvo majmuna prikazivale kao braću blizance Hun Chuen i Hun Batz. Braća blizanci su bili daroviti umjetnici, glazbenici, matematičari. Oni su božanstva pisanja, plesa, umjetnosti i računanja.
Ljudima su prenijeli znanje pisanja i matematike.  Na slici je skulptura božanstva Majmuna iz Copana, drži kist i posudu sa tintom. Predstavlja pismoznanca - zaštitnika pisara. Kin 131 Magnetni Plavi Majmun privlači znanja i talente svojim magnetnim tonom, transformira svojom igrom kroz magiju, učeći nas da ne budemo vezani za svoje iluzije. Pitanje matgnetnog tona je: Koja je moja svrha? Moć magnetnog tona je da ujedninjuje. Plavi Majmun simbolizira analitički um, igru, zabavu,  humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnost svestranost, snalažljiivost.
Limi 6, Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće (15.1.2017.) Lunarno Ljudsko biće  označava Ljudsko biće bez ega. Žuto Lunarno Ljudsko biće je jasan znak na poklopcu sarkofaga grobnice Pacal Votana koji označava proročanstvo o "Lunarnom ljudskom biću", koji se vratio skladu s ciklusima vremena kroz 13 luna/ 28 dana kalendara / sinkronara (13 x 28 = 364 + 1 dan izvan vremena).Na ovom linku možete vidjeti o jasnim znakovima na poklopcu grobnice Pacal Votana.  Sa kinom 132  završava  Mistična Harmonija 33 ( četvrti i zadnji kin u harmoniji)  MISTIČNA HARMONIJA 33 je započela sa kinom 129 Crvenom Kristalnom Lunom. Mistična harmonija 33 ima 4 kina: Kin 129, Crvena Kristalna Luna, Kin 130, Bijeli Kozmički Pas, Kin 131, Plavi Magnetski Majmun, Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće. Mistična Harmonija je  mjesto transcendencije, gdje se povezujemo sa drugim dimenzijama, širimo svjesnost. U centru Tzolkina, u Mističnom Stupcu, Mističnoj harmoniji povezujemo se sa proročanstvom. Nalazimo se u kanalu kroz koji možemo ostvariti komunikaciju sa višim dimenzijama, sa kozmičkom svjesnosti.


Nastavljajući praćenje / računanje jedna luna = jedan kin – računanje koje je započelo u Magnetnoj luni godine Žutog intoniranog Sjemena (1997.godine), ova Rezonantna luna odgovara Kinu Kinu 254, Bijelomm rezonantnom Čarobnjaku. Baš kao što svaki dnevni kin ima proročanstvo pete sile, tako cijela luna ima Proročanstvo Pete Sile. Za ovu Rezonantnu lunu  proročanstvo se temelji na Kinu 254, Bijeliom rezonantnom Čarobnjaku:
 Kin 254, Bijeli Rezonantni Čarobnjak (SP Maldek) podržan sa  Kinom 85, Crvenom Rezonantnom Zmijom (GK Maldek); vođen Kinom 46, Bijeli Rezonantni Spojitelj Svjetova (GK Mars); sa izazovom, darom Kinom  124, Žutim Rezonantnim  Sjemenom (GK Jupiter); i prima skrivenu / neočekivanu snagu iz Kina 7, Plave Rezonantne Ruke (GK Zemlja). Ova luna ima četvero-dimenzionalni planetarni utjecaj Maldeka, Marsa, Jupitera i Zemlje. Na Telektonon ploči, orbita Zemlje drži krug 3: Telektonon kanal kroz koji govori duh Zemlje, orbita Marsa drži krug 4: krug eksternalizirane inteligencije; a
Jupiter i Maldek zajedno drže krug 5: krug internalizirane inteligencije. 


KODOVI STAZA HEPTADA
U putovanju od 52 tjedna kroz 52 staze heptada Hunab Kua 21, Galaktičkog Drveta Života i Znanja, sljedeće staze heptada se aktiviraju u Rezonantnoj luni

1. TJEDAN – INICIRA – Heptada 25: Navigacija sinkronizira meditaciju (Rezonantna luna 1-7 dan u luni / siječanj 10-16.)
2. TJEDAN – RAFINIRA – Heptada 26: Meditacija odražava samostvaranje (Rezonantna luna 8-14 dan u luni /siječanj 17-23. )
3. TJEDAN – TRANSFORMIRA – Heptada 27: Prosvjetljenje evoluira proročanstvo (Rezonantna luna 15-21/ siječanj 24-30.)
4. TJEDAN – SAZRIJEVA – Heptada 28: Prosvjetljenje osvjetljava navigaciju (Rezonantna luna 22-28 / 31. siječanj – 6. veljača)


U galaktičkoj superstrukturi Hunab Ku 21 http://www.lawoftime.org/timespace, četiri heptade Rezonantne lune – promatrane kao cjelina – mjesto su u vremenu gdje obitava "unutrašnja matrica".  U kosmologiji 13 tonova, rezonantni ton je taj koji se nalazi u kičmi ili centralnom kanalu Sušumna. Zanimljivo je i to što Rezonantna luna stvara centralni portal u Hunab Ku 21...

Više o tome možete naučiti iz Knjige vrijemeprostor, Kozmička povijest V  http://www.lawoftime.org/timespace
(Prim. prev.: Ova knjiga je prevedena na srpski jezik)
IZVOR:  https://lawoftime.org/noos-letter/issue084-complete.html#sync

 
Rezonantna Luna Majmuna, 7. luna (mjesec) u godini, ima pitanje: Kako mogu harmonizirati svoje služenje drugima? Akcija tona je da inspirira, moć kanalizira, odlika harmonizira.


Totem ove lune je Majmun. Simbolizira analitički um, igru, zabavu,  humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnos,t svestranost, snalažljiivost. On nas podsjeća da budemo kao djeca, da se igramo, da ne shvaćamo život preozbiljno. To ne znači da budemo neodgovorni. Majmun nas uči da sve što radimo, radimo sa prisutnošću, fokusom, lakoćom, kroz energiju igre. Kao djeca koja su usmjerena na svoju igru – fokusirana su, predana, prisutna u trenutku, no kada igra završi nisu vezana, već kreiraju novu igru, predana procesu. Majmun nas uči da budemo sigurni u sebe. Majmuna nas podsjeća da u teškim i izazovnim situacijama u životu kroz humor možemo pronaći olakšanje i novu percepciju događaja. Sjena Majmuna je kada humor pretvaramo u sarkazam -  kada koristimo humor iz straha i na taj način sakrivamo istinu, kada ne govorimo iskreno i direktno o onome što nas muči. Iz takvih situacija možemo “izaći” tako da se vratimo u trenutak i budemo svjesni što se zapravo događa. Majmun nas poziva nas da izrazimo ono što mislimo i osjećamo na izravan način. 

U mayanskom kalendaru Pečat Plavog Majmuna ima afirmaciju: Igra se Magijom. Prirodna osjećajnost, fluidnost i sloboda djeteta – je energija Plavog Majmuna koja je u nama. Plavi Majmun se igra Magijom – igra se iluzijom – uči nas da ova stvarnost oko nas nije jedina, ona može biti iluzija koju smo sami stvorili. Plavi Majmun nas poziva da transformiramo naše sjene, povrede – kroz svjesnost svojih emocionalnih reakcija.