petak, 9. veljače 2018.

GALAKTIČKA LUNA SOKOLA U GODINI ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA

Dobrodošli u Galaktičku lunu Sokola, lunu integriteta i usklađivanja, osmu lunu u planetarnom valu služenja.
Ove godine Galaktička luna započinje sa aktivacijom galaktičkog portala, na kin 260, Žuto Kozmičko Sunce. Cijeli ciklus od 28 dana ove lune biti će također pod utjecajem galaktičkog portala kroz kojeg smo ušli u ovu lunu.  

 Drugog dana ove lune Seli 2, počinje novo galaktičko kruženje u ciklusu od 260 dana Tzolkina – novi ciklus počinje sa kinom 1 Crvenim Magnetnim Zmajem, danom aktivacije galaktičkog portala. U ovoj galaktičkoj luni pozvani smo dostići najviši integritet, preskočiti valove niske frekvencije i pristupiti solarnoj svjesnosti.


15. prosinca 2017., u bazi zrakoplovnih snaga Cape Canaveral Air Force Station u Floridi, SpaceX  je lansirao nove senzore na internacionalnu svemirsku stanicu "TSIS -1".  Njegova mislija je mjeriti zamagljenost Sunca.


Mi smo u tekućem, 24. ciklusu sunčevih pjega koji se prostire od 2008. do 2019. godine. Binarni ciklus sunčevih pjega je približno 11.3 godine. Ovaj ciklus je otkrio Samuel Schwabe 1843. godine dok je pokušavao predvidjeti kada će se pojaviti sljedeći ciklus sunčevih pjega i koliko će biti jak. Poslije 11.3 godine kad su se dvije pulsacije srele, obrnule su polaritet i ciklus je ponovo počeo.

U knjizi Uspenje zemlje (Earth Ascending) José Arguelles je ilustrirao ciklus sunčevih pjega kao ekvivalent od 16 galaktičkih kruženja ili 16 ciklusa Tzolkina = 16 x 260. On je primjetio da su sa ukupnim trajanjem od 23 godine, ciklusi sunčevih pjega unutrašnji procesi Sunca. Izbacuju se na površinu Sunca sistemom energetskih vrtloga, nazvanim protočne cijevi - energetski tokovi ("flux tubes "). Ove flux tube su eterično / energetski vrtlozi – vortexi koji povezuju polarne regije različitih planeta sa energetskim mlazevima iz solarnih energetskih tokova / flux tubes.Slijedi odlomak o ciklusu sunčevih pjega preuzet iz jednog intervjua Jose Arguellesa:

»... Sunce djeluje kroz ono što možemo nazvati galaktičkim programom koji se generira iz jezgre galaksije ... koje su Maye zvale Hunab Ku. Ova jezgra emitira glavni program posredstvom različitih zvijezda i različitih planetarnih sistema. Naše Sunce kontinuirano (neprekidno) emitira setove  uzoraka koji su istovremeno energija i informacija. One se mogu  sintetizirati i do očitavanja binarnih ciklusa sunčevih pjega... ciklusi od 23 godine... i svi su smješteni u mayanskoj matrici, Tzolkinu, kalendaru od 260 jedinica ili mentalnom uzorku.« 


Arguelles je uvidio kako je prvi 11,3-godišnji ciklus  sunčevih pjega stanica emitiranja i primanja stanice  Arkturusa, a drugi ciklus sunčevih pjega od 11.3 godina  stanica za emitiranje i primanje stanice Plejada (Vlašići). On je spoznao kako su Maye imale superiornu telepatsku receptivnost koju su koristili za kalibraciju raznih sinkronizacija i kalendare. Za solarne fizičare ciklus sunčevih pjega je glavni indikator na koji način se stvara magnetno polje Sunca. To pokazuje evoluciju različitih obrazaca cirkulacije plazme blizu površine i u unutrašnjosti Sunca. Ušli smo u minimalni period 24. ciklusa sunčevih pjega u 2016. godini. Maksimum sunčevih pjega vjerovatno će se dogoditi 2024. godine. To će biti 25. ciklus i dogoditi će se u godini Plave Ritmičke Oluje. 


U geometriji Pulsara, osmi ton je drugi ton treće-dimenzionalnog pulsara uma (tonovi 4, 8, 12), podsjećajući nas da sve u svijetu oblika započinje u umu (uključujući teleskope koje koristimo za istraživanje prostora). Na kraju želimo naučiti kako spojiti naše elektromagnetno polje s onim na Zemlji, kreirati jedinstveno interaktivnog polja sile. Ovo polje sile uspostavlja komunikaciju i sa jezgrom Zemlje i sa noosferom. 


SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA U GALAKTIČKOJ LUNI Dali 1 - Kin 260, Žuto kozmičko Sunce  (7. 2.2018.)                                                                           

Dobrodošli u Galaktičku lunu! Galaktička luna ove godine ima četiri aktivacije galaktičkih portala.  Danas je zadnji dan ciklusa kruženja od 260 dana – spin Tzolkina...

Rekapitulacija ciklusa koji su u toku:
Godina (ciklus od 365 dana): Godina Žutog kristalnog Sjemena
Kruženje (ciklus od 260 dana): 42. kruženje od početka brojanja po Kalendaru 13 luna (završava danas 7.2.2018. za ovaj spin Tzolkina)!
Sezona / galaktički spektar (ciklus od 65 dana): Sezona ljubavi Bijelog Psa: Bijeli galaktički spektar.
Zamak (ciklus od 52 dana): Zeleni centralni zamak začaranosti: dvor matrice - sinkronizirati ljudsko biće (završava danas 7.2.2018.)!
Luna (ciklus od 28 dana): Galaktička luna Sokola, luna integriteta i usklađivanja.
Začarani val (ciklus od 13 dana): Začarani val Žute Zvijezde - val elegancije (završava na gregorijanski datum 7.2.2018.)!


Seli 2 - Kin 1, Crveni magnetni Zmaj  (8. 2.2018.)                                           

Danas počinje novo galaktičko kruženje od 260 dana i danas je aktivacija galaktičkog portala! Započinje 43. galaktičko kruženje od početka računanja po Kalendaru 13 luna 28 dana Začaranog sna.

Danas također započinje ciklus od 52 dana Crvenog začarnog zamka okretanja: sud rođenja - inicirati sjeme. Danas počinje i Začarani val Crvenog Zmaja, val rađanja, ciklus od 13 dana, 1. začarani val u Tzolkinu, i crveni / inicirajući začarani val u Crvenom začarnom zamku okretanja: sud rađanja. 
Pleme Zmaja  inicira okretanje kroz moć rađanja. Zapamćena istina o galaktičkom Neptunu...
 Ovaj začarani val će se završiti na kin 13, Crveni kozmički Nebeski šetač (14. dan ove lune/20.2.2018.). 


Seli 9 - Kin 8, Žuta galaktička Zvijezda (15. 2.2018)                                         

Mlada Luna / Mjesec.  Dan Magične kornjače - ton kina dana i lune su isti ton - galaktički ton!

 


Alfa 12 -  Kin 11, Plavi spektralni Majmun (18. 2.2018)                                             

Danas je galaktički potpis Jose Arguellesa /Valum Votana - kreatora Kalendara 13 luna / Začaranog sna, planetarnog umjetnika i putnika kroz vrijeme.


https://1320frequencyshift.com/2018/01/24/synchronicity-the-vision-of-jose-arguelles/

 


Dali 15 -  Kin 14, Bijeli magnetni Čarobnjak (2.2018)                                                                        


Danas počinje Začarani val Bijelog Čarobnjaka, val bezvremenosti, ciklus od 13 dana, 2. začarani val u Tzolkinu, i bijeli / rafinirajući začarani val u Crvenom začarnom zamku okretanja: sud rađanja.

Pleme Čarobnjaka  rafinira okretanje kroz moć bezvremenosti. Zapamćena istina o solarnom Maldeku... Ovaj začarani val će se završiti na Kin 26, Bijeli kozmički Spojitelj svjetova (27. dan ove lune/5. 3.2018.). 

Silio 21 - Kin 20, Žuto rezonantno Sunce (27. 2.2018)                                                                         

Danas je Pacal Votanov jasni znak http://www.lawoftime.org/infobooth/13-clear-signs-of-pacal-votan.htm
  Sarkofag Pacal Votana, pokazuje 13 jasnih znakova ( 13 kinova) i njihov položaj na rubu poklopca sarkofaga. Ova luna uključuje dva različita Pacal Votanova jasna znaka.

Seli 23 - Kin 22, Bijeli solarni Vjetar (1. 3.2018.)                                                                                           

Dan aktivacije galaktičkog portala!


Gama 24 - Kin 23, Plava planetarna Noć  (2. 3.2018.)                                                                                                                                  


Puna Luna / Mjesec.

 

Limi 27- Kin 26, Bijeli kozmički Spojitelj Svjetova (5. 3.2018)                                          

Danas je Pacal Votanov jasni znak
http://www.lawoftime.org/infobooth/13-clear-signs-of-pacal-votan.html


Silio 28 - Kin 27, Plava magnetna Ruka (6. 3.2018.)                                                   


 Danas počinje Začarani val Plave Ruke, val postignuća, ciklus od 13 dana, 3. začarani val u Tzolkinu i plavi / transformirajući začarani val u Crvenom začarnom zamku okretanja: sud rađanja. Pleme Ruke transformira okretanje kroz moć postignuća - realizacije. Zapamćena istina o galaktičkoj Zemlji...
 Ovaj začarani val će se završiti na Kin 39, Plava kozmička Oluja (12. dan sljedeće lune/18. ožujak).Meditacija Dugin most u cjelosti – sa atomima vremena.
https://lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-meditation-full.html


KODOVI STAZA HEPTADA ZA GALAKTIČKU LUNU
U putovanju  kroz 52 tjedana, 52 heptade staze Hunab Ku 21 Galaktičkog stabla i života i znanja, sljedeće heptade putevi aktiviraju se za Galaktičku Lunu: 
Crveni Tjedan 1 - Inicira

Heptada 29: Hunab Ku prenosi navigaciju

(Galaktička luna Dali 1 - Silio 7 / 7-13 veljače)

Bijeli tjedan 2 - Rafinira

Heptada 30: Hunab Ku prenosi meditaciju

(Galaktička luna Dali 8 - Silio 14 / veljača 14-20)Plavi Tjedan 3 - Transformira

Heptad 31: Hunab Ku prenosi samo generacije

(Galaktička luna Dali 15 - Silio 21 / 21-27 veljače)


Žuti Tjedan 4 - Dozrijeva

Heptad 32: Hunab Ku prenosi prosvjetljenje

(Galaktička luna Dali 22 - Silio 28 / veljača 28 - 6. ožujak)U galaktičkoj superstrukturi/Hunab Ku 21  https://www.lawoftime.org/timespace, 4 heptade Galaktičke lune su, gledane kao cjelina, mjesto u vremenu gde obitava "jezgro Hunab Ku matrice".  Hunab Ku znači "davalac pokreta i mjere" i označava, između ostalog, jezgru / centar galaksije. Ove četiri staze heptade se pojavljuju u GALAKTIČKOJ luni što je još jedna ilustracija moći sinhronizacije Kalendara 13 luna...

Više možete naučiti u Knjizi vrijemeprostora, Kronika kozmičke povijesti, tom 5 (prevedena na srpski jezik).

Galaktička Luna Sokola. Osma luna u godini (osmi mjesec) prema kalendaru sinkronaru 13 luna 28 dana. Galaktička luna ima pitanje: Živim li skladu sa onim u što vjerujem? Akcija: modelira, moć harmonizira, karakteristika: integritet. Ton galaktički je ton integriteta i duhovnosti. Usaglasiti integritet. Modelirati. Osam je zraka harmonijske rezonancije. Čistoća. Unutrašnja bit. Biće kao receptor kozmičke biti. Častan. Osnaživanje, galaktička rešetka, put prema jednom srcu. Cjelovitost – cjelovito biće. Kroz ton 8 ljubav činimo vidljivom. 
Totem lune je Sokol: brzina, hrabrost, budnost, integritet. Jasno vidi, biti pažljiv, memorija, prenosi poruke Duha. Zrači Svjetlošću – povezan sa Svjetlom. Brine o drugima. Sjećanje na prošle živote, hrabrost, mudrost, prosvjetljenje. Vidi daleko, ima uvid u veću sliku. 

In lak'ech!