Radijalne plazme / Radial Plasma

Svaka luna (mjesec) u Sinkronaru / kalendaru ima 28 dana, 7 dana u tjednu i  4 tjedna. Svaki dan ima ime prema radijalnoj plazmi - simboli na vrhu slike -vaka od 7 radijalnih plazmi označava 7 dana u tjednu.Radijalne plazme su fluidi suptilne energije  – povezuju dimenzije, putem njih stižu informacija iz svemira. One su povezne sa 4 dimenzijom vremena. Označene su sa 7 simbola različitih toplinskih i svjetlosnih kvaliteta. Aktiviraju 7 energetskih centara našeg tijela – čakre, svakog dana po jedan centar.

Svaka od radijalnih plazmi aktivira određenu čakru. Dali aktivira krunsku čakru, Seli korijensku, Gamma aktivira Treće oko, Kali sakralnu čakru, Alpha grlenu čakru, Limi čakru solarnog plexusa, Silio aktivira srčanu čakru.Svaki tjedan je druge boje - a svaka boja ima određenu simboliku i povezana je sa određenom energijom. 

Crvena boja: znanje, inicira viziju.   
Bijela boja simbolizira skromnost i rafinira meditaciju:: skromnost, rafinira meditaciju. Podsjeća nas kako naći mjeru u skromnosti.
Plava boja:strpljenje, transformira ponašanje.
Žuta boja: moć, sazrijeva plodove.
DALI  ( cilja) toplinska sila – Sahasrara
 „Moj otac je Intristička svjesnost, osjećam toplinu.“

SELI  ( teče) svjetlosna sila – Muladhara
 „Moja majka je krajnja sfera, vidim svjetlost.”

GAMMA (mir, umiriti, pacificirati ) svjetlosno toplinska udarna sila – Ajna (Treće Oko)
„ Moja linija  je jedinstvo s Intrističkom svjesnosti  i krajnjom sferom. Postižem mir.”

KALI ( uspostavlja, katalizira ) statička proširenost – Swadhisthana –
„Moje ime je Slavni Rođen u lotosu. Kataliziram unutarnju svjetlost – toplinu.“

ALPHA ( oslobađa,odpušta, objavljuje) duplo prošireni elektron – Vishuddha
''Moja zemlja je nerođena krajnja sfera. Oslobađam duplo prošireni elektron na Južnom polu.''

LIMI ( pročišćava) mentalni elektron – Manipura (Solarni Plexus),
 '' Hranim se sa sjećanjem dualističkih misli. Pročišćavam mentalni elektron na Sjevernom polu.''

SILIO ( prazni) mentalni elektron neutron– Anahata.
''Moja uloga je upotpuniti  djela svih Buddha.  Praznim mentalni elektron-neuron u centru Zemlje.''  


 
 Each moon (or month) on the 13 Moon calendar contains exactly four seven-day weeks or heptads. 7 x 4 = 28. At the top what you see are the new names and symbols for the days of the week (Dali, Seli, Gamma, Kali, Alpha, Limi and Silio) - you'll learn more about this below. For now this graphic is simply to illustrate to you that this structure of 28 days, and four perfect 7-day weeks is exactly the same for all 13 moons of the 13 Moon calendar. Each of the four weeks has a unique power:

Week 1: (Red) Knowledge Initiates View
Week 2: (White) Humility Refines Meditation
Week 3: (Blue) Patience Transforms Conduct
Week 4: (Yellow) Power Ripens Fruit

Nema komentara:

Objavi komentar