petak, 16. studenoga 2018.

INTONIRANA LUNA PAUNA U GODINI CRVENE KOZMIČKE LUNE
Dobrodošli u Intoniranu lunu Pauna, lunu Sjaja! To je peta luna (peti mjesec) začaranog vala Planetarnog služenja,  drži moć sjaja.

 U intoniranoj luni određujemo formu našeg služenja. Ova luna ima pitanje: Kako mogu poboljšati svoj potencijal? Kako najbolje mogu osnažiti sebe, unaprijediti sebe? Akcija mu je nalagati, moć poticati, karakteristika sjaj.

Ova luna je posvećena razvijanju naših potencijala. Pozvani povezati se sa prirodnim vremenom (frekvencija 13:20). U ovoj luni smo pozvani usporiti svoj tempo kako bismo se povezali sa svojim unutrašnjim bićem.
 U ovoj luni razvijanja potencijala osnažujemo sebe povezujući se sa višim frekvencijama.  Pozvani smo da u ovoj luni, 28 dana, povezati se sa prirodnim vremenom, meditirati meditaciju Prirodnog uma kako bismo usporili um.

Postoje mnogi sustavi vjerovanja koji se sukobljavaju stvarajući mnoge polarizacije, sukobe. Čovječanstvo je podijeljeno. Ta podijeljenost se manifestira na vanjskom planu kao rezultat podijeljenosti u našoj nutrini. Pozvani smo iscijeliti svoje unutrašnje sukobe, dvojnosti, prosuđivanja, predrasude … Sve dolazi iz uma. Naši umovi su povezani i zajedno čine kolektiv.

Na planeti Zemlji je još uvijek prisutna frekvencija ratova. Ne može biti mira na Zemlji, bez unutarnje promjene. Kada razriješimo našu unutrašnju dvojnost, vanjski svijet se magično mijenja. U ovoj luni smo pozvani prisjetiti se i zapamti naše moći povezivanja našeg uma natrag u Izvor, u ecenciju.  
Svoje dvojnosti i unutrašnje sukobe iscijeljujemo sa principom nenasilja. Nenasilje prema sebi, nenasilje prema drugim živim bićima. Nenasilje – Ahimsa je princip nenasilja među svim živim bićima. To je bila ključna praksa Gandhija

     "Ahimsa je atribut hrabrosti. Kukavičluk i ahimsa ne idu zajedno više od vode i vatre. Čovječanstvo mora izaći iz nasilja samo putem nenasilja. Mržnja se može prevladati samo ljubavlju. Brojač-mržnje samo povećava površinu kao i dubinu mržnje. "-  Gandhi

KONCENTRIRAJ SE NA SVIJET KOJI ŽELIŠ VIDJETI!

Jedan od načina da osnažimo svoje biće u ovoj luni je svjesna namjera življenja nenasilja. Budimo podrška svojem unutrašnjem biću. Za početak, usmjerimo se na podržavajuće odabire za život. Pročistimo tijelo sa odabirom neprerađenih namirnica, odaberimo vegetarijansku ili vegansku prehranu. Kroz odabire koje radimo budimo vođeni ljubavlju i suosjećanjem za sva bića, za planetu Zemlju. Odaberimo promjene načina života koje nas smještaju u višu vibraciju.

 U ovoj luni također osnažujemo unutrašnje potencijale, maštu, kreativnost. Mašta je naš konačna (ultimativna) kreativna snaga. Iza logike je kreativna misao. Iza kreativnog razmišljanja je mašta. Gubitak mašte je jedan od najvažnijih destruktivnih sila na planetu. Razmišljanje je trenutačno, ali razumijevanje zahtijeva maštu.

  „ Mašta definira super osjetljiv raspon mogućnosti otvoren  nadsvjesnim stanjima uma koji   više nije ograničen fizičkom domenom uvjetovanosti.“ - Valum Votan

Sa internetom i pametnim telefonima, zaboravlja se na unutrašnji svijet mašte. Unutar carstva Imaginacije – mašte, se nalaze rješenja za naše probleme. No, da bismo ušli u ovaj magičan prostor, potrebno je odvojiti vrijeme kako bismo usporili način na koji mislimo i način na koji živimo i ponašamo se. Sporiji ritam, sporiji tempo stvara unutrašnji mir koji nas vraća u tok prirodnog vremena. Kroz usklađivanje sa prirodnim ritmovima  u prostoru prirodnog vremena, počinjemo shvaćati uvijek postojeću stvarnost koja se često ne primjećujemo zbog užurbanosti i prezauzetosti.  

Napomena: Pratite kalendar / sinkronar 13 luna 28 dana, meditirajte o kinu dana - energiji dana. Pomoću sinkronara 13 luna 28 dana i Tzolkina se sinkroniziramo sa prirodnom frekvencijom vremena, povezujemo se sa svojim istinskim unutrašnjim bićem. 
Intonirana Luna se također naziva i Komandna Kule unutar 13 Luna (13 mjeseca). Pomoću ovog  28-dnevnog ciklusa osnažite novu viziju za svoj život. Pozovite snagu carstva Mašte / Imaginacije da vam pomogne.  


U geometriji Pulsara, peti ton je u četvrtoj dimenziji, u začaranom valu se nalazi na komandnoj Kuli, usmjerava nas prema našoj nutrini, prema sebi, kako bi osnažili Povratak Duhu u kolektivnoj svijesti. 

Izvor: Law of Time.org

SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA 

Sa kinom 21 Crvenim  Galaktičkim Zmajem za počinje INTONIRANA LUNA PAUNA, peta luna / mjesec u sinkronaru13 luna (15.11.2018.). Crveni Zmaj predstavlja energiju linija matrice koje izgledaju kao mreža u Svemiru, kroz koju su sve točke povezane u vremenu i prostoru. Ova energetska  mreža komunikacije je poznata kao "mreža kristalnih rešetki". Ona je potencionalno polje u kojem su sve stvari ne samo moguće već se konstantno stvaraju. Unutar te mreže, linearna uzročnost vremena i prostora je oslobođena u otvoren sistem u kojem sve vrijeme i sav prostor postoji i međusobno djeluje simultano. Ova mreža povezuje veće holograme stvarnosti sa našima. Njene energetske linije povezuju sva mjesta, vremena i događaje, čak i one koji se čine nepovezanima. Sve pojave i svi postupci su dio ove veće cjeline, ona je temelj za telepatiju i sinkronicitet. Crveni Zmaj utjelovljuje jedinstvo, u kojem su sve stvari jedno sa izvorom. GALAKTIČKI TON - ton integriteta i duhovnosti. Galaktički ton ima pitanje: Živim li skladu sa onim u što vjerujem? Sa ovim tonom smo pozvani podignuti svoj najviši integritet i uskladiti disonantne frekvencije u našimživotima, također harmonizirati disonantne frekvencije i u planetarnom životu.
Obratite pažnju na sinkronicitet kina 21 Crvenog Galaktičkog Zmaja - 21 je važan broj u
praksi HUNAB KU 21 Galaktičkom drvetu Života i Znanja - broj 21 prikazuje Hunab Ku.
U Dreamspellu / Začaranom snu, okultna vrijednost svih galaktičkhi potpisa je 21. To znači Hunab Ku je skrivena moć unutar svakog Proročanstva sudbine (orakla).
Također napomena: 1 + 2 + 3 + 4... + 21 = 231 = 11 x 21. 441 matrica od 21². Matrica Sinkronotrona ima broj 441 u sredini od 11 okomice i 11 reda (horizontala) matrice.
441 je u središtu dva toka: vodoroavno11 i horizontalno 11 = 441 broj središta. 11²-121-je analogni od 21²-1.2.1 u vigezimalni kod.
231 se piše u vigezimalnom obliku 11.11 (11 x 20 = 220 + 11 = 231 = 11.11).
U koumologiji broja Hunab Ku 21, slijedi:
• 21: bazična jedinica, sveobuhvatnost (20) + 1 = 1 hunab ku jedinica
• 231, iznos od 1 do 21 cijeli brojevi u slijedu (= 11 x 21) = 11 hunab ku jedinice
• 441, 21² (1.2.1 vigezimalan kodeks) = 21 hunab ku jedinice
• 9261 ili 21 x 21 x 21 = kocke od hunab ku (1.3.3.1 vigezimalan kodeks) = 441 hunab ku jedinice.


Silio 2, Kin 22 Bijeli Solarni Vjetar, dan aktivacije galaktičkog portala.Kroz ovaj portal smo povezani realizirati dah, istinu, inspiraciju, povezati se sa izvornom esencijom galaktičkog Solarnog Vjetra - povezivanje sa solarnom svijesti (16.11.2018.) Kin 22 je galaktički potpis Lloydine Argüelles - BOLON IK.

 IN MEMORIAM BOLON IK
Lloydine Burris Argüelles , posvetila se zajedno sa Joséom dešifriranju mayanskih kodova vremena, prenošenju poruka Mira, poruka Novog doba Mira, Harmonije i Jedinstva koje se temelji na frekvenciji prirodnog vremena – 13 luna (mjeseci) i 28 dana. Godine 1983. Lloydine zajedno sa svojim tadašnjim suprugom, José Arguellesom, sudjeluje u formiranju Planetarne mreže umjetnosti (PAN). Također zajedno sa Joséom sudjeluje u pripremama za Harmonijsku Konvergenciju – meditaciju za mir koja se odvijala širom cijele planete 16. i 17. kolovoza 1987. godine. Lloydine surađuje s Joséom u stvaranju „Začaranog sna, putovanja Vremenskog Broda Zemlja 2013“, koji je preveden na više od osam jezika.

Cijeli svoj život je bila posvećena globalnom Pokretu za mir i povratku na prirodno galaktičko vrijeme. Njezin rad je neizreciv poklon čije smo plodove svi primili i primamo i dalje, dan za danom. Bolon Ik je bila kulturni revolucionar i planetarna babica koja je pomagala u oslobađanju Geje (Gea, Planeta Zemlja) od umjetnog vremena. Povela nas je prema našem galaktičkom naslijeđu kao Djecu Univerzuma. Koautorica je sa José Arguellesom na mnogim izdanjima Zakona Vremena i prenošenja znanja Galaktičkih Maya.
HVALA BOLON IK na svemu!

Bolon Ik, Lloydine Burris (Arguelles) napustila je ovu razinu postojanja 16. svibnja 2014., na kin Električnog Bijelog Ogledala, odmah nakon njezinog 71. rođendana (Crvene Lunarne Zemlje, dan aktivacije galaktičkog Portala).


"Prvi i najvažniji od mojih zemaljskih pomagača je moja supruga i vjerna suputnica dvadeset i jednu godinu, Lloydine Bolon Ik, moj konstantni pomagač i glavna inspiracija za SVE što radim. Vjeru i povjerenje je stavila u mene u vremenima kada je sve što smo imali bila jedino slijepa vjera kao dirljiv spomen na dušu koji je uvijek vjerovala da je ljubav najveća Istina ". Jose Arguelles, Aknowledgements, Time and the Technosphere, 2002
 
U današnjem danu u svojim meditacijama odvojite vrijeme odati počast Lloydin Bolon Ik i zahvaliti se za sve darove koje smo primili.
Napravite oltar u sjećanje i zahvalnost Bolon Ik, ili budite u prirodi,
~ Zapalite svijeću u njeno ime ~ Pošaljite zahvalnost, ljubav i SVJETLOST
Vašu meditaciju zahvalnost završite sa:

Ah Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!
Ah Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho! 
Ah Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!Limi 6, kin 26 Bijeli Kozmički Spojitelj Svjetova, 20.11.2018. Završava val Bijelog Čarobnjaka. Kin 26 je  Pacal Votanov jasni znak na rubu poklopca sarkofaga (iz Pacal Votanove grobnice) . Kin 26 predstavlja Veliki Ključ – 13.ti jasni znak.

http://www.lawoftime.org/infobooth/13-clear-signs-of-pacal-votan.html

Silio 7,  Kin 27, Plava Magnetna Ruka (21.11.2018.) Sa kinom Plavom Magnetnom Rukom počinje začarani val Plave Ruke, val realizacije, ciklus od 13 dana. Ovaj začarani val je treći/transformirajući val u ciklusu od 52 dana Crvenog istočnog zamka okretanja: dvor rođenja: pleme Ruke transformira okretanje kroz moć realizacije. Istina o galaktičkoj Zemlji zapamćena.

ZAČARANI VAL PLAVE RUKE - CIKLUS OD 13 DANA. Plava Ruka Spoznaje Realizaciju. Plava Ruka nas podržava u rastu, ljepoti, radu s rukama, realizaciji, dovršavanju, iscjeljenju. Plava Ruka je sedmi – zadnji arhetip u ciklusu razvoja prvobitnog bića. Predstavlja snagu pronađenu u dovršetku. Plava Ruka predstavlja dovršetak, zatvaranje koje je u stvari otvaranje ka narednom nivou postojanja našeg bića. Energija Plave Ruke povezana je sa procesom izražavanja kroz ruke, rada s rukama, s plesom, mudrama, ljepotom, kreativnošću, sa svime gdje upotrebljavamo ruke, u iscjeljivanju sebe i iscjeljivanju drugih. Plava Ruka povezuje informacije i doživljaje koje primamo kroz oči, transformiramo kroz srce i realiziramo kroz ruke.
Njena energija je povezna sa ljepotom, kreativnosti I realizacijom – svatko od nas ima talente i sposobnosti koji nam nude put za interakciju sa drugima I sa procesom života. Trebamo biti spremni realizirati naše talente I biti spremni primiti darove koji odgovaraju trenutnom razvoju našeg bića.

 


Seli 9. kin 29 Crvena Električna Luna, 23.11.2018. PUNA LUNA / MJESEC. Zanimljivi sinkronicitet – na dan kina 29 je i Puna Luna / Mjesec.
Pečat Crvene Lune simbolizira Lunu / Mjesec, ovaj sinkronicitet dodatno pojačava energiju dana. Potencira u nama ono što trebamo prepoznati kako bi se iscijlilo. Crvena Luna Pročišćava Univerzalnu Vodu. Na dan kina 29 otvaraju se  veliki potencijali za iscjeljenje prošlosti, starih trauma. Imamo podršku za pokretanje novog, otvaranje novih tokova. Usmjerimo se na ono što želimo otpustiti, transformirati. Usmjerimo se na nove odluke koje su podržavajuće za osobni razvoj i za dobrobit cijele planete Zemlje, svih živih bića, cijele kreacije. 

Električni ton ima pitanje: Kako mogu poboljšati svoje služenje?

Osvijestimo na koji način djelujemo, na koji način djelujemo kada radimo za druge.


  Mjesec je povezan sa  vodom, emocijama, otpuštanjem, ISCJELJIVANJEM i ženskim principom. Podsjetimo se, voda prenosi informacije. Naše tijelo ima oko 70 -80% vode. Na dan Crvene Električne Lune smo podržani usmjeriti se na nove informacije, stvoriti nove odluke. Sa jasnom namjerom otpuštamo stare obrasce i usmjeravamo se prema novom, otvarajući se novom životnom toku, poput vode koja slobodno teče. Puna Luna / Mjesec iscjeljuje  ženski princip na planeti Zemlji i daje za podršku dubljeg i intuitivnijeg povezivanja sa unutrašnjim bićem. Energija dana nas podržava u samoprisjećanju.

Poziva nas da se probudimo iz zaboravljivosti, da postanemo svjesni tko smo, svoje izvorne prirode, esencije bića. 

Crvena Luna nas poziva da budemo poput Vode - da tečemo poput vode, otkrivajući nove tokove, mogućnosti. Crvena Luna je povezana sa kauzalnosti ( uzroci i posljedice). Ona predstavlja ekspanziju superiornog Života, Univerzalnu Vodu, emocije, intuiciju. Povezanost s familijom, prošlosti, s karmom. Crvena Luna je kozmičko sjeme probuđene svijesti – simbol duhovnog buđenja.  Krug na pečatu Crvene Lune simbolizira treće oko.


Broj Crvene Lune je 9, koji simbolizira ponavljanje velikih ciklusa. Primjer takvog ponavljanja ciklusa je povremeno vraćanje / inkarniranje uzvišenih majstora kako bi pomogli ljudima na Zemlji u duhovnom buđenju. Devet je broj Quetzalcoatla, Buddhe i Krista. 


Crvena Luna je simbol velikih učitelja koji su došli kako bi prenijeli univerzalnu mudrost čovječanstvu, kako bi utjelovili probuđeno stanje svijesti koje je dostupno svima. Svojim životom prenose poruku o mogućnosti razvoja, buđenja božanskog u nama. Govore o našem potencijalu i mogućnosti razvijanja svijesti koja je povezana sa božanskom, univerzalnom mudrosti, ljubavi, cjelovita.

 


   

  

Silio 14, Kin 34 Bijeli Galaktički Čarobnjak, (28.11.2018.). Današnji kin je također i galaktički potpis početka Začaranog Sna – Dreamspella. Znanje Začaranog Sna su pokrenuli Jose i Lloydine Aeguellas, pa je dobro podsjetiti se na značenje kalendara / sinkronara i važnosti praćenja prirodne frekvencije vremena. 
Današnji kin nas povezuje kroz vrijeme i prostor sa početkom Začaranog Sna (galaktički povratak na početak Začaranog sna) koji su pokrenuli Valum Votan i Bolon Ik na kin 34 Bijeli Galaktički Čarobnjaka, 26. srpnja 1987.


Ovaj datum također obilježava početak trenutnog 52-godišnjeg Sirius ciklusa u kojem se nalazimo: "52-godišnji Sirijus ciklus Galaktičkog Čarobnjaka će biti novi temelj uspostave cikličke mjere ili računanja kozmičkog vremena. Prvi Sirijus ciklus počeo 26.7. 1987, Kin 34 Bijeli Galaktički Čarobnjak a drugi će započeti točno 52 godina kasnije. Datum N.S.1.51.13.28 (Novi Sirijus ciklus broj 1, sadrži 51 godinu, dana 364) uslijedit će Dan izvan vremena, (51 godina, dan 365, 52 godina kompletirana godina 2039 prema Dugom računu – tradicionalno brojanje). 

Kroz znanja Začaranog sna  učimo o vremenu koje je višedimenzionalno, radijalno, fraktalno, spiralno. Naš doživljaj vremena i način na koji ga pratimo imaju izniman utjecaj na naš život. Vrijeme i um su povezani. Vrijeme predstavlja sponu između materijalnog (treća dimenzija) i duhovnog svijeta (peta dimenzija). Pomoću sinkronijskih kodova Začaranog sna izlazimo izvan linearnosti, počinjemo pratiti prirodnu frekvenciju vremena.Kroz znanja Začaranog sna osvještavamo negativne učinke nametnutog umjetnog / mehaničkog praćenja vremena kroz gregorijanski kalendar i satove, frekvencije 12:60, i sinkroniziramo se sa prirodnim univerzalnim vremenom 13:20. Prirodno vrijeme frekvencije 13:20 nas sinkronizira sa  univerzalnom frekvencijom vremena i evolutivnim procesima. Prirodno vrijeme pratimo kroz kalenar Tzolkin i sinkronar 13 luna 28 dana. Spoznajemo da je vrijeme višedimenzionalno, fraktlano, radijalno, da se kreće spiralno, vrijeme je uvijek u vječnom SADA.  Sinkronijski kodovi Začaranog sna nas povezuju sa prirodnom frekvencijom vremena i vraćaju nas našem izvornom biću. Spoznajemo sebe i svijet oko sebe kao višedimenzionalan. 

Sveti kalendar Tzolkin je osnova za učenje o sinkronijskim kodovima i sinkronicitetima unutar kalendara. Pomoću svetog kalendara Tzolkina pratimo prirodnu frekvenciju vremena 13:20.  Frekvencija prirodnog vremena 13 : 20 predstavlja univerzalno prirodno vrijeme.  Ova frekvencija se nalazi u svemu, također je ukodirana i u ljudska bića - zapisana je kao fraktal: vrijeme trudnoće (260 dana razvoja od začeća da rađanja ljudskog bića). 


Također ova frekvencija 13:20 upisana je i u naše Svjetlosno tijelo: 20 solarnih pečata iz kalendara Tzolkina su upisani na prstima naših ruku i nogu i 13 glaktičkih tonova iz kalendara Tzolkina se nalaze na 13 glavnih zglobova koji omogućavaju kretanje. Ova prirodna  frekvencija vremena je utisnuta u naše Svjetlosno tijelo -  HOLON. Holon je  struktura koja predstavlja naše svjetlosno tijelo. Svjetlosno tijelo je ono što doista jesmo.


 "TKO POSJEDUJE TVOJE VRIJEME POSJEDUJE TVOJ UM!" - José Argüelles / Valum VotanAlpha 19. Kin 39 Plava Kozmička Oluja. 3.12.2018. DAN GALAKTIČKOG PORTALA! Sa ovim portalom smo podržani transcendentirati energiju 


Limi 20, Kin 40, Žuto Magnetno Sunce. Pacal Votanov jasni znak ( kin uklesan u rub poklopca sarkofaga Pacal Votana).


Počinje začarani val Žutog Sunca, val univerzalne vatre od 13 dana, četvrti/val sazrijevanja u ciklusu od 52 dana Crvenog istočnog zamka okretanja: dvor rođenja: pleme Žutog Sunca sazrijeva okretanje kroz moć univerzalne vatre. 


Istina o galaktičkom  Plutonu zapamćenaOvaj začarani val će završiti na Kin 52, Žuto Kozmičko Ljudsko biće.

13 dana vala Žutog Sunca: ŽUTO SUNCE PROSVJETLJUJE UNIVERZALNU VATRU. Žuto Sunce simbolizira prosvjetljenje, univerzalnu ljubav, ljubav prema životu. Sunce je dar svjetlosti, obilje sposobnosti, suština svega, nikome ne sudi, Sunce sjaji, daje život svima – bez razlike. Podsjeća nas na jednakost i jedinstvo. Uči nas da volimo cijelu kreaciju. Podsjeća nas da Univerzalnu ljubav dovedemo u naš život – da zračimo svojom svjetlosti i ljubavi u svojim postupcima i mislima. Žuto Sunce nas podsjeća da smo svi Božje sjeme, refleksija kozmičke svjesnosti. U ovih 13 dana pozvani smo na prihvaćanje sebe i drugih kakvi jesu sa razumijevanjem. Važno je osvijestiti  svjetlost našeg bića – poistovjetiti se sa Svjetlošću. Energija Žutog Sunca podržava nas da budemo prisutni, bezgranični. Poziva nas da prihvatimo i shvatimo prirodu straha, svijetlosti i tame unutar sebe i drugih. Žuto Sunce nas uči da prihvatimo i volimo sebe i cijelu kreaciju, sva bića, oslobođeni prijašnjih granica.


Seli 23, Kin 43 Plava Samopostojeća Noć, 7.12.2018. Dan galaktičke aktivacije portala. Ovaj portal je povezan sa određivanjem mjere, namjere i  intuicije. Galaktički potpis  Nikole Tesle.


kin 46.Bijeli Rezonantni spojitelj Svjetova. Današnji dan (10.12.2018.) označava dva važna događaja: Dan ljudskih prava i otkriće ZTakona Vremena. Prije 29 godina, na današnji dan Jose Arguelles je otkrio Zakon Vremena, a prije 60 godina je potpisana Deklaracija UN o ljudskim pravima. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika". Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca. (https://hr.wikipedia.org/wiki/Dan_ljudskih_prava)


Zanimljiv sinkronicitet da je Jose Arguelles otkrio Zakon Vremena na dan Ljudskih prava - poruka koliko je važno vratiti se prirodnom vremenu i uskladiti se sa samim sobom, planetom, suncem, solarnim sistemom, galaksijom. Pomoću prirodne frekvencije vremena sinkroniziramo se sa evolutivnim ciklusima. 
10.12.1989. (Kin 121 Crveni Samopostojeći Zmaj) je Jose Arguelles otkrio Zakon Vremena u Muzeju Vremena u Ženevi. Osnova premisa Zakona Vremena je Univerzalnost, Mir, Harmonija, Jednakost, Jedinstvo. Kroz Zakon Vremena spoznajemo vrijeme kao faktor sinkronizacije, a prirodno vrijeme 13 : 20 kao frekvenciju evolucije. Zakon Vremena uči o vremenu i njegovoj pravoj višedimenzionalnoj prirodi i na koji način frekvencija Vremena utječe na nas i evolutivne procese u cijelom Univerzumu. 

 Učenje Zakona Vremena govori o promjeni odnosa prema vremenu, odnosno o transformaciji našeg doživljaja vremena i razumijevanja onoga što VRIJEME uistinu znači. Naš današnji pogled na vrijeme, uvjetovan gregorijanskim kalendarom, prikazuje linearnu sliku vremena. Vrijeme je prikazano ili linearno kao teče od prošlosti do sadašnjosti prema budućnosti, ili pomoću kruga. Krug je prostorni prikaz. Linearno doživljavajući vrijeme ostajemo zarobljeni u dimenziji prostora, vezani uz iluziju materijalnog svijeta i njegove zakone, potpuno nesvjesni što vrijeme jest. Kroz takvo poimanje vremena ne spoznajemo svoje istinsko biće. Vrijeme je spona između 3 dimenzije i 5 dimenzije, Vrijeme je spiralno, radijalno i fraktalno, ono je višedimezionalno.

Danas je SEDMI TON - REZONANTNI TON. 
Kako mogu harmonizirati svoje služenje drugima? Bijeli Spojitelj podržava odpuštanje preraslih dijelova nas samih, odustajanje od kontrole, predavanje. Predavanje svega onoga što nas ograničava. Suočavanje sa otporima. Bijeli Spojitelj nas uči da budemo u trenutku, da osvijestimo moć mira, jednostavnosti, prisutnosti u bivanju. Rezonantnim tonom se harmoniziramo sa drugima i harmoniziramo se sa primanjem informacija koje su potrebne za naš razvoj. Rezonantni ton je poput kanala kojim konstantno struji energija, infomracije, znanje …

Silio 28, Kin 48, Žuta Solarna Zvijezda,12.12.2018. Sa kinom 48 završava Intonirana luna Pauna. Danas meditiramo meditaciju Dugin most u cjelosti – sa atomima vremena. Globalno sinkronizirana meditacija za svjetski mir.
https://lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-meditation-full.html

Kin 48 kodira informacije za praksu Heksamerida oktava. 
48 je ključni broj za praksu Heksamerida oktava, aktivaciju kodova druge kreacije i telepatskog jezika zvjezdanih ljudi...

Heptade staze u Intoniranoj luni- Snaga inteligencije


Heptada 17: Svijest evoluira Viziju (15-21 studenoga)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Žuto Sjeme (GK Jupiter) i Plavi Orao (SP Jupiter) - Heptada pod jakim utjecajem Jupitera, planete pod skrbništvom snage Vizije i Svijesti

Heptada 18: Svijest razvija Inteligenciju (22-28 studeni)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Žuto Sjeme (GK Jupiter) i Žuti Ratnik (SP Saturn)

Heptada 19: Bezvremenost budi Inteligenciju (29 studenog-5 prosinca)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Bijeli Čarobnjak (SP Maldek / Asteroidni pojas) i Žuti Ratnik (SP Saturn)

Heptada 20: Vizija prenosi Intelligenciju (prosinca 6-12)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Plavi Orao (SP Jupiter) i Žuta ratnik (SP Saturn)
INTONIRANA LUNA PAUNA


PETA LUNA ima 5.ton – INTONIRANI – Kako mogu poboljšati svoj potencijal? Akcija mu je nalagati, moć poticati, karakteristika sjaj.
Predati moć sjaju, naređivati. Pulsirajuci zrak iz centra. Posjedovati vještinu ili sredstvo da se nešto uradi/napravi. Sjaj, zračiti svjetlost. Urediti jednu stvar bez nametanja. Sposobnost realizacije. Pokretljivost prstiju. Opažati ljepotu prirode. Centar svemira. Totem lune je PAUN koji predstavlja ljepotu, sjaj i uskrsnuće. Paun je također povezan s feniksom koji se uzdiže iz vlastitog pepela-simbolizira otajstvo uskrsnuća - povezani s Kristovim uskrsnućem. Oči u paunovom repu  predstavljaju sve - videće oko Horusa. Horus je sin Izide i Ozirisa. Boje u obliku očiju na njegovom repu također predstavljaju zvijezde, Univerzum, Sunce, Mjesec i nebeski svod. Također, oko je simbolično portal za veće znanje (3.oko - unutarnje znanje). Paun je simbol ljepote, blagostanja, ljubavi, samilosti, unutarnje mudrosti, simbol duše, mira i besmrtnosti. Paun je poziv da se proširimo i razvijemo sve svoje aspekte, sve svoje potencijale. Poziva nas da se preispitamo da li je potrebno proširiti svoju perspektivu i pogledati dublje u vezi neke situacije. Paun nas uči da stojimo uspravno i pokažemo drugima naše talente i darove, da sjajimo svojim unutrašnjim sjajem. 

IN LAK'ECH!