petak, 20. listopada 2017.

SAMOPOSTOJEĆA LUNA SOVE U GODINI ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA

Dobrodošli u Samo-Postojeću Lunu Sove, lunu forme, četvrtu lunu (mjesec) Začaranog vala Planetarnog služenja!

U Sinkronaru / Kalendaru 13 luna 28 dana, Samopostojeća luna je četvrta luna u začaranom Valu Planetarnog služenja. 

18.10.2017. na kin Žute Intonirane Zvijezde, na DAN AKTIVACIJE GALAKTIČKOG PORTALA, započela je 4. luna - Samopostojeća luna Sove,luna forme i namjere, ( 4.mjesec u kalendaru 13 luna 28 dana).I dalje se nalazimo u začaranom valu Žutog Sjemena u kojem se nalazi 10 aktivacija galaktičkih portala za redom - Omega Pokretanje. 


Galaktički portal je poput vrata - spaja dimenzije. U Tzolkinu, Svetom kalendaru Maya, ima 52 galaktička portala. Na ove posebne dane galaktičke aktivacije, povezujemo se sa galaktičkim kodom svjetlosti i Zemljom, stvaramo mogućnost za DNK aktivaciju i evoluciju. Na dan galaktičkog portala sve su energije pojačane, što znači da je također sve unutar nas pojačano. Također, portal je poput vrata koji spaja dimenzije - vrata su otvorena u oba smjera. Na dana galaktičke aktivacije imamo mogućnost kroz potencirane energije povezati se sa galaktičkim kodom Svjetlosti i planetom Zemljom, otpustiti sve što nas blokira, otvoriti se prema novom i prema evoluciji DNK. Na dan portala meditiramo, radimo vježbe disanja, osvještavamo dijelove sebe koje želimo otpustiti i otvaramo se prema višoj svijesti, npr. usmjeravamo se prema onome što želimo promijeniti, usmjeravamo se prema željenom. Također radimo meditacije za dobrobit svih ljudi, životinja, biljaka, svih bića, za doborobit svega što posjeduje život,  za dobrobit planete Zemlje. Radimo meditacije Noosfere i Meditacije Mosta Duge, šaljemo Ljubav, Svjetlost i Mir cijeloj planeti i svim njezinim stanovnicima, cijeloj Kreaciji.
                               

U ovoj luni se pitamo: Koji oblik nas najbolje sinkronizira, koji oblik ćemo dati svojim djelovanjima? Znati taj oblik – formu, znači definiranje konteksta. Trenutno se čini da živimo u sjeni svijesti koja nije u skladu sa svijesti Planete i osi Duha.   Ali sve je dio svete stvarnosti  i može se transformirati u višu svijest.Umjetnost je most. Slijedi izvadak iz „Knjige Misterija“, treći svezak Kronika kozmičke povijesti:„Jednom kad shvatimo da je kreativna mašta najviša etapa čovjeka kojoj možemo težiti,  onda možemo nastaviti sa dubljim razumijevanjem kreativnosti i umjetnosti kao dimenzionalnog mosta ... Pravi umjetnici imaju unutarnji poziv za stvaranje i na taj način ulaze u dubinu misterije... Povoljno je da se umjetnik povezuje sa svojim unutrašnjim centralnim kanalom kreativne snage ( kroz svjetlosni centralni stup svijesti ).  Središnji kanal kreativne moći svima je uvijek dostupan ( dio je našeg energetskog tijela ). Ovaj središnji kanal odgovoran je za pojavu kozmičke svijesti u noosferu.Kod starosjedilačkih društava kanal je šaman - koji se smatra središnjim kanalom plemena. Šaman njeguje svoje sposobnosti kroz izraze kreativnosti umjetničkog stvaralaštva, kroz posebno ukrašene ritualne predmete, moćne objekte, svete predmete ili ceremonijalnom odjećom. Ove vrste ukrasa omogućavaju  identifikaciju s različitim kozmičkim silama ili elementima.


Malo hrabrih duša se usuđuje otići u nepoznato; oni postaju super šamani i mediji masa.  Uskoro ćemo vidjeti novo društvo, koje se neće temeljiti nastrahu i pritisku, već će biti novo društvo sa novom rasom umjetnika.


Svaka osoba u ovom novom društvu biti će oslobođena i moći će stvarati sebe same kao fenomenalna umjetnička djela. Svatko će shvatiti da su doslovno živi izričaj božanskog utjelovljenja, i time stvoriti planetarni spore - novu fazu kozmičke civilizacije.


Pogledajte novi web Living Time Science, http://livingtimescience.com/
 sestra stranice za Kronike Kozmičke Povijesti www.livingtimescience.com U ovoj luni definiramo novi oblik. Rastvaramo stare elemente i izgrađujemo novo u svojim mislima i djelovanju. Pozvani smo izgraditi Galaktičku kulturu harmonije, jedinstva, cjelovitosti na planeti Zemlji. Galaktička kultura je kultura cjelovitosti; to je kultura svjetlosti i svijesti. Pomoću sinkronijskih kodova (kalendar Maya) sinkroniziramo se i povezujemo se sa ogromnom telepatskom mrežom na planeti Zemlji, povezujemo se sa umom noosfere. Pozvani smo uskladiti se sa višim frekvencijama.

 Za nas je prirodno ponovno se uravnotežiti sa svjetlom. Sinkronijski red¸jesu svjetlosni kodovi koji nas podešavaju u nove energetske obrasce. Učenje kako se povezati sa novim energetskim obrascima, na temelju 13 luna 28-dnevnog ciklusa, daje nam samopouzdanje za putovanjem frekvencijama / obrascima univerzalne energije koji nadilaze našu materijalnu stvarnost. Ova viša stvarnost uvijek postoji, ali mi se moramo kontinuirano podešavati sa svojim frekvencijama na više frekvencije. Kroz praksu sinkronijskog reda, mi učvršćujemo svjetlosne kodove na planeti Zemlji.
Ovi kodovi su matrica žive inteligencije.

SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA Dali 1 - Kin 148, Žuta Intonirana Zvijezda (18. listopada)
Dobrodošli u Samopostojeću Lunu Sove! Da li ste primijetili da svaka Luna u ovoj godini Žutog Kristalnog Sjemena započinje sa ŽUTIM kinom? Boja kina godine uvijek kodira početak Lune. Danas je portal galaktičke aktivacije! Kao i sljedećih sedam dana – još uvijek se nalazimo u začaranom valu Žutog Sjemena i Omega pokretanju sa 10 aktivacije portala za redom! Ova Luna ima ukupno 11 galaktičkih aktivacijskih portala!

Kin Žutu Intoniranu Zvijezdu Jose arguelles / Vallum Votan  naziva kodom za naredbe / komande sa Arkturusa („Arcturus Command“) 


Trenutni ciklusi -  rekapitulacija:
Godina (365-dnevni ciklus): Godina Žutog Kristalnog Sjemena
Okret / Spin (260-dnevni ciklus): 42. Spina od početka 13 luna Začaranog sna računanja
Sezona (65-dnevni ciklus): Sezona Žutog Sunce Univerzalne Vatre: Žuti Galaktički Spektar
Zamak (52-dnevni ciklus): Plavi zapadni dvorac plamtenja - Sud magije
Luna (28-dnevni ciklus): Samopostojeću Lunu Sove
Začarani val(13-dnevni ciklus): Žuto Sjeme usmjerava Cvjetanje

SELI 2 - Kin 149, Crvena Ritmička Luna (19. listopada)
Mlada  Luna / Mladi Mjesec i aktivacija galaktičkog portala !


Alpha 5, kin 152 Žuto solarno Ljudsko biće (22.listopad) odgovara frekvenciji  " homo noosphericus " ~ " bio ~ solarnog telepata "... Manifestiranje u Super čovjeka: Preporod Noogeneze i Sirijanski preporod.

 Gamma 10 - Kin 157, Crvena Magnetna Zemlja (27. listopad) Počinje 13 dana začaranog vala Crvene Zemlje. Val sinkroniciteta i navigacije, prvi val koji inicira, u ciklusu od 52 dana Žutog Južnog Zamka davanja. Također počinje i ciklus od 52 dana Žutog Južnog Zamka davanja : Sud inteligencije – SAZRIJEVANJE SUNCA! Ovaj ciklus od 52-dana će završiti na Kin 208.
Zemlja je gospodar sinkroniciteta i najveći navigator. Zemlja je upravitelj zakona privlačnosti.Crvena Zemlja Unapređuje Navigaciju. Crvena Zemlja je evolucija, navigacija, snaga Zemlje, sinkroniciteti, razvoj, zaštitnik Zemlje i svih živih bića. 


Crvena Zemlja je kanal harmonizacije sinkroniciteta (usklađivanja) s Galaktičkim srcem – usklađivanje s točkom usredotočenosti u vječnoj sadašnjosti iz koje se sve manifestira. Planeta Zemlja je predivno i moćno biće. Mi živimo unutar njezine svijesti, mi smo dio nje. Crvena Zemlja nas poziva da se povežemo s elementarnim energijama zemlje, zraka, vatre i vode. Crvena Zemlja simbolizira zaštitnika Zemlje, šamana – iscjelitelja koji poštujući sav život, iscjeljuje i posvećuje Zemlju, povezan sa mudrosti Majke Zemlje. Zemlja je povezana s kristalima i iscjeljenjem pomoću kristala. 

Zemlja i Kocka
Iz perspektive Svete Geometrije, element Zemlja je uvijek bio zastupljen u KOCKI. Cube. Mayanski solarni pečat (glif) za Zemlju se naziva "Kaban" (Caban -  Mayan), dok Ka'bah naziv, potječe od arapske riječi KAB, a znači KOCKA. Ka'bah se nalazi u Mekki (također prevedeno kao Makkah). Maka (Mah-kah) je Lakota naziv za Majku Zemlju. Dakle, tema Kocka / Zemlja rezonira kroz elemente, djeluje kroz vrlo zanimljiv multi-dimenzionalni i multikulturni spektar riječi i simbola ".Silio 21 - Kin 168, Žuta Kristalna Zvijezda  (7. studeni)
Puna Luna / Mjesec, dan aktivacije galaktičkog portala! Danas je točno 260 dana  do sljedećeg Dana izvan vremena: 25. srpnja 2018. Pogledajte događaje posljednjeg Dana izvan vremena!

https://lawoftime.org/day-out-of-time/

Seli 23 - Kin 170, Bijeli Magnetni Pas. (9. studeni)
Kin 170, Bijeli Magnetni PasDanas počinje ciklus od 13-dana Začaranog vala Bijelog Psa, Začaarani val LJUBAVI, drugi val rafiniranja u ciklusu od 52 dana ŽutogJužnog Zamka Davanja: Sud Inteligencije. Pleme Psa rafinira, oplemenjuje kroz moć SRCA. Prisjećanje o Istini solarnog Merkura. Ovaj začarani Val će završiti na Kin 182, Bijeli Kozmički Vjetar

Kali 25 - Kin 172, Žuto Električno Ljudsko Biće (11. studeni)
Gregorijanski datum 11-11 ! Žuto Električno Ljudsko Biće kaže: aktiviram red, povezujući mudrost ...

Silio 28 - Kin 175, Plavi Ritmički Orao (14. studeni)
Meditacija mosta Duge u cjelosti – meditacija za univerzalni mir!


Kodovi Puteva Hunab Ku 21 za Samopostojeću lunu Sove:  1. tjedan u luni: Heptada 13: "Duh razvija Proročanstvo" (18-24 listopad). Put veze i planetarni utjecaj: Bijeli Vjetar (GK Uran) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars).

2. tjedan u luni: Heptada 14: "Magija budi Proročanstvo" (25-31 listopad). Put veze i planetarni utjecaj: Plavi Majmun (SP Venera) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars)

3. tjedan u luni: Heptada 15: "Mudrost prenosi Proročanstvo" (studeni 1-7). Put veze i planetarni utjecaj: Žuto Ljudsko Biće (SP Zemlja ) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars)

4. tjedan u luni: Heptada 16: "Svijest evoluira bezvremenost" (8-14 studenog). Put veze i planetarni utjecaj: Žuto Sjeme (GK Jupiter) i Bijeli Čarobnjak (SP Maldek)
 
Samopostojeća luna je luna forme. Pitanje ove lune je Koja forma me sinkronizira? Akcije je da mjeri, a moć ove lune je da definira. U ovoj luni obraćamo pažnju na formu koju dajemo onom što radimo, onom o čemu razmišljamo. Samopostojeći toj je sinonim oblikovanja i strukture - uči nas da budemo precizni. Broj 4 simbolizira 4 elementa, 4 godišnja doba, 4 strane svijeta. Također simbolizira kosmički cvijet, tijelo - simbol čovjeka kao svukupnosti. Četiri predstavllja mjeru svih materijalnih struktura, i uvijek je u vezi sa spiritualnim trojstvom.


Totem lune je SOVA - simbol mudrosti. Ovaj totem Sove nam postavlja pitanja: Tko? Tko smo mi? Tko smo postali? Sova simbolizira nepogrešivu intuiciju i mudrost Uči nas prepoznati kada je vrijeme za mirovanje, a kada je vrijeme za aktivnosti. Sova vidi u mraku - vidi ono što je skriveno, vidi iza maske.  Simbolizira vezu između tame, nevidljivog svijeta i svijeta svjetlosti. Tajanstvena, nevidljiva, nečujna, simbol mudrosti.
 
 Povezana je sa magijom Lune. SOVA simbolizira uvide u podsvjesno. Ovaj totem nas uči mudrosti srca. Mudrost dolazi iznutra - Sova poručuje da ne brkamo mudrost i inteligenciju. Intuicija nas dovodi do mudrosti.