nedjelja, 13. prosinca 2015.

RITMIČKA LUNA GUŠTERA U GODINI BIJELOG PLANETARNOG ČAROBNJAKA

Sa kinom 254 započinje Ritmička luna Guštera - Radijalna plazma Dali , kin 254 Bijeli Rezonantni Čarobnjak. Ritmička luna je 6. luna u začaranom valu Planetarnog služenja.  Bijeli Čarobnjak Začarava Bezvremenost. Njegova moć je Bezvremenost, a karakteristika receptivnost. Čarobnjak je meditacija. Istina. On je alat Svjetlosti. Čarobnjakove moći se aktiviraju mudrošću koje emanira iz srca.
Bijeli Čarobnjak nas uči da živimo trentutak – sada i ovdje. Da budemo centrirani, prisutni u trenutku – i tada postajemo Čarobnjaci, možemo svojim čarolijama ostvariti svoju bit, svoje potencijale.
 
U Ritmičkoj luni, mi balansiramo i ujednačavamo našu formu služenja. U Ovoj luni postavljamo pitanje: Kako mogu proširiti  moju jednakost na druge?

Promjena drevnog scenarija koji se odigrava na našoj planeti, danas zahtjeva promjenu naše točke gledišta od vanjskog prema unutrašnjem. Mi smo ovdje da bismo učinili poznatim ono što je nepoznato. Mi smo pozvani da otvorimo novi put postojanja, budući da novi put ide izvan granica starih koncepata i opažanja života.
 Iz našeg unutarnjeg prostora potrebno je pronaći novu perspektivu.
U cilju kreiranja pozitivne promjene, važno je postaviti nova pitanja i ispuniti sebe novim i višim mislima. Proučavajte živote i rad majstora koji vas najviše inspiriraju. Napravite vašu osobnu  knjigu inspiracije. Pogledajte dnevnu galaktičku inspiraciju: 365 navoda za vaš dnevnik u vremenu http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/daily-galactic- inspiration.html

Input koji primamo je u saglasnosti sa pitanjem koje postavljamo. Uzmite u obzir sljedeće sjmernice Valum Votana u svjetlu ljudske evolucije i dolaska noosfere:U cilju ispunjenja našeg potpunog ljudskog potencijala, moramo pogledati na drugu stranu tekućeg tehnološkog napretka i postaviti nova pitanja.

Što ako je ova tehnološka civilizacija posrednik i nestabilna faza u evoluciji više svjesnosti?

Što ako je jedina svrha razvoja tehnosfere da jednostavno zrači iz bića preko planete kao autentični planetarni organizam, samo u pripremi za mutaciju u jednu naprednu unitarnu fazu svjesnosti?

Što ako biološka evolucija zapravo teži evoluciji uma i duha? I krajnji cilj biološke evolucije je njeno osobno transcendiranje - ne zamjenom za robote -  već kao vrhovna mentalna spiritualna transformacija i transcendiranje u carstvo čistog duha ili blistavosti i svjetlosti?

Sa ovog gledišta, moramo se pozabaviti mišlju o mogućnosti da telepatija i paranormalno, sada promatrano odd strane naučnih skeptika kao samoobmana, mogu  biti stvarni pokazatelji nove faze naše evolucije,  telepatskog ujedinjenja svjesnosti i stoga našeg biološkog bića kao jedinstvenog planetarnog organizma. Zar to nije značenje noosfere?


- Manifest noosfere http://www.lawoftime.org/manifesto

U geometriji Pulsara, šesti ton, Ritmički, je drugi ton u 1. dimenziji pulsara  života,  gdje dajemo naredbu jednakosti i upravljamo izazovom. 

SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA


Nastavljajući  brojanje 1 luna = 1 kin, koje je počelo u Magnetnoj luni godine Žutog intoniranog Semena (1997), ova luna odgovara kinu 240, Žutom Ritmičkom Suncu:

Organiziram u cilju prosvjetljenja balansirajući život.
Stavljam pečat na matricu Univerzalne Vatre. Sa ritmičkim tonom jednakosti
vodi me moja sopstvena udvostručena moć.
 

Kao što svaki dnevni kin ima svoj orakl pete sile, tako i cijela luna ima svoj orakl pete sile. Za ovu lunu, orkl / prorčanstvo pete sile je baziran na kinu 240, Žuto ritmičko Sunce:

kin 240, Žuto ritmičko Sunce (GK Pluton) je podržan od strane kina 19, Plava Ritmička Oluja (SP Pluton); vodi ga njegova sopstvena udvostručena snaga; izazvan je od strane kina 110, Bijeli Ritmički Pas (SP Merkur); i prima skrivenu snagu od kina
21, Crveni Galaktički Zmaj* (GK Neptun).

* Obratite pažnju na nevjerovatni sinkronicitet: zadnji dan ove lune je kin 21, Crveni Galaktički Zmaj - savršeni okultni partner/skrivena snaga Žutog Ritmičkog Sunca, koje kodira cijelu ovu lunu!
U ovoj luni, četvorodimenzionalni planetarni uticaji su Merkur, Neptun i Pluton. Na tabli Telektonona, orbite Merkura i Plutona  zajedno drže 1. kolo: alfa-omega kolo punjenja; a orbite Venere i Neptuna zajedno drže 2. kolo: instinktivno kolo pridružene memorije.
Knjiga  transcendiranja opisuje  ove  krugove  na sljedeći način:Alfa/omega kolo punjenja - 1. kolo:

GK (galaktičko karmički udah) – moći intrističkog prosvjetljenja i metasvjesnih telepatskih sposobnosti (Pluton/Žuto Sunce); instinktivne moći samopročišćenja i samoiscjeljivanja (Merkur/Crvena Luna).

SP (solarno proročanski izdah) – samoregenerativne moći metasvjesnih poredaka realnosti (Pluton/Plava Oluja); instinktivne moći suosjećajnosti i kolektivnog ujedinjenja (Merkur/Bijeli Pas).  


Instinktivno kolo pridružene memorije (2. kolo): 
GK (galaktičko karmički udah) – kozmička memorija/akaški pristupni kodovi/moć potpunog sjećanja (Neptun/Crveni Zmaj); instinktivne + urođene estetske strukture i vještine (Venera/Žuta Zvezda).

SP (solarno proročanski izdah) – vrhovne moći kozmičkog samadija (Naptun/Bijelo Ogledalo); instinktivne moći urođenog kozmičkog magnetizma (Venera/Plavi Majmun).SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA

Sa kinom 254 započinje Ritmička luna Guštera (13. prosinac) 
Radijalna plazma Dali ,  kin 254 Bijeli Rezonantni Čarobnjak.
Dan 486 od 812 do solarne svjesnosti.
S kinom 257 Crvena Planetarna Zemlja ( 16. prosinac) počinje 4-dnevni harmonijski ciklus poznat kao "Kozmički Matrix", Harmonija: Samo-regulirajuća Univerzalna Vatra prisutnosti. To uključuje i harmonijske Kinove 257, 258, 259 i Kin 260. Te četiri kina su Glavnih ključevi MOAP, "Majka svih programa" – harmonijska registracija od 260-Kin Tzolkina i 64-kodona DNA u AC i CA Planetarnog Manitoua. Sa ovom Harmonijom Samo-regulirajućom Univerzalnom Vatrom Prisutnosti završavamo ciklus Tzolikina – sa kinom 260 Žutim Kozmičkim Suncem. Također i završava Začarani val Žute Zvijezde ciklus od 13 dana. 

Prema Zakonu Vremena postoje dva osnovna kola svjesnosti koja služe kao matrice kozmičke memorije: Kola Aboridžinskog kontinuiteta (AC Aboriginal Continuity) i Kozmičke svjesnosti (CA Cosmic Awereness). AC predstavlja intuitivno znanje, urođeno znanje, a CA je naučeno, stečeno znanje, koje se konačno širi u stanje čiste kozmičke svijesti.


Ova dva primarna kola drže dvije strane galaktičkog polja inteligencije na mjestu, također poznatog kao PLANETARNI MANITU. Kada su obje strane aktivne simultano, to se holonski registrira kao „NOOSFERA“.

Na praktičnom nivou AC se može razumijeti kao božanski plan smješten u srce svakog bića. Mi povezujemo ovo kolo Aboridžinskog kontinuiteta (AC) s Kozmičkom svjesnošću (CA) putem meditacije i prakse, koja dovodi našu misiju na svjetlo dana i dovodi nad do UR: Univerzalnog sjećanja koje ujedinjuje AC i CA.

Izvor: "Galaktički priručnik", http://www.lawoftime.org/…/Galactic-Handbook-and-Synchroniz…
Galactic Research Institute
www.lawoftime.orgSilio 7 - Kin 260, Žuto kosmičko Sunce  
(19. prosinac). Dan 492 od 812 do solarne svjesnosti.

 Sa Žutim Kozmičkim Suncem završava Kozmički Matrix, završava  ciklus Tzolkina od 260 dana, Zeleni centralni Zamak, Začarani val Žute Zvijezde. DAN AKTIVACIJE GALAKTIČKOG PORTALA. Zadnji dan ciklusa galaktičkog kruženja od 260 kinova, što je prikazano kao "Tabla putovanja", koja vizualno prikazuje svih 260 kinovaTZOLKINA u radijalnoj spiralnoj formaciji.
   

Sa  kinom CRVENIM MAGNETNIM ZMAJEM započinje NOVI CIKLUS TZOLKINA!  Radijalna plazma Dali 8 - Kin 1, Crveni magnetni Zmaj (20. prosinac). Dan 493 od 812 do soalren svjesnosti.Danas je dan aktivacije galaktičkog portala. Započinje 13 dana začaranog vala Zmja, vala rođenja. Ovaj val je prvi val u TZOLKINU.  Zapamćena istina o galaktičkom Neptunu. Ovaj val će se završiti na dan Limi 20 ove lune, kin 13 (1. siječanj 2016). Val Zmaja je INICIRAJUĆI val u CIKLUSU OD 52 DANA Crvenog Istočnog Zamka Okretanja: Pleme Zmaja inicira okretanje kroz moć rođenja. Sa Crvenim Istočnim Zamkom Okretanja se povezujemo i sa Genezom Zmaja.


Sa Crvenim Zmajem počinje Tzolkin, također počinje Začarani val Zmaja -ciklus od 13 dana. Crveni Zmaj Hrani Rađanje. Crveni Zmaj predstavlja energiju Kozmičke Majke – Pramajke - predstavlja korijen, izvor Života, njegovanje i potporu primarnog bića. Crveni Zmaj je receptivan, zaštitinik, početak, sjećanje. Povezan je sa stvaranjem, kreativnom energijom, ženskom energijom, sexualni simbol. On inicira. Zmaj je početak, princip stvaranja i održavanja stvorenog. U Začaranom Valu Zmaja je vrijeme za naše nove projekte, nove početke, za promjene - za našu osobnu transformaciju.

U Valu Zmaja osvještavamo našu žensku energiju - bez obzira da li smo muškarac ili žena svi posjedujemo esenciju ženske energije - Shakti. U Valu Zmaja povezujemo se sa praizvorom - Zmaj je izvor Života. Povezujemo se sa pretcima. U današnjem vremenu poštovanje prema ženskim Božanstvima je zaboravljeno. U Valu Zmaja je vrijeme da osvijestimo žensku energiju - energiju rađanja, princip hranjenja, održavanja života. Energija podrške. Vrijeme je da se pitamo kako se brinemo za sebe, kako se njegujemo i podržavamo.Kakve su naše misli, osjećaji, naše odluke. Kako se odnosimo prema sebi, kako se odnosimo prema drugima ... Da li smo dobre i pažljive Majke prema svojem biću, kako se odnosimo prema svijetu koji nas okružuje? Da li ulažemo energiju u već stvoreno (npr.projekt, odnosi s drugima, itd) ili zanemarujemo unutrašnje impulse esencijalne ženske energije. U valu Zmaja je vrijeme da se povežemo s energijom Majke u sebi, vrijeme za iscjeljivanje odnosa sa našim biološkim majkama, vrijeme za prihvaćanje, podršku i stvaranje novih početaka.


 Magnetni ton – Koja je moja svrha? Akcija- privlači, moć ujedinjuje, karakteristika svrha.Magnetni ton ujedinjuje svrhu, privlači, pulsirajući zrak jedinstva. Reducirati puno na samo jednu stvar. Inicirati izvršenje jedne stvari. Privući k sebi početak I izvor. Jedinstvo. Cjelina. Ljudsko biće kao jedna cjelina. Jedno Srce. Univerzalna Ljubav. Jedinstvo je sve, jedina apsolutna istina, mentalna kreacija svega. U krugu savršenstva sva bića su neodvojivo sjedinjena bez obzira na dimenziju njihovog realiziranja.
Radijalna plazma Seli 9, Kin 2: Bijeli Lunarni Vjetar. DAN ZIMSKOG SOLSTICIJA - (21.PROSINAC). Danas je kin Bijeli Lunarni VJETAR i dan zimskog Solsticija. U današnjem danu imamo lijepi sinkronicitet - Lunarni ton koji nas povezuje sa Lunom - lunarnom energijom, i dan je Zimskog Solsticija - koji nas povezuje sa solarnom svijesti - soalarnom energijom. Lunarni ton je povezan sa lunom - ženskom energijom, Sunce je povezano sa muškim pricipom. Lunarni ton je ton polarnosti koji nas uči da polaritete iscjeljujemo kroz ljubav i suradnju - Bijeli Lunarni Vjetar upravo nosi u sebi tu energiju jedinstva unutar polariteta - uči nas da pomoću svojih ideala, komunikacije, posvećenosti iscijelimo sukobe. Na današnji dan dovodimo u ravnotežu ženski i muški princip - divan sinkronicitet koji pratimo preko mayanskog kalendara. Na današnji dan zimskog solsticija prije 3 godine, 21.12.2012. na kin Plave Kristalne Ruke je bio veliki završetak ciklusa - završili su mnogi ciklusi na Zemlji, u našem solarnom sistemu, galaksiji, kozmosu. Započela je NOVA ERA, NOVI CIKLUS EVOLUCIJE. Više o završetku ciklusa pročitatje na blogu :
U ovom tekstu možete pročitati informacije o solsticiju i završetku ciklusa: http://vesnasantak138.blogspot.hr/p/blog-page.html


 MEDITACIJA NA DANAŠNJI DAN ZIMSKOG SOLSTICIJA 21.12., KIN BIJELI LUNARNI VJETAR! U svojoj današnjom duhovnoj praksi koju radite posvetite se osjećaju Jedinstva i Jednakosti na planeti Zemlji - Jedinstva Života i Jednakosti između svih bića, svega što posjeduje život. Na ovaj sveti dan prisjetimo se da smo svi dio velike planetarne i galaktičke obitelji. Namjera meditacije na ovaj prirodni Sveti dan osvijestiti i osjetiti Jedinstvo sa Zemljom, Suncem, Galaktičkom cjelokupnošću! 
 
MEDITACIJA: Sakupite 13 listića koji predstavljaju moć 13 u svojoj prirodnoj formi. Isto tako, ovi listići simboliziraju da smo svi dio Jednog Drveta ( Gea, Majka Zemlja, Drvo Vremena). Listove možete i nacrtati -listovi koji stvaraju krug oko centra. U centar ovih listića stavite Kristal koji predstavlja vas. U vizualizaciji se poveži sa srcem planete – Centralnom Jezgrom. Vizualizirajte kako se kroz Centralnu jezgru povezujete sa Suncem (Kinich Ahau). Preko Sunca se povezujemo sa centrom galaksije (HUNAB KU-om). Udahnite duboko, kroz izdah vizualizirate planetu Zemlju onako kao je vidimo iz Svemira, predivnu plavu planetu koja se polagano okreće. Planetu Zemlju okružuje Most Duge koji odašilje Harmoniju, Ljubav, Mir i iscjeljivanje za sva bića, za cijelu kreaciju. Sada ovu vizualizaciju smjestite u vaše srce, tako da ste uvijek svjesni ove povezanosti. Osjetite: svi smo povezani, svi smo Jedno. Planeta i mi smo Jedno. Iz svog srca odašiljite Ljubav, Mir, Harmoniju i iscjeljenje za sva bića. Vizualizirajte kako cijela planeta Zemlja blista u Svjetlosti Duginih Boja. Vizualizirajte kako Svjetlost Duginih Boja iscjeljuje planetu Zemlju, sva bića, cijelu kreaciju. Osjetite u svojem srcu suosjećanje i bezuvjetnu božansku Ljubav za cijelu planetu i sva bića. Zahvalite se planeti Zemlji i cijeloj kreaciji na svemu što primate, na svemu što ste spoznali, naučili, transformirali. Iz svojeg srca pošaljite ljubav i mir cijeloj kreaciji. Neka sve bude kao Svjetlost uzajamne Ljubavi. Neka bude Harmonija između uma i prirode.
AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO!


Izvor teksta meditacije: Institut za galaktička istraživanja „Galaktički priručnik“, www.lawoftime.org
http://www.lawoftime.org/…/Galactic-Handbook-and-Synchroniz…
In Lake'ch!

 


ZIMSKI SOLSTICIJ - Na zimski solsticij je dan najkraći, a noć najduža. Simbolično, Sunce se rađa donoseći novi početak, novi život.. Plemena i naši preci su Zimski Solsticij doživljavali kao buđenje novog Života. Boginja Majka rađa Boga Sunce, koji donosi nove cikluse. Zimski Solsticij je bio vrijeme svetkovine obitelji, vrijeme mira i ljubavi, jedinstva, i pozitivne energije. Zahvaljuje se na svemu što se postiglo i transformiralo, te se usmjerava na željeno. Za noć Zimskog Solsticija ukrašavale su se kuće i plotovi sa zimzelenim grančicama. Palili su se krijesovi, a u ognjištima se palila prošlogodišnja cjepanica, koja treba gorijeti cijelu noć.
Na ovaj sveti dan prisjetimo se da smo svi dio velike planetarne i galaktičke obitelji. Posvetimo ovaj dan miru, ljubavi, usmjerimo se prema podizanju frekvencije za dobrobit cijele kreacije.

 30.12.2015. Radijalna Plazma KALI 18, kin 11 PLAVI SPEKTRALNI MAJMUN. Dan 503 od 812 do solarne svjesnosti. Galaktički potpis Jose Arguellesa, Valum Votana, kreatora 13 luna 28 dana Začaranog Zamka. Jose Arguelles je dekodiraro kodove Maya, višedimenzionalnu matematiku, otkrio Zakon Vremena, znanje Kozmičke povijesti i Kozmičke Znanosti. Sve ovo o čemu čitate u postovima je bazirano na ovim znanjima. Naša ljubav i zahvalnost, ovom velikom vizionaru našeg vremena. In Lak'ech!
 https://www.youtube.com/watch?v=dLjAQYogvRQJosé Argüelles (1939-2011) je američki pisac meksičkog podrijetla, likovni i glazbeni umjetnik, doktor povijesti umjetnosti i estetike, antropolog i povjesničar, sveučilišni profesor. Jedan je od idejnih začetnika i organizatora za obilježavanja Dana planete Zemlje, koji se obilježava 22. travnja. Bio je inicijator svjetski poznatog događaja Harmonijske Konvergencije - globalne meditacije za mir održane 16. -17. kolovoza 1987. Neumorni zagovornik kulture mira te svijesti o zajedništvu čovječanstva i planeta, suosnivač PAN-a (Planetarne mreže umjetnosti), osnivač i predsjednik zaklade Law of Time (Zakon Vremena), Instituta za galaktičko istraživanje i projekta Noosphere II čiji je cilj promicati ideju o cjelovitosti Zemlje kao umjetničkog djela.

José Argüelles je preko 50 godina života posvetio je proučavanju znanja Maya. Sa 14. godina je na Piramidi Sunca u Teotihuacanu doživio čudesnu viziju i prepoznao je svoju životnu misiju – otkrivanje poruka Maya sakrivenih u njihovim kodovima vremena, arhitekturi, znanosti i umjetnosti. Od 1953. istražuje poimanje i računanje vremena Maya, mayansku matematiku, kalendare i proročanstva Maya. Dešifrirao je složene matematičke kodove mayanskog kalendara i otkrio drevne spoznaje o zakonitostima dimenzije vremena i njenom utjecaju na život na planeti i ljudsku sudbinu.
Više o Joseu čitajte na hrvatskom jeziku na  http://vesnasantak138.blogspot.hr/p/jose-arguelles-valum-votan-i-stephanie.html  

 
U RITMIČKOJ LUNI SE PODUDARAJU BOŽIĆ I NOVA GODINA PO GREGORIJANSKOM KALENDARU. Sjetimo se da je dan Nove godine po gregorijanskom kalendaru dogovorom određen, i dio je umjetnog i neprirodnog kalendara, umjetno stvorene frekvencije vremena 12:60. Božić je blagdan povezan sa obitelji, ljubavi, darivanjem, kada se slavi rođenje Isusa. Za mnoge je to često vrijeme povećanog stresa, opterećenja, emocionalne boli, ubrzanog tempa i pretjeranog konzumerizma. 
Zaustavimo taj ubrzani tempo - povežimo se sa unutrašnjim bićem! Pozvani smo promijeniti perspektivu gledanja na obitelji, postanimo svjesni da smo dio velike obitelji na planeti Zemlji - DIO SMO PLANETARNE OBITELJI, i da smo isto tako dio GALAKTIČKE OBITELJI. Umjesto da sudjelujemo u ponavljanju starog programa, ove godine iskoristimo ovo vrijeme da zajedno podignemo frekvenciju na planeti kao Jedna Ljudska Obitelj kroz globalne sinkronizirane meditacije u kojima ćemo odašilajti ljubav, mir, harmoniju, obilje za cijelu planetu Zemlju, za sva bića na planeti, za veliku obitelj čiji smo dio. Naš zadatak u ovoj luni je sjetiti se budućnosti: Budućnost je Novo Vrijeme. U Novom Vremenu ne postoji rat. Nema zagađenja. Nema siromaštva. U Novom Vremenu vlada mir i ljubav, sinkronicitet i mašta. U Novom Vremenu dajemo sadržaje za stvaranje nove kulture: GALAKTIČKE KULTURE: Kulture Cjelovitosti, kulture Svjetlosti, kultura koja u Mir uključuje sve, i koji prepoznaje naše mjesto u svemiru.

Važno je imati na umu da smo mi multidimenzionalna bića sa snagom i kapacitetom za globalnu transmutaciju. Kreativna rješenja za sve naše probleme su dostupna. No, moramo podići našu frekvenciju kao kolektiv da bismo otkrili nove mogućnosti. Za to je potrebna volja i napor.Više dimenzije sadrže i informiraju niže dimenzije. Kroz kodekse u aktualnom poretku, možemo pristupiti u više - dimenzionalne razine egzistencije u svrhu stvaranja pozitivne promjene u trećoj dimenziji.
Izvor: Law of Time.org
In Lak'ech!
Radijalna Plazma Limi 20, KIN 13 Crveni Kozmički Nebeski šetač. (1.siječnja 2016.) Dan 505 od 812 do solarne svjesnosti. Sa današnjim kinom završava začarani val Crvenog Zmaja, ciklus od 13 dana, začarani val rođenja..


Kada pratimo kalendar / sinkronar 13 luna 28 dana i sinkronicitete koji se događaju u danu, primjećujemo kako se na datume koji su važni u gregorijanskom kalendaru preklapaju sa kinovima u Tzolkinu preko kojih dobivamo važne upute za iscjeljivanje umjetne frekvencije vremena i za osobni razvoj. Gregorijanski kalendar je dogovoren kalendar - pa je tako i datum završetka i početka godine dogovoreni datum. Gregorijanski kalendar ne prati prirodne cikluse koji se događaju na planeti Zemlji, Solarnom sistemu, galaksiji, već prati umjetnu frekvenciju vremena 12:60.  

Kroz osvještavanje energije dana pomoću kinova, iscjeljujete umjetnu frekvenciju vremena 12:60 i vraćate se prirodnoj frekvenciji vremena 13:20.
Što se više povezujemo sa prirodnom frekvencijom vremena 13:20, to smo više sinkronizirani sa kozmičkom svijesti, višedimenzionalnosti Univerzuma i naše višedimenzionalne prirode. 13:20 je frekvencija kroz koje se odvijaju evolutivni procesi u Univerzumu, ona je također i frekvencija telepatije.


NAPOMENA:  Obratite pažnju na kinove koji se preklapaju sa gregorijanskim datuma - kroz ove kinove dobivamo upute za iscjeljivanje umjetne frekvencije vremena kako bismo manifestirali prirodnu frekvenciju vremena, frekvenciju hamronije, jedinstva, ljubavi, jednakosti za sva bića. 31.12.2015. kin 12: Žuto Kristalno Ljudsko biće, Kroz ovaj kin imamo veliku podršku z a prevazilaženje ograničena na osobnom i planetarnom nivou, usklađivanje osobne slobodne volje sa božanskom, povjerenje, predavanje Apsolutu. Žuto Ljudsko Biće Utječe Na Slobodnu Volju. Žuto Ljudsko Biće je Sveti Gral. Ono je simbol posude u koju primamo Božansku ljubav, mudrost, blagoslove, svjetlosti, izobilje. S kristalnim tonom posvećivanje svojeg bića za dobrobit cijele kreacije...
 

1.1.2016. Crveni Kozmički Nebeski šetač. Crveni Nebeski Šetač Istražuje Prostor. Crveni Nebeski Šetač putuje kroz Vrijeme i Prostor. On je putnik kroz Dimenzije. Vječiti tragač za Istinom. On simbolizira univerzalno spajanje Neba i Zemlje. On je Anđeoski glasnik – prenosi informacije sa Neba na Zemlju. Energija Crvenog Nebeskog Šetača nam daje snagu za univerzalnu ljubav u svakodnevnom životu. Poziva nas da dovedemo Nebo na Zemlju. Podsjeća nas na našu prirodu – mi smo Zvjezdano sjeme. KOZMIČKI ton. Kako mogu proširiti svoju radost i svoju ljubav? Neočekivane promjene, interdimenzionalnog pomak. Istrajava prisutnost. Transcendirati. Predstavlja ono što traje vječno, beskrajno. Osobno angažiranje osobe. Sveto trojstvo. Unutrašnje znanje. Introspekcija. Usredsređenost. Mudrost Univerzuma. Majka Zemlja. Poštovanje prema svemu postojećem. Cvjetanje i davanje plodova.
  Radijalna plazma Silio 21 - Kin 14, Bijeli magnetni Čarobnjak (2. siječanj 2016). Dan 506 od 812 do solarne svjesnosti. Počinje ciklus od 13 dana začaranog vala Bijelog Čarobnjaka, vala bezvremenosti, drugi/rafinirajući začarani val u ciklusu od 52 dana Crvenog istočnog zamka okretanja: dvor rođenja - pleme Čarobnjaka rafinira okretanje kroz moć bezvremenosti. Zapamćena istina o solarnom Maldeku...Maldek je ime planete koja je sada pojas asteroida.Začarani val Čarobnjaka - ciklus od 13 dana. Bijeli Čarobnjak Začarava Bezvremenost. Kvalitete Bijelog Čarobnjaka: integritet, sveznajuće srce, poravnanje s božanskom voljom, čarobnjak, šaman, jaguar, vidovnjak, onaj koji vidi noću, čarolija.
Njegova moć je Bezvremenost, a karakteristika receptivnost. Čarobnjak je meditacija. Istina. Podsjeća nas da budemo sada i ovdje – u trenutku. Konstruktivna energija, vizionar sa magičnim moćima. On je alat Svjetlosti. Čarobnjakove moći se aktiviraju mudrošću koje emanira iz srca -  mudrost koja proizlazi iz prosvijetljenosti uma i srca. Otvoreno srce puno povjerenja je profinjen alat percepcije. Dozvoljavajući sebi da „znate“ otvaraju se vrata uma koja vode do dubljeg shvaćanja sebe samih i Svemira. Bijeli Čarobnjak je energija Bezvremenosti. U energiji Čarobnjaka ne postoji Vrijeme, Bijeli Čarobnjak je u prostoru svih mogućnosti, bez granica. Bijeli Čatobnjak nas uči da živimo trentutak – sada i ovdje. Da budemo centrirani, prisutni u trenutku – i tada postajemo Čarobnjaci, možemo svojim čarolijama ostvariti svoju bit, svoje potencijale.
Bijeli Čarobnjak nas podsjeća na važnost samoosnaživanja. Osnaživanje našeg unutrašnjeg bića dolazi od samoprihvaćanja, vjere u sebe, integriteta i posvete svojoj evoluciji. Samoosnaživanje se ne može pronaći izvan sebe. Kada radimo ono što nas usrećuje naša energija se prirodno širi. Razvijamo svoje potencijale i postajemo više od onoga što jesmo. Kada smo u sinkronicitetu čarolija teče u naše živote. Prizovimo kroz energiju Bijelgo Čarobnjaka sinkronicitete sa najvišom mudrošću, prizovimo božansko djelovanje u sve što radimo! Energija Bijelog Čarobnjaka nas poziva da se otvorimo znanju srca i neograničenim mogućnostima unutar nas. Budimo otvoreni, dozvoljavajući čarolijama da se događaju kroz nas.

 
Ritmička luna je 6. luna u začaranom valu planetarnog služenja. Ritmička luna ima pitanje: Kako se mogu organizirati da postignem ravnotežu? Organizira jednakost, uravnotežuje. Organizacija u dimenziji života. Jednakost. Ravnoteža. Ritam. Stabilnost.Tendencija svih struktura, koje su povezane sa procesom Života je dostići relativnu ravnotežu, koja će omogućiti realizaciju, odakle se ide ka stadijima višeg razvoja. TOTEM LUNE: GUŠTER. Gušter simbolizira odvajanje od ega. Ima snagu obnoviti ono što je izgubljeno – snaga regeneracije. Čuva sebe od opasnosti ( može izgubiti svoj rep da bi se spasio, no samo ga jednom može potpuno regenerirati). Simbol samoobrane i snage da ostavi iza sebe sve što ga sprečava u njegovom razvoju, snaga da ostavi i svoj život. Simbolizira dušu koja traži Svjetlost. Gušter također simbolizira veliki senzibilitet i percepciju. Senzibilan na vibracije Zemlje. Oštar vid, sluh. Jaka intuicija. Oprezan. Snalažljiv. Suočavanje sa strahovima. Kontrola sanjanja. Kroz snove prima poruke. Gušter nas poziva na promjene u životu – pustiti od sebe zastarjele ideje ili način života, jer to staro nas drži na istom mjestu i ne dozvoljavamo sami sebi razvoj i napredak. Njegov totem, duh Guštera budi u nama one sposobnosti koje pomažu pri odabiru novog puta.