nedjelja, 10. ožujka 2019.

SOLARNA LUNA JAGUARA U GODINI CRVENE KOZMIČKE LUNEDobro došli u SOLARNU LUNU JAGUARA, lunu namjere, u devetu lunu Planetarnog Vala služenja. 

Solarna Luna je počela na Dali 1,  Kin 133 Crveni Električni Nebeski Šetač. (7. ožujak 2019.) Crveni Nebeski Šetač se nalazi u začaranom valu Plavog Majmuna, u Mističnom stupcu ( 7.stupac u Tzolkinu).

"Totem za ovaj mjesec je Jaguar, pulsira namjeru i realizaciju. Što je realizacija (ostvarivanje)? Realizacija je vrsta prosvjetljenja koja iznenada dolazi u vezi s nekim pojavama. Ova pojava može biti bilo što od funkcioniranja Univerzuma, do stvaranja zvijezda na nebu, prosvjetljenje za razumijevanje rješenja za probleme - dan po dan. U svakom trenutku možemo imati novu percepciju koja može promijeniti tok života. Nove spoznaje se ubrzavaju s nekim vrstama prakse ili disciplinom. Duhovna praksa nas priprema za različite faze realizacije. U jednom trenutku direktna realizacija promjeni tok događanja.
  
Jose Arguelles imao je trenutak realizacije, kada je otkrio Zakon Vremena 1989.Realizacija (ostvarivanje)  može doći u bilo kojem trenutku. Imamo slična iskustva. U našim svakodnevnim životima ponekad se čini da se ništa zapravo ne mijenja. Tada jedan dan imamo bljesak realizacije i odjednom vidimo novi smisao i naša percepcija je promijenjena.

Kada se to dogodi to je kao da unutrašnja svjetlost ( nas samih) odjednom osvijetljava ono što je nekada bio svijet sjena ili prikrivena svijest. U tom trenutku novi Prostor Duha se očituje u našoj svakodnevnoj stvarnosti. Sinkronijski  kodovi pružaju karte (mape) u  ovom novom području.

Iako se realizacija može dogoditi u bilo koje vrijeme, može se ubrzati kroz pripreme putem refleksije, studiranja, meditacije, itd. Drugi način za pripremu je pojednostaviti. Riješite se svega što vam ne treba. Očistite svoj prostor. Pusti stare stvari. Pokrenite energiju. Napravite put za novo. Pročistite tijelo.

 Nakon što ste se pripremili, U većini se realizacija može dogoditi kroz najjednostavnija uobičajena iskustva.

"Naša vlastita samospoznaja je najveće služenje koje možemo donijeti na svijet. Ramana Maharshi, Plava Intonirani Majmun
"Oni koji osjećaju neutaživu žeđ za Nešto Drugačije, će biti zaštićeni u kukuljicu Svjetlosti proći će sve opasnosti konvulzija starog i umirućeg svijeta jer dijelom njihovog bića već pripadaju svjetlu, tom Novom  Svijetu. A svi snovi o najljepšem, najčudesnijem, najfantastičnijem nisu ništa u usporedbi s onim što će se ostvariti. " Majka, Bijeli Solarni Pas

Solarni ton Solarne Lune je frekvencija koja nas povezuje sa solarnom svijesti. Nalazimo se u procesu sastavljanja onoga što je fragmentirano, tako da svi dijelovi nas samih mogu biti integrirani u cjelovitosti. Ova cjelina nas usklađuje s solarnom svijesti. Solarna Svjesnost je sposobnost znanja izravnog usklađivanja na svjetlo. Svjetlo je informacija. Informacija je energija.
Možemo se  svjesno baviti  s ovim procesom radom na transmutaciji našeg emotivnog tijela, otvoriti srce i osloboditi se negativnih oblika misli, tako da naša energija može nesmetano teći. Pojednostavimo. Usredotočimo svoje misli. Ometanja svedimo na minimum. Studirajmo. Razmišljajmo / reflektirajmo. Koncentrirajmo se na nove dolazne vibracije.


Ljudsko tijelo služi kao posrednik između Zemlje i Sunca. Zemlja zahtijeva sinkroniziranu inteligenciju da se smjesti u više svjestan odnos sa Suncem, i galaksijom u cjelini. 

Sunce zahtijeva od planetarnog tijela uzemljavanje informacija dobivene od galaktičke jezgre i / ili iz razvijenijih zvjezdanih sustava."Što više se osloboditi svoje uvjetovanosti, Sveto Svjetlo će vam pokazati put."
-Mevlana, Knjiga znanja

U geometriji PULSARA, deveti ton (i deveta luna) predstavlja treću fazu 1-5-9-13 četvero dimenzionalnog pulsara Duh / Vrijeme. Deveti ton je ton solarne komandne Kula i povezan je s devet vremenskih dimenzijaSolarna Luna Jaguara nas zove da shvatimo dublje našu urođenu povezanost sa višom, izvornom Inteligencijom – Božanskom Snagom."IZVOR: Law of Time.org


KODOVI 52 HEPTADE STAZA U GALAKTIČKOM DRVETU ŽIVOTA I ZNANJA HUNAB KU 21
U 52-tjednom putovanju kroz 52 heptade staze Hunab Ku 21 galaktičkog Drveta Života i Znanja, sljedeći heptade putevi aktiviraju se za Solarna Mjesec:


Crvena Tjedan 1. Inicira
( Crvena Zmija / Crvena Zemlja)
Heptada 33: Seks elektrizira navigaciju.
(Dali 1 - Silio 7 / ožujak 7-13)

Bijeli tjedan 2. - Pročišćava
(Crvena Zemlja / Žuto Ljudsko Biće)
 Heptada 34: Navigacija elektrizira mudrost.
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 ožujak)

Plavi Tjedan 3. - Transformira
(Bijeli Spojitelj Svjetova / Plava Oluja)
Heptada 35: Smrt elektrizira samo-generiranje.
 (Dali 15 - Silio 21 / 21-27 ožujka)

Žuti 4. tjedan - Dozrijeva
(Plava Oluja / Plavi Majmun)
 Heptada 36: Samo-generiranje elektrizira magiju.
(Dali 22 - Silio 28/28 ožujka - 3 travanj)"Tin Kinanta" je Mayanska riječ za ono što Zakon Vremena naziva biosolarni telepat: onaj koji je ostvario solarnu telepatiju, iniciranje, donošenja evolucije solarne svijesti. Primijetite kako su sve Heptade Staze ove Solarne lune u dva primarna vertikalna kanala koji povezuju treće oko, srce i sakralne čakru putem Vulom magnetske privlačne snage / sile polja, meditacija je opisana u Knjizi transcendencije, Kozmička Povijest (Book of the Transcendence: Cosmic History Chronicles Volume 6).Također je zanimljivo primijetiti da putovi Heptada  prikazuju vertikalnu aktivaciju četiri osnovnih elemenata svjetlo - topline: Dum Kuali (prvobitna toplina), Dum Duar (prvobitno svjetlo), Kemio (svjetlost unutarnje topline) i Kum (toplina unutarnjeg svjetla). Saznajte više u Knjizi Avatara (Book of the Avatar).

 Dum Kuali (prvobitna toplina)

Dum Duar (prvobitno svjetlo)

Kemio (svjetlost unutarnje topline)

  Kum (toplina unutarnjeg svjetla)

IZVOR: Law of Time.org


Solarna Luna je frekvencija koja nas povezuje sa solarnom svijesti. 
Solarna Luna, deveta luna u godini ( 9 mjesec) ima totem Jaguara. Solarna Luna Jaguara je luna namjere, moć joj je da pulsira, akcija: realizacija. Pitanje ove lune je: Kako mogu ostvariti svoju svrhu? U ovoj luni se usmjeravamo prema našim namjerama – fokus prema realizaciji naših projekata i realizaciji našeg unutrašnjeg bića. Ton 9 utjelovljuje majstorstvo i mudrost koji čekaju na realizaciju. Također utjelovljue mudrost većih ciklusa – npr. većih ciklusa vremena. Ovo je luna precizne akcije – kada točno znamo što želimo, fokusiramo se na realizaciju. 


Za Maye Jaguar je sveta životinja. On je posebno biće koja nas može puno toga naučiti. Jaguar je vladar džungle, posjeduje magične moći, moć intuicije, jako razvijenu senzibilnost. Uči nas prihvaćanju moći intuicije i instikata Jaguar kroz promatranje situacije dolazi do realizacije, uči nas fokusu – namjeri, uvidu i jasnoći, prisutnosti u trenutku. On simbolizira konstruktivnu energiju. Jaguar ima sposobnost biti nečujan, nevidljiv, onaj koji vidi noću – u mraku. Uči nas kako kroz čistu namjeru doći do realizacije onog što želimo; razumijevanjem uzroka i posljedica. Simbol je moćnog duha. Njegova mudrost je vidjeti puteve unutar kaosa i imati razumijevanje obrazaca. Također je simbol osnaživanja svojeg unutrašnjeg bića i potencijala. Totem Jaguara nas poziva da osvijestimo svoje moći, i kroz fokus i namjeru hrabro krenemo u realizaciju. Pečat Bijelog Čarobnjaka (IX čita se IŠ) je povezan sa totemom Jaguara.

In Lak'ech!