INFORMACIJE, KONTAKTI I VAŽNI LINKOVI


Na blogu možete čitati prijevode tekstova sa stranice Law of Time – Zakon Vremena i saznati više o prirodnoj frekvneciji Vremena. Razumijevanje vremena koje su dostigle Maye još uvijek nije nadmašeno. Njihov lunarno - solarno - galaktički alat pruža mogućnost otkriti nam našu fizičku, mentalnu i duhovnu strukturu, i živjeti pravu prirodu vremena, u frekvenciji 13:20, kojom živi čitav Univerzum. 

Dr. José Argüelles je preko 50 godina života posvetio proučavanju znanja Maya. Od 1953. istražuje poimanje i računanje vremena Maya, mayansku matematiku, kalendare i proročanstva Maya. Njegova životna misija je bila otkrivanje poruka Maya sakrivenih u njihovim kodovima vremena, arhitekturi, znanosti i umjetnosti. Dešifrirao je složene matematičke kodove mayanskog kalendara i otkrio drevne spoznaje o zakonitostima dimenzije vremena i njenom utjecaju na život na planeti i ljudsku sudbinu.

O BLOGU:

Stranicu bloga uređuje Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo, članica Zaklade  za Zakon Vremena, Pokreta za Mir, te promjenu kalendara na 13 luna 28 dana. Piše svoje tekstove, prevodi tekstove dr. José Argüellesa i Stephanie South, tekstove iz Knjiga Kozmičkih povijesti (autori J. Argüelles i S. South), tekstove sa Law of Time org., tekstove sa bloga Crvene Kraljice - S. South. 
Surađuje sa Law of Time - Fondacijom za Zakon Vremena i Galaktička istraživanja, vodi radionice, održava predavanja i meditacije prakse mayanskog kalendara i učenja galaktičkih Maya.

Izvor tekstova je sa: Foundation for the Law of Time: http://www.lawoftime.org/ , http://1320frequencyshift.wordpress.com/

 Na stranici su također objavljeni i neki od tekstova koje su sa engleskog prevele: Katarina Prokić, Plava Magnetna Oluja, direktna učenica i suradnica José Argüellesa, članica Zaklade za Zakon Vremena, Pokreta za Mir, te promjenu kalendara na 13 luna 28 dana. Radmila Vukadinović, Bijelo Električno Ogledalo, članica Zaklade  za Zakon Vremena, Pokreta za Mir, te promjenu kalendara na 13 luna 28 dana.

KONTAKT:
Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo
Članica Zaklade za zakon vremena i Pokreta za mir te promjenu na kalendar od 13 luna 28 dana.
 Mobitel: +385 98 92 94 751
 E mail: vesna.etznab138@gmail.com
 Uređuje stranice na facebooku: 

https://www.facebook.com/sinkronar13luna28dana/
Vesna Šantak, Bijelo Galaktičko Ogledalo, članica Zaklade Zakona Vremena, Pokreta za Mir i promjenu kalendara na 13 luna 28 dana. Sa kalendarom Maya prvi puta se susreće krajem '80-tih godina putem literature.  
Prve radionice mayanskog kalendara u Zagrebu održane su 2006. godine. Radionice je vodila Katarina Prokić, direktna učenica i suradnica dr. José Argüellesa. 


Od 2007. godine Vesna Šantak se intenzivno bavi Mayanskim kalendarom, Zakonom Vremena i učenjima Kozmičke povijesti. 


Od 2011. godine uređuje stranicu na facebooku i blog mayanskog kalendara. 


Blog je postao službena stranica o mayanskom kalendaru na hrvatskom jeziku - Law of Time.org je blog  linkom povezan na svoju službenu stranicu. Prevodi tekstove dr. José Argüellesa i Stephanie South, tekstove Kozmičkih povijesti i druge važne tekstove vezane za kalendar i praćenje ciklusa.


Surađuje sa Law of Time - Fondacijom za Zakon Vremena i Galaktička istraživanja. Također surađuje sa Katarinom Prokić. Usavršava svoje znanje na naprednim radionicama i surađujući sa Fondacijom za Zakon Vremena i Institutom za Galaktička istraživanja.

Od 2012. / 2013. godine održava predavanja, vodi radionice o mayanskom kalendaru, prenosi znanje o 13 luna 28 dana, Začaranom snu i ostalim znanjima mayanskog kalendara. Također održava meditacije koje su dio prakse unutar mayanskog kalendara i učenja Kozmičke povijesti i galaktičkih Maya. Također i održava predavanja o izvornom šamanizmu Inka i  inicijacije Munay Ki od 2015. godine. 

Godine Crvene Solarne Lune, 13.6.2015. na kin Plavog Ritmičnog Majumuna, je Katarina Prokić uručila Zastavu Mira Vesni Šantak kao predstavniku mayanskog kalendara i  Planetarne Mreže Umjetnosti u Zagrebu.

 Osim Mayanskim kalendarom bavi se Hatha Yogom, meditacijama svjetlosnog tijela, Reikijem, mayanskim iscjeljivanjem, praksom izvornog Inka šamanizma Munay ki - prenosi inicijacije 9 Munay ki inicijacija i Art terapijom. 


Vesna Šantak je 1998. godine diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikar-grafičar. Osim slikarstvom, kiparstvom, bavi se ilustriranjem knjiga, plesom, pedagoškim radom, edukacijom i art terapijom. Autorica je programa i projekata za djecu i odrasle iz područja likovnih umjetnosti, plesa i art terapije. Izlagala je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.In Lak'ech!


Važni linkovi :
 

Životopis José Argüellesa/Valum Votana na stranici Law of Time: http://www.lawoftime.org/jose-arguelles-valum-votan.html

 

Blog Crvene Kraljice -13:20 : FREQUENCY : SHIFT

13:20 : FREQUENCY : SHIFT

Crossing the Bridge of Time – by Red Queen: http://1320frequencyshift.wordpress.com/

  Srodne stranice:

http://www.lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-is-universal-peace.html
Nema komentara:

Objavi komentar