subota, 4. lipnja 2022.

REZONANTNA LUNA MAJUMUNA u godini Žutog Električnog Sjemena (2021/2022.)

 
10.1.2021. Sa kinom Žutim lunarnim Ljudskim bićem započinje Rezonantna luna /mjesec Majmuna.


Sa Rezonantnom lunom se nalazimo na sredini godine Žutog električnog Sjemena. Ove godine imamo zanimljiv sinkronicitet, sedma Rezonanta luna je započela u vrijeme kada se prema Tzolkinu nalazimo u sedmom stupcu, u rezonantnom Mističnom stupcu!
Riječ rezonancija dolazi od latinskog korijena "odjeknuti" - zvučati zajedno – rezonirati zajedno. kada smo u rezonanciji s nekim ili nečim što odgovara našoj vibracijskoj frekvenciji. U ovoj luni smo pozvani sinkronizirati se sa visokim frekvencijama nove galaktičke zrake evolucije svijesti. Rezonancija se aktivira preko usklađenosti - sinkronizaciji. Usklađivanje zahtijeva opuštenost, unutrašnji mir, otvoreni um i srce. Da bismo se uskladiti sa visokim frekvencijama nove galaktičke zrake evolucije važno je biti usklađen sa prirodnim ciklusima. Prirodno vrijeme je ključ za usklađivanje sa novim ciklusima evolucije.

U ovoj luni, na dan radijalne plazme DALI, 24.1.2022. na kin Bijelog električnog Spojitelja Svjetova, dan portala i ulazak u 10 portala za redom, Omega pokretanje, obilježavamo rođendan Jose Arguellesa (1939-2011).


Jose Arguelles- Valum Votan posvetio je svoj život dekodiranju mayanske matematike i
sinkronijskih kodova, dekodirao mayanski Dugi račun, te otkrio Zakona Vremena.
Više od 50 godina svog života posvetio je proučavanju znanja Maya, formulaciji, sintezi
i širenju kodova Zakona Vremena u ime vizije Zemlje kao umjetničkog djela i Jedinstva Života.


U geometriji pulsara sedmi ton, Rezonantni, je ton 2D senzornog pulsara (3, 7, 11 su tonovi koji pripadaju drugoj dimenziji senzornog pulsara povezan sa osjetilima i emocijama. Sa sedmim tonom i 2D senzornim pulsarom osvještavamo važnost mira, tišine, , smanjivanja neprestanog unosa informacija kroz naših 5 osjetila. Povezujući se sa sobom, unutrašnjim bićem, aktiviramo šesto čulo i budimo se u planetarnoj svijesti. Kroz koncentraciju i meditaciju razvijamo sposobnost ostati budni i percipirati širu sliku koja se odvija pred nama. Ova sposobnost za održavanje budne svijesti aktivira samopromišljanje (samorefleksija). Što smo svjesniji imamo dublji uvid u samoga sebe. Upravo zahvaljujući samorefleksivnoj svijesti možemo pristupiti Noosferi (telepatski um planete Zemlje).


Totem ove lune je Majmun. Majmun simbolizira analitički um, igru, zabavu, humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnost svestranost, snalažljiivost. On nas podsjeća da budemo kao djeca, da se igramo, da ne shvaćamo život preozbiljno. To ne znači da budemo neodgovorni. Majmun nas uči da sve što radimo, radimo sa prisutnošću, fokusom, lakoćom, kroz energiju igre. Kao djeca koja su usmjerena na svoju igru – fokusirana su, predana, prisutna u trenutku, no kada igra završi nisu vezana, već kreiraju novu igru, predana procesu.
Majmun nas uči da budemo sigurni u sebe. Majmuna nas podsjeća da u teškim i izazovnim situacijama u životu kroz humor možemo pronaći olakšanje i novu percepciju događaja. Sjena Majmuna je kada humor pretvaramo u sarkazam - kada koristimo humor iz straha i na taj način sakrivamo istinu, kada ne govorimo iskreno i direktno o onome što nas muči. Iz takvih situacija možemo “izaći” tako da se vratimo u trenutak i budemo svjesni što se zapravo događa. Majmun nas poziva nas da izrazimo ono što mislimo i osjećamo na izravan način.

Sa Kinom 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće zapoćinje Rezonantna luna.
Sa kinom 132 završava Mistična Harmonija, Lunarno Ljudsko biće označava Ljudsko biće bez ega. Žuto Lunarno Ljudsko biće je jasan znak na poklopcu sarkofaga grobnice Pacal Votana koji označava proročanstvo o "Lunarnom ljudskom biću", koje se vratilo skladu s ciklusima prirodnog vremena kroz 13 luna/ 28 dana kalendara / sinkronara (13 x 28 = 364 + 1 dan izvan vremena).
Kroz lunarni ton stabiliziramo svijest, iscjeljujemo polaritete, usmjeravamo se prema JEDNOSTI!
Žuto Ljudsko Biće Utječe Na Slobodnu Volju. Žuto Ljudsko Biće simbolizira mudrost, rad, odgovornost, slobodnu volju – podsjeća nas na mogućnost izbora. Kroz ovaj pečat učimo biti otvoreni za primanje.
Energija Žutog Ljudskog Bića u nama priprema čakre za transformaciju. Također, pozivan nas da postanemo prazni – da se pročistimo, otvorimo s povjerenjem i primimo darove. Žuto Ljudsko Biće nas uči povjerenju – kako bi naša slobodna volja postala Božanska volja.
Sa kinom 132 završava Mistična Harmonija 33 ( četvrti i zadnji kin u harmoniji) MISTIČNA HARMONIJA 33 je započela sa kinom 129 Crvenom Kristalnom Lunom. Mistična harmonija 33 ima 4 kina: Kin 129, Crvena Kristalna Luna, Kin 130, Bijeli Kozmički Pas, Kin 131, Plavi Magnetski Majmun, Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće. Još uvijek se nalazimo u Mističnom Stupcu, sedmom stupcu u Tzolkinu. U Mističnom stupcu povezujemo se sa proročanstvom. Nalazimo se u kanalu kroz koji možemo ostvariti komunikaciju sa višim dimenzijama, sa kozmičkom svjesnosti.


22.1.2022.KIN 144 Žuto Magnetno Sjeme, počinje Začarani val Žutog Sjemena - 12ti začarani val u Tzolkinu, val Cvjetanja Svjesnosti, ciklus 13. dana Začaranog Vala Žutog Sjemena. U ovom začaranom valu Sjemena imamo 10 aktivacije galaktičkih portala za redom OMEGA RUN. Ovaj začarani val je zadnji val u Plavom Začaranom Zamku Plamtenja - Zamak Transformacije. Ovaj zadnji val je val povezan sa dozrijevanjem ( talenti i plodovi, obilje). Sa ovim začaranim valom Žutog Sjemena smo ušli u posljednih 13 dana ciklusa od 52 dana ciklusa Plavog Zamka Transformacije. Plavi Zapadni Zamak Plamtenja: Sud Magije: Pleme Sjemena dozrijeva plamtenje kroz moć cvjetanja. Prisjećanje na Istinu o galaktičkom Jupiteru ...


Sa kinom 144 ŽUTIM MAGNETNIM SJEMENOM se povezujemo s PRVOM GODINOM dekodiranja PROROČANSTVA PACAL VOTANA ( koje je bilo na dan kina 144, 26.7.1993.) José Argüelles, Valum Votan je dekodirao Kodove Vremena Maya i ponovo otkrio Zakon Vremena. Proročanstvo Pakal Votana poznato je kao Telektonon ili «Kanal kroz koji govori Duh Zemlje." Kroz kin 144, Žuto Magnetno Sjeme se povezujemo sa oslobađanjem velikog znanja i informacija o kodovima Vremena, Zakonu Vremena i Proročanstva Telektonona, a od 2009. godine i Sinkronotrona. Kroz kinove se povezuje prošlost, sadašnji trenutak i budućnost.
KIN 144 - BROJ 144
144 12 x12 "Hram Novog Jeruzalema :+: druga kreacija"
144 + 441 = 585 "frekvenciju prosvjetljenja"– sinodički broj Venere


Također, od početka nove galaktičke zrake na kin 144 su se otvorili mnogi vremenski portali i primili smo nove informacije i znanja. Podsjetinik: Na dan kina 144 Žutog Magnetnog Sjemena 23. ožujka 2014. aktivirao se portal ubrzanog prozora vremena u trajanju od 144 dana. U ovih 144 dana usmjeravali smo se dodatno na duhovnu praksu i mayanske sinkronijske kodove. U ovom ciklusu vježbali prevazići stare programe i u potpunosti se usmjeravati prema kozmičkoj prirodi stvarnosti. Sinkronizirali smo se na veliku galaktičku sliku u pokretu koja sebe otkriva na najmisterioznije načine. Konačna svrha vježbi zasnovanih na mayanskim kodovima je uspostavljanje telepatske mreže na Zemlji, bazirane na razvoju kapaciteta ljudskog uma koji je u interakciji sa Zemljinim elektromagnetnim poljem.


24.1.2022.kin 146 Bijeli Eketrični Spojitelj Svjetova. Sa kinom 146 je započeo OMEGA RUN, Omega pokretanje - 10 GALAKTIČKIH PORTALA ZA REDOM. Bijeli spojitelj Svjetova predstavlja smrt i sve one dijelove nas samih koje smo već prerasli. Predstavlja transmutaciju energije, jer smrt nije kraj... Bijeli Spojitelj Svjetova donosi momentalnu promjenu.

OMEGA RUN, Omega pokretanje
Ovih 10 galaktičkih portala za redom počinje sa energijom otpuštanja, smrti ega, odustajanjem od kontrole, razvijanjem povjerenja i prihvaćanjem snage sadašnjeg trenutka. Galaktički portal je poput vrata - spaja dimenzije. U Tzolkinu, Svetom kalendaru Maya, ima 52 galaktička portala. Na ove posebne dane galaktičke aktivacije, povezujemo se sa galaktičkim kodom svjetlosti i Zemljom, stvaramo mogućnost za DNK aktivaciju i evoluciju.
Na dan galaktičkog portala sve su energije pojačane, što znači da je također sve unutar nas pojačano. Također, portal je poput vrata koji spaja dimenzije - vrata su otvorena u oba smjera. Na dane galaktičke aktivacije imamo mogućnost kroz potencirane energije povezati se sa galaktičkim kodom Svjetlosti i planetom Zemljom, otpustiti sve što nas blokira, otvoriti se prema novom i prema evoluciji DNK. Na dane portala meditiramo, radimo vježbe disanja, osvještavamo dijelove sebe koje želimo otpustiti i otvaramo se prema višoj svijesti, npr. usmjeravamo se prema onome što želimo promijeniti, usmjeravamo se prema željenom.
Također radimo meditacije za dobrobit svih ljudi, životinja, biljaka, svih bića, za dobrobit svega što posjeduje život, za dobrobit planete Zemlje. Radimo meditacije Noosfere i Meditacije Mosta Duge, šaljemo Ljubav, Svjetlost i Mir cijeloj planeti i svim njeznim stanovnicima, cijeloj Kreaciji.


Svi kinovi su višedimenzionalni, fraktalni, radijalni. Pomoću kinova putujemo kroz vrijeme ... Prateći Sinkronar / kalendar 13 luna 28 dana možemo iscijeliti prošlost, transformirati sadašnjost, kreirati budućnost. Podsjetimo se, 14.5.2016. Na kin 146 Bijelog Električnog Spojitelja Svjetova, NASA je objavila promjenu u magnetskom polju Zemlje. Kasnije je demantirala obavijest da je bio kvar na softeru, no iz snimaka Planete je vidljiva promjena.

Promjena u magnetnom polju Zemlje utječe na sva bića na planeti. Također utječe i na naš um. Elektromagnetno polje Zemlje utječe na proces razmišljanja, sjećanja, ideje i inspiracije u našem umu...Također elektromagnetno polje utječe na sva živa bića (podsjetimo se koliko je važno za navigaciju ptica, pčela, morskih kornjača, riba, itd.). 'U posljednjem stoljeću magnetski se sjever pomaknuo za više od 1.500 km', rekao je geofizičar Conall Mac Niocaill s Oxforda. Prije 780.000 godina je bilo posljednje potpuno okretanje Zemljinih magnetskih polova. Kada gledamo taj broj vidimo da je povezan sa Shumanovom rezonanacom: 7,8 Hertza je prirodna vibracija planeta Zemlje. 78 je zbroj tonova na poklopcu groba Pacal Votan-a.780 ili trostruki Tzolkin je broj sinodičkog ciklusa Marsa


Mars

2.2.2022. kin 155 Plavi Kristalni Orao,10ti dan galaktičkog portala. Sa današnjim kinom završava 10 portala u nizu – Omega pokretanje. PLAVI ORAO Stvara Viziju. Njegova akcija je stvaranje, moć vizija, a karakteristika um. 12. TON KRISTALNI. Kako mogu posvetiti svoje biće svemu što posjeduje život? Ono što radimo učiniti Univerzalnim. Svojim mislima, uvjerenjima, načinom života imamo veliki utjecaj na Život – ne samo naš osobni, već i u globalnom smislu. Najveći poklon koji možemo pokloniti planeti jest da budemo LJUBAV. Svi smo pozvani, svi smo dio Jednog. Kako se povezujemo sa planetom i svim bićima, naša svijest se širi, i živimo odgovorniji život. Kako se mi budimo, kako se mi iscjeljujemo, iscjeljuje se i planeta Zemlja. Promjene se neće dogoditi izvan nas – mi smo ti koji smo odgovorni za transformaciju, mi smo ti koji trebamo uložiti energiju u promjenu vlastite svijesti. Preko osobne evolucije će se dogoditi promjena kolektivne svijesti.

Plavi Orao simbolizira kolektivni um. Ako vjerujemo u svoje vizije, i realiziramo ih, iscjeljujemo kolektivni um. Razbijamo obrasce kolektivnot uma, dajemo prostor novim mogućnostima i vjeru da je pozitivna promjena moguća. Plavi Orao nas uči saosjećanju. Zapitajmo se da li imamo saosjećanje za sebe, za planetu Zemlju i za sva bića. U svoje planove i vizije uključimo aktivnosti koje će poboljšati naše odnose sa drugima, koje će donijeti dobro Zemlji i svim živim bićima. . Plavi Orao nas uči da vidimo daleko, da proširimo svoj duh. Poziva nas da poletimo, da se izdignemo iznad svakodnevice.
Vjerujmo u svoje snove i vizije. Sve ono što jesmo povezuje se sa većom cjelinom. Svi mi smo posijano zvjezdano sjeme.


Za dnevna čitanja i informacije na hrvatskom jeziku, pratite stranicu na Facebooku koju uređujem:
www.facebook.com/mayantzolkin.sinkronar13luna/

Za više informacija o Zakonu vremena i Sinkronaru13 luna 28 dana na engleskom jeziku pratite stranicu:
Vesna Uaxak Etznab

Nema komentara:

Objavi komentar