četvrtak, 28. studenoga 2013.

RADIONICA MAYANSKOG KALENDARA "ZAČARANI SAN" U ZAGREBU - PRVI DIO


Oduvijek ste maštali o putovanju kroz Vrijeme? Željeli ste putovati Vremeplovom kroz dimenzije? Pozivam Vas na putovanje kroz Vrijeme, na prvi dio radionice "ZAČARANI SAN" u ZAGREBU, UTORAK, ČETVRTAK I PETAK 17.12., 19.12. i 20.12. 2013.

Radionica „Začaranog sna“ je prvu u nizu radionica Zakona Vremena. Praćenje prirodnog vremena je moćan alat za duhovni razvoj, za samospoznaju. Radionica je namijenjena početnicima i onima koji prate kalendar a žele produbiti svoje znanje. 

Kroz znanje "Začaranog sna" integriramo povišene frekvencije kroz svakodnevo praćenje sinkronara / kalendara. Svakodnevnim praćenjem kalendara integriramo naše fizičko tijelo treće dimenzije sa svjetlosnim tijelom - Holonom u četvrtoj dimenziji, i sa Svjetlosnim tijelom Duge - tijelom u petoj dimenziji. Na radionici "Začaranog sna" osvještavaju se frekvencije kodova vremena pomoću kojih se sinkroniziramo sa planetom, solarnim sistemom i galaksijom.
Kroz kalendar / sinkronar pratimo prirodno vrijeme frekvencije 13:20.
 
 Na kin Žutog Galaktičkog Sjemena ( 26.7.2013.), na prvi dan Nove mayanske godine ušli smo u novu galaktičku zraku. Prema Mayanskom kalendaru ova nova zraka je vrlo visoke frekvencije, nova zraka svjesnosti. Ova povišena frekvencija potiče mnoge transformacije unutar našeg bića. Imamo veliku podršku za osobnu evoluciju.


"TKO POSJEDUJE TVOJE VRIJEME POSJEDUJE TVOJ UM!" - José Argüelles

Naš doživljaj vremena i način na koji ga pratimo imaju izniman utjecaj na naš život.
Vrijeme i um su povezani. Prema Zakonu vremena vrijeme se, jednako kao i naš um, nalazi u četvrtoj dimenziji. Zakon vremena je učenje o vremenu i njegovoj pravoj prirodi temeljeno na znanjima drevnih Maya. Zakon Vremena i kodove Vremena ponovo je otkrio José Argüelles.

Vrijeme predstavlja sponu između materijalnog (treća dimenzija) i duhovnog svijeta (peta dimenzija) i zato nam život u prirodnom vremenu omogućuje širenje svijesti, duhovni rast i otvara vrata za put u više dimenzije. Na radionici se upoznajemo s mayanskim kodovima Vremena,  kalendarom / Sinkronarom 13 luna (mjeseci) i 28 dana, i s mayanskim Svetim kalendarom Tzolkinom.
Sinkronar / Kalendar 13 luna (mjeseci), 28 dana predstavlja praktičnu primjenu Zakona Vremena, najtočniji je standard praćenja vremena koji je čovječanstvo ikad koristilo.
U sinkronaru 13 luna 28 dana imamo 13 mjeseci – luna, svaka luna traje jednako - četiri tjedna, po 7 dana, ukupno 52 tjedna. Svaki dan i tjedan ima drugačiju energiju, drugačiju funkciju. Kroz praćenje sinkronara dobivamo uvid u energiju dana, saznajemo koja je čakra aktivna, da li je dan galaktičkog portala i još mnoge druge informacije.

Polaznici se upoznaju s osnovama kodova vremena, koji nam pomažu povezati se s našim duhovnim bićem i tako prepoznati svoju bit i otkriti koja je naša uloga u ovom životu.

Kalendar je mapa svakodnevne navigacije vremenom i moćan alat za duhovni razvoj.
RADIONICA „ ZAČARANI SAN“ I. DIO, u ZAGREBU
17.12. utorak od 17 - 20h,
19.12. četvrtak.17-20h,
20.12.petak 17 - 21h.

Cijena radionice: 450 kn
Materijal za radionicu i skripta uračunati u cijenu radionice.
Obavezne prijave na e mail ili mobitel: mob: 098 92 94 751,
e mail: vesna.etznab138@gmail.com

Informacija točne lokacije po prijavi na mob 098 92 94 751, ili e mail: vesna.etznab138@gmail.com


Voditeljica: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo,
Članica Fondacije za zakon vremena i Pokreta za mir te promjenu na kalendar od 13 luna 28 dana.
  

PROGRAM – I. DIO radionica "Začaranog sna"

 UTORAK 17.12.2013. od 17 - 20h
 - MOLITVA 7 GALAKTIČKIH PRAVACA
- O PROSTORU I VREMENU
- Usporedba Gregorijanskog kalendara i Sinkronara
- MODEL13 LUNA I  28 DANA
- O 13 luna ( mjeseci) i njihovim Totemima
- RADIJALNE PLAZME i njihov odnos sa 7 čakri.
- 20 solarnih pečata i 13 galaktičkih tonova
- SVJETLOSNO TIJELO - Holon ljudskog bića, univerzalna struktura ljudskog tijela u četvrtoj dimenziji
- Meditacija HOLONA - 20 pečata i 13 tonova

ČETVRTAK 19.12.2013. 17-20h
- MOLITVA 7 GALAKTIČKIH PRAVACA
- ČITANJE ENERGIJE DANA
- TZOLKIN, Sveti kalendar Maya, Harmonijski Modul, matrica frekvencije 4 D vremena 13:20, 13x20=260., DNK Vremena, Ciklus od 260 dana, CIKLUSI UNUTAR TZOLKINA
- GALAKTIČKI POTPIS -  Pomoću našeg galaktičkog potpisa se povezujemo sa svjetlosnim tijelom - Holonom. Kin nam govori o našoj ulozi, našim zadacima, našim izazovima, našim talentima i sposobnostima.
- PROROČANSTVO SUDBINE – polaznici će naučiti kako izračunati i tumačiti energiju vodiča, podrške, izazova, energiju skrivene moći, energiju okulta.
- MEDITACIJA PRIRODNOG UMA - Prirodni um je stanje uma kada je um potpuno opušten. Između svake misli koja proleti kroz naš um, postoji tren tišine prije negoli se pojavi sljedeća misao. Ovaj prostor tišine u našem umu je manifestacija duha. Taj prostor tišine je sjeme prirodnog uma i ključ našeg istinskog autentičnog ja. S meditacijom prirodnog uma vraćamo se svjesno stanje uma i duha. Kroz svjesno disanje dolazimo do prostora tišine u našem umu, spoznajemo tko uistinu jesmo.


PETAK 20.12.2013. 17 - 21h.
- MOLITVA 7 GALAKTIČKIH PRAVACA
- ČITANJE ENERGIJE DANA
- ZAČARANI VAL – Svaki Začarani val ima svoju specifičnu frekvenciju kroz koju se događa evolucija svijesti. Kroz Začarani val od 13 dana učimo o energetskom ciklusu vremena kroz koji svakodnevno živimo. Kroz Začarane valove učimo na koji način transformirati teškoće na našem putu, koji su naši zadaci, kako razviti svoje talente i sposobnosti, i na koji način najbolje možemo manifestirati svoje biće kroz realizaciju željenog u životu.
- PRAKTIČNA PRIMJENA SINKRONARA – polaznici će se upoznati kako i na koji način je kalendar / sinkronar alat za duhovni razvoj i samospoznaju
– MEDITACIJA MOSTA DUGE - Svakih 7 dana meditiramo Meditaciju Mosta Duge, svaki puta kad je dan Silio, aktivirana je srčana čakra. Meditacija povezuje Dugin most planete Zemlje i naše Svjetlosno tijelo Duge. Sa Svjetlosnim tijelom Duge se povezujemo sa 5 dimenzijom. Kroz sinkronizirane meditacije povezujemo se u svjetski telepatski val ljubavi koji obuhvaća cijelu planetu Zemlju i sva živa bića, stvarajući međudimenzionalni most. Kroz ujedinjeni val jedinstva, mira i ljubavi manifestiramo Dugin Most oko planete Zemlje, znak sklada i mira.

Voditeljica: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo,
Članica Fondacije za zakon vremena i Pokreta za mir te promjenu na kalendar od 13 luna 28 dana.
Informacije i prijave: 098 92 94 751, Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo

Za više informacija:
http://vesnasantak138.blogspot.com/
http://www.facebook.com/mayanski.kalendar
vesna.etznab138@gmail.comIn Lake'ch!
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo 


ponedjeljak, 25. studenoga 2013.

INTONIRANA LUNA PAUNA / Overtone Peacock MoonIntonirana Luna Pauna, peta Luna u Začaranom valu Planetarnog služenja. Ima pitanje: Kako mogu poboljšati svoj potencijal? Akcija mu je nalagati, moć poticati, karakteristika sjaj.
Totem životinja za ovu lunu je  Paun, što znači ljepota, sjaj i uskrsnuće. Pauna su ponekad s povezivali s Kristovim uskrsnućem, a i oči u Paunova repa predstavljaju svevideće oko Horusa. Simbolizira unutarnju mudrost. Paun je simbol ljepote, blagostanja, ljubavi, samilosti, duše, mira i besmrtnosti. Paun je poziv da proširimo i razvijemo sve svoje aspekte. Paun je poznat kao ptica sa stotinu očiju. Boje u obliku očiju na njegovom repu također predstavljaju zvijezde, Univerzum, Sunce, Mjesec i nebeski svod. Također, oko je simbolično portal za veće znanje (3.oko - unutarnje znanje). Paun nas poziva da se preispitamo kako bismo proširili svoju perspektivu i pogledati dublje u sebe. Paun nas uči da stojimo uspravno i pokažemo drugima naše talente s ponosom. 
 
Sa ulaskom u novu galaktičku zraku evolucije svijesti sve energije su se pojačale, stari svijet se ruši, svi obrasci razmišljanja i djelovanja se trebaju transformirati. Ubrzano je čišćenje karme na individualnom i globalnom nivou. Sve ono što smo kao čovječanstvo stvarali tisućama godina sada je potrebno transformirati, napustiti stare načine razmišljanja i djelovanja, otvoriti se novim mogućnostma, kako bismo stvorili svijet harmonije, mira, jednakosti, ljubavi i slobode za sva živa bića, cijelu planetu Zemlju, cijelu kreaciju. Zemlja nam pokazuje posljedice naših pogrešnih djelovanja. Potresi. Vulkani. Zračenja. Onečišćenja svih vrsta . Genetske manipulacije. Prenapučenosti. Socijalni nemiri.
Iako svakodnevna događanja i politički kaos izgledaju  kao da su izvan kontrole – nagomilani događaji,  sile u sukobu, u stvari, sve što se događa je funkcija većeg programa  prema kojem se odvija evolucijski redosljed,  evolucijski niz. Ovaj evolucijski niz je određen kroz prelazak u sljedeću evolutivnu fazu, prelazak u Noosferu, spajanje sa telepatskim umom Zemlje, život u harmoniji, jedinstvu i ljubavi sa cijelom kreacijom. Tranzicija  biosfera – noosfera,  prelazak iz biosfere u noosferuje sljedeća je evolutivna faza,  razvoj ljudskog bića prema svijesti jedinstva sa planetom, galaksijom i kozmosom.
Više o Noosferi pogledajte na: 
  
U geometriji Pulsara, peti ton je u četvrtoj dimenziji, u začaranom valu se nalazi na komandnoj Kuli, usmjerava nas prema našoj nutrini, prema sebi, kako bi osnažili Povratak Duhu u kolektivnoj svijesti. U sebi nosimo plan, nacrt Raja na Zemlji. Uskrsnuće naših  paranormalnih sila je na dohvat ruke. Svijet kojeg smo poznavali se raspada, vanjski svijet umire. Više nema vremena za sumnju. Iluzorna stvarnost izgrađena na pohlepi i stjecanja, treba se  rastvoriti u svjetlu Duha. Sve ovo što se događa sada u svijetu je posljedica  kolektivne karme – događaji koji se odvijaju sada su rezultat naših neispravnih djelovanja i neposlušnosti prema zakonima prirode.
Svaka misao koju  mislimo ima električni naboj i širi se u krugovima ( poput kamenčića kojeg bacimo u vodu – krugovi se šire iz centra - ripple effect ). Naš um je izravno povezan s elektromagnetskim poljem Zemlje. Zemljino magnetsko polje je izravno povezan sa Suncem, sa njegovim ciklusima sunčevih pjega, solarnih baklji  i koronarnih  izbačaja. Trajno bombardiranje solarnog i kozmičkog zračenja izravno utječe na biosferu i naš um.

 To zračenje šalje – prenosi  kontinuirani tok viših misaonih obrazaca u  našu planetu. Ove ne-konceptualne misaone forme nazivaju se provedbeni valovi (mentation waves). Želimo se otvoriti za primanje ove nove frekvencije, novih valova koji ulaze kroz novu Galaktičku zraku svijesti! Da bismo primili nove frekvencije za širenje naše svijesti, potrebno je pustiti stare obrasce razmišljanja i ponašanja, preuzeti odgovornost za sve naše misli i djela. Potrebno je stvaranje svjesnog napora usmjeravanja našeg uma prema svetom, prema nadahnuću i visokim misaonim formama. Stvaranje svjesnog napora kako bi naš um bio prožet svetim, nadahnućem, visoko vibrirajućim  misaonim formama ljubavi, mira, svjetlosti.
Sinkronijski kodovi djeluju kao most iz našeg uvjetovanog uma prema umu Noosfere.  Noosfera -  um planete Zemlje je interaktivan i spoznaje se kroz samo-reflektivnu svijest. Planeta Zemlja ima um Noosferu, mi živimo unutar njezinog uma. Da bismo shvatili Noosferu, trebamo ući u Vrhovno Jedinstvo Svijesti.

Sinkronijske kodove pratimo preko mayanskog kalendara / sinkronara i Zakona Vremena

 "S obzirom na Zemlju kao cijeli sustav, trebamo preuzeti odgovornost za misli koje stvaramo. Svoje misli odašiljemo i stvaramo naboj mentalnog polja mislećeg sloja Zemlje. Na taj način stvaramo sve  aktualne  uzroke - sva naša opterećenja kroz misli i djelovanja  pogađaju Planetu Zemlju. Trebamo preuzeti odgovornost za vlastite misli. Trebamo shvatiti relativnost naših  razmišljanja i naših pretpostavki u odnosu na tuđe mišljenje i pretpostavke, također  promisliti o cijelom našem programu.razmišljanja.“

 
U ovoj intonirano Luni  smo pozvani osnažiti svoje unutrašnje biće u Novoj galaktičkoj zraci svijesti, usmjeriti svoje misli na Velikog Duha i Svjetlost Novog svijeta koji se rodio.

http://www.youtube.com/watch?v=1A58PLF0VpM

In Lake'ch!

Izvor:  http://lawoftime.org/noos-letter/issue043-complete.html


  Overtone Peacock Moon

Welcome to the Overtone Peacock Moon of Radiance! This is the fifth Moon of the Planetary Service Wavespell, holding the power of Overtone Radiance.
Earth's ecology appears to be on the verge of collapse. Earthquakes. Volcanoes. Radiation. Pollution of all kinds. Genetic manipulation. Overpopulation. Social unrest. Government shutdowns. What is going on?

"Though the present-day environmental and political chaos might look like an unmanageable aggregate of runaway forces and events, in actuality all that is occurring is the function of a larger program unfolding in a predictable evolutionary mutational sequence. This sequence is referred to as the biosphere-noosphere transition."“It's not a Biospheric Crisis, but a Noospheric Emergency”, Jose Arguelles/Valum Votan

In the pulsar geometry, the fifth tone is the fourth-dimensional Command Tower, directing us to Empower Ourselves to a collective Return to Spirit this Moon!
We carry the blueprint of Paradise on Earth. The resurrection of our paranormal powers is at hand. The external world is dying. There is no time for doubts now. The illusory reality built on greed and acquisition must dissolve in the Light of Spirit. We are now experiencing the collective karmic results of our disobedience to nature’s laws.
The totem animal for this moon is the peacock, signifying beauty and resurrection. Peacocks are sometimes associated with the resurrection of Christ and the eyes in the peacock tails represent the all-seeing Eye of Horus. Christ said “if thine eye be made single then thy whole body will be filled with Light.”

In this Moon we are being called to summon the Supreme Forces of Light, Truth and Divine Knowledge to overcome the forces of darkness.Every thought we think has an electrical charge and creates a ripple effect. Our mind is directly connected to the electromagnetic field of the Earth. The Earth’s electromagnetic field is directly connected to the Sun, with its system of sun spot cycles, solar flares and coronal mass ejections. The continuous bombardments of solar and cosmic radiation directly affect the biosphere and our mind. 
This radiation sends forth a continuous stream of higher thoughtforms into our planet. These non-conceptual "thoughtforms" are called mentation waves. We want to open to receive these new mentation waves that are entering through a new Galactic Beam of consciousness. To do this requires a letting go of the old, taking responsibility for all of our thoughts and actions and making conscious effort to keep our mind saturated with the sacred, inspiring, HIGH thoughtforms.
The synchronic codes act as a bridge from our conditioned mind to noospheric mind. This Noospheric Mind is interactive and is knowable through self-reflective consciousness. It is the planet (Noosphere) that has the Mind, not us. To realize the noosphere is to enter Supreme Unity Consciousness. 
  "Considering Earth as a whole system, we must now take responsibility for the thoughts we create that charge the mental field or thinking layer of the Earth with the actual causes for everything that ails us and the planet today. Not only must we take responsibility for our own thoughts, we must also realize the relativity of our thinking and our assumptions in relation to everybody else’s thinking and assumptions - and perhaps rethink our whole program."“It's not a Biospheric Crisis, but a Noospheric Emergency”, Jose Arguelles/Valum Votan

In this Overtone Moon we are called to Empower ourselves in the New Beam by keeping our thoughts exclusively on the Great Spirit and the Light of the New World Being Born.


http://lawoftime.org/noos-letter/issue043-complete.html


srijeda, 20. studenoga 2013.

AKTIVACIJA AION PORTALA 23.11.2013

 
AKTIVACIJA AION PORTALA 23.11.2013. -  Vizualizacija planetarnog oslobođenja.
 
Vrijeme AKTIVACIJE AION PORTALA označava vrhunac kvadrata Urana i Plutona koji se odvija u vremenu od 2012. – 2015. Najvažniji astrološki aspekta našeg vremena i njegovo značenje je revolucija Svjetla. Točan heliocentrični trenutak kvadrata Urana i Plutona biti će 23 studenoga. Osim kvadrata Urana i Plutona odvijat će se heliocentrična konfiguracija. Merkur, Venera, Jupiter, Saturn, Neptun, Pluton će formirati mandalu šesterokrake zvijezde oko Sunca. Šesterokraka Zvijezda je ista konfiguacija koja se dogodila za vrijeme Harmonijske podudarnosti 2003. Također se ovakva konfiguracija ponovila na dan Portala Mira 25 kolovoza. U trenutku aktiviranja portala Galaktičko Središnje Sunce će poslati puls energije kroz Sunce i preko mandale planeta u obliku šesterokrake zvijezde. Puls će poslati skladne rezonantne valove širom sunčeva sustava. Ostvariti će se veza između treće dimenzije i kozmičke atmičke ravni 11. dimenzije na planeti Zemlji. 


Meditaciju aktivacije možete raditi u grupi koju organizirate ili sami, gdje god da jeste u svijetu. Svi ćemo raditi ovu aktivaciju u isto vrijeme u trenutku otvaranja portala AIONA koji dolazi 23.11. 2013. u 22:11 minuta po srednje europskom vremenu.

 
Meditacija aktivacije portala:
1. Opustite um i tijelo, promatrajte dah, radite meditaciju prirodnog uma nekoliko minuta.
2. Povežite se sa višim ja, vizualizirajte stup svjetla koji vas povezuje sa galaksijom, i kako kroz vaš centralni stup (kralježnicu) teče stup Svjetla
3. Vizualizirajte trenutak KOMPRESIJSKOG PROBOJA, bljesak Svjetlosti, trenutak
Planetarnog oslobađanja kako se odvija SADA.
4. Ostanite u meditaciji koliko vam je ugodno, osjetite se povezani sa povišenim frekvencijama i sa Svjetlosti.

Okupljanje na meditaciju i sinkronizirana vizualizacija Događaja, stvoriti će jasan i skladan kanal primanja povišene frekvencije i manifestacije za oslobođenje planeta.
 In Lake'ch!

MEĐUNARODNI DAN DJETETA 20.11.2013.
Međunarodni dan djeteta, 20.11.2013. na kin 21 Crvenog Galaktičkog Zmaja.
20. studenog obilježava se međunarodni dan djeteta i dan kada je 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina poslije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta. Obilježavanjem ovog dana želi se skrenuti pozornost na koji način se društvo odnosi prema pravima djece, također važnost odnosa roditelja i šire obitelji prema djeci. Rano djetinjstvo najkritičnije i najranjivije razdoblje u razvoju svakog djeteta. Uloga roditelja je u tom razdoblju neizmjerno važna. Način na koji se roditelji brinu o djetetu ima značajan utjecaj u razvoju djeteta. Svako dijete je veliki dar i blagoslov svojim roditeljima. Roditelji uče zajedno sa svojom djecom, to je uzajamno putovanje u osobnom rastu i razvoju. Djeca dolaze kroz svoje roditelje na ovu planetu, no djeca imaj svoj životni put, svoje želje za ostvarivanjem svojeg unutrašnjeg istinskog bića. Roditeljima je dano upoznati novu percepciju i doživljaj stvarnosti koji im donose njihova djeca, na beskrajnom putovanju duha i evolucije. 


Drage mame i tate, nemojte nikada zaboraviti na Veliku Misteriju Jedinstva Života, pružite svojoj djeci ljubav, podršku na njihovom putu u Životu, prihvatite ih upravo onakvima kakvi jesu, budite im podrška da razviju svoje potencijale i talente, neka postanu predivno Svjetlo koje nose u sebi. Pružite im mogućnost odrastanja i življenja u zdravoj, sretnoj, podržavajućoj okolini. Učite ih ljubavi, poštovanju, jednakosti i slobodi za sva živa bića, cijelu kreaciju. Učite ih poštovanju Života i Jedinstvu Života. Osnova za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međusobnoj povezanosti svih živih bića.
Na žalost, ima mnogo djeca na planeti kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer su zanemarena ili zlostavljana u svojim obiteljima, iskorištavani kao radna snaga, učestvuju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju se na prostituciju, pornografiju. Niti jedno dijete ne smije biti diskriminirano ili ozlijeđeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije. Ako u svojoj okolini primijetite zanemarivanje, zlostavljanje ili iskorištavanje djece, nemojte okrenuti glavu, reagirajte. Svi smo dio jednog velikog tkanja Života. O nama ovisi kakav ćemo svijet stvoriti. Zaštite djecu, budite im podrška, pomognite koliko je u vašoj moći djeci koja su na bilo koji način zlostavljana. Nemojte šutjeti ako vidite nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Kroz ljubav i suosjećanje stvaramo svijet mira, ljubavi, jednakosti. 
In Lake'ch! 
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
 Pregled prava "Konvencija o pravima djeteta" Ujedinjenih naroda može se sažeti u deset točaka:
1. Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti diskriminirano ili ozlijeđeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije.
2. Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zaštite zdravlja kao i zdravstvene preventive i medicinske brige.
3. Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osim toga, mora im se osigurati i posjet školama koje bi ih mogle dalje obrazovati.
4. Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
5. Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, kao i na to da svoje mišljenje slobodno kažu i budu saslušani.
6. Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili odgajatelji ne smiju primjenjivati silu. Zloupotreba i zlostavljanje djece su zabranjeni.
7. Djeca i mladi imaju pravo u ratu i bijegu dobiti posebnu pomoć i zaštitu.
8. Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i na zaštitu od seksualnog zlostavljanja.
9. Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima i na kontakt s oba roditelja ako oni žive razdvojeno.
10. Djeca i mladi invalidi imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje, kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu.
[Tekst preuzet iz: Terre des hommes,"Prava djeteta, sudjeluj i ti!"]
 
Ove mayanske godine Žutog Galaktičkog Sjemena, Međunarodni dan djeteta (20.11.2013.)  pada na kin 21: Crvenog Galaktičkiog Zmaja. Lijepi sinkronicitet Dana djeteta i Crvenog Galaktičkog Zmaja. Kada se govori o djeci, često se spominje da su djeca najveće blago planete, da su blagoslov koji dolazi u obitelj. No, još uvijek mnoga djeca trpe diskriminaciju, iskorištavanje i zlostavljanje. Započeo je Novi Svijet, Šesto Sunce. Da li će u njemu djeca biti zaštićena, voljena i podržavana ovisi o nama. Galaktički ton ima pitanje: Živim li u skladu sa onim u što vjerujem? Crveni Zmaj ima afirmaciju: Crveni Zmaj hrani rađanje, predstavlja energiju Kozmičke Majke - Pramajke. Stvaranje, rađanje i održavanje stvorenog. Pažnja, podrška, energija njegovanja, hranjena i održavanja stvorenog.


Zmaj simbolizira misteriju života. Zmaj simbolizira kreativnu energiju, žensku energiju. Kroz pečat Crvenog Zmaja osvještavamo našu žensku energiju - bez obzira da li smo muškarac ili žena svi posjedujemo esenciju ženske energije. Shakti. Pomoću Zmaja se povezujemo sa praizvorom. Na današnji dan Međunarodnog dana djeteta zapitajmo se da li smo roditelji koji podržavaju svoju djecu u njihovim potrebama? Da li živimo i manifestiramo energiju Crvenog Zmaja: princip stvaranja i održavanja stvorenog, održavanja Života. Da li živimo svoj integritet, da li su naše misli, osjećaji i djela u skladu? Prihvaćamo li djecu onakva kakva jesu, podržavamo li njihove potrebe i talente, da li svojoj djeci dajemo ono što im treba? Da li namećemo svoju volju i očekujemo od djece ono što sami nismo realizirali, ili im dajemo prostora, pažnje i ljubavi da razviju ono što je njihovo istinsko biće? Također, da li smo dobre i pažljive Majke prema svojem biću, kako se odnosimo prema svijetu koji nas okružuje?? Kako se brinemo za sebe, kako se njegujemo i podržavamo? Kakve su naše misli, osjećaji, naše odluke? Kako se odnosimo prema sebi, kako se odnosimo prema drugima? Vrijeme je odpuštanja starih obrazaca i otvaranju novoj komunikaciji kroz prihaćanje, ljubav i podršku. preuzmimo odgovornost za sebe, i svoje postupke. Postanimo svjesni da smo kreatori svojeg života, a na taj način i stvarnosti u kojoj živimo. Usmjeravajmo djecu prema ljubavi i saosjećanju za sva živa bića. Učimo djecu suradnji, prijeteljstvu, prihvaćanju, poštovanju Života. Na dan Crvenog Galaktičkog Zmaja povežimo se sa esencijalnom ženskom energijom, osvijestimo energiju prihvaćanja, podrške i stvaranje novog.

 In Lake'ch!
 Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo


International Children's Day - 20.11.2013.
On today's kin 21 Red Galactic Dragon is International Children's Day . Nice synchronicity , Day of the Child and the Red Galactic Dragon. Galactic tone: Do I live what I believe? Red Dragon has affirmation - Red Dragon Nurtures Birth , is the energy of the Cosmic Mothe. The Dragon symbolizes the mystery of life. The Dragon symbolizes the creative energy , feminine energy . Through seal Red Dragon clarifies our feminine energy - regardless of whether we are male or female all have the essence of female energy . Shakti . On this day, the International Day of the Child must ask ourselves whether we are parents who support their children in their needs ? Do you live and manifest the energy of Red Dragon : the principle of the creation and maintenance of creation , maintenance of life. Do you live your integrity , whether they are our thoughts, feelings and actions in line ? Do you accept children as they are, whether we support their needs and talents , whether we give our children what they need ? Do you impose your will and expect the children what we have not realized , or give them space , attention and love to develop what their true being ? Also, if we are good and attentive mother to her being, how we relate to the world around us ? How to take care of themselves , how to nurture and support ? What are our thoughts, feelings, and our decisions ? How we treat ourselves, how we relate to others ? On the day the Red Galactic Dragon Connect with essential feminine energy , energy senses, acceptance, support and create a new one.

 In Lake'ch!  Vesna White Galactic Mirror


utorak, 19. studenoga 2013.

RADIONICA MAYANSKOG KALENDARA U ZAGREBU - "ZAČARANI SAN" II. DIO, 29.11., 30.11., 1.12.2013.NAJAVA DRUGOG DIJELA RADIONICE "ZAČARANI SAN" U ZAGREBU!
POZIVAM VAS NA  II. DIO RADIONICE "ZAČARANOG SNA" 29.11., 30.11., 1.12.2013. - PETAK, SUBOTA I NEDJELJA U ZAGREBU!

Radionica je namijenjena početnicima i onima koji prate kalendar a žele produbiti svoje znanje. Sa promjenom ferkvencije i sa evolucijom svijesti i unutar kalendara putujemo na više ferkvencije sa novim informacijama i znanjima.

Nakon prvog dijela radionice "Začaranog sna", nastavjlamo putovanje kroz Vrijeme i dimenzije! Na prvom dijelu radionice polaznici su se upoznali s kalendarom / sinkronarom 13 luna (mjeseci) i 28 dana, s mayanskim Svetim kalendarom Tzolkinom, i svakodnevnom primjenom praćenja vremena. Polaznici su se upoznali na koji način sinkronar postaje mapa svakodnevne navigacije vremenom i moćan alat za duhovni razvoj. Putovali smo kroz Začarane Valove i Pulsare, učili o petoj galaktičkoj sili - Prorčanstvu sudbine. U drugom dijelu radionice "Začaranog sna" polaznici će se upoznati sa međudjelovanjem kodova vremena i na koji način su kodovi vremena povezani, upoznajti će se sa GENEZOM Začaranog sna, ciklusima unutar Tzolkina, harmonijama, kromatikama, učiti primjenu galaktičkog kompasa, Zamkove i Stazu Života.

II. DIO RADIONICE "ZAČARANOG SNA" 29.11., 30.11., 1.12.2013. - PETAK, SUBOTA I NEDJELJA U ZAGREBU.

PROGRAM:

PETAK 29.11.2013. OD 16h- 20h

- Galaktički kompas - je alat za pretvaranje bilo kojeg trodimenzionalnog datuma iz Gregorijanskog kalendara u četverodmenzionalni pečat u Kalendaru. Kroz kompas također pratimo cikluse u Tzolkinu, računamo Proročanstvo Sudbine, pratimo Začarane valove i Zamkove.

- Geneza "Začaranog Sna"

- ciklusi u Tzolkinu, Harmonije, Okultini kvarteti, Kromatike

- Holon čovjeka, Holon planeta Zemlje ili univerzalna struktura Planeta Zemlje sastavljena od 20 solarnih pečata, međuplanetarni holon.


SUBOTA 30.11.2013. OD 16 - 21h

- PSI BANKA - PSI KRONO MATRICA TZOLKINA

- ZAČARANI ZAMKOVI - Konstantna struktura od 52 jedinice.

- PAN - PLANETARNA MREŽA UMJETNOSTI

- ZASTAVA MIRA

- Meditacija prirodnog uma


NEDJELJA 1.12.2013. OD 16-20H

- Molitva u sedam galaktičkih pravaca

- STAZA ŽIVOTA OD 52 GODINE - energetska karta, najvažnija razdoblja u životu, povezivanje sa prošlosti i kreiranje budućnosti.

- ZAKON KINA

- MEDITACIJA MOSTA DUGE


Voditeljica radionice: Vesna Šantak, Bijelo Galaktičko Ogledalo, Članica Fundacije za Zakon Vremena i promjene kalendara na 13 luna 28 dana

Cijena vikend radionice drugog dijela "Začaranog sna": 450 kn ( 13 radnih sati)

Prijave i inforamcije: vesna.etznab138@gmail.com, mob: 098 92 94 751

utorak, 12. studenoga 2013.

POZIVAM VAS NA VIKEND RADIONICU "ZAČARANOG SNA" I DIO u ZAGREBU - Petak, subota i nedjelja 15., 16. i 17. 11. 2013.Radionica "Začaranog sna" je prvu u nizu radionica Zakona Vremena. Praćenje prirodnog vremena je moćan alat za duhovni razvoj, za samospoznaju.

Na kin Žutog Galaktičkog Sjemena ( 26.7.2013.) ušli smo u novu galaktičku zraku. Prema Mayanskom kalendaru ova nova zraka je vrlo visoke frekvencije, nova zraka svjesnosti. Ova povišena frekvencija potiče mnoge transformacije unutar našeg bića. Imamo veliku podršku za osobnu evoluciju. Kroz znanje "Začaranog sna" integriramo povišene frekvencije kroz svakodnevo praćenje sinkronara / Kalendara. Svakodnevnim praćenjem kalendara integriramo naše fizičko tijelo treće dimenzije sa svjetlosnim tijelom - Holonom u četvrtoj dimenziji, i sa Svjetlosnim tijelom Duge - tijelom u petoj dimenziji. Na radionici "Začaranog sna" osvještavaju se frekvencije kodova vremena pomoću kojih se sinkroniziramo sa planetom, solarnim sistemom i galaksijom.

"TKO POSJEDUJE TVOJE VRIJEME POSJEDUJE TVOJ UM!"  - José Argüelles

Naš doživljaj vremena i način na koji ga pratimo imaju izniman utjecaj na naš život.
Vrijeme i um su povezani. Prema Zakonu vremena vrijeme se, jednako kao i naš um, nalazi u četvrtoj dimenziji. Zakon vremena je učenje o vremenu i njegovoj pravoj prirodi temeljeno na znanjima drevnih Maya. Zakon Vremena i kodove Vremena ponovo je otkrio José Argüelles.


                                                       José Argüelles - Valum Votan

Vrijeme predstavlja sponu između materijalnog (treća dimenzija) i duhovnog svijeta (peta dimenzija) i zato nam život u prirodnom vremenu omogućuje širenje svijesti, duhovni rast i otvara vrata za put u više dimenzije. Na radionici se upoznajemo s kalendarom / sinkronarom 13 luna (mjeseci) i 28 dana, i s mayanskim Svetim kalendarom Tzolkinom. Sinkronar / Kalendar 13 luna (mjeseci), 28 dana predstavlja praktičnu primjenu Zakona Vremena, najtočniji je standard praćenja vremena koji je čovječanstvo ikad koristilo.
U sinkronaru 13 luna 28 dana imamo 13 mjeseci – luna, svaka luna traje jednako - četiri tjedna, po 7 dana, ukupno 52 tjedna. Svaki dan i tjedan ima drugačiju energiju, drugačiju funkciju. Kroz praćenje sinkronara dobivamo uvid u energiju dana, saznajemo koja je čakra aktivna, da li je dan galaktičkog portala i još mnoge druge informacije.

Kalendar je mapa svakodnevne navigacije vremenom i moćan alat za duhovni razvoj.


Polaznici se upoznaju s osnovama kodova vremena, koji nam pomažu povezati se s našim duhovnim bićem i tako prepoznati svoju bit i otkriti koja je naša uloga u ovom životu.

RADIONICA „ ZAČARANI SAN“ I DIO, u ZAGREBU

Petak 15.11.2013. 18h – 21h
Subota 16.11.2013. 18h – 21h
Nedjelja 17.11.2013. 17h – 20 i 30h

Cijena radionice: 350 kn ( 10 radnih sati)
Materijal za radionicu i skripta uračunati u cijenu radionice.
Za informaciju točne lokacije nazvati na mob 098 92 94 751, Vesna
Obavezne prijave na e mail ili mobitel: mob: 098 92 94 751,
e mail: vesna.etznab138@gmail.com
Voditeljica: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo,
Članica Fondacije za zakon vremena i Pokreta za mir te promjenu na kalendar od 13 luna 28 dana.


PROGRAM - I DIO radionica "Začaranog sna"

Petak 15.11.2013. 18h – 21h
- Molitva 7 galaktičkih pravaca
- ČITANJE ENERGIJE DANA
- O prostoru i Vremenu
- Usporedba Gregorijanskog kalendara (jednodimenzionalno vrijeme) i Sinkronara (višedimenzionalno vrijeme)
- Model 13 luna 28 dana
- O 13 luna ( mjeseci) i njihovim Totemima
- Radijalne plazme i njihov odnos sa 7 čakri.
- 20 solaranih pečata i 13 galaktičkih tonova
- Svjetlosno tijelo - Holon ljudskog bića, univerzalna struktura ljudskog tijela u četvrtoj dimenziji
- Meditacija HOLONA - 20 pečata i 13 tonova

Subota 16.11.2013. 18h – 21h - Molitva 7 galaktičkih pravaca
- ČITANJE ENERGIJE DANA
- TZOLKIN, Sveti kalendar Maya, Harmonijski Modul, matrica frekvencije četverodimenzionalnog vremena 13:20, 13x20=260., DNK Vremena, Ciklus od 260 dana.
- ciklusi unutar Tzolkina
- Galaktički potpis- polaznici će naučiti kako izračunati svoj galaktički potpis. Pomoću našeg kina – galaktičkog potpisa se povezujemo sa svjetlosnim tijelom - Holonom. Kin nam govori o našoj ulozi, našim zadacima, našim izazovima, našim talentima i sposobnostima.
- Proročanstvo sudbine – polaznici će naučiti kako izračunati i tumačiti energiju vodiča, podrške, izazova, energiju okulta – skrivene moći.
- Meditacija prirodnog uma - Ljudi današnjice su se odvojili od svojeg unutrašnjeg bića i zaboravili na svoje prirodno stanje svijesti. Prirodni um je stanje uma kada je um potpuno opušten. Između svake misli koja proleti kroz naš um, postoji tren tišine prije negoli se pojavi sljedeća misao. Ovaj prostor tišine u našem umu je manifestacija duha. Taj prostor tišine je sjeme prirodnog uma i ključ našeg istinskog autentičnog ja. S meditacijom prirodnog uma vraćamo se svjesno stanje uma i duha. Kroz svjesno disanje dolazimo do prostora tišine u našem umu, spoznajemo tko uistinu jesmo.

Nedjelja 17.11.2013. 17h – 20 i 30h
- Molitva 7 galaktičkih pravaca
- ČITANJE ENERGIJE DANA
- Začarani val – Polaznici će se upoznati sa ciklusima Začaranog vala. Svaki Začarani val ima svoju specifičnu frekvenciju kroz koju se događa evolucija svijesti. Kroz Začarani val od 13 dana učimo o energetskom ciklusu vremena kroz koji svakodnevno živimo. Kroz Začarane valove učimo na koji način transformirati teškoće na našem putu, koji su naši zadaci, kako razviti svoje talente i sposobnosti, i na koji način najbolje možemo manifestirati svoje biće kroz realizaciju željenog u životu.
- Praktična primjena kalendara – polaznici će se upoznati kako i na koji način je kalendar alat za duhovni razvoj i samospoznaju
– MEDITACIJA MOSTA DUGE - Svakih 7 dana meditiramo Meditaciju Mosta Duge, svaki puta kad je dan Silio, aktivirana je srčana čakra. Meditacija povezuje Dugin most planete Zemlje i naše Svjetlosno tijelo Duge. Sa Svjetlosnim tijelom Duge se povezujemo sa 5 dimenzijom. Kroz sinkronizirane meditacije povezujemo se u svjetski telepatski val ljubavi koji obuhvaća cijelu planetu Zemlju i sva živa bića, stvarajući međudimenzionalni most. Kroz ujedinjeni val jedinstva, mira i ljubavi manifestiramo Dugin Most oko planete Zemlje, znak sklada i mira.

 

Voditeljica: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo,
Članica Fondacije za zakon vremena i Pokreta za mir te promjenu na kalendar od 13 luna 28 dana.

Informacije i prijave:

098 92 94 751, Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo

 

ponedjeljak, 11. studenoga 2013.

José Argüelles - VALUM VOTAN - In memoriam „Kao što je zrak atmosfera tijela, tako je vrijeme atmosfera uma. TKO POSJEDUJE TVOJE VRIJEME - POSJEDUJE TVOJ UM! Promijeni svoje vrijeme i promijeniti ćeš svoj um! Promijeni svoj um i pomijenti ćeš svijet!" José Argüelles, Valum Votan, onaj koji zatvara ciklus.
 

KIN 11: Plavi Spektralni Majmun je galaktički potpis Jose Arguellesa, Valum Votana. Jose Arguelles- Valum Votan posvetio je svoj život dekodiranju mayanskih kodova Zakona Vremena. Više od 50 godina svog života posvetio je proučavanju znanja Maya, formulaciji, sintezi i širenju kodova Zakona Vremena u ime vizije Zemlje kao umjetničkog djela i Jedinstva Života. 


José Argüelles (1939-2011) je američki pisac meksičkog podrijetla, likovni i glazbeni umjetnik, doktor povijesti umjetnosti i estetike, antropolog i povjesničar, sveučilišni profesor. Jedan je od idejnih začetnika i organizatora za obilježavanja Dana planete Zemlje, koji se obilježava 22. travnja. Bio je inicijator svjetski poznatog događaja Harmonijske Konvergencije - globalne meditacije za mir održane 16. -17. kolovoza 1987. Neumorni zagovornik kulture mira te svijesti o zajedništvu čovječanstva i planeta, suosnivač PAN-a (Planetarne mreže umjetnosti), osnivač i predsjednik zaklade Law of Time (Zakon Vremena), Instituta za galaktičko istraživanje i projekta Noosphere II čiji je cilj promicati ideju o cjelovitosti Zemlje kao umjetničkog djela.
 


Preko 50 godina života posvetio je proučavanju znanja Maya. Sa 14. godina je na Piramidi Sunca u Teotihuacanu doživio čudesnu viziju i prepoznao je svoju životnu misiju – otkrivanje poruka Maya sakrivenih u njihovim kodovima vremena, arhitekturi, znanosti i umjetnosti. Od 1953. istražuje poimanje i računanje vremena Maya, mayansku matematiku, kalendare i proročanstva Maya. Dešifrirao je složene matematičke kodove mayanskog kalendara i otkrio drevne spoznaje o zakonitostima dimenzije vremena i njenom utjecaju na život na planeti i ljudsku sudbinu.
 José Argüelles je izučavao tibetanski Budizam dugo godina uz poznatog učitelja Chogyam Trungpa Rinpochea, prepoznajući i osjećajući značaj prevazilaženja dogmi i okvira svih službenih i organiziranih religija, te se zalagao za povratak Univerzalnoj Religiji koja bi ujedinila i povezala sve ljude na planete kroz Jednakost, Ljubav, Mir i Harmoniju. Njegovo istraživanje i dekodiranje kalendara Maya rezultiralo je otkrićem Zakona Vremena koji predstavlja temelje nove znanosti o Vremenu. Prema Zakonu Vremena VRIJEME JE UMJETNOST.


Otkrio je  Zakon Vremena. Prema Zakonu vremena čovječanstvo današnjice ima pogrešnu i umjetnu percepciju vremena koja je uzrok života u neskladu s prirodom i njezinim ciklusima koji vodi u destrukciju, disharmoniju, patnju i propast. Pomoću mayanskog kalendara / sinkronara 13 luna 28 dana vraćamo se prirodnom vremenu. Praćenjem kalendara / sinkronara vraćamo se harmoniji i ravnoteži jer se sinkroniziramo sa ciklusima prirode, planete Zemlje i galaksije, osvještavamo povezanost i jedinstvo sa planetom, sa svim živim bićima.

Argüelles je kombinirajući mayansko znanje s Ji-Đingom, Runama, s nekolicinom ezoterijsko-filozofskih sustava i otkrićima suvremene znanosti, osmislio „Začarani san“ (Dreamspell) – interaktivno pomagalo na putu osobnog razvoja - poopćenu primjenu matematike kalendara Maya prilagođenu današnjem čovjeku. Također je pri UN – u pokrenuo inicijativu za povratak na prirodni kalendar od 13 mjeseci i 28 dana, čijom bi primjenom čovječanstvo vratilo izgubljenu ravnotežu i sklad.


Autor je  mnogih knjiga u kojima spaja duhovnost, znanost, godine istraživačkog rada i svoje duhovne uvide: „Uzašće Zemlje“, „Jahači na valovima Zuvuye“, „Arkturova Sonda“, „ Vrijeme i tehnosfera“, „Faktor Maya“, „Kronike kozmičke povijesti I- VII“. Na svečanosti održanoj 3. ožujka 2002. na vrhu Piramide Sunca u Teotihuacanu José Argüelles je za svoj predani rad i doprinos buđenju čovječanstva prema miru, jedinstvu i harmoniji, iz ruku devetorice mayanskih autohtonih starješina primio počasno priznanje i tako postao “Valum Votan, Onaj koji zatvara ciklus“ .


José Argüelles je 2010. je dobio najveću čast Međunarodnog komiteta Zastave mira u Mexico Cityju: Nicholas Roerichov Medaljon Mira.
http://www.lawoftime.org/roerich-medal.html

 U 2010. José Argüelles bio je nagrađen za svoj cijeloživotni rad s majanskim kalendarom, od Flordemayo, Mayanske iscjeliteljice i članica Međunarodnog vijeća od Trinaest starosjedilačkih Baka. http://www.youtube.com/watch?v=7yWPp06nP-cJosé Argüelles je napustio planetu 23.3.2011., na Kin 89 Crvena Spektralna Luna), u 6:10 (točno u isto vrijeme njegovog rođenja) i točno 1328 godina nakon smrti Pacal Votan (683). Argüelles je bio veliki vizionar, umjetnik i učitelj. Zahvaljujući njegovom istraživačkom radu i duhovnom putovanju u današnjem vremenu nam je dostupno znanje drevnih i galaktičkih Maya. Danas se kalendar / sinkronar 13 luna 28 dana prati u preko 90 zemalja. Kalendar / sinkronar je također dio Planetarne mreže umjetnosti ( PAN ) pokreta za mir, jedinstvo Života, jednakost, ljubav i mir za sva živa bića. Također PAN je dio pokreta za povratak kalendara na 13 luna 28 dana kako bi se ponovno pratila prirodna frekvencija vremena.

                                                      Stephanie South i José Argüelles

Stephanie South – Crvena Kraljica, ( suradnica i učenica José Argüellesa) nastavlja njegov rad. Za zavšetak ciklusa 21.12.2012. Stephanie South je bila pozvana od mayanskih starješina na sudjelovanje u ceremonijama u Palenqueu. Tim pozivom su mayanske starješine priznale rad José Argüellesa i Stephanie South u širenju znanja drevnih Maya kroz sinkronar / kalendar i organizaciju za Zakon Vremena. Stephanie South je autor knjiga: „2012: biografija putnika kroz Vriijeme“, „Sinkronizacija i promjena Kalendara: Život i rad vizionara José Arguellesa”. Također je koautorica sa José Arguellesom na 7 tomova „Kozmičke povijesti“ (2005.-2011.). Kao suradnica Joséa radila je s njim tijekom proteklih 10 godina na projektu Noosfera II, i istraživanja Zakona Vremena. Kreativni je direktor Fondacije za Zakon vremena: http://www.LawOfTime.org/


O Jose Arguellesu, njegovom životu i radu, možete više saznati kroz njegove knjige i kroz ovlaštene biografije, koje je napisala njegova suradnica, učenica i nasljednica , Stephanie South:" 2012: biografija Vremenskog Putnika" (Od rođenja do prve godine Proročanstva/1993), "Vrijeme, sinkronicitet i kalendar Promjena" (od 1993 do njegova uskrsnuća u 2011)
http://www.lawoftime.org/timetraveler.html
http://www.lawoftime.org/time-sync/
http://www.lawoftime.org/jose-arguelles-valum-votan.html

In Lake'ch!
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo