četvrtak, 22. listopada 2015.

SAMOPOSTOJEĆA LUNA SOVE U GODINI BIJELOG PLANETARNOG ČAROBNJAKA
Sa kinom 198 Bijelim Električnim Ogledalom započela je Samopostojeća Luna Sove. 18.10.2015). U Sinkronaru / Kalendaru 13 luna 28 dana, Samopostojeća luna je četvrta luna u začaranom Valu Planetarnog služenja. 

Samopostojeća luna je luna forme. Pitanje ove lune je Koja forma me sinkronizira? Akcije je da mjeri, a moć ove lune je da definira. U ovoj luni obraćamo pažnju na formu koju dajemo onom što radimo, onom o čemu razmišljamo. Samopostojeći toj je sinonim oblikovanja i strukture - uči nas da budemo precizni. Broj 4 simbolizira 4 elementa, 4 godišnja doba, 4 strane svijeta. Također simbolizira kosmički cvijet, tijelo - simbol čovjeka kao svukupnosti. Četiri predstavllja mjeru svih materijalnih struktura, i uvijek je u vezi sa spiritualnim trojstvom.

 kin 199. Plava Samopostojeća Oluja. Danas je dan Magične Kornjače, jer se ton lune i ton dnevnog kina podudra- Samopostojeći ton. 4.ton - SAMOPOSTOJEĆI – Koja forma me sinkronizira?Sa kinom 201 Crvenim Ritmičkim Zmajem, na dan radijalne  plazme Kali 4  (21. listopada) je dan 433 od 812 Solarne svijesti. Aktivirana je druga čakra.
Počinje zanimljiv ciklus od 9 dana koji odgovara danima 433-441 od 812-dana Sunčeve Svijesti. Imajte na umu da u 441 Matrici Kocke ( Cube Matrix) da su jedinice brojeva 433-441 poznate kao devet postaja Arke - Svaka stanica predstavlja jedan božanski arhetip. U nastavku je indeks tih devet postaja, (Imajte na umu da su čak i Gregorijanski datumi sinkronizirani sa Kin brojevima, tj Kin 201 je na  21. listopada, Kin 202 = 22. listopada itd

433: Buddha - arhetip Prosvijetljenog
(1. dan / Samopostojeća luna Kali 4, Kin 201-21 listopad).434: Primalna, prvotna Eva / Marija / Crvena kraljica - arhetip kroz koji je Božansko stvorilo žensku energiju, ženstvenost, (Shakti). (2. dan / Samopostojeća luna, Alpha 5, Kin 202-22 listopad).
435: Padmasambhava / St. Ivan Patmos - arhetip objave tajnih znanja (Terma). (3. dan / Samopostojeća luna , Limi 6, Kin 203-23 listopad).
436: Muhamed / Quetzalcoatl - arhetip božansko nadahnutog proroka. (4. dan / Samopostojeća luna Silio 7, Kin 204-24 listopad).
437: Abraham - arhetip praotac UR.(Univerzalne Religije)
(5. dan / Samopostojeća luna Dali 8, Kin 205-25 listopad).

438: Primalni / izvorni Adam - arhetip prvotnog ljudskog bića
(6. dan / Samopostojeća luna SELi 9, Kin 206-26 listopad).


439: Krishna / Avatari - arhetip avatara kao utjelovljenja silaska božanskog znanja. (Dan 7 / Samopostojeća luna Gamma 10, Kin 207-27 listopad).


440: Isus - Arhetip uskrsnuća.
(Dan 8 / Samopostojeća luna Kali 11, Kin 208-28 listopad).


441: Noa / Votan - arhetip glasnika vremena i sustav / sistem Kocke (Cube Matrix). (Dan 9 / Samopostojeća luna Alpha 12, Kin 209-29 listopad).

 
Nevjerojatno je napomenuti da cijeli ovaj proces / ciklus od 9 dana  završava na Kin 209, što je ulaz u Zeleni Centralni Zamak Začaranosti - Centralni Zamak čarolije - koji predstavlja četvrto dimenzionalno vrijeme u kojem planeta Zemlja dobiva čarobni let u galaktičkoj sinkronizaciji ...


 


Napomena za one koji su prošli radionicu Začaranog sna - Zeleni Centrali Zamak sadrži kodove znanja Maya, učenja o sinrkonijskim kodovima i Zakonu Vremena . Prema genezi smo preko ovog Centralnog Zamka trebali primiti frekvenciju 13:260, potpunu sinkronizaciju sa galaksijom, sa višedimenzionalnosti i intgegraciju višedimezionalnosti u našem biću, svijest o našoj pravoj prirodi. Sva misterija znanja Maja i Kozmičke povijesti je sakrivena u Centralnom Zelenom Zamku.

Za filmske fanove također je zanimljivo napomenuti da je datum s kojim započinje cijeli proces , 21. listopada 2015. je bio datum putovanja  "u budućnosti", datum na koji je Marty McFly putovao kroz Vrijeme u filmu "Povratak u budućnost" :-)U ovoj luni završavamo Začarani Val Žutog Ratnika, val pitanja, inteligencije, povezivanja sa kozmičkom svijesti. Val hrabrosti, Ratnik nas uči da postavljamo pitanja, da ne uzimamo stvari zdravo za gotovo, da vjerujemo svojoj inteligenciji i mudrosti. Uči nas da se povežemo sa istinskim unutrašnjim znanjem koje integrira  um i srce, oslobođeno od ega.
 Ratnik nas uči da postavimo prava pitanja koja nas vode do mudrosti. Kvaliteta odgovora uvijek ovisi o kvaliteti pitanja. 
Pečat Ratnika također predstavlaj čuvara Zvjezdanih Vrata kao što su Plejade i Sirijus.


Alfa 12 - Kin 209, CrveniMagnetna Luna (29. listopada) dan 441 od 812 dana do Solarne vijesti.  Započinje začarani val Crvene Lune i ulazimo u Zeleni Zamakk ciklus od 52 dana, Božanski arhtetip unutar Matrice kocke 441: Noa / Votan - arhetip glasnika vremena i sustav / sistem Kocke (Cube Matrix). (Dan 9 / Samopostojeća luna Alpha 12, Kin 209-29 listopad).Imajte na umu da u 441 Cube Matrixa ( Matrice Kocke) da su jedinice brojeva 433-441 poznate kao devet postaja Arke - Svaka stanica predstavlja jedan božanski arhetip. U nastavku je indeks tih devet postaja, (Imajte na umu da su čak i Gregorijanski datumi sinkronizirani sa Kin brojevima, tj Kin 201 javlja 21. listopada, Kin 202 = 22. listopada itd.

Također važna napomenan za ovaj kin na datum 29.listopada je - 441 dan od 812 dana do Solarne vijesti.Zanimljivi sinkonicitet. 441 je broj Sinkonotrona, zadnjeg proročanstva Pacal Votana., a u Matrici Kocke je arhetip Noa / Votan.  Sa kinom Crvene Magnetne Lune započinje prvi dan Zelenog Centralnog Zamka Začaranosti / Merlinova Kula .  
Pogledajte video o 441 Cube Matrix - Book of the Cube
https://www.youtube.com/watch?v=3cIQmwFS6Q8
 U ovoj Samopostoejćoj luni dakle ulazimo u Centralni Zeleni Zamak, sa Začaranim Valom Crvene Lune, valom koji nas vodi na traženje svojeg unutrašnjeg toka, otpuštanja emocija, duhovnog buđenja i pročišćenja prošlosti, karme u obitelji, odpuštanje, bez zadržavanja u blokadama i emocijama. Uči nas da budemo protočni, bistri i jasni poput vode. Crvena Luna je Univerzalna voda koja nas povezuje sa vodom, ali i sa svim tokovima energije - jer je ona i Univerzalna - povezana sa tokovima energije u Univerzumu. Voda prenosi informaciju. Krug na pečatu Lune pretstavlja probujđeno treće oko - gdje postajemo onaj koji prima i onaj koji odašilje, povezani s a višom svijesti. U genezi Začaranog sna je opisano kako nam je na samom ulasku u Zeleni Začarani Zamak oduzeto prirodno vrijeme i znanje o 13 luna - sa kina Žute Kozmičke Zvijezde, na prelasku u kin Crvene Magnetne Lune. 

Limi 13 - Kin 210, Bijeli Lunar Pas (30. listopada) dan 442 od 812. Dan aktivacije galaktičkog portala. 

                                       Galaktički portal je poput vrata - spaja dimenzije. U Tzolkinu, Svetom kalendaru Maya, ima 52 galaktička portala. Na ove posebne dane galaktičke aktivacije, kroz afirmaciju "Ja sam galaktički portal, uđi u mene" povezujemo se sa galaktičkim kodom svjetlosti i Zemljom, stvaramo mogućnost za DNK aktivaciju i evoluciju. Na dan galaktičkog portala sve su energije pojačane, što znači da je također sve unutar nas pojačano. Također, portal je poput vrata koji spaja dimenzije - vrata su otvorena u oba smjera. Na dana galaktičke aktivacije imamo mogućnost kroz potencirane energije povezati se sa galaktičkim kodom Svjetlosti i planetom Zemljom, otpustiti sve što nas blokira, otvoriti se prema novom i prema evoluciji DNK. Kroz afirmaciju "Ja sam galaktički portal, uđi u mene" otvaramo mogučćnost za svoju osobnu evolucju. Na dan portala meditiramo, radimo vježbe disanja, osvještavamo dijelove sebe koje želimo otpustiti i otvaramo se prema višoj svijesti, npr. usmjeravamo se prema onome što želimo promijeniti, usmjeravamo se prema željenom. Također radimo meditacije za dobrobit svih ljudi, životinja, biljaka, svih bića, za doborobit svega što posjeduje život,  za dobrobit planete Zemlje. Radimo meditacije Noosfere i Meditacije Mosta Duge, šaljemo Ljubav, Svjetlost i Mir cijeloj planeti i svim njeznim stanovnicima, cijeloj Kreaciji. In Lake'ch!
 
 
Silio 14 - Kin 211, Plavi Električni majmun (31. listopada) dan 443 od 812 do solarne svijesti. Dan aktivacije galaktičkog portala. Pacal Votan jasan znak  - Plava Električni majmun je jedan od trinaest "jasnih znakova" koji su uklesani na poklopcu sarkofaga Pacal Votan ... Također počinje obilježavanje  Dan mrtvih


  Dali 15 - Kin 212, Žuto samopostojeće ljudsko biće. (1. studenog = 11-1) dan 444 od 812. Dan Magične kornjače.
  Danas također počinje 7 dana Vision Counsil događaj u Sebastopol, Rusija.Silio 21 - Kin 218, Bijelo Planetarno Ogledalo (7. studenog) dan 450 od 812 do Solarne svijesti. Dan aktivacije galaktičkog portala. 

 
 Kali 25 - Kin 222, Bijeli Magnetni Vjetar (11 Nov = 11-11) dan 454 od 812. Dan aktivacije galaktičkog portala i počinje 13-dnevni ciklus Začaranog Vala Bijelog , Val Duha. Ovo je drugi začarani val u Centralnom Zamku Začaranosti, sud Sinkronizacije.

Val Bijelog Vjetra, val ideala i komunikacije, val meditacije. Bijeli Vjetar nas usmjerava da poboljšamo svoju komunikaciju i polaritete rješavamo kroz suradnju a ne kroz sukobe. Vjetar nas uči da budemo u skladu sa svojim idealima, da budemo jasni u onome što mislimo i izražavamo. Vjetar nas poziva da se vratimo u trenutak, da budemo pristuni bez obzira na sve, da u svojoj pristunosti  pojednostavimo svoje bivanja, da budemo u svojim svakodnevnim danima sa lakoćom, ali uzemljeni. Vjetar nas poziva na svjesno disanje i meditacije koje su poevezane sa disnjem. Vjetar udahnjuej Život - prenosi Duh i Dah ... povežite se sa visokim frekvencijama i božanskim blagoslovima kroz svjesno disanje i zahvalnost na svemu što primate.

 Na ovaj kin je 11.11. 2015., također važna sinkronizacija u gregorijanskom kalendaru. Sinkronizacije kroz gregorijanski kalendar također pokazuju iscjeljivanje umjetno stvorenog vremena, otapanje umjetne frekvencije vremena. Na dane sinkronizacije također meditiramo i na svetu geometriju Svjetla Života - mandala koja unutar sebe ujedinjuje mnoga sveta znanja ( Dugin Most, Rune, Telektonon, Phi broj itd..). The Torch of Life / Svjetlo Života / Baklja Života je mandala, umjetničko djelo sa kojom se možemo povezati u meditaciji. Simbolizira planetarnu cjelovitost, mir, harmoniju, jedinstvo i jednakost Života. Kroz ovu svetu geometriju se pročišćavaju opterećenja na fizičkoj, emotivnoj, mentalnoj i duhovnoj razini kako na individulanom planu tako i na planetarnom planu, iscjeljujući kolektivnu svijest, kako bi se život na planeti Zemlji mogao razviti u punom sjaju kroz mir, ljubav, jedinstvo, raznolikost, jednakost i slobodu za sve što posjeduje život.  Mandala Svjetlo Života, je poput sjajne svjetlosti Zvijezde koja nas vodi prema manifestiranju najviših snova i težnji ljudskog duha. Ova sveta geometrija definira prirodu cijelog bivstvovanja. Ona je poziv da razvijemo božanski potencijal u nama, kako bismo božansko mogli manifestirati na Zemlji, kako bismo postali kanali koji manifestiraju Nebo na Zemlji. 

Runska geometrija ukodirana u mandalu Svjetlost Života proizvodi fraktalnu kartu PRIRODNOG VREMENA nazvanog Program Arkturijanskog Štita (ASP) koji je u skladu sa prirodnin načelima vremena frekvencije 13 : 20. U mandali Svjetlu Života su također ukodirani svjetlosni kodovi mayanskog kalendaraTzolkina i Telektonona, znanje Maya i svjetlosni spektar Duginih boja. 
U ravnini čiste svijesti Svjetlost Života je božanska misana forma, manifestirana od  Duha koji ju je utjelovio kao mandalu živu umjetnost. To je emanacija sna Duha za čovječanstvo, kako bi doživjeti najveći potencijal mira i kolektivne harmonije u skladu sa svim stvarima, pojavama i svim bićima, sa svime što posjeduje život. To potvrđuje božansku prirodu svega, pokreće transformaciju čovječanstva u prosvijetljenu rasu  Majstora bića kakvi smo oduvijek bili. To je zastava ujedinjenja koja izjavljuje: "Ja JESAM Planetarno bivstvovanje." To je kreativno samo-ispunjenje proroštva kolektivnog ljudskog prosvjetljenja i mira u svijetu.

Svjetlost Života je praktičan primjer Runske magije Vremena. Ova mandala je posvećena čovječanstvu, ljubavi, jedinstvu, manifestacije raja, mira, sklada, suosjećanja i Majke Zemlje.


Kodovi mandale Svjetlosti Života i Telektonona.

PRIKAZ MANDALE  SVJETLO ŽIVOTA / BAKLJE ŽIVTA I SVETE GEOMETRIJE BROJA PI

PRIKAZ MANDALE  SVJETLO ŽIVOTA / BAKLJE ŽIVOTA  RUNA I VREMENSKE KARTE KALENDARA MAYA
Alpha 26, kin 223, Plava Lunarna Noć (12.11.2015.) 445 dan od 812 do solarne svijesti! Mladi Mjesec. Plava Noć Sanja Izobilje. Plava Noć je intuicija, introspekcija, simbolizira mjesto gdje zalazi sunce. Ona je misteriozno mjesto, sanja o izobilju, moćan, logičan, angažiran, misaon, sa snagom da istraje, moć izražavanja. Plava Noć je tamna misterija u dubini, putovanje unutar sebe. Plava Noć je ogromno polje potencijala koji se nalazi u dubini ljudskih emocija i osjećaja. Dubina Plave Noći sadrži snažno evolucionarno igralište svih mogućnosti. Ovdje, kao u aboridžinskim pričama (dobu snivanja),
Plava Noć nas poziva da naše unutarnje obilje, iz nevidljivog svijeta snova dovedemo u našu stvarnost.
  Limi 27, kin 224 Žuto Električno Sjeme (13.11.2015.) Žuto Sjeme je kreativni potencijal, moć rasta, plodnost, reprodukcija, aktivnost, ljubav prema prirodi, otvara moć razvoju. Život je plodno tlo, naši potencijali, talenti su sjemenke koje trebamo posaditi u svoj Život. Trebamo uložiti naše vrijeme, namjeru u naše potencijale kako bi se oni razvili. Sjeme sadrži sve informacije u sebi, i čeka pogodno vrijeme za rast i cvjetanje, za manifestaciju. Sjeme – naše istinske želje, vizije, talenti, naši potencijali koji čekaju na realizaciju. Žuto Električno Sjeme je u začaranom valu Bijelog Vjetra, valu Duha, ideala, istine, meditacije. Kroz val Vjetra učimo biti prisutni kroz svjesno disanje, razvijamo naše sposobnosti, komunikaciju.

Totem lune je SOVA. Simbolizira nepogrešivu intuiciju i mudrost Uči nas prepoznati kada je vrijeme za mirovanje, a kada je vrijeme za aktivnosti. Sova vidi u mraku - vidi ono što je skriveno, vidi iza maske.  Simbolizira vezu između tame, nevidljivog svijeta i svijeta svjetlosti. Tajanstvena, nevidljiva, nečujna, simbol mudrosti.
 Povezana je sa magijom Lune. SOVA simbolizira uvide u podsvjesno. Ovaj totem nas uči mudrosti srca. Mudrost dolazi iznutra - Sova poručuje da ne brkamo mudrost i inteligenciju. Intuicija nas dovodi do mudrosti.