srijeda, 16. prosinca 2020.

MAGNETNA LUNA ŠIŠMIŠA U GODINI PLAVE LUNARNE OLUJE (2020 /2021)


 


MAGNETNA LUNA ŠIŠMIŠA - PRVA LUNA / MJESEC U GODINI


Sa novom mayanskom godinom Plave Lunarne Oluje, 26.7.2020. započela je i Magnetna Luna Šišmiša, prva luna / mjesec u godini. 

Ušli smo u važan novi ciklus Sirijusa, i u ciklus od 13 godina razvoja telepatije. U ovom trinaestogodišnjem ciklusu naša je svrha prisjetiti se na znanja Zemlje, Zvijezda, otvoriti se primanju novih informacija iz Centra Galaksije. U ciklus od 13 godina u koji smo ušli, jedan od zadataka će biti razviti i objediniti planetarnu telepatsku mrežu. Ovaj ciklus završava u godini Plave Magnetne Oluje (2032.-33.).

Ova godina Plave Lunarne Oluje nam nudi potencijal kvantnog skoka u stanja višeg uma i više svijesti. Da bismo ostvarili višu svijest i kontinuiranu svjesnost, potrebno je otpustiti slojeve starih programa, i vezivanje za živote starih identiteta, navika i sustava vjerovanja. Energija Plave Oluje odgovara solarnom / proročanskom Plutonu - osobine samo-generiranja i prosvjetljenja.

Magneta Luna ima moć znanja.Kada uđemo u prvu lunu / mjesec u godini, Magnetnu Lunu Šišmiša, pitamo se: Koja je moja svrha? U ovoj luni / mjesecu uzmite vremena za preispitivanje svoje svrhe života i ciljeve sljedećih 13 luna / mjeseci.

U Magnetnoj luni / mjesecu se usmjeravamo na razvijanje svijesti Jedinstva, privlačenje svoje istinske svrhe, sinkroniziramo se se sa unutrašnjim bićem i Izvorom.

Magnetni ton inicira izvršenje jedne stvari - dakle važno se fokusirati sa namjerom što želimo i zatim poduzeti određene akcije i korake koje nas vode do realizacije. Magnetni ton predstavlja: Jedinstvo, cjelinu, ljudsko biće kao jednu cjelinu. Jedno Srce. Magnetni ton predstavlja Univerzalna Ljubav.



Sa ovom godinom Plave Lunarne Oluje ulazimo u novi ciklus Sirijusa NSI.33. Ovaj ciklus Sirijusa se nalazi unutar većeg ciklusa Sirijusa od ukupno 2 756 godina.
Podsjetimo se: Sa godinom Plavom Spektralnom Olujom 2016/2017.godine je započeo veliki ciklus Sirijusa: 53 ciklusa od 52 godine (ukupno 2756 godina), također poznat kao Sirijanski kotač. Ovaj prvi Sirijanski kotač od 2016-2068, uspostavlja prvu galaktičku eru Vremenskog broda Zemlje. U ovo vrijeme vidjeti će se veliki pomaci u telepatskim tehnologijama i sposobnostima uma. 52 godine podciklusa prikazuju fraktal od 5 200 godina, koliko traju galaktičke zrake koje prenose određene informacije za razvoj života i evolucije svijesti. Sada smo u novoj galaktičkoj zraci koja je započela 26.7.2013. godine.
Također, svakih 52 godine se događa sinkronizacija kalendara Haaba (solarnog ciklusa) sa kalendarom Tzolkinom ( galaktičkim ciklusom). 52 godine prikazuju i ciklus koliko je potrebno Sirijusu B da obiđe Sirijus A.

SINKRONICITETI ZVJEZDANIH PUTNIKA

   
27.7.2020. KIN 120 Žuto električno Sunce.Sa kinom 120 također započinje ŽUTI GALAKTIČKI SPEKTAR – ciklus od 65 dana, Sezona Univerzalne Vatre, Ljubavi i Prosvjetljenja. Na početku godine Pla ve Lunarne Oluje ušli smo i u ovaj važan galaktički ciklus. Poržani smo razvijati univerzalnu ljubav, živjeti radost i ispunjenje. Godina Plave Lunarne Oluje je godina velike transformacije. Na samom početku raznih procesa koje potiče energija godine, ušli smo i Žuti galaktički ciklus koji nas podržava da sve izazove koji dolaze transformiramo kroz ljubav, sa lakoćom i mirom. Usmjerimo se na otpuštanje, ne prianjanje uz emotivne drame, budimo kao voda koja teče slobodno. Budimo poput Vatre Sunca koja sagorijeva sve što nam više nije potrebno... Budimo poput Univerzalne Vatre koja nas vodi do prosvjetljenja.

U kratko o Galaktičkom Spektru: 
Četiri plemena Polarne zemaljske familije obilježavaju galaktičko kruženje u četiri jednaka dijela, koji se nazivaju galaktički spektar ili galaktička doba.
CRVENI GALAKTIČKI SPEKTAR: DOBA ZMIJE, BIJELI GALAKTIČKI SPEKTAR: DOBA PSA, PLAVI GALAKTČKI SPEKTAR: DOBA ORLA, ŽUTI GALAKTIČKI SPEKTAR: DOBA SUNCA. Svaki spektar jednak je 65 kinova ili jedna četvrtina galaktičkog kruženja od 260 kina. Ove četiri četvrtine, 65 kinova svaki, predstavljaju četiri galaktička doba.Svako doba reakpitulira moć transformacije osnovnih elemenata: žuta Vatra, crvena Krv, bijela Isitna i plavo Nebo. Svaki od polarnih kinova zemaljske familije pojavljuje se 4 puta u jednoj od 4 uloge, označavajući kreativne mogućnosti galaktičkog spektra. Sa tonom 3 polarne zemaljske familije Utemeljuje jedan od 4 galaktička spektra. Ton 10 polarne zemaljske familje Rasprostire jedan od 4 galaktička spektra. Ton 4 polarne zemaljske familje Preobražava jedan od 4 galaktička spektra. Ton 11 polarne zemaljske familje Prenosi jedan od 4 galaktička spektra. 

 28.7.2020. kin 121 Crveni Samopostojeći Zmaj.ulazimo u Mistični stupac, u sedmi stupac u Tzolkinu. Ulazimo u 20 dana u sedmom središnjem stupcu Tzolkina gdje se susreću prošlost, sadašnjost i budućnost! U narednih 20 dana imamo veliku podršku otpustiti prošlost, iscijeliti i transformirati sve što je potrebno, poslati pozitivne vibracije i namjere u budućnost! Kin 121 je također potpis dana kada je Jose Arguelles otkrio Zakon Vremena, 1987.
Mistični stupac je harmonično pokretanje ciklusa 20 dana u kojoj nema aktivacijskih galaktičkih portala (20 dana od pečata Crvenog Zmaja do pečata Žutog Sunca). U ovih 20 dana je velika energetska podrška za usklađivanje sa visokim frekvencijama. U ovom periodu od 20 dana radimo odpuštanje prošlosti, zahvalnost za sve što primamo, posvećenost duhovnom radu, kontemplacija i meditacija, meditacija za ono što želimo - vizualizacija za manifestaciju željenog, meditacija za sva bića za sve što posjeduje život - za sveopće dobro ...
Mistični Kanal je sedmi stupac u Tzolkinu - predstavlja sredinu Harmoničnog modula, Tzolkin matrice, sadrži 20 kinova. U Mističnom Kanalu susreću se prošlost, budućnost i sadašnjost. Nalazi se između dva stupca galaktičkih portala od po 10 dana u valu Crvene Zmije i valu Žutog Sjemena (sveukupno 20 kinova galaktičkih portala). Mistični stupac predstavlja Vortex kroz kojeg struje sve frekvencije i radijalne pulsacije. Ovaj sedmi stupac u Tzolkinu simbolički predstavlja našu kralježnicu i sushumna nadi – našu rezonanciju sa višim frekvencijama. Predstavlja unutrašnju transformaciju. Sedam je mistična moć – katalizira moć kroz naših 7 čakri, kroz transformaciju svijesti vodi nas do božanskog svjetla. U Mističnom Kanalu energije pojačane, stoga je važna naša sinkronizacija i prisutnost u trenutku, te fokus i namjera u ovom periodu transformacije.
Mistični stupac u Tzolkinu je opisan kao rezonantni kanal i radijalni kanal kroz koje primamo informacije - "mjesto sadašnjeg trenutka gdje direktno primamo znanje , rezonantno se usklađujemo sa "kanalom kroz kojeg govori" Bog.



Kin 129 Crvena Kristalna Luna (5.8.2020.)Sa kinom 129 počinje MISTIČNA HARMONIJA 33 u Tzolkinu, "Mistična harmonija" jer je u samom središtu Tzolkina – ciklusa od 260 kinova! (Harmonija je 4-dnevni ciklus koji uvijek počinje sa crvenom pečatom; 65 x 4 = 260, 33 je u sredini). Dakle u Tzolkinu ima 65 harmonija, 33. harmonija je sredina od 65 harmonija.
Ova je harmonija "Mistična u Mističnoj"'! Nalazi se u središnjem sedmom stupcu Tzolkina - Mističnom stupcu, u ciklusu od 20 dana. Sve ostale 64 harmonije (harmonija je ciklus od 4 dana) kodirane su jednim od 64 I Ching heksagrama / DNK kodona i jednom od 64 UR rune – Mistična Harmonija nije. Mistična Harmonija je prazna. Praznina je mjesto transcendencije, gdje se povezujemo sa drugim dimenzijama. Kroz prazninu se otvaramo telepatiji i širimo svjesnost.

U centru Tzolkina, u Mističnom Stupcu, Mističnoj harmoniji povezujemo se sa proročanstvom. Nalazimo se u kanalu kroz koji možemo ostvariti komunikaciju sa višim dimenzijama. Mistična harmonija 33 ima 4 kina: Kin 129, Crvena Kristalna Luna, Kin 130, Bijeli Kozmički Pas, Kin 131, Plavi Magnetski Majmun, Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće.
Sa kinovima 130 Bijelim Kozmičkim Psom i kinom 131 Plavim Magnetnim Majmunom se nalazimo u samom centru Tzolkina!



6.8.2020. kin 130 Bijeli kozmički Pas – Mistična Harmonija 33, sredina Tzolkina. Sa kinom 130 završava Začarani val Bijelog Ogledala i također završava Geneza Crvenog Zmaja. Geneza Crvenog Zmaja fraktalno rekapitulira 13 000 godina Začaranog sna. U današnjem danu, pozvani smo povezati se sa unutrašnjim bićem, sa planetom Zemljom, sa Kozmičkom svijesti i svojim djelovanjem kroz ljubav, suradnju, prijateljstvo pokreneti novu energiju. Važno je za duhovno iscjeljivanje čovječanstva živjeti ljubav, suosjećanje prema svim bićima, poštujući sve ukupan život na planeti Zemlji. Dio smo energetskog polja planete Zemlje, živimo u njezinoj svijesti. Važno je kroz ljubav i svjetlost transformirati stare programe sukoba, odvajanja jedni od drugih. Usmjeravanje na suradnju, podršku omogućava stvaranje sve većeg područja Svjetlosti, Ljubavi, Inteligencije koja će prožimati planet s božanskom harmonijom potrebnom kako bi vibrirale na Novoj Zemlji.
Sa današnjim Kozmičkim tonom integrira se mudrost Kozmosa i Majke Zemlje. Sa neuvjetovanom ljubavi razvijamo svijest Jedinstva.
“Svatko do nas je odgovoran za skladno rješavanje svih napetosti i polariteta unutar vlastitog bića.“ – Knjiga inicijacije: kozmička povijesti, knjiga IV.


7.8.2020. kin 131 Plavi Magnetni Majmun. Sa današnjim kinom nalazimo se u sredini Tzolkina, u samom srcu Tzolkina
💗! Još uvijek smo u Mističnoj harmoniji 33 i Mističnom stupcu! Sa energijom Majmuna vrijeme je za igranje, kreativnost, njegovanje unutrašnjeg djeteta, radost i puno smijeha.
Sa ovim Kinom je započeo 13-dnevni začarani val Plavog Majmuna, val magije i igranje iluzijom. Ovo je treći začarani val transformacije u ciklusu od 52 dana Zapadnog Plavog začaranog Zamka plamtenja: Pleme Majmuna transformira plamtenje kroz moć magije, sjećanje na istinu o solarnoj Veneri. Sa kinom 131 nalazimo se u sredini Tzolkina, u Mističnom stupcu!

Plavim Magnetnim Majmunom također započinje 78-dnevni ciklus koji fraktalno rekapitulira 7800 godina "Geneze Majmuna " - također poznate kao vrijeme Camelota... Pogledaj Arkturova sonda od Jose Arguelles/Valum Votana.
Magnetni Majmun, kin 131, donosi nam znanje o višedimenzionalnosti broja, o višedimenzionalnoj matematici, uči nas o znakovima, simbolima - o frekvencijama. Plavi Majmun se igra magijom i iluzijom, on simbolizira božansko dijete u nama. Sa Genezom Majmuna su planetarni kinovi dobili znanje o 13 luna 28 dana.
U Genezi "Začaranog Sna" centar Zamka Plamtenja označava 130 stoljeća Začaranog Sna. Geneza Majmuna - Matrica Magije Začaranog Sna, sadrži šest Začaranih Valova - 7800 godina Geneze Majmuna. U Genezi "Začaranog Sna" sa Začaranim Valom Plavog Majmuna Planetarni kinovi su dobili znanje o 13 luna 28 dana, naučili su tkati 13 luna, koje stvaraju Vrt Začaranog Sna. Pleme Plavog Majmuna transformira plamtenje Plavog Zamka kroz moć Magije, istina solarne Venere je zapamćena...
Maye su Božanstvo majmuna prikazivale kao braću blizance Hun Chuen i Hun Batz. Braća blizanci su bili daroviti umjetnici, glazbenici, matematičari. Oni su božanstva pisanja, plesa, umjetnosti i računanja. Ljudima su prenijeli znanje pisanja i matematike. Na slici je skulptura božanstva Majmuna iz Copana, drži kist i posudu sa tintom. Predstavlja pismoznanca - zaštitnika pisara. Kin 131 Magnetni Plavi Majmun privlači znanja i talente svojim magnetnim tonom, transformira svojom igrom kroz magiju, učeći nas da ne budemo vezani za svoje iluzije. Pitanje matgnetnog tona je: Koja je moja svrha? Moć magnetnog tona je da ujedninjuje. Plavi Majmun simbolizira analitički um, igru, zabavu, humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnost svestranost, snalažljiivost.

8.8.2020. prema sinkronar 13 luna 28
Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće.
Sa kinom 132 završava Mistična Harmonija.
Lunarno Ljudsko biće označava Ljudsko biće bez ega. Žuto Lunarno Ljudsko biće je jasan znak na poklopcu sarkofaga grobnice Pacal Votana koji označava proročanstvo o "Lunarnom ljudskom biću", koji se vratio skladu s ciklusima vremena kroz 13 luna/ 28 dana kalendara / sinkronara (13 x 28 = 364 + 1 dan izvan vremena).



Sa kinom 132 završava Mistična Harmonija 33 ( četvrti i zadnji kin u harmoniji) MISTIČNA HARMONIJA 33 je započela sa kinom 129 Crvenom Kristalnom Lunom. Mistična harmonija 33 ima 4 kina: Kin 129, Crvena Kristalna Luna, Kin 130, Bijeli Kozmički Pas, Kin 131, Plavi Magnetski Majmun, Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko biće.

Mistična Harmonija je mjesto transcendencije, gdje se povezujemo sa drugim dimenzijama, širimo svjesnost. U centru Tzolkina, u Mističnom Stupcu, Mističnoj harmoniji povezujemo se sa proročanstvom. Još uvijek se nalazimo u Mističnom stupcu, vortexu kroz koji možemo ostvariti komunikaciju sa višim dimenzijama, sa kozmičkom svjesnosti. Podržani smo transformirati prošlost i sa namjerama se otvoriti prema novim mogućnostima.

Putevi Heptade - Kodovi za Magnetnu Lunu Šišmiša - STAZAvanjske manifestacije - Moć znanja






 



 Magneta Luna ima moć znanja, završava svoje kretanje Stazama Heptada u Sudu Avatara, kodirani od Plave Ruke (znanje). Saznajte više u Knjizi o Vrijemeprostoru, kozmičke povijesti Volume V. 



Magnetna Luna Šišmiša. Koja je moja svrha? Akcija- privlači, moć ujedinjuje, karakteristika svrha. Magnetni ton ujedinjuje svrhu, privlači, pulsirajući zrak jedinstva. Reducirati puno na samo jednu stvar. Inicirati izvršenje jedne stvari. Privući k sebi početak I izvor. Jedinstvo. Cjelina. Ljudsko biće kao jedna cjelina. Jedno Srce. Univerzalna Ljubav. Jedinstvo je sve, jedina apsolutna istina, mentalna kreacija svega. U krugu savršenstva sva bića su neodvojivo sjedinjena bez obzira na dimenziju njihovog realiziranja.




Totem lune je Šišmiš.

Šišmiši simboliziraju nadnaravno, imaju sposobnosti sonar lokacije - upotreba vibracije zvuka, jedini su sisavci koji lete. U Mayanskoj kulturi simboliziraju sposobnost odpuštanja strahova, bolnih iskustava iz prošlosti i ponovno rođenje (šamansko umiranje i ponovo rađanje).Također simbolizira inicijaciju. Sposobnost da vidi prošle živote. Razumijevanje tuge. Ima sposobnost biti nevidljiv. Simbolizira duhovnost, srčanost, sposobnost vodstva, oslobođenje od prošlosti, snažan osjećaj za pravednost. Širenje percepcije i novih ideja. Sposobnost vidjeti nevidljivo. Uči nas da koristimo intuitivno znanje, i razvijemo dublje razumijevanje života i prirode.

In Lak'ech!

Vesna Uaxak Etznab


Napomena: za sve ostale lune i dnevna čitanja pratite stranicu na Facebooku

https://www.facebook.com/mayantzolkin.sinkronar13luna


četvrtak, 30. srpnja 2020.

GODINA PLAVE LUNARNE OLUJE 2020/2021.

Photo: Law of time.org



Ja sam onaj koji mijenja svijet
Također poznat kao Oluja, Transformator, Majstor Alkemije,
„Glas Groma“, glas grmljavine
Kodiran Plavom Olujom
Moj broj je devetnaest (19)
Moć svih brojeva
Vješt u umjetnosti transmutacije
Ja sam katalizator transformator.
Poznavati mene je poznavati svoju moć samo-stvaranja

SRETNA NOVA GODINA PLAVE LUNARNE OLUJE!
Prema sinkronaru 13 luna 28 dana 26.7.2020. sa kinom 119 Plave Lunarne Oluje započela je Nova godina, novi ciklus od 365 dana. Sa kinom Crvene Kozmičke Zemlje završio je ciklus od 13 luna 28 dana, u godini Bijelog Magnetnog Čarobnjaka. Također je završio i ciklus od 7 godina ciklusa u kojima smo otvorili i kompletirali Portal Duge. Sa završetkom Kozmičke lune, završio je i val Crvene Zmije, val duboke transformacije prošlosti. Val Crvene Zmije nas je pripremio za ulazak u važan ciklus od 13 godina razvoja telepatije i ulazak u novi pod ciklus Sirijusa. Na Dan izvan Vremena, sa kinom Bijelog Magnetnog Ogledala, ulazimo u novi val ususret Novoj godini. 

Plava Lunarna Oluja je drugi kin u valu Bijelog Ogledala, u valu u kojem rastačemo iluzije, žrtvujemo ego da bismo mogli duhovno rasti, odražavamo stvarnost onakva kava je,
živimo istinu svojih srca. Ulazimo u novi vremenski ciklus u kojem je važno odustati od vezivanja na stare programe. Ova godina će ubrzati promjene, kako bismo mogli razvijati svoje potencijale kao Svjetlosna bića. 

Afirmacija ove godine je:


Polariziram u cilju kataliziranja
Stabiliziranja energije
Stavljam pečatim samogeneriranja / samostvaranja
Lunarnim tonom izazova
Vodi me snaga magije



" Ja sam onaj koji mijenja svijet " - galaktički arhetip Plave Oluje i poruka za sljedećih 365 dana. 
Podržani smo kroz promjenu svijesti promijeniti svijet - u svijet Jedinstva, Harmonije i Mira. Sa ovom godinom ulazimo u ciklus od 13 godina razvoja telepatije. Ulazimo u sljedeći ciklus buđenja svijesti i prisjećanja na znanja koja su u nama. Duboka transformacija koju donosi ova godina moguća je kroz osvještavanje važnosti iscjeljivanja polariteta, prihvaćanje sebe i drugih kakvi jesmo. 

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pozvani smo razvijati Univerzalnu ljubav, njegovati suradnju umjesto sukoba, živjeti svoje ideale, ponovo postati zaigrana djeca. 

Image by Free-Photos from Pixabay 

Prema Mayama, Plava Oluja predstavlja oluju, grmljavinski oblak i kišu koja pročišćava, donosi nove informacije. Oluja munjama transformira svaku lažnu strukturu stvarnosti. Plava Oluja je snaga transmutacije, pročišćenja i ubrzavanja našeg fizičkog, mentalnog, emocionalnog i eteričnog tijela. Njezina energija aktivira čakre, kako bi sve ono što nije riješeno bilo prepoznato. Podržava ekspanziju Svjetlosnog tijela. Ona katalizira samostvaranje. Plava Oluja nas podsjeća na snagu koju nosimo u sebi, samopostojeću snagu, izvornu snagu pomoću koje možemo manifestirati novu stvarnost, novi život, inicirati nove mogućnosti, pokrenuti novu paradigmu. Plava Oluja predstavlja najveće obilje - obilje iz nutrine koje možemo realizirati u svojem životu.

Na dan početka Nove godine prema kalendaru 13 luna 28 dana, započinje i Magnetna luna / mjesec Šišmiša (prvi mjesec u godini). Također ulazimo i u novi ciklus Sirijusa NSI.33. 
Photo: Law of time.org
 Ovaj ciklus Sirijusa se nalazi unutar većeg ciklusa Sirijusa od ukupno 2 756 godina. Podsjetimo se: Sa godinom Plavom Spektralnom Olujom 2016/2017.godine je započeo veliki ciklus Sirijusa: 53 ciklusa od 52 godine (ukupno 2756 godina), također poznat kao Sirijanski kotač. Ovaj prvi Sirijanski kotač od 2016-2068, uspostavlja prvu galaktičku eru Vremenskog broda Zemlje. Sa novim ciklusom Sirijusa aktivira se razvoj viših aspekata uma i razvoj telepatije. Telepatija na planetarnom nivou je moguća kada se razvije svijest Jedinstva. 
Photo: Law of time.org
52 godine podciklusa prikazuju fraktal od 5 200 godina, koliko traju galaktičke zrake koje prenose određene informacije za razvoj života i evolucije svijesti. Sada smo u novoj galaktičkoj zraci koja je započela 26.7.2013. godine.
Također, svakih 52 godine se događa sinkronizacija kalendara Haaba (solarnog ciklusa) sa kalendarom Tzolkinom ( galaktičkim ciklusom). 52 godine prikazuju i ciklus koliko je potrebno Sirijusu B da obiđe Sirijus A.

 Proročanstvo sudbine za ovu godinu
Photo:tiimewaves.org.
Ova godina je kodirana energijom Plave Lunarne Oluje, koja donosi energiju transformacije u najbližim odnosima u obitelji, sa prijateljima. Lunarni ton nas usmjerava na iscjeljivanje polariteta, sukoba i stabiliziranje energeije. Plava Oluja aktivira duboke promjene, pokazuje sve ono što trebamo nadići, iscijeliti, usavršiti. Energija podrške u ovoj godini je Univerzalna ljubav i prosvjetljenje (Žuto Lunarno Sunce), radost života. U ovoj godini odustanimo od prosuđivanja drugih, već energiju usmjerimo na prihvaćanje sebe i drugih kakvi jesmo. Umjesto sukoba odaberimo suradnju, podršku, suosjećanje i ljubav. Sunce daje život svima, nikome ne sudi.
Duhovni vodič u ovoj godini je energija igranja, iscjeljivanja djetinjstva, kreativnost, odustajanje od kontrole (Plavi Lunarni Majmun). Energija vodiča nas podržava da kroz lakoću, igru i nevinost djeteta u nama, transformiramo izazove. Spoznajmo razne iluzije i stare programe koji proizlaze iz dualiteta koji je dominantan na planeti. Razvijajmo svijest Jedinstva i ljubav prema svemu što posjeduje život. 

Izazov ove godine je buđenje svijesti i transformiranje karmičkih programa. Ulazimo u sljedeći evolutivni ciklus razvoja telepatije i viših funkcija uma. Da bismo to postigli, važno je otpustiti, transformirati prošlost, izaći iz sukoba i polariteta. Energija izazova, ali i dara, velikih mogućnosti u ovoj godini je Crvena Lunarna Luna. Budimo kao voda, tecimo slobodno... Pronađimo novi tok koji nas vodi prema iscjeljenju i buđenju svijesti. Prisjetimo se znanja koja su u nama. Osvijestimo da smo zvjezdane sjemenke. 



Image by Free-Photos from Pixabay

U okultu, skrivenoj moći ove godine je Bijeli Kristalni Vjetar, koji nas podržava u življenju svojih ideala kroz suradnju sa drugima. Kroz suradnju ostvarujemo svoje potencijale i talente, dobivamo nove uvide i spoznaje. Zajedno rastemo. Kristalni ton u okultu nas podsjeća na povezanost sa kristalnom mrežom Majke Zemlje. Osvijestimo da u našiom DNK imamo kristalnu strukturu. Povežimo se sa Majkom Zemljom i sa snagom samoregeneracije Plave Oluje. Osvijestimo samopostojeću snagu svojeg bića u ovoj važnoj godini transformacije. 

Lunarni ton godine je ton izazova, kroz koji rastemo prema sljedećem evolutivnom procesu. Ovaj proces može biti vrlo intenzivan, ali ako prihvatimo energiju ove godine, možemo transformirati svoje strahove, nesigurnosti, iluzije, sumnje, u slobodu, kreativnost, obilje, pročišćenje, harmoniju i mir. Lunarni ton je povezan sa obitelji, najbližim prijateljima, partnerom / partnericom. Na ovim područjima če u ovoj godini biti najdulje transformacije. Također na planetarnom nivou, transformirati će se mnogi odnosi, suradnje. Stari programi će se ubrzano raspadati. 



Lunarni ton je povezan sa Lunom / Mjesecom, sa emocijama, i ženskim principom, kreativnosti, potencijalima, novim rastom. Važan je povratak prirodnim ciklusima i prirodnom vremenu. Kroz sinkronizaciju sa prirodnim vremenom se sinkroniziramo sa novim evolutivnim informacijama.

Ova godina Plave Lunarne Oluje nas podržava u samostvaranju novih mogućnosti, novog početka, rađanje samog sebe poput Fenixa.

Image by Free-Photos from Pixabay
Na interplanetarnom holonu pečat Plave Oluje odgovara solarnom proročanskom toku i planeti Plutonu. Kroz solarno proročanski tok primamo mnogo novih informacija koje su potrebne za manifestiranje života i evoluciju svijesti. Kroz ovaj tok također isjeljujemo karmu i stare programe na osobnom i planetarnom nivou. U ovoj godini je veliki naglasak na samo- stvaranju, samo prisjećanju i rast prema prosvjetljenju.

Image by Maurizio Lanciotti from Pixabay


U jednom od tekstova na Law of time stranici, navodi se informacija o vezi Plutona i Boga Shive. Bog Shiva ima karakteristike onoga koji donosi smrt i uništenje, kako bi se energija transformirala i otvorile se nove mogućnosti ponovnog stvaranja. 
Godina Plave Lunarne Oluje je upravo takva, poput Shive, energija koja rastače sve stare obrazce i koncepte koji nam više nisu potrebni. Ušli smo u novi ciklus razvoja svijesti i viših funkcija uma.... 

Ne zaboravimo, energija Plave Oluje predstavlja najviše obilje koje kroz svoju samopostojeću snagu materijaliziramo u svoj život. Obilje su naši talenti, potencijali, spoznaje, sva naša iskustva. Obilje je i predivna priroda koja nas okružuje, naši bližnji, sve one koje volimo. Najviše obilje je neuvjetovana ljubav i suosjećanje koje živimo. U ovom svijetu gdje se uspjeh mjeri isključivo kroz novac i materijalno, zaboravljamo da je najviše obilje upravo ona božanska iskra koju svatko biće ima u sebi. Plava Oluja katalizira samostvaranje - pozvani smo da ponovo "stvorimo" sebe kao svjetlosna bića mira, harmonije i ljubavi. 

 Želim svima sretno putovanje u ovih 365 dana, puno uspjeha u realizaciji svojih snova, vizija! Postanimo oni koji mijenjaju svijet, manifestirajmo novo svjetlo Jedinstva, Harmonije i Mira za sva bića i planetu Zemlju!

In Lak'ech!
Tekst napisala: Vesna Uaxak Etznab

petak, 24. srpnja 2020.

ZAVRŠETAK GODINE BIJELOG MAGNETNOG ČAROBNJAKA I PROROČANSTVO PACAL VOTANA




26.7.2019. je započela godina Bijelog Magnetnog Čarobnjaka. Prema kalendaru 13 luna 28 dana ova godina traje od 26.7.2019.do 25.7.2020. Gregorijanska 2020. godina kodira važan sinkronicitet koji nas podsjeća na važnost povratku prirodnom vremenu: 2020. godine obilježava 1.328 godina od posvećenja groba Pacal Votana 692. godine. Obratite pažnju na kodove brojeva koji označavaju vrijeme od posvećenja grobnice do danas: 13:28 je prirodna frekvencija vremena koju pratimo kroz sinkronar 13 luna 28 dana i Tzolkin. 

Ovakvi sinkrociteti aktiviraju važne informacije koje su oslobođene u atmosferu kroz grobnicu Pacal Votanove grobnice i kroz mnoge mayanske piramide. Proročanstvo Pacal Votana je povratak prirodnoj frekvenciji vremena, življenje u miru, harmoniji, svijesti Jedinstva svih bića na planeti Zemlji. Još jedan zanimljiv sinkronicitet koji nas otvara prema novom ciklusu je upravo i završetak ovogodišnje Kozmičke lune. Dakle, završetak ove Kozmičke lune je povezan i sa završetkom vala Crvene Zmije u kojoj imamo 10 portala za redom. Alpha pokretanje. Niz portala počinje na kin  Bijelog Lunarnog Spojitelja, koji je jasan znak na poklopcu Sarkofaga. Također, ovaj kin,  se naziva Mali ključ u proročanstvu Pacal Votana otključava misteriju proročanstva. Dakle za ulazak u novi ciklus koji se otvara 26.7.2020. je vrlo važno proročanstvo Pacal Votana: povratak prirodnoj frekvenciji vremena i svijesti Jedinstva svih bića na planeti Zemlji.
Mali Ključ predstavlja transformaciju, smrt ega, otvaranje prema dimenzijama i spiritualnom svijetu - transmutaciju energije. Otpuštanje prošlosti i ponovno rođenje kroz nove odluke, novi fokus, ulazak u sljedeći evolutivni ciklus. Zanimljivo je da se Alpha pokretanje, 10 portala za redom sadrži ovogodišnja Kozmička luna sa kojom završavamo ciklus od 7 godina na samom početku Nove galaktičke zrake: ciklus novih solarnih frekvencija, ekspanzije Solarne svjesnosti i primanje evolutivnih informacija sa Sirijusa. Sa valom Zmije transformiramo prošlost, stare obrasce i programe, pripremamo se na ulazak u novi ciklus, sinkroniziramo se sa Proročanstvom Pacal Votana. 

Kroz frekvenciju galaktičkih portala aktiviramo naš DNK, imamo mogućnost razviti naš puni potencijal povezujući makro i mikro kozmos. "Portal" znači ulaz u druge dimenzije – portal je poput vrata, informacije struje u oba smjera. Tijekom kinova galaktičke aktivacije portala naš planet prima povišene frekvencije i naša receptivnost i svijest su pojačane. Na ove posebne dane galaktičke aktivacije, stvaramo mogućnost za DNK aktivaciju i evoluciju, imamo mogućnost kroz potencirane energije povezati se sa galaktičkim kodom Svjetlosti i planetom Zemljom, otpustiti sve što nas blokira, otvoriti se prema novom i prema evoluciji DNK.

Sa Novom mayanskom godinom Plave Lunarne Oluje  ulazimo u novi ciklus od 13 godina razvoja telepatije. U novi ciklus ulazimo 26.7.2020.


Podsjetimo se, svake godine sa ulaskom u Novu mayansku godinu otvaramo jedna Svjetlosna vrata kako bismo se povezali sa Portalom Duge. 

Sa ovom godinom Bijelog Magnetnog Čarobnjaka (2019/2020.), otvorili smo Sedma vrata, sedmu zraku svjetlosti. Portal Duge se sa ovom godinom manifestira u potpunosti. Ovih sedam svjetlosti predstavljaju Dugu. Zbog toga je meditacija Mosta Duge vrlo važan projekt. Meditacija Mosta Duge je centralna točka u znanosti o vremenu cjelokupnog sistema galaktičkih Maya. Most Duge je već manifestiran u višim dimenzijama, a svrha meditacije Mosta Duge je prakticiranje, sve dok mi ne počnemo vibrirati u dimenziji Mosta Duge.


Završetak ove godine Bijelog Magnetnog Čarobnjaka je izuzetno važan, jer objedinjujemo 3 godine aktivacije razvoja telepatije i kompletiramo prvih 7 godina, na početku nove galaktičke zrake!


PRISJETIMO SE  različitih frekvencija koje smo primali u ovih 7 godina, na samom početku nove zrake evolucije svijesti:





 Prva svjetlosna vrata: 2013-2014.

Godina Žutog Galaktičkog Sjemena – Modeliranje Svjesnosti.
Druga svjetlosna vrata: 2014.-2015.
Godina Crvene Solarne Lune – Inspiracija Toka.
Treća svjetlosna vrata: 2015-2016.
Godina Bijelog Planetarnog Čarobnjaka – Stvaranje Receptivnosti.
Četvrta svjetlosna vrata: 2016-2017.
Godina Plave Spektralne Oluje - Oslobađanje energije.
Peta svjetlosna vrata: 2017-2018.
Godina Žutog Kristalnog Sjemena – Univerzaliziranje Svjesnosti.
Šesta svjetlosna vrata: 2018-2019. Godina Crvene Kozmičke Lune – Transcendirajući Tok.
Sedma svjetlosna vrata: 2019-2020.
Godina Bijelog Magnetnog Čarobnjaka – Privlačenje Receptivnosti. ( Law of Time)

 26.7.2020. ulazimo u sljedeći ciklus evolucije svijesti, u ciklus od 13 godina!  U periodu smo sadnje novih svjetlosnih sjemenki za budućnost! 

Bijeli Čarobnjak predstavlja Šamana i Jagura. Ova godina nam je zbog toga donijela mnoge promjene, prepoznavanje starih programa i njihovo raspradanje, energetsko rastakanje starih obrazaca, osvještavanje važnosti prihvaćanje odgovornosti za sve što mislimo i što radimo, manifestiramo.
Jedna od važnih lekcija ove godine je da smo SVI JEDNO, svi smo povezani.


Bijeli Čarobnjak se naziva IX.

 Riječ IX koristi kao prefiks za ženski rod, npr. boginja IX CHEL. Korištenje prefiksa Ix upućuje na kodove ženskog principa koji se nalazi unutar frekvencije koju prikazuje Bijeli Čarobnjak. U drevna vremena žene su bile iscjeljiteljice, šamanice, Čuvarice Zemlje, znanja i misterije stvaranja. Poruka ove godine Čarobnjaka je velika promjena - transformirati staro kroz moć mudrosti srca i stvoriti novo kroz suradnju, kreativnost, podršku, suosjećanje, ljubav, harmoniju, umjetnost. Iscjeljenje na svim nivoima svih bića i planete Zemlje. Magnetni ton nosi moć Jedinstva. Jedinstvo svijesti je najveći zadatak za čovječanstvo. Svijest da smo svi dio Zemlje, svi dišemo isti dah! 

Čarobnjak predstavlja i Jaguara. 

Za Maye Jaguar je sveta životinja. Jaguar je vladar džungle, ima sposobnost biti nečujan, nevidljiv. Uči nas prihvaćanju moći intuicije i instinkta. Uči nas fokusu – jasnoj namjeri, prisutnosti u trenutku. Simbolizira konstruktivnu energiju. Njegova mudrost je vidjeti puteve unutar kaosa i razumijevanje obrazaca uzroka i posljedica.No Jaguar predstavlja SMRT. Smrt trenutno mijenja - bez odgađanja transmutira energiju. Osim fizičke smrti, Jaguar predstavlja i smrt svega onoga što trebamo ostaviti iza sebe, sve ono što smo prerasli. Osim smrti, Jaguar je simbol i prelaska iz jednog životnog cikusa u drugi - sa lakoćom, bez vezivanja za staro. Snažna poruka za čovječanstvo - upravo se to i događa ovih zadnjih luna godine Čarobnjaka. Velike promjene, jer stari svijet iluzija, manipulacije i negativnih aspekata materijalizma nije održiv. Nove visoke frekvencije pristižu iz centra galaksije i sve što je staro, sve niže frekvencije se transformiraju. Jaguar je povezan sa putovanjem Sunca na nebeskom svodu - sa zalaskom sunca. Prema kozmologiji Maya putovanje Sunca preko Neba i tama noći prikazuje vječno putovanje ljudske svijesti i transformaciju svijesti.

VIŠE O GODINI BIJELOG MAGNETNOG ČAROBNJAKA koja se završava, možete čitati tekst koji sam napisala ovdje na blogu: O GODINI BIJELOG MAGNETNOG ČAROBNJAKA možete čitati tekst koji sam napisala ovdje na blogu:

 http://vesnasantak138.blogspot.com/2019/07/godina-bijelog-magnetnog-carobnjaka.html

Uskoro stiže tekst o Novoj mayanskoj godini! 
In Lak'ech!
Tekst napisala: Vesna Uaxak Etznab