utorak, 24. prosinca 2013.

GLOBALNA MEDITACIJA NA KIN 55: PLAVOG ELEKTRIČNOG ORLA (24.12.2013.) / GLOBAL MEDITATION FOR PEACE - KIN 55: Blue Electric Eagle (24.12.2013.)


PRIDRUŽITE SE GLOBALNOJ MEDITACIJI ZA MIR, LJUBAV, ISCJELJIVANJE PLANETE ZEMLJE I CIJELE KREACIJE, SVEGA ŠTO POSJEDUJE ŽIVOT!

POSEBNA PRILIKA NA PUTOVANJE KROZ VRIJEME NA KIN 55: PLAVOG ELEKTRIČNOG ORLA!
Danas na kin PLAVOG ELEKTRIČNOG ORLA, na Badnjak po            gregorijanskom kalendaru (24.12.2013.), imamo posebnu priliku PUTOVANJA KROZ VRIJEME! Danas je kin 55: Plavi Električni Orao. Plavi Električni Orao je kin dana Harmonijske Konvergencije 16.08.1987., dana globalonog podizanja svijesti i meditacije za mir 144 000 Sunčevih plesača. Svaki puta kada je kin 55: Plavi Električni Orao imamo priliku putovati kroz Vrijeme, povezati se sa tim trenutkom u vremenu.Ovaj kin je dodatno energeniziran povišenom frekvencijom Harmonijske Konvergencije  i globalnim buđenjem svijesti. Svaki puta na ovaj kin imamo mogućnost iscjeljivanja karme na globalnom nivou. 

Također, 1945. kada je bombardirana Hiroshima bio je Plavi Električni Orao. Harmonijska Konvergencija 16. / 17. 08.1987. – prve svjetske sinkronizirane meditacije -je bila poput harmonijske 4D injekcije u karmičku pogrešku Hirošime. Okultna ili skrivena moć Plavog Električnog Orla je Bijeli Spektralni Spojitelj Svjetova - Japan na Planetarnom Holonu, kao i dan prije završetka ciklusa 21. prosinca 2012. ...

Dio smo velike planetarne obitelji. Povežimo se u meditaciji za ljubav, mir, harmoniju i jedinstvo za planetu Zemlju, cijelu kreaciju! Pozvani smo da danas osmislimo svoju meditaciju za globalno iscjeljivanje, također pozvani smo osmisliti svoju meditaciju za iscjeljivanje Fukushime. Svoje meditacije pošaljite na e mail Law of Time: info@lawoftime.org 

Meditacije koje pošaljete na e mail: info@lawoftime.org biti će uvrštene u narednim Lunama (mjesecima) u sinkronizirane globalne meditacije za iscjeljenje.

NEKA SVE BUDE KAO SVJETLOST UZAJAMNE LJUBAVI! 
NEKA BUDE HARMONIJA IZMEĐU UMA I PRIRODE!
AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO!
In Lake'ch!


Meditacija  za Fukushimu i Planetu Zemlju - Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
Nakon meditacije prirodnog uma, započnite sa meditacijom. Vizualiziraj planetu Zemlju, lijepi plavi planet. Vizualiziraj kako iz Centra Galaksije, Hunab Ku pristižu zrake Dugine Svjetlosti, predivne spirale duginog svjetla koje putuju preko Sunca prema planeti Zemlji. Vizualiziraj cijelu planetu Zemlju u zagrljaju Svjetlosti Duginih boja. Vizualiziraj  Dugino svjetlo koje dodiruje planetu i pokreće buđenje svijesti – iz svih srca se širi Sjaj duginih boja, Sjaj Svjetla Ljubavi, Mira, Jedinstva i Jednakosti. Vizualiziraj kako sve što ima život sjaji kao cijela planeta, svi elementi prirode sjaje predivnim sjajem Svjetlosti.
Vizualiziraj kako se cijela planeta iscjeljuje, svi elementi prirode, sve što posjeduje život. 
Vizualiziraj kako se sve onečišćenje transformira u blistavi sjaj, a kako su svi elementi prirode iscijeljeni. Vizualiziraj kako je cijela planeta Zemlja iscijeljena, sve što posjeduje život blista u sjaju Duginih boja. Vizualiziraj Dugin Most oko planete Zemlje, i stavi tu sliku u svoje srce. Iz  srca pošaljite  bezuvjetnu ljubav za cijelu planetu, za sva bića, za cijelu kreaciju. Iz srca pošaljite molitvu da se ljudska bića probude, ispune svoje srce ljubavlju i suosjećanjem za sve što posjeduje život, iz srca pošaljite molitvu da ljudi shvate da nismo jedina vrsta na ovoj planeti, da sva bića imaju pravo na život, slobodu i jednakost. Neka sva bića dosegnu prosvjetljenje, mir i radost. Neka sva bića budu slobodna i sretna. Neka sva bića budu povezana kroz ljubavi, jednakost, slobodu i jedinstvo. Vizualiziraj kako sva srca blistaju sjajem bezuvjetne ljubavi, cijela planeta Zemlja blista Svjetlošću Ljubavi, Mira, Suosjećanja.
Veličanstveni sjaj Duginih boja, predivan sjaj visoke frekvencije širi se oko Zemlje .
Vizualiziraj predivne spiralne zrake Duginih boja koje putuju natrag u Centar Galaksije.
Neka sve bude kao Svjetlo međusobne ljubavi! 
AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO! 
In  Lake'ch !
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo, PAN Zagreb, Croatia
Meditacija objavljena na: http://www.lawoftime.org/infobooth/fukushima-meditations.html
JOIN THE GLOBAL MEDITATION FOR PEACE, LOVE, HEALING OF PLANET EARTH AND FULL OF CREATION, ALL THAT HAS LIFE! 

TODAY IS SPECIAL TIME TRAVEL OPPORTUNITY!

Today is kin 55: Blue Electric Eagle, "Christmas Eve" the Gregorian calendar. Since Blue Electric Eagle has already been energized by the Harmonic Convergence of 1987. Blue Electric Eagle's kin on Harmonic Convergence 16.08.1987., On global awareness and meditation for peace 144000 Sun's dancers. Every Blue Electric Eagle day is a profound opportunity for massive karmic purification. 
It was on Blue Electric Eagle that Hiroshima was bombed in 1945, and four decades later in a synchronized ceremonial act of magic it was again Blue Electric Eagle on the Harmonic Convergence of 1987 - first globally synchronized meditation, and which was like a harmonic 4D injection into the karmic error of Hiroshima. The occult or hidden power of Blue Electric Eagle is White Spectral Worldbridger - Japan on the Planet Holon, as well as the day before 21 Dec 2012... 
 
FORMULATE YOUR OWN HEALING MEDITATION FOR FUKUSHIMA! Send us your meditation after you have done it and we will share it in the subsequent Moons to continue the healing wave of synchronic meditations! E mail: info@lawoftime.org
Let all be as the light of mutual love! 
BE IT HARMONY BETWEEN THE MIND AND NATURE! AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO!
In Lake'ch! From Vesna White Galactic Mirror, PAN Croatia: Meditation MEDITATION FOR FUKUSHIMA and Planet Earth! Begin with natural mind meditation...
Visualize the planet Earth, a beautiful blue planet. Visualize how the center of the galaxy, Hunab Ku, transmits the Rainbow Rays of Ligh, and formed spiral bright light, which travels through the Sun to the planet Earth. The whole planet Earth is embraced by shining light colors of the rainbow. Visualize how the light fell on the planet - the awakening of consciousness - and how all of the heart expands Shine rainbow colors, Shine the Light of Love, Peace, Unity and Equality.
Visualize how everything has a life shines as the entire planet Shine, how all the elements of nature, beautiful shining Light.
Visualize how the whole planet heals, all the elements of nature, in order to heal all beings.
Visualize how it all transforms contamination in glittering Shine, and how all the elements of nature healed. Visualize the Rainbow Bridge around the globe, and put that image in our heart. "From my heart I send unconditional love for all of creation, for everything has a life ". "From my heart I send out a prayer that human beings wake up, to fill their hearts with love and compassion for all that life holds, human beings realize that we are not the only species on this planet, and that all beings have a right to life, liberty and equality.
"
May all beings reach enlightenment, joy, peace.
May all beings be connected through Love, Equality, Freedom and Unity.
May all beings be free and happy.

Visualize that all hearts and glitter -drenched love, the whole planet shines with the Radiance of love, peace and compassion.
The magnificent splendor of a rainbow of colors, beautiful splendor of high-frequency spread around the Earth.
Visualize how beautiful rays of rainbow colors in a spiral rays back into the center of the Galaxy. Let everything be as in light of mutual love !

 AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO! 
In  Lake'ch ! (I am another you!)
 Vesna White Galactic Mirror
http://www.lawoftime.org/infobooth/fukushima-meditations.html


nedjelja, 22. prosinca 2013.

ZIMSKI SOLSTICIJ NA KIN 52: ŽUTO KOZMIČKO LJUDSKO BIĆE U GODINI ŽUTOG GALAKTIČKOG SJEMENANa Zimski Solsticij na dan kina 52 Žutog Kozmičkog Ljudskog Bića je godišnjica završetka mnogih ciklusa u Kozmosu, Galaksiji, Sunčevom sistemu i planeti Zemlji. Završetak ciklusa 21.12.2012. obilježen je ceremonijama u Palenque. Prošlo je 365 dana od 21.12.2012., datuma Proročanstva Maya. Sedmo proročanstvo Maya nam govori o Završetku ciklusa 21.12.2012. u kojem Solarni sustav u svom cikličkom kruženju izlazi iz Noći kako bi otpočelo Svitanje Galaksije - ulazak u portal Mira i Harmonije.

                                                                      PALENQUE 

Prisjetimo se u kratko što se događalo na dan Proročanstva 21.12.2012. 
Sa Završetkom cikusa započeli su novi ciklusi - putu dizanja svjesnosti čovječanstva, evolucija planete Zemlje, Sunca, sunčevog sistema, evolucija galaksije. 21. 12. 2012. se ravan Sunčevog sistema izjednačio s ravni Mliječnog puta, a prema nekim astronomskim istraživanjima istovremeno su se još dvije galaksije poravnale s našom. Planeta Zemlja i Sunce su bili poravnati sa Centrom Galaksije, Hunab Kuom. Iz Centra Galaksije nam pristižu galaktičke zrake i energije povišene frekvencije. Hunab Ku šalje sve galaktičke zrake. Zrake stupaju u interakciju sa životnom materijom i unapređuju je, tako da se evolucija na bilo kojem nivou, može nastaviti razvijati odgovarajućim tempom. Znanstvenici tek sada počinju uočavati neke od galaktičkih zraka. Zovu ih valovi gustoće, jer imaju jako nisku frekvenciju, kao zemljina teža. 

Prema Mayanskom kalendaru, Dugi Račun - Veliki Ciklus je započeo 13. 08. 3113. godine prije naše ere, kada je planeta Zemlja ušla u određenu galaktičku zraku koja je završila s 21.12.2012.  Dugi Račun prati ciklus od 1.872.000 dana ( 5 125 godina ). Sa 21.12.2012. je završio Kozmički udah, proces materijalizacije koji je trajao 26 000 godina i počinje Kozmički izdah, proces spiritualizacije. Sa završetkom Velikog ciklusa od 13 baktuna, 5126 godina, završava i dominacija muškog principa i počinje novi Veliki ciklus dominiran ženskim principom, no kao i sve promjene i ove dolaze prvenstveno na nivou naše svijesti.
 
José Argüelles: “Završetak ciklusa je kozmički događaj, rijedak završetak Eona. Eon je nevjerovatno ogroman ciklus koji sadrži sve druge cikluse, a sam je tek fraktal trenutka božanske misli. Najmanji ciklus koji se završava je Veliki Ciklus Povijesti (Dugi Račun), koji obuhvaća 5.125 godina. To je također završetak ciklusa od 26.000 godina – precesija zodijaka ili Platonska (Plejađanska) velika godina. Završava se i ciklus od 104.000 godina. Puno se dogodilo u tom vremenu, ne samo na našoj maloj planeti već širom cijele galaksije. Svi smo pozvani. Izabrali smo da budemo ovdje za veliko finale.” José Argüelles /Valum Votan, „Življenje tokom Završetka Ciklusa
Također, ciklus od 5 200 godina je petina jednog većeg ciklusa od 26 000 godina – preciznije 25 625 godina poznatog kao Platonski ciklus ili ciklus precesije koliko je potrebno našem Suncu i cijelom sunčevom sistemu, naravno i našoj Zemlji da napravi jednu orbitu oko “većeg sunca” Alkiona, Centralnog sunca Plejada. 21.12. 2012. označava kraj jednog perioda i početak novog perioda, novih 13 baktuna. Započinje novi Začarani val – Začarani val povratka Quetzalcoatla. Prema Mayama, sa galaktičkom sinkronizacijom, započelo je šesto doba, Šesti Svijet, koje se naziva Šesto Ajawu ( Šesto Ahau - Šesto Sunce) koji traje
5 200 godina, unutar ciklusa od 26 000 godina. Od 21.12.2012. pa do 26.7.2013. nalazili smo se u periodu koji se naziva PAUZA, nalazili smo se između dvije galaktičke zrake.

                                                                  Hunab Ku

   
Sa Harmonijskom konvergencijom 16. 08. 1987. je završio Peti svijet. Od završetka Petog svijeta 26 godina smo se nalazili u prostoru između Svjetova, u prostoru između Dimenzija, u kojem je čovječanstvo doživljavalo svoje buđenje (26 je fraktal u kodovima Maya – 26 dana, 26 godina 260 dana, 260 godina, 26 000 dana, 26 000 godina itd.). Sa 26.7.2013. ušli smo u novu galaktičku zraku, novu zraku koja nam donosi evoluciju svijesti. Započelo je Novo Doba, Šesti Svijet. Maje ovaj novi  ciklus zovu - ciklusom mudrosti, harmonije, mira, ljubavi, svijesti i povratku u prirodni red.  Dodatna energija zrake koju emitira Hunab Ku, aktivira genetski kod božanskog izvora u ljudima koji se nalaze na visokoj frekvenciji vibracija. Energije koje primamo iz Centra Galaksije su velika podrška u razvoju svih bića, razvoju cijele kreacije. Primamo dodatnu energiju koja djeluje na našu svijest. Ovisi o nama koliko ćemo proširiti svoju svijest. Sada je period velikog čišćenja karme, prošlosti na globalnom i individualnom nivou. Sve što je nerazriješeno, neiscjeljeno, čeka na transformaciju kako bismo mogli primiti povišene ferkevncije koje pristižu iz Hunab Kua.

                                                        Quetzalcoatl
  
Zimski Solsticij 21.12.2013. je godišnjica velikog Kozmičkog događaja. 21. prosinca 2012. na Plavu Kristalnu Ruku, se događalo galaktičko mijenjanje brzine praćeno kulminacijom rađanja novog solarnog doba: na galalktičku sinkronizaciju  26. 07. 2013: Žutog Galaktičkog Sjemena. Zatvaranje ciklusa je bilo dovođenje cjelokupnog čovječanstva u frekvenciju mira i harmonije kao jedne planetarne familije. Sa novim ciklusom koji je započeo 22.12.2012. započeo je novi Začarani val, novi ciklus koji se naziva Začarani val povratka Quetzalcoatla – ciklus mudrosti, harmonije, mira, jedinstva, jednakosti, ljubavi.Taj začarani val je povratak u prirodni red, povratak prirodnom vremenu. 

Na kin Žutog Kozmičkog Ljudskog bića, 21.12.2013. smo proslavili godišnjicu Zatvaranja ciklusa. Žuto Ljudsko Biće na Kozmičkom tonu kroz koji dajemo svoju radost i svoju ljubav na Univerzalnom nivou. Kozmičko ton kroz kojeg se povezujemo sa višedimenzionalnim kroz transcendenciju Magičnog leta u Začaranom Valu, povezujući se sa unutrašnjim znanjem i mudrosti pečata Žutog Ljudskog Bića. Kroz slobodnu volju i izbore koje radimo, Žuto Ljudsko biće nas poziva da svoju volju sinkroniziramo sa Božanskom, Univerzalnom voljom. U meditaciji na Zimski solsticij smo se povezali sa Centrom Galaksije, Suncem, i Majkom Zemljom kroz bezuvjetnu ljubav i poštovanje prema svemu postojećem. 
Zimski solsticij predstavlja najdužu noć u godini, u kojoj Boginja Majka rađa Sunce, i donosi novi Život, a Majka Zemlja iako je zima i sve miruje, nas podržava i daje nam mnoge plodove, daje nam sve što je potrebno za našu evoluciju. Plemena i naši preci su Zimski Solsticij doživljavali kao buđenje novog Života. Boginja Majka rađa Boga Sunce, koji donosi nove cikluse. Zimski Solsticij je bio vrijeme svetkovine obitelji, vrijeme mira i ljubavi, jedinstva, i pozitivne energije. To je bilo vrijeme kada seu se  zahvaljivali Majci Zemlji i Bogovima na svemu što su primili. Zahvaljuje se na svemu što se postiglo i transformiralo, te se usmjerava na željeno. Za noć Zimskog Solsticija ukrašavale su se kuće i plotovi sa zimzelenim grančicama. Palili su se krijesovi, a u ognjištima se palila prošlogodišnja cjepanica, koja treba gorijeti cijelu noć. Na ovaj sveti dan prisjetimo se da smo svi dio velike planetarne obitelji i također dio galaktičke obitelji. Posvetimo ovaj dan miru, ljubavi, usmjerimo se prema podizanju frekvencije za dobrobit cijele kreacije.
U meditaciji smo se povezali sa kristalnom jezgrom planete Zemlje kroz naše srce i poslali ljubav, mir i svjetlost  Duge cijeloj kreaciji.13 listića i kristal koje smo koristili u meditaciji su nas podsjetili na vezu sa planetom i galaksijom (13 listića predstavljaju Drvo Života i Geu Majku Zemlju, i također 13 dimenzija, a kristal predstavlja nas). U meditaciji smo se povezali sa planetom Zemljom, Suncem, Centrom galaksije i frekvencijama pete dimenzije. Vizualizirali smo Most Duge koji okružuje planetu Zemlju i odašilje Harmoniju, Ljubav, Mir i isjceljenje za sva bića, za cijelu kreaciju. Vizualizaciju smo smjestili u srce, kako bismo uvijek bili svjesni ove povezanosti. Planeta i mi smo Jedno. Iz srca smo poslali  Ljubav, Mir, Harmoniju i iscjeljenje za sva bića. Vizualizirali smo  kako cijela planeta Zemlja blista u Svjetlosti Duginih Boja.
U noći Zimskog solsticija završio je ciklus od 13 dana, val Žutog Sunca, i započeo je novi val, Začarani Val Crvenog Nebeskog Šetača, val Proročanstva. Nebeskog Šetača koji je simbol Quetzalcoatla - koji donosi harmoniju, ljubav, mir, jedinstvo. U noći Solsticija imamo lijepi sinkronicitet završetka u i novog početka.
 
Neka sve bude kao Svjetlost uzajamne Ljubavi. 
Neka bude Harmonija između uma i prirode. 
AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO! 
In Lake'chSINKRONICITETI – ZAVRŠETAK CIKLUSA I ZIMSKI SOLSTICIJ


Prije 365 dana je  na 21.12.2012. završio Začarani val od 13 baktuna Ciklusa Povijesti i doživjeli smo Kozmičku Transcendenciju.  Sa 21.12.2013. je završio Začarani Val Žutog Sunca, ciklus od 13 dana, i sa Žutim Kozmičkim Ljudskim Bićem smo imali Magični let, Transcendenciju unutar Začaranog Vala Žutog Sunca.  Sa  22.12.2012. započeo novi ciklus koji se naziva Začarani Val Povratka Quetzalcoatla. Na 22.12.2013. započinje novi val u ovoj luni Začarani val Crvenog Nebeskog Šetača,  a Crveni Nebeski Šetač je simbol Quetzalcoatla.
 

José Argüelles: "U Ime Quetzalcoatla pozivam starosjedilačke starješine svuda u svijetu na okupljanje u Savjet sa  Budistima, Muslimanima, Kršćanima, Hindusima i židovskim starješinama, kao i članovima svih drugih religija kako bismo počeli uspostavljati nove Savjete duhovnog jedinstva – UR, Univerzalnu religiju/ Univerzalno sjećanje na Zemlji." José Argüelles, Valum Votan/Onaj koji zatvara ciklus


                                                                   Quetzalcoatl

Povišena fekrvencija u koju je ušla planeta Zemlja rađa novu stvarnost, djeluje na buđenje svjesnosti i evoluciju na individualnom, kolektivnom i univerzalnom nivou. Sa Galaktičkom sinkronizacijom 26.7.2013. lansiran je Vremenski brod Zemlja i otvoren je Portal Duge. 
Nova galaktička zraka djeluje na  reintegraciju individualnih svjesnosti milijuna ljudi i potiče na buđenje nove svjesnosti. Događa se kozmički skok u svijesti, no što će se se sve događati, kvaliteta promjene u nama i oko nas - ovisi o nama. O našim mislima, osjećajima odlukama, izborima, načinu života. Duhovno učenje Maya nas podsjeća da nas unutrašnja transfomracija dovodi do zdravlja, ispunjenja, i ujedinjenja sa cijelim stvaranjem, sa Planetom Zemljom, u novoj stvarnosti mira i harmonije. Ovo buđenje nam donosi spoznaju da smo svi dio velike misterije Života, dio velikog Tkanja u Univerzumu.
In Lake'ch

petak, 20. prosinca 2013.

SINKRONIZIRANA MEDITACIJA ZA ZIMSKI SOLSTICIJ ( 21.12.2013.) / SYNCHRONIZED MEDITATION - WINTER SOLSTICE

MEDITACIJA ZA ZIMSKI SOLSTICIJ na kin 52 Žutog Kozmičkog Ljudskog Bića. (21.12.2013.)

POSTANITE DIO TELEPATSKOG VALA MIRA, LJUBAVI I SVJETLOSTI ZA PODIZANJE FREKVENCIJE NA PLANETI! Prošlo je 365 dana od Završetka ciklusa 21.12.2012. kojim su se završili mnogi ciklusi u Sunčevom sistemu, Galaksiji i Kozmosu.Također sa 22.12.2012. započeli su novi ciklusi, također je započelo novih 13 baktuna, Začarni val Povratka Quetzalcoatla. Uzmimo malo vremena za predah, pogledajmo što se dogodilo od završetka ciklusa i početka novog ciklusa, koje su promjene u našem životu i oko nas. Zahvalimo se na svim promjenama, na svemu što smo primili i naučili. Na zimski solsticij je dan najkraći, a noć najduža. Simbolično, Sunce se rađa donoseći novi početak, novi život. Na ovaj sveti dan prisjetimo se da smo svi dio velike planetarne i galaktičke obitelji. Posvetimo ovaj dan miru, ljubavi, usmjerimo se prema podizanju frekvencije za dobrobit cijele kreacije.
 
Pridružite se svim ljudima širom svijeta u slavljenju Solsticija!  Namjera  meditacije  na ovaj prirodni Sveti dan osvijestiti i osjetiti Jedinstvo sa Zemljom, Suncem, Galaktičkom cjelokupnošću! Sakupite 13 listića koji predstavljaju moć 13 u svojoj prirodnoj formi. Isto tako, ovi listići simboliziraju da smo svi dio Jednog Drveta ( Gea, Majka Zemlja, Drvo Vremena). U centar ovih listića stavite Kristal koji predstavlja vas. U vizualizaciji se poveži sa srcem planete – Centralnom Jezgrom. Vizualizirajte kako se kroz Centralnu jezgru povezujete sa Suncem (Kinich Ahau). Preko Sunca se povezujemo sa centrom galaksije (HUNAB KU-om).  Udahnite duboko, kroz izdah  vizualizirate planetu Zemlju onako kao je vidimo iz Svemira, predivnu plavu planetu koja se polagano okreće.  
 Planetu Zemlju okružuje Most Duge koji odašilje Harmoniju, Ljubav, Mir i iscjeljivanje za sva bića, za cijelu kreaciju. Sada ovu vizualizaciju smjestite u vaše srce, tako da ste uvijek svjesni ove povezanosti. Osjetite: svi smo povezani, svi smo Jedno. Planeta i mi smo Jedno. Iz svog srca odašiljite Ljubav, Mir, Harmoniju i iscjeljenje za sva bića. Vizualizirajte kako cijela planeta Zemlja blista u Svjetlosti Duginih Boja. Vizualizirajte kako Svjetlost Duginih Boja iscjeljuje planetu Zemlju, sva bića, cijelu kreaciju. Obratite pažnju na bioregiju Bijelog Spojitelja Svjetova ( tamo se također nalazi Japan) i vizualizirajte kako Svjetlost  Duginih Boja iscjeljuje to područje.
 Osjetite u svojem srcu suosjećanje i bezuvjetnu božansku Ljubav za cijelu planetu i sva bića. Zahvalite se planeti Zemlji i cijeloj kreaciji na svemu što primate, na svemu što ste spoznali, naučili, transformirali. Iz svojeg srca pošaljite ljubav i mir cijeloj kreaciji. Neka sve bude kao Svjetlost uzajamne Ljubavi. Neka bude Harmonija između uma i prirode.
 AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO!

Izvor teksta meditacije: Institut za galaktička istraživanja „Galaktički priručnik“, www.lawoftime.org
http://www.lawoftime.org/pdfs/Galactic-Handbook-and-Synchronized-Meditations-print.pdf?dl=1
In Lake'ch!

  
SYNCHRONIZED MEDITATION - WINTER SOLSTICE - kin 52: Yellow Cosmic Human  (21.12.2013.) Join people around the world in honoring Solstice with a very simple meditation. Our intention on this natural sacred holiday is to feel the unity of ourselves with the Earth, with the Sun and the Galactic whole. Simply gather 13 leaves which represent the power of 13 in its many natural forms. Also these leaves symbolize that we are all part of One Tree (Gaia, Earth, Tree of Time). In the center of the leaves place a crystal that represents you. From here we connect to the Sun (Kinich Ahau). From the Sun we connect to the center of the galaxy (Hunab Ku). Now take a deep breath and as you exhale look at planet Earth from space and see a circumpolar rainbow bridge surrounding it, emanating harmony, healing and peace for all beings. Now place this image into your heart to have it with you always.

AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO!

Galactic Handbook & Synchronized Meditations, http://www.lawoftime.org/pdfs/Galactic-Handbook-and-Synchronized-Meditations-print.pdf?dl=1

www.lawoftime.org

nedjelja, 15. prosinca 2013.

GLOBALNA SINKRONIZIRANA MEDITACIJA ZA ISCJELJIVANJE FUKUSHIME/ GLOBAL synchronized MEDITATION FOR HEALING Fukushima

MEDITACIJA NA DAN BIJELOG SPOJITELJA SVJETOVA U RITMIČKOJ LUNI - GODINA ŽUTOG GALAKTIČKOG SJEMENA

Mnogi su zabrinuti zbog nuklearne krize u  Fukushimi. Važno je imati na umu da smo mi multidimenzionalna bića sa snagom i kapacitetom za globalnu transmutaciju. Kreativna rješenja za sve naše probleme su dostupna. No, moramo podići našu frekvenciju kao kolektiv da bismo otkrili nove mogućnosti. Za to je potrebna volja i napor. Više dimenzije sadrže i informiraju niže dimenzije.  Kroz kodekse u aktualnom poretku, možemo pristupiti u više - dimenzionalne razine egzistencije u svrhu stvaranja pozitivne promjene u trećoj dimenziji.  


Postanimo svjesni da smo dio velike obitelji na planeti Zemlji, i da smo isto tako dio Galaktičke obitelji. Pozivam Vas da zajedno podignemo frekvenciju kao Jedna Ljudska Obitelj kroz globalnu sinkroniziranu meditaciju, s posebnim naglaskom na pročišćavanju otrovnog nuklearnog otpada kod Fukushime. Svi su pozvani da sudjeluju u ovom globalnom telepatskom eksperimentu kako bismo uklonili energiju toksičnog otpada, odnosno pretvoriti ga u Sjaj Duginog Svjetla.

Bijeli Spojitelj Svjetova  je KIN kojim je kodirana zona na planetarnom  holonu, gdje se nalazi Japan. Bijeli Spojitelj Svjetova na interplanetarnom holonu  odgovara galaktičko – karmičkom udahu, povezan sa Marsom ( G / K Mars) . U međuplanetarnoj kozmologiji, Mars je postao planeta reducirana na crvenu prašinu, nakon termonuklearnog devastacije. Činjenica je  da se Japan nalazi u zoni Bijelog Spojitelja Svjetova, a na tom dijelu planete smo se suočili sa najekstremnijim raspadom nuklearnog reaktora. Japan je jedina zemlja na svijetu koja je izravno doživjela termonuklearnu eksploziju ( nije slučajnost). Sve je fraktal kroz prošlost i budućnost.
Na dan Bijelog Spojitelja Svjetova koristite svoj ​​kristal kao prijevozno sredstvo kroz vrijeme. U vizualizaciji putujte do Marsa prije nego što je spaljen zbog termonuklearne devastacije. Zasadite sjeme svijesti i svjesnosti, tako da se događaji uništenja više ne ponavljaju. Vašu vizualizaciju unesite duboko u karmičku povijest Japana, neka se energetski podesi i iscijeli karmičke događaje. Osjetite u dubini svog srca duboku sućuti za sva bića koja su ovdje, za sve što posjeduje život. Osjetite suosjećanje za  dupine koji su brutalno ubijeni, suosjećanje za ljude koji su jedina zajednica na Zemlji koja zna bol nuklearnog razaranja.

Pretvorite suosjećanje u snagu, punite svoj ​​kristal, neka energija postane poput provodnika za otrovni otpad, tako da može teći neometano u kristalnu karantenu. Unutar kristala vizualizirajte kako su ljubav i suosjećanje snaga koja transformira nuklearni otpad u čistu energiju iscjeljujuće svjetlosti. Vizualizirajte kako boje duge unutar kristala  transformiraju sve patnje, boli u bezuvjetnu, božansku ljubav. Vizualizirajte kako se iz vašeg kristala šire iscjeljujuće zrake dugine svjetlosti i transformiraju nuklearni otpad u čistu svjetlost duginih boja i povišene frekvnecije. Vizualizirajte kako iz kristala teče energija ljubavi, mira, harmonije i isjceljuje cijelu kreaciju…In Lake'ch!

Prevela i uredila: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
IZVOR: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html

GLOBAL synchronized MEDITATION FOR HEALING Fukushima

Worldbridger is the kin that codes the zone on the Planet Holon where Japan is found. Worldbridger also corresponds to G/K (galactic-karmic) Mars. In the interplanetary cosmology, Mars was reduced to red dust due to thermonuclear devastation. The fact that Japan is located in the Worldbridger zone, and that this is where we are experiencing the most extreme nuclear meltdown - and that this is the only country on Earth that has directly experienced a thermonuclear blast - is no coincidence. All is fractal through past and future.
On Worldbridger days use your crystal as a time transport vehicle. Travel to Mars before it was incinerated. Plant the seeds of consciousness and awareness that this travesty will not be repeated. Tune in deeply to the karmic history of Japan. Feel in the depths of your heart profound compassion for all beings here. From the dolphins that are brutally slaughtered, to the humans who are the only community on Earth who knows the pain of nuclear devastation.
Transmute this compassion into a force, charging your crystal and lubricating the toxic waste, that it may flow in unimpeded into your crystal quarantine.
 http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html

MEDITACIJE U RITMIČKOJ LUNI / MEDITATION IN RHYTHMIC MOON


MEDITACIJE U RITMIČKOJ LUNI GUŠTERA U GODINI ŽUTOG GALAKTIČKOG SJEMENA

Kako je gore, tako je i dolje. Učinci i posljedice cjeline utječu na dijelove, isto tako i jedan dio djeluje na cjelinu. Mnogi su zabrinuti zbog nuklearne krize u  Fukushimi, mnogo je straha. Važno je imati na umu da smo mi multidimenzionalna bića sa snagom i kapacitetom za globalnu transmutaciju.  Kreativna rješenja za sve naše probleme su dostupna. No, moramo podići našu frekvenciju kao kolektiv da bismo otkrili nove mogućnosti. Za to je potrebna volja i napor.

Više dimenzije sadrže i informiraju niže dimenzije.  Kroz kodekse u aktualnom poretku, možemo pristupiti u više - dimenzionalne razine egzistencije u svrhu stvaranja pozitivne promjene u trećoj dimenziji. 

U programu umjetne frekvencije 12:60, u ovoj Ritmičkoj Luni je i Božić i Nova godina po gregorijanskom kalendaru. Za mnoge je to često vrijeme povećanog stresa, opterećenja emocionalne boli, napuhanog konzumerizma. Božić je blagdan povezan sa obitelji, ljubavi, darivanjem. Pozivam vas da promijenite perspektivu gledanja na obitelji, postanimo svjesni da smo dio velike obitelji na planeti Zemlji, i da smo isto tako dio Galaktičke obitelji. Umjesto da sudjelujete u ponavljanju starog programa, ove godine iskoristite to vrijeme da zajedno podignemo frekvenciju kao Jedna Ljudska Obitelj kroz globalnu sinkroniziranu meditaciju, s posebnim naglaskom na pročišćavanju otrovnog otpada kod Fukushime .

Svi su pozvani da sudjeluju u ovom globalnom telepatskom eksperimentu kako bismo uklonili energiju toksičnog otpada, odnosno pretvoriti ga u Sjaj Duginih boja.MEDITACIJE NA DAN SILIO 


Svaki puta kada je Silio u luni prakticiramo meditaciju Mosta Duge. U ovoj luni svoju meditaciju Mosta Duge završite tako da vizualizirate Most Duge oko Zemlje, oko vašeg tijela i u svojem srcu osjetite snagu ljubavi i boje svjetlosti Duge, i odašiljite u zonu na planeti sa pečatom Bijelog Spojitelja Svjetova na Holonu planete Zemlje. 

 Nakon odašiljanja snage ljubavi Duge u zonu Bijelog Spojitelja Svjetova, prema izvoru toksičnog onečišćenja, vizualizirajte geometriju Pulsara Duginog Svjetla, u suprotnom smjeru unutar atomskoj-stanične strukture svih radioaktivnih tvari.
                                Geometrija Pulsara Duginog Svjetla
„Kao što je gore, tako dolje: Znam da se ovo događa i u drugim galaksijama i svjetskim sustavima koje mogu doživljavati svoje vlastite verzije borbi, kao  što je nama ovdje na Zemlji.“

Cijelu vizualizaciju prenesite u kristal, i završite svoju meditaciju. Ako nemate kristal, cijelu vizualizaciju telepatski prenesite u kristal u obliku oktaedra u središe Zemlje.

Za produbljivanje vaše Pulsar atomsko-stanične meditacije pogledajteKnjigu Transcendencije“, koja uključuje kompletni periodni sustav s kristalnim strukturama rešetki za svaki element.
http://www.lawoftime.org/pdfs/260-Postulates-of-the-Dynamics-of-Time.pdf?dl=1


MEDITACIJA NA SVAKI SPEKTRALNI TON U OVOJ LUNI RITMIČNOG GUŠTERA

Spektralni ton je ton oslobođenja, sila koja oslobađa, rastvara i otapa. To je spektralni raspon spektra koja stvara boje u radiosoničnoj budućnosti. Na dane Spektralnog tona koristite kristal. Možete meditirati sami ili u grupi. U meditaciji  projicirajte u kristal vašu svjesnu namjeru: Vaša svijest = kristal . Kristali  komuniciraju i umrežuju se sa svim drugim kristalima.

Vizualizirajte da radioaktivni otpad pohranjujete u kristal, kao u četvero dimenzionalnu karantenu. Unutar kristala, vizualizirajte kako privlačite eterične dugine boje Duginog Mosta. Eterične boje duge privlačite u vašu krunsku čakru , gdje se zagrijava energija u Dali plazmi (koja je termičko/ toplinska snaga) . Pojačajte toplinu u Dali Plazmi! Ako znate tehniku kundalini daha – dišite dahom Kundalini, dahom Vatre!

Sada snop ovog  plamena Dugine energije iz vašeg trećeg oka ( Gamma uspostavilja mir – snaga mira) usmjerite na toksični otpad u karanteni u kristalu . Vizualizirajte ponovno uspostavljanje mira i plamen vruće dugine svjetlosne energije koja vrti energije toksičnog otpada, dok potpuno ne preobrazi radioaktivni otpada u radiosonični sjaj Duge  - koristite svoju imaginaciju i dočarajte boje koje nikada prije niste vidjeli!

Kada se sav otrovni otpad u vašoj kristalnoj karanteni pretvori u Dugine boje, kanalizirajte energije iz vašeg kristala u druge kristale (kristalne mreže). Vizualizirajte kako se sjaj širi i na okoliš kao atmosferski sjaj duginih boja .MEDITACIJE NA DAN BIJELOG SPOJITELJA SVJETOVA U RITMIČKOJ LUNI U GODINI ŽUTOG GALAKTIČKOG SJEMENA


Bijeli Spojitelj Svjetova  je KIN kojim je kodirana zona na planetarnom  holonu, gdje se nalazi Japan. Bijeli Spojitelj Svjetova na interplanetarnom holonu  odgovara galaktičko – karmičkom udahu, povezan sa Marsom ( G / K Mars). U međuplanetarnoj kozmologiji, Mars je postao planeta reducirana na crvenu prašinu, nakon termonuklearnog devastacije. Činjenica je  da se Japan nalazi u zoni Bijelog Spojitelja Svjetova, a na tom dijelu planete smo se suočili sa najekstremnijim raspadom nuklearnog reaktora. Japan je jedina zemlja na svijetu koja je izravno doživjela termonuklearnu eksploziju ( nije slučajnost). Sve je fraktal kroz prošlost i budućnost.

Na dan Bijelog Spojitelja Svjetova koristite svoj ​​kristal kao prijevozno sredstvo kroz vrijeme. U vizualizaciji putujte do Marsa prije nego što je spaljen zbog termonuklearne devastacije. Zasadite sjeme svijesti i svjesnosti, tako da se događaji uništenja više ne ponavljaju. Vašu vizualizaciju unesite duboko u karmičku povijest Japana, neka se energetski podesi i iscijeli karmičke događaje. Osjetite u dubini svog srca duboku sućuti za sva bića koja su ovdje, za sve što posjeduje život. Osjetite suosjećanje za  dupine koji su brutalno ubijeni, suosjećanje za ljude koji su jedina zajednica na Zemlji koja zna bol nuklearnog razaranja. 


Pretvorite suosjećanje u snagu, punite svoj ​​kristal, neka energija postane poput provodnika za otrovni otpad, tako da može teći neometano u kristalnu karantenu. Unutar kristala vizualizirajte kako su ljubav i suosjećanje snaga koja transformira nuklearni otpad u čistu energiju iscjeljujuće svjetlosti. Vizualizirajte kako boje duge unutar kristala  transformiraju sve patnje, boli u bezuvjetnu, božansku ljubav. Vizualizirajte kako se iz vašeg kristala šire iscjeljujuće zrake dugine svjetlosti i transformiraju nuklearni otpad u čistu svjetlost duginih boja i povišene frekvnecije. Vizualizlirajte kako iz kristala teče energija ljubavi, mira, harmonije i isjceljuje cijelu kraciju...POSEBNA NAPOMENA SINKRONIZACIJE : Ove godine " Badnjak " po gregorijanskom kalendaru pada na kin Plavog Električnog Orla. 1945. kada je bombardirana Hiroshima bio je Plavi Električni Orao, a četiri desetljeća kasnije u sinkroniziranom svečanom činu čarolije ponovno je bio Plavi Električni Oraona Harmonijsku Konvergenciju 1987. – prve svjetske sinkronizirane meditacije, koji je bio poput harmonijske 4D injekcije u karmičku pogrešku Hirošime. Okultna ili skrivena moć  Plavog Električnog Orla je Bijela Spektralni Spojitelj Svjetova - Japan na Planetarnom  Holon , kao i dan prije završetka ciklusa 21. prosinca 2012. ...

To su samo neke od  mogućnosti za meditaciju.  Koriste kodove u aktualnom praćenju dana za usklađivanje naše stvarnosti. Pozivamo vas da kreativno istražite sve dane u ovoj luni primjenjujući svoje sinkronijske meditacije ka harmonizaciji i ozdravljenju ovog toksičnog otpada.  MEDITATION IN RHYTHMIC MOON
 Welcome to the Rhythmic Moon of Equality!


As above, so below. The whole effects the part and the part effects the whole.
With many in fear over the Fukushima nuclear crisis, it is important to remember that we are multidimensional beings with the power and capacity for global transmutation. Creative solutions to all of our problems are available. But we have to raise our frequency as a collective to discover them. This requires will and exertion.

The higher dimensions contain and inform the lower dimensions. Through the codes of the synchronic order, we can access the higher-dimensional levels of existence for the purpose of creating positive change in the third-dimension. Like shouting down from a mountaintop, the voice echoing on and on into the valleys below, by applying our will in the synchronic order we will affect third-dimensional reality with ever-increasing ease and momentum.
In the 12:60 program this Rhythmic Moon contains both Christmas and (gregorian) New Year's Day. For many this is generally a time of increased stress, emotional pain and inflated consumerism. (A Google search of "holiday depression" yields 72,000,000 pages; a search of "holiday stress" yields 142,000,000 pages).

Rather than get swept up into the old program, this year let us make the most of this time to elevate ourselves as One Human Family through globally synchronized meditations, with special focus on purifying the toxic waste of Fukushima.
All are invited to participate in this global telepathic experiment to eliminate the toxic waste energy, or transmute it into radiance. Read on to learn how...

Every SILIO [] this Moon:

Silio is the day of the Rainbow Bridge meditation. This Moon, finish your rainbow bridge meditations by taking the rainbow bands that stream (1) around the Earth, (2) around your body and (3) within your heart - take this rainbow love force and inject it into the Worldbridger Zone on the Planet Holon.
Worldbridger Zone Readout - Details at www.lawoftime.org/planetgeomancy[Graphic showing pulsar geometries] 

 Once the rainbow love force is injected into the Worldbridger Zone, the source of the toxic contamination, visualize the pulsar geometry pulsing with rainbow light, counter-clockwise within the atomic-cellular structure of all radioactive matter (study Dynamics of Time quotes at bottom of this Noos-letter). As above, so below: know that this is occurring in other galaxies and world-systems that may be experiencing their own version of struggles as us here on Earth.
 
Close your meditation by sealing the entire visualization into a crystal. If you don't have a crystal, seal it telepathically in the octahedron crystal at the center of the Earth.


To deepen your pulsar atomic-cellular meditation see Book of the Transcendence, which includes the complete periodic table of contents with crystal lattice structures for each element.

Every SPECTRAL TONE []day this Moon:

[Earth Wizard in Crystal]Spectral Tone is the tone of liberation, the force that releases and dissolves. It is the spectral range of the spectrum that makes up the colors of the radiosonic future.
On these days use a crystal and project yourself or your group into the crystal: your consciousness = the crystal. The crystal communicates and is networked with all other crystals.
Draw the radioactive waste into the crystal, like a fourth-dimensional quarantine. Now, within the crystal, draw in the etheric rainbow bands of the Rainbow Bridge down into your crown chakra, where it is heated in the furnace of the Dali plasma (which is thermic/heat force). Turn up the heat! Practice the kundalini breath of fire if you are familiar with the technique.
Now beam this blazing rainbow energy out your third-eye (Gamma pacifying force) and into the toxic waste quarantined in the crystal. Visualize again this pacifying/peace-making and blazing hot rainbow energy counter-spinning against the spin of the toxic waste energy until it is fully transmuted from radioactive waste into radiosonic rainbow - use your imaginal will to conjure up colors you've never seen before!
When all the toxic waste in your crystal quarantine has been transmuted into rainbow, let out a collective "Ah", channeling the energy out of the crystal network and into the environment as atmospheric radiance.

On Every WORLDBRIDGER [] Day

Worldbridger is the kin that codes the zone on the Planet Holon where Japan is found. Worldbridger also corresponds to G/K (galactic-karmic) Mars. In the interplanetary cosmology, Mars was reduced to red dust due to thermonuclear devastation. The fact that Japan is located in the Worldbridger zone, and that this is where we are experiencing the most extreme nuclear meltdown - and that this is the only country on Earth that has directly experienced a thermonuclear blast - is no coincidence. All is fractal through past and future.
On Worldbridger days use your crystal as a time transport vehicle. Travel to Mars before it was incinerated. Plant the seeds of consciousness and awareness that this travesty will not be repeated. Tune in deeply to the karmic history of Japan. Feel in the depths of your heart profound compassion for all beings here. From the dolphins that are brutally slaughtered, to the humans who are the only community on Earth who knows the pain of nuclear devastation.
Transmute this compassion into a force, charging your crystal and lubricating the toxic waste, that it may flow in unimpeded into your crystal quarantine.
SPECIAL SYNCHRONIC NOTE: This year "Christmas Eve" falls on Blue Electric Eagle. It was on Blue Electric Eagle that Hiroshima was bombed in 1945, and four decades later in a synchronized ceremonial act of magic it was again Blue Electric Eagle on the Harmonic Convergence of 1987 - first globally synchronized meditation, and which was like a harmonic 4D injection into the karmic error of Hiroshima.
The occult or hidden power of Blue Electric Eagle is White Spectral Worldbridger - Japan on the Planet Holon, as well as the day before 21 Dec 2012...
~~~~~~~
These are only a few possibilities utilizing the codes of the synchronic order for harmonizing our reality. You are invited to creatively explore all the days of this Moon and apply your synchronic meditations toward the harmonization and healing of this toxic waste.