srijeda, 20. prosinca 2017.

RITMIČKA LUNA GUŠTERA U GODINI ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA

Dobrodošli u Ritmičku lunu Guštera, luna jednakosti! To je šesta luna Začaranog vala Planetarnog služenja, drži moć ritmičke jednakosti! U Ritmičkoj luni, balansiramo i ujednačavamo našu formu služenja. U Ovoj luni postavljamo pitanje: Kako mogu proširiti  moju jednakost na druge?


"Um, naravno. Kad bismo zaista razumijeli prirodu našeg uma, ne bismo radili 99% onoga što radimo danas." - Valum Votan


Slijedeće riječi Valum Votana, napisane 2008. godine, nikad nisu bile aktualnije:

Ako postoji bilo koje pitanje koje zastrašuje suvremenu  globalnu civilizaciju to je privrženost vjerovanju realativizma - na račun vjere u apsolut...

To  je  također  jedan  aspekt  onoga  što  bismo mogli nazvati demokratizacijom svjesnosti koja se, kao doktrina progresa mašina, veće materijalne udobnosti i slobodne liberalističke tržišne ekonomije, smatra neizbježnim i nepovratnim faktorom u mentalnom i kulturnom sastavu današnje globalističke civilizacije.

Ukupan utjecaj ovih tendencija rezultira potpuno sekularnim društvom u kome dominira kultura izbora,  na jednoj strani, a na drugoj strani izrazito anarhična raznolikost oblika izražavanja na internetu. Mnoštvo izbora – samo idite kroz supermarket u industrijaliziranom tržnom centru i prebrojte koliko cerealija za doručak možete naći - uz mnoštvo glasova i drugih oblika izražavanja, zajedno stvaraju masovnu mentalnu kaljužu poznatu kao moralni relativizam.

U moralnom relativizmu svi su u pravu tako da  niko nije u pravu. Ako govorite o apsolutu vi ste ili fašista ili fundamentalista...  Na  taj  način  moralni  relativizam  je svoj sopstveni oblik tiranije, baš kao i moderna znanost koja čvrsto odbija da prihvati bilo koju hipotezu koja sugerira postojanje višeg načela, Boga, inteligentni dizajn, itd., mnogo manje od toga da je paranormalno stvarno polje izučavanja.
Moguće je da je ovaj moralni relativizam odgovoran za slom modernog društva, jer gdje prevladava moralni relativizam  tamo  postoji  gubitak  različitosti, degradacija ukusa, nedostatak esteskog opažanja, blagi  mediokritet...  i  industrija  zabave  koja  uvijek koketira sa pornografijom, dok vas upoznaje sa sve većim grafičkim nasiljem...

Osnovne premise globalizacije olakšavaju ovaj proces relativizma i otuđenja. Kina je proizvodna baza za "Wal-Mart's", dok je Indija proizvođač softvera za "Microsoft". Često su cipele koje nosite proizvedene negdje u nekoj zemlji Jugoistne Azije. Razdvajanje između sredstava i proizvodnje, radnika i proizvođača nikad nije bilo veće. To je zato što su svi fundamentalno razdvojeni od života i žive aprstraktnu fikciju kojom dominiraju mobilni telefoni, internet i automobili...

Možda je došlo vrijeme da razmotrimo da li smo ili ne duhovno bogati ili duhovno siromašni... Valum Votan
U geometriji pulsara, ton šest je drugi ton u pulsaru života prve dimenzije vremena gde se usmjeravamo na jednakost i upravljamo izazovom. Pulsar se završava sa 10-om lunom (Planetarnom) gdje  manifestiramo i susrećemo izazov. Ključni izazov je prepoznati tko smo mi u stvari i da postupimo u skladu sa time.

SINKRONICITETI  ZVJEZDANIH PUTNIKA

Dali 1 - Kin 204, Žuto solarno Sjeme (13. 12.)
Dobrodošli  u  Ritmičku  lunu!  Ritmička  luna  ove  godine  ima  četiri  portala galaktičke aktivacije. Pazite na njih...

Rekapitulacija ciklusa koji su u toku:

Godina (ciklus od 365 dana): Godina Žutog kristalnog Sjemena
Kruženje (ciklus od 260 dana): 42. kruženje od početka brojanja po Kalendaru 13 luna.
Sezona (ciklus od 65 dana): Sezona životne sile Crvene Zmije: Crveni galaktički spektar
Zamak (ciklus od 52 dana): Žuti južni zamak davanja: sud inteligencije - zrelo Sunce
Luna (ciklus od 28 dana):Ritmička luna Guštera, luna jednakosti.
Začarani val (ciklus od 13 dana): Začarani val Žutog Ratnika - val neustrašivosti.

Alpha 5, kin 208 Žuta Kozmička Zvijezda (17. 12.) označava završetak ciklusa od 13 dana vala inteligencije, znanja i povezivanja sa galaktičkom i kozmičkom svijesti. Kin 208 Žuta Kozmička Zvijezda ima posebno značenje u Genezi Začaranog sna. 
U povijesnom vremenskom periodu kodiranim sa prelaska kina 208 na kin 209 „ukradeno je Vrijeme", znanje o prirodnoj višedimenzionalnoj frekvenciji Vremena 13:20. U periodu koji je bio kodiran Žutom Kozmičkom Zvijezdom (koja predstavlja transcendenciju, spiritualni razvoj, umjetnost, integritet, harmoniju, stabilnost ), znanje o 13 luna i prirodnoj frekvenciji vremena je zamijenjeno sa umjetnom frekvencijom vremena. Nametnuta je umjetna frekvencija vremena 12 : 60, koja je vezana za materijalizam, i ubrzani razvoj tehnologije, odvajajući ljudska bića od prirodnih ciklusa i svijesti o višedimenzionalnosti povezanosti sa Univerzumom. 


Limi 6 - Kin 209, Crvena magnetna Luna (18. 12.)     

Danas počinje Zeleni centralni zamak začaranosti od 52 dana: sud matrice, (koji će se završiti na kin 260, prvog dana u Galaktičkoj luni/7. veljače) kao i Začarani val Crvene Lune, val univerzalne vode, od 13 dana, 17. začarani val u Tzolkinu, crveni/inicirajući    začarani val u Zelenom centralnom zamku začaranosti. Pleme Lune inicira  začaranost  kroz moć univerzalne vode. Zapamćena istina o galaktičkom Merkuru...

Ovaj val će se završiti na kin 221, Crveni kosmički Zmaj
(18. dan ove lune/30. 12).


Kin 209, Crvena Magnetna Luna moć univerzalne vode. Započinje ciklus od 13 dana začaranog vala Crvene lune, val moći univerzalne vode, duhovnog buđenja, iscjeljenja emocija i karme. 13 dana za podršku širenja svijesti.

Također počinje i 52 dana Zelenog centralnog Zamka koji predstavlja sinkronizaciju ljudskog bića sa prirodnom frekvencijom vremena. 
Centralni, središnji Zeleni Zamak predstavlja Merlinovu kulu i iscjeljivanje umjetne frekvencije vremena. Zeleni Centralni Zamak Začaranosti - predstavlja četvero dimenzionalno vrijeme sa kojim se planeta Zemlja sinkronizira sa galaksijom. Zeleni Centrali Zamak sadrži kodove znanja Maya i Zakona Vremena. 

Svaki od zamkova predstavlja ciklus od 52 kinova. Broj 52 je važan fraktal unutar kalendara jer na s povezuje sa solarnim i galaktičkim ciklusima. Ovaj ciklus od 52 dana završava na kin 260 Žuto Kozmičko Sunce kada završava ciklus od 260 dana Tzolkina. I ponovo krećemo u novi ciklus, novi spin Tzolkina na kin 1 Crveni Magnetni Zmaj. Crvena Luna je Univerzalna voda koja nas povezuje sa vodom, ali i sa svim tokovima energije u Univerzumu. Sjetimo se, Voda prenosi informaciju. 

 Silio 7 - Kin 210, Bijeli lunarni Pas (19. 12.)
Portal galaktičke aktivacije!


Dali 8 - Kin 211, Plavi električni Majmun (20. 12.)
Portal galaktičke aktivacije! Dva u nizu! Danas je također i Pakal Votanov jasni znak...
 Seli 9, kin 212, Žuto Samopostojeće Ljudsko biće, 21.12. - zimski solsticij! Obratite pažnju na broj kina koji 212 - i sa lijeve i sa desne strane je isti broj. Zimski solsticij - 21.12.2017.

Samopostojeći ton je ton forme i namjere - kada svojim namjerama dajemo formu kako bi se sinkronizirali na planetarnom i osobnom nivou za Zemljom, Suncem, Galaksijom. Žuto ljudsko biće simbolizira mudrost, izbore i slobodnu volju koja se usklađuje sa Božanskom voljom. Ove godine kin 212 kodira i dan ZIMSKOG SOLSTICIJA koji je vrlo važan u ciklusima planete Zemlje. Ovaj solsticij je sa porukom usklađivanja sa višom inteligencijom i kodovima znanja i frekvencijama evolucije. Otvaranje prema Apsolutu i primanje blagoslova i obilja za cijelu planetu, cijelu kreaciju. Ovaj solsticij je povezan sa prevazilaženjem nesigurnosti, sumnji i strahova, te osnaživanju svojeg unutrašnjeg bića i unutrašnjim sazrijevanjem, primanjem i unutrašnjeg obilja i darova kroz uvide, spoznaje i mudrost. 

Zimski solsticij predstavlja najdužu noć u godini, u kojoj Boginja Majka rađa Sunce, i donosi novi Život, a Majka Zemlja iako je zima i sve miruje, nas podržava i daje nam mnoge plodove, daje nam sve što je potrebno za našu evoluciju. Plemena i naši preci su Zimski Solsticij doživljavali kao buđenje novog Života. Boginja Majka rađa Boga Sunce, koji donosi nove cikluse. Zimski Solsticij je bio vrijeme svetkovine obitelji, vrijeme mira i ljubavi, jedinstva, i pozitivne energije. To je bilo vrijeme kada seu se  zahvaljivali Majci Zemlji i Bogovima na svemu što su primili. Zahvaljuje se na svemu što se postiglo i transformiralo, te se usmjerava na željeno. Za noć Zimskog Solsticija ukrašavale su se kuće i plotovi sa zimzelenim grančicama. Palili su se krijesovi, a u ognjištima se palila prošlogodišnja cjepanica, koja treba gorijeti cijelu noć. Na ovaj sveti dan prisjetimo se da smo svi dio velike planetarne obitelji i također dio galaktičke obitelji. Posvetimo ovaj dan miru, ljubavi, usmjerimo se prema podizanju frekvencije za dobrobit cijele kreacije

Ovogodišnji ZIMSKI SOLSTICIJ je peti po redu solsticij od solsticija 21.12.2012. kada su se zatvorili mnogi ciklusi u Galaksiji.  Podsjetimo se na te važne događaje!


Prisjetimo se u kratko što se događalo na dan Proročanstva 21.12.2012. 
Sedmo proročanstvo Maya nam govori o Završetku ciklusa 21.12.2012. u kojem Solarni sustav u svom cikličkom kruženju izlazi iz Noći kako bi otpočelo Svitanje Galaksije - ulazak u portal Mira i Harmonije.
Sa Završetkom ciklusa 21.12.2012. započeli su novi ciklusi - putu dizanja svjesnosti čovječanstva, evolucija planete Zemlje, Sunca, sunčevog sistema, evolucija galaksije. 21. 12. 2012. se ravan Sunčevog sistema izjednačio s ravni Mliječnog puta, a prema nekim astronomskim istraživanjima istovremeno su se još dvije galaksije poravnale s našom. Planeta Zemlja i Sunce su bili poravnati sa Centrom Galaksije, Hunab Kuom. Iz Centra Galaksije nam pristižu galaktičke zrake i energije povišene frekvencije. Hunab Ku šalje sve galaktičke zrake. Zrake stupaju u interakciju sa životnom materijom i unapređuju je, tako da se evolucija na bilo kojem nivou, može nastaviti razvijati odgovarajućim tempom. Znanstvenici tek sada počinju uočavati neke od galaktičkih zraka. Zovu ih valovi gustoće, jer imaju jako nisku frekvenciju, kao zemljina teža.  Prema Mayanskom kalendaru, Dugi Račun - Veliki Ciklus je započeo 13. 08. 3113. godine prije naše ere, kada je planeta Zemlja ušla u određenu galaktičku zraku koja je završila s 21.12.2012.  Dugi Račun prati ciklus od 1.872.000 dana ( 5 125 godina ). Sa 21.12.2012. je završio Kozmički udah, proces materijalizacije koji je trajao 26 000 godina i počinje Kozmički izdah, proces spiritualizacije. Sa završetkom Velikog ciklusa od 13 baktuna, 5126 godina, završava i dominacija muškog principa i počinje novi Veliki ciklus dominiran ženskim principom, no kao i sve promjene i ove dolaze prvenstveno na nivou naše svijesti.

 José Argüelles: “Završetak ciklusa je kozmički događaj, rijedak završetak Eona. Eon je nevjerovatno ogroman ciklus koji sadrži sve druge cikluse, a sam je tek fraktal trenutka božanske misli. Najmanji ciklus koji se završava je Veliki Ciklus Povijesti (Dugi Račun), koji obuhvaća 5.125 godina. To je također završetak ciklusa od 26.000 godina – precesija zodijaka ili Platonska (Plejađanska) velika godina. Završava se i ciklus od 104.000 godina. Puno se dogodilo u tom vremenu, ne samo na našoj maloj planeti već širom cijele galaksije. Svi smo pozvani. Izabrali smo da budemo ovdje za veliko finale.” José Argüelles /Valum Votan, „Življenje tokom Završetka Ciklusa“


Također, ciklus od 5 200 godina je petina jednog većeg ciklusa od 26 000 godina – preciznije 25 625 godina poznatog kao Platonski ciklus ili ciklus precesije koliko je potrebno našem Suncu i cijelom sunčevom sistemu, naravno i našoj Zemlji da napravi jednu orbitu oko “većeg sunca” Alkiona, Centralnog sunca Plejada. 21.12. 2012. označava kraj jednog perioda i početak novog perioda, novih 13 baktuna. Započinje novi Začarani val – Začarani val povratka Quetzalcoatla. 

Prema Mayama, sa galaktičkom sinkronizacijom, započelo je šesto doba, Šesti Svijet, koje se naziva Šesto Ajawu ( Šesto Ahau - Šesto Sunce) koji traje 5 200 godina, unutar ciklusa od 26 000 godina. 

 Od 21.12.2012. pa do 26.7.2013. nalazili smo se u periodu koji se naziva PAUZA, nalazili smo se između dvije galaktičke zrake. Sa 26.7.2013. ušli smo u novu galaktičku zraku, novu zraku koja nam donosi evoluciju svijesti. Započelo je Novo Doba, Šesti Svijet. Maje ovaj novi  ciklus zovu - ciklusom mudrosti, harmonije, mira, ljubavi, svijesti i povratku u prirodni red.  Dodatna energija zrake koju emitira Hunab Ku, aktivira genetski kod božanskog izvora u ljudima koji se nalaze na visokoj frekvenciji vibracija. Energije koje primamo iz Centra Galaksije su velika podrška u razvoju svih bića, razvoju cijele kreacije. Primamo dodatnu energiju koja djeluje na našu svijest. Ovisi o nama koliko ćemo proširiti svoju svijest. Sada je period velikog čišćenja karme, prošlosti na globalnom i individualnom nivou. Sve što je nerazriješeno, neiscjeljeno, čeka na transformaciju kako bismo mogli primiti povišene ferkevncije koje pristižu iz Hunab Kua.

 Neka sve bude kao Svjetlost uzajamne Ljubavi. 

Neka bude Harmonija između uma i prirode. 
AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO! 
Limi 13 - Kin 216, Žuti galaktički Ratnik (25. 12.)
Božić prema gregorijanskom kalendaru.


U RITMIČKOJ LUNI SE PODUDARAJU BOŽIĆ I NOVA GODINA PO GREGORIJANSKOM KALENDARU. Sjetimo se da je dan Nove godine po gregorijanskom kalendaru dogovorom određen, i dio je umjetnog i neprirodnog kalendara, umjetno stvorene frekvencije vremena 12:60.Pozvani smo promijeniti perspektivu gledanja na obitelji, postanimo svjesni da smo dio velike obitelji na planeti Zemlji - DIO SMO PLANETARNE OBITELJI, i da smo isto tako dio GALAKTIČKE OBITELJI. 
Umjesto da sudjelujemo u ponavljanju starog programa, ove godine iskoristimo ovo vrijeme da zajedno podignemo frekvenciju na planeti kao Jedna Ljudska Obitelj kroz globalne sinkronizirane meditacije u kojima ćemo odašilajti ljubav, mir, harmoniju, obilje za cijelu planetu Zemlju, za sva bića na planeti, za veliku obitelj čiji smo dio. Naš zadatak u ovoj luni je sjetiti se budućnosti: Budućnost je Novo Vrijeme. U Novom Vremenu ne postoji rat. Nema zagađenja. Nema siromaštva. U Novom Vremenu vlada mir i ljubav, sinkronicitet i mašta. U Novom Vremenu dajemo sadržaje za stvaranje nove kulture: GALAKTIČKE KULTURE: Kulture Cjelovitosti, kulture Svjetlosti, kultura koja u Mir uključuje sve, i koji prepoznaje naše mjesto u svemiru.

     
Dali 15 - Kin 218, Bijelo planetarno Ogledalo (28. 12.)
Portal galaktičke aktivacije! Što ti planeta šalje kao odraz?

  
Alpha 19 - Kin 222, Bijeli magnetni Vjetar (31. 12.)
Novogodišnja večer po gregorijanskom kalendaru...Portal galaktičke aktivacije!

 Danas  također  počinje  Začarani  val Bijelog Vjetra, val duha od 13 dana, 18. začarani val u Tzolkinu i bijeli/rafinirajući začarani val u Zelenom centralnom zamku začaranosti: sud matrice, od 52 dana.  Pleme Bijelog Vjetra rafinira začaranost kroz  moć  duha. Zapamćena istina o galaktičkom Uranu...Ovaj val će se završiti na kin  234,  Bijeli  kozmički Čarobnjak (Rezonantna luna 3/12. 1. 2018. godine).

Limi 20 - Kin 223, Plava lunarna Noć (1. 1.2018)
Prvi dan Nove godine po gregorijanskom kalendaru...
 
Silio 21 - Kin 224, Žuto električno Sjeme (2. 1.)
Puna Luna / Mjesec.

  Silio 28 - Kin 231, Plavi planetarni Majmun (9. 1.)
Portal galaktičke aktivacije i potpuno pojačana meditacija Dugin most.KODOVI  STAZE HEPTADA U RITMIČKOJ LUNI
U putu 52 tjedana, kroz 52 heptade stazama Hunab Ku 21. galaktičkog stabla  života i znanja, sljedeće heptade staze se aktiviraju u ritmičkoj luni:

Crveni Tjedan 1 - Inicira
Heptada 21: Meditacija razvija znanje
(Dali 1 - Silio 7 / 13-19 prosinca)

Bijeli tjedan 2 - Rafinira
Heptada 22: Samostvaranje  razvija ljubav
(Dali 8 - Silio 14 / 20-26 prosinca)

Plavi Tjedan 3 - Transformira
Heptada 23: Prosvjetljenje razvija proročanstvo                                                 (Dali 15 - Silio 21/27 prosinca-2 siječnja 2015. godine)

Žuti Tjedan 4 - Dozrijeva
Heptada 24: Navigacija razvija inteligenciju
(Dali 22 - Silio 28 / siječanj 3-9)


Vrlo zanimljivo je napomenuti, Ritmička luna jednakosti čini ovaj vrlo simetričan izjednačen uzorak u Hunab Ku 21. mreži! Nadalje, Ritmička luna otvara četiri kanala koji vode u središnju matricu Hunab Ku. Saznajte više o Heptadama Hunab Ku 21.
http://www.lawoftime.org/lawoftime/synchronotron-hunab-ku-21.html  Ritmička Luna Guštera je šesta luna u Začaranom valu Planetarnog služenja ( šesta luna u mayanskoj godini). Ritmička luna ima pitanje: Kako se mogu organizirati da postignem ravnotežu? Organizira jednakost, uravnotežuje. Organizacija u dimenziji života. Jednakost. Ravnoteža. Ritam. Stabilnost.Tendencija svih struktura, koje su povezane sa procesom Života je dostići relativnu ravnotežu, koja će omogućiti realizaciju, odakle se ide ka stadijima višeg razvoja. TOTEM LUNE: GUŠTER. Gušter simbolizira odvajanje od ega. Ima snagu obnoviti ono što je izgubljeno – snaga regeneracije. Čuva sebe od opasnosti ( može izgubiti svoj rep da bi se spasio, no samo ga jednom može potpuno regenerirati). Simbol samoobrane i snage da ostavi iza sebe sve što ga sprečava u njegovom razvoju, snaga da ostavi i svoj život. Simbolizira dušu koja traži Svjetlost. Gušter također simbolizira veliki senzibilitet i percepciju. Senzibilan na vibracije Zemlje. Oštar vid, sluh. Jaka intuicija. Oprezan. Snalažljiv. Suočavanje sa strahovima. Kontrola sanjanja. Kroz snove prima poruke. Gušter nas poziva na promjene u životu – pustiti od sebe zastarjele ideje ili način života, jer to staro nas drži na istom mjestu i ne dozvoljavamo sami sebi razvoj i napredak. Njegov totem, duh Guštera budi u nama one sposobnosti koje pomažu pri odabiru novog puta.utorak, 14. studenoga 2017.

INTONIRANA LUNA PAUNA U GODINI ŽUTOG KRISTALNOG SJEMENA

Dobrodošli u Intoniranu lunu Pauna, lunu Sjaja! To je peta luna (peti mjesec) začaranog vala Planetarnog služenja. Ova luna drži moć sjaja.

U ovoj luni se pitamo: Kako mogu osnažiti sebe i druge?

KONCENTRIRAJ SE NA SVIJET KOJI ŽELIŠ VIDJETI
U ovoj fazi evolucije zarobljeni smo u kumulativnom ljudskom neznanju stoljeća. Sve je slobodna volja.

Možemo vidjeti samo ono što smo uvjetovani da znamo.
Mi smo formulirali uzorke razmišljanja bez proučavanja naših umova.
Samo uzimajući vremena da upoznamo svoj vlastiti um, možemo znati što je naše stvarno stanje svijesti. Za one koji odaberu neznanje ovaj život je niz zbunjujućih događaja koji su fragmentirani i nepovezani. Kada neznanje postane preveliko različita bića se pojavljuju na Zemlji. Ove osobe sadrže specifične vibracijske frekvencije koje pomažu služiti kao svjetla u mraku.

Oni su čuvari Memorije Izvornog Sna. Oni služe kao supersvjesne "osjetljive točke" na planetu koji su svojim umovima povezani sa Zvijezdama. Njihovo zemaljsko iskustvo služi kao sonda koja je usidrena u drugim dimenzijama.
Probudili su peti element: petu silu. Da li si ti jedan od njih?

Peta sila je kvintesencija ili srce bilo kojeg oblika ili ideje. Peta sila je također interdimenzionalna sposobnost transfuziranja i integracije viših dimenzijskih informacija u fizičko vozilo. Podizanjem iznad cijele Zemlje možete skenirati kontinente sa tim pokretnim svjetlima koja su kodirani nosači novih frekvencija.


Ova se pokretna svjetla također raspršuju u oceane prerušena u delfine i kitove.
 


Ova bića koja donose svjetlo, nose određenu rezonantnu frekvenciju koja je kodirana u njihov neurocerebralni sustav, što daje tip svjetla za trag koji se pojavljuje na zaslonima monitora u drugim svjetovima.
  Kada saznamo kako uključiti i aktivirati tehnologiju sučelja mozga (putem holoum perceptora – jedan praksi je Sinkrogalaktička yoga), počinjemo pristupati različitim slojevima razmišljanja u svemiru i drugim kozmičkim civilizacijama.

Za više o slojevima razmišljanja vidi novi blog o Liwing Time Science blog:


http://livingtimescience.com/2017/10/06/switching-thinking-layers/

Ako ste novi, prijavite se za osnove kalendara 13 luna: https://newtimecourse.com/

Napomena: Osnove kalendara sinkronara možete pratiti na hrvatskom jeziku ovdje na ovom blogu i facebook stranici:


„ Da, Univerzum je daleko nadmoćniji od inteligencije i dimenzionalnosti od one na koju smo uvjetovali i ograničili sami sebe. Postoji sveobuhvatno svjetlo holističkog znanja, viša koordinacijska inteligencija i veliko galaktičko vijeće kojem predsjeda Devetorica Gospodara Vremena i sudbine koji se pridržavaju samo vrhovnog božanskog zakona. „ -Valum Votan
  


Podržite Zakladu za Zakon Vremena!
Ako prepoznajete benefite od ovog rada i znanja, i željeli biste da i dalje cvjeta, razvija se, razmislite o prijavi za mjesečne donacije. Kada svi redovito dajemo, zajedno možemo postići velike stvari! Hvala na podršci!
https://lawoftime.org/donate/


Dali 1 - Kin 176, Žuti Rezonantni Ratnik (15. studeni)

Dobro došli u intoniranu lunu Pauna! Baš kao i prvi dan prošle lune, i ova luna započinje sa danom aktivacije galaktičkog portal - signalizirajući moćnu lunu / mjesec u kojeg ulazimo ...


Trenutni ciklusi - rekapitulacija:

Godina (365-dnevni ciklus): Godina Žutog Kristalnog Sjemena
Spin (260-dnevni ciklus): 42. Spina / okreta Tzolkina od početka 13 luna Začaranog sna praćenja cikusa (Dreamspell)
Galaktička Sezona (65-dnevni ciklus): Sezona Žutog Sunca – Sezona Univerzalne Vatre: Žuti galaktički spektar (završava za8 dana)
Zamak (52-dnevni ciklus): Žuti južni zamak davanja: Sud inteligencije - Sazrijevanje Sunca
Luna / mjesec (28-dnevni ciklus): Intonirana Luna Pauna – luna Sjaja
Začarani val (13-dnevni ciklus): Začarani val Bijelog Psa – val Ljubavi
Kali 4 - Kin 179, Plava Planetarna Oluja (18. 11.)   


Mlada Luna / mjesec.


Dali 8 - Kin 183, Plava Magnetna Noć (22.11.)    


Danas počinje  Začarani val Plave Noći, val izobilja, od 13 dana,15.začarani val u Tzolkinu, plavi/transformirajući začarani val u Žutom južnom  zamak  davanja - sud inteligencije od 52 dana. Pleme Noći transformra davanje  kroz moć izobilja. Sjećanje na istinu o galaktičkom Saturnu... Ovaj val će se završiti na kin 195, Plavi Kozmički Orao (20. dan ove lune /4. 12.). 
Seli 9 - Kin 184, Žuto Lunarno Sjeme (23. 11.)     
Dan aktivacije galaktičkog portala.

Gamma 10 - Kin 185, Crvena električna Zmija (24. 11.) 
Danas počinje ciklus od 65 dana sezone životne sile Zmije: Crveni galaktički spektar. Ovaj ciklus se završava za 65 dana na Kin 249, Crvena Lunarna Luna (Kali 18 Rezonantne lune/27. januar).


 U kalendaru Tzolkinu postoje četiri ciklusa od 65 dana. Oni su kodirani električnim tonom (ton 3) četiri kina iz Polarne zemaljske familije, to su: Crvena Električna Zmija, Bijeli Električni Pas, Plavi Električni Orao i Žuto Električno Sunce.

Danas je također galaktički potpis Stephanie Saut /Crvene Kraljice, autorice knjige Pristupanje  vašem višedimenzionalnom sopstvu (Accessing Your Multidimenzional Self)
https://lawoftime.org/ayms  i koautorice Kronika kozmičke povijesti - koje su nedavno lansirane na Living Time Science http://livingtimescience.com/

Silio 14 - Kin 189, Crvena Rezonantna Luna (28. 11.)   

Dan aktivacije galaktičkog portala!  Gamma 17 - Kin 192, Žuto Planetarno Ljudsko biće (1. 12.)

Dan aktivacije galaktičkog portala!     Alpha 19 - Kin 194, Bijeli Kristalni Čarobnjak (3. 12.)


Puna Luna / Mjesec.

 

Silio 21 - Kin 196, Žuti Magnetni Ratnik (5. 12.)  

                                                                     


Danas počinje Začarani val Žutog Ratnika ciklus od 13 dana, val inteligencije, 16. začarani val u Tzolkinu i žuti/sazrijevajući začarani val u Žutom  južnom zamak  davanja ciklusu od 52 dana - sud inteligencije. Pleme Ratnika sazrijeva davanje kroz moć inteligencije. Sjećanje istinu o solarnom Saturnu... 
Ovaj val će se završiti na Kin 208, Žuta Kosmička Zvijezda (5. dan sljedeće lune/17. 12.).


Dali 22 - Kin 197, Crvena Lunarna Zemlja (6.12.) 

 Dan aktivacije galaktičkog portalaSilio 28 - Kin 203, Plava galaktička Noć (12. 12.)

   Dan aktivacije galaktičkog portala i potpuno pojačana meditacija Dugin most.

https://lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-meditation-full.html
 Heptade staze u Intoniranoj luni- Snaga inteligencije

Heptada 17: Svijest evoluira Viziju (15-21 studenoga)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Žuto Sjeme (GK Jupiter) i Plavi Orao (SP Jupiter) - Heptada pod jakim utjecajem Jupitera, planete pod skrbništvom snage Vizije i Svijesti

Heptada 18: Svijest razvija Inteligenciju (22-28 studeni)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Žuto Sjeme (GK Jupiter) i Žuti Ratnik (SP Saturn)

Heptada 19: Bezvremenost budi Inteligenciju (29 studenog-5 prosinca)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Bijeli Čarobnjak (SP Maldek / Asteroidni pojas) i Žuti Ratnik (SP Saturn)

Heptada 20: Vizija prenosi Intelligenciju (prosinca 6-12)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Plavi Orao (SP Jupiter) i Žuta ratnik (SP Saturn)https://lawoftime.org/news/noos-letter/

Totem životinja za Intoniranu Lunu je PAUN, koji predstavlja ljepotu, sjaj i uskrsnuće. Paun je također povezan s feniksom koji se uzdiže iz vlastitog pepela-simbolizira otajstvo uskrsnuća - povezani s Kristovim uskrsnućem. Oči u paunovom repu  predstavljaju sve - videće oko Horusa. Horus je sin Izide i Ozirisa


Boje u obliku očiju na njegovom repu također predstavljaju zvijezde, Univerzum, Sunce, Mjesec i nebeski svod. Također, oko je simbolično portal za veće znanje (3.oko - unutarnje znanje). 


Paun je simbol ljepote, blagostanja, ljubavi, samilosti, unutarnje mudrosti, simbol duše, mira i besmrtnosti. Paun je poziv da se proširimo i razvijemo sve svoje aspekte, sve svoje potencijale. Poziva nas da se preispitamo da li je potrebno proširiti svoju perspektivu i pogledati dublje u vezi neke situacije. Paun nas uči da stojimo uspravno i pokažemo drugima naše talente i darove, da sjajimo svojim unutrašnjim sjajem.