subota, 4. travnja 2015.

PLANETARNA LUNA PSA - LUNA MANIFESTACIJE


Sa kinom 1 Crvenim Magnetnim Zmajem započinje Planetarna luna Psa – Luna Manifestacije. Dali 1 - Kin 1, Crveni Magnetni Zmaj, DAN GALAKTIČKOG PORTALA. Dan 233 od 812 Solarne svijesti. Ova luna kulminira na kin 28 – završavajući ovu Planetarnu lunu sa 28 dana ( uzorak od 28 dana trajanja ciklusa Mjeseca / Lune). Također kraj ove lune je točno 260 dan u 812 – dnevnom ciklusu do Solarne svijesti. U ovoj Planetarnoj luni je broj kina isti kao i dani u Luni  - uzorak od 28 dana u  Luni. Kao i prošla Luna i ova 28-dnevna Planetarna Luna ( mjesec) ima tri galaktičke aktivacije portala ... 
Sa kinom 1 Crvenim Magnetnim Zmajem  započinje novi ciklus Tzolkina – ciklus od 260 dana. Također započinje 52-dnevni Crveni istočni Zamak Okretanja, sud rođenja i ciklus od 13-dana Začaranog Vala Crvenog Zmaja – Val Rođenja. Pleme  Crvenog Zmaja inicira okretanje kroz moć rođenja. Prisjećanje na Istinu galaktičkog Neptuna ...

Također danas počinje  520 dana Ciklusa Mudrosti - holografsko zrcaljenje Tzolkina. 520 dnevni Ciklus Mudrosti  podijeljen u dva ciklusa od  260 dana, prvi je ciklus Postojanja, drugi ciklus Povratka. Ciklus koji započinje sa današnjim kinom, Magnetnim Zmajem, je poznat kao Lunarna Mudrost Izazova.

Također na kin 1 Crvenog Magnetnog Zmaja (4.4.2015.)  je i lunarna eklipsa - pomrčina Lune (Mjeseca) koja se događa 15 dana nakon pomrčine Sunca. Ova lunarna eklipsa nam donosi novi početak. Pomrčina Sunca se dogodila u blizini perioda ekvinocija i donijela sa sobom jednu od najvećih solarnih olua ovog solarnog ciklusa. Mnogo se toga preustrojilo i pročistilo na Nebu i na Zemlji. Na planetarnoj pozornici su u tijeku intenzivni procesi reharmonizacije od svih disonantnih energija. Cijela planetarna matrica ima svoj pomak, pomicanje (shifting), također i cijeli Sunčev sistem i Kozmos. Naš zadatak je da se uskladimo sa planetom i svojom svijesti pomognemo ovim promjenama koje proizlaze iz jezgre planete Zemlje i srži našeg bića.


 
Sa Crvenim Zmajem počinje Tzolkin, Crveni Zmaj Hrani Rađanje. Crveni Zmaj predstavlja energiju Kozmičke Majke – Pramajke - predstavlja korijen, izvor Života, njegovanje i potporu primarnog bića. Unutar njega se nalaze primarne vode Jedinstva. Iz ove energije naši najdublji korijeni primaju istinsku hranu, njegovanje, ispunjenje. Crveni Zmaj je energija oblika sadržan unutar bezobličnosti pradavnog mora. Crveni Zmaj je receptivan, zaštitinik, početak, sjećanje. Povezan je sa stvaranjem, kreativnom energijom, ženskom energijom, sexualni simbol. On inicira. Zmaj je početak, princip stvaranja i održavanja stvorenog. 

Na početku novog ciklusa Tzolkina, ciklusa od 260 dana usmjerimo pažnju na sve ono što želimo transformirati, što želimo ostaviti iza sebe, pitajmo se koje su naše namjere, što želimo za sebe, za svoje bližnje, za planetu Zemlju i cijelu kreaciju, za sva živa bića. Svi smo dio velikog Tkanja Života. Zahvalimo se na svemu što smo spoznali, na svemu što smo naučili, zahvalimo se na svemu što smo doživjeli u prošlih 260 dana. Oprostimo sebi i drugima, iscijelimo povrede, gubitke pomoću ljubavi naših srca. Koje promjene želite vidjeti u svijetu - počnite ih ostvarivati u sebi. Na samom početku ovog ciklusa preispitajmo svoje temelje. Kakve strukture i sisteme vjerovanja izgrađujemo u našoj stvarnosti? Što motivira naše izbore? Kreirajmo nove izbore, nove temelje za sljedećih 260 dana. Neka bude harmonija, mir, ljubav, jedinstvo i sloboda za sva živa bića. Sa zahvalnošću, ljubavi, mirom i harmonijom u srcu započnimo novi ciklus Tzolkina, novi ciklus od 260 dana.

U Začaranom Valu Zmaja je vrijeme za naše nove projekte, nove početke, za promjene - za našu osobnu transformaciju.

U Valu Zmaja osvještavamo našu žensku energiju - bez obzira da li smo muškarac ili žena svi posjedujemo esenciju ženske energije - Shakti. U Valu Zmaja povezujemo se sa praizvorom - Zmaj je izvor Života. Povezujemo se sa pretcima. U današnjem vremenu poštovanje prema ženskim Božanstvima je zaboravljeno. U Valu Zmaja je vrijeme da osvijestimo žensku energiju - energiju rađanja, princip hranjenja, održavanja života. Energija podrške. Vrijeme je da se pitamo kako se brinemo za sebe, kako se njegujemo i podržavamo.Kakve su naše misli, osjećaji, naše odluke. Kako se odnosimo prema sebi, kako se odnosimo prema drugima ... Da li smo dobre i pažljive Majke prema svojem biću, kako se odnosimo prema svijetu koji nas okružuje? Da li ulažemo energiju u već stvoreno (npr.projekt, odnosi s drugima, itd) ili zanemarujemo unutrašnje impulse esencijalne ženske energije. U valu Zmaja je vrijeme da se povežemo s energijom Majke u sebi, vrijeme za iscjeljivanje odnosa sa našim biološkim majkama, vrijeme za prihvaćanje, podršku i stvaranje novih početaka.

  
Pas je totem životinja Planetarne Lune, što znači bezuvjetnu ljubav koja nas povezuje srce i emocionalno tijelo. U ovoj desetoj luni smo pozvani da se usredotočimo na manifestaciji emocionalnog iscjeljenja. Potisnuti emocije poput ljutnje, krivnje, srama ili straha blokiraju naš protok energije i zadržavaju nas, ograničavaju na 3D matricu. Ove godine, Crvene Solarne Lune, usmjereni smo na čišćenje svih naših tijela (mentalnog, emocionalnog, fizičkog / duhovnog) i na taj način "realiziramo tok." Naše emocionalno tijelo je magnetsko i ima izravan utjecaj na naše vibracijske frekvencije. Traumatska iskustva iz djetinjstva i prošlih života ostavljaju emocionalni trag u našoj staničnoj memoriji koja utječe na izražavanje naš DNK. U ovom 28-dnevnom ciklusu smo ohrabreni usredotočiti na identificiranje i otpuštanje svih emocionalnih blokada u našem umu / tijelu, tako da se možemo otvoriti i primati novi predložak bića visoke frekvencije koji je zablistao na našem planetu.Pas: plemenitost, lojalnost, ne-uvjetovana ljubav, hrabrost, integritet, sentimenti, emocije, srce, suradnja, ujedinjuje, vodič, onaj koji osnažuje, dosljedan, rad u ekipi.  Pas nas uči da dajemo i primamo ljubav ​bez straha. ​Totem Psa: ​ima energiju da prizove osobe koje trebamo sresti. Njegova energija nam daje mogućnost da ih prepoznamo.  Energija  Psa je također poput prolaza, spoja dimenzija - ka razvijanju odnosa sa vodičima, totemima, saveznicima i čuvarima.  Totemi, bića koja nam prenose poruke su dijelovi nas samih,oni su dio naše životne struje koja čeka da se integrira u naše svjesno. Uvidi nam dolaze kroz ostvarenje svoje svrhe koju dijelimo sa drugima, i kada smo u odnosima sa ljudima koji su spremni živjeti svoju istinu i svoju cjelovitost (svjesni su i tame i svjetlosti unutar svog bića). Također, intimni, partnerski odnosi su jedinstvene prilike da se osvijetle duboki emocionalni uzroci koji trebaju biti transformirani. Budite spremni i voljni duboko posegnuti za istinom koja se nalazi u odnosu sa svakom osobom koje su u vašem životu.  Pas signalizira proboj u životu: nove početke, nove percepcije, nove saveznike i prijatelje. Kako sve više izražavamo ono što istinski jesmo, privlačiti ćemo više svoju pravu obitelj sebi. Sa svojim vodičima i suputnicima, imamo sposobnost manifestirati svoje inspirirajuće vizije i snove. . In Lake'ch!10. TON- PLANETARNI. Kako mogu usavršiti ono što radim?
Pulsirajuci zrak manifestiranja. Poboljšati ili usavršiti. Manifestacija, usavršava ispoljavanje, iskazivati. Dati na znanje, izraziti, otkriti. Rađati. Stvarati. Ruke – dualnost ruku koje se međusobno uravnotežuju. Ruke kao strijela ka svom cilju i kao primalac za srce – što naše srce želi manifestirati? Planetarni ton nas poziva da pažljivo preispitamo svoje temelje. Kakve strukture i sisteme vjerovanja izgrađujemo u našoj stvarnosti? Što motivira naše izbore? Ton 10 nas poziva da kreairamo nove temelje – da se izrazimo iz naše esencije, iz onog što zaista jesmo. Izražavanje energije na svim nivoima podrazumijeva pobijediti ili suočiti se sa preprekama.
 Na samom početku ovog ​novog ​ciklusa ​Tzolkina ​preispitajmo svoje temelje. Kakve strukture i sisteme vjerovanja izgrađujemo u našoj stvarnosti? Kreirajmo nove izbore, nove temelje za sljedećih 260 dana ​ i manifestirajmo ih u ovoj Planetarnoj luni. ​Neka bude harmonija, mir, ljubav, jedinstvo i sloboda za sva živa bića. Sa zahvalnošću, ljubavi, mirom i harmonijom u srcu započnimo novi ciklus Tzolkina, novi ciklus od 260 dana. 
 U kozmologiji Pulsara Začaranog Vala godine, na desetom mjestu- tonu je planetarna luna (deseti mjesec), s kojom se dovršava prvi-dimenzionalni pulsar života. Pulsar prve dimenzija života  je započeo u drugoj luni ( u drugom  mjesecu) , Lunarne lune Izazova. Manifestirati izazov ove godine je postići najviše solarn​o​ iscjeljenje i proširiti  sposobnost za davanje i primanje ljubavi.


     ​ ​
Sa kinom 1 Crvenim Magnetnim Zmajem počinje 13 dnevni Interaktivni  Retreat-seminar u Brazilu, Prelazak Mosta Vremena sa  Stephanie South / Red Queen. Podesite se telepatski s dnevnim temama. Podesite se sa Noosferom!


Stephanie South / "Red Queen" je nositelj linije Prijenosa uma Galaktički Maya, autor „Accessing Your Multidimensional Self: A Key to the Cosmic History Chronicles“( „Pristupanje Višedimenzionalnom sebstvu: ključ za Kronike Kozmičke povijesti“). Ona promovira Galaktičku kulturu na Zemlji kroz nove frekvencije revolucije na temelju Vremena, Umjetnosti, Ljubavi i Sinkronicitetima.  Kao štićenica dr Jose Arguellesa, radila je s njim tijekom devet godina na projektu Noosfere II, istraživanja u unutarnjim sferama svijesti na temelju znanosti o galaktičkom vremenu.  Ona je koautor s Arguellesom na sedam tomova Cosmic History Chronicles, 2005 – 2011.godine („Kronike kozmičke povijesti“), te je kreativna direktorica Zaklade za Zakon Vremena www.lawoftime.org. Njen blog je 1320frequencyshift.wordpress.com.RADIJALNA PLAZMA KALI, 11 DAN U PLANETARNOJ LUNI, kin 11 PLAVI SPEKTRALNI MAJMUN. 14.4.2015. Galaktički potpis Jose Arguellesa - Valum Votana.

Ovaj dan je posebno važan u praćenju mayanskog kalendara. Na kin 11, Plavog Spektralnog Majmuna, 14.4.2015. pratimo nekoliko sinkroniciteta koji nas povezuju sa vrlo visokim frekvencijama. Na kin 11, 14.4. je 243 dan od 812-dnevnog ciklusa (solarne svijesti). Prema kozmičkoj povijesti 243 odgovara galaktičkom kodu planete Zemlje, Velatropa 24.3.

"V.24.3 = decimalni 243, također predstavlja i Kin 243 Plavu Solarnu Noć; ton 9 (Solarni), pečat 3 (Plava Noć) i 3 x 9 = 27 " Deveto Srce".-Jose Arguelles/Valum Votan, Rinri Newsletter Phase III, Volume 3, Number 4. http://www.lawoftime.org/pdfs/Rinri-III-3.4.pdf
 
U drevnom smislu Valum označava 9, dok je Votan najstarija varijanta naziva za Akbal (glif Noć), što je razlog zašto se Valum Votan označava kao „Deveto Srce“.
Također Kin 11 je galaktički potpis Valum Votana-Jose Arguellesa koji je dekodirao drevne kodove Maya i otkrio Zakon Vremena.
http://www.lawoftime.org/jose-arguelles-valum-votan.html

 
Na dan kina 11 Plavog Spektralnog Majmuna 14.4.2015. je poseban dan za odaslati ljubav i zahvalnost za sve darove koje primamo, za sve darove koje je galaktički Valum Votan ostavio za nas, da bismo se mogli razviti u istinska ljudska bića "s očima koja vide, ušima koje čuju, i srcima koja znaju iznutra."

 
Na ploči Telektonona danas je Zmija kocka u 16-dnevnom putovanju Ratnika kroz Kocku. ... (vidi stranice 282-283 Star Traveler's 13 Moon Almanac of synchronicity).http://www.lawoftime.org/…/insides/startravelersalmanac.htmlJose Arguelles- Valum Votan posvetio je svoj život dekodiranju mayanskih kodova Zakona Vremena. Više od 50 godina svog života posvetio je proučavanju znanja Maya, formulaciji, sintezi i širenju kodova Zakona Vremena u ime vizije Zemlje kao umjetničkog djela i Jedinstva Života. José Argüelles (1939-2011) je američki pisac meksičkog podrijetla, likovni i glazbeni umjetnik, doktor povijesti umjetnosti i estetike, antropolog i povjesničar, sveučilišni profesor. Jedan je od idejnih začetnika i organizatora za obilježavanja Dana planete Zemlje, koji se obilježava 22. travnja. Bio je inicijator svjetski poznatog događaja Harmonijske Konvergencije - globalne meditacije za mir održane 16. -17. kolovoza 1987. Neumorni zagovornik kulture mira te svijesti o zajedništvu čovječanstva i planeta, suosnivač PAN-a (Planetarne mreže umjetnosti), osnivač i predsjednik zaklade Law of Time (Zakon Vremena), Instituta za galaktičko istraživanje i projekta Noosphere II čiji je cilj promicati ideju o cjelovitosti Zemlje kao umjetničkog djela.

Od 1953. istražuje poimanje i računanje vremena Maya, mayansku matematiku, kalendare i proročanstva Maya. Dešifrirao je složene matematičke kodove mayanskog kalendara i otkrio drevne spoznaje o zakonitostima dimenzije vremena i njenom utjecaju na život na planeti i ljudsku sudbinu. Promotor povratku prirodnim vremenu i praćenju vremena kroz Sveti kalendar Maya Tzolkin i sinkronar / kalendar 13 luna i 28 dana. Praćenjem kalendara / sinkronara vraćamo se harmoniji i ravnoteži jer se sinkroniziramo sa ciklusima prirode, planete Zemlje i galaksije, osvještavamo povezanost i jedinstvo sa planetom, sa svim živim bićima. 

 Autor je mnogih knjiga u kojima spaja duhovnost, znanost, godine istraživačkog rada i svoje duhovne uvide, ovdje navodimo neke od knjiga: „Uzašće Zemlje“, „Jahači na valovima Zuvuye“, „Arkturova Sonda“, „ Vrijeme i tehnosfera“, „Faktor Maya“, „Kronike kozmičke povijesti I- VII“. 

Na svečanosti održanoj 3. ožujka 2002. na vrhu Piramide Sunca u Teotihuacanu José Argüelles je za svoj predani rad i doprinos buđenju čovječanstva prema miru, jedinstvu i harmoniji, iz ruku devetorice mayanskih autohtonih starješina primio počasno priznanje i tako postao “Valum Votan, Onaj koji zatvara ciklus“ .

 O Jose Arguellesu, njegovom životu i radu, možete više saznati kroz njegove knjige i kroz ovlaštene biografije, koje je napisala njegova suradnica, učenica i nasljednica , Stephanie South:" 2012: biografija Vremenskog Putnika" (Od rođenja do prve godine Proročanstva/1993), "Vrijeme, sinkronicitet i kalendar Promjena" (od 1993 do njegova uskrsnuća u 2011)
http://www.lawoftime.org/timetraveler.html
http://www.lawoftime.org/time-sync/
http://www.lawoftime.org/jose-arguelles-valum-votan.htmlPrijevod životopisa pogledajte na stranici bloga:
http://vesnasantak138.blogspot.com/p/jose-arguelles-valum-votan-i-stephanie.html In Lake'ch! IZVOR:  http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue061-complete.html#syncIn Lake'ch!