ZAVRŠETAK CIKLUSA 21.12.2012. I POČETAK NOVOG CIKLUSA. ZAPOČELA JE NOVA ERA!NOVA FREKVENCIJA - NOVI SVIJET

Prema Mayanskom kalendaru sa 21.12.2012. je započeo veliki Zemljin evolucijski kozmički skok – započelo je Novo doba velike Duhovne obnove. Buđenje čovječanstva za novu misiju – stvaranje ujedinjene svjesnosti, koja mijenja um svakog čovjeka i cjelokupni mentalni omotač planete Zemlje. Završili su mnogi ciklusi – završio je ciklus od 13 milijardi i 700 000 000 godina. Također, završio je Dugi račun – 13 baktuna ciklusa povijesti - ciklus od 5 126 godina, odnosno 1 872 000 dana ( 1 baktun ima 144 000 dana ). Dugi račun je također i mjera za izračun galaktičke zrake sinkronizacije u čiji domet je naš Solarni sistem i planeta Zemlja ušli 13. kolovoza 3113. prije naše ere, a izašli smo izvan domašaja te zrake sa 21.12.2012. godine. Također sa 21.12.2012. se ravan Sunčevog sistema izjednačila s ravni Mliječnog puta, istovremeno su dvije galaksije bile poravnate s našom.  

Također, ciklus od 5 200 godina je petina jednog većeg ciklusa od 260 000 godina – preciznije 25 625 godina poznatog kao Platonski ciklus ili ciklus precesije koliko je potrebno našem Suncu i cijelom sunčevom sistemu, naravno i našoj Zemlji da napravi jednu orbitu oko “većeg sunca” Alkiona, Centralnog sunca Plejada. 21.12. 2012. označava kraj jednog perioda i početak novog perioda, novih 13 baktuna. Započinje novi Začarani val – Začarani val Povratka. Prema mayanskom kalendaru na zimski solsticij završila su dva ciklusa njihovog Dugog računa: završava Kozmički udah, proces materijalizacije koji je trajao 26 000 godina i počinje Kozmički izdah, proces spiritualizacije, također završava Veliki ciklus od 13 baktuna, 5126 godina, koji je bio dominiran muškim principom i počinje novi Veliki ciklus dominiran ženskim principom, no kao i sve promjene i ove dolaze prvenstveno na nivou naše svijesti.
ZAČARANI VAL POVRATKA 
21.12. 2012. označava kraj jednog perioda i početak novog perioda, novih 13 baktuna. Započinje novi Začarani val – Začarani val Povratka Quetzalcoatla. Između završetka galaktičke zrake 21.12.2012. i početka nove zrake 26.7.2013. nalazi se period koji se naziva pauza. Pauza između dvije galaktičke zrake trajala je 8 luna: jedna vanvremenska luna i 7 mističnih luna.  Sa 26.7.2013. smo ušli u novu galaktičku zraku. Također sa 26.7. 2013. na kin Žutog Galaktičkog Sjemena je dan Galaktičke Sinhronizacije. Galaktička Sinhronizacija (26. 7.2013.) je vrhunac ciklusa Harmonijske Konvergencije od 26 godina. Sinhronizirani događaji su KLJUČ aktiviranja Noosfere, uma Zemlje.
 DAN GALAKTIČKE SINKRONIZACIJE 


Na prvi dan Nove mayanske godine započela je galaktička sinkronizacija. Stephanie South-CrvenaKraljica je vodila ceremoniju na Dan Galaktičke Sinkronizacije na planini Mt.Shasta na kin 164. Na ceremoniji na dan galaktičke sinkronizacije, na dan kina Žutog Galaktičkog Sjemena (26.7.2013), na svetoj planini Mt.Shasta pojavila se dvostruka Duga. Sa kinom Žutim Galaktičkim Sjemenom ušli smo u novu Galaktičku Zraku, u Novu eru! Dvostruka Duga je bila vidljiva 45 minuta. I Nebo je prikazalo potvrdu našeg duhovnog puta, duhovnu stazu dizanja frekvencije u rezonanciji sa prirodnim vremenom, i ujedinjenjem sa svjesnim kolektivnim umom Noosfere. Vrijeme je čišćenja karme, pročišćenja tijela, uma i podizanja frekvencije. Vrijeme je velikih promjena u nama - promjene u načinu percepcije i doživljavanje sebe i svijeta, doživljaj sebe kao višedimenzionalnih bića, kao dio galaktičke obitelji. Širenje percepcije i ljubavi u našim srcima da bismo zaista mogli živjeti kodeks srca" In Lake'ch Ala'kin!" i cijelu kreaciju, sve ljude, životinje, biljke, minerale, sve što posjeduje život mogli prihvatiti kakvi jesu i primiti u svoje srce sa ljubavlju i suosjećanjem. Na našem svetom putovanju, nalazimo se na samom početku Novog ciklusa, Šestog Sunca Svjesnosti! 
 Stephanie South-Crvena Kraljica je vodila ceremoniju na Dan Galaktičke Sinkronizacije na Svetoj planini Shasta na kin 164 (26.7.2013.) Stephanie South: "Sinkronijski kodovi vremena nam otvaraju nova "vrata percepcije", iz trodimenzionalne u arhetipsku, gdje se počinjemo sjećati da stvarnost nije stvarna, a da je nestvarno stvarno. Veo se diže sa naše kolektivne svjesnosti, veo umjetnog vremena koji nam ne daje da vidimo svjetlost istinskog svijeta, tu, iznad samih oblaka. Mi, Skriveni Sanjači znamo da sada sve i svatko kuje "plan" da se ostvari najviši san Planete Zemlje i na tome smo im zahvalni."

ZAPOČEO JE ŠESTI SVIJET


Prema Mayama, započelo je šesto doba, Šesti Svijet, koje traje 5 200 godina, unutar ciklusa od 26.000 godina. Maje ovaj ciklus zovu - ciklusom mudrosti, harmonije, mira, ljubavi, svijesti i povratku u prirodni red. Živimo u periodu velikih promjena. Cijela naša galaksija doživljava evoluciju. Naša Planeta prolazi kroz svoju evoluciju. Događa se kozmički skok u svijesti, no što će se sve događati, kvaliteta promjene u nama i oko nas - ovisi o nama. Mi stvaramo našu stvarnost. O nama ovisi kakav ćemo svijet manifestirati - o našim mislima, osjećajima odlukama, izborima, načinu života. Duhovno učenje Maya nas podsjeća da nas naša unutrašnja transfomracija dovodi do duhovne evolucije, zdravlja, ispunjenja, i ujedinjenja sa cijelim stvaranjem, sa Planetom Zemljom, u novoj stvarnosti mira i harmonije. 


Beskrajno hvala Valum Votanu -Jose Arguellesu, Stephanie South-Crvenoj Kraljici, na njihovom radu i dijeljenju znanja, na Zatvaranju ciklusa i Otvaranju Novog ciklusa, beskrajno hvala na svetim znanjima Maya! Hvala svim učiteljima, precima, mudracima, duhovnjacima koji su bili ovdje prije nas. Hvala planeti Zemlji, našoj Zvjezdanoj braći, Univerzumu, hvala beskrajnoj Ljubavi koja nas podržava na našem putu.

Stephanie South:"Revolucija se sada dešava na unutrašnjim planovima, mjestu gdje se priprema VREMENSKI MOST! REVOLUCIJA LJUBAVI 13:20 JE POČELA!

In Lake'ch! 

Vesna Šantak
Bijelo Galaktičko Ogledalo

 NOVI CIKLUS OD 16 TABLI VREMENA

 http://www.lawoftime.org/lawoftime/fractal-time-compress-for-galactic-seed.html

 

Na Dan izvan vremena 25.7.2013.,na Plavu Rezonantnu Noć završili smo savršeni 216-dnevni ciklus kocke s kojim je završilo 16. tabli od 20 tabli Vremena To predstavlja ukockavanje od 144,000 unutar kocke.

 

 Počev od Žutog Galaktičkog Sjemena (26. srpnja 2013) počelo je prvo ukockavanje u 16-godišnjem ciklusu Telektonona - u 16 dana. To znači da se svakih 16 dana svih 64 UR rune - univerzalni jezik telepatije, meditira. Ovaj ciklus je poznat kao Iskupljenje vremena. Šesnaest savršenih pozicija formiraju KOCKU. 

 Svaki puta kada započinje putovanje Kocke, 7-22 dana svake lune, možemo sintetizirati prijašnja znanja i integrirati nova znanja. Svaki dan kocke meditiramo četiri kodona, po jedan za svaki od četiri sata, tako da do kraja 16-dnevnog putovanja Kocke svih 64 kodona će biti meditirani i sintetizirani. Ova vježba aktivira telepatski Planetarni Manitu, Zemljino peto dimenzionalno tijelo, viši kolektivni glas noosfere (za daljnje praksu vidjeti „Knjigu o transcendenciji“, „Kozmička Povijest kronika svezak VI“). Kroz ovu praksu se povezujemo sa umom planete Zemlje –Noosferom i postajemo dio telepatskog vala.

 Sa kinom 198 Bijelim Električnim Ogledalom je započelo 16 dnevno putovanje Ratnika u Kocki Zakona poznat u Telektononu kao Tollan od Zvjezdanih starješina. Na ovaj kin je započela fraktalna vremenska kompresija 16 godišnje Kocke Zakona Telektonona - 16 dnevna vremenska kompresija Iskupljenja Vremena.

   Fraktal vremenske kompresije - Kodoni / Fractal Time Compression - CODONS
http://www.lawoftime.org/lawoftime/fractal-time-compress-for-galactic-seed.html

 

48 UR Harmonije za novi ciklus / 48 UR Hamonics - new cycle. http://www.lawoftime.org/lawoftime/fractal-time-compress-for-galactic-seed.html

 

 64 KODONA i UR RUNE za novi ciklus / 64 codons and UR RUNES - new cycle. http://www.lawoftime.org/lawoftime/fractal-time-compress-for-galactic-seed.html

 

 
13 luna sa Hexameridama i Oktavama /Perpetual 13 Moon Hexamerid of the Octave Calendar - URHarmonics. http://www.lawoftime.org/lawoftime/fractal-time-compress-for-galactic-seed.html

In Lake'ch! 
Vesna Šantak
Bijelo Galaktičko Ogledalo

 NEW CYCLE OF 16th tablet of the 20 Tablets of the Law of Time 
 http://www.lawoftime.org/lawoftime/fractal-time-compress-for-galactic-seed.html


 
On Day out of Time 2013, Blue Resonant Night we completed the perfect 216-day cube cycle that completed the 16th tablet of the 20 Tablets of the Law of Time. This represents the cubing of the 144,000 within the cube. 

 
Beginning on Yellow Galactic Seed (26 July 2013) we will start the first cubing of the 16-year Telektonon cycle in 16 days. This means that every 16 days all 64 UR runes, the universal language of telepathy, are meditated. This cycle is known as the Redemption in Time. Sixteen perfect positions form the Cube. Each Cube journey, days 7-22, of every moon we synthesize past knowledge and integrate new knowledge. 

 
Each cube day we meditate four codons, one for each of the 4 watches, so that by the end of the 16-day cube journey all 64 codons will be meditated and synthesized.Each days 7-22, of every moon we synthesize past knowledge and integrate new knowledge.  

Each cube day we meditate four codons, one for each of the 4 watches, so that by the end of the 16-day cube journey all 64 codons will be meditated and synthesized. This telepathic exercise activates the Planetary Manitou, the Earth's fifth-dimensional body, the higher collective voice of the noosphere (for further practice see Book of the Transcendence, Cosmic History Chronicles Volume VI).

 Whit kin 198 begins the 16-day Warrior's Cube Journey, also known as the Telektonon-Tollan of the Starborn Elders. This day also begins the fractal time compression of the 16-year Telektonon Cube of the Law into the 16-day fractal time compression of the Redemption in Time.
  http://www.lawoftime.org/lawoftime/fractal-time-compress-for-galactic-seed.html
52 Heptade – Staze Hunab Ku 21 – 52 Heptade Staze kroz Kozmički prsten V. 24.3.

Arhetipsko Putovanje na raspolaganje svima. 

 http://www.lawoftime.org/home.html

  Orbita Zemlje oko Sunca stvara ono što zovemo jedan solarni prsten. Solarni prsten se održava na mjestu i sinkronizira se s četvrtom dimenzijom pomoću 13 luna /28-dana harmonijskim standardom. Univerzalna kozmička struktura Hunab Ku 21 Galaktičko Drvo Života i Znanja, nadilazi – transcendentira (a također uključuje ) solarnu / zvjezdanu inteligenciju. Dakle, solarni prsten također se može vidjeti kao "Kozmički Prsten". 13 luna (mjeseci) u godini su obogaćeni s 52 Heptade - stazama Hunab Ku 21 (u godini imamo 52 tjedna). Na taj način svaka luna (mjesec) ima svoj vlastiti jedinstveni kod prema strukturi Hunab Ku 21.
 


52 Heptad Paths of Hunab Ku 21 • 52 Heptad Paths of the Cosmic Ring of V.24.3

                          The Archetypal Journey Made Available to Everyone .

http://www.lawoftime.org/home.html The orbit of Earth around the Sun creates what we call one solar ring. The solar ring is held in place and fourth-dimensionally synchronized by the 13 Moon/28-day Harmonic Standard. As a universal cosmic structure, the Hunab Ku 21 Galactic Tree of Life and Knowledge transcends (while also including) localized or solar/stellar intelligence. Hence, the solar ring can also be seen as the "Cosmic Ring". Thus, the 13 Moons of the year become enriched by the 52 Heptad Paths of the Hunab Ku 21. In this way, each Moon comes with its own unique code according to the structure of the Hunab Ku 21. 

Nema komentara:

Objavi komentar