HUNAB KU I 52 HEPTADE – Putevi Hunab Ku 21

 

 HUNAB KU


HUNAB KU predstavlja Centar galaksije, jezgru iz koje se emanira energija za stvaranje, razvoj, evoluciju. Iz galaktičkog centra / jezgre odašilju se sve galaktičke zrake - različite frekvencije. Svaka od galaktičkih zraka ima svoje specifične informacije za razvoj i evoluciju svijesti. Galaktičke zrake prenose informacije različitih programa važnih za određene cikluse u Galaksiji. Jedna od galaktičkih zraka je završila 21.12.2012. godine. Dugi račun Maya između ostalog, prati cikluse galaktičkih zraka. Novi ciklus Dugog računa je započeo 22.12.2012., a u novu galaktičku zraku smo ušli 26.7.2013. sa galaktičkom sinkronizacijom. Nova galaktička zraka odašilje visoke frekvencije za razvoj svijesti. Čitava Galaksija je ušla u novi ciklus razvoja - evolucije svijesti. Evolucija svijesti je povezana sa podizanjem Solarnih frekvencija u cijeloj galaksiji.

Također, osim što predstavlja centar galaksije, jezgru iz koje sve izvire, Hunab Ku za Maye predstavlja Jedinog Boga, Jedno Biće, onaj koji daje pokret i mjeru. Hunab Ku je izvor energije. Hunab Ku je Galaktički Leptir, energija stalne transformacije i evolucije. 

Opis Jedinog Boga – Hunab Ku se nalazi u drevnim mayanskim zapisima Chilam Balam. 'Hunab' znači „jedno stanje postojanja“ i „Ku“ znači' Bog '.

Hu - znači prizivanja imena Jednog;
Nab (i) - znači prorok ili glasnik Jednog,
Ku - najuzvišenija frekvencija u ovoj dimenziji svijeta; 
(72. frekvencija energije 18. dimenzije - Hunab ku kao centar galaksije, povezuje nas sa Univerzumom koji ima 18 dimenzija. Galaktičke Maye govore o mnogim frekvencijama i energetskim tokovima koji "izgrađuju" dimenzije. Sve je isprepleteno, međusobno povezano, višedimenzionalno, titra, vibrira u spiralama, ništa nije linearno).  

Hunab ku obuhvaća sve suprotnosti u svemiru i ujedinjuje ih kao jedno: muško / žensko, dan / noć, toplo / hladno,  tama / svjetlo, yin / yang, svjesno / nesvjesno, unutarnje / vanjsko itd… Simbol Hunab Kua prikazuje Jedinstvo polariteta, neraskidivu cjelinu koja nije u sukobu, već u suradnji, u vječnom plesu manifestacije Života.

Hunab Ku djeluje kao most za povezivanje krajnosti. Vizualno, ovaj simbol prikazuje drevnu načelo ravnoteže u svim stvarima. Unutar simbola Hunab Kua ima mnogo oblika svete geometrije npr. oblici Yin Yanga, Chakane ( mandale ), prikaz medicinskog kotača itd. Unutar simbola vidimo jednaku ravnoteža bijelih polja i tamnih polja.

Hunab ku predstavlja kretanje životne energije, cikluse života u većim razmjerima, organizaciju i ravnotežu svemira, on je Božanska sila, beskonačna moć, koja se nalazi u svim oblicima života. Prema dr. Jose Arguellesu, koji je dekodirao kodove Maya, Hunab Ku je također i princip života izvan kozmosa
Dr. Arguelles kaže: "To se može opisati kao posjedovanje simultane vrtnje i protu-vrtnje, kretanje, isijavanje prema van od središnje točke, neopisive energije koja isijava impulse određenom brzinom. Taj puls je princip života i sveprožimajuća svijest u svim fenomenima. "


Hunab Ku je galaktički centar, stvoritelj Univerzuma, Galaktički Leptir. Jedini davatelj Mjere i Pokreta, ime Boga. 

Hunab Ku je izvor porijekla Života i Znanja. Informacije koje primamo iz Centra galaksije su se kako frekvencije spustile na planetu i manifestirale su se putem različitih kultura i svjetskih sistema.  Na taj način se manifestira Vrhovni Tvorac - Božanski Otac i Božanska Majka, u svakom galaktičkom poretku kao koordinator totaliteta - svako biće, sav život u Univerzumu prima informacije i svu energiju koja je potrebna za rast i razvoj.

 Zvijezde, uključujući i naše Sunce, su receptori životnih struja i znanja koje emitira Hunab Ku, a namijenjeni su bićima koja evoluiraju u tisućama zvjezdanih sistema Univerzalnog reda. Hunab Ku je Otkrovenje Izvora kao jedna struktura Života i Znanja koje pokazuje harmoničnu jednostavnost viših stanja bića i svjesnosti ka kojima ubrzano evoluiramo. 

U praksi Sinkronotrona i Sinkrogalaktičke yoge radimo praksu Hunab Ku 21 - Galaktičko drvo Života i Znanja. Kroz ovu praksu se povezujemo sa visokim frekvencijama nove galaktičke zrake. 

Ima pet glavnih značenja koja se dodeljuju Hunab Kuu:
1. Hunab Ku: Jedini Davaoc pokreta i mjere.
2. Hunab Ku: jedinica koja koordinira totalitet.
3. Hunab Ku se pokreće samo jednim brojem, nultom moći – velikom prazninom beskonačnog potencijala koja prodire u cjelokupnu stvarnost i čini da sve bude moguće.
4. Hunab Ku je suština koja daje život Petoj Sili, organizator transcendentalnog univerzalnog ujedinjenog polja vrijemeprostora.
5. Hunab Ku predstavlja “Prizivanje Jednog od strane glasnika koji traže najvišu frekvenciju univerzuma 18. dimenzije.”

 Sistem sa 20 solarnih pečata svetog kalendara TZOLKINA kodira totalitet kao skup 20 simbola koji evoluiraju i dinamično se izmjenjuju predstavljajući etape evolucije i dinamičnost života i galaktičke kulture. Pečat broj 20 je Sunce (Ahau, ili Kinich Ahau). Sunce je zvijezda koja predstavlja primarno fokaliziranje galaktičke energije u jedno određeno polje.

Svaki od 20 pečata kalendara Tzolkina predstavlja jednu specifičnu frekvenciju koja prenosi određene informacija. Tzolkin se sastoji od 260 kinova - kombinacija 20 solarnih pečata i 13 galaktičkih tonova. Dakle, svaki kin se sastoji od frekvencije Svjetlosti i Zvuka. Svaki kin unutar svoje frekvencije nosi i kodove stvaranja Univerzuma i evolucije svijesti, jer se sve što postoji sastoji od Svjetlosti i Zvuka. Kada pratimo kalendar Tzolkin, povezujemo se sa frekvencijama koje su energetski gradivni elementi cjelokupnog postojanja. 

 

Sunce – Kinich Ahau- također predstavlja jedinicu najviše svjesnosti galaktičkog reda. Kao jedna zvijezda, Sunce, otjelovljuje 18 i 72. Prije je u tekstu objašnjeno da nas Centar galaksije povezuje sa 18 dimenzija, a broj 72 prikazuje određene energetske tokove, frekvencije. Broj 20 predstavlja frekvencije koje su povezane sa manifestiranjem stvarnosti i evolucijom svijesti. U energetskom višedimenzionalnom "kretanju" dalje od 20 (frekvencija),  kao zvjezdani totalitet, nalazi se 21, galaktička jezgra, Hunab Ku. Zbog toga je, Hunab Ku 21-20+1 – prodiranje 19. dimenzije, transcendiranje svega.


HUNAB KU – GALAKTIČKI CENTAR MLIJEČNE STAZEHUNAB KU predstavlja vrata prema drugim galaksijama izvan našeg Solarnog sustava, izvan naše galaksije, kao i vrata prema cjelokupnoj svijesti koja je ikada postojala u našoj galaksiji. Hunab Ku, prema Mayama, također je svijest koja organizira sve tvari / materiju iz „vrtloženja diska“ - u zvijezde, planete i solarne sustave. 
Hunab Ku u sebi objedinjuje Božanskog Oca i Božansku Majku. Također predstavlja Majku – Maye su imale izraz „Majka Utroba“,  Majka koja je stalno rađala nove zvijezda i rodila naše Sunce, naš solarni sistem i planetu Zemlju, kao i druge planete koje se nalaze u našem Solarnom sustavu.

 Za Maye je Hunab Ku krajnji Stvoritelj koji upravlja svime što se događa u našoj galaksiji - od njegova središta kroz emanacije periodičnih energetskih zraka svijesti. Danas moderni astronomi potvrđuju da je u središtu naše galaksije "vrteći disk" , "crna rupa" u sredini koja i „guta“ i „rađa“ zvijezde.

Mayansko Proročanstvo 2012. godine govori o rijetkoj kozmičkoj usklađenosti koje se podudara s astronomskim otkrićima iz Europskog južnog opservatorija (ESO) u Čileu - roj zvijezda u orbiti i ogromnu crnu rupu u središtu galaksije Mliječne staze! 

Drevni Mayanski astronomi su točno predvidjeti, prije više od 1500 godina, precizno poravnanje Zemlje, Sunca, zvijezda klastera Plejada i središta naše galaksije. Ovo poravnavanje se dogodilo na kraju mayanskog Dugog računa, na kraju dugog ciklusa na gregorijanski datum 21.12. 2012 . Ovaj datum po mayanskom dugom računu je 
4 Ahau 3 Kankin (13.0.0.0.0), taj dan / kin je obilježio "El Fin de los Tiempos" ili kraj dugog ciklusa i početak novog ciklusa. 

Novi početak za čovječanstvo – početak novog doba i evolucije svijesti. Na ovaj dan, u skladu sa vjerovanjima Maya i kasnijim mezo-američkih civilizacijama označava se povratak Kukulkana (Quetzalcoatla) – početak Novog doba Harmonije, Jedinstva, Mira, početak novog evolutivnog procesa.


Crna rupa, poznata kao Strijelac A (Sagittarius A), ne može se vidjeti izravno, ali njegova priroda se može zaključiti iz uzorka gibanja zvijezda koje ga okružuju. Detalji istraživanja objavljeni su u mnogim znansvenim časopisima.  

  O 18. dimenziji i 72. frekvencije energije

 21. 12. 2012. je točno prošlo 1.872.000 dana od početka ciklusa koji se računao po mayanskom kalendaru od 13. 8. 3113. godine prije naše ere. (13.8.3113. godine prije naše ere počine Dugi račun – mayanski kalendar). 1.872.000 dana iznosi točno 13 baktuna od 144.000 dana svaki, ciklus povijesti od 5.125 godina (5200 tuna).
 Na 21. 12. 2012. se završavaju veći ciklusi:

1) Ciklus Arkturusa od 104.000 tuna (godina) i
2) Ciklus ere sadašnjeg svijeta od 26.000 tuna (godina).
1.872.000 podijeljeno sa 18 = 104.000, broj ciklusa Arkturusa.
1.872.000 podijeljeno sa 72 = 26.000, dužina ere sadašnjeg svijeta.
1.872.000 dana povijesti se završavaju prizivanjem KU-a, najuzvišenije moguće frekvencije u ovom univerzalnom sistemu.  Kada prizivamo Hunab Ku, kao proroka galaktičke kulture, mi prizivamo manifestaciju 72. frekvencije energije Univerzuma od 18 dimenzija. 


 Ceremonije za 21.12.2012. su imale zadatak prizvati manifestacije 72. frekvencije energije Univerzuma od 18 dimenzija, kako bi se manifestirale na dan kina Plave Kristalne Ruke
 (prema sinkronaru 13 luna 28 dana), Ritmičke Lune 9, godine Plave Rezonantne Oluje.  Kao najviša frekvencija sistema svijeta cijelog Univerzuma, kada se prizvao Ku, u ovom posebnom trenutku kozmičkog vremena, javlja se moć Hunab Ku 21 i univerzalni red se obnavlja. 

Preko Sunca se povezujemo sa centrom galaksije (HUNAB KU-om). Fotografija prikazuje kako preko SUNCA primamo zrake koje odašilje HUNAB KU. Sunce je poput velke leće koja informacije šalje planeti Zemlji a Zemlja šalje svemu što posjeduje Život.Također ovaj prikaz pokazuje našu povezanost preko KUKSAN SUUMA - eterične svjetlosne niti koja ide iz našeg solarnog plexusa - pomoću ove eterične niti se povezujemo sa Centrom galaksije. Kroz solarni pleksus se pokreće pupčana vrpca KUXAM SUUM koja nas spaja sa svime u kozmosu, povezuje nas sa centrom galaksije, Hunab kuom. Možemo putovati (voziti se) kroz pupčanu vrpcu unatrag i naprijed u vremenu, putovati kroz prošle ili buduće živote; u konačnici ovo je vrpca (napajanja) kojom smo uvijek spojeni na Izvor – Hunab Ku. To je put dostizanja Izvora kroz koji se iscjeljivanje događa spontano.


 AH YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO!


52 Heptade – Putevi Hunab Ku 21 / 52 Heptad Paths of Hunab Ku 21

 

 52 Heptade – Putevi Hunab Ku 21 – 52 Heptade Puteva kroz Kozmički prsten V. 24.3.

                                    Arhetipsko Putovanje na raspolaganje svima

Orbita Zemlje oko Sunca stvara ono što zovemo jedan solarni prsten. Solarni prsten se održava na mjestu i sinkronizira se s četvrtom dimenzijom pomoću 13 luna /28-dana harmonijskim standardom. Univerzalna kozmička struktura Hunab Ku 21 Galaktičko Drvo Života i Znanja, nadilazi – transcendentira (a također uključuje ) solarnu / zvjezdanu inteligenciju. Dakle, solarni prsten također se može vidjeti kao "Kozmički Prsten". 13 luna (mjeseci) u godini su obogaćeni s 52 Heptade - stazama Hunab Ku 21 (u godini imamo 52 tjedna). Na taj način svaka luna (mjesec) ima svoj vlastiti jedinstveni kod prema strukturi Hunab Ku 21.

Putevi Heptade - Kodovi za Magnetnu Lunu Šišmiša - STAZA vanjske manifestacije - Moć znanja
 
Tjedan 1. C
rveni tjedan - Inicirati
Heptada 1: Biće evoluira Sex

(Dali 1 - Silio 7/26 srpanj - 1. kolovoz)Tjedan 2. Bijeli tjedan – Pročišćavanje
Heptada 2: Biće evoluira smrt

(Dali 8 - Silio 14 / kolovoz 2-8)


Tjedan 3. Plavi tjedan - Transformirati

Heptada 3: Biće evoluira Znanje

(Dali 15 - Silio 21 / kolovoz 9-15)


Tjedan 4 - Dozrijevati

Heptada 4: Seks budi znanje

(Dali 22 - Silio 28 / 16-22 kolovoz)
Lunarna luna ima afirmaciju: Znanje razvija snagu ljubavi 
Heptade staze (tjedni u godini) 5-8

Heptada staza 5: Smrt prenosi znanje (23 - 29 kolovoz 2013). Nakon napuštanja tijela, sve znanje i istina koje je osoba ostvarila u sebi, se oslobađa u planetarnom polju svijesti ...
U prošlosti, Bodhisattve u trenutku smrti (iskustvo paranirvana - smrt), su isijavale svoje dugino tijelo, njihovo dugino tijelo pojavljivalo se u obliku duge u atmosferi. Isijavanje duginog tijela i pojavljivanje duge u atmosferi, je primjer da Smrt prenosi Znanje.

Heptada staza 6: Sanjanje razvija umjetnost (30 Aug - 5. rujna 2013)
Heptada staza 7: Sanjanje razvija Pročišćavanje (6. - 12. rujna 2013)
Heptada staza 8: Sanjanje razvija ljubav (13 - 19. rujna 2013)

U Električnoj luni nastavljamo pratiti STAZE, Puteve HUNAB KU 21. Na tabli HUNAB KU 21 Galaktičko DRVO ŽIVOTA I ZNANJA pratimo čitanje dana, heptade i afirmacije za svaku heptadu kroz koju prolazimo. Kako bi se što bolje sinkronizirali sa prirodnim vremenom i frekvencijom 13:20 i napravili iskorak izvan umjetno uspostavljenog linearnog praćenja vremena, pratimo i frekvencije tjedana u godini - Staze Heptade HUNAB KU.
Kako bi se što bolje sinkronizirali sa prirodnim vremenom i frekvencijom 13:20 i napravili iskorak izvan umjetno uspostavljenog linearnog praćenja vremena, pratimo i frekvencije tjedana u godini - Staze Heptade HUNAB KU. Pomoću praćenja energije dana i osvješćivanje frekvencije svakog tjedna posebno povezujemo se sa radijanim vremenom četvrte i pete dimenzije. Svaki tjedan - heptada unutar lune ima svoj kod, no i svaka luna ima svoju određenu frkevneciju, svoj određeni kod unutar strukture HUNAB KU 21 Galaktičkog Drveta Znanja i Života. 

ELEKTRIČNA LUNA  ima afirmaciju: SNAGA LJUBAVI RAZVIJA MOĆ PROROČANSTVA. 
 Heptade u Elekričnoj luni i njihove afirmacije:
Snaga ljubavi razvija moć proročanstva
• Heptada 9: umjetnosti budi ljubav (20-26 rujna)
• Heptada 10: Pročišćavanje prenosi Ljubav (27 rujna-3 listopada)
• Heptada 11: Duh razvija magiju (4-10 listopada)
• Heptada 12: Duh razvija mudrost (11-17 listopad)

Dobro došli u definiranje Samopotojeće lune SOVE u prvoj godini galaktičke sinkronizacije! Idemo korak dalje u kubičnom planetarnom  sinkronicitetu ...
I dalje nastavljamo istraživanje 52 Heptade Puteve Hunab Ku 21. Druga Sinkronijska struktura unutar Hunab Ku 21 je podudarnost planetarnih putanja sa svakom od 20 ( +1 ) arhetipova. Napomena: U heliosferi od 24,3 Velatropa ( naše Sunce), ima 10 planetarnih putanja - kod sinkronijskog reda. U 10 planetarnih orbita su Maldek (sada asteroidni pojas) uz 9 poznatih planeta (uključujući i Pluton, iako je glavna struja znanosti 'degradirala' Pluton na "patuljasti planet" u 2006).
 Naše Sunce ima ciklus disanja  u kojem kontinuirano diše "izdiše" sunčeva zračenja i "udišeu" galaktičko/kozmičko zračenje. Ovaj ciklus udaha i izdaha utječe na cijeli Sunčev sustav, uključujući i našu  planetu Zemlju.
Prema Zakonu Vremena svaka planetarna putanja je kodirana sa dva solarna pečata – jedan je kodiran prilikom udaha ( Galaktičko – karmički, GK) a drugo kodiranje je za izdisaj ( Solarno – proročki, SP) Svaki od 20 solarna pečata je kodiran na planetama Solarnog sistema. Svaka od 52 staze Heptade Hunab Ku  21 spajaju dva solarna pečata, svaka staza Heptade (tjedan) također ima posebne planetarne utjecaje. Ovi utjecaji su drugačiji od astroloških kretanja,  oni su utjecaji iz četvrte dimenzije – dolaze iz više dimenzionalnih struktura, kojima prethodi  treća dimenzija kretanja  i manifestacije. 

Obratite posebnu pažnju na napomenu za četverodimenzionalni planetarni utjecaj Heptada staza za ovu Samopostojeću lunu.

Samopostojeća luna - Snaga Proročanstva evoluira Snagu Inteligencije - Magija budi Proročanstvo


Heptada 13: "Duh razvija Proročanstvo" (18-24 listopad)
Put veze i planetarni utjecaj:
Bijeli Vjetar (GK Uran) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars)

Heptada 14: "Magija budi Proročanstvo" (25-31 listopad)
Put veze i planetarni utjecaj:
Plavi Majmun (SP Venera) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars)

Heptada 15: "Mudrost prenosi Proročanstvo" (studeni 1-7)
Put veze i planetarni utjecaj:
[Hunab Ku 21 Galaktička superstruktura] Žutio Ljudsko Biće (SP Zemlja ) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars)

Heptada 16: "Svijest evoluira bezvremenost" (8-14 studenog)
Put veze i planetarni utjecaj:
Žuto Sjeme (GK Jupiter) i Bijeli Čarobnjak (SP Maldek)

Intonirana Luna Pauna. peta Luna u Začaranom valu Planetarnog služenja. Ima pitanje: Kako mogu poboljšati svoj potencijal? Akcija mu je nalagati, moć poticati, karakteristika sjaj. Totem životinja za ovaj mjesec je Paun , što znači ljepota, sjaj i uskrsnuće.  U ovoj intonirano Luni  smo pozvani osnažiti svoje unutrašnje biće u Novoj galaktičkoj zraci svijesti, usmjeriti svoje misli na Velikog Duha i Svjetlost Novog svijeta koji se rodio.

Sa ulaskom u novu galaktičku zraku evolucije svijesti sve energije su se pojačale, stari svijet se ruši, svi obrasci razmišljanja i djelovanja se trebaju transformirati. Ubrzano je čišćenje karme na individualnom i globalnom nivou.  Sve ono što smo kao čovječanstvo stvarali tisućama godina sada je potrebno transformirati, napustiti stare načine razmišljanja i djelovanja, otvoriti mogućnosti novom, kako bismo stvorili svijet harmonije, mira, jednakosti, ljubavi i slobode za sva živa bića, cijelu planetu Zemlju, cijelu kreaciju. Iako svakodnevna događanja i politički kaos izgledaju  kao da su izvan kontrole – nagomilani događaji, i sile u sukobu, u stvari, sve što se događa je funkcija većeg programa  prema kojem se odvija evolucijski redosljed,  evolucijski niz. Ovaj evolucijski niz je određen kroz prelazak u sljedeću evolutivnu fazu, prelazak u Noosferu, spajanje sa telepatskim umom Zemlje, život u harmoniji, jedinstvu i ljubavi sa cijelom kreacijom. Tranzicija  biosfera – noosfera,  prelazak iz biosfere u noosferuje sljedeća evolutivan faza., razvoj ljudskog bića prema svijesti jedinstva sa planetom, galaksijom i kozmosom.
"S obzirom na Zemlju kao cijeli sustav, trebamo preuzeti odgovornost za misli koje stvaramo. Svoje misli odašiljemo i stvaramo naboj mentalnog polja mislećeg sloja Zemlje. Na taj način stvaramo sve  aktualne  uzroke, sve ono što nas muči i sve ono što pogađa Planetu Zemlju. Trebamo preuzeti odgovornost za vlastite misli, i trebamo shvatiti relativnost naših  razmišljanja i naših pretpostavki u odnosu na tuđe mišljenje i pretpostavke, također  promisliti o cijelom našem programu.razmišljanja.“

Heptade staze u Intoniranoj luni- Snaga inteligencije

Heptada 17: Svijest evoluira Viziju (15-21 studenoga)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Žuto Sjeme (GK Jupiter) i Plavi Orao (SP Jupiter) - Heptada pod jakim utjecajem Jupitera, planete pod skrbništvom snage Vizije i Svijesti

Heptada 18: Svijest razvija Inteligenciju (22-28 studeni)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Žuto Sjeme (GK Jupiter) i Žuti Ratnik (SP Saturn)

Heptada 19: Bezvremenost budi Inteligenciju (29 studenog-5 prosinca)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Bijeli Čarobnjak (SP Maldek / Asteroidni pojas) i Žuti Ratnik (SP Saturn)

Heptada 20: Vizija prenosi Intelligenciju (prosinca 6-12)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Plavi Orao (SP Jupiter) i Žuta ratnik (SP Saturn)

Izvor: http://www.lawoftime.org/home.html
Ritmička luna Guštera 

Heptada 21: "Meditacija odražava evoluciju Znanja" (13-19 prosinca)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Bijelo Ogledalo (SP Neptun) i Plava Ruka (GK Zemlje)
 Heptada 22: "Samo-stvaranje  katalizira evoluciju Ljubavi " (20-26 prosinca)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Plava Oluja (SP Pluton)i Bijela Pas (SP Merkur)
 Heptada 23: "Prosvjetljenje kompletira evoluciju Proročanstva" (prosinac 27-siječanj 2)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Žuto Sunca (GK Pluton) i Crveni Nebeski Šetač (SP Mars)
 Heptada 24: "Navigacija sinkronizra evoluciju inteligencije" (siječanj 3-9)
Staza povezanosti i planetarni utjecaj:
Crvena Zemlja (SP Uran) i Žuti Ratnik (SP Saturn)

 Rezonantna Luna  Majmuna, u lunu harmonizacije,
7. Rezonantna luna -  Interna matrica  -  Putevi unutrašnjeg sjaja
25. heptada/staza NAVIGACIJA MEDITACIJE.
26. heptada/staza MEDITACIJA SAMO-STVARANJA.
27. heptada/staza SAMO-STVARANJE PROSVETLJENJA.
28. heptada/staza PROSVETLJENJE NAVIGACIJE.

Galaktička Luna Sokola.
 Tjedan 1 - Inicirati –Staza Heptada 29: Hunab Ku prenosi Navigaciju
Sami Inicirajte svoje samo-ovlašteno božansko poslanje!
 Tjedan 2 - Rafinirati - Staza Heptada 30: Hunab Ku prenosi Meditaciju
Kroz poniznost precizirajte misiju – počnite iz točke u kojoj jeste!
 Tjedan 3 - Transformirati - Staza Heptada 31: Hunab Ku prenosi Samo-stvaranje
Vodite svoju misiju dan -po dan, živite svoj najviš san - neustrašivo dijelite svoje darove!
 Tjedan 4 – Dozrijevanje  - Staza Heptada 32: Hunab Ku prenosi Prosvjetljenje
Budite samo-ovlašteni u svojoj novoj formi za prosvjetljenje svega!

Solarna Luna Jaguara - Heptade Staze- Putevi unutrašnjeg sjaja - Dva elektro-eterička meridijana -
Tjedan 1 - Inicirati - Heptada 33: Seks elektrizira navigaciju
(Dali 1 - Silio 7 / ožujak 7-13)
Tjedan 2 - Pročišćavati - Heptada 34: Navigaciju elektrizira mudrost
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 ožujka)
Tjedan 3 - Transformirati - Heptada 35: Smrt elektrizira Samo- stvaranje
(Dali 15 - Silio 21 / ožujak 21-27)
Tjedan 4 - Sazrijevanje- Heptada 36: Samo- stvaranje
elektrizira Magiju
(Dali 22 - Silio 28/28 ožujka - 4 travnja)


52 Heptad Paths of Hunab Ku 21 • 52 Heptad Paths of the Cosmic Ring of V.24.3


                         The Archetypal Journey Made Available to Everyone 

The orbit of Earth around the Sun creates what we call one solar ring. The solar ring is held in place and fourth-dimensionally synchronized by the 13 Moon/28-day Harmonic Standard. As a universal cosmic structure, the Hunab Ku 21 Galactic Tree of Life and Knowledge transcends (while also including) localized or solar/stellar intelligence. Hence, the solar ring can also be seen as the "Cosmic Ring". Thus, the 13 Moons of the year become enriched by the 52 Heptad Paths of the Hunab Ku 21. In this way, each Moon comes with its own unique code according to the structure of the Hunab Ku 21.

Lunar Moon – Knowledge Evolves Power of Love – Heptad Paths 5-8
Heptad Path 5: Death Transmits Knowledge (23 - 29 Aug, 2013)
When bodhisattvas of the past experience paranirvana (death) oftentimes their rainbow body of radiance would appear in the form of rainbows in the atmosphere. This seems to be an example of Death transmitting Knowledge. Perhaps upon leaving the body, all the knowledge and truth a person has realized within themselves is released to the planetary field of consciousness...
This is just one example of a meditation upon the codes of the Heptad Paths… meditate on the heptad paths of this Moon, see what insights, guidance and activation you can discover!
Heptad Path 6: Dreaming Evolves Art (30 Aug - 5 Sep, 2013)
Heptad Path 7: Dreaming Evolves Purification (6 - 12 Sep, 2013)
Heptad Path 8: Dreaming Evolves Love (13 - 19 Sep,2013)

 Welcome to the activating Electric Moon of the first year of the New Beam! Take a step out of linear time and into the radial time of fourth/fifth-dimensional navigation…
Continuing our deeper exploration of the 52 Heptad Paths of Hunab Ku 21, remember that not only does each week or heptad have its code, but each Moon also receives its own unique code according to the structure of the Hunab Ku 21 Galactic Tree of Life and Knowledge.

Electric Moon (Heptads 9-12)
Power of Love Evolves Power of Prophecy
• Heptad 9: Art Awakens Love (20-26 Sept)
• Heptad 10: Purification Transmits Love (27 Sept - 3 Oct)
• Heptad 11: Spirit Evolves Magic (4-10 Oct)
• Heptad 12: Spirit Evolves Wisdom (11-17 Oct)

http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue041-complete.html


Welcome to the defining Self-Existing Moon of the first year of the New Beam!  Let's step into the cubic planetarium of synchronicity … Let us continue our exploration of the 52 Heptad Paths of Hunab Ku 21. Another synchronic structure within the Hunab Ku 21 is the correspondence of the planetary orbits with each of the 20(+1) archetypes.

Note: In the heliosphere of Velatropa 24.3 (our Sun), there are 10 planetary orbits that code the synchronic order. The 10 planetary orbits include Maldek (now the Asteroid Belt) along with the 9 commonly known planets (including Pluto, even though mainstream science  'demoted' Pluto to a "dwarf planet" in 2006).
Our Sun has a respiration cycle in which it continuously "breaths out" solar radiation and "breathes in" galactic/cosmic radiation. This in-breath and out-breath cycle affects the entire solar system, including the planets.
So according to the Law of Time, each planetary orbit is coded by two Solar Seals - one coding the in-breath (or G/K, galactic-karmic), and the other coding the out-breath (or S/P, solar-prophetic) energies.
Hence, each of the 20 Solar Seals is coded by a planet. And since each of the 52 Heptad Paths of the Hunab Ku 21 connect two Solar Seals, each heptad path or week also has special planetary influences. These influences are different than astrological movements; they are fourth-dimensional influences coming from the higher-dimensional structure that precedes third-dimensional movement or manifestation. 

Take Special Note of the Fourth-Dimensional Planetary Influences of the Heptad Paths of this Upcoming Moon: 

Self-Existing Moon: POWER OF PROPHECY EVOLVES POWER OF INTELLIGENCE - MAGIC AWAKENS PROPHECY

Heptad 13: "Spirit evolves Prophecy" (18-24 Oct)
Path connection and planetary influence:
White Wind (GK Uranus) & Red Skywalker (SP Mars)
Heptad 14: "Magic awakens Prophecy" (25-31 Oct)
Path connection and planetary influence:
Blue Monkey (SP Venus) & Red Skywalker (SP Mars)
Heptad 15: "Wisdom transmits Prophecy" (1-7 Nov)
Path connection and planetary influence:
Yellow Human (SP Earth) & Red Skywalker (SP Mars)
Heptad 16: "Awareness evolves Timelessness" (8-14 Nov)
Path connection and planetary influence:
Yellow Seed (GK Jupiter) & White Wizard (SP Maldek)

 Welcome to the Overtone Peacock Moon of Radiance! This is the fifth Moon of the Planetary Service Wavespell, holding the power of Overtone Radiance. 
 The totem animal for this moon is the peacock, signifying beauty and resurrection. Peacocks are sometimes associated with the resurrection of Christ and the eyes in the peacock tails represent the all-seeing Eye of Horus. Christ said “if thine eye be made single then thy whole body will be filled with Light.” In this Moon we are being called to summon the Supreme Forces of Light, Truth and Divine Knowledge to overcome the forces of darkness.

Heptad Path Codes of the Overtone Moon - Power of Intelligence

     Heptad 17: Awareness evolves Vision (15-21 Nov)
    Path connection and planetary influence:
    Yellow Seed (GK Jupiter) & Blue Eagle (SP Jupiter) - Heptad highly influenced by Jupiter, the planet under the guardianship of the powers of Vision and Awareness...

    Heptad 18: Awareness evolves Intelligence (22-28 Nov)
    Path connection and planetary influence:
    Yellow Seed (GK Jupiter) & Yellow Warrior (SP Saturn)

    Heptad 19: Timelessness awakens Intelligence (29 Nov - 5 Dec)
    Path connection and planetary influence:
    White Wizard (SP Maldek/Asteroid Belt) & Yellow Warrior (SP Saturn)

    Heptad 20: Vision transmits Intelligence (6-12 Dec)
    Path connection and planetary influence:
    Blue Eagle (SP Jupiter) & Yellow Warrior (SP Saturn)

Nema komentara:

Objavi komentar