utorak, 23. rujna 2014.

ELEKTRIČNA LUNA JELENA U GODINI CRVENE SOLARNE LUNE
Dobrodošli u Električnu Lunu Jelena! To je treća luna Začaranog vala Planetarnog služenja (treći mjesec – luna, u godini) Ova električna luna drži moć aktivacije i povezivanja. Električna luna ove godine počinje s Kozmičkom Crvenom Zmijom, znak transcendencije životne sile koja odgovara uništenom planetu, Maldeku. Sa kinom 65: Crvenom Kozmičkom Zmijom, završava Začarani val Crvenog Nebeskog Šetača.U Električnoj luni ulazimo u Začarani val Bijelog Spojitelja Svjetova – začarani val Smrti. Električna Luna 13, Kin 77: Crvena Kristalna Zemlja (2. listopada) obilježava pet okretaja (1300 dana) od tsunamija koji je izazvao raspad elektrane u Fukushimi, u Japanu. Nuklearni reaktori u zemlji su isključeni nakon katastrofe, ali sada je odobreno ponovno uključivanje dva nuklearna reaktora, unatoč redovitim potresa u tom području.

Greenpeace Japan je izdao priopćenje:

"Vlada ... ignorira lekcije Fukushime i pokušava spriječiti revoluciju upotrebe obnovljivih izvora energije, pokušava naciju vratiti natrag u ovisnost o opasnoj i nepouzdanoj nuklearnoj energiji ", rekao je Kazue Suzuki za organizaciju.


Na planetarnom Holonu, Japan se nalazi u zoni Bijelog Spojitelja Smrti, što odgovara planeti Marsu. Kin 77, Crvena Kristalna Zemlja,  pojavljuje se upravo 21 dan nakon 13. obljetnice  9 -11, a također je 49. dan od 812-dnevnog ciklusa koji je počeo 15. kolovoza 2014, Kin 29, Električna Crvena Luna. 49 (7 x 7) je broj dana u Bardo tibetanskog budizma.
Planet Mars i Bijeli Spojitelj Svjetova


Dvanaest dana kasnije Kin 89 Crvena Spektralna Luna,  (14. listopada 2014) obilježava pet spinova od odlaska Valum Votana. Godine 1989. je Valum Votan / Jose Arguelles napravio poznato otkriće Zakona Vremena. Zakon vremena razlikuje između umjetnog / mehaničkog vremena frekvencije (12:60) moderne ljudske civilizacije i prirodnog univerzalnog vremena frekvencije sinkronizacije (13:20) koja karakterizira ostali života na Zemlji.

Zakon vremena, trenutnu globalnu krizu vidi kao neizbježan dio tranzicije  biosfere-noosfera,, obilježava najznačajniju fazu u cijeloj evoluciji života na Zemlji.

Valum Votan opisuje pomak u noosfera:

"Predviđen je kao evolucijska transformacija biosfere u svom sljedećem stanju ili stanju koje je opisano od strane njegovih glavnih teoretičara Vladimira Vernadskom i Pierre Teilhard de Chardin, noosfera predstavlja zaokret uma i svijesti. U stvari, njegova pojava je početak sljedeće faze planetarne evolucije. Po svojoj prirodi tranzicija biosfera – noosfera može se ostvariti samo sa sudjelovanjem ljudskih bića koja participiraju u događanju.

„Planetarni um je ogromna ekspresija u jednini,  izraz jedinstvene cjeline  planete kao živog sustava. Iz ljudske perspektive, noosfera predstavlja napredak u univerzalnoj telepatiji. Iz noosfera perspektive, manifestacija noosfere znači apsorpciju funkcioniranja individualiziranih ljudskih jedinica svijesti, kroz jedan planetarni um u kojem su sve kontradikcije riješene u višim harmonijskim percepcijama. "Nastavljajući pratiti jedna luna = jedan Kin  računanje koje je započelo u Magnetnoj Luni u godini Žutog Intoniranog Sjemena (1997.), ova Električna luna je 224. luna od tog početka računanja jedna luna = jedan Kin, tako da odgovara kinu 224, Žuto Električno Sjeme

Kin 224, Žuto Električno Sjeme:

Aktiviram u cilju usmjeravanja
Posvećujući pažnju
Stavljam pečat na  ulaz cvjetanja
S električnim tonom služenja
Vodi me moć elegancije

Svaki dnevni kin ima Proročanstvo pete sile, možemo vidjeti što je Proročanstvo pete sile za cijeli ovaj mjesec gledanjem na Proročanstvo (Oracle) za Žuto Električno sjeme:

Žuto Električno Sjeme (GK Jupiter) je podržan od strane Plavog Električnog Orla (potpis Harmonijske Konvergencija od 1987.! SP Jupitera), vođen Žutom Električnom Zvijezdom (GK Venus), sa izazovom Bijelog Električnog Čarobnjaka (SP Maldek) i prima skrivenu snagu (okult) iz Crvene Spektralne Zemlje (SP Uran).

Planetarni utjecaji su Venera, Maldek, Jupiter i Uran. Na Telektonon ploči Jupiter i Maldek dovršavaju internalizirani krug inteligencije. Venera ima unutarnju polovicu kruga  memorije i instinkta,  dok Uran drži vanjsku polovicu kruga
Telektonona- kanal kroz koji govori duh zemlje
Instiktivni krug pridružene memorije (2. kolo):
GK (Galaktičko-karmički udah) - Kozmička memorija / akasha pristupni kodovi / moć samoprisjećanja – sjetiti se univerzalnog znanja  (Neptun / Crveni Zmaj); Instinktivno + urođene estetske strukture i vještine (Venera / Žuta Zvijezda)


 

SP (Solarno-proročki izdisaj) Vrhovne ovlasti kozmičkog samadhija (Neptun / Bijelo Ogledalo);  
Instinktivne ovlasti urođenog kozmičkog magnetizma (Venera / Plavi  Majmun).Telektonon- kanal kroz koji govori duh zemlje (3. kolo):

GK - urođeni telepatski duhovni programi (Uran / Bijeli Vjetar); Instinktivno biotelepatsko kolo strukture znanja(Crvena Zemlja / Plava Ruka ).


SP - telepatske moći putovanja kroz vrijeme + međudimenzionalna putovanja  (Uran / Crvena Zemlja); Instinktivna slobodna volja je mudrost božanskog plana (Crvena Zemlja / Žuto ljudsko biće).
 
 
Kolo internalizirane inteligencije  (5. kolo):

GK telepatske moći autoriteta (Jupiter / Žuto Sjeme); Internalizirani programi instinktivne životne sile (Maldek / Crvena zmija).SP - vizionar perceptivne  strukture (Jupiter / Eagle); 

Transcendentno internaliziranje perceptivne strukture (Maldek / Bijeli Čarobnjak).Kao što možete vidjeti postoji puno slojeva znanja kodiranih za svaki aspekt sinkronijskog reda. Ovaj aspekt je izveden iz kodova pet međuplanetarnih krugova Sunčevog sistema u suradnji sa solarnim pečatima i kako oni kodiraju planete u tim krugovima.

 Seli 2 - Kin 66, Bijeli Magnetni Spojitelj Svjetova. (21. rujna). Međunarodni Dan Mira UN-a. Globalno sinkronizirani meditacija za mir u organizaciji Unify.org. (organizirana meditacija na planetarnom nivou). Danas također počinje ciklus od 13-dana Začaranog vala Bijelog Spojitelja Svjetova, moć Smrti. (Završava na Kin 78, Električnu Lunu, Silio 14/3 listopad).


GLOBALNO SINKRONIZIRANA MEDITACIJA ZA SVJETSKI DAN MIRA, NA KIN 66: BIJELOG MAGNETNOG SPOJITELJA SVJETOVA, 21.9.2014. 
 21.09. proglašen je Svjetskim danom mira od strane UN-a. Na planetarnom nivou organizacija Unify je pokrenula globalno sinkroniziranu meditaciju. U Hrvatskoj meditaciju za svjetski mir organizira Umijeće življenja Hrvatska. Meditacija u Zagrebu za svjetski mir u organizaciji Umijeća življenja održana je 21.09. na Svjetski dan mira, u 16.00h, u Europskom domu, Jurišićeva 1, Zagreb.

Mayanski kalendar i Zakon Vremena je dio pokreta za mir, i od svog početka povratku svetom prirodnom vremenu krajem 80tih godina, je Jose Arguellas organizirao globalno sinkronizirane meditacije. Jose Arguellas je inicijator svjetski poznatog događaja Harmonijske Konvergencije - globalne meditacije za mir održane 16. -17. kolovoza 1987.

Mayanski kalendar je dio pokreta za mir kroz kulturu mira te svijesti o zajedništvu čovječanstva i planeta, dio PAN-a (Planetarne mreže umjetnosti), te projekta Noosphere II čiji je cilj promicati ideju o cjelovitosti Zemlje, jedinstva svih bića na planeti Zemlji, te također doživljaj planete Zemlje kao umjetničkog djela.

Jedna od najvažnijih globalno sinkroniziranih meditacija unutar prakse mayanskog kalendara i povratku prirodnom vremenu je MEDITACIJA MOSTA DUGE generirana širom svijeta, telepatski val ljubavi i mira koji obuhvaća cijelu Zemlju i sva živa bića, stvarajući među dimenzionalni most. Ova meditacija otvara Vrata prema višim dimenzijama postojanja. Meditacija Mosta Duge nas također povezuje sa 5 dimenzijom - sa svjetlosnim tijelom Duge planete Zemlje i našim Svjetlosnim tijelom Duge.

Meditaciju bez atoma vremena prakticiramo svaki 7, 14 i 21 dan u luni, a svaki 28 dan u luni prakticiramo meditaciju sa atomima vremena. Meditacija Mosta duge se meditira 7, 14, 21 i 28 dan kada je dan radijalne plazme Seli. Kroz ovu meditaciju postajemo dio telepatskih valova mira koje zajedno odašiljemo za mir, ljubav, harmoniju i jedinstvo na planeti, koji obuhvaća sve što posjeduje život, te podizanje frekvencije na cijeloj planeti. Sve počinje u našem umu. Ako smo iznutra nemirni kako možemo biti mirni u vanjskom svijetu. Meditacija je put do unutarnjeg mira.

Sa meditacijom Mosta duge se ujedinjujemo na planetarnom nivou i stvaramo trajne pozitivne vibracije oko planeta uz pomoć vizualizacije  mosta Duge.  Most Duge oko planete Zemlje je znak povratka Zemlje u njezino  prvobitno stanje netaknutog sklada i mira !!!

"Ja sam jedno sa Zemljom, Zemlja i ja smo jedan um."
Prijevod na hrvatski ovdje na blogu: http://vesnasantak138.blogspot.com/p/meditacije.html
 Ili na facebook stranici: https://www.facebook.com/mayanski.kalendar
Zastava Mira, umjetnika i vizionara Nicholasa Roericha je službena zastava Mira mayanskog kalendara i Zakona Vremena. Ona je sinbol Jedinstva i Mira na planeti Zemlji. 
Tri mala kruga predstavljaju umjetnost,  znanost i duhovnost, a veliki krug koji ih ujedinjuje je  kultura. Boja je crvena - simbolizira boju krvi koja nam je svima zajednička.


Sa kinom 66, Bijelim Magnetni Spojiteljem Svjetova. (21. rujna) započeo je ciklus od 13-dana Začaranog vala Bijelog Spojitelja Svjetova, moć Smrti. Bijeli Spojitelj Svjetova Izjednačava Smrt. Ovaj ciklus od 13 dana je povezan sa transmutacijom. Bijeli Spojitelj Svjetova je most komunikacije između dva svijeta, povezuje različite dimenzije, svjesnost ovdje i sada, regeneracija, smrt ega, razumijevanje smrti fizičkog tijela, svijest o tome da smrt nije kraj već transmutacija energije, praštanje, predavanje. Bijeli Spojitelj Svjetova je energija predavanja i otpuštanja. Predaja je suprotnost od odustajanja. On nas podsjeća da se oslobodimo želje kontrolirati. Poziva nas da samo budemo i prihvatimo istinu sadašnje situacije u kojoj jesmo. Kroz prihvaćanje, postajemo slobodni da krenemo dalje. Promjena i rast postaju lakši i prirodniji. Također kroz ovaj pečat osvještavamo razne “smrti” u našem životu, prihvaćanje i odpuštanje različitih gubitaka. On je također i simbolična smrt – koja razotkriva dijelove nas samih koje smo prerasli. U simboličnoj smrti struktura ega otpada kako bi otkrila naše istinsko sopstvo. Kroz odpuštanje starih obrazaca potražimo nove načine postojanja, nove ljude, ideje i nove mogućnosti. Predaja je sloboda. Držanje za stare uzorke ograničava nove mogućnosti. Bijeli Spojitelj Svjetova nas poziva da oprostimo sebi i drugima. Predajmo sve što nas ograničava. Osvijestimo ono čemu se opiremo. Nikada nije kasno da postanemo cjelovitim, da živimo život u punini. 

 Gamma 3 - kin 67 Plava Lunarna Ruka. Plava Ruka je sedmi – zadnji arhetip u ciklusu razvoja prvobitnog bića. Predstavlja snagu pronađenu u dovršetku. Plava Ruka predstavlja dovršetak, zatvaranje jednog ciklusa koji je u stvari otvaranje ka narednom nivou postojanja našeg bića. Broj Plave Ruke je broj 7, simbol mistične moći. Kada prihvatimo našu osobnu mističnu moć, počinjemo biti vođeni prema misterijama naše suštine. Broj 7 je kanal, predstavlja kičmu, prema Mayama Mistični stup, također I sredinu Tzolkina – središnji kanal Svetog Kalendara Maya.


Kali 4 - Kin 68, Žuta Električna Zvijezda (23. rujna). Dan Magične Kornjače - ton dana je električni ton kao i ton lune - električna luna. Na kin 68, (23.9.) je  EKVINOCIJ - jesenja ravnodnevnica. Ravnodnevnica znači kada Sunce u prividnom godišnjem gibanju nebom stigne na nebeski ekvator, tj. u proljetnu ili jesensku točku. Točke na nebeskoj sferi u kojima ekliptika presijeca nebeski ekvator zovu se točke ravnodnevice. Sunce na svom prividnom gibanju po ekliptici prolazi kroz proljetnu točku u trenutku proljetne ravnodnevice i jesensku točku u trenutku jesenske ravnodnevice. Tada je dnevni luk jednak noćnomu, pa odan i noć traju po 12 sati. Događa se dvaput u godini, oko 21. ožujka (proljetna ravnodnevica) i oko 23. rujna (jesenska ravnodnevica).Jesenska točka je jedno od dvaju presjecišta ekliptike i nebeskog ekvatora, u kojem Sunce u prividnom godišnjem gibanju sa sjeverne nebeske polutke prelazi na južnu, što se dogodi oko 23. rujna. Tada je astronomski početak jeseni.


Alpha 5 - Kin 69, Crvena Samo-Postojeća Luna. (24. rujna). Mlada Luna ( mladi Mjesec) Dan galaktičke aktivacije portala! Prvi od pet galaktičkih portala u ovoj luni.Limi  13 - Kin 77,   Crvena Kristalna Zemlja  (2. listopada)
Dan aktivacije galaktičkog portala. Prošlo je 5 spinova od Fukushima, 1300 dana. Kin 777 Crvena Kristalna Zemlja je kod ključa svijesti koja prebiva u središtu Zemlje, također poznata kao Ah Vuc Ti Cab.
HEPTADE - STAZE, Putevi HUNAB KU 21 u ELEKTRIČNOJ LUNI JELENA


 U Električnoj luni Jelena nastavljamo pratiti STAZE, Puteve HUNAB KU 21. Na tabli HUNAB KU 21 Galaktičko DRVO ŽIVOTA I ZNANJA pratimo čitanje dana, heptade (tjedni u luni / mjesecu) i afirmacije za svaku heptadu kroz koju prolazimo. Svaki tjedan u luni ima svoju afirmaciju – svoju frekvenciju. 

Kako bi se što bolje sinkronizirali sa prirodnim vremenom i frekvencijom 13:20 i napravili iskorak izvan umjetno uspostavljenog linearnog praćenja vremena (gregorijanski kalendar, satovi, umjetna frekvencija 12:60), pratimo i frekvencije tjedana u godini - Staze Heptade HUNAB KU. Pomoću praćenja energije dana i osvješćivanje frekvencije svakog tjedna posebno povezujemo se sa radijanim vremenom četvrte i pete dimenzije. Svaki tjedan - heptada unutar lune ima svoj kod, no i svaka luna ima svoju određenu frekvenciju, svoj određeni kod unutar strukture HUNAB KU 21 Galaktičkog Drveta Znanja i Života.


ELEKTRIČNA LUNA ima afirmaciju: SNAGA LJUBAVI RAZVIJA MOĆ PROROČANSTVA. 
Heptade u Elekričnoj luni i njihove afirmacije: Snaga ljubavi razvija moć proročanstva

 • 1. tjedan u luni, crvena boja, inicira viziju 
 Heptada 9: Umjetnosti budi ljubav (Dali 1 - Silio 7, 20-26 rujna)


• 2. tjedan u luni, bijela boja - rafinira meditaciju
Heptada 10: Pročišćavanje prenosi Ljubav (Dali 8 - Silio 14, 27 rujna-3 listopada)


• 3. tjedan u luni, plava boja – transformira ponašanje
Heptada 11: Duh razvija Magiju (Dali 15 - Silio 21, 4-10 listopada)


• 4. tjedan u luni, žuta boja, sazrijeva plodove 
 Heptada 12: Duh razvija Mudrost (11-17 listopad)


3. Električna Luna Jelena. Kako mogu poboljšati svoje služenje?
Akcija povezuje, moć aktivira, karakteristika služenje. TOTEM ove lune je Jelen - simbol božanske svjetlosti, ljepote, čistoće. Također simbolizira potragu za Bogom. Gospodar šume, elegantan, brz, lijep. Prilagođavaju se uspješno okolici i osluškuju i najmanji šum- odlikuju se budnošću i očaravajućom intuicijom. Osobe rođene u Luni Jelena sposobni su brzo shvatiti bit odnosa te s iznenađujućom točnošću pogoditi osjećajna stanja drugih ljudi. Ljudi-jeleni imaju zlatne ruke i obilje duhovnih vrijednosti, tako da često imaju po nekoliko zanimanja. Osobe rođene u ovoj luni Jelena svjesnom odlukom mogu dovesti u red suprotnosti u vlastitom unutrašnjem biću. Totem Jelena nas podsjeća na prirodne tokove i promjene koje se događaju u prirodi - želja za promjenom i u nama - (promjena godišnjeg doba). Jelen nas uči da s promjenama trebamo početi od sebe.