ponedjeljak, 29. srpnja 2019.

MAGNETNA LUNA ŠIŠMIŠA U GODINI BIJELOG MAGNETNOG ČAROBNJAKA (2019./2020.)26.7.2019. počinje godina Bijelog Magnetnog Čarobnjaka, kin 14. 
Sa kinom 14 Bijelim Magnetnim Čarobnjakom ulazimo i u prvu lunu / mjesec u godini prema kalendaru 13 luna 28 dana.

Na stranici Law of Time.org možete preuzeti u PDFu kalendar / sinkronar 13 luna 28 dana:
 https://lawoftime.org/wp-content/uploads/1-Wizard-Year-Pocket-Calendar.pdf 

Frekvencija ove godine Čarobnjaka podržava nas da se uskladimo sa sobom, postanemo svjesni mudrosti svojih srca i svoje istine. Pozvani smo se povezati sa unutrašnjim bićem Kroz magnetni ton osvještavamo i živimo svijest Jedinstva, harmonije sa planetom Zemljom i svim bićima. Pozvani smo postati poput šamana koji njeguju i štite cijeli kreaciju, sva bića. Pozvani smo proširiti percepciju u polje svih mogućnosti i prepoznati sve trenutke, okolnosti događanja kao aspekte nedjeljivog svega što jest.
Dobro došli u Magnetnu Lunu Šišmiša, lunu Svrhe, prvu lunu Začaranog Vala Planetarnog služenja.
 Kada uđemo u prvu lunu / mjesec u godini, Magnetnu Lunu Šišmiša, pitamo se: Koja je moja svrha?

U ovoj luni / mjesecu uzmite vremena za preispitivanje svoje svrhe života i ciljeve sljedećih 13 luna / mjeseci.
Ovo je godina u kojoj smo pozvani probuditi mudrost srca i svoje talente, potencijale, 

Svake godine sa ulaskom u Novu mayansku godinu otvaramo jedna Svjetlosna vrata kako bismo se povezali sa Portalom Duge. Sa ovom godinom Bijelog Magnetnog Čarobnjaka, otvaramo 7 sedma vrata, sedmu zraku svjetlosti. Portal Duge se sa ovom godinom manifestira u potpunosti.
Ovih sedam svjetlosti predstavljaju Dugu. Zbog toga je meditacija Mosta Duge vrlo važan projekt. Meditacija Mosta Duge je centralna točka u znanosti o vremenu cjelokupnog sistema galaktičkih Maya. Most Duge je već manifestiran u višim dimenzijama, a svrha meditacije Mosta Duge je prakticiranje, sve dok mi ne počnemo vibrirati u dimenziji Mosta Duge. Ove Galaktičke Nove godine, Kin 14, otvaramo zadnju zraku u Portalu Duge:  
 Ljubičasta zraka: Božanska sveprisutnost i Duhovna ljubav


Sa godinom Bijelim Magnetnim Čarobnjakom objedinjujemo 3 godine aktivacije razvoja telepatije i  kompletiramo prvih 7 godina na samom početku nove galaktičke zrake evolucije. Sada se nalazimo u prvih 7 godina ciklusa koji će završiti sa godinom Bijelog Magnetnog Čarobnjaka 2020. Nakon sedmogodišnjeg ciklusa ulazimo u 13 godina novog ciklusa evolucije svijesti.
Magnetna luna u ovoj godini počinje sa Magnetnim Čarobnjakom, magnetni ton je potenciran u svojoj frekvenciji. Na samom početku godine i lune / mjeseca imamo i Dan Magične Kornjače, kada su ton kina dana i ton lune/ mjeseca isti. 

Sa Magnetnim Čarobnjakom smo ušli u Magnetnu lunu - frekvencija lune/ mjeseca i godine su u sinkronicitetu.

Magnetni ton ima pitanje;Koja je moja svrha? Magnetna energija privlači sve ono što je potrebno da bismo ispunili svoju svrhu kroz usklađivanje sa visokim frekvencijama. Moć magnetnog tona je Jedinstvo. U ovoj godini se usmjeravamo na razvijanje svijesti Jedinstva, privlačenje svoje istinske svrhe, sinkroniziramo se se sa unutrašnjim bićem i Izvorom.
Magnetni ton inicira izvršenje jedne stvari - dakle važno se fokusirati sa namjerom što želimo i zatim poduzeti određene akcije i korake koje nas vode do realizacije.  Magnetni ton predstavlja: Jedinstvo, cjelinu, ljudsko biće kao jednu cjelinu. Jedno Srce. Magnetni ton predstavlja Univerzalna Ljubav.

"Jedinstvo je sve, jedina apsolutna istina, mentalna kreacija svega. U krugu savršenstva sva bića su neodvojivo sjedinjena bez obzira na dimenziju njihovog realiziranja." Začarani san.

Sa Danom izvan Vremena koji je bio kodiran Crvenim Kozmičkim Nebeskim Šetačem završilo je 13 godina začaranog vala Crvene Lune kada gledamo preko kina koji kodira nosioca godine. Sa Novom godinom Bijelog Magnetnog Čarobnjaka ušli smo u 13 godina vala Bijelog Čarobnjaka, počela je Magnetna Luna, i također smo ušli u 13 dana vala Čarobnjaka kada pratimo dnevna čitanja kinova.Važan je sinkronicitet sa brojem 13, jer sa ovom godinom Bijelog Čarobnjaka, na njezinom završetku u 2020. godini završavamo ciklus od 7 godina, da bismo ušli u sljedeći evolutivni ciklus od 13 godina!Magnetna  luna Šišmiša je počela na radijalnu plazmu Dali 1, kin 14 Bijeli Magnetni Čarobnjak, 26.7.2019.

Totem lune je Šišmiš.


Čarobnjak nas podsjeća koliko je važno živjeti u trenutku, ovdje i sada. Bez prisutnosti u SADA  ne možemo se sinkronizirati sa svojim unutrašnjim evolutivnim tokom. Bijeli Čarobnjak je snaga samoosnaživanja, a samoosnaživanje je moguće jedino u unutrašnjem biću. Kada razvijamo svoje talente i ono što najviše volimo, naše svjetlo se širi, povezujemo se sa svojim evolutivnim tokom i esencijom bića.


Bijeli Magnetni Čarobnjak kodira 13 dana začaranog vala Bijelog Čarobnjaka. . Broj 13 je kod Maya važan broj jer predstavlja transcendenciju, magičan let! 
Sa ulaskom u Novu mayansku godinu ulazimo u 13 dana Začaranog vala Bijelog Čarobnjaka, snagu bezvremenosti, istine. Začarani val Bijelog Čarobnjaka je drugi bijeli rafinirajući val u Crvenom Istočnom Zamku Okretanja. Zamak predstavlja ciklus od 52 dana. 

Pleme Bijelog Čarobnjaka rafinira, oplemenjuje okretanje kroz moć bezvremenosti. Sjećanje na Istinu o Solarnom Maldeku. Maldek je nekada bio planeta u našem solarnom sistemu koji je uništen zbog umjetne frekvencije vremena i manipulacije slobodnom voljom. Sada je Maldek asteroidni pojas ( peta orbita ).
Peta orbita je povezana sa petim akordom. Sa uništenjem pete orbite je i narušeno odzvanjanja petog akorda. Frekvencije petog akorda su još uvijek sadržane u petoj orbiti. 

Prema kozmičkoj povijesti, nalazimo se u zoni slobodne volje, gdje su razni programi karmičkih pogrešaka i programa još iz vremena razvoja našeg solarnog sistema (Velatropa).
Karma i određeni programi kao što su stvaranje umjetne frekvencije vremena, ratovi, manipulacija slobodnom voljom, su sa uništenog Maldeka manifestirani na Mars. Nakon što je Mars uništen zbog ratovanja i starih progama, karmičke pogreške su se energetski upisale na planetu Zemlju. 

Ljudska bića imaju zadatak transformirati te karmičke pogreške i manifestirati novu svijest, novu kolektivnu stvarnost. 


Sa ovom godinom Bijelog Magnetnog Čarobnjaka na planetarnom nivou ćemo biti podržani iscijeliti i te karmičke "ostatke". Svaki karmički tok kojeg ispravimo, iscijelimo, pomaže nam da se rekonektiramo, aktiviramo sjećanje na izgubljena znanja i svjetove.

GALAKTIČKI PORTALI U MAGNETNOJ LUNI: 
Silio 7, kin 20 Žuto Rezonantno Sunce ( 1.8.2019.)
Seli 9, kin 22 Bijeli Solarni Vjetar (3.8.2019.)
Alpha 26, kin 39 Plava Kozmička Oluja

Dan galaktičkog portala, kin 22 Bijeli Solarni Vjetarje galaktički potpis Lloydine Argüelles - BOLON IK. Godine 1983. Lloydine zajedno sa svojim tadašnjim suprugom, José Arguellesom, sudjeluje u formiranju Planetarne mreže umjetnosti (PAN). Također zajedno sa Joséom sudjeluje u pripremama za Harmonijsku Konvergenciju – meditaciju za mir koja se odvijala širom cijele planete 16. i 17. kolovoza 1987. godine. Lloydine surađuje s Joséom u stvaranju „Začaranog sna, putovanja Vremenskog Broda Zemlja 2013“, koji je preveden na više od osam jezika.


 Posvetila se zajedno sa Joséom dešifriranju mayanskih kodova vremena, prenošenju poruka Mira, poruka Novog doba Mira, Harmonije i Jedinstva koje se temelji na frekvenciji prirodnog vremena – 13 luna (mjeseci) i 28 dana.Koautorica je sa José Arguellesom na mnogim izdanjima Zakona Vremena i prenošenja znanja Galaktičkih Maya. Lloydine Burris (Arguelles) napustila je ovu razinu postojanja 16. svibnja 2014., na kin Električnog Bijelog Ogledala, odmah nakon njezinog 71. rođendana (Crvene Lunarne Zemlje, dan aktivacije galaktičkog Portala).
Cijeli svoj život je bila posvećena globalnom Pokretu za mir i povratku na prirodno galaktičko vrijeme. 

U Magnetnoj luni obilježavamo obljetnicu Harmonijske Konvergencije koja se dogodila 16. i 17. 8. 1987. godine. 
Dali 22, kin 35 Plavi Solarni Orao (16.7.2019.)
Seli 23, kin 36 Žuti Planetarni Ratnik (17.8.2019.)

Harmonijska Konvergencija je bila PRVA GLOBALNA MEDITACIJA ZA MIR KOJU JE INICIRAO Jose Arguelles zajedno sa Lloydine Arguelles. Pozvao je 144 000 Plesača Sunca, da se okupe na svetim mjestima i u meditaciji za mir otvore vrata za zadnjih 25 godina prije završetak ciklusa 21.12.2012., zadnjih 25 godina ere i završetka velikih ciklusa u našoj galaksiji. Tisuće i tisuće ljudi širom svijeta je primilo ovaj poziv u vrijeme kada nije bilo interneta, facebooka i mobilnih telefona. 16.8. i 17.8. 1987. je bilo prvi puta da su se ljudi sinkronizirano okupili u meditaciji na planetarnom nivou.  Tisuće i tisuće ljudi su meditirali, molili se za mir, organizirali ceremonije. 

U ta dva dana ljudi na planeti Zemlji su bili ujedinjeni.Slavlju i meditacijama su se pridružile mnoge slavne osobe, a New York Times je objavio članak pod nazivom “DA LI JE TO ZAISTA ZORA NOVE ERE ILI SAMO OBIČAN DAN?” 


KODOVI HEPTADE PUTEVA / STAZA ZA MAGNETNU LUNU

U 52-tjednom putovanju kroz 52 heptade staze Hunab Ku 21 Galaktičkog Drveta Života i Znanja, sljedeći putevi heptada se aktiviraju za Magnetnu Lunu


  
Putevi Heptade - Kodovi za Magnetnu Lunu Šišmiša - STAZAvanjske manifestacije - Moć znanja

Tjedan 1. Crveni tjedan - Inicirati
Heptada 1: Biće evoluira Sex
(Dali 1 - Silio 7/26 srpanj - 1. kolovoz)

Tjedan 2. Bijeli tjedan – Pročišćavanje
Heptada 2: Biće evoluira smrt
(Dali 8 - Silio 14 / kolovoz 2-8)

Tjedan 3. Plavi tjedan - Transformirati
Heptada 3: Biće evoluira Znanje
(Dali 15 - Silio 21 / kolovoz 9-15)

Tjedan 4 - Dozrijevati
Heptada 4: Seks budi znanje
(Dali 22 - Silio 28 / 16-22 kolovoz)

 
Magneta Luna ima moć znanja, završava svoje kretanje Stazama Heptada u Sudu Avatara, kodirani od Plave Ruke (znanje). Saznajte više u Knjizi o Vrijemeprostoru, kozmičke povijesti Volume V. 


Magnetna Luna Šišmiša. Koja je moja svrha? Akcija- privlači, moć ujedinjuje, karakteristika svrha. Magnetni ton ujedinjuje svrhu, privlači, pulsirajući zrak jedinstva. Reducirati puno na samo jednu stvar. Inicirati izvršenje jedne stvari. Privući k sebi početak I izvor. Jedinstvo. Cjelina. Ljudsko biće kao jedna cjelina. Jedno Srce. Univerzalna Ljubav. Jedinstvo je sve, jedina apsolutna istina, mentalna kreacija svega. U krugu savršenstva sva bića su neodvojivo sjedinjena bez obzira na dimenziju njihovog realiziranja.
Totem lune Šišmiš.
Šišmiši simboliziraju nadnaravno, imaju sposobnosti sonar lokacije - upotreba vibracije zvuka, jedini su sisavci koji lete. U Mayanskoj kulturi simboliziraju sposobnost odpuštanja strahova, bolnih iskustava iz prošlosti  i ponovno rođenje (šamansko umiranje i ponovo rađanje).Također simbolizira inicijaciju. Sposobnost da vidi prošle živote. Razumijevanje tuge. Ima sposobnost biti nevidljiv. Simbolizira duhovnost, srčanost, sposobnost vodstva, oslobođenje od prošlosti, snažan osjećaj za pravednost. Širenje percepcije i novih ideja. Sposobnost vidjeti nevidljivo. Uči nas da koristimo intuitivno znanje, i razvijemo dublje razumijevanje života i prirode.

In Lak'ech!

nedjelja, 21. srpnja 2019.

GODINA BIJELOG MAGNETNOG ČAROBNJAKA 2019./2020.

Godina kalendara / sinkronara 13 luna 28 dana završava 24.7. Da bi se kompletirao solarni prsten - kretanje planete Zemlje oko Sunca u 365 dana, obilježavamo DAN IZVAN VREMENA  25.7. koji ne pripada niti jednoj luni / mjesecu u godini. Dan izvan Vremena je poput portala. Nalazi se između završetka godine i ulaska u novi ciklus, novih 365 dana putovanja Zemlje oko Sunca.

DAN IZVAN VREMENA 25.7.2019.

Dan izvan vremena ili Zeleni dan ponovno se slavi od 1992. godine. U Brazilu je Dan izvan Vremena 25.7. državni praznik. Na Dan izvan Vremena se opraštamo od stare godine, radimo rekapitulaciju svega što smo prošli u Začaranom Valu Planetarnog služenja (365 dana). Zahvalimo se na svemu što smo spoznali, transformirali, realizirali. Oprostimo sebi, oprostimo drugima. Usmjerimo se na ono što želimo u Novoj godini.Također razmislimo što bismo željeli realizirati za opće dobro, za planetu Zemlju. Budimo promjena kolu želimo vidjeti!

Na kraju Kozmičke lune i kraju godine, obilježavamo DAN IZVAN VREMENA - 25.7. 2019. univerzalni dan mira!

Ove godine je Dan izvan Vremena kodiran kinom 13 Crvenim Kozmičkim Nebeskim Šetačem. Prema kalendaru 13 luna 28 dana, Dan izvan Vremena ne pripada niti jednom danu, tjednu, niti LUNI / mjesecu. Nalazi se između zalaska prethodne i svitanja nove godine. Rezerviran je za slavlje i zajedništvo, kada zastajemo s uobičajenim poslovima i pokazujemo svoje opredjeljenje za svjetski mir putem kulture. Dan izvan Vremena je vrijeme univerzalnog opraštanja, vrijeme pomirenja i pročišćenja, dan slavljenja života i slobode, vrijeme kada slavimo "Vrijeme je umjetnost" kada slavimo ljubav, mir, jednakost i jedinstvo svih bića!
 

"Vrijeme je umjetnost"
Mandala, Jose Arguelles


To je dan za slavljenje našeg galaktičkog nasljedstva i kreativnog ujedinjenja! Na nama je da kao velika planetarna obitelj, surađujući stvaramo svijet koji bismo željeli vidjeti, svijet u kojem bismo voljeli živjeti! Sinkronizirani događaji su KLJUČ aktiviranja Noosfere, uma Zemlje!

Pozvani smo napraviti ŽIVI Tzolkin širom planete, aktivirati Most Duge!
Meditiramo Most Duge, povežimo se u veliki planetarni telepatski val ljubavi i mira!


DAN ZAHVALNOSTI VODI – 25.7.

Također na Dan izvan Vremena, 25.7. se održavaju globalne svečanosti Zahvalnosti Vodi. Dr. Masaru Emoto, glasnik vode, je surađivao sa Jose Arguellesom i podržavao kalendar / sinkronar 13 luna 28 dana. Za Dan Zahvalnosti Vodi, dr. Emoto je odabrao datum 25. srpnja kako bi se podudarao s Danom izvan Vremena, kada slavimo Mir kroz kulturu. Dan izvan vremena – dan slavljenja Mira kroz kulturu se može povezati i uskladiti s Globalnim svečanostima blagoslova Vode, u ime iscjeljenja i ozdravljenja našeg Planeta.


Gdje god bili na Dan izvan vremena, pozvani smo vizualizirati budućnost mira, harmonije, jedinstva svijesti, obilja, jednakosti i slobode za sva bića. Također, pozvani smo Dan izvan vremena obilježiti u prirodi, bez tehnologije.

Kalendar / sinkronar 13 luna 28 dana i Zakon Vremena su dio pokreta za MIR - Pax kulture, Planetarnih mreža umjetnosti, a Zastava Mira službena zastava 13 luna 28 dana i Dana izvan Vremena.
Zastavu Mira je pokrenuo vizionar i umjetnik Nicholas Roerich zajedno sa svojom ženom Helenom kao univerzalni simbol mira –koji sve ujedinjuje kroz mirovni pokret "Mir kroz kulturu“, u kasnim 1920. godinama. 1935. godine se ostvarilo i potpisivanje Roerichovog pakta za mir, a zastava mira proglašena kao službeni simbol Mira kroz kulturu. Roerichov mirovni sporazum su potpisale Indija, Baltičke zemlje, 22 nacije  Amerike, uključujući SAD. Roerichov mirovni sporazum uspostavio je međunarodni  dogovor koji dozvoljava svakoj naciji zaštiti svoje kulturno ili umjetničko nasljeđe simboličkom zastavom, Zastavom mira. Potpisan 1935. ovaj sporazum danas predstavlja međunarodni zakon.
"Ova osebujna ZASTAVA MIRA ima tri crvena kruga unutar većeg prstena / kružnice sa podlogom bijele boje. Boja krugova i kružnice u Zastavi Mira je tamno crvene ili magenta boje, simbolizira boju krvi, koji je ista za sve ljude. Gornji krug predstavlja duhovnost, koja objedinjuje istinu o svim religijama, svi smo ujedinjeni kroz univerzalno - svi se mogu pridružiti zastavi Mira, bez obzira na religiju i vjerovanja. Dva kruga predstavljaju umjetnost i znanost. Prsten koji  okružuje tri kruga predstavljaju kulturu, ujedinjenje umjetnosti, znanosti i duhovnosti. „


Simbol Zastave Mira je također obišao planetu Zemlju 144 puta na ruskoj letjelici i postao PRVA PORUKA MIRA ODASLANA IZVAN GRANICA PLANETE ZEMLJE.

Astronauti: А. Balandin and G. Strekalov sa zastavom Mira, pilotirali u Zemljinoj orbiti na Ruskoj letjelici "Mir",  august 1990. Fotografija sa stranice:

 http://en.icr.su/museum/layout/banner/03.php


7 svjetlosnih vrata - PORTAL DUGE!
Svake godine sa ulaskom u Novu mayansku godinu otvaramo jedna Svjetlosna vrata kako bismo se povezali sa Portalom Duge. Sa ovom godinom Bijelog Magnetnog Čarobnjaka, otvaramo 7 sedma vrata, sedmu zraku svjetlosti. Portal Duge se sa ovom godinom manifestira u potpunosti.
Ovih sedam svjetlosti predstavljaju Dugu. Zbog toga je meditacija Mosta Duge vrlo važan projekt. Meditacija Mosta Duge je centralna točka u znanosti o vremenu cjelokupnog sistema galaktičkih Maya. Most Duge je već manifestiran u višim dimenzijama, a svrha meditacije Mosta Duge je prakticiranje, sve dok mi ne počnemo vibrirati u dimenziji Mosta Duge.


Ove Galaktičke Nove godine, Kin 14, otvaramo zadnju zraku u Portalu Duge:    
 Ljubičasta zraka: Božanska sveprisutnost i Duhovna ljubav

Podsjetimo se:
Na dan Galaktičke sinhronizacije (26. 7. 2013.) otvorili smo prvu zraku portala duge da bismo za 7 godina izgradili Dugu iz temelja. (2013-2020)

2013-14: godina Galaktičkog Sjemena: Otvorena Crvena zraka: Duh Života          
                                           
2014-15  godina Solarne Lune : Otvorena Narandžasta zraka : Duh svetosti                                   
                            
2015-16: godina Planetarnog Čarobnjaka: Otvorena Žuta zraka: Duh mudrosti.                              
.                      
2016-17: godina Spektralne Oluje: Otvoren Zelena zraka: Duh vječnosti i evolucije.     
 
2017-18: godina Kristalnog  Sjemena: Otvorena Plava zraka : Duh istine.    
                          
2018-2019: godina Kozmičke Lune: Otvorena Indigo zraka: Duh Božanske moći.

2019-2020: Godina Magnetnog Čarobnjaka: Otvaramo Ljubičastu zraku: Duh Božanske sveprisutnosti i Vrhovne ljubavi

     
“Vrhunski cilj Zakona vremena je stvaranje Mosta Duge oko polova (planetarna antahkarana), stvaranje stalne manifestacije interdimenzionalnog kola koje povezuje svu kreaciju  u jednu cjelinu.   


Kada Most Duge postane stvarnost, biti će kao da se pročišćujuća vatra spušta u luku, čisteći zauvijek pogrešno razmšljanje koje se izrodilo iz lažnog, umjetnog vremena,
što je dovelo do materijalnog gušenja duše i gotovo do uništenja zemaljske biosfere. Umjesto toga, biti će  slava telepatskog jedinstva noosfere – trenutak bez presedana  u kozmičkoj evoluciji na Zemlji.– Jose Arguelles / Valum Votan


GODINA BIJELOG MAGNETNOG ČAROBNJAKA26.7.2019. počinje godina Bijelog Magnetnog Čarobnjaka, kin 14.
Godina Bijelog Magnetnog Čarobnjaka je pod energijom magnetnog tona koji ima pitanje: Koja je moja svrha?Magnetna energija ove godine privlači sve ono što je potrebno da bismo ispunili svoju svrhu kroz usklađivanje sa visokim frekvencijama. Moć magnetnog tona je Jedinstvo. U ovoj godini se usmjeravamo na razvijanje svijesti Jedinstva, privlačenje svoje istinske svrhe, sinkroniziramo se se sa unutrašnjim bićem i Izvorom.


Magnetni ton inicira izvršenje jedne stvari - dakle važno se fokusirati sa namjerom što želimo i zatim poduzeti određene akcije i korake koje nas vode do realizacije.  Magnetni ton predstavlja: Jedinstvo, cjelinu, ljudsko biće kao jednu cjelinu. Jedno Srce. Magnetni ton predstavlja Univerzalna Ljubav.

"Jedinstvo je sve, jedina apsolutna istina, mentalna kreacija svega. U krugu savršenstva sva bića su neodvojivo sjedinjena bez obzira na dimenziju njihovog realiziranja." Začarani san.


Čarobnjak nas podsjeća koliko je važno živjeti u trenutku, ovdje i sada. Bez prisutnosti u SADA  ne možemo se sinkronizirati sa svojim unutrašnjim evolutivnim tokom. Bijeli Čarobnjak je snaga samoosnaživanja, a samoosnaživanje je moguće jedino u unutrašnjem biću. Kada razvijamo svoje talente i ono što najviše volimo, naše svjetlo se širi, povezujemo se sa svojim evolutivnim tokom i esencijom bića. Kroz razvijanje svojih potencijala i talenata ostvarujemo svoju svrhu, sinkroniziramo se sa unutrašnjim bićem i primamo. Tada se čarolije počinju manifestirati kroz nas. Ono u što ulažemo energiju, tamo gdje su naše misli, energija, to se manifestira u životu. Zbog toga je važan fokus i jasna namjera, te poduzimanje određenih akcija koje nas vode do realizacije, kako bismo ispunili svoju svrhu.  nas 


Frekvencija ove godine Čarobnjaka podržava nas da se uskladimo sa sobom, postanemo svjesni mudrosti svojih srca i svoje istine. Pozvani smo se povezati sa unutrašnjim bićem Kroz magnetni ton osvještavamo i živimo svijest Jedinstva, harmonije sa planetom Zemljom i svim bićima. Pozvani smo postati poput šamana koji njeguju i štite cijeli kreaciju, sva bića. Pozvani smo proširiti percepciju u polje svih mogućnosti i prepoznati sve trenutke, okolnosti događanja kao aspekte nedjeljivog svega što jest. Također, Bijeli Magnetni Čarobnjak kodira 13 dana začaranog vala Bijelog Čarobnjaka. Tih 13 dana začaranog vala Bijelog Čarobnjaka je fraktal ciklusa od 13 godina. Broj 13 je kod Maya važan broj jer predstavlja transcendenciju, magičan let! Sa ulaskom u Novu mayansku godinu ulazimo u 13 dana Začaranog vala Bijelog Čarobnjaka, snagu bezvremenosti, istine. Začarani val Bijelog Čarobnjaka je drugi bijeli rafinirajući val u Crvenom Istočnom Zamku Okretanja. Zamak predstavlja ciklus od 52 dana. 

Pleme Bijelog Čarobnjaka rafinira, oplemenjuje okretanje kroz moć bezvremenosti. Sjećanje na Istinu o Solarnom Maldeku. Maldek je nekada bio planeta u našem solarnom sistemu koji je uništen zbog umjetne frekvencije vremena i manipulacije slobodnom voljom. Sada je Maldek ateroidni pojas ( peta orbita ).
Peta orbita je povezana sa petim akordom. Sa uništenjem pete orbite je i narušeno odzvanjanja petog akorda. Frekvencije petog akorda su još uvijek sadržane u petoj orbiti. 

Prema kozmičkoj povijesti, nalazimo se u zoni slobodne volje, gdje su razni programi karmičkih pogrešaka i programa još iz vremena razvoja našeg solarnog sistema (Velatropa).


Karma i određeni programi kao što su stvaranje umjetne frekvencije vremena, ratovi, manipulacija slobodnom voljom, su sa uništenog Maldeka manifestirani na Mars. Nakon što je Mars uništen zbog ratovanja i starih progama, karmičke pogreške su se energetski upisale na planetu Zemlju. 

Ljudska bića imaju zadatak transformirati te karmičke pogreške i manifestirati novu svijest, novu kolektivnu stvarnost. 

Sa ovom godinom Bijelog Magnetnog Čarobnjaka na planetarnom nivou ćemo biti podržani iscijeliti i te karmičke "ostatke". Svaki karmički tok kojeg ispravimo, iscijelimo, pomaže nam da se rekonektiramo, aktiviramo sjećanje na izgubljena znanja i svjetove.Podsjetnik

Sa godinom Bijelim Magnetnim Čarobnjakom objedinjujemo 3 godine aktivacije razvoja telepatije i  kompletiramo prvih 7 godina na samom početku nove galaktičke zrake evolucije. Sada se nalazimo u prvih 7 godina ciklusa koji će završiti sa godinom Bijelog Magnetnog Čarobnjaka 2020. Nakon sedmogodišnjeg ciklusa ulazimo u 13 godina novog ciklusa evolucije svijesti.

Prva svjetlosna vrata: 2013-2014.
Godina Žutog Galaktičkog Sjemena – Modeliranje Svjesnosti.
Druga svjetlosna vrata: 2014.-2015.
Godina Crvene Solarne Lune – Inspiracija Toka.
Treća svjetlosna vrata: 2015-2016.
Godina Bijelog Planetarnog Čarobnjaka – Stvaranje Receptivnosti.
Četvrta svjetlosna vrata: 2016-2017.
Godina Plave Spektralne Oluje - Oslobađanje energije.
Peta svjetlosna vrata: 2017-2018.
Godina Žutog  Kristalnog Sjemena – Univerzaliziranje Svjesnosti.
Šesta svjetlosna vrata: 2018-2019. Godina Crvene Kozmičke Lune – Transcendirajući Tok.
Sedma svjetlosna vrata: 2019-2020.
Godina Bijelog Magnetnog Čarobnjaka – Privlačenje Receptivnosti.Ova mayanska godina je pod radijalnom plazmom Silio koja aktivira srčanu čakru. Pozvani smo otvoriti srčanu čakru, razviti neuvjetovanu ljubav, prihvaćanje sebe i drugih onakvi kakvi jesmo. Posvetiti se osvještavanju suosjećanja za sva bića na planeti Zemlji, razvijati svijest Jedinstva, živjeti Mir i Ljubav!
SILIO ( prazni) mentalni elektron neutron–  čakra Anahata - srčana

''Moja uloga je upotpuniti  djela svih Buddha.  Praznim mentalni elektron-neuron u centru Zemlje.''  Tradicionalno, pečat Bijelog Čarobnjaka je sadržavao tri kruga. U razmišljanu o značenju višedimezionalnosti energija koje predstavljaju pečati, gledajući kroz učenje Maya, tri kruga imaju mnoga značenja. 
Jedno od značenja je integracija tri nivoa: integracija 3 tijela ( fizičko, svjetlosno, tijelo duge), integracija 3 dimenzije ( 3d, 4d, 5d ), prikazuje sveto trojstvo u Jedinstvu. Čarobnjak prikazuje višedimenzionalnu prirodu bića.
Energija Čarobnjaka prikazuje višedimenzionalno vrijeme, gdje su prošlost, sadašnjost i budućnost JEDNO u vječnoj sadašnjosti. Čarobnjak nas poziva izaći izvan linearnog vremena i osvijestiti višedimenzionalnu prirodu bića, Univerzuma i Vremena. U ovoj godini, povežimo se sa prirodnim ciklusima, pratimo sinkronijske kodove prirodnog vremena kako bismo ostvarili harmoniju svojeg bića sa ritmovima
Zemlje i galaktičkim tokovima.

ČAROBNJACI NOVE ZEMLJE

Sa novom galaktičkom zrakom (26.7.2013.) ušli smo u novi ciklus evolucije. Ljudska bića se razvijaju prema novoj evolutivnoj fazi koja se naziva prema Zakonu Vremena i Začaranom Snu: Čarobnjaci Nove Zemlje. 

Čarobnjaci Nove Zemlje su oni koji se aktivno uključe u transformaciju starih razornih programa, oni koji svojim načinom života, izborima i odlukama stvaranu novu stvarnost harmonije i jedinstva. U ovoj godini Bijelog Magnetnog Čarobnjaka pozvani smo postati Čarobnjaci koji žive u skladu sa planetom Zemljom u harmoniji, svjesno se povezujući sa višedimenzionalnim bićem i višim frekvecnijama. Ćarobnjaci Nove Zemlje imaju sposobnost povezati se sa višedminzionalnom kozmičkom svijesti.

Te sposobnosti su moguće kada razvijemo svoje biće i postanemo biosolarni telepati koji su u skladu sa prirodnom frekvencijom vremena, jer je prirodna frekvencija vremena također i frekvencija telepatije (13:20).

Biti bosolarni telepata znači kada smo sinkronizirani sa elektromagnetnim poljem Zemlje i Sunca. Kada je ljudsko biće na taj način sinkronizirano, počinje primati informacije sa Sunca - prima pulsacije solarne svijesti. 

PROROČANSTVO SUDBINE / ORAKL GODINE
ZA KIN 14 BIJELOG MAGNETNOG ČAROBNJAKA
U ovoj mayanskoj godini važno je točno odrediti koja nam je svrha i što je ono što želimo realizirati. Fokusirajmo se na ono što želimo ostvariti sa jasnom namjerom, i proučimo na koje načine možemo realizirati ono što želimo!


U proročasntvu sudbine za novu mayansku godinu u duhovnom aspektu smo vođenu udvostručenom snagom Bijelog Čarobnjaka! 


Bijeli Čarobnjak Začarava Bezvremenost. Kvalitete Bijelog Čarobnjaka: integritet, sveznajuće srce, poravnanje s božanskom voljom, čarobnjak, šaman, jaguar, vidovnjak, onaj koji vidi noću, čarolija

Njegova moć je Bezvremenost, a karakteristika receptivnost. Čarobnjak je meditacija. Istina. Podsjeća nas da budemo sada i ovdje – u trenutku. Konstruktivna energija, vizionar sa magičnim moćima. On je alat Svjetlosti, otvara um i vodi do dubljeg shvaćanja sebe samih i Svemira. Bijeli Čarobnjak je energija Bezvremenosti. U energiji Čarobnjaka ne postoji Vrijeme, Bijeli Čarobnjak je u prostoru svih mogućnosti, bez granica. Bijeli Čatobnjak nas uči da živimo trentutak – sada i ovdje. Da budemo centrirani, prisutni u trenutku – i tada postajemo Čarobnjaci, možemo svojim čarolijama ostvariti svoju bit, svoje potencijale.
Bijeli Čarobnjak nas podsjeća na važnost samoosnaživanja. Osnaživanje našeg unutrašnjeg bića dolazi od samoprihvaćanja, vjere u sebe, integriteta i posvete svojoj evoluciji. Samoosnaživanje se ne može pronaći izvan sebe. Kada radimo ono što nas usrećuje naša energija se prirodno širi. Razvijamo svoje potencijale i postajemo više od onoga što jesmo. Kada smo u sinkronicitetu čarolija teče u naše živote. Prizovimo kroz energiju Bijelgo Čarobnjaka sinkronicitete sa najvišom mudrošću, prizovimo božansko djelovanje u sve što radimo! Energija Bijelog Čarobnjaka nas poziva da se otvorimo znanju srca i neograničenim mogućnostima unutar nas. Budimo otvoreni, dozvoljavajući čarolijama da se događaju kroz nas.


Podržani smo snagom Crvene Zmije koja preživljava svojom životnom snagom. Ona nas upućuje na novi rast i razvoj. Poput zmije koja mijenja svoju kožu imamo podršku ostaviti prošlost iza sebe kako bismo mogli krenuti u sljedeći evolutivni ciklus. Obratite pažnju da je podrška / analog za ovu godinu Crvena Magnetna Zmija u čijem valu se nalazi 10 galaktičkih portala za redom! Taj niz od 10 portala se naziva ALFA POKRETANJE- VELIKA PODRŠKA za transformaciju starih programa, privlačenje svega što je potrebno za promjenu, stvaranje novog prostora, pročišćenje energetskog tijela, ekspanzija svijesti. Ako bismo pogledali prema energetskom prikazu val Zmije predstavlja Idu - energetski kanal.

U novoj mayanskoj godini izazov i dar je Žuto Sjeme. Žuto Sjeme usmjerava cvjetanje. Važno je njegovati talente, razvijati potencijale. Energija Žutog Sjemena daje uputu da je važno uložiti svoje vrijeme i raditi na onome što želimo realizirati. Također i simbolizira uvide, samorealizaciju, cvjetanje unutrašnjeg bića.Žuto Magnetno Sjeme kao izazov nosi posebnu poruku jer ima val sa 10 galaktičkih portala z aredom - OMEGA POKRETANJE - primanje novih znanja, uvida, rasta, realizcije... Na kin izazova Žuto Magnetno Sjeme spustilo se mnoga znanja Zakona Vremena i Galaktičkih Maya. Kroz izazov imamo mogućnost ponovo upoznati sebe kroz novu percepciju, nove spoznaje i samorealizaciju. Ako bismo pogledali prema energetskom prikazu val Sjemena predstavlja Pingalu - energetski kanal.

U okultu godišnjeg proročanstva je Kozmička Plava Ruka kroz koju spoznajemo svoje skrivene moći, snagu iscjeljenja, realizacije, osvještavamo koliko su važne misli i stanje svijesti. Tamo gdje se nalaze naše misli, nalazi se i naša namjera, usmjerava se životna energija. Kroz kozmički ton integriramo mudrost Zemlje i energije kozmosa.


Bijeli Čarobnjak se na mayanskom jeziku naziva IX. Ix predstavlja Šamana i Jaguar. 
Također se riječ IX koristi kao prefiks za ženski rod, npr. boginja IX CHEL.
Korištenje prefiksa Ix upućuje na kodove ženskog principa koji se nalazi unutar frekvencije koju prikazuje Bijeli Čarobnjak. U drevna vremena žene su bile iscjeljiteljice, šamanice, Čuvarice Zemlje, znanja i misterije stvaranja. Za Maye Jaguar je sveta životinja. Jaguar je vladar džungle, ima sposobnost biti nečujan, nevidljiv. Uči nas prihvaćanju moći intuicije i instinkta. Uči nas fokusu – jasnoj namjeri, prisutnosti u trenutku. Simbolizira konstruktivnu energiju. Njegova mudrost je vidjeti puteve unutar kaosa i razumijevanje obrazaca uzroka i posljedica.
Jaguar je povezan sa putovanjem Sunca na nebeskom svodu - sa zalaskom sunca. Prema kozmologiji Maya putovanje Sunca preko Neba i tama noći prikazuje vječno putovanje ljudske svijesti i transformaciju svijesti. Sunce u podne se uspoređuje sa Orlom - koji visoko leti, koji je iznad svih stvari. Sunce zalazi i "spušta se" ispod horizonta - baš kao što i čovjek uranja u svoju nutrinu gdje se suočava sa duhovnim izazovima. Tama Noći kod Maya simbolizira introspekciju i dubinu, vrijeme transformacije. Sakriveno Sunce je povezano sa Jaguarom - prema legendi kada Sunce zađe pretvara se u Jaguara - "Jaguar Sunce". Jaguar Sunce također nosi Zvijezde na svojem krznu - njegovo tijelo sa pjegama simbolizira Zvijezde koje blistaju na noćnom nebu. "Jaguar Sunce"  je vladar džungle, njegova je moć sveta moć zemlje - povezan je sa svim životinjama i biljkama. Povezan je sa moćima Zemlje, Planina, sa podzemljem - sa moći transformacije. Povezan je sa podzemnim izvorima energije, sa mjestom gdje Sunce zalazi, smrti i ponovnim rađanjem Sunca.

In Lak'ech!
Vesna Uaxak Etznabponedjeljak, 1. srpnja 2019.

KOZMIČKA LUNA KORNJAČE U GODINI CRVENE KOZMIČKE LUNE


Dobrodošli u Kozmičku Lunu Kornjače, Lunu Prisutnosti, trinaestu lunu (mjesec) Planetarnog vala služenja. 

Trinaesta luna je i posljednja luna (mjesec) u kalendaru/ sinkronaru 13 luna 28 dana. Kozmička luna drži moć Kozmičke transcendencije, gdje umnožavamo autentičnu prisutnost naše istinske biti.

27. lipnja 2019. sa kinom 245 Crvenom Spektralnom Zmijom započela je KOZMIČKA LUNA KORNJAČE - POSLJEDNJA LUNA U ZAČARANOV VALU GODINE. Sa ovom lunom završava godina Crvene Kozmičke Lune.


Približavamo se kraju i zatvaranju ciklusa godine Crvene Kozmičke Lune, kompletiranju Šesta Svjetlosna Vrata . U Kozmičkoj luni se pripremamo  za ulaz u Sedma svjetlosna vrata. Nova mayanska godina Bijelog Magnetnog Čarobnjaka je sedma godina od 7 godina ciklusa otvaranja Sedam Svjetlosnih Vrata od 2013-2020. godine. Sa godinom Bijelog Magnetnog Čarobnjaka zatvaramo ciklus od prvih 7 godina nove evolutivne galaktičke zrake, i otvaramo novi ciklus od sljedećih 13 godina!

Unatoč vanjskim događanjima, preprekama i izazovima  pozvani smo usmjeriti se prema višim frekvencijama, novom svjetlu evolucije nove galaktičke zrake i živjeti mir, harmoniju, svijest Jedinstva. Vlastitim odabirom i namjerama usmjerenima prema višem cilju možemo manifestirati visoku frekvenciju i svijest Jedinstva  na planeti!

Totem životinja za ovu lunu je Kornjača. Kornjača je najveći Čuvar vremena: nosi kalendar 13 luna 28 dana na svojim leđima, ima 13 velikih pločica na svojem oklopu i 28 ili 20 malih. Kornjača nas podsjeća da ostanemo uzemljeni, povezani sa Zemljom.

U geometriji PULSARA, trinaesti ton predstavlja kompletiranje četvrto dimenzionalnog pulsara Duh / Vrijeme, koji obuhvaća tonove 1-5-9-13. Ovaj pulsar nas priprema na transcendenciju, čarobni let u Novu godinu.PODSJETNIK: 
 - 1987. - 2013. godine 
Sa  Harmonijskom konvergencijom 1987. započelo je        26-godišnje rezonantno buđenje našeg planeta, koje je kulminiralo otiskom nove galaktičke zrake, koja ubrzava kodirano svjetlosno tijelo Vremenskog broda Zemlja i otvaranje Portala Duge.


 -  Prva svjetlosna vrata: 2013-2014.  
Godina Žutog Galaktičkog Sjemena – Modeliranje Svjesnosti
 -  Druga svjetlosna vrata: 2014.-2015. 
Godina Crvene Solarne Lune – Inspiracija Toka.
 -  Treća svjetlosna vrata: 2015-2016. 
Godina Bijelog Planetarnog Čarobnjaka – Stvaranje Receptivnosti / Prijemčivost. 
- Četvrta svjetlosna vrata: 2016-2017. 
Godina Plave Spektralne Oluje - Oslobađanje energije.
Peta svjetlosna vrata: 2017-2018.
Godina Žutog  Kristalnog Sjemena – Univerzaliziranje Svjesnosti
-  Šesta svjetlosna vrata: 2018-2019. 
Godina Crvene Kozmičke Lune – Transcendirajući Tok.
- Sedma svjetlosna vrata: 2019-2020. 
Godina Bijelog Magnetnog Čarobnjaka – Privlačenje Receptivnosti.

Ovaj 7-godišnji ciklus također je vrijeme "sirijanskog nadzora", a slijedi ga 13-godišnji ciklus (2020-2033) kako bi se uspostavila Noosfera Vremenskog Broda Zemlja.

Napomena: Sjeme nove galaktičkih zrake je zasađeno, no svatko od nas treba njegovati svoj vrt - usmjeravati se prema osobnoj evoluciji, duhovnom razvoju. Za primanje punine energije ovog novog snopa galaktičke zrake moramo se ponovno povezati sa esencijom unutrašnjeg bića, a zatim stabilizirati tu povezanost. 

DAN IZVAN VREMENA - 25.7.2019. 

Na kraju Kozmičke lune i kraju godine, obilježavamo DAN IZVAN VREMENA - 25.7.
Ove godine je Dan izvan Vremena kodiran kinom 13 Crvenim Kozmičkim Nebeskim Šetačem. Prema kalendaru 13 luna 28 dana,  Dan izvan Vremena ne pripada niti jednom danu, tjednu, niti LUNI / mjesecu. Nalazi se između zalaska prethodne i svitanja nove godine. Rezerviran je za slavlje i zajedništvo, kada zastajemo s uobičajenim poslovima i pokazujemo svoje opredjeljenje za svjetski mir putem kulture. Dan izvan Vremena je vrijeme univerzalnog opraštanja, vrijeme pomirenja i pročišćenja, dan slavljenja života i slobode, vrijeme kada slavimo "Vrijeme je umjetnost" kada slavimo ljubav, mir, jednakost i jedinstvo svih bića! Univerzalni dan mira, opraštanja! Meditiramo Most Duge, povežimo se u veliki planetrani telepatski val ljubavi i mira! To je dan za slavljenje našeg galaktičkog nasljedstva i kreativnog ujedinjenja! Na nama je da kao velika planetrna obitelj, surađujući stvaramo svijet koji bismo željeli vidjeti, svijet u kojem bismo voljeli živjeti! Sinkronizirani događaji su KLJUČ aktiviranja Noosfere, uma Zemlje! 
Pozvani smo napraviti ŽIVI Tzolkin širom planete, aktivirati Most Duge!


DAN ZAHVALNOSTI VODI – 25.7.

Također na Dan izvan Vremena, 25.7. se održavaju globalne svečanosti Zahvalnosti Vodi. Dr. Masaru Emoto, glasnik vode, je surađivao sa Jose Arguellesom i podržavao kalendar / sinkronar 13 luna 28 dana. Za Dan Zahvalnosti Vodi, dr. Emoto je odabrao datum 25. srpnja kako bi se podudarao s Danom izvan Vremena, kada slavimo Mir kroz kulturu. Dan izvan vremena – dan slavljenja Mira kroz kulturu se može povezati i uskladiti s Globalnim svečanostima blagoslova Vode, u ime iscjeljenja i ozdravljenja našeg Planeta.


Sinkroniciteti zvjezdanih putnika

Dali 1, kin 245 Crvenom Spektralnom Zmijom, započela je Kozmička Luna Kornjače (27.6.2019.)  
Crvena Spektralna Zmija je polarni kin, sa tonom 11. prenosi moć Crvenog Galaktičkog Spektra. Crveni Galaktički Spektar nas podržava u transformaciji prošlosti, iscjeljenju, otvaranju prema novom rastu i razvoju bića. Kroz snagu životne snage možemo transformirati sve izazove. U proročanstvu sudbine analogni kin - energija podrške je Bijeli Spektralni Čarobnjak, aktivacija galaktičkog portala!

DANAS smo dodatno podržani kroz galaktički spektar u odpuštanju prošlosti i transformaciji. Sa Spektralnim tonom prevazilazimo emocije koje nas blokiraju ili vraćaju na isto mjesto. Spektralni ton ima pitanje: Kako da se oslobodim i dozvolim sebi da idem? Sa oslobađanjem od emotivnih blokada dozvoljavamo sebi otvoriti nove mogućnosti, pokrenuti nove podržavajuće energije u svojem životu. Spektralni ton ima moć biranja. On je također i odmor u procesu transformacije. Odmor kao sakupljanje snage za dalje. Lakoća izražavanja. Povezan sa Sjajem - SPEKTRALNOSTI. Sa spektralnim tonom se povezujemo sa visokim frekvencijama. Sa Spektralnim tonom prevazilazimo emocije koje nas blokiraju ili vraćaju na isto mjesto. Spektralni ton ima pitanje: Kako da se oslobodim i dozvolim sebi da idem?


 Zmija, predstavlja mudrost Zemlje i transformaciju. Zmija je simbol prosperiteta, dobrog raspoloženja, pročišćenja i zdravlja, oštroumnosti, integrira um, duh i tijelo. Zmija je povezana sa instinktima i inteligencijom tijela. Ona odbacuje staru kožu – otpušta prošlost. U ovoj luni (mjesecu) pozvani smo ostaviti prošlosti iza sebe kako bismo mogli započeti nove cikluse i otvorili nove mogućnosti. Za Maye je Zmija vrlo važan i moćan totem – predstavlja životnu snagu, inicijaciju znanjem, samopsoznajom, predstavlja transformaciju i buđenje kundalinija: „Luk umen tun ben can“, "Oni koje je apsorbirala Zmija Svetog znanja." Kada je svih sedam čakri potpuno aktivirano, budi se kundalini, doživljava se prosvijetljeno stanje. Tada su muški i ženski princip integrirani, postaju jedno, a naše biće integrirano i cjelovito. Energija Zmije predstavlja bazu naših motivacija, instinkta, želja, i našeg unutarnjeg kretanja prema potpunosti.


U ovoj kozmičkoj luni završio je  začarani val Plavog Orla na Gamma 3, kin 247, Plava Kozmička Ruka (29.6.) Na Kali 4, kin 248 Žutu Magnetnu Zvijezdu (30.6.), započeo je začarani val Žute Zvijezde.
 
U VALU ŽUTE ZVIJEZDE SE NALAZI HARMONIJA KOZMIČKA MATRICA - MAJKA SVIH EVOLUTIVNIH PROGRAMA!!! 
1.ton – Magnetni ton – Koja je moja svrha? Magnetni ton ujedinjuje svrhu, privlači, pulsirajući zrak jedinstva. Žuta Zvijezda Uljepšava Eleganciju. Žuta Zvijezda je povezana sa umjetnosti, ljepotom, ona simbolizira Veneru – Boginju Ljubavi. Žuta Zvijezda nas uči ljepoti i eleganciji, ona inspirira. Poziva nas da postanemo svjesni svojeg cilja i Svjetlosti Ljubavi. 

Počinje 13-dnevni Začarani val Žute Zvijezde, Val elegancije, četvrti, završni val sazrijevanja u ciklusu od 52 dana Zelenog Centralnog Zamka začaranosti, sud Sinkronizacije: Pleme Zvijezde dozrijeva čarolije kroz moć elegancije, istina o prisjećanu na galaktičku Veneru. Ovaj Začarani val - ciklus od 13 dana, i također završetak ovog ciklusa Tzolkina ciklusa od 260 dana koji će završiti na kin 260 Žutog Kozmičkog Sunca. 


Limi 13, kin 257 Crvena Planetarna Zemlja počinje zadnja Harmonija u Tzolkinu, Kozmički Matrix. KOZMIČKI MATRIX, zadnja 4 kina sa kojima završava val Žute Zvijezde i Tzolkin. To uključuje i harmonijske Kinove 257, 258, 259 i Kin 260. Ta četiri kina su Glavnih ključevi MOAP, "Majka svih programa" – harmonijska  registracija od 260-Kin Tzolkina i 64-kodona DNA u AC i CA Planetarnog Manitoua.
 Prema Zakonu Vremena postoje dva osnovna kola svjesnosti koja služe kao matrice kozmičke memorije: Kola Aboridžinskog kontinuiteta (AC Aboriginal Continuity) i Kozmičke svjesnosti (CA Cosmic Awereness). AC predstavlja intuitivno znanje, urođeno znanje, a CA je naučeno, stečeno znanje, koje se konačno širi u stanje čiste kozmičke svijesti. Ova dva primarna kola drže dvije strane galaktičkog polja inteligencije na mjestu, također poznatog kao PLANETARNI MANITU.Kada su obje strane aktivne simultano, to se holonski registrira kao „NOOSFERA“. Na praktičnom nivou AC se može razumijeti kao božanski plan smješten u srce svakog bića. Mi povezujemo ovo kolo Aboridžinskog kontinuiteta (AC) s Kozmičkom svjesnošću (CA) putem meditacije i prakse, koja dovodi našu misiju na svjetlo dana i dovodi nad do UR: Univerzalnog sjećanja koje ujedinjuje AC i CA. Izvor: "Galaktički priručnik"


Seli 16, (12.7.) kin 260 Žuto Kozmičko Sunce, dan aktivacije galaktičkog portala
NA KIN ŽUTOG KOZMIČKOG SUNCA ZAVRŠAVA NEKOLIKO CIKLUSA KOJE PRATIMO KROZ TZOLKIN I 13 LUNA 28 DANA: 

-Začarani val Žute Zvijezde- ciklus od 13 dana,
sa kinom Žutog Kozmičkog Sunca završava zadnja              Harmonija u Tzolkinu „Kozmički Matrix“,
- Centralni Zeleni Zamak - ciklus od 52 dana,
- završetak ovog ciklusa Tzolkina ciklusa od 260 dana.

Podsjetimo se da je 260 dana Tzolkina fraktal velikog evolutivnog ciklusa od 26 000 godina. Također 260 dana Tzolkina predstavlja broj dana razvoja ljudskog fetusa do trenutka rođenja. Kada završavamo ciklus Tzolkina, završavamo određeni evolutivni ciklus kako bismo ušli u novi ciklus razvoja i samospoznaje. 

Gamma 17,  (13.7.) kin 1 Crveni Magnetni Zmaj, dan aktivacije galaktičkog portala,
Početak novog ciklusa Tzolkina
Sa kinom 1 Crvenim Magnetnim Zmajem  započinje novi ciklus Tzolkina – ciklus od 260 dana. Također započinje 52-dnevni Crveni istočni Zamak Okretanja, sud rođenja i ciklus od 13-dana Začaranog Vala Crvenog Zmaja – Val Rođenja. Pleme  Crvenog Zmaja inicira okretanje kroz moć rođenja. Prisjećanje na Istinu galaktičkog Neptuna ...

Limi 27, kin 11 Plavi Spektralni Majmun (23.7.)
Galaktički potpis dr. Jose Arguellesa / Valum Votana. Izrazimo svoju zahvalnost na svom znanju koje smo primili od dr. Jose Arguellesa. Dr. Jose Arguelles- Valum Votan (1939-2011) posvetio je svoj život dekodiranju mayanskog kalendara, matematike i sinkronijskih kodova. Više od 50 godina života posvetio se otkrivanju poruka Maya sakrivenih u njihovim kodovima vremena, arhitekturi, znanosti i umjetnosti. Kroz proučavanja znanja Maya, također se zalagao na formulaciji, sintezi i širenju znanja, i povratak praćenju prirodne frekvencije vremena. Zalagao se za realiziranje vizije Zemlje kao umjetničkog djela i Jedinstva Života. Jedan je od idejnih začetnika i organizatora za obilježavanja Dana planete Zemlje, koji se obilježava 22. travnja. Bio je inicijator svjetski poznatog događaja Harmonijske Konvergencije - globalne meditacije za mir održane 16. -17. kolovoza 1987. Neumorni zagovornik kulture mira te svijesti o zajedništvu čovječanstva i planeta, suosnivač PAN-a (Planetarne mreže umjetnosti), osnivač i predsjednik zaklade Law of Time (Zakon Vremena), Instituta za galaktičko istraživanje i projekta Noosphere II . 
Zahvaljujući njegovom istraživačkom radu i duhovnom putovanju u današnjem vremenu nam je dostupno znanje drevnih i galaktičkih Maya. Danas se kalendar / sinkronar 13 luna 28 dana prati u preko 90 zemalja. Kalendar / sinkronar je također dio Planetarne mreže umjetnosti ( PAN ) pokreta za mir, jedinstvo Života, jednakost, ljubav i mir za sva živa bića. In Lake'ch!


Silio 28, kin 12 Žuto Kristalno Ljudsko biće (24.7.) završava Kozmička luna. Meditacija Duginog mosta u cijelosti.

Kin 13 Crveni Kozmički Nebeski Šetač, (25-7.) Dan izvan Vremena i kraj godine Crvene Kozmičke Lune

STAZE HEPTADE U DRVETU ŽIVOTA
 I ZNANJA HUNAB KU 21

Na 52-tjednom putovanju  kroz 52 heptade (tjedna)  staze Hunab Ku 21 Galaktičkog Drveta i Života i znanja, za Kozmičku lunu su aktivirane slijedeće heptade staze: Crveni tjedan 1 – Iniciranje
Heptada 49: Prosvjetljenje prenosi Univerzalni Vatra Magije (Kozmička luna Dali 1 - Silio 7 / 27. lipnja - 3. srpnja)

Bijeli tjedan 2 – Pročišćavanje / rafiniranje
Heptada  50: Prosvjetljenje prenosi Univerzalnu Vatru Mudrosti (Kozmička luna Dali 8 - Silio 14 / 4-10 srpnja)

Plavi tjedan 3 - Transformacija
Heptada 51: Navigacija prenosi sinkronizaciju (usklađivanje)  Bezvremenosti. (Kozmička luna Dali 15 - Silio 21 / 11-17 srpnja)

Žuti tjedan 4 – Sazrijevanje, ubiranje plodova
Heptada 52: Navigacija prenosi sinkronizaciju Vizija  (Kozmička luna Dali 22 - Silio 28. srpnja 18-24)

U Galaktičkoj superstrukturi / Hunab Ku 21, četiri heptade Kozmičke Lune - u cjelini - su mjesto na kojemu se "moć proročanstva i inteligencije integrira u kozmičku svijest –postaje kozmičko proročanstvo i kozmička inteligencija". Kozmička Luna dovršava staze koje tvore Sud Proroka (Crveni Nebeski Šetač / Prostor)  i Sud Pronalazača puta (Žuti Ratnik / Inteligencija).


Više o događanjima u Mexicu pogledajte na linkovima 

https://lawoftime.org/news/a-call-for-the-people-of-oma-palenque/

https://lawoftime.org/news/encoding-the-galactic-future/13. LUNA – KOZMIČKA LUNA ima pitanje: Kako mogu proširiti svoju radost i svoju ljubav?Akcija: transcendira. Moć: istrajava. Karakteristika: prisustvo.Neočekivane promjene, otvoreni sustav, osjetljiv na dodir sudbine, interdimenzionalnog pomak. Istrajava prisutnost. Transcendirati. Pulsirajuci zrak univerzalnog pokreta. Predstavlja ono što traje vječno, beskrajno. Osobno angažiranje osobe. Sveto trojstvo. Unutrašnje znanje. Introspekcija. Usredsređenost. Mudrost Univerzuma. Majka Zemlja. Poštovanje prema svemu postojećem.Cvjetanje i davanje plodova. 


Totem Lune je Kornjača. Kornjača ili 'AAK' je simbol dugovječnosti, mudrosti, izdržljivosti, stabilnosti, besmrtnosti, regeneracije, ali i zaštite, jer zbog svog tvrdog oklopa pruža osjećaj sigurnosti. Kornjača je simbol postojanosti i zaštite. Njeno uvlačenje u oklop označava povlačenje čovjeka u sebe, odnosno zavirivanje u sopstvenu dušu, što vodi u samospoznaju stjecanju mudrosti. Također je simbol polaganog ali sigurnog napretka. Kornjača predstavlja univerzum i smatra se simbolom majke Zemlje, Vode i Lune. Prema Mayama ima nekoliko Čuvara Vremena: Žene, Delfini, Kornjače, Drveće. Kornjača ima na svom oklopu 13 velikih pločica i 28 malih: na svojim leđima nosi ukodiran kalendar 13 luna 28 dana – matricu galaktičkog Vremena.

In Lak'ech!