subota, 7. rujna 2013.

Mehanički sat i gregorijanski kalendar


Mehanički sat i gregorijanski kalendar – izgledaju tako bezazleno, zar ne? Frekvencija mehaničkog sata i gregorijanskog kalendara je 12:60. Kada porazmislimo o tome da je sve energija, sve je sastavljeno od titraja – tada frekvencija 12:60 više ne izgleda nimalo bezazleno. 12:60 je frekvencija materijalizma, frekvnecija koja nam donosi kaos, ratove, razaranje planete, siromaštvo, glad, tehnosferu. Kako je frekvencija 12:60 zavladala planetom? Sumerani su podijelili krug na 12 dijelova i odlučili da je krug podijeljen na 12 mjera Vremena. Dan i noć su dobili po 12 sati, a godina je podijeljena na 12 dijelova. Vrijeme je prikazano sa krugom i poistovjećeno sa krugom - prikazano u dvije dimenzije. Također, svakog prvog u mjesecu sakupljali su porez – taj dan se nazivao  calende (kalende). Tako je kalendar dobio ime i povezan je sa novcem kroz sakupljanje poreza. Tako je ostalo i danas. U našoj kulturi vrijedi krilatica “Vrijeme je novac”.

Za Maye, “Vrijeme je Umjetost!”, Vrijeme stvara i informira Život, svemu stvorenome daje formu i sklad.

4,5 tisuća godina kasnije nakon Sumerana napravljen je prvi mehanički sat na principu kruga – krug koji je podijeljen na 12 sati i 60 minuta. Zanimljivo, kretanje kazaljke na satu je suprotno od kretanja u Galaksiji. Galaksija se okreće suprotno od kazaljke na satu. Naš sunčev sistem se okreće suprotno od kazaljke na satu. Zemlja se okreće suprotno do kazaljke na satu. Galaksija se ne vrti u krug kao sat – putuje po spirali. Tako se i naša planeta ne vrti u krug nego također spiralno putuje!

Dakle, Vrijeme je u našoj kulturi organizirano kroz sat i gregorijanski kalendar. Sat je baziran na krugu koji je podijeljen na 12 dijelova – 12 sati, i na 60 dijelova - 60 minuta - odnosno krug od 360° podijeljen na 12 dijelova od po 30° stupnjeva. Vrijeme, koje je u 4 dimenziji, prikazujemo pomoću kruga – u dvije dimenzije.
U školi smo učili da je vrijeme linearno. Sjećate se onih prikaza vremena – linije koja je podijeljena na dva dijela – prije i poslije Krista, prije naše ere I poslije naše ere. Vrijeme je predstavljeno u koordinatnom sistemu linearno – kako linearno teče. Da li zaista vjerujete da je Vrijeme linearno?

Gregorijanski kalendar ima 12 mjeseci, dok se Mjesec / Luna 13 puta okrene oko Zemlje. Osim što u gregorijanskom kalendaru  nedostaje trinaesti mjesec, mjeseci su nepravilni. Nepravilni su upravo zato jer je mjesec koji nedostaje nadodan, “raspoređen” sa svojim danima u 12 mjeseci. Kroz mehanički sat i gregorijanski kalendar dobivano frekvenciju 12:60 - to je nametnuta forma koja nije povezana sa prirodom I ciklusima koji se događaju na planeti i u galaksiji.

U prirodi, Univerzumu – sve se događa u ciklusima. Koncept linearnog vremena koji je usađen u naš um je potpuno neprirodan. Također pojam kruga kao prikaz vremena je pogrešan. Kretanje kroz vrijeme je spiralno, a ne kružno. Za Maye Vrijeme je višedimenzionalno: spiralno, beskonačno trenutno, radijalno – širi se u svim pravcima, fraktalno. Vrijeme je višedimenzionalno. I mi smo višedimenzionalni. Za Maye, Vrijeme je frekvencija koja je u osnovi poretka svih pojavnih oblika u Univerzumu.
Zakon Vremena je najviši zakon, Vrijeme nosi informaciju, »in – formira« Život. Vrijeme svemu stvorenom, svakoj energiji koja se materijalizira daje formu i sklad. Zbog toga za Maye - Vrijeme je Umjetnost. Frekvencija prirodnog vremena je 13:20. To je prirodna frekvencija s kojom živi cijale naša planeta i Univerzum. Za Maye je Zakon Vremena najviši Zakon u Univerzumu.

Maye kažu: „Vrijeme je Umjetnost“. Na toj premisi se bazira Zakon Vremena – sve što je nastalo u Univerzumu je lijepo, harmonično, jedinstveno – svojevrsno umjetničko dijelo Života. Zato se Bog često puta naziva Velikim Graditeljem ili Arhitektom. Svaka kreacija, sve što postoji u prirodi je lijepo i jedinstveno, neponovljivo. Vrijeme svemu stvorenom, svakoj energiji koja se materijalizira daje formu i sklad. Vijeme je u 4 dimenziji. Prostor je u 3 dimneziji. Prostor doživljavamo našim čulima, Vrijeme doživljavamo našim umom. Sjetite se, Maye kažu. »Tko posjeduje naše Vrijeme, posjeduje naš Um!«

Čovjek današnjice tehnologiju i njezin razvoj doživljava kao veliki napredak ove civilizacije. Čovječanstvo se svakodnevno koristi tehnologijama, strojevima i zaboravlja na prepoznavanje energije i frekvencija unutar sebe i u svojoj okolini. Učili su nas da se doživljavamo kao trodimenzionalno tijelo, u linearnom doživljaju vremena. Čovjek danas je zaboravio kako se povezati sa svojim istinskim unutarnjim bićem, zaboravio je da smo sazdani od Svjetlosti, od vibracija. Imamo sposobnosti povezati se sa svime što nas okružuje, rezonirati sa planetom Zemljom, sa Univerzumom. Nismo samo ovo tijelo, već smo sazdani od eteričnog, svjetlosnog tijela, imamo određenu frekvenciju. Na žalost, svoje rezonantske sposobnosti uskladili smo sa vibracijama koje određuju svijet materije, svijet tehnosfere. Poistovjetili smo se sa materijalnim svijetom i zaboravili na svoju istinsku prirodu, zaboravili smo da smo bića Svjetla, da smo višedimenzionalni, da možemo prepoznavati različite energije i vibracije. Na našoj planeti, jedino je čovjek zaboravio na frekvenciju prirodnog vremena i živi umjetnu frekvenciju preko sata i gregorijanskog kalendara. Planeta Zemlja, životinje, biljke i druga bića žive prema frekvenciji 13:20.  
  
Maye su pratile frekvenciju prirodnog vremena 13:20 frekvencija koja je u cijelom Univerzumu, frekvencija kojom živi naša planeta. Prateći sinkronar 13 luna 28 dana i Tzolkin, vraćamo se prirodnom vremenu. Kroz frekvneciju 13:20 usklađujemo se sa planetom, sunčevim sistemom i Galaksijom. Kroz frekvenciju 13:20 vraćamo se svojem iskonskom biću, integriramo naše fizičko tijelo, eterično tijelo i svjetlosno tijelo.. Pomoću te frekvencije povezujemo se sa 4 dimenzionalnim vremenom. I svojem umu dajemo sklad i harmoniju. Kako mijenjamo svoje vrijeme iz kaosa u harmoniju mijenjamo i sebe. A kako mijenjamo sebe vraćajući se prirodnim tokovima, stvaramo mir i harmoniju oko sebe

Tzolkin – Sveti kalendar Maya sadrži 260 kinova nastalih kombinacijom 20 solarnih pečata i 13 tonova. Imamo 20 prstiju i 13 glavnih zglobova – frekvencija prirodnog vremena je u nama. Kada izračunamo naš kin sudbine – naš galaktički potpis - dobili smo ulaznicu u četverodimenzionalno vrijeme. Galaktički potpis je jedan od 260 mogućih kombinacija u Tzolkinu. Preuzimanjem uloge svoga Kina, galaktičkog potpisa omogućujemo sebi – svom umu, tijelu i duhu vibrirati tom posebnom frekvencijom.

Pomoću našeg kina se povezujemo sa našim holonom – svjetlosnim tijelom. Kroz kin dobijamo mogućnost probuditi se, sjetiti se zaboravljenih znanja i znanja pravog prirodnog vremena. Vrijeme je višedimenzionalno. I mi smo višedimenzionalni. Kin je osobina našeg individualnog uma koji je dio jedinstvenog polja uma. Kin određuje frekvenciju našeg pulsiranja i povezuje nas sa jedinstvenim poljem Svjetlosti. Kin nam govori o našoj ulozi, našim zadacima, našim izazovima, našim talentima i sposobnostima. Kada dobijemo svoj kin pozvani smo da svjesno i voljno učestvujemo u Božanskoj kreaciji.
In Lake'ch!

Nema komentara:

Objavi komentar