subota, 14. rujna 2013.

52 Heptade – Staze Hunab Ku 21


52 Heptade – Staze Hunab Ku 21 – 52 Heptade Staze kroz Kozmički prsten V. 24.3.

Arhetipsko Putovanje na raspolaganje svima. 

 http://www.lawoftime.org/home.html


http://www.lawoftime.org/pdfs/52-Heptads-of-the-Cosmic-Ring.pdf?dl=1

Orbita Zemlje oko Sunca stvara ono što zovemo jedan solarni prsten. Solarni prsten se održava na mjestu i sinkronizira se s četvrtom dimenzijom pomoću 13 luna /28-dana harmonijskim standardom. Univerzalna kozmička struktura Hunab Ku 21 Galaktičko Drvo Života i Znanja, nadilazi – transcendentira (a također uključuje ) solarnu / zvjezdanu inteligenciju. Dakle, solarni prsten također se može vidjeti kao "Kozmički Prsten". 13 luna (mjeseci) u godini su obogaćeni s 52 Heptade - stazama Hunab Ku 21 (u godini imamo 52 tjedna). Na taj način svaka luna (mjesec) ima svoj vlastiti jedinstveni kod prema strukturi Hunab Ku 21.
 
Lunarna luna - Znanje razvija snagu ljubavi – Heptade staze (tjedni u godini) 5-8
Heptada staza 5: Smrt prenosi znanje (23 - 29 kolovoz 2013). Nakon napuštanja tijela, sve znanje i istina koje je osoba ostvarila u sebi, se oslobađa u planetarnom polju svijesti ...

U prošlosti, Bodhisattve u trenutku smrti (iskustvo paranirvana - smrt), su isijavale svoje dugino tijelo, njihovo dugino tijelo pojavljivalo se u obliku duge u atmosferi. Isijavanje duginog tijela i pojavljivanje duge u atmosferi, je primjer da Smrt prenosi Znanje.
Heptada staza 6: Sanjanje razvija umjetnost (30 Aug - 5. rujna 2013)
Heptada staza 7: Sanjanje razvija Pročišćavanje (6. - 12. rujna 2013)

Heptada staza 8: Sanjanje razvija ljubav (13 - 19. rujna 2013)52 Heptad Paths of Hunab Ku 21 • 52 Heptad Paths of the Cosmic Ring of V.24.3

                          The Archetypal Journey Made Available to Everyone .

http://www.lawoftime.org/home.html


http://www.lawoftime.org/pdfs/52-Heptads-of-the-Cosmic-Ring.pdf?dl=1

 The orbit of Earth around the Sun creates what we call one solar ring. The solar ring is held in place and fourth-dimensionally synchronized by the 13 Moon/28-day Harmonic Standard. As a universal cosmic structure, the Hunab Ku 21 Galactic Tree of Life and Knowledge transcends (while also including) localized or solar/stellar intelligence. Hence, the solar ring can also be seen as the "Cosmic Ring". Thus, the 13 Moons of the year become enriched by the 52 Heptad Paths of the Hunab Ku 21. In this way, each Moon comes with its own unique code according to the structure of the Hunab Ku 21. 
 
Lunar Moon – Knowledge Evolves Power of Love – Heptad Paths 5-8

Heptad Path 5: Death Transmits Knowledge (23 - 29 Aug, 2013)

When bodhisattvas of the past experience paranirvana (death) oftentimes their rainbow body of radiance would appear in the form of rainbows in the atmosphere. This seems to be an example of Death transmitting Knowledge. Perhaps upon leaving the body, all the knowledge and truth a person has realized within themselves is released to the planetary field of consciousness...

This is just one example of a meditation upon the codes of the Heptad Paths… meditate on the heptad paths of this Moon, see what insights, guidance and activation you can discover!

Heptad Path 6: Dreaming Evolves Art (30 Aug - 5 Sep, 2013)

Heptad Path 7: Dreaming Evolves Purification (6 - 12 Sep, 2013)

Heptad Path 8: Dreaming Evolves Love (13 - 19 Sep, 2013)Nema komentara:

Objavi komentar