subota, 4. siječnja 2014.

MEDITACIJA NA KIN: 66 BIJELOG MAGNETNOG SPOJITELJA ZA ISCJELJENJE PLANETE ZEMLJE I FUKUSHIME / MEDITATION ON KIN 66: WHITE MAGNETIC WORLD-BRIDGER, FOR HEALING OF PLANET EARTH AND FUKUSHIMA
POZIVAM VAS DA SE PRIDRUŽITE MEDITACIJI NA DANAŠNJI KIN 66: BIJELOG MAGNETNOG SPOJITELJA ZA ISCJELJENJE PLANETE ZEMLJE I FUKUSHIME. IMAMO PRILIKU PROČISTITI KARMIČKI TOK! Gregorijanski datum: 4.1.2014.
 Povežimo se u telepatski val ljubavi i mira!

Danas je kin 66: Bijeli Magnetni Spojitelj Svjetova. S današnjim kinom započinje začarani val Bijelog Spojitelja. Danas je dan meditacije za iscjeljenje Fukushime. Narednih 13 dana imamo mogućnost  kreirati 13 dana začaranog vala iscjeljujućih meditacija - 13 dana su kodirani Bijelim Spojiteljem Svjetova. Imamo priliku pročistiti galaktičko / karmički tok na Marsu.   

Bijeli Spojitelj Svjetova je pečat kojim je kodirana zona na planetarnom holonu, gdje se nalazi Japan. Bijeli Spojitelj Svjetova na interplanetarnom holonu odgovara galaktičko – karmičkom udahu, povezan sa Marsom ( G / K Mars). U međuplanetarnoj kozmologiji, Mars je postao planeta reducirana na crvenu prašinu, nakon termonuklearnog devastacije. Činjenica je da se Japan nalazi u zoni Bijelog Spojitelja Svjetova, a na tom dijelu planete smo se suočili sa najekstremnijim raspadom nuklearnog reaktora. Japan je jedina zemlja na svijetu koja je izravno doživjela termonuklearnu eksploziju ( nije slučajnost). Sve je fraktal kroz prošlost i budućnost.


MEDITACIJA:  Na dan Bijelog Spojitelja Svjetova koristite svoj kristal kao prijevozno sredstvo kroz vrijeme. U vizualizaciji putujte do Marsa prije nego što je spaljen zbog termonuklearne devastacije. Zasadite sjeme svijesti i svjesnosti, tako da se događaji uništenja više ne ponavljaju. Vašu vizualizaciju unesite duboko u karmičku povijest Japana, neka se energetski podesi i iscijeli karmičke događaje. Osjetite u dubini svog srca duboku sućuti za sva bića koja su ovdje, za sve što posjeduje život. Osjetite suosjećanje za dupine koji su brutalno ubijeni, suosjećanje za ljude koji žive u Japanu, koji su jedina zajednica na Zemlji koja zna bol nuklearnog razaranja. Pretvorite suosjećanje u snagu, punite svoj kristal, neka energija postane poput provodnika za otrovni otpad, tako da može teći neometano u kristalnu karantenu. Unutar kristala vizualizirajte kako su ljubav i suosjećanje snaga koja transformira nuklearni otpad u čistu energiju iscjeljujuće svjetlosti. Vizualizirajte kako boje duge unutar kristala transformiraju sve patnje, boli u bezuvjetnu, božansku ljubav. Vizualizirajte kako se iz vašeg kristala šire iscjeljujuće zrake dugine svjetlosti i transformiraju nuklearni otpad u čistu svjetlost duginih boja i povišene frekvencije. Vizualizirajte kako iz kristala teče energija ljubavi, mira, harmonije i isjceljuje cijelu kreaciju…
In Lake'ch!


MEDITATION ON KIN 66: WHITE MAGNETIC WORLD-BRIDGER, FOR HEALING OF PLANET EARTH AND FUKUSHIMA! Gregorian date: 4.1.2014.
 

WE INVITE YOU TO JOIN MEDITATION
 THIS KIN WHITE MAGNETIC  WORLD-BRIDGER,  HEALING FOR PLANET EARTH AND FUKUSHIMA. WE HAVE THE OPPORTUNITY CLEANED KARMIC FLOW! Today is kin 66: White Magnetic World-Bridger. Today begins the 13-day Worldbridger Wavespell. WORLDBRIDGER (GK Mars/Japan) meditation day. 

CREATE A 13-DAY ROLLING WAVE OF FUKUSHIMA HEALING MEDITATIONS! SINCE THIS IS THE WORLDBRIDGER WAVESPELL, THE NEXT 13 DAYS ARE ALL CODED BY THE WHITE WORLDBRIDGER! 

Purify the galactic/karmic stream of Mars! Worldbridger is the kin that codes the zone on the Planet Holon where Japan is found. Worldbridger also corresponds to G/K (galactic-karmic) Mars. In the interplanetary cosmology, Mars was reduced to red dust due to thermonuclear devastation. The fact that Japan is located in the Worldbridger zone, and that this is where we are experiencing the most extreme nuclear meltdown - and that this is the only country on Earth that has directly experienced a thermonuclear blast - is no coincidence. All is fractal through past and future.
MEDITATION: On Worldbridger days use your crystal as a time transport vehicle. Travel to Mars before it was incinerated. Plant the seeds of consciousness and awareness that this travesty will not be repeated. Tune in deeply to the karmic history of Japan. Feel in the depths of your heart profound compassion for all beings here. From the dolphins that are brutally slaughtered, to the humans who are the only community on Earth who knows the pain of nuclear devastation. Transmute this compassion into a force, charging your crystal and lubricating the toxic waste, that it may flow in unimpeded into your crystal quarantine.


Nema komentara:

Objavi komentar