četvrtak, 9. siječnja 2014.

GLOBALNA MEDITACIJA MOSTA DUGE I ISCJELJIVANJE FUKUSHIME NA KIN 71: PLAVI RITMIČKI MAYMUN / TODAY MEDITATION RAINBOW BRIDGE & FUKUSHIMA MEDITATION! gregorian date 9.1.2014.NA DANAŠNJI, KIN 71:  PLAVOG RITMIČKOG MAJMUNA (9.1.2014. po gregorijanskom kalendaru) SMO POZVANI UČESTVOVATI U GLOBALNOJ MEDITACIJI ZA ISCJELJIVANJE PLANETE ZEMLJE I NUKLEARNOG OTPADA KOD FUKUSHIME.
Sa današnjim kinom 71 završava Ritmička Luna Guštera. DANAS JE DAN MAGIČNE KORNJAČE (ton lune i ton današnjeg dana se poklapaju - Ritmički ton). Radijalna plazma SILIO aktivira srčanu čakru. Danas je dan GLOBALNE MEDITACIJE MOSTA DUGE. Na današnji dan Magične kornjače pozvani smo uložiti dodatni napor u meditaciji i usmjeriti božansku ljubav za iscjeljenje planete  Zemlje i nuklearnog otpada. 
  
 Za današnju meditaciju koristimo kristal ako ga imate. Prvo meditirajte meditaciju Mosta Duge (ako niste radili meditaciju Mosta Duge, tekst pogledajte ovdje na blogu).
Na današnji dan svoju meditaciju Mosta Duge završite tako da vizualizirate Most Duge oko Zemlje, oko vašeg tijela, vizualizaciju planete Zemlje sa mostom Duge smjestite u svoje srce. U svojem srcu osjetite snagu ljubavi i boje svjetlosti Duge, i odašiljite ljubav i svjetlost u zonu na planeti sa pečatom Bijelog Spojitelja Svjetova - na Holonu planete Zemlje gdje se također nalazi i Japan. Nakon odašiljanja snage ljubavi Duge u zonu Bijelog Spojitelja Svjetova, prema izvoru nuklearnog onečišćenja, vizualizirajte geometriju Pulsara Duginog Svjetla, kako se okreće u suprotnom smjeru od kazaljke na satu, unutar atomskoj-stanične strukture svih radioaktivnih tvari.
 Na fotografiji je geometrija pulsara koju koristimo u današnjom meditaciji za iscjeljivanje nukelarnog otpada

„Kao što je gore, tako dolje: Znam da se ovo događa i u drugim galaksijama i svjetskim sustavima koje mogu doživljavati svoje vlastite verzije borbi, kao što je nama ovdje na Zemlji.“ Cijelu vizualizaciju prenesite u kristal, vizualizirajte Dugine boje u kristalu. Snaga Ljubavi, saosjećanja i frekvencije boje Duge iscjeljuju Planetu Zemlju i nukearni otpad. Vizualizirajte Dugino svjetlo u kristalu koje se širi u svim pravcima i cijela planeta Zemlja je u Sjaju Duginih boja. Sa vizualizacijom Duginih oko planete i svijesti o iscjeljenju Planete i cijele kreacije, završite svoju meditaciju. Ako nemate kristal, cijelu vizualizaciju telepatski prenesite u kristal u obliku oktaedra u središe Zemlje.
Za produbljivanje vaše Pulsar atomsko-stanične meditacije pogledajte „Knjigu Transcendencije“, koja uključuje kompletni periodni sustav s kristalnim strukturama rešetki za svaki element.http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/ch6.html
http://www.lawoftime.org/pdfs/260-Postulates-of-the-Dynamics-of-Time.pdf?dl=1
  IZVOR: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html
 
MEDITATION RAINBOE BRIDGE & FUKUSHIMA MEDITATION!
 
 Today's global synchronized meditation for healing the Earth and Fukushima - MEDITATION RAINBOW BRIDGE & FUKUSHIMA MEDITATION! Today is kin 71: Blue Rhythmic Monkey. Rhythmic Moon day 28. RAINBOW BRIDGE to Fukushima meditation day + Magic Turtle Day! Day 28 is the fully-amplified Rainbow Bridge meditation day. Have the patience of the magic turtle and target this day for a special super exertion in your purification meditation! (Gregorian date: 9.1.2013.)
TODAY finish your rainbow bridge meditations by taking the rainbow bands that stream (1) around the Earth, (2) around your body and (3) within your heart - take this rainbow love force and inject it into the Worldbridger Zone on the Planet Holon.Once the rainbow love force is injected into the Worldbridger Zone, the source of the toxic contamination, visualize the pulsar geometry pulsing with rainbow light, counter-clockwise within the atomic-cellular structure of all radioactive matter (study Dynamics of Time quotes at bottom of this Noos-letter). As above, so below: know that this is occurring in other galaxies and world-systems that may be experiencing their own version of struggles as us here on Earth.Close your meditation by sealing the entire visualization into a crystal. 
 The photograph is a pulsar geometry we use in today's meditation for healing a nuclear waste.
Visualization of the entire transfer in crystal, visualize colors of the rainbow in the crystal. Power of Love, compassion and frequency Rainbow Light heal the planet Earth and nuclear waste. Visualize Rainbow light in the crystal, which is expanding in all directions, and the whole planet Earth is in SHINE rainbow colors. With visualization Rainbow around the globe and awareness of healing planets and the whole of creation, finished his meditation.If you don't have a crystal, seal it telepathically in the octahedron crystal at the center of the Earth.
To deepen your pulsar atomic-cellular meditation see "Book of the Transcendence", which includes the complete periodic table of contents with crystal lattice structures for each element.http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/ch6.html
 SOURCE: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html
 

 

Nema komentara:

Objavi komentar