ponedjeljak, 13. siječnja 2014.

NJEGOVANJE UNUTARNJE REZONANCIJE - PUT GALAKTIČKIH MAJSTORA / CULTIVATING INNER RESONANCE - PATH OF THE GALACTIC MASTERS


Njegovanje unutarnje rezonancije - Put galaktičkih majstora
Poziv za ujedinjenjem telepatskog istraživanja na unutarnjem planu

 U kozmologiji 13 – tonskog Začaranog vala, ton 7. (7. pozicija)  je Rezonantni ton - ton usklađenosti. To je središnja točka od 13 tonova. Usklađenost je kvaliteta biti centriran, ili "usklađen". 

Na našem tijelu Rezonantni Ton odgovara kralježnici (središnji kanal) sa šest artikulacija na obje strane (ramena, koljena, zglobovi, kukovi, koljena i gležnjevi)  6 + 1 + 6 = 13.


Da bismo ostali usredotočeni potrebna je disciplina i uložen napor na unutrašnjem planu. To je  disciplina primjene napora (duhovna praksa) na unutarnjem planu – koja ješef“ vrlina svih galaktičkih majstora, glasnika, proroka, vidovnjaka i tražitelja istine.

U čast svih galaktičkih majstora, i u čast 75. godišnjice rođenja Valum Votan (Rezonantana luna 15), svi su pozvani na posebnu studiju sesije na unutarnjem  planu u ovoj Rezonantnoj luni. Neka primjeri tih adepata budu nadahnuće za nas, kako bismo nastavili  njegovati ​​naše unutarnje Svjetlo kao jedne telepatski ujedinjene Noosfere!


Tijekom ove lune, prikupimo svoju snagu volje da ostvarimo božanstvenost u sebi i učinimo sve što je u našoj moći da oživimo svoju duhovnu praksu - sve što možemo učiniti unutar naše duhovne prakse, znači stvoriti taj prostor u kojem ćemo se osjećati intimno povezani sa Božanskim, Sveprisutnim, povezani sa Galaktičkim  izvorom.Cultivating Inner Resonance - Path of the Galactic Masters
Call for a Unified Telepathic Exploration of the Inner Planes In the 13-tone Wavespell cosmology, the 7th position is the Resonant Tone - the tone of attunement. It is the center point of the 13 Tones. Attunement is a quality of being centered, or "in tune".

On the body the Resonant Tone corresponds to the spine (the central channel) with six articulations on either side (shoulders, elbows, wrists, hips, knees and ankles) (6 + 1 + 6 = 13).


To stay attuned requires discipline of exertion on the inner planes. It is this discipline of exertion on the inner planes that is a chief virtue of all galactic masters, messengers, prophets, seers and seekers of truth.


In honor of all the galactic masters, and in honor of the 75th anniversary of the birth of Valum Votan (7.15), all are invited to a special study session of the inner realms for this Resonant Moon. Let the example of these adepts inspire us to cultivate our inner light as one telepathically unified noosphere!

Throughout the course of this Moon, gather your will power to realize the divinity within you and do whatever is in your power to revivify your own spiritual practice — whatever you can do within your means to create that space wherein you feel that intimate bond with the Divine, Omnipresent, Galactic Source.

Since we are in the Resonant Moon we are aiming to create a noospheric resonance of clarity so that we may channel our own highest inner vision — of ourselves and of the universe. The more you put into this, the more you (and all beings) will get out of it!
Nema komentara:

Objavi komentar