utorak, 24. prosinca 2013.

GLOBALNA MEDITACIJA NA KIN 55: PLAVOG ELEKTRIČNOG ORLA (24.12.2013.) / GLOBAL MEDITATION FOR PEACE - KIN 55: Blue Electric Eagle (24.12.2013.)


PRIDRUŽITE SE GLOBALNOJ MEDITACIJI ZA MIR, LJUBAV, ISCJELJIVANJE PLANETE ZEMLJE I CIJELE KREACIJE, SVEGA ŠTO POSJEDUJE ŽIVOT!

POSEBNA PRILIKA NA PUTOVANJE KROZ VRIJEME NA KIN 55: PLAVOG ELEKTRIČNOG ORLA!
Danas na kin PLAVOG ELEKTRIČNOG ORLA, na Badnjak po            gregorijanskom kalendaru (24.12.2013.), imamo posebnu priliku PUTOVANJA KROZ VRIJEME! Danas je kin 55: Plavi Električni Orao. Plavi Električni Orao je kin dana Harmonijske Konvergencije 16.08.1987., dana globalonog podizanja svijesti i meditacije za mir 144 000 Sunčevih plesača. Svaki puta kada je kin 55: Plavi Električni Orao imamo priliku putovati kroz Vrijeme, povezati se sa tim trenutkom u vremenu.Ovaj kin je dodatno energeniziran povišenom frekvencijom Harmonijske Konvergencije  i globalnim buđenjem svijesti. Svaki puta na ovaj kin imamo mogućnost iscjeljivanja karme na globalnom nivou. 

Također, 1945. kada je bombardirana Hiroshima bio je Plavi Električni Orao. Harmonijska Konvergencija 16. / 17. 08.1987. – prve svjetske sinkronizirane meditacije -je bila poput harmonijske 4D injekcije u karmičku pogrešku Hirošime. Okultna ili skrivena moć Plavog Električnog Orla je Bijeli Spektralni Spojitelj Svjetova - Japan na Planetarnom Holonu, kao i dan prije završetka ciklusa 21. prosinca 2012. ...

Dio smo velike planetarne obitelji. Povežimo se u meditaciji za ljubav, mir, harmoniju i jedinstvo za planetu Zemlju, cijelu kreaciju! Pozvani smo da danas osmislimo svoju meditaciju za globalno iscjeljivanje, također pozvani smo osmisliti svoju meditaciju za iscjeljivanje Fukushime. Svoje meditacije pošaljite na e mail Law of Time: info@lawoftime.org 

Meditacije koje pošaljete na e mail: info@lawoftime.org biti će uvrštene u narednim Lunama (mjesecima) u sinkronizirane globalne meditacije za iscjeljenje.

NEKA SVE BUDE KAO SVJETLOST UZAJAMNE LJUBAVI! 
NEKA BUDE HARMONIJA IZMEĐU UMA I PRIRODE!
AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO!
In Lake'ch!


Meditacija  za Fukushimu i Planetu Zemlju - Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
Nakon meditacije prirodnog uma, započnite sa meditacijom. Vizualiziraj planetu Zemlju, lijepi plavi planet. Vizualiziraj kako iz Centra Galaksije, Hunab Ku pristižu zrake Dugine Svjetlosti, predivne spirale duginog svjetla koje putuju preko Sunca prema planeti Zemlji. Vizualiziraj cijelu planetu Zemlju u zagrljaju Svjetlosti Duginih boja. Vizualiziraj  Dugino svjetlo koje dodiruje planetu i pokreće buđenje svijesti – iz svih srca se širi Sjaj duginih boja, Sjaj Svjetla Ljubavi, Mira, Jedinstva i Jednakosti. Vizualiziraj kako sve što ima život sjaji kao cijela planeta, svi elementi prirode sjaje predivnim sjajem Svjetlosti.
Vizualiziraj kako se cijela planeta iscjeljuje, svi elementi prirode, sve što posjeduje život. 
Vizualiziraj kako se sve onečišćenje transformira u blistavi sjaj, a kako su svi elementi prirode iscijeljeni. Vizualiziraj kako je cijela planeta Zemlja iscijeljena, sve što posjeduje život blista u sjaju Duginih boja. Vizualiziraj Dugin Most oko planete Zemlje, i stavi tu sliku u svoje srce. Iz  srca pošaljite  bezuvjetnu ljubav za cijelu planetu, za sva bića, za cijelu kreaciju. Iz srca pošaljite molitvu da se ljudska bića probude, ispune svoje srce ljubavlju i suosjećanjem za sve što posjeduje život, iz srca pošaljite molitvu da ljudi shvate da nismo jedina vrsta na ovoj planeti, da sva bića imaju pravo na život, slobodu i jednakost. Neka sva bića dosegnu prosvjetljenje, mir i radost. Neka sva bića budu slobodna i sretna. Neka sva bića budu povezana kroz ljubavi, jednakost, slobodu i jedinstvo. Vizualiziraj kako sva srca blistaju sjajem bezuvjetne ljubavi, cijela planeta Zemlja blista Svjetlošću Ljubavi, Mira, Suosjećanja.
Veličanstveni sjaj Duginih boja, predivan sjaj visoke frekvencije širi se oko Zemlje .
Vizualiziraj predivne spiralne zrake Duginih boja koje putuju natrag u Centar Galaksije.
Neka sve bude kao Svjetlo međusobne ljubavi! 
AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO! 
In  Lake'ch !
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo, PAN Zagreb, Croatia
Meditacija objavljena na: http://www.lawoftime.org/infobooth/fukushima-meditations.html
JOIN THE GLOBAL MEDITATION FOR PEACE, LOVE, HEALING OF PLANET EARTH AND FULL OF CREATION, ALL THAT HAS LIFE! 

TODAY IS SPECIAL TIME TRAVEL OPPORTUNITY!

Today is kin 55: Blue Electric Eagle, "Christmas Eve" the Gregorian calendar. Since Blue Electric Eagle has already been energized by the Harmonic Convergence of 1987. Blue Electric Eagle's kin on Harmonic Convergence 16.08.1987., On global awareness and meditation for peace 144000 Sun's dancers. Every Blue Electric Eagle day is a profound opportunity for massive karmic purification. 
It was on Blue Electric Eagle that Hiroshima was bombed in 1945, and four decades later in a synchronized ceremonial act of magic it was again Blue Electric Eagle on the Harmonic Convergence of 1987 - first globally synchronized meditation, and which was like a harmonic 4D injection into the karmic error of Hiroshima. The occult or hidden power of Blue Electric Eagle is White Spectral Worldbridger - Japan on the Planet Holon, as well as the day before 21 Dec 2012... 
 
FORMULATE YOUR OWN HEALING MEDITATION FOR FUKUSHIMA! Send us your meditation after you have done it and we will share it in the subsequent Moons to continue the healing wave of synchronic meditations! E mail: info@lawoftime.org
Let all be as the light of mutual love! 
BE IT HARMONY BETWEEN THE MIND AND NATURE! AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO!
In Lake'ch! From Vesna White Galactic Mirror, PAN Croatia: Meditation MEDITATION FOR FUKUSHIMA and Planet Earth! Begin with natural mind meditation...
Visualize the planet Earth, a beautiful blue planet. Visualize how the center of the galaxy, Hunab Ku, transmits the Rainbow Rays of Ligh, and formed spiral bright light, which travels through the Sun to the planet Earth. The whole planet Earth is embraced by shining light colors of the rainbow. Visualize how the light fell on the planet - the awakening of consciousness - and how all of the heart expands Shine rainbow colors, Shine the Light of Love, Peace, Unity and Equality.
Visualize how everything has a life shines as the entire planet Shine, how all the elements of nature, beautiful shining Light.
Visualize how the whole planet heals, all the elements of nature, in order to heal all beings.
Visualize how it all transforms contamination in glittering Shine, and how all the elements of nature healed. Visualize the Rainbow Bridge around the globe, and put that image in our heart. "From my heart I send unconditional love for all of creation, for everything has a life ". "From my heart I send out a prayer that human beings wake up, to fill their hearts with love and compassion for all that life holds, human beings realize that we are not the only species on this planet, and that all beings have a right to life, liberty and equality.
"
May all beings reach enlightenment, joy, peace.
May all beings be connected through Love, Equality, Freedom and Unity.
May all beings be free and happy.

Visualize that all hearts and glitter -drenched love, the whole planet shines with the Radiance of love, peace and compassion.
The magnificent splendor of a rainbow of colors, beautiful splendor of high-frequency spread around the Earth.
Visualize how beautiful rays of rainbow colors in a spiral rays back into the center of the Galaxy. Let everything be as in light of mutual love !

 AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO! 
In  Lake'ch ! (I am another you!)
 Vesna White Galactic Mirror
http://www.lawoftime.org/infobooth/fukushima-meditations.html


Nema komentara:

Objavi komentar