nedjelja, 22. prosinca 2013.

ZIMSKI SOLSTICIJ NA KIN 52: ŽUTO KOZMIČKO LJUDSKO BIĆE U GODINI ŽUTOG GALAKTIČKOG SJEMENANa Zimski Solsticij na dan kina 52 Žutog Kozmičkog Ljudskog Bića je godišnjica završetka mnogih ciklusa u Kozmosu, Galaksiji, Sunčevom sistemu i planeti Zemlji. Završetak ciklusa 21.12.2012. obilježen je ceremonijama u Palenque. Prošlo je 365 dana od 21.12.2012., datuma Proročanstva Maya. Sedmo proročanstvo Maya nam govori o Završetku ciklusa 21.12.2012. u kojem Solarni sustav u svom cikličkom kruženju izlazi iz Noći kako bi otpočelo Svitanje Galaksije - ulazak u portal Mira i Harmonije.

                                                                      PALENQUE 

Prisjetimo se u kratko što se događalo na dan Proročanstva 21.12.2012. 
Sa Završetkom cikusa započeli su novi ciklusi - putu dizanja svjesnosti čovječanstva, evolucija planete Zemlje, Sunca, sunčevog sistema, evolucija galaksije. 21. 12. 2012. se ravan Sunčevog sistema izjednačio s ravni Mliječnog puta, a prema nekim astronomskim istraživanjima istovremeno su se još dvije galaksije poravnale s našom. Planeta Zemlja i Sunce su bili poravnati sa Centrom Galaksije, Hunab Kuom. Iz Centra Galaksije nam pristižu galaktičke zrake i energije povišene frekvencije. Hunab Ku šalje sve galaktičke zrake. Zrake stupaju u interakciju sa životnom materijom i unapređuju je, tako da se evolucija na bilo kojem nivou, može nastaviti razvijati odgovarajućim tempom. Znanstvenici tek sada počinju uočavati neke od galaktičkih zraka. Zovu ih valovi gustoće, jer imaju jako nisku frekvenciju, kao zemljina teža. 

Prema Mayanskom kalendaru, Dugi Račun - Veliki Ciklus je započeo 13. 08. 3113. godine prije naše ere, kada je planeta Zemlja ušla u određenu galaktičku zraku koja je završila s 21.12.2012.  Dugi Račun prati ciklus od 1.872.000 dana ( 5 125 godina ). Sa 21.12.2012. je završio Kozmički udah, proces materijalizacije koji je trajao 26 000 godina i počinje Kozmički izdah, proces spiritualizacije. Sa završetkom Velikog ciklusa od 13 baktuna, 5126 godina, završava i dominacija muškog principa i počinje novi Veliki ciklus dominiran ženskim principom, no kao i sve promjene i ove dolaze prvenstveno na nivou naše svijesti.
 
José Argüelles: “Završetak ciklusa je kozmički događaj, rijedak završetak Eona. Eon je nevjerovatno ogroman ciklus koji sadrži sve druge cikluse, a sam je tek fraktal trenutka božanske misli. Najmanji ciklus koji se završava je Veliki Ciklus Povijesti (Dugi Račun), koji obuhvaća 5.125 godina. To je također završetak ciklusa od 26.000 godina – precesija zodijaka ili Platonska (Plejađanska) velika godina. Završava se i ciklus od 104.000 godina. Puno se dogodilo u tom vremenu, ne samo na našoj maloj planeti već širom cijele galaksije. Svi smo pozvani. Izabrali smo da budemo ovdje za veliko finale.” José Argüelles /Valum Votan, „Življenje tokom Završetka Ciklusa
Također, ciklus od 5 200 godina je petina jednog većeg ciklusa od 26 000 godina – preciznije 25 625 godina poznatog kao Platonski ciklus ili ciklus precesije koliko je potrebno našem Suncu i cijelom sunčevom sistemu, naravno i našoj Zemlji da napravi jednu orbitu oko “većeg sunca” Alkiona, Centralnog sunca Plejada. 21.12. 2012. označava kraj jednog perioda i početak novog perioda, novih 13 baktuna. Započinje novi Začarani val – Začarani val povratka Quetzalcoatla. Prema Mayama, sa galaktičkom sinkronizacijom, započelo je šesto doba, Šesti Svijet, koje se naziva Šesto Ajawu ( Šesto Ahau - Šesto Sunce) koji traje
5 200 godina, unutar ciklusa od 26 000 godina. Od 21.12.2012. pa do 26.7.2013. nalazili smo se u periodu koji se naziva PAUZA, nalazili smo se između dvije galaktičke zrake.

                                                                  Hunab Ku

   
Sa Harmonijskom konvergencijom 16. 08. 1987. je završio Peti svijet. Od završetka Petog svijeta 26 godina smo se nalazili u prostoru između Svjetova, u prostoru između Dimenzija, u kojem je čovječanstvo doživljavalo svoje buđenje (26 je fraktal u kodovima Maya – 26 dana, 26 godina 260 dana, 260 godina, 26 000 dana, 26 000 godina itd.). Sa 26.7.2013. ušli smo u novu galaktičku zraku, novu zraku koja nam donosi evoluciju svijesti. Započelo je Novo Doba, Šesti Svijet. Maje ovaj novi  ciklus zovu - ciklusom mudrosti, harmonije, mira, ljubavi, svijesti i povratku u prirodni red.  Dodatna energija zrake koju emitira Hunab Ku, aktivira genetski kod božanskog izvora u ljudima koji se nalaze na visokoj frekvenciji vibracija. Energije koje primamo iz Centra Galaksije su velika podrška u razvoju svih bića, razvoju cijele kreacije. Primamo dodatnu energiju koja djeluje na našu svijest. Ovisi o nama koliko ćemo proširiti svoju svijest. Sada je period velikog čišćenja karme, prošlosti na globalnom i individualnom nivou. Sve što je nerazriješeno, neiscjeljeno, čeka na transformaciju kako bismo mogli primiti povišene ferkevncije koje pristižu iz Hunab Kua.

                                                        Quetzalcoatl
  
Zimski Solsticij 21.12.2013. je godišnjica velikog Kozmičkog događaja. 21. prosinca 2012. na Plavu Kristalnu Ruku, se događalo galaktičko mijenjanje brzine praćeno kulminacijom rađanja novog solarnog doba: na galalktičku sinkronizaciju  26. 07. 2013: Žutog Galaktičkog Sjemena. Zatvaranje ciklusa je bilo dovođenje cjelokupnog čovječanstva u frekvenciju mira i harmonije kao jedne planetarne familije. Sa novim ciklusom koji je započeo 22.12.2012. započeo je novi Začarani val, novi ciklus koji se naziva Začarani val povratka Quetzalcoatla – ciklus mudrosti, harmonije, mira, jedinstva, jednakosti, ljubavi.Taj začarani val je povratak u prirodni red, povratak prirodnom vremenu. 

Na kin Žutog Kozmičkog Ljudskog bića, 21.12.2013. smo proslavili godišnjicu Zatvaranja ciklusa. Žuto Ljudsko Biće na Kozmičkom tonu kroz koji dajemo svoju radost i svoju ljubav na Univerzalnom nivou. Kozmičko ton kroz kojeg se povezujemo sa višedimenzionalnim kroz transcendenciju Magičnog leta u Začaranom Valu, povezujući se sa unutrašnjim znanjem i mudrosti pečata Žutog Ljudskog Bića. Kroz slobodnu volju i izbore koje radimo, Žuto Ljudsko biće nas poziva da svoju volju sinkroniziramo sa Božanskom, Univerzalnom voljom. U meditaciji na Zimski solsticij smo se povezali sa Centrom Galaksije, Suncem, i Majkom Zemljom kroz bezuvjetnu ljubav i poštovanje prema svemu postojećem. 
Zimski solsticij predstavlja najdužu noć u godini, u kojoj Boginja Majka rađa Sunce, i donosi novi Život, a Majka Zemlja iako je zima i sve miruje, nas podržava i daje nam mnoge plodove, daje nam sve što je potrebno za našu evoluciju. Plemena i naši preci su Zimski Solsticij doživljavali kao buđenje novog Života. Boginja Majka rađa Boga Sunce, koji donosi nove cikluse. Zimski Solsticij je bio vrijeme svetkovine obitelji, vrijeme mira i ljubavi, jedinstva, i pozitivne energije. To je bilo vrijeme kada seu se  zahvaljivali Majci Zemlji i Bogovima na svemu što su primili. Zahvaljuje se na svemu što se postiglo i transformiralo, te se usmjerava na željeno. Za noć Zimskog Solsticija ukrašavale su se kuće i plotovi sa zimzelenim grančicama. Palili su se krijesovi, a u ognjištima se palila prošlogodišnja cjepanica, koja treba gorijeti cijelu noć. Na ovaj sveti dan prisjetimo se da smo svi dio velike planetarne obitelji i također dio galaktičke obitelji. Posvetimo ovaj dan miru, ljubavi, usmjerimo se prema podizanju frekvencije za dobrobit cijele kreacije.
U meditaciji smo se povezali sa kristalnom jezgrom planete Zemlje kroz naše srce i poslali ljubav, mir i svjetlost  Duge cijeloj kreaciji.13 listića i kristal koje smo koristili u meditaciji su nas podsjetili na vezu sa planetom i galaksijom (13 listića predstavljaju Drvo Života i Geu Majku Zemlju, i također 13 dimenzija, a kristal predstavlja nas). U meditaciji smo se povezali sa planetom Zemljom, Suncem, Centrom galaksije i frekvencijama pete dimenzije. Vizualizirali smo Most Duge koji okružuje planetu Zemlju i odašilje Harmoniju, Ljubav, Mir i isjceljenje za sva bića, za cijelu kreaciju. Vizualizaciju smo smjestili u srce, kako bismo uvijek bili svjesni ove povezanosti. Planeta i mi smo Jedno. Iz srca smo poslali  Ljubav, Mir, Harmoniju i iscjeljenje za sva bića. Vizualizirali smo  kako cijela planeta Zemlja blista u Svjetlosti Duginih Boja.
U noći Zimskog solsticija završio je ciklus od 13 dana, val Žutog Sunca, i započeo je novi val, Začarani Val Crvenog Nebeskog Šetača, val Proročanstva. Nebeskog Šetača koji je simbol Quetzalcoatla - koji donosi harmoniju, ljubav, mir, jedinstvo. U noći Solsticija imamo lijepi sinkronicitet završetka u i novog početka.
 
Neka sve bude kao Svjetlost uzajamne Ljubavi. 
Neka bude Harmonija između uma i prirode. 
AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO! 
In Lake'chSINKRONICITETI – ZAVRŠETAK CIKLUSA I ZIMSKI SOLSTICIJ


Prije 365 dana je  na 21.12.2012. završio Začarani val od 13 baktuna Ciklusa Povijesti i doživjeli smo Kozmičku Transcendenciju.  Sa 21.12.2013. je završio Začarani Val Žutog Sunca, ciklus od 13 dana, i sa Žutim Kozmičkim Ljudskim Bićem smo imali Magični let, Transcendenciju unutar Začaranog Vala Žutog Sunca.  Sa  22.12.2012. započeo novi ciklus koji se naziva Začarani Val Povratka Quetzalcoatla. Na 22.12.2013. započinje novi val u ovoj luni Začarani val Crvenog Nebeskog Šetača,  a Crveni Nebeski Šetač je simbol Quetzalcoatla.
 

José Argüelles: "U Ime Quetzalcoatla pozivam starosjedilačke starješine svuda u svijetu na okupljanje u Savjet sa  Budistima, Muslimanima, Kršćanima, Hindusima i židovskim starješinama, kao i članovima svih drugih religija kako bismo počeli uspostavljati nove Savjete duhovnog jedinstva – UR, Univerzalnu religiju/ Univerzalno sjećanje na Zemlji." José Argüelles, Valum Votan/Onaj koji zatvara ciklus


                                                                   Quetzalcoatl

Povišena fekrvencija u koju je ušla planeta Zemlja rađa novu stvarnost, djeluje na buđenje svjesnosti i evoluciju na individualnom, kolektivnom i univerzalnom nivou. Sa Galaktičkom sinkronizacijom 26.7.2013. lansiran je Vremenski brod Zemlja i otvoren je Portal Duge. 
Nova galaktička zraka djeluje na  reintegraciju individualnih svjesnosti milijuna ljudi i potiče na buđenje nove svjesnosti. Događa se kozmički skok u svijesti, no što će se se sve događati, kvaliteta promjene u nama i oko nas - ovisi o nama. O našim mislima, osjećajima odlukama, izborima, načinu života. Duhovno učenje Maya nas podsjeća da nas unutrašnja transfomracija dovodi do zdravlja, ispunjenja, i ujedinjenja sa cijelim stvaranjem, sa Planetom Zemljom, u novoj stvarnosti mira i harmonije. Ovo buđenje nam donosi spoznaju da smo svi dio velike misterije Života, dio velikog Tkanja u Univerzumu.
In Lake'ch

Nema komentara:

Objavi komentar