srijeda, 20. studenoga 2013.

MEĐUNARODNI DAN DJETETA 20.11.2013.
Međunarodni dan djeteta, 20.11.2013. na kin 21 Crvenog Galaktičkog Zmaja.
20. studenog obilježava se međunarodni dan djeteta i dan kada je 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina poslije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta. Obilježavanjem ovog dana želi se skrenuti pozornost na koji način se društvo odnosi prema pravima djece, također važnost odnosa roditelja i šire obitelji prema djeci. Rano djetinjstvo najkritičnije i najranjivije razdoblje u razvoju svakog djeteta. Uloga roditelja je u tom razdoblju neizmjerno važna. Način na koji se roditelji brinu o djetetu ima značajan utjecaj u razvoju djeteta. Svako dijete je veliki dar i blagoslov svojim roditeljima. Roditelji uče zajedno sa svojom djecom, to je uzajamno putovanje u osobnom rastu i razvoju. Djeca dolaze kroz svoje roditelje na ovu planetu, no djeca imaj svoj životni put, svoje želje za ostvarivanjem svojeg unutrašnjeg istinskog bića. Roditeljima je dano upoznati novu percepciju i doživljaj stvarnosti koji im donose njihova djeca, na beskrajnom putovanju duha i evolucije. 


Drage mame i tate, nemojte nikada zaboraviti na Veliku Misteriju Jedinstva Života, pružite svojoj djeci ljubav, podršku na njihovom putu u Životu, prihvatite ih upravo onakvima kakvi jesu, budite im podrška da razviju svoje potencijale i talente, neka postanu predivno Svjetlo koje nose u sebi. Pružite im mogućnost odrastanja i življenja u zdravoj, sretnoj, podržavajućoj okolini. Učite ih ljubavi, poštovanju, jednakosti i slobodi za sva živa bića, cijelu kreaciju. Učite ih poštovanju Života i Jedinstvu Života. Osnova za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međusobnoj povezanosti svih živih bića.
Na žalost, ima mnogo djeca na planeti kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer su zanemarena ili zlostavljana u svojim obiteljima, iskorištavani kao radna snaga, učestvuju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju se na prostituciju, pornografiju. Niti jedno dijete ne smije biti diskriminirano ili ozlijeđeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije. Ako u svojoj okolini primijetite zanemarivanje, zlostavljanje ili iskorištavanje djece, nemojte okrenuti glavu, reagirajte. Svi smo dio jednog velikog tkanja Života. O nama ovisi kakav ćemo svijet stvoriti. Zaštite djecu, budite im podrška, pomognite koliko je u vašoj moći djeci koja su na bilo koji način zlostavljana. Nemojte šutjeti ako vidite nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Kroz ljubav i suosjećanje stvaramo svijet mira, ljubavi, jednakosti. 
In Lake'ch! 
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
 Pregled prava "Konvencija o pravima djeteta" Ujedinjenih naroda može se sažeti u deset točaka:
1. Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti diskriminirano ili ozlijeđeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije.
2. Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zaštite zdravlja kao i zdravstvene preventive i medicinske brige.
3. Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osim toga, mora im se osigurati i posjet školama koje bi ih mogle dalje obrazovati.
4. Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
5. Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, kao i na to da svoje mišljenje slobodno kažu i budu saslušani.
6. Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili odgajatelji ne smiju primjenjivati silu. Zloupotreba i zlostavljanje djece su zabranjeni.
7. Djeca i mladi imaju pravo u ratu i bijegu dobiti posebnu pomoć i zaštitu.
8. Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i na zaštitu od seksualnog zlostavljanja.
9. Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima i na kontakt s oba roditelja ako oni žive razdvojeno.
10. Djeca i mladi invalidi imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje, kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu.
[Tekst preuzet iz: Terre des hommes,"Prava djeteta, sudjeluj i ti!"]
 
Ove mayanske godine Žutog Galaktičkog Sjemena, Međunarodni dan djeteta (20.11.2013.)  pada na kin 21: Crvenog Galaktičkiog Zmaja. Lijepi sinkronicitet Dana djeteta i Crvenog Galaktičkog Zmaja. Kada se govori o djeci, često se spominje da su djeca najveće blago planete, da su blagoslov koji dolazi u obitelj. No, još uvijek mnoga djeca trpe diskriminaciju, iskorištavanje i zlostavljanje. Započeo je Novi Svijet, Šesto Sunce. Da li će u njemu djeca biti zaštićena, voljena i podržavana ovisi o nama. Galaktički ton ima pitanje: Živim li u skladu sa onim u što vjerujem? Crveni Zmaj ima afirmaciju: Crveni Zmaj hrani rađanje, predstavlja energiju Kozmičke Majke - Pramajke. Stvaranje, rađanje i održavanje stvorenog. Pažnja, podrška, energija njegovanja, hranjena i održavanja stvorenog.


Zmaj simbolizira misteriju života. Zmaj simbolizira kreativnu energiju, žensku energiju. Kroz pečat Crvenog Zmaja osvještavamo našu žensku energiju - bez obzira da li smo muškarac ili žena svi posjedujemo esenciju ženske energije. Shakti. Pomoću Zmaja se povezujemo sa praizvorom. Na današnji dan Međunarodnog dana djeteta zapitajmo se da li smo roditelji koji podržavaju svoju djecu u njihovim potrebama? Da li živimo i manifestiramo energiju Crvenog Zmaja: princip stvaranja i održavanja stvorenog, održavanja Života. Da li živimo svoj integritet, da li su naše misli, osjećaji i djela u skladu? Prihvaćamo li djecu onakva kakva jesu, podržavamo li njihove potrebe i talente, da li svojoj djeci dajemo ono što im treba? Da li namećemo svoju volju i očekujemo od djece ono što sami nismo realizirali, ili im dajemo prostora, pažnje i ljubavi da razviju ono što je njihovo istinsko biće? Također, da li smo dobre i pažljive Majke prema svojem biću, kako se odnosimo prema svijetu koji nas okružuje?? Kako se brinemo za sebe, kako se njegujemo i podržavamo? Kakve su naše misli, osjećaji, naše odluke? Kako se odnosimo prema sebi, kako se odnosimo prema drugima? Vrijeme je odpuštanja starih obrazaca i otvaranju novoj komunikaciji kroz prihaćanje, ljubav i podršku. preuzmimo odgovornost za sebe, i svoje postupke. Postanimo svjesni da smo kreatori svojeg života, a na taj način i stvarnosti u kojoj živimo. Usmjeravajmo djecu prema ljubavi i saosjećanju za sva živa bića. Učimo djecu suradnji, prijeteljstvu, prihvaćanju, poštovanju Života. Na dan Crvenog Galaktičkog Zmaja povežimo se sa esencijalnom ženskom energijom, osvijestimo energiju prihvaćanja, podrške i stvaranje novog.

 In Lake'ch!
 Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo


International Children's Day - 20.11.2013.
On today's kin 21 Red Galactic Dragon is International Children's Day . Nice synchronicity , Day of the Child and the Red Galactic Dragon. Galactic tone: Do I live what I believe? Red Dragon has affirmation - Red Dragon Nurtures Birth , is the energy of the Cosmic Mothe. The Dragon symbolizes the mystery of life. The Dragon symbolizes the creative energy , feminine energy . Through seal Red Dragon clarifies our feminine energy - regardless of whether we are male or female all have the essence of female energy . Shakti . On this day, the International Day of the Child must ask ourselves whether we are parents who support their children in their needs ? Do you live and manifest the energy of Red Dragon : the principle of the creation and maintenance of creation , maintenance of life. Do you live your integrity , whether they are our thoughts, feelings and actions in line ? Do you accept children as they are, whether we support their needs and talents , whether we give our children what they need ? Do you impose your will and expect the children what we have not realized , or give them space , attention and love to develop what their true being ? Also, if we are good and attentive mother to her being, how we relate to the world around us ? How to take care of themselves , how to nurture and support ? What are our thoughts, feelings, and our decisions ? How we treat ourselves, how we relate to others ? On the day the Red Galactic Dragon Connect with essential feminine energy , energy senses, acceptance, support and create a new one.

 In Lake'ch!  Vesna White Galactic Mirror


Nema komentara:

Objavi komentar