srijeda, 20. studenoga 2013.

AKTIVACIJA AION PORTALA 23.11.2013

 
AKTIVACIJA AION PORTALA 23.11.2013. -  Vizualizacija planetarnog oslobođenja.
 
Vrijeme AKTIVACIJE AION PORTALA označava vrhunac kvadrata Urana i Plutona koji se odvija u vremenu od 2012. – 2015. Najvažniji astrološki aspekta našeg vremena i njegovo značenje je revolucija Svjetla. Točan heliocentrični trenutak kvadrata Urana i Plutona biti će 23 studenoga. Osim kvadrata Urana i Plutona odvijat će se heliocentrična konfiguracija. Merkur, Venera, Jupiter, Saturn, Neptun, Pluton će formirati mandalu šesterokrake zvijezde oko Sunca. Šesterokraka Zvijezda je ista konfiguacija koja se dogodila za vrijeme Harmonijske podudarnosti 2003. Također se ovakva konfiguracija ponovila na dan Portala Mira 25 kolovoza. U trenutku aktiviranja portala Galaktičko Središnje Sunce će poslati puls energije kroz Sunce i preko mandale planeta u obliku šesterokrake zvijezde. Puls će poslati skladne rezonantne valove širom sunčeva sustava. Ostvariti će se veza između treće dimenzije i kozmičke atmičke ravni 11. dimenzije na planeti Zemlji. 


Meditaciju aktivacije možete raditi u grupi koju organizirate ili sami, gdje god da jeste u svijetu. Svi ćemo raditi ovu aktivaciju u isto vrijeme u trenutku otvaranja portala AIONA koji dolazi 23.11. 2013. u 22:11 minuta po srednje europskom vremenu.

 
Meditacija aktivacije portala:
1. Opustite um i tijelo, promatrajte dah, radite meditaciju prirodnog uma nekoliko minuta.
2. Povežite se sa višim ja, vizualizirajte stup svjetla koji vas povezuje sa galaksijom, i kako kroz vaš centralni stup (kralježnicu) teče stup Svjetla
3. Vizualizirajte trenutak KOMPRESIJSKOG PROBOJA, bljesak Svjetlosti, trenutak
Planetarnog oslobađanja kako se odvija SADA.
4. Ostanite u meditaciji koliko vam je ugodno, osjetite se povezani sa povišenim frekvencijama i sa Svjetlosti.

Okupljanje na meditaciju i sinkronizirana vizualizacija Događaja, stvoriti će jasan i skladan kanal primanja povišene frekvencije i manifestacije za oslobođenje planeta.
 In Lake'ch!

Nema komentara:

Objavi komentar