srijeda, 12. veljače 2014.

CIKLUSI U GALAKTIČKOJ LUNI SOKOLA
U Galaktičkoj luni Sokola, luni integriteta započinje nekoliko ciklusa koje pratimo kroz Tzolkin i Haab.

 Sa kinom104 : Žutim Kozmičkim Sjemenom, Radijalna Plazma ALPHA,  završava 13 dana začaranog vala Žutog Ljudskog bića.Također, sa kinom 104 započinje 11 VINAL, jedanaesti ciklus od 20 dana u HAAB kalendaru. 

11 Vinal se zove SAC ili ZAC: "RASPRŠUJUĆI OBLAKE SUMNJE, UZDIŽE SE!"


Napomena: Osnovna mjera HAAB solarnog računa je 365 dana. Haab prati cikuse od 20 jedinica po  19 ciklusa. Ciklusi se sastoje od 18 X 20 dana plus 5 dana koji su se zvali Uajeb. Ciklus od 20 dana zove se Vinal. Ovih pet dana - Uajeb su 19ti ciklus u solarnoj godini. Uajeb od pet dana je mudrost kojom se završava godišnji solarni ciklus (nakon tih pet dana ulazimo u Dan izvan Vremena 25.7.). Napomenu napisala: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo

                           HAAB kalendar - solarni račun

Sa kinom 105: Crvenom Magnetnom Zmijom,  Limi 6 - Kin 105, (12. veljače) počinje 52-dana Plavog Zapadnog Dvorca Plamtenja – Sud Magije. Plavi Zamak Plamtenja je treći od pet 52-dnevnih Začaranih Zamkova  260 kinova Tzolkina. Sa kinom 105 počinje 13-dana Začaranog Vala Crvene Zmije - Začarani Val Životne Snage inicijacije Zmijom. Budite inicirani u vatri transformacije, uzletite poput Feniksa! 

 
“ … moćni Vremenski brod Zemlja bio je spreman primiti Zapadni Plavi Zamak Plamtenja. Snadbjeven moćima dva prva Zamka, Zamka Rođenja i Zamka Smrti, Magijski Zamak Moći bio je spreman za Vremenski brod Zemlju. 

Da bi se pripremila za Magiju, Zmija je prvo uspostavila Začarani val Životne Snage. Životna Snaga se popela preko 13 stepenica kroz prvu četvrtinu Zamka Plamtenja. Zatim je došlo Ogledalo, uspostavljajući savršeni Začarani Val Beskraja. U svjetlucavim bijelim vratima Kozmičkog Psa, na trinaestoj stepenici Začaranog Vala Ogledala, ostvarila se Geneza Zmaja.„ Geneza Začaranog Sna"
 
U Plavom Zapadnom Začaranom Zamku Plamtenja je završena geneza Zmaja i započinje geneza Majmuna - geneza Magije.
 
Sa kinom 105: Crvenom Magnetnom Zmijom započinje posljednja faza 13:20 povlačenja u CREST13 Tiempo de Brotar, Argentina. http://galacticspacebook.com/events/verano-1320-en-tiempo-de-brotarSilio 7 - Kin 106, Bijeli lunarni Spojitelj Svjetova (13. veljače), jasni znak na poklopcu Pakal Votana. Galaktička luni integriteta sadrži cijeli ALPHA RUN od 10 dana  galaktičkih portala aktivacije za redom - koji počinje na kin 106 Bijelog Lunarnog Spojitelja Svjetova. 

Napomena: U Tzolkinu ima 52 galaktička portala aktivacije - s oblikom DNK strukture dvostruke spirale. Jose Arguelles nazvao je ovu mrežu Razboj Maya. Kroz frekvenciju galaktičkih  portala pomažemo aktivirati naš DNK, i razviti naš puni potencijal povezujući makro i mikro kozmos. "Portal" znači ulaz u druge dimenzije – portal je poput vrata, informacije struje u oba smjera. Tijekom kinova galaktičke aktivacije portala naš planet prima povišene frekvencije i naša receptivnost i svijest su pojačane. Ako smo povezani sa životom na razini duše, dani galaktičkih portala predstavljaju velike mogućnosti svjesnog buđenja, samospoznaje i dobivanje boljeg razumijevanja kozmičkih energija.

Također na kin 106 kao i na svaki dan SILIO „Galactic Mayan Wisdom Forum“ održava konferenciju za meditiranje na kodove. Ako ste zainteresirani za molimo pošaljite email EugeneSm1@aol.com i jckmoneypenny@gmail.com i zatražite  telefonski broj konferencijskog poziva i pristupa.

Alpha 19, kin 118: Bijelo Magnetno Ogledalo (25  veljače). Sa kinom  118: Bijelim Magnetnim Ogledalom započinje začarani Val Bijelog Ogledala. Sa začaranim valom Bijelog Ogledala na kin 121: Crvenim Samopostojećim Zmajem ulazimo u Mističnu kolonu Tzolkina.  
  
Sa kinom 120: Žutim Električnim Suncem, Silo 21, (27. veljače)  počinje ciklus od 65 dana – Žuti galaktički Spektar, 65 dana Doba Prosvjetljenja Sunca. Žuti galaktički Spektar je jedan od četiri ciklusa od po 65 dana galaktičkih spektara u 260 dana Tzolkina. 4 galaktička spektra su kodirani pečatima iz Polarne zemaljske familije na električnom tonu. Polarna familija:  Sunce, Zmija, Pas, Orao. Galaktički spektri / doba uvijek počinju na električni ton pečata Polarne familije. 

 Na slici: četiri ciklusa od 65 dana - galaktička doba - četiri galaktička spektra kodiranih sa Polarnim pečatima na električnom tonu: Sunce, Zmija, Pas i Orao.
Dali 22 - Kin 121, Crveni Samopostojeći Zmaj (28. veljače) galaktički potpis dana otkrića Zakona Vremena. 
Pogledajte tekst Crvene Kraljice: http://1320frequencyshift.wordpress.com/2013/12/11/discovery-of-the-law-of-time/
Imajte na umu da je Psi Krono edinica Kin 164, Žuto galaktičko Sjeme, isti galaktički potpis kao i galaktički potpis godine!
Više o Psi Banci pogledajte na : http://www.lawoftime.org/infobooth/psibank.html
Sinkronijska napomena: veljača je jedini mjesec po gregorijanskom kalendaru koji ima 28 dana – sinkronijski korespondira sa 28 dana unutar Sinkronara 13 luna 28 dana. 
 Na ovom linku možete potpisati peticiju za promjenu kalendara na 13 luna 28 dana. http://www.petitiononline.com/2012/petition.htmlNapomena: Mistični Kanal je sedmi stupac u Tzolkinu -  predstavlja sredinu Harmoničnog modula, Tzolkin matrice, sadrži 20 kinova. U Mističnom Kanalu susreću se prošlost, budućnost i sadašnjost, on je kanal između dimenzija. Nalazi se između dva stupca galaktičkih portala od po 10 dana u valu Crvene Zmije i valu Žutog Sjemena 
(sveukupno 20 kinova galaktičkih portala). Ovaj sedmi stupac u Tzolkinu simbolički predstavlja našu kralježnicu – našu rezonanciju sa višim frekvencijama. Predstavlja unutrašnju transformaciju. Sedam je mistična moć – katalizira moć kroz naših 7 čakri, kroz transformaciju svijesti vodi nas do božanskog svjetla. U Mističnom Kanalu energije su pojačane, stoga je važna naša sinkronizacija i prisutnost u trenutku, te fokus i namjera u ovom periodu transformacije. 
 

Mistična kolona u Tzolkinu također odgovara sedmom baktunu od 13 Baktuna Ciklusa Povijesti ( koji je završio 21.12.2012.) Sedmi baktun unutar ciklusa od 13 baktuna je poznat kao Baktun Učenja – samo središte Tzolkina, također i vrijeme u kojem je živio Budha. U ovoj galaktičkoj luni je sjajna prilika za podešavanje uma, samospoznaju, prilika za učenje i zajedničko aktiviranje u krugovima sinkroniziaranih meditacija.

PLAVI ZAČARANI ZAMAK PLAMTENJA
Sa Začaranim Valom Crvene Zmije ulazimo u 10 galaktičkih portala, sa Začaranim Valom Ogledala ulazimo u Mistični Kanal. Sa Kozmičkim Psom završava geneza Crvenog Zmaja. U samom centru Tzolkina ulazimo u val Plavog Majmuna. Započinje geneza Majmuna. Sa valom Žutog Sjemena ulazimo u novih 10 galaktičkih portala aktivacije. Ova četiri vala se nalaze u Plavom Zamku Plamtenja – zamku Magije i transformacije. Plavi Zamak Plamtenja omogućuje dublje transformacije u našem biću. Ovaj Zamak, treći od pet Zamaka unutar Tzolkina, sadrži dva stupca od po 10 GAP dana i 20 dana u Mističnom kanalu što predstavlja 40 dana intenzivne transformacije, velike podrške za ubrzavanje razvoja svijesti i aktiviranja našeg DNK. 52 dana Začaranog Plavog Zamka su vrlo intenzivni i daju nam puno mogućnosti za 
razvoj i samospoznaju.  
Sa kinom 124: Žutim Rezonantnim Sjemenom, Kali 25 (3. ožujka) započinje 12 Vinal ( ciklus od 20 dana) u godini. 12 Vinal se zove CEH.  
 „Ceh - Prekida sa uobičajenim oprezom i dostiže bijelu svjetlost.“
 

 12 Vinal "CEH Prekida sa uobičajenim oprezom i dostiže bijelu svjetlost."Kin 126, Bijeli Solarni Worldbridger, Limi 27  (5. ožujka) - Povratak Naroda OMA - ORIGINALNI MATRIX. Pogledajte tekst na stranici Crvene Kraljice - Return of the People of Oma

http://1320frequencyshift.wordpress.com/2013/01/24/return-of-the-people-of-oma/


 Izvor: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue046-complete.htmlThe Galactic Moon Falcon, moon integrity begins several cycles that follow the Tzolkin and Haab.Whit  kin 104: Yellow Cosmic Seed (11 Feb), Radial Plasma Alpha 5, begins the 11th Vinal (20-day cycle) of the year SAC or ZAC: "Sac - Dissipating the clouds of doubt, raising oneself up". Day 13/13 of the Yellow Human wavespellWhit Limi 6 - Kin 105, Red Magnetic Serpent (12 Feb),  begins the 52-day Blue Western Castle of Burning, Court of Magic. This is third of five 52-day castles in the 260-kin Tzolkin.Today also begins the 13-day Red Serpent wavespell of life force, governed by the power of the Serpent Initiate! Be initiated in the fire of transformation, arise as a phoenix!
"... the mighty Timeship Earth was now ready to receive the Western Blue Castle of Burning. Equipped with the first two castle powers of birth and death, the castle power of magic was readied for Timeship Earth.
 
"To prepare for the magic, first Serpent cast the wavespell of life force. For thirteen steps the life force climbed its way through the first quarter of the Castle of Burning. Then arrived Mirror casting its perfect wavespell of endlessness. And in the shimmering white gate of the Cosmic Dog, the thirteenth step of the Mirror wavespell, the Dragon Genesis fulfilled itself." – Dreamspell Genesis 

The Blue Castle of Burning completed Genesis Dragon and begins the genesis of Monkey - the genesis of Magic
Today begins the last phase of 13:20 retreats in CREST13 Tiempo de Brotar, Argentina.
http://galacticspacebook.com/events/verano-1320-en-tiempo-de-brotar

Alpha 19, kin 118: White Magnetic Mirror (25 feb). With kin 118: White Magnetic Mirror begins a White Mirror Wavespell.. The White Mirror Wavespell at 121 kin enter the Mystical column Tzolkin.
  
 
Whit Silio 21 - Kin 120, Yellow Electric Sun (27 Feb) begins the 65-day Sun Season of Enlightenment, Yellow Galactic Spectrum. This is one of the four 65-day galactic seasons of the 260-day Tzolkin. These season always begin on the Electric tone of a Polar Kin seal (Sun, Serpent, Dog and Eagle). 
http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue046-complete.html

Dali 22 - Kin 121, Red Self-Existing Dragon (28 Feb). Galactic signature of the day of the discovery of the Law of Time. http://1320frequencyshift.wordpress.com/2013/12/11/discovery-of-the-law-of-time/  

The White Mirror Wavespell at kin 121:Red Self-Existing Dragon enter the Mystical column Tzolkin.

 The mystic column of the Tzolkin also corresponds to the seventh Baktun of the 13 Baktun Cycle (ends 21.12.2012.). Seventh Baktun is known as the Baktun of the Mind Teachings, the very center of which is the time of the life of Buddha. Hence this Moon is a great time to tune into the mind teachings, and activate together in circles of synchronized meditations.


Note that the Psi Chrono Unit today is Kin 164, Yellow Galactic Seed, the same signature as this year! A Synchronic Note: Annually this always corresponds with the 28th of February, the only month in the Gregorian calendar of 28 days…
Psi Chrono Unit: http://www.lawoftime.org/infobooth/psibank.html

Sign the petition to change the calendar.
http://www.petitiononline.com/2012/petition.htmlToday begins the 12th Vinal (20-day cycle) of the year: "Ceh - Breaks with habitual caution and reaches the white light"

Nema komentara:

Objavi komentar