nedjelja, 9. ožujka 2014.

SOLARNA LUNA JAGUARA / SOLAR JAGUAR MOON
Dobrodošli u Solarnu Lunu  Jaguara – Lunu Namjere! 

Solarna Luna Jaguara je deveta luna u Začaranom valu Planetarnog služenja.  
U ovoj Luni pulsiramo namjeru Nove Galaktičke Zrake. Ova Nova Galaktička Zraka dolazi u dodir sa starim obrascima i strukturama, stvara inicijacijske vremenskoprostorne scenarije. Sada prolazimo  kroz višestruke razine inicijacije, i pozvani smo uzeti pauzu – odražavati i preusmjeriti percepciju (pomaknuti percepciju na viši nivo). Inicijacija zahtijeva promjenu svijesti – svijest ide iz jednog stanja u drugo stanje svijesti. Povežimo se sa našim srčanim čakrama. Povezanost sa srčanom čakrom proces čini lakšim. Trebamo postati osjetljivi i suosjećajni prema svim živim bićima i osobito prema suptilnim znakovima koji se prenose na nas u svakom trenutku. Otvorite srce i proširite um.


U geometriji Pulsara, deveti ton je treći ton 4D vremena pulsara koji kulminira u trinaestom tonu ( i zadnjoj luni u godini ). Solarna Luna Jaguara nas zove da shvatimo dublje našu urođenu povezanost sa višom, glavnom Inteligencijom – Božanskom Snagom.
                                         PAKAL VOTAN

17. dan u ovoj luni označava treću godinu odlaska Jose Arguellesa / Valum Votana. Obilježavanje treće godine odlaska je na Kin 144, što predstavlja fraktal prve godine proročanstva Pacal Votana koja je započela 26. srpnja 1993. Proročanstvo Pacal Votana: http://www.lawoftime.org/timeshipearth/telektonon.html#telektonon19
                                                   TELEKTONON

 Proročanstvo se temelji na GM108X: PRIJENOSU UMA Galaktičkih Maya. GM108X Prijenos uma, proročanstvo Pacal Votana i znanost Zakona Vremena su nerazdvojni. 144.000 je ključni broj u KnjiziOtkrivenja“ te se prvi put pojavljuje u poglavlju 7. stihu 4. U vigesimalnim  oznakama broj 144 se piše kao 7.4. http://www.lawoftime.org/infobooth/vigesimalmath.html

Svrha ovog GM108X prijenosa uma je pomoći pripremiti ljudsku svijest za naredne faze evolucije i pripremiti za kontakt, što je neizbježno i uvelike u tijeku.
Sve informacije koje se nalaze na web stranicama Fundacije Zakona Vremena (http://www.lawoftime.org/),  i u  Kozmičkim Povijestima“ temelji se na GM108X prijenosa zrake. O Kozmičkoj povijesti pogledajte na linku: http://www.lawoftime.org/cosmichistory.html

Ova zraka se usmjerava kroz sjeverni i južni pol, ulazi kroz elektromagnetizam planete Zemlje i pohranjuje informacije u  Zemljinu jezgru -  unutar magneta u obliku oktaedra, koji drži polove na mjestu. Oko jezgre, je rezonantni „bubanj“, rezonantna opna, koja se doživljava kao "unutarnja Zemlja."

Iz ove jezgre, specifične informacije rezoniraju, odašilju se iz jezgre, uključujući i različite modalitete misli, kulture, života, duhovne istine i načinima postojanja.
52 heptade Staze u Solarnoj Luni 

U 52 HEPTADE stazama Hunab Ku 21 Solarna Luna se navodi  
kao aktivirajuća "Dva Elektro-eterična Meridijana".  U Hunab Ku 21. Galaktičkom Drvetu Života i Znanja, ti meridijani predstavljaju četiri staze koje povezuju vertikalne kanale četiri prvobitnih električnih stanica. 4 prvobitne električne stanice su osnovne kozmičke električne čestice: Dum Kuali ("prvobitna toplina"), Dum Duar ("prvobitnih svjetlo"), Kum ("toplina unutarnjeg svjetla") i Kemio ("svjetlost unutarnje topline ").
Proučite slijed 52 heptade staze pažljivo, vidjet ćete dosljednu logiku i uzorak. To je vrlo moćan sinkronicitet koji Solarna Luna aktivira kroz četiri okomite staze prvobitne svjetlosti, topline, topline unutarnjeg svjetla i svjetla unutarnje topline. Jer doista je Sunce (solarna energija) ta koja daje cijeloj heliosferi (sunčevom sustavu) svoju Toplinu i Svjetlost!

I kao što je objašnjeno nedavnoj na blogu Crvene Kraljice u tekstu   "Povratak Prijestolja Duge", u Novoj Zraci se radi o kultiviranju Unutarnjeg Sunca također i mi imamo aktivaciju iznad Kum i Kemio: toplina unutarnjeg svjetla, i svjetlo unutarnje topline!

Pročitajte  "Povratak Prijestolja Duge" (ovdje na blogu imate prijevod http://vesnasantak138.blogspot.com/p/planeta-zemlja.html), a originalni tekst Crvene Kraljice pročitajte na linku: http://1320frequencyshift.wordpress.com/2013/12/28/reclaiming-the-rainbow-throne/

U ovoj luni se trebamo kolektivno usredotočiti na kultiviranje našeg "unutarnjeg Sunca". Napomena: Ova dva vertikalna kanala su također ključ u aktiviranju Meditacije Noogeneze ili Vulom magnetskog privlačenja snaga polja - detaljno u poglavlju 12. Knjige transcendencije. http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/ch6.htmlSolarna Interplanterana Noosfera – Ciklusi Prstenova

" Solarna Interplanterana Noosfera odnosi se na svijest
pulsiranja  središta Sunca i uključuje  deset planetarnih orbitalnih prstenova - Pluton-Merkur i Merkur-Pluton ... " - Valum Votan, Sedam godina „Misterije Kamena“, upute za uporabu, stranica 30.

Kao dodatni bonus u našem Sunčevom sinkroniziranju, u ovoj Solarnoj Luni pratimo i usklađujemo se sa  Solarnom međuplanetarnom Noosferom Ciklusa Prstenova. To su 10-dnevne pulsacije povezane u korelaciji sa Sinkronarom / Kalendarom 13 luna 28 dana koji se aktivirali s prosvjetljenjem tijela Devet Bolontiku.
 
Pogledajte knjigu „Master Synchronic Code Book“: http://www.lawoftime.org/pdfs/Master-Synchronic-Code-Book.pdf#page=83  stranica 81, kao i "Map of the Solar Thoughtform" i stranicu 30 u priručniku s uputama na Mystery of the Stone Kit. – Misterija Kamena

Heptade Staze Kodovi za Solarnu Lunu Jaguara - Dva elektro-eterička meridijana - Putevi unutrašnjeg sjaja

Tjedan 1 - Inicirati - Heptada 33: Seks elektrizira navigaciju
(Dali 1 - Silio 7 / ožujak 7-13)
Tjedan 2 - Pročišćavati - Heptada 34: Navigaciju elektrizira mudrost
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 ožujka)
Tjedan 3 - Transformirati - Heptada 35: Smrt elektrizira Samo- stvaranje
(Dali 15 - Silio 21 / ožujak 21-27)
Tjedan 4 - Sazrijevanje- Heptada 36: Samo- stvaranje
elektrizira Magiju
(Dali 22 - Silio 28/28 ožujka - 4 travnja) TOTEM SOLARNE LUNE JE JAGUAR.

Solarna Luna, deveta luna u godini ( 9 mjesec) ima totem Jaguara. Solarna Luna Jaguara je luna namjere, moć joj je da pulsira, akcija: realizacija. Pitanje ove lune je: Kako mogu ostvariti svoju svrhu? Realizirati. Završetak, širenje, veći ciklusi vremena, ispunjenje. Promišljena želja / namjera da se realizira određeni projekt, promjena itd. Ostvariti i napraviti. Usmjerenost. Ton broj 9 utjelovljuje majstorstvo i mudrost koji čekaju na realizaciju. Utjelovljuje mudrost većih ciklusa. Poziva nas da postanemo svjetlo koje svijetli i za druge.

Za Maye Jaguar je sveta životinja. On je posebno biće koja nas može puno toga naučiti. Jaguar je vladar džungle, posjeduje magične moći, moć intuicije, jako razvijenu senzibilnost – povezan sa instinktima i intuicijom. Jaguar kroz promatranje situacije dolazi do realizacije, uči nas fokusu – namjeri, uvidu i jasnoći, prisutnosti u trenutku. On simbolizira konstruktivnu energiju. Jaguar ima sposobnost biti nečujan, nevidljiv, onaj koji vidi noću – u mraku. Uči nas kako kroz čistu namjeru doći do realizacije onog što želimo; razumijevanjem uzroka i posljedica. Simbol je moćnog duha. Njegova mudrost je vidjeti puteve unutar kaosa i imati razumijevanje obrazaca uzroka i posljedica. Također je simbol osnaživanja svojeg unutrašnjeg bića i potencijala. Totem Jaguara nas poziva da osvijestimo svoje moći, i kroz fokus i namjeru hrabro krenemo u realizaciju. Pečat Bijelog Čarobnjaka - IX (IX čita se IŠ) je povezan sa totemom Jaguara. Sinkroniciteti Zvjezdanih Putnika - Solarna luna, godina Žutog Galaktičkog Sjemena

Klikni na ovaj link za download  kompletne Solarne Lune iz Almanaha 13 luna Sinkroniciteta Zvjezdanih putnika:
http://www.lawoftime.org/pdfs/Star-Travelers-Almanac-8Seed-Moon09.pdf

Dali 1 - Kin 128, Žuta Spektralna Zvijezda (7.ožujka 2014.)    
   

Nevjerovatno je da je Psi krono jedinica kina 128 (gregorijanski dan 7.ožujka 2014.) Bijeli Lunarni Spojitelj Svjetova - jasni znak na poklopcu sarkofaga u grobnici Pakal Votana - ukazuje na duboku vezu između njegove misije i Solarnog  Logosa ...  Prva tri dana ove Solarne lune su kodirana od psi krono jedinicom Bijelog lunarnog Spojitelja Svjetova:  http://www.lawoftime.org/infobooth/psibank.htm


Također je zanimljivo, da je u nastavku naše progresije (pomak) 1 luna = 1 Kin koji je počeo 216 luna prije u godini Intoniranog Žutog Sjemena (1997) - ova luna je Kin 217, Crvena Solarna Zemlja - ponovno naglašavajući Solarnu energiju koja se vraća s na Zemlju ... Pogledajte posljednje blogove na 13:20 Crvene Kraljice / Red Queen:http://1320frequencyshift.wordpress.com/

 
                                    PSI BANKA


 Seli 2 - Kin 129, Crvena Kristalna Luna (8. ožujka 2014.)
MISTIČNA HARMONIJA 33 – Sa kinom 129 počinje 33. harmonija u Tzolkinu, "Mistična harmonija" jer je u samom središtu Tzolkina – ciklusa od 260 kinova! (Harmonija je 4-dnevni ciklus koji uvijek počinje sa crvenom pečatom; 65 x 4 = 260, 33 je u sredini).

U stvari, ova je harmonija "Mistična  od Mistične '! To je zbog toga što se nalazi u središnjem sedmom stupcu Tzolkina, u ciklusu od 20 dana, kojeg se još naziva i Mistična kolona (stupac). Sa Crvenom Kristalnom Lunom započinje Mistična Harmonija u Mističnoj Koloni Tzolkina, nalazimo se u samom centru Tzolkina.

Sve ostale 64 harmonije – harmonija je ciklus od  4 dana - kodirani su jednim od 64 I Ching heksagrama / DNK kodona i jednom  od 64 UR rune Mistična Harmonija nije. Mistična Harmonija je prazna. Slično kao 0.0.Hunab Ku - ova"Sinkronijska praznina" je prilika da produbite vlastitu otvorenost ...


GAMMA 3 - kin 130: Bijeli Kozmički Pas (9. ožujka 2014.)
Sa kinom 130 završava Začarani val Bijelog Ogledala i također završava Geneza Crvenog Zmaja. Geneza Crvenog Zmaja fraktalno rekapitulira 13 000 godina Začaranog sna.


Kali 4 - Kin 133, Plavi Magnetni Majmun - 10 ožujka 
                                                             
Sa kinom 133 započinje Začarani val Plavog Majmuna ciklus od 13 dana, Val Magije. Nalazimo se u sredini Tzolkina, u Mističnom stupcu! Plavim Magnetnim Majmunom  također započinje 78-dnevni ciklus koji fraktalno rekapitulira 7800 godina "Geneze Majmuna "  - također poznate kao vrijeme Camelota... Pogledaj Arkturova sonda od Jose Arguelles/Valum Votana.
http://www.amazon.com/The-Arcturus-Probe-Reports-Investigation/dp/0929385756

Alfa 5 - Kin 132, Žuto Lunarno Ljudsko Biće (11. ožujak)                                                         
Pakal Votanov jasni znak i završetak četverodnevnog ciklusa Mistične 33. harmonije. Ne zaboravite da je Mistična harmonija 33 započela prije 4 dana. Ovo znači da kao što su prva dva dana 33. harmonije bila kodirana jasnim znakom Pakal Votana u psi banci, i zadnja dva dana ove harmonije su takođe kodirana jasnim znakom: Žuto Lunarno Ljudsko biće, jednim od dva jedina "lunarno" tonirana jasna znaka na poklopcu sarkofaga Pakal Votana: http://lawoftime.org/infobooth/13-clear-signs-of-pacal-votan.html . Ovaj "lunarni" sinhronicitet priziva u um Lunu, koja blista obasjana svjetlošću Sunca.
Welcome to the Solar Jaguar Moon of Intention, the ninth moon of the Planetary Service Wavespell!
In this Moon we are pulsing the Intention of the New Galactic Beam. As this new beam comes into contact with old forms and structures it creates initiatory timespace scenarios. We are now undergoing multiple levels of initiation, urging us to pause, reflect and shift perception. Initiation requires going from one state of consciousness to another state of consciousness. Attuning to our heart chakra makes the process easier. We must become sensitized and compassionate toward all living creatures and especially toward the subtle signs being streamed to us in each moment. Open the heart and expand the mind. 
 In the pulsar geometry, the ninth tone is the third tone of the 4D time pulsar that culminates in the thirteenth and final moon of the year. This Solar Jaguar Moon calls us to realize more deeply our innate connection to the Master Intellgence – God Force.

The 17th day of this moon marks the third year of the passing of Jose Arguelles/Valum Votan, occurring on Kin 144, which fractally represents the First Year of Prophecy of Pacal Votan http://www.lawoftime.org/timeshipearth/telektonon.html#telektonon19that began 26 July 1993.  

The prophecy is based on the GM108X: Galactic Mayan mind transmission. The GM108X mind transmission, the prophecy of Pacal Votan and the science of the Law of Time are all inseparable. 144,000 is a key number in the Book of Revelations and first appears in chapter 7 verse 4. In vigesimal notation 144 is written 7.4. http://www.lawoftime.org/infobooth/vigesimalmath.html

The purpose of this GM108X transmission is to help prepare human consciousness for the next stages of evolution and prepare for Contact, which is inevitable and well underway. All information found on our websites and in the Cosmic History Chronicles is based on the GM108X transmission beam. http://www.lawoftime.org/cosmichistory.html

This beam is directed through the North and South poles and is stored at the Earth's core within an octahedron magnet that holds the poles in place. Around the core, there is a resonating tympanum that is perceived as an "inner Earth." From this core, specific information resonates out, including different modalities of thought, culture, life, spiritual truth and ways of being.Welcome to the Solar Moon! In the 52 Heptad Paths of the Hunab Ku 21 - the Solar Moon is referred to as activating the "Two Electro-Etheric Meridians".  In the Hunab Ku 21 Galactic Tree of Life and Knowledge, these meridians are the four paths that connect the vertical channels of the four primal electrical cells, these are primary cosmic electrical particles: Dum Kuali ("primal heat"), Dum Duar ("primal light"), Kum ("heat of inner light") and Kemio ("light of inner heat").

See the graphic below:


Study the sequence of the 52 Heptad Paths carefully, you'll see it follows a very consistent logic and pattern. It is then a powerful synchronicity that the Solar Moon activates the four vertical paths of the primal light, heat, heat of inner light, and light of inner heat. For indeed it is the Sun (solar energy) that gives the entire heliosphere (solar system) its Heat and Light!
And as is discussed in the recent 13:20 Frequency:Shift Blog by Red Queen, "Reclaiming the Rainbow Throne", the New Beam is all about cultivation of the Inner Sun - so we also have activated above the Kum and Kemio: heat of inner light, and light of inner heat!

Reread "Reclaiming the Rainbow Throne" and this Moon let us collectively focus on the cultivation of our "Inner Sun".
http://1320frequencyshift.wordpress.com/2013/12/28/reclaiming-the-rainbow-throne/
Note: These two vertical channels are also key in the activation of the Noogenesis Meditation or Vulom Magnetic Attraction Force Field -  detailed in Chapter 12 of Book of the Transcendence

Solar Interplanetary Noosphere Ring Cycles

"Solar Interplanetary Noosphere refers to the consciousness pulsing from the solar core and inclusive of the ten planetary orbital rings - Pluto-Mercury and Mercury-Pluto…"
–Valum Votan, Seven Years Mystery of the Stone, Instruction Manual, page 30

As an added bonus to our Solar synchronization, this Moon see if you can track and attune to the Solar Interplanetary Noosphere Ring Cycles. These are 10-day pulsations correlated to the 13 Moon calendar which activate the enlightenment bodies of the Nine Bolontiku.


 as well as the "Map of the Solar Thoughtform" and page 30 of the Instruction manual in the free Mystery of the Stone Kit. http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/mysteryofthestonekit.html


Heptad Path Codes for Solar Moon
Week 1 - Initiate - Heptad 33: Sex electrifies Navigation
(Dali 1 - Silio 7 / March 7-13)
Week 2 - Refine - Heptad 34: Navigation electrifies Wisdom
(Dali 8 - Silio 14 / March 14-20)
Week 3 - Transform - Heptad 35: Death electrifies Self-Generation
(Dali 15 - Silio 21 / March 21-27)
Week 4 - Ripen - Heptad 36: Self-Generation electrifies Magic
(Dali 22 - Silio 28 / March 28 - April 4)


http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue047-complete.html

Totem Solar moon is the Jaguar. 9. Solar Jaguar Moon. Solar, Pulse intention, Realize, How do I attain my purpose? Completion, expansion, mastery, larger cycles of time, fulfillment, grand design.
Deliberate intention to implement the project, changes, etc. to achieve and create. Focus. Nine is the ray of greater cycles, the foundation of self opening to the four points of measure and cycle. Embody the mastery and wisdom you came to express. This ray asks you to be rather than try to be. Embody the wisdom of the larger cycles.Become the one who shines the light for others. 
According to Mayan mythology, the journey of the sun across the sky and the darkness of night stood for the eternal journey of human consciousness and its transformations. The sun at midday was compared to the Eagle, flying high in the sky. Then it plunges below the horizon, just as we plunge into the dark where we face our spiritual challenges and are transformed. The hidden sun was said to be Jaguar, whose spotted skin symbolized the stars glittering in the night sky. Thus, it was called the "Jaguar Sun." Jaguar is the earth father. As earth father, he presides over the sacred power in the earth and the animals who live upon it. The force that lives within the mountains, which gives them their volcanic and transformative power, is the same underworld source of power and energy as the Jaguar Sun. Jaguar's Wisdom Includes: Seeing the roads within chaos, understanding the patterns of chaos, moving without fear in the darkness, facilitating soul work, empowering oneself, mving in unknown places, shapeshifter, psychic sight. The Mayan word for Jaguar is IX (pronounced eesh).
Star Traveler's Synchronicities - Solar Moon, Yellow Galactic Seed Year

 Dali 1 – Kin 128, Yellow Spectral Star (7 Mar 2014)
Welcome to the Solar Moon! Incredible that the Psi Chrono Unit of today is the White Lunar Worldbridger - key clear sign to the tomb of Pacal Votan - indicating the profound connection between his mission and the Solar Logos… In fact, the first 3 days of this Moon that are all coded by the White Lunar Worldbridger psi chrono unit,… http://www.lawoftime.org/infobooth/psibank.htm

 Seli 2 – Kin 129, Red Crystal Moon (8 Mar) Today begins the 33rd Harmonic of the Tzolkin, also called the "Mystic Harmonic" because it is in the exact center of the 260-day Tzolkin! (A harmonic is a 4-day cycle that always begins on a Red seal; 65 x 4 = 260; 33 is in the center).

 In fact, this harmonic is the 'mystic of the mystic'! This is because this is also located in the central 7th 20-day column of the Tzolkin, known as the Mystic Column - we are in the Mystic Harmonic in the Mystic Column! 
 All 64 of the other 4-day Harmonics are coded by one of the 64 I Ching Hexagrams/DNA Codons and one of 64 UR Runes - the Mystic Harmonic is not. Much like the 0.0.Hunab Ku - this "synchronic void" is a chance to deepen our own openness…Gamma  3 - is kin 130: White Cosmic Dog. (9 Mar) Day 13/13 of the White Mirror wavespell. With today's kin ends genesis of the Red Dragon. The genesis of the Red Dragon fractal recapitulates 13 000 years Dreamspell.
Kali 4 - Kin 131, Blue Magnetic Monkey (10 Mar) Today begins the 13-day Blue Monkey Wavespell of Magic. It also begins the 78-day cycle which fractally recapitulates the 7800-year "Monkey Genesis" - also known as the time of Camelot… SeeThe Arcturus Probe, , by Jose Arguelles/Valum Votan:
http://www.amazon.com/The-Arcturus-Probe-Reports-Investigation/dp/0929385756


 

Alpha 5 - Kin 132, Yellow Lunar Human (11 Mar) Pacal Votan clear sign and completion day of the 4-day Mystic 33rd Harmonic. Remember that this Mystic Harmonic began four days ago. 


This means that just as the first two days of Harmonic 33 were coded by a Pacal Votan clear sign in the Psi bank (White Lunar Worldbridger), the last day of the harmonic is also coded by a clear sign: Yellow Lunar Human, the only other "Lunar" toned clear sign. http://lawoftime.org/infobooth/13-clear-signs-of-pacal-votan.html

This "Lunar" synchronicity calls to mind the Moon, which of course shines with the light of the Sun as well…


http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue047-complete.html
Nema komentara:

Objavi komentar