srijeda, 2. studenoga 2016.

MEDITACIJA NA DAN KINA 60 ŽUTO GALAKTIČKO SUNCE, 4.11.2016. 

MEDITACIJA NA DAN KINA 60 ŽUTO GALAKTIČKO SUNCE, 4.11.2016. 

U svjetlu planetarnih događanja, preporučuje se produžetak meditacije na pet dana sa završetkom na Kozmičku Zmiju (9. 11. 2016.) Budite otvoreni na primanje!

TAKOĐER U NAREDNIH 5 DANA (u periodu od 4.11. 2016. do 9. 11. 2016.) MOŽETE MEDITIRATI OVU MEDITACIJU U BILO KOJE DOBA DANA! 
OVAJ DAN JE POSEBNO VAŽAN I POZIVAM SVE VAS DA SE POSVETITE OVOJ MEDITACIJI - KAKO BISMO SA ZAJEDNIČKIM TELEPATSKIM VALOM OMOGUĆILI da se prirodna Svjetlosna frekvencija 13:20 sa lakoćom titra i teče na planeti. Na kin 60, 4.11. 2016. počinje nova etapa svjesnosti - novi ciklus  na univerzalnom nivou - nova faza SOLARNE  evolucije!!!!
  POZVANI SMO PRIKLJUČITI SE U OVOM VELIKOM DOGAĐAJU! 


NA KIN 60 ŽUTO GALAKTIČKO SUNCE – POTPIS PAKAL VOTANA
(jasni znak na poklopcu sarkofaga), 4 studenog 2016. u 11:11 sati prije podne, PO PACIFIČKOM VREMENU. - GLOBALNO SINKRONIZIRANA MEDITCIJA za povezivanje sa SOLARNOM SVIJESTI, povezivanje sa Višim umom. Viši um je izravno povezan sa Solarnom Svijesti. Sa ovim kinom 60 se završava dvogodišnji ciklus podizanja Svjesnosti Sunca ( ciklus od 812 dana). Pridružite se na sinkroniziranu meditaciju za aktivaciju Solarne svjesnosti. Ovo je kozmičko, galaktički i planetarni događaj. Sa usmjerenom namjerom, možemo preusmjeriti tijek svjetskih događaja u pozitivne ishode ili ublažiti neke teške karmičke utjecaje.

Globalno sinkronizirana meditacija počinje u
11:11 do 12: 11
- PACIFIČKO VRIJEME.

4.11.2016. Za našu bioregiju na planeti  točno vrijeme meditacije je u 19.11h ( sinhronicitet =19.11. Spektralna Oluja) .Ostanite povezani sa Solarnom svjesnosti.POZIV Stephanie South, CRVENE KRALJICE NA SINKRONIZIRANU MEDITACIJU ŠIROM SVIJETA!


MEDITACIJA za one koji nemaju pametne telefone za preuzimanje aplikacije.
Ova meditaciju / aktivaciju trećeg oka i povezivanja sa SOLARNOM SVIJESTI smo već prakticirali u godini Bijelog planetarnog Čarobnjaka, u Galaktičkoj luni sokola.Obratite pažnju na sinkronicitete galaktičkog tona: sa ovom meditacijom za povezivanje sa novom galaktičkom zrakom i solarne svjesnosti smo započeli u Galaktičkoj luni sokola prošle mayanske godine. U ovoj godini na dan meditacije za podizanje solarne svjesnosti i sidrenje te nove visoke frekvencije je kin ŽUTOG GALAKTIČKOG SUNCA  - ponovo ton Galaktički, ton 8. Ton galaktički je ton integriteta, ton duhovnosti, i ton koji je povezan sa stvaranjem Univerzuma – važna ferkvencija u Fibonaccijevom nizu. 


MEDITACIJA ZA SPAJANJE SA SOLARNOM SVJESNOSTI
Kako se spojiti sa novim snopom Zrake 
Opusti svoj um u njegovo prirodno stanje (PAR MINUTA PRAKTICIRAJ MEDITACIJU PRIRODNOG UMA). Usredotočite se na dah i ispraznite um, razvijte osjećaj mira.   Vizualizirajte blistavi, zračeći plamen Sunca kako pulsira iz tvog trećeg oka. Praksom možete povećavati i smanjivati svjetlo u meditaciji. Osjetite toplinu i sjaj tog unutarnjeg sunca, impuls iz vašeg trećeg oka, a zatim kako ta toplima i svjetlost cirkuliraju kroz cijelo tijelo -   širi se cijelim živčanim sistemom otvarajući tvoju srčanu čakru.
 
 Sada pulsiraj svjetlosnu zraku kroz svoje treće oko sve do centra Sunca (ako želiš, ovu meditaciju  možeš raditi i na otvorenom prostoru). Vizualiziraj da se povezuješ pomoću snopa zrake sa središtem Sunca.  
 
  Dok šalješ ovu zraku u centar Sunca, vidjeti ćeš kako kroz leću Sunca jedan drugi zrak počinje dolaziti ka TEBI. To je Nova galaktička zraka (koji sadrži novu energiju i nov način opažanja). Uroni u tu Zraku potpuno se stapajući sa njom Vizualizirajte kako kroz svjetlost Sunca primate novu zraku SOLARNE SVJESNOST. Kroz svjetlost primate nove informacije, svijest se širi i podiže se frekvencija, aktivira se DNK, primaju se frekvencije za nove evolutivne programe. 

 
        
    Sa ovako uvećanom energijom, usmjeri zraku na ključne ljude, mjesta i stvari kojima je potrebno iscjeljenje. UPOTRIJEBI MOĆ SVOGA UMA U PREUSMJERAVANJE  svih grešaka, nečistoća, zagađenosti, bola, straha i pogrešnih misli natrag u PRVOBITNI IZVOR gdje se ta energija ČISTI, PROČIŠĆAVA, USKLAĐUJE I REGENERIRA. 


Sa osjećajem zahvalnosti i uzbuđenjem djeteta  USMJERI SVOJ MENTALNI ZRAK iscjeljenja na cijelu kreaciju ( vidi nastavak  teksta)   Neka ti ovakav stav (koji nije vezan isključivo za riječi) služi za stvaranje što moćnije energije. Nemoj nikada izgubiti osjećaj zahvalnosti!


Vodi (svim vodama): OČISTI SE! PROČISTI SE! VRATI SE U SKLAD! REGENERIRAJ SE! HVALA TI!                                                           
  Zraku/Atmosferi:  OČISTI SE! PROČISTI SE! VRATI SE U SKLAD! REGENERIRAJ SE! HVALA TI!                                                                                                
 Biljkama/mineralima OČISTITE SE! PROČISTITE SE! VRATITE SE U SKLAD! REGENERIRAJTE SE! HVALA VAM!    

Domaćim i divljim životinjama OČISTITE SE! PROČISTITE SE! VRATITE SE U SKLAD! REGENERIRAJTE SE! HVALA VAM!                                         
  Svim bićima koja pate (ukjučujući i svjetske lidere) OČISTITE SE! PROČISTITE SE! VRATITE SE U SKLAD! REGENERIRAJTE SE! HVALAVAM!   
                                      
Usmjeri svoju mentalnu zraku zahvalan / zahvalna svim precima i zvjezdanim ljudima. 

Neka se tvoja zraka proširi nazad kroz portal Sunca pa sve do galaktičkog centra/Hunab Ku.


Iz centralnog galaktičkog izvora koji je svuda u isto vrijeme neka sve bude kao svjetlost uzajamne ljubavi.
Ah Yum Hunab Ku Evam Maya, Ema Ho!
Napomena: Na kin 60 Žuto Galaktičko Sunce, ( potpis Pakal Votana, jasni znak na sarkofagu, kin inkarnacije Pakal Votana na planeti ), se podiže frekvencija SOLARNE SVJESNOSTI u cijelom Univerzumu – sve Zvijezde, sva SUNCA će podići svoju frekvenciju i primiti nove informacije, znanja koje se učitavaju znanje iz različitih zvjezdanih sustava. Ova zraka je kolijevka novih frekvencija, nove spoznaje i novog načina bivanja na planeti Zemlji. Pošto smo i mi višedimenzionalna Svjetlosna bića, povezani smo sa solarnom svijesti, sa VIŠIM UMOM!


Ovaj novi snop evolutivne galaktičke zrake pokreće nove programe s vremenskim otpuštanjem s različitim snopovima informacija koje se oslobađaju, postaju dostupni u  preciznim točkama u vremenu.

Također se meditacija može pratiti pomoću aplikacija  za pametne telefone  31.10.2016. https://lawoftime.org/app

TAKOĐER MOŽETE MEDITIRATI U BILO KOJE DOBA DANA!

Naš viši um je direktno povezan sa Suncem - SOLARNOM SVJESNOSTI!!!

Individualno i kolektivno aktiviranje Solarne svjesnosti u cilju promjene toka i pravca svjetskih događanja u pozitivan ishod.

 ŽIVOT JE POTPUNI IZRAZ HARMONIJSKE FREKVENCIJE. 

Pridružite se meditaciji i postanite dio velikog evolutivnog događaja! Budite dio podizanja svjesnosti na planetarnom i osobnom nivou!

Proslijedite molim vas svima za koje mislite da bi se rado priključili ovom planetarnom - galaktičkom - kozmičkom događanju!
Hvala!
IN LAK'ECH!
Vesna Uaxak EtznabNema komentara:

Objavi komentar