utorak, 20. rujna 2016.

LUNARNA LUNA ŠKORPIONA U GODINI PLAVE SPEKTRALNE OLUJE

Dobrodošli u Lunarnu lunu Škorpiona lunu izazova!
23. kolovoza sa kinom 247, Plavom kozmičkom Rukom započela je Lunarna Luna Škorpiona.
Ovo je druga luna u Planetarnom valu služenja koja drži moć polarnosti i stabilizacije. Za čovječanstvo, srž i veza njegovog evolutivnog preokreta
ka cjelovitom obasjavanju je potreba ispravnoj težnji prema
biosferi. – Valum Votan
 


Prema Zakonu vremena, ono što se sada dešava u biosferi je nepostojana faza u njenom prijelazu u noosferu. Noosfera je zemljina mentalna sfera ili misaoni sloj; to je program vremena na Zemlji. Ljudska bića današnjice, kao vrsta u cjelini, su isključena iz noosfere.

Lunarna luna nas poziva da koristimo našu moć razlučivanja i ostanemo u rezonanci sa našom dušom, i kako bismo i dalje bili povezani sa rađanjem Novog Vremena. U procesu smo pomicanja na višu frekvenciju. Stari načini na koje smo naučili više ne funkcioniraju. Energija nove galaktičke zrake nam daje podršku da odpustimo sve otpore, predrasude, da se oslobodimo prosuđivanja, da se ne blokiramo u određenim emocijama zadržavajući ih, već da ih prepoznamo i pustimo da teku kako bismo se oslobodili, pročistili, dali prostora našem unutrašnjem razvoju.  Sva komunikacija dolazi iz planetarnog uma, uma noosfere (Zemljinog uma). Ono što smo mislili da je naš individualni um zapravo je povezana s visokim umom ili planetarnim umom Majke Zemlje - Gaje. Na taj način Noosfera (um planete Zemlje) predstavlja Božanski Muški princip i Gaja (Srce) predstavlja Božanski Ženski princip. Njih dvoje ne može postojati jedno bez drugoga. 
 
 


Put galaktičkih Maja se razvija simultano sa putem tehnologije strojeva, sa njenim klonovima, mobilnim i pametnim  telefonima.  Internet je prototip psi banke, spremište svih misli iz svake mentalne sfere i spektruma svjesnosti. Psi banka je živčani  sistem Noosfere. Noosferi pristupamo kroz samorefleksiju.

Apsorbiranje (upijanje) u tehnosferu odvaja nas od potpune realizacije Noosfere. Jose Arguelles opisuje tehnosferu kao neophodni umjetni plašt, koji taloži nadolazeću tranziciju biosfera-noosfera. Ova tranzicija vodi od individualiziranog  nesvjesnog kaosa (tehnosfera) do kozmičkog poretka Noosfere.

 "Noosfera je virtualna sa internetom, ali svjesnost se još uvek održava kroz privatizaciju vrijednosti u 7 biliona mjehurića." (Hose Argueljas) Sve ove analize bazirane su na otkriću Zakona vremena 1989. godine. 


Zakon vremena razlikuje između umjetnog / mehaničkog vremena frekvencije (12:60) moderne ljudske civilizacije i prirodnog univerzalnog vremena frekvencije sinkronizacije (13:20) koja karakterizira ostali života na Zemlji.
Zakon vremena, trenutnu globalnu krizu vidi kao neizbježan dio tranzicije  biosfere-noosfera,, obilježava najznačajniju fazu u cijeloj evoluciji života na Zemlji.Valum Votan opisuje pomak u noosfera:

"Predviđen je kao evolucijska transformacija biosfere u svom sljedećem stanju ili stanju koje je opisano od strane njegovih glavnih teoretičara Vladimira Vernadskom i Pierre Teilhard de Chardin, noosfera predstavlja zaokret uma i svijesti. U stvari, njegova pojava je početak sljedeće faze planetarne evolucije. Po svojoj prirodi tranzicija biosfera – noosfera može se ostvariti samo sa sudjelovanjem ljudskih bića koja participiraju u događanju. 
„Planetarni um je ogromna ekspresija u jednini,  izraz jedinstvene cjeline  planete kao živog sustava. Iz ljudske perspektive, noosfera predstavlja napredak u univerzalnoj telepatiji. Iz noosfera perspektive, manifestacija noosfere znači apsorpciju funkcioniranja individualiziranih ljudskih jedinica svijesti, kroz jedan planetarni um u kojem su sve kontradikcije riješene u višim harmonijskim percepcijama. "

 
 
Totem je Škorpion koji označava proces smrti i ponovnog rađanja; vrijeme velike transmutacije energije ... Totem Škorpiona nas uči da dualnosti živimo kao cjelinu. Daje podršku našem unutrašnjem glasu kako bismo prevazišli – transcendentirali dualnosti i otvorili se radijalnoj svijesti kako bismo se povezali sa visoko vibrirajućim planetarnim umom. 


Ova luna ima 2 aktivacije galaktičkih portala: prvi je Kin 260, Žuto Kozmičko Sunce, posljednji dan / kin u 260 dana galaktičkog spina, a nakon toga je Kin 1, Crveni Magnetni Zmaj, prvi dan novog ciklusa od 260 dana, novog galaktičkog spina TZOLKINA.

Sa novim glaktičkim spinom započinje i  Začarani  val Crvenog Zmaja ciklus od 13 dana, i  Crveni istočni Zamak Okretanja, sud rođenja - ciklusa od 52 dana. Začarani val Crvenog Zmaja je započeo na 6.9.2016. dan 753 od 812 do solarne svjesnosti. Također je i započeo u Crveni zamak Okretanja. Pleme Crvenog Zmaja inicira okretanje kroz moć rođenja. Prisjećanje na Istinu galaktičkog Neptuna .

Sa Crvenim Zmajem počinje Tzolkin, Crveni Zmaj Hrani Rađanje. Crveni Zmaj predstavlja energiju Kozmičke Majke – Pramajke - predstavlja korijen, izvor Života, njegovanje i potporu primarnog bića. Unutar njega se nalaze primarne vode Jedinstva. Iz ove energije naši najdublji korijeni primaju istinsku hranu, njegovanje, ispunjenje. Crveni Zmaj je energija oblika sadržan unutar bezobličnosti pradavnog mora. Crveni Zmaj je receptivan, zaštitinik, početak, sjećanje. Povezan je sa stvaranjem, kreativnom energijom, ženskom energijom, sexualni simbol. On inicira. Zmaj je početak, princip stvaranja i održavanja stvorenog. 


 
Na početku NOVOG ciklusa Tzolkina, ciklusa od 260 dana usmjerimo pažnju na sve ono što želimo transformirati, što želimo ostaviti iza sebe, pitajmo se koje su naše namjere, što želimo za sebe, za svoje bližnje, za planetu Zemlju i cijelu kreaciju, za sva živa bića. Zahvalimo se na svemu što smo spoznali, na svemu što smo naučili, zahvalimo se na svemu što smo doživjeli u prošlih 260 dana.

U Začaranom Valu Zmaja je vrijeme za naše nove projekte, nove početke, za promjene - za našu osobnu transformaciju.


U Valu Zmaja osvještavamo našu žensku energiju - bez obzira da li smo muškarac ili žena svi posjedujemo esenciju ženske energije - Shakti. U Valu Zmaja povezujemo se sa praizvorom - Zmaj je izvor Života. Povezujemo se sa pretcima. U današnjem vremenu poštovanje prema ženskim Božanstvima je zaboravljeno. U Valu Zmaja je vrijeme da osvijestimo žensku energiju - energiju rađanja, princip hranjenja, održavanja života. Energija podrške. Vrijeme je da se pitamo kako se brinemo za sebe, kako se njegujemo i podržavamo.Kakve su naše misli, osjećaji, naše odluke. Kako se odnosimo prema sebi, kako se odnosimo prema drugima ... Da li smo dobre i pažljive Majke prema svojem biću, kako se odnosimo prema svijetu koji nas okružuje? Da li ulažemo energiju u već stvoreno (npr.projekt, odnosi s drugima, itd) ili zanemarujemo unutrašnje impulse esencijalne ženske energije. U valu Zmaja je vrijeme da se povežemo s energijom Majke u sebi, vrijeme za iscjeljivanje odnosa sa našim biološkim majkama, vrijeme za prihvaćanje, podršku i stvaranje novih početaka. 


 

Gama 25 - Kin 11, Plavi spektralni majmun (16. rujna) Dan 762 od 812 do solarne svjesnosti. ZATVARANJE PORTALA 11:11:11 - VRIJEME JE UMJETNOST - OSLOBAĐA SE TELEPATSKA SINKRONIZACIJA. Puni Mjesec /LUNA i penumbral pomrčina Mjeseca. "Penumbral" pomrčina Mjeseca / Lune događa se kada Luna / Mjesec prolazi kroz Zemljinu djelomičnu sjenu, ili penumbre. Tijekom tog tipa pomrčine Mjesec će malo potamniti, ali ne u potpunosti. Pomrčina će biti vidljiva tijekom većeg dijela Europe, istočne Afrike, Azije i zapadne Australije. (NASA karta i Eclipse informacije: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LE…/LEplot2001/LE2016Sep16N.pdf ( zahvaljujući SeaSky.org: http://www.seasky.org/ ).


Plavi spektralni Majmun je galaktički potpis Jose Arguelles / Valum Votana: pokrenuo je Harmonijsku Konvergenciju 1987. godine, prvu svjetsku sinkroniziranu meditaciju za mir, dekodirao mayansku matematiku i kalendar, otkrio univerzalni Zakon Vremena. Aplikacija " vrijeme prostor" je posvećena Valum Votanu, koji je bio inspiriran vizijom mogućeg pozitivnog utjecaja na ljudski um kroz globalno sinkroniziranim meditacije. Jose Arguelles / Vallum Votan je dekodirao matematiku Maya, ponovo pokrenuo praćenje mayanskog kalendara na planetarnom nivou, otkrio univerzalni Zakon Vremena, organizirao Harmonijsku konvergenciju – prvu globalno organiziranu meditaciju za mir 1987. godine, jedan od osnivača Dana Planete Zemlje, autor mnogih knjiga, tekstova …. Više o Valum Votanu čitajte ovdje na blog - prijevod biografije sa engleskog ili na stranici Law of Time.org.

SA LUNARNOM EKLIPSOM SE zatvara 11:11:11 vremenski portal: Vrijeme je umjetnost!!-!!-!! TELEPATSKA SINKRONIZACIJA!!!
Danas 16 rujna, 2016 zatvara se moćan i transformirajući prozor eklipse (pomrčine) koji je otvorio sa prstenastom pomrčinom Sunca 1. 9. 2016.

U 13 LUNA kalendaru / sinkronaru 16.9. 2016 odgovara 25tom danu u luni (mjesecu). Sada smo u Lunarnoj Luni škorpiona, 25 dan lune. U Drugoj smo luni u ciklusu od 13 luna (mjeseci) x 28 dana uu godini, u novom cikusu Sirius - ciklus 29 ( Napisana kao 1.29.2.25). U Svetom kalendaru Tzolkinu je danas kin Plavi Spektralni Majmun ( također kod pečata je 11): obratite pažnju na sinkronicitet: kin 11 - solarni pečat 11 i galaktičkog ton 11 = 11•11•11!!-!!-!!
Sinkronizirano predstavljanje oslobođenja iluzija:
Prema kozmologiji galaktičkih Maya zatvaranje ovog portala znači rastvaranje I oslobođenje iluzija, oslobođenje magije i telepatsku sinkronizaciju!

SINKRONIZACIJE ZVJEZDANIH PUTNIKA - KODOVI LUNA


Posebna zahvala Marjon Planetarnoj Zmiji PAN Nizozemska za Kodove Luna ( mjesece u godini). Nastavljajući brojanje jedna luna = jedan kin; koje je započelo u Magnetnoj luni godine Žutog intoniranog sjemena  (1997) ova luna odgovara kinu 249 Crvenoj Lunarnoj Luni.Ova luna ima četverodimenzionalni planetarni utjecaj: Merkur, Neptun, Pluton i Zemlja. U Telektononu, orbite Merkura i Plutona zajedno drže 1. krug: alfa-omega punjenja; Neptun je na 2. krugu: združene memorije instinkta; orbite Zemlje i Urana zajedno drže krug 3: Telektonon – kanal kroz kojeg govori Duh Zemlje 
HEPTADE PUTEVI – KODOVI ZA LUNARNU LUNU


U 52-tjedno putovanje kroz 52 heptade staze Hunab Ku 21 Galaktičkog Drveta Života i Znanja, aktiviraju se sljedeće heptade putevi u Lunarnoj Luni.

Prvi tjedan Lunarne lune - Inicira
Heptada  5 od 52: Smrt prenosi  Znanje
Dali 1 - Silio 7 (23 - 29. 8.2014.)

Drugi tjedan Lunarne lune Rafinira
 Heptada  6 od 52: Sanjanje  evoluira  Umjetnost Dali 8 - Silio 14 (30. 8.  - 5. 9.2014.)

Treći tjedan Lunarne lune Transformira
 Heptada  7 od 52: Sanjanje  evoluira  Pročišćenje Dali 15 - Silio 21 (6 - 12. 9.2014.)

Četvrti  tjedan Lunarne lune Sazrijeva
 Heptada  8 od 52: Sanjanje evoluira Ljubav
Dali 22 Silio 28  (13 - 19. 9.2014.)

 


Noosfersko pismo u originalu pogledajte na 
https://lawoftime.org/noos-letter/issue079-complete.html#sync 

Nema komentara:

Objavi komentar